Lütfen bekleyiniz...

Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Literatür

Yayın

Yazar

Tarih

Yıl

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Tarsim Özelinde Bir Uygulama

MakaleEnes PEHLİVAN, Özgür AKPINARBaşkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi DergisiYıl 2022, Cilt 6, Sayı 2
132 Araştırma Makalesi / Research Article Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile TARSİM Özelinde Bir Uygulama An Application Specific to TARSİM with Multi-Criteria Decision Making Techniques ISSN: 2564-7504 JCS, Volume (6)2 https:/...

Etin İşlenmesi Ve Saklanması İmalat Sektörünün Firma Yoğunlaşma Bakış Açısı İle Analizi

MakaleKübra ÖNDER, Çoşkun PINARAydın İktisat Fakültesi DergisiYıl 2021, Cilt 6, Sayı 2
1 ETİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI İMALAT SEKTÖRÜNÜN FİRMA YOĞUNLAŞMA BAKIŞ AÇISI İLE ANALİZİ Kübra ÖNDER 1 Coşkun PINAR 2 ARTICLE INFO ÖZET Article history: Received 17 Aug 2021 Accepted 5 Oct 2021 Et işleme ve saklama sektörü,...

Demand And Supply Projectıon Of Cereals: Consequence To Food Securıty In Indıa And Nıgerıa

MakaleSanusi SADIQAydın İktisat Fakültesi DergisiYıl 2021, Cilt 6, Sayı 2
159 DEMAND AND SUPPLY PROJECTION OF CEREALS: CONSEQUENCE TO FOOD SECURITY IN INDIA AND NIGERIA Isah Musa Ahmad 1 Sadiq M.S. 2 ARTICLE INFO ABSTRACT Article history: Received 13 Feb 2021 Accepted 9 Nov 2021 The paper presents...

Gıda Hafızasının Farklı Yaş Gruplarında İncelenmesi

MakaleArzu DURUKAN, Berika TÜRKERAl Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler DergisiYıl 2021, Cilt 6, Sayı 1
Page 1 AL–FARABI http://dergipark.gov.tr/farabi International Journal on Social Sciences ISSN 2564-7946 Arrival Date: 03.01.2021 Published Date: 18.03.2021 DOI: 10.46291/Al-Farabi.060101 Volume (6) Issue (1) Year (March 2021) G...

Malatyada Tarımsal Arazi Kullanımı Ve Kayısının Önemi

MakaleSalman ÖZÜPEKÇEAl Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler DergisiYıl 2021, Cilt 6, Sayı 1
Page 62 AL–FARABI http://dergipark.gov.tr/farabi International Journal on Social Sciences ISSN 2564-7946 Arrival Date: 09.12.2020 Published Date: 20.01.2021 DOI: 10.46291/Al-Farabi.060105 Volume (6) Issue (1) Year (March 2021) ...

Türkiye’de Covıd-19’un Xgıda Endeksine Etkisinin Var Modeli İle Analizi (13.03.2020- 20.11.2020)

MakaleEsat ATALAYAl Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler DergisiYıl 2020, Cilt 5, Sayı 4
Page 17 AL–FARABI http://dergipark.gov.tr/farabi International Journal on Social Sciences ISSN 2564-7946 Arrival Date: 09.11.2020 Published Date: 29.12.2020 DOI: 10.46291/Al-Farabi.050402 Volume (5) Issue (4) Year (December 2020) ...

Gıda Ceza Hukukunun Bazı Temel Kavramları Ve Genel Yapısı Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme

MakaleMehmet MADENCeza Hukuku ve Kriminoloji DergisiYıl 2019, Cilt 7 , Sayı 1
Gıda Ceza Hukukunun Bazı Temel Kavramları ve Genel Yapısı Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme A Comparative Examination of Some Basic Concepts and General Structure of Food Criminal Law Mehmet MADEN 1 1 Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fa...

Türkiye’de İç Göçün Bölgesel Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Tarım Sektörünün Belirleyici Rolü

MakaleMehmet ZANBAK, Reyhan ÖZEŞ ÖZGÜRJournal of Economy Culture and SocietyYıl 2019, Cilt , Sayı 60
145 Journal of Economy Culture and Society 2019; 60: 145-169 Journal of Economy Culture and Society 2019; 60: 145-169 DOI: 10.26650/JECS2019-0049 Journal of Economy Culture and Society ISSN: 2602-2656 / E-ISSN: 2645-8772 Araştırma Makalesi / Research...

Tüketicilerin Çevre Konusundaki Bilinçlerinin Eko – Etiketli Gıdalar İçin Daha Fazla Ödeme İsteklilikleri Üzerindeki Etkisi: Adana İli Örneklemi

MakaleZeynep OZDEMİRÇukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DergisiYıl 2019, Cilt 23 , Sayı 1
Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:23. Sayı:1. Haziran 2019 ss.77-100 Tüketicilerin Çevre Konusundaki Bilinçlerinin Eko – Etiketli Gıdalar için Daha Fazla Ödeme İsteklilikleri Üzeri...

Rotterdam Modeline Göre Talep Analizi: Kentsel Çin’in Değerlendirilmesi

MakaleFiliz GÜNEYSU ATASOYÇukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DergisiYıl 2019, Cilt 23 , Sayı 2
I Introduction The purpose of the current study is analyzing theoretically and empirically supply and demand equations for chosen 6 products in Heilongjiang, Shandong and Henan provinces in urban China using Seemingly Unrelated Regression Estim...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 4 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor