Lütfen bekleyiniz...

Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • Z. BANKASI İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ARASINDA İMZALANAN GELİR VE AYLIK ÖDEMELERİ PROTOKOLÜNÜN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • Z.A. BAŞVURUSU (1)

 • Z.C. BAŞVURUSU (1)

 • Z.M. VE I.M. BAŞVURUSU (1)

 • Z.N.S./TÜRKİYE DAVASI (1)

 • Z.Y./TÜRKİYE (1)

 • ZABIT KATİBİ OLARAK ATAMA (1)

 • ZABIT KATİBİ OLARAK GÖREV YAPAN VE GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ VE SINAVINA KABUL EDİLEREK SÖZ KONUSU SINAVDA BAŞARILI OLAN DAVACININ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KADROSUNA ATANMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ZABIT KATİBİNİN REDDİ (2)

 • ZABIT KATİBİNİN REDDİ VEYA ÇEKİNMESİ (6)

 • ZABIT KÂTİPLİĞİ SINAVINDA BİR ADAYA YARDIMCI OLDUĞU GEREKÇESİYLE İTİRAZ KONUSU KURAL UYARINCA DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA İTİRAZ KONUSU KURALIN ANAYASA’YA AYKIRI OLDUĞU İDDİASI (1)

 • ZABIT VE MÜSADERE EDİLEN EŞYANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ (1)

 • ZABITA ARAŞTIRMASI SONUCU DAVACININ HAYVANININ BULUNMAMASI (1)

 • ZABITA ARAŞTIRMASINDA YETERLİ BİLGİYE ULAŞILAMADIĞI GÖZETİLEREK YERİNDE KEŞİF YAPILIP TANIKLARIN TAŞINMAZ BAŞINDA DİNLENMESİ GEREKİR (1)

 • ZABITA CEZASI BORCUNDAN DOLAYI BANKA NEZDİNDEKİ HESAPLARINA HACİZ VE BLOKE KONULMASI İSTENEN DAVACININ BANKADAN HERHANGİ BİR HAK VE ALACAĞININ BULUNMADIĞINDAN BAHİSLE DAVALIYA BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • ZABITA GÖREVLİSİ OLAN SANIKLARIN SEYYAR BALON SATAN ŞİKAYETÇİYİ DEPOYA GÖTÜRÜP DARP ETTİKLERİ (1)

 • ZABITA MEMURLUĞU GÖREVİNE ATANMA İŞLEMİNİN İPTALİ (1)

 • ZABITA MEMURU OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMRİNE ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEM İLE BU İŞLEME YAPILAN İTİRAZIN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ZABITA MEMURU OLARAK KOMİSYONDA GÖREV YAPAN MEMURA MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİ (1)

 • ZABITA MEMURUNUN İTFAİYECİ OLARAK GÖREVLENDİREMEYECEĞİ (1)

 • ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ARAÇLARINA ŞOFÖRLÜK HİZMETİ ALIMI İŞİNDE YÜKLENİCİYE ASGARİ ÜCRET FİYAT FARKININ FAZLA ÖDENDİĞİ (2)

 • ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ARAÇLARINA ŞOFÖRLÜK HİZMETİ ALIMI İŞİNDE YÜKLENİCİYE ASGARİ ÜCRET FİYAT FARKININ FAZLA ÖDENMESİ NEDENİYLE TAZMİN HÜKMÜ VERİLDİĞİ (1)

 • ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNDE İKTİSAT MÜFETTİŞİ OLARAK GÖREV YAPANIN İKTİSAT MÜFETTİŞLİĞİ BÜROSUNDA GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ZABITANIN GÖREV VE YETKİLERİ (1)

 • ZABITAYA SİLAHLI MUKAVEMET SUÇU (1)

 • ZABTIN MATBU DÜZENLENEMEYECEĞİ (1)

 • ZAFER BOZBEY BAŞVURUSU (1)

 • ZAFER ÖZER BAŞVURUSU (1)

 • ZAM FARKINDAN KAYNAKLANAN ALACAĞIN GERÇEK ÜCRETE GÖRE HESAPLANMASI GEREKTİĞİ - Davacının Aylık Net Gerçek Ücretinin Belirlenmesi Gerektiği - Hesaplamaların Belirlenen Miktar Üzerinden Yapılması Gerektiği - Mevcut İş Sözleşmesinde Ücret Artışların Yıllık Enflasyon Oranında Her Yıl Ocak Ayında Artırılacağının Belirtildiği - Bağlayıcı Olan Bu Düzenleme Karşısında Fark Alacağının Kabulü Yerinde İse de Fark Alacağının Gerçek Ücrete Göre Hesaplanması Gerektiği (1)

 • ZAM ORANLARINA GÖRE DAVACININ TAKİP EDEN DÖNEMLERDE ÜCRETİNİN DEĞİŞKENLİK GÖSTERECEĞİ AÇIKTIR BU DURUMDA İSE FARK ÜCRETİN AÇIKÇA BELİRLİ OLDUĞUNDAN SÖZEDİLEMEZ (1)

 • ZAM VE TAZMİNATLAR (2)

 • ZAMAAŞIMININ KESİLMESİ (1)

 • ZAMAN AŞIMI (3)

 • ZAMAN AŞIMI DEFİNDEN ANCAK KENDİ BORCU ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞ OLAN BORÇLU YARARLANABİLİR VE HER DAVALIYA KENDİ HUKUKİ DURUMLARINA UYGUN ZAMAN AŞIMI SÜRESİ UYGULANIR (1)

 • ZAMAN AŞIMI İLE DÜŞEN CEZA DAVASININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMAYACAĞI - Yerel Mahkeme Gerekçesinde Belirtilen Ceza Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Düşme Kararıyla Sonuçlandığı - Ceza Mahkemesince Verilen Maddi Vakıayı Saptayan Mahkumiyet Kararları Hukuk Hakimini Bağlarsa da Zamanaşımı Nedeniyle Düşme Kararı Verilen Ceza Davasının Hukuk Hakimini Bağlamayacağı - Bu Durumda Mahkemece Somut Olayda İddia ve Savunma Çerçevesinde Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN TANIMA VEYA TENFİZ HAKKINDAKİ KARARIN KESİNLEŞMESİ TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI (1)

 • ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞ OLAN BİR BORCU EDA YAHUT AHLAKİ BİR VAZİFEYİ İFA İÇİ VERİLEN ŞEYİN GERİ ALINAMAYACAĞI - Davacı Her Ne Kadar Menfi Tespit ve Yaptığı Ödemelerin İstirdadını İstediği - Davacının Yaptığı Ödemelerin Herhangi Bir Takip Prosedürü İçerisinde ya da Cebri İcra Tehdidi Altında Yapılmadığı - Davacının Talebinin Menfi Tespit ve İstirdat Davası Niteliğinde Olmadığı - Borçlu Olmadığı Şeyi İhtiyariyle Veren Kimse Hataen Kendisini Borçlu Zan Ederek Verdiğini İspat Etmedikçe Onu İstirdat Edemeyeceği - Mahkemece Öncelikle Davalının Zamanaşımı İtirazının Tartışılması Gerektiği (1)

 • ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN ALACAK, TAKAS ŞARTLARININ TAMAMLANDIĞI TARİHTE HENÜZ ZAMANAŞIMINA UĞRAMAMIŞ İDİYSE ALACAKLININ TAKAS TALEBİNDE BULUNABİLECEĞİ (1)

 • ZAMAN AŞIMININ KESİLMESİ (2)

 • ZAMAN BAKIMINDAN GÖREV VE YETKİ (3)

 • ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA (14)

 • ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMA (58)

 • ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI GEREKEN ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN CAYMA CEZASININ TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ZAMAN BAKIMINDAN YETKİ (1)

 • ZAMAN BAKIMINDAN YETKİSİZLİK (19)

 • ZAMAN BAKIMINDAN YETKİSİZLİK VE HUKUK GÜVENİRLİĞİ İLKESİ İLE BAĞLANTISI (1)

 • ZAMANAIMI ALACAK HAKKINI SONA ERDİRMEYİP SADECE ONU EKSİK BİR BORÇ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜR VE ALACAĞIN DAVA EDİLEBİLME ÖZELLİĞİNİ ORTADAN KALDIRIR (1)

 • ZAMANAŞIMI (159)

 • ZAMANAŞIMI - Bir Borcu Doğuran, Değiştiren, Ortadan Kaldıran Bir Olgu Olmayıp Doğmuş ve Var Olan Bir Hakkın İstenmesini Ortadan Kaldıran Savunma Aracıdır - Bir Maddi Hukuk Kurumu Değildir - Bir Talep ve Dava Hakkının Yasada Belirtilen Süre İçinde Kullanılmaması Halinde, Usul Hukukunda Öngörülen Biçimde İleri Sürülmek Koşuluyla Borçluya Borcunu Ödememe Olanağı Sağlayan Bir Hukuksal Müessesedir (1)

 • ZAMANAŞIMI ALACAĞIN MUACCEL OLDUĞU TARİHTE İŞLEMEYE BAŞLAR (1)

 • ZAMANAŞIMI ALACAĞIN VARLIĞINI DEĞİL İSTENEBİLİRLİĞİNİ ORTADAN KALDIRIR (1)

 • ZAMANAŞIMI ALACAK HAKKINI SONA ERDİRMEYİP SADECE ONU EKSİK BİR BORÇ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜR VE ALACAĞIN DAVA EDİLEBİLME ÖZELLİĞİNİ ORTADAN KALDIRIR (1)

 • ZAMANAŞIMI ALACAK HAKKININ BELLİ BİR SÜRE KULLANILMAMASI YÜZÜNDEN DAVA EDİLEBİLME NİTELİĞİNDEN YOKSUN KALMASINI İFADE EDER (3)

 • ZAMANAŞIMI BAKIMINDAN 5237 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNİN SANIK YARARINA OLMASI VE AYNI YASANIN 66/1-E VE 67/4. MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN 12 YILLIK ZAMANAŞIMININ SUÇ TARİHİNDEN İNCELEME TARİHİNE GÖRE GEÇMİŞ BULUNMASI BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR (1)

 • ZAMANAŞIMI BAKIMINDAN 765 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN SANIK YARARINA OLMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI (2)

 • ZAMANAŞIMI BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ (2)

 • ZAMANAŞIMI BİR BORCU DOĞURAN DEĞİŞTİREN ORTADAN KALDIRAN BİR OLGU OLMAYIP DOĞMUŞ VE VAR OLAN BİR HAKKIN İSTENMESİNİ ORTADAN KALDIRAN BİR SAVUNMA ARACIDIR (1)

 • ZAMANAŞIMI BİR HAKKIN VARLIĞINI ORTADAN KALDIRAN BİR OLGU OLMAYIP ANCAK İSTENEBİLİRLİĞİNE ENGEL OLUŞTURAN BİR DEFİ OLDUĞUNDAN ANCAK SÜRESİ İÇİNDE İLERİ SÜRMESİ DURUMUNDA MAHKEMECE GÖZ ÖNÜNDE TUTULABİLİR (1)

 • ZAMANAŞIMI BİR MADDİ HUKUK KURUMU DEĞİLDİR (2)

 • ZAMANAŞIMI DEF’İ (10)

 • ZAMANAŞIMI DEF’İ DAVALI TARAFINDAN SÜRESİNDE VE USULÜNE UYGUN OLARAK İLERİ SÜRÜLÜRSE DAVANIN ESASININ İNCELENMESİNE GEÇİLEMEZ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEF’İNDE BULUNMUŞTUR (1)

 • ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ - Borçlunun Zamanaşımını, Yasada Öngörülen Biçimde İleri Sürmesi Zorunludur - Zamanaşımı Defi İleri Sürülmedikçe Alacağın Konusu Olan Hakkın Var Olduğu ve Kabulüne Karar Verilmesinde Yasal Bir Engel Yoktur - Kişisel Bir Savunma Nedeni Olup İlgilisi Tarafından İleri Sürülmedikçe Mahkemece Re'sen Gözetilip Uygulanamaz (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİ (31)

 • ZAMANAŞIMI DEF'İ (5)

 • ZAMANAŞIMI DEF'İ - Islah Tarihi İtibarıyla Zamanaşımı Def'i Değerlendirilip Talep Edilen Fazla Çalışma ve Ulusal Bayram - Genel Tatil Alacakları Hakkında Hesaplama Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİ ANCAK DAVACININ AÇIK MUVAFAKATİ İLE KABUL EDİLEBİLİR (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİ DAVANIN ESASI HAKKINDA HER TÜRLÜ MUAMELEYE MANİDİR (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİ DAVANIN ESASI HAKKINDA HER TÜRLÜ MUAMELEYE MANİDİR BU SORUN HALLEDİLMEDEN DAVANIN ESASI İNCELENEMEZ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİ HAKKINDA OLUMLU YA DA OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMEMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİ İLERİ SÜRÜLMESİNE RAĞMEN MAHKEMECE DİKKATE ALINMAMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİ KONUSUNDA İNCELEME YAPILMAKSIZIN KARAR VERİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİ KONUSUNDA KARAR VERİLMEMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEF'İ KURAL OLARAK SÜRESİNDE VERİLEN CEVAP DİLEKÇESİNDE İLERİ SÜRÜLMELİDİR (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİ SEBEBİYLE HESAPLAMAYA KONU DÖNEM BAKIMINDAN YAPMIŞ OLDUĞU İTİRAZI DAHİL OLMAK ÜZERE BORDRO BULUNMAYAN DÖNEMLER VE İMZASIZ BORDROLARA YÖNELİK İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİ’NİN SÜRESİNDE İLERİ SÜRÜLMEYİNCE DİKKATE ALINAMAYACAĞI (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİİ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİİNE DAYALI İTİRAZ (3)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNE KARŞI ÇIKILMAMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİ HAKIMIN KENDİLİĞİNDEN DİKKATE ALAMAYACAĞI HAKKINDA (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİ İLERİ SÜRÜLEREK DAVANIN REDDİ İSTEMİ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİN CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAHI YOLUYLA İLERİ SÜRÜLMESİ DE MÜMKÜNDÜR (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİN CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAHI YOLUYLA İLERİ SÜRÜLMESİ MÜMKÜNDÜR (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİN CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAHI YOLUYLA İLERİ SÜRÜLMESİNİN DE MÜMKÜN OLDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİN CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAHI YOLUYLA İLERİ SÜRÜLMESİNİN MÜMKÜN OLDUĞU (6)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİN DEĞERLENDİRİLMEMESİ (3)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİN DİKKATE ALINMAMASI (5)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİN ISLAH YOLUYLA İLERİ SÜRÜLEMEMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ (36)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİN ÖN SORUN OLARAK İNCELENİP OLUMLU VEYA OLUMSUZ BİR KARARA BAĞLANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİN SÜRESİNDE OLMAMASINA İTİRAZ EDİLMEMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI DEFİNİN ŞAHSİ DEFİ OLDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMI GERÇEKLEŞTİĞİNİ BELİRTEREK İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEMİ İLE İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMI GERÇEKLEŞTİĞİNİ BELİRTEREK İCRANIN GERİ BIRAKILMASI VE TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ZAMANAŞIMI HANGİ BORÇLU HAKKINDA TAKİP İŞLEMİ YAPILMIŞ İSE O BORÇLU YÖNÜNDEN KESİLİR VE TALEP TARİHİNDEN İTİBAREN ZAMAN AŞIMI SÜRESİ YENİDEN İŞLEMEYE BAŞLAR (1)

 • ZAMANAŞIMI HUKUKİ NİTELİĞİ İTİBARİYLE MADDİ HUKUKTAN KAYNAKLANAN BİR DEF'İ OLUP; USUL HUKUKU ANLAMINDA İSE BİR SAVUNMA ARACIDIR - Zamanaşımı Def'i, Davalının Aslında Var Olan Bir Borcunu Özel Bir Nedenle Yerine Getirmekten Kaçınmasına Olanak Veren Bir Haktır - Bu Hakkı Kullanıp Kullanmamak Tamamen Borçluya Kalmıştır - Zamanaşımına Uğrayan Alacak Ortadan Kalkmamakla Beraber, Artık Doğal Bir Borç Hâline Gelmektedir - Alacağın Salt Zamanaşımına Uğramış Olması Onun Eksik Bir Borca Dönüşmesi İçin Yeterli Değildir - Bunun İçin Borçlunun, Kendisine Karşı Açılmış Olan Alacak Davasında Alacaklıya Yönelik Bir Def'ide de Bulunması Gerekir (1)

 • ZAMANAŞIMI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI OLARAK KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ZAMANAŞIMI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI OLUMSUZ TESPİT DAVALARINA AYRICA DEĞİNMEKTE YARAR BULUNMAKTADIR (1)

 • ZAMANAŞIMI İCRA TAKİBİ İLE KESİLMİŞSE ALACAĞIN TAKİBİNE İLİŞKİN HER İŞLEMDEN SONRA YENİDEN İŞLEMEYE BAŞLAR (1)

 • ZAMANAŞIMI İDDİASI (3)

 • ZAMANAŞIMI İDDİASININ BELLİ BİR SÜRE İÇİNDE İLERİ SÜRÜLMESİ KOŞULUNA BAĞLI TUTULMAMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI İLE İKTİSAP (2)

 • ZAMANAŞIMI İLE İKTİSAP EDİLEMEYEN YERLER (1)

 • ZAMANAŞIMI İLE MAL EDİNME (1)

 • ZAMANAŞIMI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜR (1)

 • ZAMANAŞIMI İTİRAZI (25)

 • ZAMANAŞIMI İTİRAZI NİTELİĞİ İTİBARİYLE BORCA İTİRAZ MAHİYETİNDE OLUP BU KONUDAKİ İSTEMİN MUTLAKA DURUŞMA AÇILARAK İNCELENMESİ GEREKİR (1)

 • ZAMANAŞIMI İTİRAZI VE TAKİBİN DURDURULMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI İTİRAZINDA UYULMASI GEREKLİ SÜRELER (1)

 • ZAMANAŞIMI İTİRAZININ ESASA İLİŞKİN İTİRAZ OLMADIĞI HAKKINDA (1)

 • ZAMANAŞIMI İTİRAZININ CEVAP DİLEKÇESİYLE YAPILMAMIŞ OLMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI İTİRAZININ KABUL EDİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI İTİRAZININ KABULÜ HALİNDE TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI İTİRAZININ KABULÜ İLE TAKİBİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI İTİRAZININ SÜREYE TABİ OLMAMASI (3)

 • ZAMANAŞIMI İTİRAZININ TAKİP ÖNCESİ ZAMANAŞIMI İTİRAZI OLARAK MI YOKSA TAKİPTEN SONRAKİ İŞLEMSİZLİK NEDENİ İLE ZAMANAŞIMI İTİRAZI OLARAK MI KABUL EDİLECEĞİ - İcra Aşamasında Zamanaşımına İlişkin Definin İki Şekilde İleri Sürülebileceği - Birincisi Takibin Kesinleşmesinden Önceki Devrede Gerçekleşen Zamanaşımı Defi - Diğeri Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Devrede Gerçekleşen Zamanaşımı Defi (1)

 • ZAMANAŞIMI KAVRAMI (1)

 • ZAMANAŞIMI KAVRAMI - Alacak Hakkının Belli Bir Süre Kullanılmaması Yüzünden Dava Edilebilme Niteliğinden Yoksun Kalabilmesini İfade Eder - Alacak Hakkını Sona Erdirmeyip Sadece Onu "Eksik Bir Borç" Haline Dönüştürür ve "Alacağın Dava Edilebilme Özelliği"Ni Ortadan Kaldırır - Zamanaşımı Savunması İleri Sürüldüğünde, Eğer Savunma Gerçekleşirse Hakkın Dava Edilebilme Niteliği Ortadan Kalkacağından, Artık Mahkemenin İşin Esasına Girip Onu da İncelemesi Mümkün Değildir (1)

 • ZAMANAŞIMI KAVRAMININ ANLAMI (1)

 • ZAMANAŞIMI KESİLİNCE MÜDDETİ AYNI OLAN YENİ BİR ZAMANAŞIMININ İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI (1)

 • ZAMANAŞIMI KESİLME NEDENLERİNİN YORUM YOLUYLA GENİŞLETİLEMEMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI KOŞULLARI (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİ İLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİ İLE KAMBİYO HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN HAKLARIN YİTİRİLDİĞİ BİR SENET BAKIMINDAN ARTIK AVALİSTİN SORUMLULUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİNE DAYALI İCRANIN GERİ BIRAKILMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ALACAKLI İSTEMİNİN REDDİ (2)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVADAN VAZGEÇME (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI (3)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI (3)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI - İcra Takip Dosyasında Son İşlem Tarihinden İtibaren On Yıldan Fazla Zaman Geçtiği - Takibin Zamanaşımına Uğradığını İleri Sürerek Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilmesini Talep Ettiği - Mahkemece Şikayetin Kabulüne Karar Verildiği (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEMİ (2)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEMİ - Dava Açılması, Takip Talebinde Bulunulması, Davanın İhbar Edilmesi veya Alacağın İflas Masasına Bildirilmesi Bonoda Zamanaşımını Keser - Zamanaşımının Kesilmesi İle Kesildiği Tarihten İtibaren Yeni Bir Süre İşlemeye Başlar - Zamanaşımı Süresinin Alacaklının Haciz Talebi İle Tekrar Kesildiği Anlaşılmış Bu Tarihten İtibaren Alacaklının Tarihli Yenileme Talebine Kadar Zamanaşımını Kesen Hiç Bir İşlem Bulunmadığı Görüldüğünden, Adı Geçen Borçlu Yönünden Bono Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Kabulü Gerekir (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİ (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASININ İSABETSİZ OLDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İKTİSAP (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ (4)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE KAZANMAYI SAĞLAYAN ZİLYETLİK, İMAR VE İHYA HUKUKİ SEBEPLERİNE DAYALI OLARAK AÇILAN TAPUSUZ TAŞINMAZIN TESCİLİ İSTEMİ - Kadastro Sırasında Haklarında Tutanak Düzenlenen Taşınmazlar Yönünden, Kadastrodan Önceki Nedenlere Dayanılarak Dava Açma Hakkının On Yıl İle Sınırlandırıldığı - Kadastro Sırasında Haklarında Kadastro Tutanağı Düzenlenmeyen Taşınmazlar Yönünden Kadastrodan Önceki Nedenlere Dayanılarak Dava Açma Hakkını Sınırlayan Herhangi Bir Yasa Hükmünün Bulunmadığı - Kadastrodan Önceki Nedenlere Dayalı Olarak Açılacak Tescil Davalarını Sınırlayan Bir Sürenin Olmadığı (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRMA KARARLARI (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA AÇILAN KAMU DAVASI (1)

 • ZAMANAŞIMI NEDENİYLE VERİLEN DÜŞME KARARININ TEMYİZ EDİLİP EDİLEMEYECEĞİNİN TESPİTİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SAVUNMASI (4)

 • ZAMANAŞIMI SAVUNMASI İLERİ SÜRÜLDÜĞÜNDE EĞER SAVUNMA GERÇEKLEŞİRSE HAKKIN DAVA EDİLEBİLME NİTELİĞİN ORTADAN KALKACAĞINDAN ARTIK MAHKEMENİN İŞİN ESASINA GİRİP ONU İNCELEMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI (1)

 • ZAMANAŞIMI SAVUNMASI İLERİ SÜRÜLDÜĞÜNDE EĞER SAVUNMA GERÇEKLEŞİRSE HAKKIN DAVA EDİLEBİLME NİTELİĞİNİN ORTADAN KALKACAĞI (1)

 • ZAMANAŞIMI SAVUNMASINDA KÖTÜNİYET (1)

 • ZAMANAŞIMI SAVUNMASININ DİKKATE ALINMAMASI (3)

 • ZAMANAŞIMI SAVUNMASININ ISLAH YOLU İLE İLERİ SÜRÜLÜP SÜRÜLMEYECEĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE KAMU DAVASININ DÜŞMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI (2)

 • ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE TAKİBİN İPTALİ (2)

 • ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE TAKİBİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE VEYA POLİÇEDEN DOĞAN HAKLARIN KORUNMAMIŞ OLMASINDAN DOĞAN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRELERİ (2)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİ (15)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİ BORÇLU BORCU İKRAR ETTİĞİ HUSUSİYLE FAİZ VEYA MAHSUBEN BİR MİKTAR PARA VEYA REHİN YAHUT KEFİL VERDİĞİ TAKDİRDE KESİLMİŞ OLUR (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN HESAP ÜZERİNDEKİ BLOKENİN KALDIRILAMAYACAĞI (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇİRİLMEDEN VERİLMİŞ BİR İDARİ YAPTIRIMIN İDARİ YARGI YERİNCE AYNI KONUDA YENİDEN İŞLEM TESİSİNİ GEREKTİRECEK BİÇİMDE İPTALİ ÜZERİNE VERİLEN İDARİ YAPTIRIMLARDA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLETİLME OLANAĞI BULUNMADIĞI (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİ HEM ZARARIN HEM DE TAZMİNAT YÜKÜMLÜSÜNÜN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN, BİR BAŞKA ANLATIMLA, ANCAK HER İKİ OLGU GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA İŞLEMEYE BAŞLAMAKTADIR (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİİNİN RESMİ TATİL GÜNÜNDE SONA ERMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNDE, BAŞVURUCUNUN ZARARINI DEĞERLENDİRMESİNE İMKAN TANIMAYAN RAPORUN ESAS ALINMASI MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKINI İHLAL ETMİŞTİR (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLAMA TARİHİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI (10)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN BELİRLENMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ (2)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLDUĞU GEREKÇESİYLE İCRA MAHKEMESİNDEN GERİ BIRAKMA KARARI ALINMAMASI NEDENİYLE GEÇERLİ BİR TAKİP BULUNDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLDUĞUNU BELİRTEREK ZAMANAŞIMI DEFİNİN İLERİ SÜRÜLMESİNİN DÜRÜSTLÜK KURALI İLE BAĞDAŞIR BİR TUTUM OLMADIĞI (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMAMASI (2)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI (3)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI NEDENİYLE ISLAHLA ARTIRILAN KISIM YÖNÜNDEN İSTEMİN REDDİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASI VEKESİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASINDAN SONRA ALACAKLIYA KARŞI BİR BORÇ İKRARINDA BULUNAN BORÇLUNUN BU BORÇ İKRARINA DAYANILARAK AÇILAN DAVADA ZAMANAŞIMI DEFİNİ İLERİ SÜRMESİNİN ÇELİŞKİLİ DAVRANIŞ YASAĞINI OLUŞTURDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASINDAN SONRA ALACAKLIYA YÖNELTİLEN BORÇ İKRARININ ZAMANAŞIMI DEFİNDEN ZIMNİ FERAGAT ANLAMINA GELDİĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMASI (4)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN GEÇMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HEM ZARARIN HEM DE TAZMİNAT YÜKÜMLÜSÜNÜN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ANCAK HER İKİ OLGU GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HEM ZARARIN HEM DE TAZMİNAT YÜKÜMLÜSÜNÜN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLANMASI (2)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN BAŞLAYARAK İKİNCİ SUÇTAN VERİLEN MAHKUMİYET KARARININ KESİNLEŞTİĞİ TARİHE KADAR DURDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMESİNDE FİİLİ İMKANSIZLIK (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI TARİH SÖZLEŞMENİN İFASININ İMKANSIZ HALE GELDİĞİ DAHA AÇIK BİR ANLATIMLA TAŞINMAZIN BELEDİYE ADINA TESCİLİNE DAİR MAHKEME KARARININ KESİNLEŞTİĞİ TARİHTİR (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYECEĞİ GEREKÇESİYLE ZAMANAŞIMI DEFİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN ESER SÖZLEŞMESİNDEKİ İLKELERE UYGUN OLARAK ZAMANAŞIMININ TESLİM İLE BAŞLAYACAĞI GEREKÇESİYLE REDDİNE KARAR VERİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLMESİ (4)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN SEDDE YAPIM TARİHİNDEN BAŞLATILMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN TAHAKKUK ETMEMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN TAKDİR KOMİSYONUNA BAŞVURULMASI SEBEBİYLE DURMASI İÇİN GERÇEK BİR RE'SEN TAKDİR NEDENİNİN SAPTANMIŞ OLMASI DİĞER BİR DEYİŞLE SALT ZAMANAŞIMINI DURDURMAK AMACIYLA OLAYIN GERÇEKTE VAR OLMAYAN BİR RE'SEN TAKDİR NEDENİNE DAYANDIRILMAMIŞ OLMASI ŞARTTIR (1)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN TESPİTİ (5)

 • ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN YENİDEN İŞLEMEYE BAŞLAMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI ŞİKAYETİ (1)

 • ZAMANAŞIMI ŞİKÂYETİNİN İNCELENMESİ BU ŞİKÂYETİN BELLİ BİR SÜRE İÇİNDE İLERİ SÜRÜLMESİ KOŞULUNA BAĞLI DEĞİLDİR (1)

 • ZAMANAŞIMI ŞİKAYETİNİN KABULÜ İLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİYLE YETİNİLMESİ GEREKİR (1)

 • ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (1)

 • ZAMANAŞIMI VE TAPU YOLUYLA TAŞINMAZ EDİNİMİ (1)

 • ZAMANAŞIMI YOLUYLA İRTİFAK HAKKI KAZANILMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI YOLUYLA MÜLKİYET İKTİSABI (3)

 • ZAMANAŞIMI YOLUYLA TAŞINMAZ EDİNME (1)

 • ZAMANAŞIMI YÖNÜNDEN LEHE OLAN KANUN MADDESİNİN BELİRLENMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMI ZARAR VE SORUMLUNUN ÖĞRENİLMESİNDEN İTİBAREN İŞLEMEYE BAŞLAR (1)

 • ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (5)

 • ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE KAZANIM (1)

 • ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ NEDENİYLE MALİKİ OLDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ YOLUYLA TAŞINMAZ EDİNME (1)

 • ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI DAVA (1)

 • ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİYLE KAZANILAMAMASI (1)

 • ZAMANAŞIMI ZİLYETLİKLİĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMI· CEVAP SÜRESİ İÇERİSİNDE ZAMANAŞIMI İTİRAZINDA BULUNMAMA (2)

 • ZAMANAŞIMI· KISMİ DAVANIN SAKLI TUTULAN HAKLAR İÇİN ZAMANAŞIMINI KESMEYECEĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMIN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN BELİRLENMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMIN DAVA ÖNŞARTI SAYILMADIĞI (1)

 • ZAMANAŞIMIN GERÇEKLEŞMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMINA DAYANAN TESCİLDE İLAN (1)

 • ZAMANAŞIMINA GÖRE FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ HESAPLANMASI (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMAMIŞ ALACAK YÖNÜNDEN KARAR VERİLMESİ GEREĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMASINA SEBEBİYET VERME (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMAYAN ALACAKLAR (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMAYAN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN TESPİTİ (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ 4 ADET ÇEKİN TAHSİLİ İÇİN YAPILAN İCRA TAKİBİNİN DAVALININ HAKSIZ İTİRAZI NEDENİYLE DURDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BİR ALACAĞIN TAKASI ANCAK TAKAS EDİLEBİLECEĞİ ANDA HENÜZ ZAMANAŞIMINA UĞRAMAMIŞ OLMASI KOŞULUYLA İLERİ SÜRÜLEBİLİR (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BİR ALACAĞIN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NA DEVRİ NEDENİYLE KAZANILMIŞ HAKKI ORTADAN KALDIRIR ŞEKİLDE GEÇMİŞE ETKİLİ OLARAK ZAMANAŞIMININ 20 YILA UZATILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BİR BORÇ İFA EDİLEBİLEN FAKAT DAVA EDİLEMEYEN EKSİK BİR BORÇTUR (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONO (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONO - Medeni Usul Hukuku Anlamında Yazılı Delil Başlangıcıdır (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONODAN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİNE YÖNELİK İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ - Davacı İle Dava Dışı Keşideci Arasında Temel İlişki Olup Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerinin Somut Olayda Uygulama Yeri Yoktur - Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri Uyarınca Aval Verenler Hakkında Zamanaşımına Uğramış Bono Nedeniyle Alacak İsteminde Bulunulamaz - Aval Verenlere Karşı Temel İlişkiye Dayanılarak Başvurulması Mümkün Değildir (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ÇEK (3)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ÇEK BEDELLERİNİN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE İSTENMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ÇEKLER (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ÇEKLER YAZILI DELİL BAŞLANGICI NİTELİĞİNDEDİR (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ KAMBİYO SENEDİNE DAYALI ALACAK İSTEMİ (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ OLAN GELİR VERGİSİ TARHİYATI (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ SENEDE DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN GİRİŞİLEN İCRA TAKİBİNE DAVALININ HAKSIZ OLARAK İTİRAZ ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLEREK İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ SENEDE DAYANARAK BAŞLATILAN İLAMSIZ İCRA TAKİBİ - Davalının Takibe Konu Bononun Zamanaşımına Uğradığını, Davacıya Bir Borcunun Bulunmadığını Savunduğu - Davanın Reddini Dilediği - Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmiş İse De; Takibe Dayanak Yapılan Senet Zamanaşımına Uğramış Olduğundan Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğini Taşır ve Asıl Borç İlişkisi Tanık Dahil Her Türlü Delille İspat Edilebildiği - Davacı Tarafından Tek Tanık Olarak Abisi Bildirilmiş Olup Mahkemece de Tanık Dinlendiği - Dinlenen Tanık Beyanında; Davalının İş Yeri Komşusu Olduğu, Kendisinin Davacı İle Birlikte Aynı İş Yerinde Çalıştığı Yedi Sekiz Yıl Kadar Önce Davalının Davacıdan Borç Para Aldığının Beyan Edildiği - Karşılığında da İcra Takibine Konu Senedi Verdiğinin Anlaşıldığı - Davacı İle Davalının Arasında Ticari İlişki Olduğunu Ancak İcra Takibine Konu Senedin Ticari İlişki Nedeniyle Verilmediğini Beyan Ettiği - Mahkeme Gerekçesinde; Tanığın Borç Nedeniyle Bonoyu Verdiğini İddia Ettiği - Bu İddiasını Yazılı Herhangi Bir Delil İle İspatlanamadığı Belirtildiği - Buna Rağmen Tanığın Beyanına Neden İtibar Edilmediğinin Tartışılmadığı - Tüm Deliller Bir Arada Değerlendirilerek Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN ALACAĞIN TAHSİLİ TALEBİ (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN BONO (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN BONOLAR YAZILI DELİL MAHİYETİNDE OLDUĞUNU VE HER TÜRLÜ DELİL İLE BORÇ İLİŞKİSİNİ ORTAYA KOYACAĞINI İLERİ SÜREREK VADE TARİHLERİNDEN İTİBAREN İŞLEMİŞ FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN BONONUN YAZILI DELİL BAŞLANGICI NİTELİĞİNDE OLMASI (2)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN ÇEKİN YAZILI DELİL BAŞLANGICI SAYILMASI (5)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN SENETTEN DOLAYI BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN TAKİP (1)

 • ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN VE BU NEDENLE KAMBİYO SENEDİ VASFINI KAYBEDEREK (YAZILI) DELİL BAŞLANGICINA DÖNÜŞEN BONODAKİ VADE TARİHİNİN; TEMEL İLİŞKİYE DAYANILARAK YAPILAN BİR TAKİP VEYA AÇILAN BİR DAVADA TEMERRÜDE ESAS ALINAMAYACAĞI - Temel Borç İlişkisinin Taraflarından Birinin Bir Bono Düzenleyip Lehtara Vermesiyle Taraflar Arasında Kambiyo Hukukuna Dayalı İkinci Bir Borç İlişkisinin Doğduğu - Bono Üzerinde Yer Alan Vadenin, Taraflar Arasındaki Temel Borç İlişkisinin Vadesi Değil, Kambiyo Hukukuna Dayalı Borç İlişkisinin Vadesi Olduğu - Zira Zamanaşımına Uğrayarak Kambiyo Senedi Vasfı Kaybedildikten Sonra Bonodaki Vade Tarihinin, Taraflar Arasındaki Temel İlişki Kapsamında Birlikte Tespit Edildiğinden veya Taraflardan Biri Tarafından Kendisine Tanınmış Olan İhbarda Bulunmak Suretiyle Belirlendiğinden Bahsedilemeyeceği - Temel İlişkiye Dayanılarak Yapılan Bir Takip veya Açılan Bir Davada Zamanaşımına Uğrayan ve Bu Nedenle Kambiyo Senedi Vasfını Kaybederek (yazılı) Delil Başlangıcına Dönüşen Bonodaki Vade Tarihinin Temerrüt İçin İhtara Gerek Olmayan Durumlar Kapsamında Olmadığı - Borçlunun Temerrüde Düşürülmesi İçin İhtarın Gerektiği (1)

 • ZAMANAŞIMINDA SÜRELERİN HESAPLANMASI (18)

 • ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT (18)

 • ZAMANAŞIMINI HAKİMİN KENDİLİĞİNDEN DİKKATE ALAMAMASI (5)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN BİR TAKİP İŞLEMİ BULUNMADIĞINDAN TAKİP DAYANAĞI ÇEKE İLİŞKİN 6 AYLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADIĞINDAN TAKİP DAYANAĞI ÇEKİN İBRAZ SÜRESİNİN DOLDUĞU TARİH İTİBARİYLE 6 AYLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN İHZAR MÜZEKKERESİ İLE DAVETİYE (1)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN İŞLEM KİMİN HAKKINDA YAPILMIŞSA ANCAK ONA KARŞI HÜKÜM İFADE EDECEĞİ (2)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN İŞLEM KİMİN HAKKINDA YAPILMIŞSA ANCAK ONA KARŞI HÜKÜM İFADE EDER (1)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN İŞLEMLER (5)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN NEDENLER (1)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEPLER (12)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEPLERİN VARLIĞI (1)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN SON İŞLEM SANIK HAKKINDA VERİLEN MAHKÛMİYET HÜKMÜ OLDUĞUNDAN 4 YILLIK ASLİ ZAMANAŞIMININ DOLDUĞU (1)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN TAKİP İŞLEMİ (1)

 • ZAMANAŞIMINI KESEN TAKİP İŞLEMİ - Takibin Başlatıldığı Tarihte Zamanaşımının Kesildiği ve Yeni Bir Sürenin İşlemeye Başladığı - Daha Sonra İtiraz Eden Borçlu Yönünden Altı Aylık Sürede Alacaklı Tarafından Zamanaşımını Kesen Herhangi Bir Takip İşlemi Yapılmadığı - Zamanaşımı İtirazının Kabulü Gerektiği (1)

 • ZAMANAŞIMINI KESMEMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMINI KESMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMINI ORTADAN KALDIRMAK (1)

 • ZAMANAŞIMININ ALACAĞIN MUACCEL OLDUĞU TARİHTEN BAŞLAMASI (1)

 • ZAMANAŞIMININ ALACAĞIN VARLIĞINI DEĞİL İSTENEBİLİRLİĞİNİ ORTADAN KALDIRDIĞI (1)

 • ZAMANAŞIMININ ALACAĞIN VARLIĞINI ORTADAN KALDIRMADIĞI (1)

 • ZAMANAŞIMININ ALACAĞIN YALNIZ KISMİ DAVA KONUSU YAPILAN MİKTAR İÇİN KESİLECEĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI (9)

 • ZAMANAŞIMININ BAŞLANGIÇ TARİHİ (6)

 • ZAMANAŞIMININ BAŞLANGIÇ TARİHİ TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASININ KARARINI KESİNLEŞTİĞİ TARİH OLARAK ESAS ALINMALIDIR (1)

 • ZAMANAŞIMININ BAŞLANGIÇ TARİHİNİN BELİRLENMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ BİR MADDİ HUKUK KURUMU OLMADIĞI (1)

 • ZAMANAŞIMININ DAVANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ DOLDUĞU GEREKÇESİYLE DAVADA DÜŞME KARARI VERİLDİĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ DOLMASI (2)

 • ZAMANAŞIMININ DURMA SEBEPLERİ (7)

 • ZAMANAŞIMININ DURMASI (24)

 • ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMEMESİ (2)

 • ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİ NEDENİ İLE BONOYA DAYALI TAKİBİN İCRASININ GERİ BIRAKILMASI İSTEMİ (2)

 • ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞTİĞİ İDDİASIYLAİCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEMİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ HESAPLANMASI (1)

 • ZAMANAŞIMININ HUKUKİ NİTELİĞİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ ISLAH YOLUYLA İLERİ SÜRÜLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ İLERİ SÜRÜLMESİ (4)

 • ZAMANAŞIMININ İŞLEMEYE BAŞLAMASI İÇİN TALEP KONUSU HAKKIN İSTENİLEBİLİR OLMASI (1)

 • ZAMANAŞIMININ KESİLDİĞİ İDDİASI (1)

 • ZAMANAŞIMININ KESİLME SEBEPLERİ (66)

 • ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ (23)

 • ZAMANAŞIMININ KESİLMESİNİN BİRLİKTE BORÇLULARA ETKİSİ (20)

 • ZAMANAŞIMININ MÜTESELSİL BORÇLULARDAN BİRİNE KARŞI KESİLİNCE DİĞERLERİNE KARŞI DA KESİLMİŞ OLACAĞI (1)

 • ZAMANAŞIMININ SÖZ KONUSU OLMADIĞI DAVALAR (1)

 • ZAMANAŞIMININ SUÇ TARİHİNDEN İNCELEME TARİHİNE KADAR GEÇMİŞ BULUNMASI (1)

 • ZAMANAŞIMININ TAHAKKUK ETMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ TAZMİNAT YÜKÜMLÜSÜNE KARŞI KESİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ TESPİT EDİLMESİ (1)

 • ZAMANAŞIMININ ZARARI VE FAİLİ ÖĞRENMEDEN İTİBAREN BAŞLAMASI (1)

 • ZAMANAŞIMIYLA İKTİSAP (2)

 • ZAMANAŞIMIZİLYETLİĞİ (1)

 • ZAMANINDA GEREKLİ ÖZEN VE İLGİ GÖSTERİLMEMESİ SONUCU KONULAN YANLIŞ TEŞHİSLE 1,5 YIL SÜRE KAYBEDİLEREK İYİLEŞME ŞANSININ ELİNDEN ALINDIĞINI (1)

 • ZAMANINDA ÖDENMEYEN BORÇLARIN TAHSİLİNE İLİŞKİN HUSUSLAR PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ VEYA İKİLİ ANLAŞMALAR KAPSAMINDA DÜZENLENİR (1)

 • ZAMANINDA ÖDENMEYEN PAYLARDA CEZA ORANI (1)

 • ZAMANINDA RETİNOPATİ TEŞHİSİNİN KONULAMAMASI NEDENİYLE TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (1)

 • ZAMANINDA SEYAHATE BAŞLAYAMAMAK PARASINI ÖDEMİŞ OLDUKLARI GEMİDE İKİ GECE EKSİK KONAKLAMAK GİBİ AKSİLİKLERLE YAŞAMAK ZORUNDA KALDIKLARI GEREKÇESİYLE ZARAR İSTEMİ (1)

 • ZAMANINDA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAMADIĞI İÇİN GÖRME SORUNLARI YAŞADIĞINI YAŞAMA BOYUNCA HİÇBİR ŞEYİ GÖREMEZ HALE GELDİĞİNİ GEREKLİ TETKİK VE TEŞHİSLERİ YAPMAYAN DOKTOR VE HASTANENİN BUNDAN DOLAYI SORUMLULUKLARI BULUNDUĞU (1)

 • ZANA DÖNER BAŞVURUSU (1)

 • ZANA/TÜRKİYE DAVASI (7)

 • ZANAATKARLARIN VE YÜKLENİCİLERİN KANUNİ İPOTEK HAKKI (3)

 • ZANAATKARLARIN VE YÜKLENİCİLERİN KANUNİ İPOTEK HAKLARININ ÖNCELİĞİ (1)

 • ZANAATKARLARIN VE YÜKLENİCİLERİN KANUNİ İPOTEK HAKLARININ SIRASI (3)

 • ZANLININ (MAZNUNUN) GELMEMESİ (1)

 • ZAPT ETME (EL KOYMA) İŞLEMİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA MÜTEAKİBEN DAVANIN KABULÜ İLE İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ZAPT VE TEMELLÜK KASTININ BULUNMAMASI (1)

 • ZAPTA İSTİHKAK İDDİASININ GEÇİRİLMEMESİ NEDENİYLE AÇILAN İPTAL DAVASI (1)

 • ZAPTA KARŞI GARANTİ MÜKELLEFİYETİ (1)

 • ZAPTA KARŞI SORUMLULUK (1)

 • ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL (3)

 • ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL HÜKÜMLERİ NEDENİNE DAYALI TAZMİNAT DAVASI (1)

 • ZARAR (21)

 • ZARAR ARTTIRICI NEDENLERİN VARLIĞI (1)

 • ZARAR BEDELİ ISLAH İLE TAZMİNATIN OLAY TARİHİNDEN İTİBAREN REESKONT FAİZİ İLE MANEVİ TAZMİNATIN OLAY TARİHİNDEN İTİBAREN YASAL FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARAR BEDELİ TAZMİNATIN OLAY TARİHİNDEN İTİBAREN REESKONT FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARAR BEDELİNİN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARAR BEDELİNİN OLAY TARİHİNDEN İTİBAREN REESKONT FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARAR BEDELİNİN ÖDEME TARİHİNDEN İTİBAREN YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARAR BEDELİNİN YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ (3)

 • ZARAR BEYANI NEDENİYLE VERGİLENDİRİLECEK KURUM KAZANCI BULUNMADIĞI (1)

 • ZARAR BULUNMADIĞI HALDE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMAMASI (1)

 • ZARAR DOĞURDUĞU İLERİ SÜRÜLEN İŞLEMİN İCRASININ YAPILAN BU SON ÖDEME İLE TAMAMLANDIĞI VE İŞLEMDEN KAYNAKLI ZARARA YÖNELİK DAVA AÇMA SÜRESİNİN DE BU SON ÖDEME İLE BAŞLAYACAĞININ KABULÜ GEREKTİĞİ (1)

 • ZARAR DOĞURMAYA ELVERİŞLİ OLMAYAN İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA SUÇUNDAN SANIĞIN SABIKASINA ESAS HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA DAİR KARARIN ENGEL OLUŞTURMADIĞI (1)

 • ZARAR ETMİŞ OLMA (1)

 • ZARAR GÖREN 3. KİŞİYE YAPILAN ÖDEMENİN RÜCUEN TAHSİLİ DAVASI (1)

 • ZARAR GÖREN BU ZARARININ VARLIĞINI KANITLAMADIR (1)

 • ZARAR GÖREN DUVARIN ESKİ YENİ FARKI DÜŞÜLEREK DENKLEŞTİRME YAPILMAMASI (1)

 • ZARAR GÖREN KİŞİNİN AYNI ZAMANDA SORUŞTURMACI SIFATIYLA GÖREV YAPAMAMASI (1)

 • ZARAR GÖREN KİŞİNİN HİZMETTEN YARARLANAN DURUMUNDA OLDUĞU VE HİZMETİN RİSKLİ BİR NİTELİK TAŞIDIĞI HALLERDE İDARENİN TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DOĞMASI İÇİN ZARARIN İDARENİN AĞIR HİZMET KUSURU SONUCU MEYDANA GELMİŞ OLMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ZARAR GÖREN MALİKİN 15 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI (1)

 • ZARAR GÖREN MENFAATLER (1)

 • ZARAR GÖREN MÜŞTEKİ DURUŞMADAN HABERDAR EDİLMEDEN DAVAYA KATILMA VE MAĞDUR VE KATILANLAR İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ HAKLARDAN YARARLANMA İMKANI SAĞLANMADAN YARGILAMAYA DEVAM EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • ZARAR GÖREN ÖLMEDEN ÖNCE DAVA AÇMIŞ VEYA DAVA AÇMA İRADESİNİ AÇIKLAMIŞ İSE, MANEVİ TAZMİNAT İSTEME HAKKININ MİRASÇILARINA İNTİKAL EDECEĞİ - Davacının Yargılama Aşamasında Vefat Ettiği - Veraset İlamına Göre Davacı Murisin Mirasçılarının Davaya Dahil Edildiği - Manevi Tazminatın Hakkı Kural Olarak Zarar Görene Ait Bir Hak Olduğu - Zarar Gören Ölmeden Önce Dava Açmış veya Dava Açma İradesini Açıklamış İse, Manevi Tazminat İsteme Hakkı Mirasçılarına İntikal Edeceği - Mirasçıların Açılmış Davaya Devam Edebileceği - Tazminat İstemi Terekeye Dahil Edilmesi Gereken Bir Sonuç Olup, Davacıların Mirasçı Sıfatıyla Talepte Bulunduğu - Temyiz Eden Davacılar Lehine, Müteveffanın Yasal Mirasçısı Olmaları Nazara Alınarak, Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği (1)

 • ZARAR GÖREN SİGORTALININ MÜTERAFİK KUSURLARI NAZARA ALINARAK SÖZ KONUSU MADDELER KAPSAMINDA HAKİM TARAFINDAN TAKDİR EDİLECEK UYGUN BİR İNDİRİMİN YAPILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ - Davacıların Desteğinin Sevk ve İdaresindeki Aracın Karıştığı Tek Taraflı Kaza Sonucu Hayatını Kaybettiği - Davacılar Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Ettiği - Davacıların Taleplerinin Niteliği Gereği, Davalı Trafik Sigortası Karşısında, Zarar Gören 3.Kişi Konumunda Olduğu - Mahkemece, Desteğin Kusuru Davacılara Yansıtılmaksızın, Toplanan ve Toplanacak Deliller Birlikte Değerlendirilip Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği (1)

 • ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE ÖDEDİĞİ TAZMİNATIN SİGORTA ETTİRENİNDEN RÜCUEN TAHSİLİ İÇİN YÜRÜTTÜĞÜ İCRA TAKİBİNE YÖNELİK İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ZARAR GÖREN ZARARI DOĞURAN FİİLE RAZI OLMUŞ VEYA ZARARIN DOĞMASINDA YA DA ARTMASINDA ETKİLİ OLMUŞ YAHUT TAZMİNAT YÜKÜMLÜSÜNÜN DURUMUNU AĞIRLAŞTIRMIŞ İSE HÂKİM TAZMİNATI İNDİREBİLİR VEYA TAMAMEN KALDIRABİLİR HÜKÜMLERİ GÖZETİLEREK ZARAR GÖREN SİGORTALININ MÜTERAFİK KUSURU DA DİKKATE ALINARAK UYGUN BİR İNDİRİMİN YAPILMASI GEREĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR (1)

 • ZARAR GÖREN ZARARINI VE ZARAR VERENİN KUSURUNU İSPAT YÜKÜ ALTINDADIR (1)

 • ZARAR GÖRENE KARŞI BİRDEN FAZLA İŞLETEN SORUMLU OLDUĞU HALLERDE BUNLAR HAKKINDA TESELSÜL HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI (1)

 • ZARAR GÖRENE KARŞI BİRDEN FAZLA KİŞİNİN SORUMLU OLMASI (1)

 • ZARAR GÖRENE KARŞI ÖDEMEDE BULUNAN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINI YAPAN SİGORTACININ KENDİ AKİDİ OLAN SİGORTA ETTİRENE KARŞI AÇTIĞI RÜCU DAVASI (1)

 • ZARAR GÖRENE ÖDENEN TAZMİNAT ZARAR VERENLERDEN RÜCU YOLUYLA İSTENDİĞİNE GÖRE ZARAR VERENLER ARASINDA TESELSÜLDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • ZARAR GÖRENİN AÇTIĞI TAM YARGI DAVASINDAN AYRI OLARAK ZARAR GÖRENİN EŞİNİN DE DAVA AÇABİLECEĞİ - Davacının Eşinin, Geçirdiği İş Kazası Nedeniyle Yaralanmasında, İdarenin Kusursuz Sorumluluk İlkesi Uyarınca Tazmin Sorumluluğu Bulunduğu - Davacının Olay Tarihinde 49 Yaşındaki Felçli Eşinin Bakımını Üstlenmesi, Kendisi Açısından Birlikte Yaşam Koşullarının Zorlaşması ve Olay Nedeniyle Üzüntü Duyması Karşısında, Eşinin Açtığı Tam Yargı Davasından Ayrı Olarak Süresi İçinde Dava Açabileceği - Davacı İçin de Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği (1)

 • ZARAR GÖRENİN ÇOKLUĞU (1)

 • ZARAR GÖRENİN HAKSIZ EYLEMİN VE BUNUN SONUCUNDA DOĞAN ZARARIN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN MEYDANA GETİRİLMESİ DURUMUNDA ZİNCİRLEME OLARAK SORUMLU TUTULMALARINI İSTEME HAKKINA SAHİP BULUNDUĞU (1)

 • ZARAR GÖRENİN KUSURUNUN BULUNMASI (1)

 • ZARAR GÖRENİN KUSURUNUN BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • ZARAR GÖRENİN MÜTERAFİK KUSURUNUN VARLIĞI - Manevi Tazminatın Takdirinde Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği - Tarafların Sosyal Ekonomik Halleri, Kusur Durumları, İş Kazası Tarihi İle Yaralanmanın Niteliği Gözetildiğinde Hüküm Altına Alınan Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu (1)

 • ZARAR GÖRENİN MÜTERAFİK KUSURUNUN VARLIĞI HALİNDE BU DURUMUN MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKİR (1)

 • ZARAR GÖRENİN MÜTERAFİK KUSURUNUN VARLIĞI HALİNDE BU DURUMUN MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKTİĞİ (2)

 • ZARAR GÖRENİN MÜTERAFİK KUSURUNUN VE HATIR TAŞIMASININ TESPİTİ HALİNDE TAZMİNATTAN UYGUN BİR İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİ - Davacının Hatır İçin Taşındığı ve Emniyet Kemeri Takmamasından Dolayı Müterafik Kusurlu Olduğunun Savunulduğu - Zarar Görenin Müterafik Kusurunun ve Hatır Taşımasının Tespiti Halinde Tazminattan Uygun Bir İndirim Yapılması Gerektiği - Savunma Üzerinde Durularak, Ceza Mahkemesi Dosyası Getirilmesi Gerektiği - Davalının Delillerinin Toplanması ve Mahkemece Müterafik Kusurun Varlığı ve İndirim Yapılması Gerekip Gerekmediği Hususlarının Araştırılması Gerektiği (1)

 • ZARAR GÖRENİN TÜM SORUMLULAR HAKKINDA DAVA AÇABİLECEĞİ GİBİ SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ GEREĞİ SORUMLULARDAN HERHANGİ BİRİ HAKKINDA DA DAVA AÇABİLECEĞİ (1)

 • ZARAR GÖRENİN ZENGİNLEŞMEMESİ ZARAR SORUMLUSUNUN DA FAKİRLEŞMEMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ZARAR GÖRENİN ZENGİNLEŞMEMESİ, ZARAR SORUMLUSUNUN DA FAKİRLEŞMEMESİ GEREKMEKTEDİR (1)

 • ZARAR GÖRENLERE HASAR TAZMİNATI ÖDENDİĞİ BU TAZMİNATIN TTK'NUN 1301 MADDESİ GEREĞİNCE İŞLEYECEK YASAL FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARAR GÖRENLERE ÖDENEN TAZMİNAT ZARAR VERENLERDEN RÜCU YOLUYLA İSTENDİĞİNE GÖRE ZARAR VERENLER ARASINDA TESELSÜLDEN SÖZ EDİLEMEZ (1)

 • ZARAR GÖRENLERİN ÇOKLUĞU (24)

 • ZARAR GÖRENLERİN İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİ ALEYHİNE AÇTIKLARI TAZMİNAT DAVASI (1)

 • ZARAR GÖRENLERİN TAZMİNAT ALACAKLARI SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE ÖNGÖRÜLEN SİGORTA TUTARINDAN FAZLA İSE ZARAR GÖRENLERDEN HER BİRİNİN SİGORTACIYA KARŞI YÖNELTEBİLECEĞİ TAZMİNAT TALEBİ SİGORTA TUTARININ TAZMİNAT ALACAKLARI TOPLAMINA OLAN ORANINA GÖRE İNDİRİME TABİ TUTULUR (1)

 • ZARAR GÖRENLERİN TAZMİNAT ALACAKLARI, SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE ÖNGÖRÜLEN SİGORTA TUTARINDAN FAZLA İSE ZARAR GÖRENLERDEN HER BİRİNİN SİGORTACIYA KARŞI YÖNELTEBİLECEĞİ TAZMİNAT TALEBİ SİGORTA TUTARININ TAZMİNAT ALACAKLARI TOPLAMINA OLAN ORANINA GÖRE İNDİRİME TABİ TUTULUR (1)

 • ZARAR GÖRME İDDİASININ DERECESİ VE ZARARI GİDERİCİ ÖNLEMLERİN BİLİRKİŞİ ARACILIĞIYLA TESPİTİ (1)

 • ZARAR GÖRMESİ (1)

 • ZARAR GÖRMEYENLERİN TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • ZARAR HAKKININ SAKLI TUTULMAMASI (1)

 • ZARAR HAKSIZ EYLEMDEN KAYNAKLANDIĞINDAN TAZMİNAT HAKSIZ EYLEMİN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHTE MUACCEL HALE GELMEKTEDİR (1)

 • ZARAR HAKSIZ EYLEMDEN KAYNAKLANDIĞINDAN TAZMİNATIN HAKSIZ EYLEMİN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHTE MUACCEL HALE GELDİĞİ (1)

 • ZARAR HAKSIZ EYLEMDEN KAYNAKLANDIĞINDAN TAZMİNATIN HAKSIZ EYLEMİN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHTE MUACCEL HALE GELECEĞİ (1)

 • ZARAR HESABI (1)

 • ZARAR HESAP RAPORUNDA AKTİF DÖNEME İLİŞKİN OLARAK SİGORTALININ ELDEN ALDIĞI İDDİA EDİLEN ÜCRETTE DÂHİL EDİLEREK HESAP YAPILMASI İSABETSİZ BULUNMUŞTUR (1)

 • ZARAR HESAPLAMASINDA DAVA DIŞI PAYDAŞLARIN PAYLARININ NAZARA ALINMASI GEREĞİ (1)

 • ZARAR ITTILA TARİHİ (1)

 • ZARAR İLE BİNA VEYA İMAL OLUNAN ŞEY ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞININ BULUNMASI VE KANUNDA ARANILAN DİĞER KOŞULLARIN GERÇEKLEŞMESİNİN YETERLİ OLDUĞU (1)

 • ZARAR İLE EYLEM ARASINDA İLLİYET BAĞININ BULUNMAMASI (1)

 • ZARAR İLE İDARENİN YÜRÜTTÜĞÜ HİZMET ARASINDA NEDENSELLİK BAĞININ VARLIĞININ KABUL EDİLMESİ HALİNDE SU BASMASINDAN DOĞAN ZARARLA İLGİLİ OLARAK YUKARIDA ANILAN MECLİS KARARI ARAŞTIRILARAK BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINA YÜKLENEBİLECEK BİR HİZMET KUSURU OLUP OLMADIĞININ DA TESPİTİ GEREKİR (1)

 • ZARAR KAMU GÖREVİ (KAMU YETKİSİ) YERİNE GETİRİLİRKEN BU GÖREV VE YETKİ NEDENİYLE DOĞMUŞ OLMALIDIR (1)

 • ZARAR KAMU HİZMETİ NİTELİĞİNDEKİ İDARİ FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ SIRASINDA MEYDANA GELDİĞİNDEN TALEP BİR TAM YARGI DAVASI NİTELİĞİNDEDİR VE BU DAVALARA BAKMA GÖREVİ İDARİ YARGI YERİNE AİTTİR (1)

 • ZARAR KAPSAMININ BELİRLENMESİ (1)

 • ZARAR KAVRAMI KANAAT VERİCİ BASİT ARAŞTIRMA İLE BELİRLENEBİLİR ÖLÇÜLEBİLİR MADDİ ZARARLARA İLİŞKİN MANEVİ ZARARLARIN DAHİL EDİLMEMESİ GEREKİR (1)

 • ZARAR KAVRAMI KANAAT VERİCİ BASİT BİR ARAŞTIRMA İLE BELİRLENEBİLİR ÖLÇÜLEBİLİR MADDİ ZARARLARA İLİŞKİNDİR MANEVİ ZARARLARIN BU KAPSAMA DAHİL EDİLMEMESİ GEREKİR VE BU KOŞULUN ANCAK ZARAR SUÇLARINDA DİKKATE ALINMASI GEREKMEKTEDİR (1)

 • ZARAR KAVRAMININ KANAAT VERİCİ BASİT BİR ARAŞTIRMA İLE BELİRLENEBİLİR ÖLÇÜLEBİLİR MADDİ ZARARLARA İLİŞKİN OLDUĞU MANEVİ ZARARLARIN BU KAPSAMA DAHİL EDİLMEMESİ GEREKTİĞİ ZARAR KOŞULUNUN ANCAK ZARAR SUÇLARINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİR UNSUR OLDUĞU DEFTER VE BELGE İBRAZ ETMEMEK SUÇUNDA SOMUT BİR ZARARDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • ZARAR KAVRAMININ ÖLÇÜLEBİLİR OLMASI (1)

 • ZARAR KOŞULUNUN ANCAK ZARAR SUÇLARINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİR UNSUR OLDUĞU (1)

 • ZARAR KOŞULUNUN ANCAK ZARAR SUÇLARINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİR UNSUR OLDUĞU - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında Zarar Kavramı - Kanaat Verici Basit Bir Araştırma İle Belirlenebilir, Ölçülebilir Maddi Zararlara İlişkin Olduğu - Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesinde Ne Gibi Bir Somut Zararının Oluştuğu Gösterilmediği - Engel Teşkil Eden Sabıka Kaydı da Bulunmayan Sanık Hakkında Daha Lehe Sonuç Doğuran Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ZARAR KOŞULUNUN ZARAR SUÇLARINDA DİKKATE ALINMASI GEREKİR (1)

 • ZARAR MİKTARI TAZMİNATIN AZAMİ SINIRINI TEŞKİL EDER (1)

 • ZARAR MİKTARI TESPİT MASRAFININ MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARAR MİKTARINDAN İNDİRİM YAPILMASI (1)

 • ZARAR MİKTARININ HESAPLANMASI (1)

 • ZARAR MİKTARININ İSPATI (1)

 • ZARAR MİKTARININ MAL ALIŞ VE SATIŞ FATURALARI ARASINDAKİ FARKA GÖRE BELİRLENMESİ (1)

 • ZARAR MİKTARININ TESBİTİ (1)

 • ZARAR MİKTARININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • ZARAR MİKTARININ TESPİTİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI HALLERDE DAVA DİLEKÇESİNDE UYUŞMAZLIK KONUSU MİKTAR GÖSTERİLMEDEN TAM YARGI DAVASI AÇILABİLECEĞİ (1)

 • ZARAR ÖLÇÜLEBİLİR BELİRLENEBİLİR MADDİ ZARARA İLİŞKİN OLUP MANEVİ NİTELİKTE ZARARI KAPSAMAMAKTADIR (1)

 • ZARAR SEBEBİYLE DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARAR ŞARTI (1)

 • ZARAR TAZMİNATI (1)

 • ZARAR TESPİTİ (2)

 • ZARAR TUTARI İLE KARŞILAŞTIRILACAK OLAN İŞÇİNİN OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİNİN BRÜT YA DA NET OLARAK DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ NOKTASINDA YASADA HERHANGİ BİR AÇIKLIK BULUNMAMAKLA BİRLİKTE İŞÇİ LEHİNE YORUM İLKESİ UYARINCA BRÜT ÜCRETİN ESAS ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ZARAR UNSURU (2)

 • ZARAR UNSURU GERÇEKLEŞMEDİĞİNDEN BORÇLUNUN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARININ BULUNMADIĞI (1)

 • ZARAR UNSURU GERÇEKLEŞMEDİĞİNDEN ŞİKAYETÇİNİN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARININ BULUNMADIĞI (1)

 • ZARAR UNSURU GERÇEKLEŞMEMİŞ OLDUĞUNDAN BORÇLUNUN BU PARSEL YÖNÜNDEN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARININ BULUNMADIĞI (1)

 • ZARAR UNSURU GERÇEKLEŞMEMİŞ OLDUĞUNDAN BORÇLUNUN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARI BULUNMADIĞI (1)

 • ZARAR UNSURU GERÇEKLEŞMEMİŞ OLDUĞUNDAN BORÇLUNUN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARININ BULUNMADIĞI (1)

 • ZARAR UNSURU GERÇEKLEŞMEMİŞ OLUP BORÇLUNUN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARI BULUNMAMAKTADIR (1)

 • ZARAR UNSURU GERÇEKLEŞMEMİŞ OLUP BORÇLUNUN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARI YOKTUR (2)

 • ZARAR UNSURU GERÇEKLEŞMEMİŞ OLUP BORÇLUNUN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARININ OLMADIĞI (1)

 • ZARAR UNSURU GERÇEKLEŞMEMİŞ OLUP ŞİKAYETÇİNİN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARININ OLMADIĞI (1)

 • ZARAR UNSURUNUN BULUNMAMASI NEDENİYLE ESASA GİRİLMEDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ VE PARA CEZASINA HÜKMEDİLMEMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ZARAR UNSURUNUN FESHİ İSTENEN İHALEDE GERÇEKLEŞMEMİŞ OLMASI (1)

 • ZARAR UNSURUNUN FESHİ İSTENEN İHALEDE GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI (2)

 • ZARAR UNSURUNUN GERÇEKLEŞMESİ (3)

 • ZARAR UNSURUNUN MEVCUDİYETİ (1)

 • ZARAR UNSURUNUN MEYDANA GELMESİ (1)

 • ZARAR VE FAİLE ITTILANIN BİRLİKTE GERÇEKLEŞMESİ GEREKMEKTE OLDUĞU SADECE BİRİNİN GERÇEKLEŞMESİNİN BİR YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLAMASI İÇİN YETERLİ OLMADIĞI (1)

 • ZARAR VE MASRAFLARIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARAR VE MATRAH TESPİTİ (1)

 • ZARAR VE TAZMİNATA DOĞRUDAN ETKİLİ OLAN İŞÇİNİN NET GELİRİ BAKİYE ÖMRÜ İŞ GÖREBİLİRLİK ÇAĞI KARŞILIK KUSUR ORANLARI DESTEK GÖRENLERİN GELİRDEN ALACAKLARI PAY ORANLARI EŞİN EVLENME OLASILIĞI SGK TARAFINDAN HAK SAHİBİNE BAĞLANAN GELİRİN İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİ GİBİ TÜM VERİLERİN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ZARAR VE TEHLİKE İLE ORANTILI OLMAYACAK ŞEKİLDE ÜST SINIRDAN CEZA VERİLMESİ (1)

 • ZARAR VE VARSA GİDERİM BİÇİMİNİN TESPİTİ (1)

 • ZARAR VE YARARIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ (4)

 • ZARAR VE ZİYAN DAVASININ ZAMANAŞIMI (1)

 • ZARAR VERENLERİN BİRDEN FAZLA OLMASI (33)

 • ZARAR VERİCİ DURUMUN TESPİTİ (1)

 • ZARAR VERME KASTI (3)

 • ZARAR VERME KASTI NEDENİYLE TASARRUFUN İPTALİ (1)

 • ZARAR VERME KASTINDAN DOLAYI İPTAL (2)

 • ZARAR VERME KASTINDAN DOLAYI TASARRUFLARIN İPTALİ (38)

 • ZARAR VERME KASTINDAN DOLAYI TASARRUFLARIN İPTALİ (131)

 • ZARAR VERME KASTINDAN DOLAYI YAPILAN TASARRUFUN İPTALİ (1)

 • ZARAR VERME KASTININ BİLİNEBİLECEK OLMASI (1)

 • ZARAR VERME SUÇU (1)

 • ZARAR VERMEK KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN HAKKI OLMAYAN BİR PARAYI ALMAK YA DA BİR BORCU GERİ VERMEMEK ŞEKLİNDE OLABİLİR (1)

 • ZARAR VERMEME ŞARTIYLA KULLANMA (1)

 • ZARARA DAYANAK GÖSTERİLEN HER BİR EYLEMİN TEK TEK İNCELENMESİ (1)

 • ZARARA NEDEN OLAN HAKSIZ EYLEMİN DEVAM ETMESİ DURUMUNDA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLAMAYACAĞI - Zarara Neden Olan Haksız Eylemin Devam Etmesi Durumunda Zamanaşımı Süresinin Durumu - Kitabın İlk Baskısının 1998 Yılında Yapıldığı - Kitabın 2008 Yılında Yapılan İkinci Baskısında da Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Eden İfadelerin Bulunduğu - Bu İfadelerin Yer Aldığı Kitap Piyasada Yer Almaya ve Okurlara Ulaşmaya Devam Ettiği Sürece Zarara Neden Olan Haksız Eylem Devam Etmiş Olacağından Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlamayacağı - Davanın Zamanaşımı Süresi İçerisinde Açılmış Olduğu - İşin Esasına Girilip, Tarafların İddia ve Savunmaları Çerçevesinde Hukuken Geçerli Tüm Deliller Toplanması Gerektiği (1)

 • ZARARA NEDEN OLAN İŞLEM SIRASINDA SUNULAN FOTOĞRAFIN İĞFAL KABİLİYETİNİN OLDUĞU - Müracaat Formundaki İsim, Soy İsimdeki Harf ve Nüfus Cüzdanındaki Hane No Gibi Detaylardaki Farklılıklarının Davalılarca Fark Edilmediği - Daha Yüksek Oranda Hakkaniyet İndirimi Uygulanması Gerektiği (1)

 • ZARARA NEDEN OLAN MOTORLU BİSİKLETİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİNİN BULUNMAMASI NEDENİYLE GÜVENCE HESABINA KARŞI MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • ZARARA NEDEN OLUNDUĞUNUN İSPATI (1)

 • ZARARA SEBEBİYET VEREN ARAÇ TİCARİ NİTELİKTE OLDUĞUNDAN HAKSIZ EYLEMİN TİCARİ İŞ NİTELİĞİ TAŞIDIĞI (1)

 • ZARARA SEBEBİYET VEREN SÜRÜCÜ İŞLETEN VE ZMSS VEYA ONUN YERİNE GEÇEN GÜVENCE HESABININ MADDİ ZARARDAN MÜTESELSİLEN SORUMLU OLDUĞU (1)

 • ZARARA UĞRADIĞINDAN BAHİSLE DİYARBAKIR VALİLİĞİNE BAŞVURARAK 5233 SAYILI KANUN UYARINCA ZARARININ TAZMİNİNİ İSTEDİĞİ (2)

 • ZARARA UĞRAMIŞ OLMA GEREĞİ (1)

 • ZARARA YOL AÇAN EYLEMİN AYNI ZAMANDA SUÇ SAYILAN BİR EYLEMDEN DOĞMASI (1)

 • ZARARA YOL AÇAN EYLEMİN AYNI ZAMANDA SUÇ SAYILAN BİR EYLEMDEN DOĞMASI DURUMUNDA OLAYDA UYGULANACAK ZAMANAŞIMI SÜRESİ O SUÇUN BAĞLI OLDUĞU CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİDİR (1)

 • ZARARA YOL AÇAN EYLEMİN AYNI ZAMANDA SUÇ SAYILAN BİR EYLEMDEN DOĞMASI DURUMUNDA OLAYDA UYGULANACAK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN O SUÇUN BAĞLI OLDUĞU CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ OLDUĞU (1)

 • ZARARA YOL AÇAN EYLEMİN AYNI ZAMANDA SUÇ SAYILAN BİR EYLEMDEN DOĞMASI NEDENİYLE UYGULANACAK ZAMANAŞIMI (1)

 • ZARARA YOL AÇAN EYLEMİN AYNI ZAMANDA SUÇ SAYILAN BİR EYLEMDEN DOĞMUŞ OLMASI DURUMUNDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ SUÇUN BAĞLI OLDUĞU CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİDİR (1)

 • ZARARA YOL AÇAN EYLEMİN, AYNI ZAMANDA SUÇ SAYILAN BİR EYLEMDEN DOĞMASI DURUMUNDA ZAMANAŞIMI - Sürenin O Suçun Bağlı Olduğu Ceza Zamanaşımı Süresi Olduğu - Kasten Yaralama Suçu Niteliğindeki Olayda Ceza Zamanaşımı Süresi Geçmeden Eldeki Davanın Açıldığı - Davalının Zamanaşımı Savunmasının Reddi Gerektiği (1)

 • ZARARDAN DAVALI KEFİLİN SORUMLU OLDUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • ZARARDAN DOLAYI İHBARDA BULUNMASINA RAĞMEN POLİÇE KAPSAMINDA HERHANGİ BİR ZARAR BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE ÖDEME YAPILMADIĞI (1)

 • ZARARDAN HABERDAR OLMAYAN SANIĞA EŞYANIN İTHALİNDE ÖNGÖRÜLEN GÜMRÜK VERGİLERİ VE DİĞER EŞ ETKİLİ VERGİLER İLE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMININ KAMU ZARARI OLDUĞU BİLDİRİLEREK SÜRE VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ZARARDAN SORUMLULUK (2)

 • ZARARI DOĞURAN FİİLE RAZI OLMA (1)

 • ZARARI DOĞURAN OLAYIN ASKER KİŞİ TARAFINDAN YAPILMASI (1)

 • ZARARI GİDERİCİ ÖNLEMLER (2)

 • ZARARI GİDERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (1)

 • ZARARI İSPAT ETMEK DAVACIYA DÜŞER İSE DE ZARARIN HAKİKİ MİKTARINI İSPAT ETMEK MÜMKÜN OLMADIĞI TAKTİRDE HAKİM HALİN MUTAD CEREYANI VE ZARARA UĞRAYANIN ALDIĞI TEDBİRLERİ NAZARA ALARAK ZARAR MİKTARINI ADALETE UYGUN ŞEKİLDE TAYİN EDER (1)

 • ZARARI KARŞILAYAN SANIĞIN YARGILAMA GİDERİNDEN SORUMLU OLAMAYACAĞI (1)

 • ZARARI TAMAMEN TAZMİN ETMESİ HÂLİNDE, HAKKINDA CEZAYA HÜKMOLUNMAZ VERİLEN CEZA TÜM SONUÇLARIYLA ORTADAN KALKAR HÜKMÜ UYARINCA ZARARIN TAZMİN EDİLMİŞ OLMASI HALİNDE İLGİLİ HAKKINDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ZARARIN ARTMASINA SEBEBİYET VERİLDİĞİ - Tazminatın Tenkisi -2011 Yılına Kadar Beklenildiği -2011 Yılındaki Fiyatlar İle Talepte Bulunulmasının Kabul Edilemeceği - 2009 Yılı Fiyatları İle Eksik ve Hatalı İmalâtın Bedelinin Bilirkişiden Ek Rapor Alarak Hesaplatmak ve Bu Miktarın Hüküm Altına Alınması Gerektiği (1)

 • ZARARIN ARTMASINA SEBEBİYET VERME (2)

 • ZARARIN ARTMASINA SEBEBİYET VERMEK (3)

 • ZARARIN ARTMASINDA MÜTERAFİK KUSUR (1)

 • ZARARIN ASGARİ OLMASI (1)

 • ZARARIN AVANS FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ZARARIN BAŞLANGICI (1)

 • ZARARIN BELİRLENMESİ (2)

 • ZARARIN BELİRLENMESİNDE ZARAR GÖREN TEŞEBBÜSLERİN ELDE ETMEYİ UMDUKLARI BÜTÜN KÂRLAR GEÇMİŞ YILLARA AİT BİLANÇOLARDA DİKKATE ALINARAK HESAPLANACAĞI (1)

 • ZARARIN BİLİRKİŞİ MARİFETİYLE HESAPLANARAK ŞİRKETTEN TAZMİNİ İSTEMİYLE İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇMIŞTIR (1)

 • ZARARIN CEZAYI GEREKTİREN BİR FİİLDEN DOĞMUŞ OLMASI (1)

 • ZARARIN DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE DAVALIDAN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARARIN DAVALILARDAN FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARARIN DEVAM ETMESİNİN ÖNLENMESİ VE KARŞILANMASI İSTEMİ (1)

 • ZARARIN DOĞUMU (1)

 • ZARARIN DOĞUMUNDAKİ KUSUR ORANI (1)

 • ZARARIN EKONOMİK YATIRIM ARAÇLARININ ORTALAMASINA GÖRE HESAPLANMASI (1)

 • ZARARIN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE İSTENMESİ (1)

 • ZARARIN GERÇEK TUTARINI KANITLAMAKTA ZORLANDIĞI VEYA KANITLANMASININ DAVACIDAN BEKLENEMEYECEĞİ DURUMLARDA YARGIÇ İŞLERİN OLAĞAN GİDİŞİ VE ZARAR GÖRENİN ALDIĞI ÖNLEMLERİ GÖZETEREK ZARAR TUTARINI KENDİLİĞİNDEN BELİRLER (1)

 • ZARARIN GERÇEKLEŞMESİ BU SUÇTA UNSUR OLMADIĞI GİBİ CEZALANDIRMA ŞARTI DA DEĞİLDİR (3)

 • ZARARIN GERÇEKLEŞMESİNDE DAVACILARIN MÜTERAFIK KUSURU OLMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN YEREL MAHKEMENİN USUL VE YASAYA UYGUN DİRENME KARARININ ONANMASI GEREKMİŞTİR (1)

 • ZARARIN GİDER OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLMESİ (1)

 • ZARARIN GİDERİLMEDİĞİ BİÇİMİNDEKİ KANUNİ OLMAYAN GEREKÇEYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİNİN KANUNA AYKIRI OLDUĞU (1)

 • ZARARIN GİDERİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMAMASI (1)

 • ZARARIN GİDERİLMEMESİ NEDENİYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMAMASI (1)

 • ZARARIN GİDERİLMESİ (3)

 • ZARARIN GİDERİLMESİ HAKSIZ EYLEM FAİLİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN DAVALIDAN İSTENMİŞ OLDUĞUNDAN DAVANIN HUSUMETTEN REDDİ DOĞRU DEĞİLDİR (1)

 • ZARARIN GİDERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ZARARIN GİDERİLMESİ KONUSUNDA BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI (1)

 • ZARARIN GİDERİLMESİ KOŞULU (1)

 • ZARARIN GİDERİLMESİ KOŞULUNUN İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUNDA ARANMAMASI (1)

 • ZARARIN GİDERİLMESİ ŞARTININ GERÇEKLEŞMEMESİ (1)

 • ZARARIN GİDERİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ADLİ PARA CEZASI OLARAK KABUL EDİLEMEMESİ (1)

 • ZARARIN GİDERİLMESİNİN ETKİN PİŞMANLIK OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİ (1)

 • ZARARIN GÜNCEL OLMASI MECBURİYETİ (1)

 • ZARARIN HAFİF OLMASI (1)

 • ZARARIN HESABI (1)

 • ZARARIN HİZMET KUSURUNDAN KAYNAKLANMASI - İlgili Kamu İdarelerine Başvurulması Gerektiği (1)

 • ZARARIN HÜKÜM VERİLİNCEYE KADAR TAMAMEN TAZMİN EDİLMESİ HALİNDE CEZADA İNDİRİM ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR (3)

 • ZARARIN İDARECE GÖREVLENDİRİLEN SINAV KOMİSYONU ÜYELERİNİN KUSURUNDAN KAYNAKLANDIĞI (1)

 • ZARARIN İDARECE TAZMİNİ İÇİN KAMU KÜLFETİ OLMAKTAN ÇIKIP HİZMETTEN YARARLANANLAR YÖNÜNDEN ÖZEL VE OLAĞANDIŞI BİR NİTELİĞE DÖNÜŞMÜŞ OLMASI GEREKİR (1)

 • ZARARIN İDARENİN YÜRÜTTÜĞÜ HİZMET DIŞINDA BAŞKA BİR SEBEPLE GERÇEKŞLEŞMESİNİN İSPAT EDİLEMEMESİ (1)

 • ZARARIN İHBARI VE GEREKLİ BELGELERİN SİGORTACIYA BİLDİRİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 8 İŞ GÜNÜ İÇİNDE ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASININ POLİÇE LİMİTİ DAHİLİNDE TAZMİNAT ÖDENECEĞİ (1)

 • ZARARIN İHBARI VE GEREKLİ BELGELERİN SİGORTACIYA BİLDİRİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 8 İŞ GÜNÜ İÇİNDE ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASININ POLİÇE LİMİTİ DAHİLİNDE TAZMİNATI ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU (1)

 • ZARARIN İSPATI (1)

 • ZARARIN İŞÇİNİN KASITLI DAVRANIŞINDAN YA DA TAKSİRLİ EYLEMİNDEN KAYNAKLANMASININ HERHANGİ FARKININ BULUNMADIĞI (1)

 • ZARARIN İŞÇİNİN KASITLI DAVRANIŞINDAN YA DA TAKSİRLİ EYLEMİNDEN KAYNAKLANMASININ HUKUKİ SONUCA ETKİSİ BULUNMADIĞI (1)

 • ZARARIN İŞÇİNİN KASITLI DAVRANIŞINDAN YA DA TAKSİRLİ EYLEMİNDEN KAYNAKLANMASININ HUKUKÎ SONUCA ETKİSİ BULUNMADIĞI (1)

 • ZARARIN İŞÇİNİN OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİNİ AŞIP AŞMAMASI (1)

 • ZARARIN KAMU HİZMETİNİN İFASI SIRASINDA MEYDANA GELMESİ (1)

 • ZARARIN KAMU HUKUKUNA BAĞLI GÖREVLE ALAKALI OLMASI (1)

 • ZARARIN KANITLANAMAMASI (1)

 • ZARARIN KAPSAMI (1)

 • ZARARIN KAPSAMININ BELİRLENMESİ (1)

 • ZARARIN KAPSAMININ TESPİTİ (1)

 • ZARARIN KARŞILANMASI (2)

 • ZARARIN KAZA TARİHİNDEN İŞLEYECEK YASAL FAİZİ İLE MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARARIN KDV İLE BİRLİKTE ÖDENMESİ GEREĞİ (1)

 • ZARARIN MEYDANA GELDİĞİ YER MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLMASI (1)

 • ZARARIN MEYDANA GELMESİNDE İŞVERENİN KASTININ VEYA SİGORTALININ SAĞLIĞINI KORUMA VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATINA AYKIRI BİR HAREKETİNİN VE BU HAREKETLE MEYDANA GELEN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI ARASINDA İLLİYET BAĞININ BULUNMASI GEREKİR (1)

 • ZARARIN MEZAR İNŞAATI SIRASINDA GEREKLİ ÖZENİN GÖSTERİLMEMESİNDEN KAYNAKLANDIĞI KASITLI OLARAK MEZARLIK VE MEVTAYA YÖNELİK SALDIRI NİTELİĞİNDE BİR EYLEMDE BULUNULDUĞUNUN KANITLANAMADIĞI (1)

 • ZARARIN MİKTARI VE SAPTANMASI SORUNU (1)

 • ZARARIN MİKTARININ BU KUSUR NİSPETİNDE AZALTILDIKTAN SONRA OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİ AŞIP AŞMADIĞINA BAKILMALIDIR (1)

 • ZARARIN NİTELİĞİ KAPSAMI VE NE SURETTE GİDERİLECEĞİ YÖNÜNDE TARAFLARIN TÜM DELİLLERİ TOPLANDIKTAN GEREKTİĞİNDE YERİNDE KEŞİF YAPILDIKTAN SONRA UZMAN BİLİRKİŞİLERDEN BİLİM VE TEKNİĞE UYGUN GEREKÇELİ RAPOR ALINMASI ZORUNLUDUR (1)

 • ZARARIN NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ GEREĞİ (1)

 • ZARARIN NİTELİĞİNİN TESPİTİ (1)

 • ZARARIN OLAYIN SİGORTA ŞİRKETİNE İHBARINDAN İTİBAREN İŞLEYECEK TİCARİ FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARARIN OLUŞMAMASI İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMAMASI (1)

 • ZARARIN OLUŞMASINDA TARAFLARIN KUSUR ORANININ TESPİTİNE İLİŞKİN RAPORLARIN ÇELİŞKİLİ OLUP HÜKÜM KURMAYA ELVERİŞLİ OLMADIĞI (1)

 • ZARARIN OLUŞUMUNDA KUSURU OLAN İŞVEREN (1)

 • ZARARIN OLUŞUMUNDA KUSURUN BELİRLENMESİ (2)

 • ZARARIN OLUŞUMUNDA SÜRÜCÜNÜN KUSURU (2)

 • ZARARIN ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN OLMAK (1)

 • ZARARIN OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİ AŞMAMASI (1)

 • ZARARIN OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİ AŞMASI (1)

 • ZARARIN OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİ AŞMASI DURUMUNDA İŞVERENİN FESİH HAKKI DOĞACAĞI (1)

 • ZARARIN OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİ AŞMASI DURUMUNDA İŞVERENİN FESİH HAKKI DOĞACAĞI İŞÇİNİN ZARARI DERHAL ÖDEMİŞ YA DA ÖDEYECEK OLMASININ İŞVERENİN BU HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI (1)

 • ZARARIN OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİ AŞMASI DURUMUNDA İŞVERENİN FESİH HAKKININ DOĞACAĞI (1)

 • ZARARIN OTUZ GÜNLÜK ÜCRETTEN FAZLA OLUP OLMADIĞININ İŞÇİNİN KUSURUNA GÖRE BELİRLENMESİ (1)

 • ZARARIN ÖDEME TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARARIN ÖDENMESİ (1)

 • ZARARIN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 2 YILLIK SÜREDE DAVANIN AÇILMAMASI (1)

 • ZARARIN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLAMASI (1)

 • ZARARIN ÖNLENMESİ (1)

 • ZARARIN ÖZEL HUKUKA DAYALI BİR SATIŞ İŞLEMİNDEN DEĞİL 2981 SAYILI YASAYA DAYANILARAK YAPILAN TAHSİS İŞLEMİNDEN KAYNAKLANDIĞI (1)

 • ZARARIN PEK FAHİŞ OLMASI (2)

 • ZARARIN PEK HAFİF OLMASI (4)

 • ZARARIN PEŞİN ÖDENMESİ (1)

 • ZARARIN POLİÇEDE GÖSTERİLEN ÜST SINIRI AŞMASI (1)

 • ZARARIN SİGORTA ŞİRKETİNDEN POLİÇE LİMİTİ DAHİLİNDE SORUMLU OLMAK ÜZERE DAVALILARDAN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARARIN SORUŞTURMADAN ÖNCE ÖDENMESİNE RAĞMEN CEZADA İNDİRİM YAPILMAMASI (1)

 • ZARARIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI TARAFINDAN KARŞILANDIĞI ÖLÇÜDE SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN SONA ERECEĞİ (1)

 • ZARARIN TAHLİYE TARİHİNDEN KİRALANANIN AYNI KOŞULLARLA YENİDEN KİRAYA VERİLEBİLECEĞİ TARİHE KADAR BOŞ KALDIĞI SÜREYE İLİŞKİN KİRA PARASINDAN İBARET OLDUĞU (1)

 • ZARARIN TAHSİLİ İSTEMİ (2)

 • ZARARIN TAHSİLİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ (1)

 • ZARARIN TAHSİLİNE YÖNELİK BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (1)

 • ZARARIN TAKİBAT BAŞLADIKTAN SONRA ANCAK DAVA AÇILMADAN ÖNCE KARŞILANMASI (1)

 • ZARARIN TAMAMINDAN DOĞAN HAK VE TALEPLERDEN FERAGAT EDİLMESİ (1)

 • ZARARIN TAMAMINDAN SORUMLU OLMA (1)

 • ZARARIN TAMAMINDAN SORUMLULUK (1)

 • ZARARIN TAPU DEVİR TARİHİNDEN İTİBAREN KISA VADELİ MEVDUATA UYGULANAN FAİZİ İLE BİRLİKTE MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARARIN TAZMİN EDİLDİĞİ DAVALININ İŞARETLEME EKSİKLİĞİ SEBEBİYLE %75 KUSUR ORANINA GÖRE TOPLAM HASAR BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZARARIN TAZMİNİ (4)

 • ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ (2)

 • ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİNDE BANKANIN MÜŞTERİ BİLGİLERİNİ KORUMAKLA YÜKÜMLÜ OLMASI NEDENİYLE KISMEN SORUMLULUĞUNUN BULUNDUĞU - Gsm Operatörü Olan Davalıya Bu Davada Husumet Yöneltilemeyeceği - Diğer Davalı Olan Bankanın Ise Müşteri Bilgilerini Saklamak Konusunda Zaafiyete Düştüğü - Ayrıca Manevi Tazminat Şartlarının Gerçekleşmediği - Davanın, Gsm Operatörü Yönünden Pasif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerektiği - Diğer Davalı Banka Yönünden Davanın Kısmen Kabulü Ile Avans Esasına Göre Hesaplanacak Temerrüt Faizi Ile Birlikte Bankadan Alınıp Müşteriye Verilmesi Gerektiği - Manevi Tazminatın Koşulları Oluşmadığından Bu Istemin Reddine Karar Verildiği (1)

 • ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKİR (1)

 • ZARARIN TEMİNAT DIŞI KALABİLMESİ İÇİN KAZANIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİ İTİBARİYLE SÜRÜCÜNÜN SALT ( MÜNHASIRAN ) ALKOLÜN ETKİSİ ALTINDA KAZA YAPMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR (1)

 • ZARARIN TEMİNAT DIŞI KALABİLMESİ İÇİN KAZANIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİ İTİBARİYLE SÜRÜCÜNÜN SALT (MÜNHASIRAN) ALKOLÜN ETKİSİ ALTINDA KAZA YAPMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR (1)

 • ZARARIN TESPİTİ (3)

 • ZARARIN TESPİTİNİ İSTEMİ (1)

 • ZARARIN TESPİTİNİN GEREKMESİ (1)

 • ZARARIN TİCARİ REESKONT FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ZARARIN VE ZARARI GERÇEKLEŞTİRENİN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHLERDEN BAŞLAYARAK 2 YIL İÇERİSİNDE AÇILMAYAN DAVANIN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI VE YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLDÜĞÜ (1)

 • ZARARIN YENİ ARTIRIMLARDAN KAYNAKLANIP KAYNAKLANAMADIĞI (1)

 • ZARARINI KARŞILAYACAK KADAR MAL VARLIĞININ BULUNDUĞU (1)

 • ZARARININ BULUNDUĞU VE DAVALI KOOPERATİFİN BU ZARARDAN SORUMLU OLDUĞU (1)

 • ZARARININ KARŞILANIP KARŞILANMADIĞININ BELİRLENMESİ KARŞILANMIŞSA NASIL GİDERİLDİĞİ HUSUSLARININ KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE TESPİTİ İLE SONUCUNA GÖRE ÇOCUK HAKKINDA ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI (1)

 • ZARARININ TAZMİNİ İÇİN AÇTIĞI DAVANIN ZAMANAŞIMINDAN REDDEDİLDİĞİ (1)

 • ZARARLA İŞÇİLERİN EYLEMİ ARASINDAKİ UYGUN İLLİYET BAĞININ BELİRLENMESİ (1)

 • ZARARLANDIRICI EYLEM (1)

 • ZARARLANDIRICI İŞLEMLERİN GİDERİLME YÖNTEMİ (1)

 • ZARARLANDIRICI OLAY SONUCU SİGORTALININ VEFAT ETTİĞİ (1)

 • ZARARLANDIRICI OLAY TARİHİNDE YASAL LİMİTİN ARTMASI (1)

 • ZARARLANDIRICI OLAYDA TARAFLARIN KUSUR ORAN VE AİDİYETLERİ KONUSUNDA ALINAN RAPORLAR ARASINDA AÇIK ÇELİŞKİ OLDUĞU (1)

 • ZARARLANDIRICI OLAYIN KURUM TARAFINDAN İŞ KAZASI OLARAK KABUL EDİLDİĞİ ANCAK KURUM İÇİ PROSEDÜRLER İZLENEREK SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANI TESPİTİ YAPILMADIĞI (1)

 • ZARARLANDIRICI SİGORTA (2)

 • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI (3)

 • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI NEDENİYLE SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİĞE UĞRAYAN DAVACININ MADDİ VE MANEVİ ZARARLARININ GİDERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI SEBEBİYLE KURUM TARAFINDAN BAĞLANAN GELİR VE HARCAMANIN İŞVERENDEN TAHSİL EDİLECEĞİ (1)

 • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI SONUCU GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK (2)

 • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI SONUCU GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK DURUMUNA GİREN SİGORTALIYA YAPILAN SOSYAL SİGORTA YARDIMLARI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN İŞVERENDEN RÜCUAN ALINMASI İSTEMİ (1)

 • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİĞE UĞRAYAN SİGORTALI VE EŞİNİN MADDİ VE MANEVİ ZARARLARININ GİDERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİĞE UĞRAYAN SİGORTALININ MADDİ VE MANEVİ ZARARLARININ GİDERİLMESİ İSTEMİ (2)

 • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİĞE UĞRAYAN SİGORTALININ MADDİ VE MANEVİ ZARARLARININ GİDERİLMESİ İSTEMİNDE ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVERENİN SORUMLULUĞU – Asıl işveren ile alt işverenin birlikte sorumluluğunun müteselsil sorumluluk olduğu - Asıl İşveren, Doğrudan Bir Hizmet Sözleşmesi Bulunmamakla Birlikte İşçilerinin İş Kazası veya Meslek Hastalığı Nedeniyle Uğrayacakları Maddi ve Manevi Zarardan Alt İşveren İle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olduğu - Meslek Hastalığına veya İş Kazasına Uğrayan Alt İşverenin İşçisi veya Ölümü Halinde Mirasçıları Tazminat Davasını Müteselsil Sorumlu Olan Asıl İşveren ve Alt İşverene Karşı Birlikte Açabilecekleri Gibi Yalnızca Asıl İşverene veya Alt İşverene Karşı da Açabileceği. - Davalılar Arasında da Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Bulunduğu - Davalı ... Hazır Beton ve Yapı El. San. Tic. A.Ş.'Nin Kendi Kusuru Bulunmasa Dahi Hüküm Altına Alınan Tazminatlardan Diğer Davalılarla Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu - Adı Geçen Davalı Açısından Kusuru Bulunmadığından Bahisle Davanın Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu (1)

 • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİĞE UĞRAYAN SİGORTALININ MADDİ VE MANEVİ ZARARLARININ GİDERİLMESİ İSTEMİNDE TARAF VE DAVA EHLİYETİ - Davalı Şirketin Ticaret Sicil Kaydının, Süresi İçinde Bildirimde Bulunmaması Nedeniyle Resen Terkin Edildiği - Taraf Ehliyeti Dava Şartlarından Olup, Mahkemece Davanın Her Aşamasında Resen Gözetilmesi Gerektiği - Davacı Tarafa Davalı Şirketin İhyasını Sağlamak Üzere Süre Vermek, İhya Edildikten Sonra İşin Esasına Girerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gerektiği - Davalı Şirketin Ticaret Sicil Kaydının Yargılama Devam Ederken 2014 Yılında Resen Terkin Edildiği Gözden Kaçırılarak Yazılı Şekilde Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu (1)

 • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI SONUCU VEFAT EDENİN MADDİ VE MANEVİ ZARARLARININ GİDERİLMESİ İSTEMİNDE SORUMLULUK - Davalı Gayrimenkul Şirketi İle Diğer Şirketinin Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Şirket Faaliyet Konularının ve Kaza Tarihindeki Şirket Adreslerinin Aynı Olduğu - Şirket Yetkililerinin Bir Kısmının da Ortak Olduğu - Tanık Beyanlarına Göre de Gayrimenkul Şirketinin, Diğer Gayrimenkul Şirketinin Bünyesinde İş Gördüğü - Şirketler Arasında Organik Bağın Bulunduğu - Davalı Davalı Gayrimenkul Geliştirme Yapım Şirketinin de Hükmedilen Tazminatlardan Diğer Davalılar İle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu (1)

 • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI SONUCU YAŞAMINI YİTİREN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE YAPILAN SOSYAL SİGORTA YARDIMLARI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN RÜCUAN ALINMASI İSTEMİ (1)

 • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYINA MARUZ KALAN SİGORTALININ MADDİ ZARARININ HESABINDA GERÇEK ÜCRETİN ESAS ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYINA MARUZ KALAN SİGORTALININ MADDİ ZARARININ HESABINDA GERÇEK ÜCRETİN ESAS ALINMASI KOŞULDUR (3)

 • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYINA MARUZ KALAN SİGORTALININ VEYA HAK SAHİPLERİNİN MADDİ ZARARININ HESABINDA GERÇEK ÜCRETİN ESAS ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYINA MARUZ KALAN SİGORTALININ VEYA HAK SAHİPLERİNİN MADDİ ZARARININ HESABINDA GERÇEK ÜCRETİN ESAS ALINMASININ KOŞUL OLDUĞU (1)

 • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYINDA % 5 KUSURU OLDUĞUNUN KESİNLEŞMESİNE KARŞIN AÇILAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI (1)

 • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYINDA İŞVERENİN HİÇ KUSURU OLMASA BİLE SİGORTALININ İŞE GİRİŞİ SÜRESİNDE KURUMA BİLDİRİLMEMİŞ İSE KURUMCA YAPILAN SOSYAL SİGORTA YARDIMLARININ TAMAMINDAN SORUMLU TUTULMASI (1)

 • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYINDA İŞVERENİN HİÇ KUSURU OLMASA BİLE ŞAYET SİGORTALININ İŞE GİRİŞİ SÜRESİNDE KURUMA BİLDİRİLMEMİŞ İSE KURUMCA YAPILAN SOSYAL SİGORTA YARDIMLARININ TAMAMINDAN SORUMLU TUTULMASI GEREKİR (1)

 • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYINDA İŞVERENİN HİÇ KUSURU OLMASA BİLE ŞAYET SİGORTALININ İŞE GİRİŞİ SÜRESİNDE KURUMA BİLDİRİLMEMİŞ İSE KURUMCA YAPILAN SOSYAL SİGORTA YARDIMLARININ TAMAMINDAN SORUMLU TUTULMASI GEREKTİĞİ (2)

 • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYINDA İŞVERENİN HİÇ KUSURU OLMASA BİLE ŞAYET SİGORTALININ İŞE GİRİŞİ SÜRESİNDE KURUMA BİLDİRİLMEMİŞSE KURUMCA YAPILAN SOSYAL SİGORTA YARDIMLARINDAN SORUMLU TUTULMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYININ İŞ KAZASI SAYILMASI İÇİN SİGORTA OLAYINA MARUZ KALAN KİŞİNİN SİGORTALI OLMASI SİGORTA OLAYININ MADDEDE SAYILI SINIRLI OLARAK BELİRTİLEN HAL VE DURUMLARDAN BİRİNDE MEYDANA GELMESİ KOŞULDUR (1)

 • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYININ İŞ KAZASI SAYILMASI İÇİN SİGORTA OLAYINA MARUZ KALAN KİŞİNİN SİGORTALI OLMASI VE SİGORTA OLAYININ SINIRLI OLARAK BELİRTİLEN HAL VE DURUMLARDAN BİRİNDE MEYDANA GELMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYININ TAKİBİNDE ZAMANAŞIMI (1)

 • ZARARLANDIRICI SONUCUN MEYDANA GELMESİNDE DAVACILARIN DA BÖLÜŞÜK KUSURUNUN BULUNDUĞU (1)

 • ZARARLANDIRICI SONUCUN ORTAYA ÇIKMASINDA 3. KİŞİNİN SUÇ TEŞKİL EDEN VE AĞIR KUSUR OLUŞTURAN EYLEMİNİN BULUNMASI (1)

 • ZARARLARIN TAZMİNİ (1)

 • ZARARLI KULLANMANIN MENİ (1)

 • ZARARLI SONUCUN OLUŞMASINDA DAVACININ BÖLÜŞÜK KUSURU OLUP OLMADIĞININ DEĞERLENDİRMESİ VE MEVCUT İSE İNDİRİM NEDENİ YAPILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ZARONLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (1)

 • ZARURET İÇİNDE BULUNAN KIZ ÇOCUĞU (1)

 • ZARURET ŞARTI (1)

 • ZARURETE DÜŞECEK EŞ LEHİNE YOKSULLUK NAFAKASI TAYİNİ (1)

 • ZARURETİN TAYİN ETTİĞİ HUDUDU TECAVÜZ ETMEK SURETİYLE İNSAN ÖLDÜRMEK (1)

 • ZARURİ MASRAFLAR (1)

 • ZARURİ MASRAFLARIN TALEP EDİLEBİLMESİ (1)

 • ZARURİ VE FAYDALI GİDERLER (1)

 • ZARURİ VE FAYDALI GİDERLERİN ÖDETİLMESİ (1)

 • ZARURİ VE FAYDALI MASRAFLAR (1)

 • ZARURİ VE FAYDALI MASRAFLARIN İADESİ (2)

 • ZARURİ VE FAYDALI MASRAFLARIN TAHSİLİ (4)

 • ZATEN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMASI NEDENİYLE YASAL OLARAK ALKOLLÜ İÇKİ SATAN İŞYERLERİNE GİRMESİ YASAK OLAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA, 5237 SAYILI TCK'NIN 50/1-D MADDESİNDE YER ALAN "MAHKÛM OLUNAN CEZANIN YARISINDAN BİR KATINA KADAR..” İBARESİNDEN HÜKMEDİLECEK SEÇENEK YAPTIRIM SÜRESİNİN ASIL CEZA SÜRESİNİ GEÇEMEYECEĞİNİN ANLAŞILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ZAYİ BELGESİ TALEBİ (1)

 • ZAYİ DAVASININ ÖDEME VEYA HAMİLİN YERLEŞİM YERİNDEKİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN TALEP EDİLEBİLECEĞİ (1)

 • ZAYİ NEDENİYLE BONO İPTALİ (1)

 • ZAYİ NEDENİYLE BONO İPTALİ İSTEMİNDE BANKANINI HUKUKİ YARARININ BULUNDUĞU - Bankanın İptali İstenen Bonoları Tahsil Cirosu İle Devraldığı - Vekil Hamil Sıfatına Sahip Olduğu - Tahsil Cirosunun Senedin Bedelinin Tahsili İle Buna Bağlı Hakları Koruyucu İşlemleri Yapmaya Yönelik Temsil Yetkisinin Kıymetli Evraka Özgü Bir Görünüş Şekli Olduğu - Vekil Hamil Konumundaki Bankanın Üçüncü Şahıs Elindeki Senedin İadesini Talebe veya Zayi Nedeniyle İptalini İstemeye Hakkı Olduğu - Bankanın Kıymetli Evrakın İptali Davası Açmasında Hukuki Yararının Bulunduğu (1)

 • ZAYİ NEDENİYLE ÇEK İPTALİ DAVASI (1)

 • ZAYİ NEDENİYLE ÇEK İPTALİ DAVASI - Hasımsız Açılan Davalardan Olduğu - Çek Hamilinin Ortaya Çıkması Durumunda, Çek İptali Davasını Açan Davacıya, Mevcut Çek Hamiline Karşı Çek İstirdadı Davası Açması Konusunda Süre Verilmesi Gerektiği - İstirdat Davasının Açılması Halinde, Çek İptali Davasının Konusuz Kaldığından Bahisle Karar Verilmesine Yer Olmadığına, Açılmaması Halinde İse, Çek İptali Davasının Reddi Yönünde Hüküm Kurulması Gerektiği (1)

 • ZAYİ NEDENİYLE ÇEK İPTALİ DAVASINDA DAVA EHLİYETİNİN İSPATI (1)

 • ZAYİ NEDENİYLE ÇEK İPTALİ İSTEMİ (2)

 • ZAYİ NEDENİYLE ÇEK İPTALİ İSTEMİ - Davacının Çeklerin Lehtarı ve Hamili Olduğu İleri Sürerek İptalini Talep Ettiği Çeklere Dair Bilgileri Mahkemeye Bildirdiği - Davacının Daha Fazlasını İspata Zorlanması Zayi Nedeniyle Çek İptali Hükümlerinin Uygulanmasını İmkânsız Hale Getireceği - Dosya Kapsamında Davacının İddiasının Aksini Kanıtlayacak Somut Bir Delil Bulunmadığı - Karar Gerekçesinde Davacının Keşideci Şirketin Ortağı ve Yetkilisi Olduğu ve Çeklerin Yasal Hamili Olduğunu İspat Edemediği İfade Edilmiş İse de Davacının Ortağı ve Yetkilisi Olduğu Keşideci Şirketten Ayrıldığı - Mahkemece Talebin Kabulü Halinde İlanın ve Kararın Çeklere Dair Yapılacağı - Zayi Kararlarının Kesin Hüküm Teşkil Etmediği de Gözetildiğinde Davacının Dava Konusu Ettiği ve Bilgilerini Sunduğu Çekin Lehtarı ve Yasal Hamili Olduğunun Kabulü Gerektiği (1)

 • ZAYİ NEDENİYLE KIYMETLİ EVRAK İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ZAYİ NEDENİYLE KIYMETLİ EVRAKIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ZAYİ NEDENİYLE KIYMETLİ EVRAKIN İPTALİNİ İSTEME HAKKININ HAMİLE AİT OLDUĞU (1)

 • ZAYİ OLDUĞUNUN İSPATLANMASI ZORUNLULUĞU (1)

 • ZAYİ OLMASI SEBEBİYLE ÇEK İPTALİ İSTEMİ - İptal Davası Sürerken Çek Aslının Ortaya Çıktığı - Çek Aslını Elinde Bulundurana Karşı İstirdat Davası Açmak İçin Süre Verilmesi Gerektiği -Ticari Vekil (1)

 • ZAYİ SEBEBİYLE BONO İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ZAYİ SEBEBİYLE KIYMETLİ EVRAKIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ZAYİ SEBEBİYLE KIYMETLİ EVRAKIN İPTALİNİ İSTEYEBİLMEK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLARDAN BİRİSİ DE SENETTE MÜNDEMİÇ OLAN HAKKIN VARLIĞINI SÜRDÜRMESİDİR (1)

 • ZEHİRLEMEKLE TEHDİT (1)

 • ZEHİRLENME ŞÜPHESİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM (2)

 • ZEHİRLİ MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU (7)

 • ZEHİRLİ MADDE İMALİ VE TİCARETİ YAPMAK SUÇU (1)

 • ZEHNİ DOĞAN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ZEHRA VAKFI VE DİĞERLERİ / TÜRKİYE (1)

 • ZEKA GERİLİĞİ OLAN KADINLA EVLENMESİ (1)

 • ZEKA GERİLİĞİ OLAN MAĞDURE (2)

 • ZEKA GERİLİĞİ SEBEBİYLE KENDİSİNİ BEDEN VE RUH BAKIMINDAN SAVUNAMAYACAK DURUMDA BULUNAN 31 YAŞINDAKİ MAĞDURENİN BUNU BİLEREK KENDİ EVİNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMESİ (1)

 • ZEKİ BAYHAN - TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ZEKİ BİNGÖL BAŞVURUSU (2) (1)

 • ZEMİN BEDELİ (1)

 • ZEMİN BEDELİNE YAPILAR İÇİN TESPİT EDİLEN BEDEL İLAVE EDİLMEK SURETİ İLE DAVA KONUSU TAŞINMAZ İÇİN KAMULAŞTIRMA BEDELİ TESPİT EDİLMESİ GEREKİR (1)

 • ZEMİN BEDELİNİN DÜŞÜK HESAPLANMASI (1)

 • ZEMİN DEĞERİ (1)

 • ZEMİN ETÜDÜ (1)

 • ZEMİN KAT VE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DAVALI TARAFINDAN ALINMASI NEDENİYLE MAL AYRILIĞI DÖNEMİNDE EDİNİLDİĞİ (1)

 • ZEMİN ÜZERİNDEKİ AĞAÇLARIN İRTİFAK SEBEBİYLE BİR ZARAR GÖRDÜĞÜ TESPİT EDİLMEDEN BU AĞAÇLARIN DEĞERİNİN DE ZEMİN BEDELİNE İLAVE EDİLMESİ SURETİYLE HESAP YAPAN BİLİRKİŞİ KURULU KARARI (1)

 • ZEMİN VE ÇAP DURUMUNUN YEKDEĞERİNE ÇAKIŞMAMASI (1)

 • ZEMİN VE MUHDESAT BEDELİ (1)

 • ZEMİN VE MUHDESAT DEĞERİ (1)

 • ZEMİN VE ÜZERİNDEKİ MUHDESAT (1)

 • ZEMİNDE BİTİŞİK OLAN TAŞINMAZLARIN ÜZERİNDE MEVCUT BAZI BİNALAR VE İÇİNDEKİ MALZEME VE MAKİNELERİ SÖZLEŞME İLE ŞİRKETE KİRALADIĞI (1)

 • ZEMİNDE BULUNAN VE HALEN FİİLİ OLARAK KULLANILAN SINIRA GÖRE TESCİL İSTEMİ - Taşınmazlar Arasındaki Sınırın Yanlış Belirlendiğini Öne Sürerek Zeminde Bulunan ve Halen Fiili Olarak Kullanılan Sınıra Göre Tescil İstemi - On Yıllık Hakdüşürücü Süreye Bağlı Kalınmaksızın Genel Mahkemelerde Her Zaman Dava Açabileceği - Uygulama Kadastrosuna İtiraz Davasının Reddine ve Çekişmeli Taşınmazların Komisyon Tutanağında Belirlenen Sınır ve Yüzölçümleriyle Tapuya Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ZEMİNDE GÖSTERİLMEYEN HUDUTLARIN TESPİTİ (1)

 • ZEMİNDE MÜSTAKİLEN TASARRUF EDİLEN YERİN BULUNMAMASI (1)

 • ZEMİNE BAĞLI OLAN VE BU ÖZELLİĞİ NEDENİYLE AYNİ HAK NİTELİĞİNDE BULUNAN MUHTESATLARIN BEDELLERİNİN ÖDENMESİ İÇİN HERHANGİ BİR ZAMANAŞIMININ SÖZ KONUSU OLMADIĞI (1)

 • ZEMİNE MALİK OLAN KİMSE ONUN MÜTEMMİM CÜZÜNE DE MALİK OLUR (1)

 • ZEMİNE MALİK OLAN KİMSE ONUN MÜTEMMİM CÜZÜNE DE MALİKTİR (1)

 • ZEMİNİ HAZİNEYE AİT OLAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN MUHDESAT BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZEMİNİ HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN MUHTESAT BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ - Destekleme Projesine Ait Tüm Bilgi ve Belgeler Getirtilerek, Ağaçlara Kim Tarafından ve Hangi Tarihte El Atıldığı, Taşınmazın Davacının Kullanımında Olan Kısmı İle Bu Kısım İçerisinde Kalıp İdarece El Atıldığı Belirtilen Bölümlerinin Tereddüte Mahal Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği (1)

 • ZEMİNİ HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN VE KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN MUHDESATIN BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ZEMİNİ TESPİT HARİCİ BIRAKILAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN MUHTESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • ZEMİNİN BAŞKASINA AİT OLMASI DURUMU (1)

 • ZEMİNİN DURUMUNUN ESAS ALINMASI GEREĞİ (1)

 • ZEMİNİN İNŞAAT İÇİN YETERLİ ŞARTLARI TAŞIMADIĞI (1)

 • ZEMİNİN MALİKİ OLAN KİŞİNİN TAŞINMAZI BİZZAT KULLANMA YETKİSİ SINIRLANMIŞ AYRILMAZ PARÇA DURUMUNDA OLAN YAPI ÜZERİNDE TASARRUF ETME GÜCÜ ÖZEL YASA İLE KISITLANMIŞTIR (1)

 • ZEMİNİN MALİKİ OLAN KİŞİNİN TAŞINMAZI BİZZAT KULLANMA YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMIŞ OLMASI AYRICA AYRILMAZ PARÇA DURUMUNDA OLAN YAPI ÜZERİNDE TASARRUF ETME GÜCÜNÜN ÖZEL YASA İLE KISITLANMIŞ OLMASI (1)

 • ZEMİNİN MÜLKİYETİNİN DEVRİ (1)

 • ZEMİNİN YAPI MALİKLERİNE PAYLAŞTIRILMASI İÇİN BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR ALINMASI GEREĞİ (1)

 • ZENGİNLEŞEN İSTER İYİNİYETLİ İSTER KÖTÜNİYETLİ OLSUN KENDİSİNDEN İADE TALEP EDİLMEDEN ÖNCE TEMERRÜDE DÜŞMÜŞ SAYILMASI OLANAKLI DEĞİLDİR (1)

 • ZENGİNLEŞEN ZENGİNLEŞME ANINDA VEYA SONRASINDA MAL VARLIĞINDAKİ ARTIŞIN GEÇERLİ BİR HUKUKİ SEBEBE DAYANMADIĞINI BİLİYOR VEYA BİLMESİ GEREKİYOR İSE KÖTÜ NİYETLİ SAYILACAĞI (1)

 • ZENGİNLEŞMENİN İADESİ (1)

 • ZERGA ÖZTÜRK BAŞVURUSU (1)

 • ZEYCAN YEDİGÖL BAŞVURUSU (1)

 • ZEYİLNAME FARKI (1)

 • ZEYNEP GÜLŞAH AKSOY BAŞVURUSU (1)

 • ZEYTİN AĞACI (1)

 • ZEYTİN AĞACI DİKTİĞİ ÇALI TEMİZLİĞİ VE AĞAÇLANDIRMANIN SİT ALANIN BİTKİ ÖRTÜSÜNÜ VE SİLUETİNİ BOZAN FİZİKİ BİR MÜDAHALE OLDUĞU (1)

 • ZEYTİN AĞAÇLARI BULUNAN TAŞINMAZIN TAPUDA KAYITLI OLMADIĞI MURİSİ TARAFINDAN İMAR VE İHYA EDİLDİĞİ (1)

 • ZEYTİN AĞAÇLARINA ZARAR VERMENİN MANEVİ TAZMİNAT GEREKTİRMEYECEĞİ - Davalıların Kepçeyle Kazımak ve Toprak Taşımak Suretiyle Davacıların Kullanmakta Olduğu Taşınmazın Yarısına Yakın Kısmının Çökerek Yok Olmasına Sebep Olduğu ve Kullanılamaz Hale Getirdiği - Taşınmaz Üzerine Dikilen 7 Yaşlarında 100 Adet Zeytin Ağacının da Yok Olmasına Neden Oldukları - Davalıların Davacının Malına, Zeytin Ağaçlarına Zarar Vermiş Olmalarının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği - Mal Varlığında Meydana Gelen Zarar Nedeniyle Davacı Lehine Manevi Tazminata Karar Verilemeyeceği (1)

 • ZEYTİN AĞAÇLARINDAN ELDE EDİLEN İLK ÜRÜN CİNSİ İTİBARIYLA BORSADA VE PAZARDA ALINIP SATILAN VE EKONOMİK DEĞER İFADE EDEN BİR ÜRÜNSE DEĞERLENDİRMENİN ÜRÜN ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKLİDİR (1)

 • ZEYTİN AĞAÇLARININ BELEDİYE TARAFINDAN BU TAŞINMAZLARIN YAKIN MEVKİİNE DÖKÜLEN ÇÖPLERİN YANMASI (1)

 • ZEYTİN AĞAÇLARININ KALDIRILMASI (1)

 • ZEYTİN AĞAÇLARININ MUHTESAT OLARAK KABUL EDİLMEMESİ (1)

 • ZEYTİN AĞAÇLI BAHÇE (1)

 • ZEYTİN FİDANI DESTEKLEME ÖDEMESİNİN DÜŞÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ GENELGE NEDENİYLE OLUŞAN ZARARIN FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ TALEBİ (1)

 • ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİN AŞILANMASI HAKKINDAKİ YASA (1)

 • ZEYTİNCİLİK PARSELİ OLARAK TAHSİS VE TESCİL İŞLEMLERİ YÖNÜNDEN BÜTÜN SONUÇLARIYLA TAMAMLANMIŞ BİR HUKUKİ İŞLEM MEVCUT OLUP DAVALILAR BAKIMINDAN KAZANILMIŞ HAK GERÇEKLEŞMİŞTİR (1)

 • ZEYTİNLİK OLDUĞU DAVALININ KENDİSİNE AİT PARSEL İLE BİRLEŞTİRMEK SURETİYLE KULLANDIĞI BİLDİRİLEREK DAVALININ ELATMASININ ÖNLENMESİ İSTEMİ (1)

 • ZIMMEN SÖZLEŞME HÜKMÜNÜN KALDIRILMASI (1)

 • ZIMNİ İŞYERİ DEVRİ (1)

 • ZIMNİ KABUL (1)

 • ZIMNİ KAMULAŞTIRMA (1)

 • ZIYA VE HASARIN TAŞIYANA BİLDİRİMİ (1)

 • ZIYA, HASAR VE GECİKMEDEN DOĞAN SORUMLULUKTAN KURTULMADA ÖZEL HALLER (4)

 • ZİHİNSEL ENGELLİ BİR ÇOCUĞUN DEMİR YOLU HATTI ÜZERİNDE BULUNAN YÜKSEK GERİLİM HATTI KABLOLARINDAN GEÇEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK AĞIR ŞEKİLDE YARALANMASI VE BU OLAYA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVASININ MAKUL SÜREDE YÜRÜTÜLMEYEREK REDDEDİLMESİ NEDENLERİYLE ÇOCUĞUN YAŞAMA HAKKI; AİLESİNİN ADİL YARGILANMA HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • ZİHİNSEL ENGELLİ OLAN İŞÇİNİN İŞTEN İSTİFA DİLEKÇESİNİN NİTELİĞİ - İşçinin Zeka Geriliği Nedeniyle Özürlü Kadrosunda Çalıştığı - İşçinin Zihinsel Engelli Olduğunun Sağlık Raporu İle Sabit Olduğu - İstifa Dilekçesinin Düzgün Cümlelerle Şirket Tam Adıyla ve Adresiyle Yazıldığı - Başka Bir Firmada İşe Başlayacağımdan İbaresinin Yazıldığı - Zihinsel Engelli Olduğu Sağlık Raporu İle Sabit Olan Davacının Bu Dilekçeyi Kendisinin Yazmadığı - İşçiye Çıkış Belgesi Adı Altında İmzalatıldığı - İşçinin İradesinin Sakatlandığı - İşçinin Başka Bir Firmada İşe de Başlamadığı - Zihinsel Engelli İşçinin Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebinin Kabulü Gerektiği (1)

 • ZİLLİYETLİĞE DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL İSTEMİ (1)

 • ZİLLYETLİĞİN DEVRİ (1)

 • ZİLTEYLİĞİN İKTİSABI (1)

 • ZİLYEDE TANINAN BU İKTİDAR VE YETKİLER, KENDİSİNE ZİLYET OLMA YETKİSİNİ VEREN AYNİ VEYA ŞAHSİ BİR HAKKI BULUNUP BULUNMADIĞI GÖZ ÖNÜNDE TUTULMAKSIZIN VERİLMİŞTİR (1)

 • ZİLYEDİN AYNI ÇALIŞMA ALANI İÇİNDE KAZANABİLECEĞİ TOPRAK MİKTARI (3)

 • ZİLYEDİN AYNI ÇALIŞMA İÇERİSİNDE KAZANACAĞI TOPRAK MİKTARI (1)

 • ZİLYEDİN DAVA HAKKININ DÜŞMESİ (18)

 • ZİLYEDİN HAKLARI (3)

 • ZİLYEDİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR (1)

 • ZİLYEDİN TECAVÜZÜ DEF ETME HAKKI (1)

 • ZİLYEDİN VERGİ KAYDINA DAYANMAMASI (1)

 • ZİLYEDİNDEN RIZASIYLA ALINAN MALIN GERİ VERİLMEMESİ İÇİN CEBİR VE ŞİDDET KULLANILMASI (1)

 • ZİLYEDİNİN RIZASI OLMADAN BAŞKASINA AİT TAŞINIR BİR MALI KENDİSİNE VEYA BAŞKASINA BİR YARAR SAĞLAMAK MAKSADIYLA BULUNDUĞU YERDEN ALMAK HIRSIZLIK SUÇUNUN TEMEL ŞEKLİDİR (1)

 • ZİLYEDİNİN RIZASI OLMADAN BAŞKASINA AİT TAŞINIR BİR MALI, KENDİSİNE VEYA BAŞKASINA BİR YARAR SAĞLAMAK MAKSADIYLA BULUNDUĞU YERDEN ALMA (1)

 • ZİLYEDLİĞE DAYALI TESCİL (1)

 • ZİLYEDLİĞE DAYALI TESCİL DAVASI (1)

 • ZİLYEDLİĞE DAYANARAK YAPILAN KAMULAŞTIRMA (1)

 • ZİLYEDLİĞE DEĞER VERİLMESİ (1)

 • ZİLYEDLİĞE SALDIRIDA DAVA HAKKI (1)

 • ZİLYEDLİĞİN DEVRİ (1)

 • ZİLYEDLİĞİN FER’İ (1)

 • ZİLYEDLİĞİN KORUNMASI (3)

 • ZİLYEDLİĞİN SATIN ALMAYA DAYANDIĞI İDDİASI (1)

 • ZİLYEDLİĞİN TESBİTİ İÇİN DAVA AÇILAMAMASI (1)

 • ZİLYEDLİK (7)

 • ZİLYEDLİK DAVASI NİTELİĞİ (1)

 • ZİLYEDLİK NEDENİ (1)

 • ZİLYEDLİK YOLUYLA MÜLKİYET İKTİSABI (2)

 • ZİLYEDLİKLE İKTİSABA DAYALI MÜLKİYETİN TESBİTİ DAVASI (1)

 • ZİLYEDLİKLE İKTİSABA ELVERİŞLİ YER (1)

 • ZİLYEDLİKLE İKTİSAP (4)

 • ZİLYEDLİKLE İKTİSAP DAVASI (2)

 • ZİLYEDLİKLE İKTİSAP EDİLEMEME (2)

 • ZİLYEDLİKLE İKTİSAP İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (2)

 • ZİLYEDLİKLE İKTİSAP KOŞULLARI (3)

 • ZİLYEDLİKLE İKTİSAP NEDENİNE DAYALI KADASTRO TESBİTİ (1)

 • ZİLYEDLİKLE İKTİSAP NEDENİNE DAYALI TESCİL (1)

 • ZİLYEDLİKLE İKTİSAP ŞARTLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞININ TESBİTİ (1)

 • ZİLYEDLİKTEN DOĞAN HAKLAR (1)

 • ZİLYELİKLE İKTİSAP (1)

 • ZİLYET ADINA TESPİT (1)

 • ZİLYET ALEYHİNE AÇILAN DAVANIN NİZA SAYILABİLMESİNİN KOŞULLARI (1)

 • ZİLYET OLDUĞU TAŞINMAZA MEYVE FİDANLARI DİKİP ETRAFINI TEL ÖRGÜYLE ÇEVİRDİĞİNİ TEL ÖRGÜLERİN DAVALILAR TARAFINDAN KESİLEREK MEYVE FİDANLARINDAN 40 TANESİNİN YERİNDEN SÖKÜLDÜĞÜ İLERİ SÜRÜLEREK MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • ZİLYET OLMAYAN PAYDAŞ (1)

 • ZİLYET OLUNAN VE TARIMSAL AMAÇLA KULLANILAN TAŞINMAZIN RAYİÇ BEDELİNİN TESPİT EDİLMESİ İSTEMİNİN REDDEDİLDİĞİ (1)

 • ZİLYET TANIKLARININ TAŞINMAZ BAŞINDA DİNLENMESİ (2)

 • ZİLYET YARARINA İKTİSAP ŞARTLARININ TESPİTİ (1)

 • ZİLYET YARARINA TAŞINMAZ EDİNİMİ KOŞULLARI (1)

 • ZİLYETİN MALI İADESİ (1)

 • ZİLYETİN SAVUNMA HAKKI (25)

 • ZİLYETKİKLE İKTİSAP (1)

 • ZİLYETLİ YOLU İLE MÜLKİYETİN İKTİSABI (1)

 • ZİLYETLİĞE DAYALI AÇILAN DAVA (2)

 • ZİLYETLİĞE DAYALI DAVA (2)

 • ZİLYETLİĞE DAYALI DAVADA ZAMANAŞIMI (1)

 • ZİLYETLİĞE DAYALI EL ATMANIN ÖNLENMESİ (1)

 • ZİLYETLİĞE DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ (4)

 • ZİLYETLİĞE DAYALI ESKİ HALE İADE VE YIKIM İSTEĞİ (1)

 • ZİLYETLİĞE DAYALI İPTAL VE TESCİL (1)

 • ZİLYETLİĞE DAYALI KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI (1)

 • ZİLYETLİĞE DAYALI OLARAK TESPİT VE TESCİL EDİLEN TAŞINMAZ OLUP OLMADIĞININ SORULMASI VE TOPLANAN DELİLLERİN TÜMÜ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERMELİ (1)

 • ZİLYETLİĞE DAYALI ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ DAVASI (1)

 • ZİLYETLİĞE DAYALI TAPU İPTALİ (2)

 • ZİLYETLİĞE DAYALI TAPU İPTALİ DAVASI (1)

 • ZİLYETLİĞE DAYALI TAPU İPTALİ DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME (1)

 • ZİLYETLİĞE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (9)

 • ZİLYETLİĞE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (1)

 • ZİLYETLİĞE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL VE TAPU KÜTÜĞÜNDE BAŞKASI ADINA OLAN ZİLYETLİK ŞERHİNİN TERKİNİ İSTEMİ (1)

 • ZİLYETLİĞE DAYALI TAPU İPTALİ YOLUYLA MÜLKİYETİN AKTARILMASI DAVASI (1)

 • ZİLYETLİĞE DAYALI TAŞINMAZ EDİNME (1)

 • ZİLYETLİĞE DAYALI TESCİL (4)

 • ZİLYETLİĞE DAYALI TESCİL DAVASI (1)

 • ZİLYETLİĞE DAYALI TESCİL DAVASININ NİTELİĞİ (1)

 • ZİLYETLİĞE DAYALI TESCİL İSTEMİ - Direnme Kararının Davalı Tüzel Kişiliğine Tebliğ Edildiğine Dair Tebligat Evrakı Bulunamamıştır - Tebliğ Edildiğine Dair Evrak Varsa Eklenmesi Yoksa Direnme Kararının Tebliğ Edilmesi ve Yasal Süre Beklenildikten Sonra Dosyanın Mahal Mahkemesine Geri Çevrilmesi Gereklidir (1)

 • ZİLYETLİĞE DAYALI TESCİL TALEBİ (6)

 • ZİLYETLİĞE DAYANAN İKTİSAPLARDA İYİNİYETİN ARANMAYACAĞI (1)

 • ZİLYETLİĞE DAYANAN TAŞINMAZ MALİKLİĞİ (1)

 • ZİLYETLİĞE DAYANARAK ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ (1)

 • ZİLYETLİĞE DAYANILARAK AÇILAN DAVALAR (1)

 • ZİLYETLİĞE DAYANILARAK AÇILAN ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ (1)

 • ZİLYETLİĞE DAYANILARAK DAVA AÇILMASI (1)

 • ZİLYETLİĞE ESAS ALINAN SÜRENİN GEÇMESİ (1)

 • ZİLYETLİĞE İLİŞKİN TANIKLARIN DİNLENMESİNDE USUL (3)

 • ZİLYETLİĞE SALDIRIYA DAVA HAKKI (15)

 • ZİLYETLİĞE TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ TALEBİ (1)

 • ZİLYETLİĞE YAPILAN MUARAZANIN ÖNLENMESİ (1)

 • ZİLYETLİĞE YÖNELİK SALDIRININ ÖNLENMESİ VE ZARARIN GİDERİLMESİNE YÖNELİK ZİLYETLİĞİN KORUNMASI İSTEMİ (1)

 • ZİLYETLİĞİ KESEN SEBEPLER (2)

 • ZİLYETLİĞİN ARALIKSIZ SÜRMESİ (1)

 • ZİLYETLİĞİN ARAŞTIRILMASI (1)

 • ZİLYETLİĞİN BAŞLANGICI (5)

 • ZİLYETLİĞİN BAŞLANGIÇ SÜRESİNİN TESPİTİ (4)

 • ZİLYETLİĞİN BAŞLANGIÇ TARİHİ (5)

 • ZİLYETLİĞİN BEYANLAR HANESİNDE GÖSTERİLMESİ TALEBİ (1)

 • ZİLYETLİĞİN BİLİRKİŞİ VE TANIK SÖZLERİYLE İSPATI (2)

 • ZİLYETLİĞİN DEVİR SENEDİNE DAYANARK İPTALİ (1)

 • ZİLYETLİĞİN DEVRİ (23)

 • ZİLYETLİĞİN DEVRİ AMACI DIŞINDA TASARRUFTA BULUNULMASI HALİNDE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN OLUŞTUĞU (1)

 • ZİLYETLİĞİN DEVRİ SÖZLEŞMESİ (1)

 • ZİLYETLİĞİN EKONOMİK AMACA UYGUN OLARAK GEÇMESİ (3)

 • ZİLYETLİĞİN EKONOMİK AMACA UYGUN OLUP OLMADIĞI (5)

 • ZİLYETLİĞİN GASBINDA DAVA HAKKI (22)

 • ZİLYETLİĞİN GERİ VERİLMESİ (1)

 • ZİLYETLİĞİN HER TÜRLÜ DELİLLE KANITLANMASI (2)

 • ZİLYETLİĞİN HUKUKİ DEĞER TAŞIMAMASI (1)

 • ZİLYETLİĞİN HUKUKİ SONUÇ DOĞURMASI (1)

 • ZİLYETLİĞİN İADESİ (2)

 • ZİLYETLİĞİN İADESİ DAVASI (1)

 • ZİLYETLİĞİN İHLALİ (1)

 • ZİLYETLİĞİN İKTİSABA YETERLİ OLMAMASI (1)

 • ZİLYETLİĞİN İKTİSABI (1)

 • ZİLYETLİĞİN İSPATI (15)

 • ZİLYETLİĞİN İSPATINA FERMANIN TEK BAŞINA YETERLİ OLMAMASI (1)

 • ZİLYETLİĞİN İSPATLANMASI GEREĞİ (1)

 • ZİLYETLİĞİN İYİNİYETE DAYANMASI (1)

 • ZİLYETLİĞİN KAYBI NEDENİYLE TAŞINIR REHNİNİN SONA ERMESİ (4)

 • ZİLYETLİĞİN KAYBI VE REHİN HAKKININ ORTADAN KALKMASI (1)

 • ZİLYETLİĞİN KESİLMESİ (1)

 • ZİLYETLİĞİN KESİN HÜKÜM TARİHİNDEN ÖNCE BAŞLAMASI (1)

 • ZİLYETLİĞİN KESİNTİYE UĞRAYIP UĞRAMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • ZİLYETLİĞİN KORUNMASI (12)

 • ZİLYETLİĞİN KORUNMASI AMACINA YÖNELİK DAVA (1)

 • ZİLYETLİĞİN KORUNMASI DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME (3)

 • ZİLYETLİĞİN KORUNMASI DAVASI (4)

 • ZİLYETLİĞİN KORUNMASI DAVASININ SÜRESİNDE AÇILMAMASI (1)

 • ZİLYETLİĞİN KORUNMASI TALEBİ (3)

 • ZİLYETLİĞİN KORUNMASI VE İADESİ (1)

 • ZİLYETLİĞİN MADDİ OLAYLARDAN OLUP YEREL BİLİRKİŞİ VE TANIK DAHİL HER TÜRLÜ DELİLLE KANITLANMASININ MÜMKÜN OLDUĞU (1)

 • ZİLYETLİĞİN NAKLİ (1)

 • ZİLYETLİĞİN NE ŞEKİLDE AKTARILDIĞININ TESPİTİ (1)

 • ZİLYETLİĞİN NE ZAMAN BAŞLADIĞI KAÇ YIL NE ŞEKİLDE DEVAM ETTİĞİ SORULUP KESİN TARİH VE OLGULARA DAYALI AÇIK YANITLAR ALINIP DAVA TARİHİNE KADAR DAVACI YARARINA ZİLYETLİKLE KAZANMA KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI BELİRLENMELİ (1)

 • ZİLYETLİĞİN NE ZAMAN BAŞLADIĞI KAÇ YIL SÜREYLE NE ŞEKİLDE DEVAM ETTİĞİNİN SORULMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ZİLYETLİĞİN NİTELİĞİ (1)

 • ZİLYETLİĞİN RIZA İLE TESLİMİ (1)

 • ZİLYETLİĞİN SÜRDÜRÜLEN EKONOMİK AMACA UYGUN OLMAMASI (1)

 • ZİLYETLİĞİN ŞERHİ TALEBİ (1)

 • ZİLYETLİĞİN TAKSİMİN KARİNESİ OLMAMASI (1)

 • ZİLYETLİĞİN TANIMI VE ŞARTLARI (1)

 • ZİLYETLİĞİN TAPUYA ŞERHİ (1)

 • ZİLYETLİĞİN TERKİ (6)

 • ZİLYETLİĞİN TESBİTİ VE KORUNMASI İSTEMİ (1)

 • ZİLYETLİĞİN TESLİM EDİLİP EDİLMEDİĞİNİN TESPİTİ (1)

 • ZİLYETLİĞİN TESLİMSİZ DEVRİ (7)

 • ZİLYETLİĞİN TESPİTİ (19)

 • ZİLYETLİĞİN TESPİTİ DAVASI (3)

 • ZİLYETLİĞİN TESPİTİ DAVASINDA TARAF EHLİYETİ - Ölü Kişi Adına ve Ölü Kişiye Karşı Dava Açılması Olanağı Bulunmamaktadır - Ölü Kişi Aleyhine Dava Açılması Halinde Davanın Mirasçılara Yöneltilmesine Olanak Yoktur - Ölü Kişinin Taraf Ehliyeti Bulunmamaktadır - Esasen Dava Açarken Davacının Davalının Bu Ehliyet Durumunu Araştırması Beklenir (1)

 • ZİLYETLİĞİN TESPİTİ İSTEMİNDE HUKUKİ YARAR - Kullanım Kadastrosu Yapılmayan Yerde Zilyet Olduğunun Tespiti İstemi İle Açılan Davalarda Davacıların Hukuki Yararı Bulunmadığı - Adli Yargı Merciilerince İdari Yargıyı İlgilendiren Hususlarda İdareyi Zorlayıcı Nitelikte Tespit Kararı Verilemeyeceği (1)

 • ZİLYETLİĞİN TESPİTİ VE EL ATMANIN ÖNLENMESİ (1)

 • ZİLYETLİĞİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI (1)

 • ZİLYETLİĞİN YASAKLANMIŞ OLMASI (1)

 • ZİLYETLİĞİN ZAYİ EDİLMESİ (1)

 • ZİLYETLİĞİNDE BULUNAN ANCAK TRAFİKTE KAYDI BULUNMAYAN TRAKTÖRÜN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNUN TESPİTİ İLE KENDİ ADINA TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • ZİLYETLİĞİNDE BULUNAN TAŞINMAZIN TESBİTİ YAPILAN ORMAN PARSELİ İÇİNDE BIRAKILDIĞINI İDDİASI (1)

 • ZİLYETLİĞİNİ KORUNMASI (1)

 • ZİLYETLİK (180)

 • ZİLYETLİK ARAŞTIRMASI YAPILMASI (7)

 • ZİLYETLİK BELGESİ (1)

 • ZİLYETLİK DELİLİ (1)

 • ZİLYETLİK DEVAM ETTİĞİ SÜRECE FAİZE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ (1)

 • ZİLYETLİK DEVREDİLMEDEN TAŞINIR REHNİ KURULABİLECEK DURUMLAR (7)

 • ZİLYETLİK DURUMUNUN MADDİ OLAY VE VAKIALARLA BELİRLENMESİ ZORUNLULUĞU (1)

 • ZİLYETLİK HAKKININ DEVRİ (1)

 • ZİLYETLİK HUKUKİ SEBEBİNE DAYALI MÜLKİYETİN AKTARILMASINA DAİR TAPU İPTAL TESCİLİ DAVASI (1)

 • ZİLYETLİK İDDİASI (1)

 • ZİLYETLİK İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (1)

 • ZİLYETLİK İLE EDİNME KOŞULLARI (1)

 • ZİLYETLİK İLE İKTİSABI MÜMKÜN OLMAYAN YER (2)

 • ZİLYETLİK İLE İKTİSAP (7)

 • ZİLYETLİK İLE İKTİSAP ŞARTLARI (1)

 • ZİLYETLİK İLE KAZANMA KOŞULARI (3)

 • ZİLYETLİK İLE KULLANIM SÜRESİNİN TESPİT EDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ZİLYETLİK İLE MÜLK EDİNME (1)

 • ZİLYETLİK İMAR VE İHYA HUKUKSAL SEBEPLERİNE DAYALI OLARAK TESCİL İSTEMİ (1)

 • ZİLYETLİK KAVRAMI (22)

 • ZİLYETLİK KOŞULLARININ OLUŞMADIĞI (1)

 • ZİLYETLİK KOŞULLARININ OLUŞMADIĞI DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YERLERİN KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE İKTİSAP EDİLEMEYECEĞİ (3)

 • ZİLYETLİK KOŞULLARININ OLUŞMADIĞINI İLERİ SÜREREK TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ (1)

 • ZİLYETLİK KOŞULLARININ OLUŞMAMASI NEDENİ (1)

 • ZİLYETLİK MADDİ OLAYLARDAN OLMASI SEBEBİYLE TANIK VE YEREL BİLİRKİŞİ DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ DELİLLE KANITLANMASI MÜMKÜNDÜR (1)

 • ZİLYETLİK MURİSTEN İNTİKAL VE PAYLAŞIM HUKUKSAL SEBEPLERİNE DAYALI OLARAK AÇILAN MÜLKİYETİN AKTARILMASINA DAİR TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (1)

 • ZİLYETLİK NEDENİNE DAYALI TAPU TESCİLİNDEN FERAGAT EDİLMESİ (1)

 • ZİLYETLİK NEDENİNE DAYALI TAŞINMAZ KAZANIMINDA İMAR İHYA İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASINDAN SONRA EN AZ 20 YIL SÜREYLE KOŞULLARINA UYGUN OLARAK ZİLYET OLUNMASI GEREKİR (1)

 • ZİLYETLİK NEDENİNE DAYANARAK KADASTRO ÇALIŞMALARINDA TESPİT HARİCİ BIRAKILAN TAŞINMAZIN ADINA TAPUYA TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • ZİLYETLİK NEDENİYLE KAZANMA (1)

 • ZİLYETLİK NEDENİYLE MERA SINIRLANDIRILMASININ İPTALİ VE TESCİL (1)

 • ZİLYETLİK NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL (6)

 • ZİLYETLİK NEDENİYLE TAPUYA TESCİL (2)

 • ZİLYETLİK NEDENİYLE TESCİL (2)

 • ZİLYETLİK SAVUNMASI (1)

 • ZİLYETLİK SEBEBİNE DAYALI TESCİL (1)

 • ZİLYETLİK SEBEBİYLE MÜLKİYET KAZANIMININ ŞARTLARININ OLUŞTUĞU GEREKÇESİ İLE YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMUŞTUR (1)

 • ZİLYETLİK SEBEBİYLE TESCİL (1)

 • ZİLYETLİK SÜRELERİNİN BİRBİRİNE EKLENMESİ (3)

 • ZİLYETLİK SÜRESİ (12)

 • ZİLYETLİK SÜRESİNİN BAŞLANGICI (6)

 • ZİLYETLİK SÜRESİNİN BELİRLENMESİ (1)

 • ZİLYETLİK SÜRESİNİN DOLMASI GEREĞİ (1)

 • ZİLYETLİK SÜRESİNİN HESABI (1)

 • ZİLYETLİK SÜRESİNİN HESAPLANMASI (1)

 • ZİLYETLİK SÜRESİNİN HUKUKÇA DEĞER TAŞIMAMASI (3)

 • ZİLYETLİK SÜRESİNİN TESPİTİ (2)

 • ZİLYETLİK SÜRESİNİN TOPLAM 100 YILI AŞKIN BULUNUP BULUNMADIĞI (1)

 • ZİLYETLİK ŞERHİ (4)

 • ZİLYETLİK ŞERHİ VERİLEN TAŞINMAZIN EKSİK YAZILDIĞI EKSİKLİĞİN DAVA KONUSU TAŞINMAZ İLE BİTİŞİĞİNDE YOL OLARAK TESCİL HARİCİ BIRAKILAN BÖLÜMDEN KAYNAKLANDIĞINI İLERİ SÜREREK AÇILAN DAVA (1)

 • ZİLYETLİK ŞERHİNDE YANLIŞ YAZILAN İSMİN DÜZELTİLMESİ DAVASINDA HUSUMETİN TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE YÖNELTİLMESİ (1)

 • ZİLYETLİK ŞERHİNDEKİ KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ZİLYETLİK ŞERHİNİN İPTALİ DAVASI (1)

 • ZİLYETLİK ŞERHİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ZİLYETLİK ŞERHİNİN SİLİNMESİ (4)

 • ZİLYETLİK ŞERHİNİN TAPU KÜTÜĞÜNE YAZILABİLMESİNİN ŞARTI (1)

 • ZİLYETLİK ŞERHİNİN TERKİNİ (2)

 • ZİLYETLİK ŞERHİNİN VE TESPİTİN İPTALİ İLE DAVACILAR ADINA TESPİT EDİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ZİLYETLİK TANIKLARI (1)

 • ZİLYETLİK TANIKLARININ MAHALLİNDE DİNLENMEMİŞ OLMASI (1)

 • ZİLYETLİK TANIKLARININ MAHALLİNDE DİNLENMESİ (1)

 • ZİLYETLİK TESPİT TUTANAĞINDA DAVALI ADINA KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZ (1)

 • ZİLYETLİK VE İMAR İHYA İLE KAZANILAMAYAN YERLER (1)

 • ZİLYETLİK VE KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLU İLE KAZANILMAMA (1)

 • ZİLYETLİK VE MERA ARAŞTIRMASI (1)

 • ZİLYETLİK VE MURİSTEN İNTİKAL HUKUKSAL SEBEPLERİNE DAYALI OLARAK AÇILAN MÜLKİYETİN AKTARILMASINA İLİŞKİN TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ (1)

 • ZİLYETLİK VE MURİSTEN İNTİKAL SEBEPLERİNE DAYALI TESCİL (1)

 • ZİLYETLİK VE SATIN ALMA HUKUKİ SEBEBİNE DAYALI AÇILAN MERA SINIRLANDIRILMASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ZİLYETLİK VE SATINALMAYA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (1)

 • ZİLYETLİK VE TAPUYLA ORMANDAN YER KAZANILAMAMASI (1)

 • ZİLYETLİK VE TASARRUFLA İKTİSAP EDİLEMEYEN YERLER (2)

 • ZİLYETLİK YOLU İLE İKTİSAP (1)

 • ZİLYETLİK YOLU İLE KAZANMA KOŞULLARI (1)

 • ZİLYETLİK YOLU İLE KAZANMA KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ZİLYETLİK YOLU İLE MÜLKİYET İKTİSABI (11)

 • ZİLYETLİK YOLU İLE TESCİL (1)

 • ZİLYETLİK YOLUYLA İKTİSABIN MÜMKÜN OLMAMASI (2)

 • ZİLYETLİK YOLUYLA İKTİSAP (9)

 • ZİLYETLİK YOLUYLA İKTİSAP KOŞULLARI (2)

 • ZİLYETLİK YOLUYLA KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI (1)

 • ZİLYETLİK YOLUYLA KAZANMA KOŞULLARININ OLUŞMADIĞI DAVA KONUSU TAŞINMAZIN NİTELİĞİ İTİBARİ İLE ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLAMAYACAK YERLERDEN OLDUĞU İDDİASI (1)

 • ZİLYETLİK YOLUYLA KAZANMA KOŞULLARININ OLUŞMASI SEBEBİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI (1)

 • ZİLYETLİK YOLUYLA KAZILMAYAN YERLER (1)

 • ZİLYETLİK YOLUYLA MÜLK EDİNME ŞARTLARI (1)

 • ZİLYETLİK YOLUYLA MÜLKİYET İKTİSABI (48)

 • ZİLYETLİK YOLUYLA MÜLKİYETİN İKTİSABI (1)

 • ZİLYETLİK YOLUYLA OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA DAYALI OLARAK AÇILAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASININ REDDEDİLMESİ NEDENİYLE ADİL YARGILANMA HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • ZİLYETLİK YOLUYLA TAŞINMAZ EDİNİMİ (2)

 • ZİLYETLİK YOLUYLA TAŞINMAZ EDİNME KOŞULLARI (1)

 • ZİLYETLİK YOLUYLA TAŞINMAZ KAZANIMI (1)

 • ZİLYETLİK YOLUYLA TESCİLİN KOŞULLARI (1)

 • ZİLYETLİK YOLUYLA TOPRAK EDİNİMİNİN TESPİTİ (1)

 • ZİLYETLİKL YOLUYLA MÜLKİYET İKTİSABI (1)

 • ZİLYETLİKLE BİRLEŞMEYEN TASDİKSİZ YOKLAMA KAYITLARI (1)

 • ZİLYETLİKLE BİRLEŞMEYEN VERGİ KAYDI (8)

 • ZİLYETLİKLE BİRLEŞMEYEN VERGİ KAYITLARI (1)

 • ZİLYETLİKLE DOĞRULANAN TAPU KAYDI (1)

 • ZİLYETLİKLE EDİNİLEBİLECEK YERLERDEN OLUP OLMAMASI (1)

 • ZİLYETLİKLE EDİNME KOŞULLARI (4)

 • ZİLYETLİKLE EDİNME KOŞULLARININ (1)

 • ZİLYETLİKLE İKTİSABA ELVERİŞLİLİK (1)

 • ZİLYETLİKLE İKTİSABI MÜMKÜN OLAN YERLER (2)

 • ZİLYETLİKLE İKTİSABIN KOŞULLARI (1)

 • ZİLYETLİKLE İKTİSABIN MÜMKÜN OLMAMASI (2)

 • ZİLYETLİKLE İKTİSABIN ŞARTLARI (1)

 • ZİLYETLİKLE İKTİSABIN TESPİTİ (1)

 • ZİLYETLİKLE İKTİSABININ MÜMKÜN BULUNMAMASI (1)

 • ZİLYETLİKLE İKTİSABININ MÜMKÜN OLUP OLMAMASI (3)

 • ZİLYETLİKLE İKTİSAP (77)

 • ZİLYETLİKLE İKTİSAP EDİLEBİLECEK MİKTAR (1)

 • ZİLYETLİKLE İKTİSAP EDİLECEK YER (2)

 • ZİLYETLİKLE İKTİSAP EDİLEMEMESİ (1)

 • ZİLYETLİKLE İKTİSAP EDİLEMEYEN YERLER (13)

 • ZİLYETLİKLE İKTİSAP EDİLEN TAŞINMAZ (1)

 • ZİLYETLİKLE İKTİSAP ETME (1)

 • ZİLYETLİKLE İKTİSAP KOŞULLARI (2)

 • ZİLYETLİKLE İKTİSAP ŞARTI (1)

 • ZİLYETLİKLE İKTİSAP ŞARTLARI (10)

 • ZİLYETLİKLE İKTİSAPI (1)

 • ZİLYETLİKLE İKTİSAPTAKİ SINIRLAMALAR (1)

 • ZİLYETLİKLE KAZANILABİLECEK ARAZİ (1)

 • ZİLYETLİKLE KAZANILABİLECEK KÜLTÜR ARAZİSİ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ (2)

 • ZİLYETLİKLE KAZANILABİLECEK YERLER (4)

 • ZİLYETLİKLE KAZANILAMAYACAK TAŞINMAZ (6)

 • ZİLYETLİKLE KAZANILAMAYACAK TAŞINMAZLAR (1)

 • ZİLYETLİKLE KAZANILAMAYACAK YERLER (6)

 • ZİLYETLİKLE KAZANILAMAYAN TAŞINMAZ (1)

 • ZİLYETLİKLE KAZANILAMAYAN YERLER (4)

 • ZİLYETLİKLE KAZANILAN KÜLTÜR ARAZİSİ (2)

 • ZİLYETLİKLE KAZANILIP KAZANILAMAYACAĞININ TESPİTİ (1)

 • ZİLYETLİKLE KAZANILMASI MÜMKÜN OLMAYAN TAŞINMAZ (1)

 • ZİLYETLİKLE KAZANILMASI MÜMKÜN OLMAYAN YERLER (4)

 • ZİLYETLİKLE KAZANILMAYAN TAŞINMAZ (1)

 • ZİLYETLİKLE KAZANILMAYAN YERLER (1)

 • ZİLYETLİKLE KAZANIM (3)

 • ZİLYETLİKLE KAZANIM KOŞULLARI LEHİNE GERÇEKLEŞEN KİŞİ (1)

 • ZİLYETLİKLE KAZANIM KOŞULLARININ DAVALI YARARINA GERÇEKLEŞMEDİĞİNİ İDDİASI (1)

 • ZİLYETLİKLE KAZANIMIN MÜMKÜN OLMAMASI (1)

 • ZİLYETLİKLE KAZANMA (9)

 • ZİLYETLİKLE KAZANMA KOŞULLARI (3)

 • ZİLYETLİKLE KAZANMA KOŞULLARI GERÇEKLEŞEN ANCAK ARKEOLOJİK SİT ALANI İLAN EDİLEN TAŞINMAZIN HAZİNE ADINA TESCİLİ NEDENİYLE MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • ZİLYETLİKLE KAZANMA KOŞULLARININ ADINA GERÇEKLEŞTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ (1)

 • ZİLYETLİKLE KAZANMA KOŞULLARININ DAVALI YARARINA GERÇEKLEŞMEDİĞİNİ İDDİA EDEREK, TESBİTİN İPTALİ İLE TAŞINMAZIN HAZİNE ADINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • ZİLYETLİKLE KAZANMA KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞININ TESPİTİ (3)

 • ZİLYETLİKLE KAZANMA KOŞULLARININ VARLIĞI (3)

 • ZİLYETLİKLE KAZANMA KOŞULLARININ YARARINA GERÇEKLEŞMEDİĞİNİ BELİRTEREK KADASTRO TESBİTİN İPTALİ İLE TAŞINMAZIN HAZİNE ADINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • ZİLYETLİKLE KAZANMA SÜRESİ (3)

 • ZİLYETLİKLE KAZANMANIN MÜMKÜN BULUNMAMASI (1)

 • ZİLYETLİKLE KAZANMAYA İLİŞKİN KOŞULLAR (1)

 • ZİLYETLİKLE KAZNILACAK KÜLTÜR ARAZİSİ (1)

 • ZİLYETLİKLE MAL EDİNME (1)

 • ZİLYETLİKLE MÜLK EDİNİLMESİ YASAKLANAN YERLER (1)

 • ZİLYETLİKLE MÜLK EDİNME (3)

 • ZİLYETLİKLE MÜLK EDİNME KOŞULLARI (9)

 • ZİLYETLİKLE MÜLK EDİNME KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI (1)

 • ZİLYETLİKLE MÜLK EDİNME KOŞULLARININ GERÇEKLEŞTİĞİ KABUL EDİLMEK SURETİYLE HÜKÜM KURULMUŞTUR (1)

 • ZİLYETLİKLE MÜLK EDİNME KOŞULLARININ OLUŞMAMASI (2)

 • ZİLYETLİKLE MÜLK EDİNME ŞARTLARI (16)

 • ZİLYETLİKLE MÜLK KAZANMA KOŞULLARI (7)

 • ZİLYETLİKLE MÜLKİYET İKTİSABI (1)

 • ZİLYETLİKLE MÜLKİYETİN KAZANILMASI (1)

 • ZİLYETLİKLE MÜLKİYETİN KAZANIMI (2)

 • ZİLYETLİKLE TAŞINMAZ EDİNİMİ (11)

 • ZİLYETLİKLE TAŞINMAZ EDİNME KOŞULLARI (7)

 • ZİLYETLİKLE TAŞINMAZ EDİNME KOŞULLARININ GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ HUSUSU BELİRLENMEDİĞİ (1)

 • ZİLYETLİKLE TAŞINMAZ İKTİSABI (6)

 • ZİLYETLİKLE TAŞINMAZ İKTİSABINDA SINIR (1)

 • ZİLYETLİKLE TAŞINMAZ KAZANIMI (5)

 • ZİLYETLİKLE TAŞINMAZI İKTİSAP ETME (1)

 • ZİLYETLİKLE YOLUYLA MÜLKİYET İKTİSABI (2)

 • ZİLYETLİKLERİNİN KORUNMASI İSTEMİ (1)

 • ZİLYETLİKLERİNİN TESPİTİ VE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ÖDENMESİ İSTEMİ (1)

 • ZİLYETLİKTE FİİLİ HAKİMİYETİN GEÇİCİ OLARAK KESİLMESİ (8)

 • ZİLYETLİKTE KESİNTİ (1)

 • ZİLYETLİKTEN DOLAYI TESCİL DAVASI AÇILABİLMESİ İÇİN DAVA KONUSU YERİN YA TAPUSUZ YA DA MALİKİ ÖLÜP UZUNCA BİR SÜREDİR GAYRİMENKULÜN MİRASÇILARINA İNTİKALİ YAPILAMAMASI NEDENİYLE MALİKİN KİM OLDUĞUNUN TESPİT EDİLEMEMESİ VEYA MALİKİ HAKKINDA GAİPLİK KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ZİLYETLKİ YOLUYLA MÜLKİYET İKTİSABI (1)

 • ZİMMET (11)

 • ZİMMET GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE RÜŞVET ALMA SUÇLARI (1)

 • ZİMMET MİKTARININ ÇELİŞKİLİ OLMASI (1)

 • ZİMMET NEDENİYLE MEYDANA GELEN BANKA ZARARININ ÖDETTİRTİLMESİ (1)

 • ZİMMET SUÇLAMASI İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ (1)

 • ZİMMET SUÇLAMASI İLE VAKIF ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA (1)

 • ZİMMET SUÇU (505)

 • ZİMMET SUÇU - Zimmet Suçunu İşlediklerine Dair, Kesin, Şüpheden Uzak, İnandırıcı ve Mahkumiyetlerine Yeterli Delil Bulunmadığı - Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi Gereğince Beraatlerine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ZİMMET SUÇU DOSYALARINDA AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU - Aynı İş İçin Aynı Şahıslara Biri Makbuzsuz Diğeri Makbuzlu Olmak Üzere Kasadan Miktarı Belirli Miktarda Para Çıkış Yapıldığı – Numarası Belirli Tediye Fişi İle Makbuzsuz Olarak Yapılan Ödemenin Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin Zimmetinde Olduğu – Dosyada Mevcut İsnatların Sübutu Halinde Zimmet Suçunun Oluştuğu - Delillerin Takdir ve Tartışmasının Davaya Bakmanın Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi Kapsamında Bulunduğu (1)

 • ZİMMET SUÇU İŞLEDİĞİ GEREKÇESİYLE BAŞVURUCUDAN TAHSİL EDİLEN TUTARIN, ZİMMET SUÇUNA İLİŞKİN BERAAT KARARININ ARDINDAN BAŞVURUCUYA İADESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN SÜRE AŞIMI GEREKÇESİYLE REDDEDİLMESİ ADİL YARGILANMA HAKKINI İHLAL ETMİŞTİR (1)

 • ZİMMET SUÇUNA İŞTİRAK (3)

 • ZİMMET SUÇUNA İŞTİRAKTE BAĞLILIK KURALI (1)

 • ZİMMET SUÇUNA İŞTİRAKTE FAİL OLARAK SORUMLULUK (1)

 • ZİMMET SUÇUNDA DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HAL (18)

 • ZİMMET SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK (90)

 • ZİMMET SUÇUNDA GÖREVLİ MAHKEME (2)

 • ZİMMET SUÇUNDA SANIĞIN CEZASINDAN 2/3 ORANINDA İNDİRİM YAPILARAK EKSİK CEZA TAYİN EDİLDİĞİ (1)

 • ZİMMET SUÇUNDAN VERİLEN HÜKMÜN SANIĞIN ÖLÜMÜ NEDENİYLE BOZULMASI GEREKİR (1)

 • ZİMMET SUÇUNUN ALT SINIRININ BEŞ YILDAN FAZLA HAPİS CEZASINI GEREKTİRMESİ KARŞISINDA, ZORUNLU MÜDAFİİ GÖREVLENDİRMEDEN YARGILAMAYA DEVAM EDİLMESİ (1)

 • ZİMMET SUÇUNUN KAMU GÖREVLİLERİ İLE ÖZEL YASALARINDA KAMU GÖREVLİSİ GİBİ CEZALANDIRILACAKLARI ÖNGÖRÜLEN KİŞİLER TARAFINDAN İŞLENEBİLECEĞİ (1)

 • ZİMMET SUÇUNUN KAMU GÖREVLİSİ İLE ÖZEL YASALARDA KAMU GÖREVLİSİ GİBİ CEZALANDIRILACAĞI ÖNGÖRÜLEN KİŞİLER TARAFINDAN İŞLENEBİLMESİ (1)

 • ZİMMET SUÇUNUN OLUŞABİLMESİNİN KOŞULLARI (2)

 • ZİMMET SUÇUNUN OLUŞMASI İÇİN KAMU GÖREVLİSİNİN GÖREVİ NEDENİYLE ZİLYETLİĞİ KENDİSİNE DEVREDİLMİŞ OLAN VEYA KORUMA VE GÖZETİMİYLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MALI KENDİSİNİN VEYA BAŞKASININ YARARINA ZİMMETİNE GEÇİRMESİNİN GEREKİR (1)

 • ZİMMET SUÇUNUN UYGULANMA ŞARTLARI (1)

 • ZİMMET SUÇUNUN YETKİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI SURETİYLE İŞLENMESİ (1)

 • ZİMMET SUÇUNUN ZİNCİRLEME BİÇİMDE İŞLENMESİ (1)

 • ZİMMET VE BİLİŞİM SUÇU (1)

 • ZİMMET VE GÖREVİ İHMAL SUÇU (2)

 • ZİMMET VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (4)

 • ZİMMET VE İRTİKAP SUÇU (1)

 • ZİMMET VE MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMA SUÇU (1)

 • ZİMMET VE ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU (1)

 • ZİMMET VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARI (1)

 • ZİMMET VE SAHTECİLİK SUÇU (1)

 • ZİMMET VE YARALAMA SUÇU (1)

 • ZİMMET VE ZİMMET VUKUUNA SEBEBİYET SUÇU (1)

 • ZİMMET VE ZİMMETE SEBEBİYET VERME SUÇU (1)

 • ZİMMET, DOLANDIRICILIK VE SAHTECİLİK SUÇU (1)

 • ZİMMET, GÖREVİ İHMAL VE HİZMET SEBEBİ İLE EMNİYETİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (1)

 • ZİMMET, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE DOLANDIRICILIK (1)

 • ZİMMET, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE SAHTECİLİK SUÇU (1)

 • ZİMMET, SAHTECİLİK, DOLANDIRICILIK VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (1)

 • ZİMMET, SAHTECİLİK, GÖREVİ İHMAL VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (1)

 • ZİMMETE EKSİK TEŞEBBÜS (1)

 • ZİMMETE GEÇİRİLEN PARANIN DEĞERİNİN AZ OLMASI (1)

 • ZİMMETE GEÇİRİLEN PARANIN ÖĞRENİLMESİ VE SORUŞTURMA İŞLEMLERİNE BAŞLANILMASINDAN ÖNCE YAPILMASI (1)

 • ZİMMETE GEÇİRİLEN PARANIN SORUŞTURMA YAPILMADAN ÖDENMESİ (1)

 • ZİMMETE İŞTİRAK SUÇUNDA GÖREVLİ MAHKEME - Ptt Müdürlüğüne Bağlı Acentelik Hizmeti Veren Sanıkların İşlem Limitleri Kapsamındaki Parayı Ptt Müdürlüğü Hesabına Yatırmadığı - Davaya Bakmanın Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi Kapsamında Olduğu (1)

 • ZİMMETE KONU İŞLEME AİT ÖDEME DEKONTUNDAKİ İMZA SAHİBİNİN BEYANININ ALINMAMASI (1)

 • ZİMMETE KONU PARANIN YATIRMA VE ÇEKME İŞLEMLERİNE AİT KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN ARAŞTIRILMAMASI (1)

 • ZİMMETE PARA GEÇİRME (3)

 • ZİMMETE PARA GEÇİRME SUÇU (1)

 • ZİMMETE PARA GEÇİRMEK (5)

 • ZİMMETE SEBEBİYET VERME SUÇU (3)

 • ZİMMETE SEBEBİYET VERMEK (2)

 • ZİMMETİ SAĞLAMAK VE AÇIĞA ÇIKMASINI ENGELLEMEK AMACIYLA SAHTE BELGE DÜZENLEMEK (1)

 • ZİMMETİN AÇIĞA ÇIKMAMASINI SAĞLAMAYA YÖNELİK HİLELİ DAVRANIŞLARLA İŞLENEN VE ÖDEME YAPAN KİŞİLERİN DİNLENİLMESİ SONUCU DAİRE DIŞI ARAŞTIRMALARLA MAHİYETİ VE MİKTARI ORTAYA ÇIKARILABİLEN EYLEMLERİN ZİNCİRLEME NİTELİKLİ ZİMMET SUÇUNU OLUŞTURDUĞU (1)

 • ZİMMETİN AÇIĞA ÇIKMAMASINI SAĞLAMAYA YÖNELİK OLARAK HİLELİ DAVRANIŞLARDA BULUNDUĞU EYLEMLERİN BİR BÜTÜN HALİNDE ZİNCİRLEME NİTELİKLİ ZİMMET SUÇUNU OLUŞTURDUĞU (1)

 • ZİMMETİN KARŞILIĞINI OLUŞTURAN PARANIN MÜSADERESİNE KARAR VERİLMESİ (2)

 • ZİMMETİN OLUŞMAMASI (1)

 • ZİMMETİN ORTAYA ÇIKMASINI ENGELLEMEYE YÖNELİK HİLELİ HAREKETLERLE İŞLENMESİ NEDENİYLE SÜBUTU HALİNDE NİTELİKLİ ZİMMET SUÇUNU OLUŞTURACAĞI (1)

 • ZİMMETİNDE SAYILAN BORÇ (1)

 • ZİMMETİNE GEÇİRDİĞİ PARA İLE ELDE ETTİĞİ TAŞINMAZLIRIIN DURUMU - Dava Konusu Taşınmazların Davacı Bankadan Haksız Olarak Temin Edilen Para İle Satın Alındığı - Her İki Kredi Borcunun Aynı Dönemde Ödenmesi Gereken Aylık Ödeme Tutarının Borçlunun Geliri İle Ödemesinin Mümkün Bulunmaması (1)

 • ZİMMETLE GÖREVİN FİİLEN YAPILMASI (1)

 • ZİMMETTE SAYILMAYAN BORÇ (1)

 • ZİNA (10)

 • ZİNA EYLEMİ (3)

 • ZİNA EYLEMİNİ AFFETMEK (1)

 • ZİNA EYLEMİNİN İSPATI (1)

 • ZİNA EYLEMİNİN SONA ERDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLAMASI (1)

 • ZİNA HALİNDE YAKALADIĞI EŞİ VE BABASINI ÖLDÜRMEK (1)

 • ZİNA HALİNDE YAKALAMAK (2)

 • ZİNA HAYATA KAST PEK KÖTÜ DAVRANMA VEYA AĞIR DERECEDE ONUR KIRICI DAVRANIŞLA KARŞILAŞAN EŞ DİLERSE BU ÖZEL SEBEPLERDEN BİRİNE YA DA BİR KAÇINA DİLERSE GENEL BOŞANMA SEBEBİNE DAYANARAK BOŞANMA DAVASI AÇABİLECEĞİ (1)

 • ZİNA HUKUKİ NEDENİNE DAYALI EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI SEBEBİNE DAYALI OLARAK BOŞANMA TALEBİ (1)

 • ZİNA HUKUKİ SEBEBİNE DAYALI BOŞANMA TALEBİ (1)

 • ZİNA HUKUKSAL NEDENİNE DAYANILARAK AÇILAN BOŞANMA DAVASI (1)

 • ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA (20)

 • ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI AÇMADA SÜRE (1)

 • ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA İSTEMİ (1)

 • ZİNA SEBEBİNE DAYALI BOŞANMA DAVASI (1)

 • ZİNA SEBEBİNE DAYALI BOŞANMA DAVASI - Kadının Sadakatsizlik Eyleminin Sabit Olup Türk Medeni Kanunu'nun 161. Madde Koşulları Oluştuğu - Erkeğin Zinaya Dayalı Boşanma Davasını İspatladığının Kabulü Gerektiği - Zina Hukuksal Sebebi Uyarınca Erkeğin Boşanma Davasının Kabul Edilmesi Gerektiği (1)

 • ZİNA SEBEBİNE DAYANILARAK BOŞANMA DAVASI AÇILDIĞI (1)

 • ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA (8)

 • ZİNA SUÇUNA TEŞEBBÜS (1)

 • ZİNA VE EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI SEBEPLERİNE DAYALI BOŞANMA DAVASI - Kadının Evlilik Birliğinin Sarsılması Hukuki Sebebine Dayalı Boşanma Talebi Hakkında Hüküm Kurulmamıştır - Mahkeme Dava Konusu Yapılan Her Bir Boşanma Sebebi Hakkında Ayrı Ayrı Hüküm Kurmak Zorundadır - Kadının Evlilik Birliğinin Sarsılması Hukuki Sebebine Dayalı Boşanma Talebi Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Hüküm Kurulmaması İsabetsizdir (1)

 • ZİNA VE EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI SEBEBİNE DAYANILARAK AÇILAN BOŞANMA DAVASI (1)

 • ZİNA YAPMAK (2)

 • ZİNAYA DELALET EDEN DAVRANIŞLAR (1)

 • ZİNAYA TEŞEBBÜS SUÇU (1)

 • ZİNAYA TEŞEBBÜSÜN BOŞANMA SEBEBİ OLMASI (1)

 • ZİNCİRLEME BİÇİMDE BASİT ZİMMET SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME BİÇİMDE ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME BİÇİMDE ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI VE KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME BİÇİMDE GÖREVİ SAVSAMA SUÇU (3)

 • ZİNCİRLEME BİÇİMDE GÖREVLİ MEMURA SÖVME (1)

 • ZİNCİRLEME BİÇİMDE HAKARET SUÇU YERİNE CİNSEL TACİZ SUÇUNDAN HÜKÜM KURULMASI (1)

 • ZİNCİRLEME BİÇİMDE HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME BİÇİMDE HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME BİÇİMDE İHMALİ DAVRANIŞLA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA - Avukat Olan Sanığın, İcra Takibi Başlatmak ve İhtarname Göndermek İçin Katılandan Masraf ve Talimat Almasına Rağmen Herhangi Bir Hukuki İşlem Yapmaması Şeklinde Suçun Gerçekleştiği (1)

 • ZİNCİRLEME BİÇİMDE İŞLENEN ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME BİÇİMDE İŞLENEN İRTİKAP SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME BİÇİMDE İŞLENEN REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME BİÇİMDE İŞLENEN ZİNA SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME BİÇİMDE KAÇAKÇILIK SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME BİÇİMDE KAÇAKÇILIK SUÇUNU OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞININ TAKDİR VE DEĞERLENDİRİLMESİ BAKIMINDAN DOSYALARIN İNCELENMESİ GEREKTİĞİNDE BİRLEŞTİRİLMESİ VE SONUCUNA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ (1)

 • ZİNCİRLEME BİÇİMDE KAÇAKÇILIK SUÇUNU OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞININ TAKDİR VE DEĞERLENDİRİLMESİ BAKIMINDAN DOSYALARIN İNCELENMESİ GEREKTİĞİNDE BİRLEŞTİRİLMESİ VE SONUCUNA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR (1)

 • ZİNCİRLEME BİÇİMDE KASTEN İŞLENEN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇLARI (1)

 • ZİNCİRLEME BİÇİMDE KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (1)

 • ZİNCİRLEME BİÇİMDE NİTELİKLİ ZİMMET SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME BİÇİMDE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME BİLİŞİM SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME CİNSEL TACİZ (1)

 • ZİNCİRLEME CİNSEL TACİZ SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME DEVİRLER İLE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN DOĞAN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU BERTARAF ETME AMACI TAŞINMASI (1)

 • ZİNCİRLEME DOLANDIRICILIK SUÇU (3)

 • ZİNCİRLEME EYLEMLERE DAHİL EDİLEMEYECEK YENİ EYLEM (1)

 • ZİNCİRLEME GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇUNA İLİŞKİN SANIK HAKKINDA DÜZELTİLEREK ONAMA TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN GEREĞİNCE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR (1)

 • ZİNCİRLEME HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİİSTİMAL SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME İŞ SÖZLEŞMESİ (2)

 • ZİNCİRLEME İŞ SÖZLEŞMESİ YASAĞI (1)

 • ZİNCİRLEME KASTEN CİNSEL SALDIRI SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME KAZA (1)

 • ZİNCİRLEME KULLANMA ZİMMETİ SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMELERİNİN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ SAYILMASI (1)

 • ZİNCİRLEME NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME NİTELİKLİ ZİMMET SUÇUNA YARDIM ETME SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME NİTELİKTE BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞMELERLE İŞÇİ OLARAK ÇALIŞMAKTA İKEN İŞ AKDİNİN DAVALI İŞVERENCE İŞ SÜRESİNİN BİTİMİ GEREKÇE GÖSTERİLEREK FESHEDİLDİĞİ İDDİASI (1)

 • ZİNCİRLEME OLARAK UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA SUÇUNUN OLUŞMADIĞI - Gizli Soruşturmacıların Asıl Amacının Suçu ve Failini Belirlemek, Suçla İlgili Delilleri Elde Etmek Olduğu – Gizli Soruşturmacıların Sanıktan Mdma İçeren Hap Aldıkları - Kolluk Görevlilerinin Gerçek İradelerinin Uyuşturucu Madde Satın Alma Değil, Suç Delilini Elde Etme Olduğu - Uyuşturucu Madde Satmanın Gerçekleşmediği Böylece Sanığın Hareketlerinin Bütünüyle Uyuşturucu Maddeyi Satışa Arzetme Suçunu Oluşturduğu (1)

 • ZİNCİRLEME OLARAK YENİLENEN SÖZLEŞMELERİN BELİRSİZ SÜRELİ HAL ALDIĞI (1)

 • ZİNCİRLEME RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN OLUŞTUĞU GÖZETİLMEDEN SUÇ VASFINDA HATAYA DÜŞÜLMESİ (1)

 • ZİNCİRLEME SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU - Sahte Fatura Kullanma Suçunda Suç Tarihi - Sahte Fatura Kullanma Suçlarında Her Takvim Yılında İşlenen Suçların Birbirinden Ayrı ve Bağımsız Suçları Oluşturduğu - Aynı Takvim Yılı İçerisinde Farklı Aylarda Zamanlarda Kullanılan Sahte Fatura Eylemlerinin Bir Bütün Halinde Zincirleme Sahte Fatura Kullanma Suçunu Oluşturacağı - Suç Tarihinin Son Faturanın Kullanıldığı Tarihe Göre Belirleneceği (1)

 • ZİNCİRLEME SAHTECİLİK SUÇU (2)

 • ZİNCİRLEME SAHTECİLİK SUÇUNU İŞLEMEK (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ (1180)

 • ZİNCİRLEME SUÇ - Hırsızlık Suçuna Sürüklenen Çocuğun Eyleminin Aynı Suç İşleme Kararıyla Atılı Suçların Birden Fazla İşlenmesi Halini Oluşturduğu (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ - Uyuşurucu Madde Ticareti Yapma Suçunda Eksik Ceza Tayini - Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Değişik Zamanlarda Aynı Suçu Birden Fazla İşleyen Sanıklar Hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu Nedeniyle Zincirleme Suça İlişkin Hükmün Uygulanması Gerektiği - Cezanın Eksik Tayin Edildiği (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKMÜ BAKIMINDAN, AYRI İDDİANAMELERLE AÇILAN DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ SURETİYLE YARGILAMANIN YAPILARAK SONUCUNA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAKDİRİ GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİ (5)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİ UYGULANARAK CEZASINDA ARTIRIM YAPILMIŞ OLMASI YASAYA AYKIRIDIR (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİ UYGULANARAK FAZLA CEZA TAYİNİ (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNE GÖRE CEZADA ARTIRIM YAPILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA YERİNİN TESPİTİ İLE VARSA MÜKERRER CEZALANDIRILMANIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ BAKIMINDAN, SANIK HAKKINDAKİ MÜHÜR BOZMA İLE İLGİLİ OLARAK AÇILAN BAŞKA DAVA DOSYALARININ İLGİLİ YERLERDEN GETİRTİLİP İNCELENEREK ZAPTA GEÇİRİLMESİ GEREKİR (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA YERİNİN TESPİTİ İLE VARSA MÜKERRER CEZALANDIRILMANIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ YÖNÜYLE HER İKİ TUTANAĞIN AYNI YERE İLİŞKİN OLARAK DÜZENLENİP DÜZENLENMEDİĞİ TUTANAK TANIKLARI DİNLENMEK SURETİYLE KESİN OLARAK TESPİT EDİLEREK AYNI YER OLMASI DURUMUNDA 5237 SAYILI TCK'NIN 43.MADDESİ UYARINCA UYGULAMA YAPILMASI GEREKİR (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLMESİ (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLMESİ İÇİN SUÇLARIN MUTLAKA DEĞİŞİK ZAMANLARDA İŞLENMESİ GEREKTİĞİ BUNUN SONUCU OLARAK AYNI MAĞDURA AYNI ZAMANDA AYNI SUÇUN BİRDEN FAZLA İŞLENMESİ DURUMUNDA TEK SUÇUN OLUŞACAĞI (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLMESİ İÇİN, MUTLAKA BİR SUÇ İŞLEME KARARININ İCRASI KAPSAMINDA DEĞİŞİK ZAMANLARDA AYNI SUÇUN AYNI MAĞDURA BİRDEN FAZLA İŞLENMESİ GEREKLİDİR (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLMESİ ŞARTLARI (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLMESİ ŞARTLARI - Bir Kişiye Karşı Aynı Suçların Mutlaka Değişik Zamanlarda İşlenmesinin Gerektiği - Belgelerin Düzenlenme Tarihleri ve Aynı Tarihte İcra Takibine Konulduğu - Farklı Tarihlerde Düzenlendiklerine veya Kullanıldıklarına Dair Somut Bir Delil Bulunmadığı - Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANAMAYACAĞININ TARTIŞILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAMASI (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI HUSUSU TARTIŞILARAK BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI HUSUSU TARTIŞILDIKTAN SONRA BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİTİĞİ (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ BELİRLENMESİ GEREĞİ (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ DEĞERLENDİRİLMEMESİ (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ SAPTANMASI (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TARTIŞILMASI GEREKTİĞİNDEN SÖZ KONUSU DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ İLE SONUCUNA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAYİN VE TAKDİRİ GEREKİR (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMA OLANAĞI DEĞERLENDİRİLİP TARTIŞILMADAN EKSİK İNCELEME İLE YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMA OLANAĞININ BULUNMADIĞI (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMA ŞARTLARININ GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKTİĞİ (2)

 • ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI SURETİYLE FAZLA CEZA TAYİNİ (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ KABULÜ İLE CEZA VERİLMESİ (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ KAPSAMINDA CEZANIN ARTIRILMASI GEREĞİ (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ NEDENİ İLE YAPILACAK ARTIRIMIN TEMEL CEZA HÜKMÜ KURULDUKTAN SONRA YAPILMASI YERİNE BANKACILIK KANUNUN İNDİRİM YAPILDIKTAN SONRA UYGULANMASI (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ NEDENİYLE ARTIRIM YAPILIRKEN KART SAYISI KULLANIM VE SAĞLANAN ÇIKAR MİKTARI KASTIN YOĞUNLUĞU SUÇLARIN İŞLENİŞ BİÇİMLERİ GÖZETİLEREK ALT SINIRDAN UZAKLAŞILMAK SURETİYLE CEZA TAYİNİ GEREKTİĞİ (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ UYARINCA CEZADA ARTTIRIM YAPILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇ UYGULANMASI AÇISINDAN BAĞLANTI BULUNUP BULUNMADIĞININ TARTIŞILMASI BAĞLANTI BULUNDUĞUNUN TESPİTİ HALİNDE DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANMA OLANAĞI BULUNMADIĞI HALDE AKSİ ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI YASAYA AYKIRIDIR (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANMAMASI (3)

 • ZİNCİRLEME SUÇA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇLA İLGİLİ MADDESİNİN UYGULANMADIĞI (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇTA CEZA MİKTARININ ARTIRILMASI (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME SUÇUN OLUŞUP OLUŞMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMEMESİ (1)

 • ZİNCİRLEME ŞEKİLDE CİNSEL TACİZ SUÇUNUN İŞLENMESİ (1)

 • ZİNCİRLEME ŞEKİLDE CİNSEL TACİZ SUÇUNUN OLUŞTUĞU (1)

 • ZİNCİRLEME ŞEKİLDE ÇOCUĞUN BASİT CİNSEL İSTİSMARI SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME ŞEKİLDE ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME ŞEKİLDE ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME ŞEKİLDE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME ŞEKİLDE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN İŞLENDİĞİ (1)

 • ZİNCİRLEME ŞEKİLDE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE SUÇ DELİLİNİ YOK ETME SUÇLARINDAN YARGILANDIĞI DAVADA DELİLLERİN EKSİK VE HATALI DEĞERLENDİRİLMESİ SONUCU MAHKÛMİYETİNE KARAR VERİLMESİ (1)

 • ZİNCİRLEME ŞEKİLDE HAKARET SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME ŞEKİLDE MENŞE ARAŞTIRMASI (1)

 • ZİNCİRLEME ŞEKİLDE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME ŞEKİLDE SAHTE BELGE DÜZENLEMEK SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME ŞEKİLDE TEFECİLİK SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME ŞEKLİNDE HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME TEFECİLİK SUÇU (1)

 • ZİNCİRLEME TEK SUÇ OLUŞTURMA (1)

 • ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI (1)

 • ZİNCİRLEME YAPILAN MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMESİNDE İŞÇİNİN İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN YARARLANACAĞI - Davacı İşçinin Davalı Şirkete Ait Otelde Aşçı Olarak Çalışırken İş Akdinin Haksız Nedenle Feshedildiğini İddia Ederek İhbar Tazminatını Talep Ettiği - Taraflar Arasında Belirli Süreli İş Sözleşmesinin İmzalandığı - İşçinin de Belirtilen Tarih Aralıklarındaki Sezon Döneminde İş Yerinde Mevsimlik Olarak Çalıştığı - İşçinin İş Yerinde Zincirleme Şekilde Değil Tek Bir Mevsim İçin Yapılan Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalıştığı - İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği (1)

 • ZİNCİRLEME ZİMMET SUÇU (12)

 • ZİNET YAVUZKAPLAN V./TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ZİRA TAAHHÜDÜN DAVACI ŞİRKETÇE YERİNE GETİRİLMEYE BAŞLANDIĞI AN GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİNİN ARTIK SÖZLEŞME YERİNE GEÇECEĞİ (1)

 • ZİRAAT ARAZİSİ OLARAK GÖZÜKEN TAŞINMAZ (2)

 • ZİRAAT ARAZİSİNİN HACZEDİLEMEMESİ (1)

 • ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINMAZIN ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE DEVRİ İSTEMİ - Anonim Şirket Statüsünde Bulunan Ziraat Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün, Kamulaştırma Kanunu Kapsamında Kalan Kamu Tüzel Kişisi veya Kurumu Olmadığı - Bankanın Mülkiyetindeki İstem Konusu Taşınmazın Kamulaştırma Kanunu Gereğince Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Devrine Olanak Bulunmadığı - Ziraat Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazın Kamulaştırma Kanunu Gereğince Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Devrine İlişkin İstemin İncelenmeksizin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ZİRAAT BANKASI PERSONELİNİN MEMUR SAYILMAMASI (2)

 • ZİRAAT BANKASINA ÇIKARILAN 89/1 İHBARI (1)

 • ZİRAAT BANKASININ BELEDİYEDEN RUHSAT ALMADAN FAALİYETTE BULUNABİLECEĞİ - İşyerlerinin Faaliyette Bulunabilmeleri İçin Usulüne Uygun Olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almalarının Gerektiği - Ancak Kanunlarda İstisnai Düzenlemelerin Bulunduğu Durumlarda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınmasının Aranmayacağı - Haklarında Genel Bir İstisna Hükmü Bulunmayan Banka Şubeleri İçin Belediyeden Ruhsat Alarak Faaliyette Bulunmak Bir Zorunluluk Bulunduğu - Kanun İle Ziraat Bankası Açısından Özel ve İstisnai Bir Düzenleme Getirildiği - Ziraat Bankasının Bu Zorunluluktan Muaf Tutulduğu (1)

 • ZİRAAT BANKASININ MALINA ZARAR VERMENİN KAMU MALINA ZARAR VERME SUÇUNU OLUŞTURACAĞI (1)

 • ZİRAAT BANKASININ TAKİPTE AYRICALIĞININ OLMAMASI (1)

 • ZİRAAT BANKASININ YENİDEN YAPILANMAYA TABİ TUTULMASI (1)

 • ZİRAAT BİLİRKİŞİSİ TARAFINDAN TOPRAK ANALİZLERİ YAPILMADIĞI İÇİN KAÇ YILLIK TARIM ARAZİSİ OLDUĞUNUN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMADIĞI VE ZİLYETLİKLE TAŞINMAZ EDİNME KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞININ BELİRLENMEDİĞİ (1)

 • ZİRAAT BİLİRKİŞİSİNİN KENDİ İÇİNDE ÇELİŞKİLİ OLAN RAPORU (1)

 • ZİRAAT MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMASI NEDENİYLE TEKNİSYEN UNVANININ DİKKATE ALINARAK SINIFININ YARDIMCI HİZMETLER SINIFI YERİNE TEKNİK HİZMETLER SINIFI OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİNİN REDDEDİLDİĞİ (1)

 • ZİRAAT MÜHENDİSİ KADASTRO FEN ELEMANI JEOLOJİ MÜHENDİSİNDEN OLUŞACAK UZMAN BİLİRKİŞİ KURULU MARİFETİYLE İNCELEME YAPILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ZİRAAT MÜHENDİSİ OLARAK ÇALIŞTIĞININ TESPİTİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ZİRAAT MÜHENDİSİNE İNCELEME YAPTIRILIP TAŞINMAZLARIN ZİLYETLİKLE KAZANILABİLECEK KÜLTÜR ARAZİSİ NİTELİĞİNDE OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU’NUN 11. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ ANAYASA'YA AYKIRI OLDUĞU GEREKÇESİYLE İPTALİ (1)

 • ZİRAATÇİ BİLİRKİŞİ (1)

 • ZİRAİ ARAÇLARIN TESCİLİ (1)

 • ZİRAİ BESİCİLİK KREDİSİ (1)

 • ZİRAİ DONATIM KURUMUNUN ŞUBE VE MÜESSESELERİ MENKUL VE GAYRİMENKUL ALIM SATIM İŞLERİNDE VERGİ RESİM VE HARÇLARDAN MUAF OLDUĞU (1)

 • ZİRAİ FAALİYETTE BULUNMADAN DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİNDEN YARARLANMA SUÇU (1)

 • ZİRAİ İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE HASILAT (1)

 • ZİRAİ KARANTİNA İNSPEKTÖR YÖNETMELİĞİ (1)

 • ZİRAİ KARANTİNA İNSPEKTÖR YÖNETMELİĞİ HAKKINDA (1)

 • ZİRAİ KAZANÇ, ZİRAİ FAALİYET, ZİRAİ İŞLETME, ÇİFTÇİ VE MAHSULÜN TARİFİ (1)

 • ZİRAİ KAZANÇTA VERGİLEME (2)

 • ZİRAİ KREDİ ALMAK İÇİN KULLANILAN ZORUNLU İPOTEK (1)

 • ZİRAİ KURULUŞLARIN KAYITLARININ KARİNE TEŞKİL ETMESİ (1)

 • ZİRAİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ (2)

 • ZİRAİ ÜRÜN BEDEL TEVKİFATI (1)

 • ZİRAİ ÜRÜN KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İSTEMİ (1)

 • ZİYA ÖZDEN BAŞVURUSU (1)

 • ZİYAA UĞRATILAN VERGİ VE CEZALAR NEDENİYLE MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK (1)

 • ZİYNET ALACAĞI (3)

 • ZİYNET ALACAĞI - Ziynet Eşyaları Kadının Kişisel Malı Olup, Erkek Eşe İade Etmemek Kaydıyla Hibe Edilmedikçe Erkek Tarafından Kadına İade Edilmelidir - Davalı Erkeğin Anne ve Babasının Ziynetlerin Al