Lütfen bekleyiniz...

Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Gıda Hizmetlerinde Çalışmak Üzere Veteriner Hizmet Sözleşmesi

Sözleşme
Gıda Hizmetlerinde Çalışmak Üzere Veteriner Hizmet Sözleşmesi Bir tarafta …………………………… (kısaca İşveren olarak anılacaktır), diğer tarafta …………………………. adresinde mukim …………………………. (kısaca Veteriner Hekim anılacaktır) aşağıdaki şartlar üzerinde tam bir ...

Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi Talebi Örneği

Yazışma / Form
Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi Talebi Örneği ………..….. VALİLİĞİNE 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince “Balıkçılık” yapabilmem için gerekli “Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi” almak istiyorum. Gerekli işlemin yapılmasını saygıyla arz ederim. …/…/… Adres:...

Gıda - İdari Yaptırım Kararı Bildirim Yazısı

Yazışma / Form
İdari Yaptırım Kararı Bildirim Yazısı   T.C. ………………….VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI İl/İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü   Sayı : … / … / … Konu: …………………………………………………………………. (Üretici Adı ve Adresi) …/ … / 20… tarihli Resmi Kontrol sonucunda …...

Gıda - Numune Alma Tutanağı

Yazışma / Form
Numune Alma Tutanağı T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı …………….İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı Resmi Kontrol ve Numune Alma Tutanağı   Tutanak Kayıt No :..............   1. Üretici Adı ve Soyadı: 2. TC Kimlik Num...

Gıda – Yönetici Bilgi Notu

Yazışma / Form
Gıda – Yönetici Bilgi Notu www.legalbank.net

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırma Müracaat Dilekçesi

Yazışma / Form
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırma Müracaat Dilekçesi ........... ARAŞTIRMA KURUMU   Sayı  :                                                                                                                                     .../…/….. Ko...

İstihdamı Zorumlu Personel Sözleşmesi

Sözleşme
İstihdamı Zorumlu Personel Sözleşmesi Madde 1- Bu sözleşme; bir taraftan “İşyerinin Ticari Unvanı” (İşyeri diye anılacaktır), diğer taraftan “İstihdamı Zorunlu Personel” arasında yapılan iş antlaşmasının şartlarını belirler. Madde 2- Sözleşmenin ko...

Gıda Katkı Maddeleri Üreten İşyerleri İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesi

Sözleşme
Gıda Katkı Maddeleri Üreten İşyerleri İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesi[*] Madde 1- Bu sözleşme; bir taraftan (“İş Yerinin Ticari Unvanı”) (İş yeri diye anılacaktır.) adına (İşyeri Sahibinin Adı – Soyadı yazılacaktır) (İşveren diye anılacaktır),...

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik Çerçevesinde Çalışacak Veteriner Hekim Sözleşmesi

Sözleşme
Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik Çerçevesinde Çalışacak Veteriner Hekim Sözleşmesi[*] Madde 1- Bu sözleşme; bir taraftan (“İş Yerinin Ticari Ünvanı”) (İş yeri diye anılacaktır.) adın...

Gemi Kumanyacılığı Kontrolü İstemi

Yazışma / Form
Gemi Kumanyacılığı Kontrolü İstemi[*] T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI … Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü’ne Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ve aşağıda bilgileri verilen...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor