Lütfen bekleyiniz...

Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi Talebi Örneği

Yazışma / Form
Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi Talebi Örneği ………..….. VALİLİĞİNE 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince “Balıkçılık” yapabilmem için gerekli “Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi” almak istiyorum. Gerekli işlemin yapılmasını saygıyla arz ederim. …/…/… Adres:...

Gıda - 2015 Yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı Yıllık Değerlendirme Raporu

Yazışma / Form
2015 Yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı Yıllık Değerlendirme Raporu / www.legalbank.net

Gıda - Denetimin Engellendiğine Dair Tutanak

Yazışma / Form
Denetimin Engellendiğine Dair Tutanak 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği, …………… tarihinde ………………………………………… adresinde bulunan …………………… ait üretim alanına denetim için gidilmiş, ancak üretici tarafından engelle...

Gıda - İdari Para Cezası Yaptırım Kararı

Yazışma / Form
İdari Para Cezası Yaptırım Kararı / / / www.legalbank.net

Gıda - İdari Yaptırım Kararı Bildirim Yazısı

Yazışma / Form
İdari Yaptırım Kararı Bildirim Yazısı   T.C. ………………….VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI İl/İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü   Sayı : … / … / … Konu: …………………………………………………………………. (Üretici Adı ve Adresi) …/ … / 20… tarihli Resmi Kontrol sonucunda …...

Gıda - Numune Alma Tutanağı

Yazışma / Form
Numune Alma Tutanağı T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı …………….İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı Resmi Kontrol ve Numune Alma Tutanağı   Tutanak Kayıt No :..............   1. Üretici Adı ve Soyadı: 2. TC Kimlik Num...

Gıda - Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı Numune Takip Çizelgesi

Yazışma / Form
………… İli Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı Numune Takip Çizelgesi / www.legalbank.net

Gıda – Yönetici Bilgi Notu

Yazışma / Form
Gıda – Yönetici Bilgi Notu www.legalbank.net