Lütfen bekleyiniz...

Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • VAAD ALACAKLISININ SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE AYKIRI DAVRANMASI (1)

 • VAADESİNDE ÖDENMEYEN KDV BORCU (1)

 • VAAT ALACAKLISI TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİYLE MÜLKİYET DEVİR BORCU YÜKLENEN SATICIDAN EDİM YERİNE GETİRİLMEDİĞİNDE AÇACAĞI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA BORCUN HÜKMEN YERİNE GETİRİLMESİNİ İSTEYEBİLİR (1)

 • VAAT ALACAKLISININ ZARARA UĞRAMASI (1)

 • VADE DOLSA DAHİ 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BEKLENMESİ GEREĞİ (1)

 • VADE DURUMUNUN TESPİTİNE VE İCRA TAKİBİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VADE FARKI (1)

 • VADE FARKI ALACAĞI (4)

 • VADE FARKI ALACAĞININ TAHSİLİ (3)

 • VADE FARKI ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN İCRA TAKİBİ (2)

 • VADE FARKI ALTINDA ELDE EDİLEN GELİRLER (1)

 • VADE FARKI FATURALARINA DAYALI OLARAK GİRİŞİLEN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VADE FARKI İSTENEBİLMESİ İÇİN YANLAR ARASINDA BU YÖNDE YAZILI BİR SÖZLEŞMENİN YA DA BU DOĞRULTUDA OLUŞMUŞ BİR TEAMÜLÜN BULUNMASI GEREKTİĞİ (1)

 • VADE FARKI İSTENEBİLMESİNİN ŞARTLARI (2)

 • VADE FARKI İSTENMESİNİN ŞARTLARI (1)

 • VADE FARKI KAYDINA İTİRAZ EDİLMEMESİ (1)

 • VADE FARKI TALEP EDİLEBİLMESİ İÇİN BU KONUDA TARAFLAR ARASINDA BİR SÖZLEŞMENİN BULUNMASI VEYA VADE FARKIYLA İLGİLİ GEÇMİŞ UYGULAMALARIN BULUNMASI GEREKTİĞİ (1)

 • VADE FARKI TALEP EDİLEBİLMESİ KOŞULLARI (2)

 • VADE FARKI TALEP EDİLEBİLMESİNİN KOŞULLARI (11)

 • VADE FARKI TALEP EDİLEBİLMESİNİN ŞARTLARI (1)

 • VADE FARKI UYGULANACAĞINA DAİR SÖZLEŞME (1)

 • VADE FARKI VE TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • VADE FARKINA AİT ANLAŞMA BULUNMAMASI (2)

 • VADE İÇERMEYEN BONO (1)

 • VADE TARİHİ (2)

 • VADE TARİHİ BULUNAMAMASI (1)

 • VADE TARİHİ TANZİM TARİHİNDEN ESKİ SENET (1)

 • VADE TARİHİ VE TANZİM YERİ BULUNMAMASI NEDENİ İLE KAMBİYO SENEDİ VASFINI HAİZ OLMAYAN TAKİP DAYANAĞI BONO MÜCERRET BORÇ İKRARINI İÇEREN BELGE NİTELİĞİNDEDİR (1)

 • VADE TARİHİNDEN FİİLİ ÖDEME TARİHİNE KADAR DEVLET BANKALARININ O PARA BİRİMİ İLE AÇILMIŞ BİR YIL VADELİ MEVDUAT HESABINA ÖDEDİĞİ EN YÜKSEK FAİZ ORANINA GÖRE FAİZ İSTEYEBİLECEĞİ (1)

 • VADE TARİHİNDEN İTİBAREN HESAPLANAN GECİKME ZAMMININ İÇİNDE BULUNULAN YIL SONUNA KADAR ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİ ARAŞTIRARAK UYUŞMAZLIĞI ÇÖZÜMLEMESİ GEREKLİLİĞİ (1)

 • VADE TARİHİNDEN İTİBAREN ÜÇ YIL İÇİNDE TAKİBE KONULMAYAN BONOLARIN ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAĞI (1)

 • VADE TARİHİNİN BELİRTİLMEMESİ (1)

 • VADE TARİHİNİN KEŞİDE GÜNÜNDEN ÖNCEKİ BİR TARİHİ GÖSTERMESİ (1)

 • VADE TARİHİNİN TANZİM TARİHİNDEN ÖNCEKİ BİR TARİH OLMASI HALİNDE DE SENET BONO NİTELİĞİNİ TAŞIMAZ (1)

 • VADE TARİHLİ 500.000 EURO BEDELLİ SENETTE BORÇLU KISMINDA İMZASI BULUNAN E. T.'NİN ESKİ ORTAĞI OLUP DAVALIYLA ANLAŞARAK KARŞILIKSIZ SENET DÜZENLENDİĞİ DURUM (1)

 • VADEDEN SONRA BONO TANZİM EDİLMESİ (1)

 • VADEDEN SONRA TEMERRÜDÜN GERÇEKLEŞMESİ (1)

 • VADEDEN SONRAKİ CİRO (1)

 • VADELİ BONOYA DAYALI İFLAS YOLUYLA TAKİP (1)

 • VADELİ BONOYA DAYALI OLARAK KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP YAPILDIĞI (1)

 • VADELİ ÇEK DÜZENLENEMEMESİ (1)

 • VADELİ ÇEKLERİN REESKONTA TABİ TUTULMASI (1)

 • VADELİ HESAP (1)

 • VADELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (1)

 • VADELİ MEVDUAT HÜKÜMLERİ (1)

 • VADENİN GEÇMESİNDEN SONRA YAPILAN CİRO VADEDEN ÖNCE YAPILAN BİR CİRONUN HÜKÜMLERİNİ DOĞURUR (1)

 • VADENİN GEÇMESİNDEN SONRA YAPILAN CİRONUN VADEDEN ÖNCE YAPILAN BİR CİRONUN HÜKÜMLERİNİ DOĞURACAĞI (1)

 • VADENİN SON GÜNÜNÜN RESMİ TATİL GÜNÜNE DENK GELMESİ (1)

 • VADENİN VE TANZİM TARİHİNİN YANLIŞ YAZILMASI (1)

 • VADESİ GEÇMİŞ KİRA BEDELİ (1)

 • VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLARA İLİŞKİN İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ - İhtiyati Haciz Koşulları Arasında Sayılan Hususlardan Hiçbirisinin Varlığı Konusunda da Kesin Delil Aranmamaktadır - Haklı ve Makul Görülebilecek Bir Delil de Sunulmamıştır - Koşulları Oluşmayan İhtiyati Hacizle İlgili İtiraz Kabul Edilerek İhtiyati Haczin Kaldırılmasına Karar Verilmelidir (1)

 • VADESİ GELMEMİŞ BORÇTAN DOLAYI İHTİYATİ HACZİN İSTENEBİLECEĞİ HALLER - Borçlunun Taahhütlerinden Kurtulmak Amacıyla Mallarını Gizlemeye, Kaçırmaya veya Kendisinin Kaçmaya Hazırlanması - Kaçması veya Bu Maksatla Alacaklının Haklarını İhlal Eden Hileli İşlemlerde Bulunması Şartı - Bu Şartın Vadesi Gelmemiş Borçlar Yönünden Düzenlendiği - Borcun Muaccel Hale Gelmiş Olduğu Anlaşılmakla, İhtiyati Haczin Dayandığı Sebeplerin İcra ve İflas Kanunu'nun 257/1.Maddesi Hükümlerine Göre Değerlendirilmesi Gerektiği (1)

 • VADESİ GELMEMİŞ KAMBİYO SENEDİNE İTİRAZ (1)

 • VADESİ GELMEYEN ALACAK HAKKINDA İHTİYATİ HACİZ KARARI ALINMASI (1)

 • VADESİ GELMEYEN BORÇ NEDENİYLE ÜZERİNDEN HARCA ESAS DEĞER GÖSTERİLEREK MENFİ TESPİT İSTEMİ (1)

 • VADESİ GELMEYEN KİRA BORCUNDAN SORUMLULUK (1)

 • VADESİ GELMEYEN KREDİ FAİZİ (1)

 • VADESİ GELMEYEN TAKSİTLERİN MUACCEL OLDUĞUNUN KABUL EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • VADESİ GELMİŞ ALACAĞIN BORÇLUSUNUN İCRA DAİRESİNE MÜRACATI (1)

 • VADESİ GELMİŞ PARA BORCUNDAN DOLAYI İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLEBİLMESİ İÇİN BORCUN MUACCEL HALE GELMESİ VE REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ OLMASININ GEREKLİ VE YETERLİ OLDUĞU (1)

 • VADESİ GELMİŞ REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ ALACAKLARDA İHTİYATİ HACİZ (1)

 • VADESİ GELMİŞ VE REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ BİR PARA BORCUNUN ALACAKLISININ BORÇLUNUN YEDİNDE VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISTA OLAN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARININ VE ALACAKLARIYLA DİĞER HAKLARININ İHTİYATEN HACZETTİREBİLECEĞİ (1)

 • VADESİ GÖSTERİLMEMİŞ BONONUN TAKİBİ (1)

 • VADESİ SONRAKİ YILA SARKAN KREDİ (1)

 • VADESİNDE İBRAZ EDİLMEMESİ (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN AMME ALACAĞI (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN KDV (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN SENET VE ÇEKTEKİ BEDELLERİN FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİNDE EKSİK İNCELEME YAPILDIĞI - Davalı Çek ve Senetteki İmzaların Kendisine Ait Olmadığını Savunduğu - Çeke İlişkin Alınan Her İki Raporda da İmzanın Davalıya Ait Olup Olmadığının Tespit Edilemediği - Senede İlişkin Olarak Alınan Raporlar Arasında Çelişki Mevcut Olduğu - Alınan Raporlar Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı - Bölge Adliye Mahkemesince Kriminal İnceleme Yapan Bir Kuruluştan ya da Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesinden Oluşturulacak Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Yeniden Rapor Alınması Gerektiği (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN SU VE ATIKSU ÜCRETLERİ (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN VE ŞİRKETTEN TAHSİL OLANAĞI KALMAYAN VERGİLERİN KAMU ALACAĞI OLDUĞU (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN VERGİ BORCU (1)

 • VADESİZ ALACAKLI CARİ HESAP (1)

 • VADESİZ BONOLARIN TAKİBİ (1)

 • VADESİZ MEVDUAT HESABINDAN BİLGİSİ OLMAKSIZIN HESABIN BOŞALTILMASINDAN BAHİSLE YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ (1)

 • VAİSYETNAME DÜZENLEME HAKKININ ŞAHSEN KULLANILMASI (1)

 • VAİSYETNAMENİN İPTALİ (1)

 • VAJİNİSMUS HASTALIĞI SEBEBİ İLE EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI HUKUKİ SEBEBİNE DAYALI AÇILAN DAVANIN REDDİNİN GEREKTİĞİ - İlk Derece Mahkemesince; “Taraflar Arasında Evlilik Birliğini Sürdürme İmkanının Kalmadığı, Bunda Vajinismus Olarak Tabir Edilen Rahatsızlığın Etken Olduğu, Bunun Ortaya Çıkmasında Taraflara Yüklenebilecek Herhangi Bir Kusur Bulunmadığı” Gerekçesiyle Tarafların Boşanmalarına Karar Verildiği - Hükümün Davalı Kadın Tarafından Tümüyle İstinaf Edildiği - Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Hükmün Gerekçesinde Tarafların Eşit Kusurlu Olduğunun Belirtildiği - Hükümün Sadece Davalı Kadın Tarafından İstinaf Edildiği - İlk Derece Mahkemesince Kusursuz Olduğu Belirtilen Davalı Kadın Aleyhine Olacak Şekilde Bölge Adliye Mahkemesince Kadının Eşit Kusurlu Olduğu Belirlemesi Hatalı Olduğu - Erkeğin Kusurunun da Temyiz Edilmeyerek Kesinleştiği - Gerçekleşen Bu Durum Karşısında Davacı Erkeğin Tam Kusurlu Olduğu - Kadının Kusursuz Olduğu - Evlilik Birliğinin Sarsılması Hukuki Sebebine Dayalı Boşanmaya Karar Verilebilmesi İçin Davalının Az da Olsa Kusurunun Varlığı ve Bunun Belirlenmesi Gerektiği (1)

 • VAKFA AİT İKTİSADİ İŞLETME (1)

 • VAKFA AİT TAŞINMAZ (3)

 • VAKFA AİT TAŞINMAZDA YAPILAN RUHSATSIZ İNŞAAT (1)

 • VAKFA AİT TAŞINMAZI KİRALAYAN DAVACILARIN TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • VAKFA AİT TAŞINMAZLAR (1)

 • VAKFA AKTARILAN KAZANÇ (1)

 • VAKFA BAĞIŞLANAN GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI (1)

 • VAKFA ÖDENEN KATKI PAYLARININ ÜCRET SAYILARAK VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN ÖNGÖRÜLEBİLİR KANUNİ DAYANAĞININ BULUNMADIĞI (1)

 • VAKFA ÖZGÜLENEN MAL VARLIĞI (1)

 • VAKFA ÖZGÜLENEN MAL VE HAKLARIN KAZANILMASI (10)

 • VAKFA ÖZGÜLENEN MALLAR (3)

 • VAKFA ÖZGÜLENEN TAŞINMAZLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ (1)

 • VAKFA ÜYELİĞİN TESPİTİ (1)

 • VAKFA ÜYELİK (1)

 • VAKFA ÜYELİK TALEBİ (1)

 • VAKFA ÜYELİK YAPILMASI (1)

 • VAKFA YAPILAN BAĞIŞIN TENKİSİ (1)

 • VAKFA YATIRILAN BANKA KATILIM PAYI ÜZERİNDEN VERGİ KESİNTİSİ YAPILMASI GEREKTİĞİ HALDE BU KESİNTİNİN YAPILMADIĞININ VERGİ TEKNİĞİ RAPORUYLA TESPİTİ ÜZERİNE DÜZENLENEN VERGİ İNCELEME RAPORLARI UYARINCA YAPILAN TARHİYATIN İPTALİ TALEBİ (1)

 • VAKFA ZARAR VERDİĞİ İDDİA EDİLEN VAKIF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN ALINMALARI İSTEMİ (1)

 • VAKFEDENİN MİRASÇILARI İLE ALACAKLILARININ DAVA HAKKI (3)

 • VAKFEDİLEN MAL (1)

 • VAKFEDİLEN MALAR ARASINDA BULUNMA GEREĞİ (2)

 • VAKFEDİLEN MALLAR ARASINDA BULUNMA GEREĞİ (1)

 • VAKFETME (1)

 • VAKFI KURUCU İRADE (1)

 • VAKFI KURUCU İRADENİN KORUNMASI (1)

 • VAKFI TEMSİL ETME (1)

 • VAKFIN ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • VAKFIN AĞIRLIKLI OLARAK KAMUSAL Nİ,TELİK TAŞIMASI (1)

 • VAKFIN AMACI (3)

 • VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİREMEYECEK OLMASI (1)

 • VAKFIN AMACININ DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • VAKFIN AMACININ GERÇEKLEŞMESİNİN OLANAKSIZ HALE GELDİĞİ İDDİASI (1)

 • VAKFIN AMACININ İMKANSIZ HALE GELMESİ (1)

 • VAKFIN AMACININ OLANAKSIZ HALE GELMESİ (1)

 • VAKFIN AMAÇLARININ GERÇEKLEŞMESİNİN OLANAKSIZ HALE GELMESİ (1)

 • VAKFIN BİNA VERGİSİNDEN MUAF OLMASI (1)

 • VAKFIN DAĞILDIĞININ TESPİTİ (1)

 • VAKFIN DAĞILDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • VAKFIN DAĞILMASI (5)

 • VAKFIN DAĞILMASI VE KEYFİYETİN TESCİLİ (1)

 • VAKFIN DAĞITILMASI VE YÖNETİCİNİN GÖREVDEN ALINMASI TALEBİ (2)

 • VAKFIN EMEKLİ KESENEĞİ TOPLAMAK VE BU KESENEKLERDEN OLUŞAN FONU DEĞERLENDİRMEK SURETİYLE VAKIFTAN AYRILAN VEYA EMEKLİLİK HAKKI KAZANAN ÜYELERİNE TOPTAN ÖDEME YAPTIĞI (1)

 • VAKFIN FİİLEN HAYRİ BİR HİZMETİNİN KALMAMASI (1)

 • VAKFIN GAYESİNİN TAHAKKUKU (1)

 • VAKFIN GELİR /GALLE FAZLASI (1)

 • VAKFIN GENEL SINIRLARI (3)

 • VAKFIN HARÇTAN MUAF OLMASI (1)

 • VAKFIN KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA OLDUĞU İDDİASI (1)

 • VAKFIN KAMU KURUM ADI KULLANAMAMASI (1)

 • VAKFIN KENDİ ADINA MAL EDİNENEMESİ (1)

 • VAKFIN KURUCULAR KURULU ÜYESİ OLDUKLARININ TESPİTİ (1)

 • VAKFIN KURUCULAR KURULU ÜYESİ SIFATLARININ BULUNMAMASI (1)

 • VAKFIN KURUCULAR KURULUNDA ALINAN KARARIN İPTALİ (1)

 • VAKFIN KURULUŞ AMACI (1)

 • VAKFIN KURULUŞ ŞEKLİ (20)

 • VAKFIN KURULUŞU (2)

 • VAKFIN KURULUŞUNDA TEMYİZ VE İPTAL (8)

 • VAKFIN MAL VARLIĞI (1)

 • VAKFIN MAL VARLIĞININ AZALMASI (1)

 • VAKFIN MALLARININ VE BİRLEŞMİŞ İNTİFA HAKLARININ TESPİTİ (1)

 • VAKFIN MALVARLIĞI (2)

 • VAKFIN MALVARLIĞININ VAKIFLAR TÜZELKİŞİLİĞİNE DEVRİ (1)

 • VAKFIN MİRASÇILIĞI (3)

 • VAKFIN ORGANLARI (1)

 • VAKFIN RESULMAL MEVCUDU (1)

 • VAKFIN SAFİ GELİRİ (1)

 • VAKFIN SENEDİNDE ÖNGÖRÜLMESİ NEDENİYLE YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLERİN HİZMET NİTELİĞİNDE BULUNDUĞU (1)

 • VAKFIN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • VAKFIN SONA ERMESİ (14)

 • VAKFIN SONA ERMESİ İSTEMİ (1)

 • VAKFIN SONA ERMESİ VE SİCİLDEN SİLİNMESİ (1)

 • VAKFIN ŞEKLİ VE KURULUŞUNUN TESBİTİ (1)

 • VAKFIN TANIMI (28)

 • VAKFIN TAVİZE TABİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • VAKFIN TEREKESİNE TEMSİLCİ ATANMASI (1)

 • VAKFIN TESCİL VE İLANI (5)

 • VAKFIN TESCİLİ (6)

 • VAKFIN TESCİLİ DAVASI (1)

 • VAKFIN TESCİLİ TALEBİ (1)

 • VAKFIN TESCİLİNE KARAR VERİLEMEYECEK HALLER (1)

 • VAKFIN TEŞKİLATI (1)

 • VAKFIN TÜRÜNÜN TESPİTİ (7)

 • VAKFIN VAKFİYESİ (2)

 • VAKFIN VASİYETLE MAL EDİNMESİ (1)

 • VAKFIN YABANCI PARA ÖZGÜLENEREK KURULMASI (1)

 • VAKFIN YARGI KARARIYLA DAĞITILMASI (1)

 • VAKFIN YÖNETİM BİÇİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • VAKFIN YÖNETİM ORGANININ BULUNMASI ZORUNLULUĞU (10)

 • VAKFIN ZARARA UĞRATILMASI (1)

 • VAKFINA DÖNMESİ GEREKTİĞİ İLERİ SÜRÜLEN TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI NEDENİYLE KAYYIM HESABINA AKTARILAN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • VAKFININ NİTELİĞİ VE TAŞINMAZIN İCARETEYNLİ VEYA MUKATAALI TAŞINMAZLARDAN OLUP OLMADIĞI (1)

 • VAKFİYE (2)

 • VAKFİYE KAPSAMINDA KALAN TAŞINMAZ (2)

 • VAKFİYE KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZ (1)

 • VAKFİYENİN KAPSAMI (1)

 • VAKFİYYE HÜKÜMLERİNE GÖRE ELATILAN YER (1)

 • VAKIA DİNLENEN BİR KISIM TANIKLARIN ANLATIMI İLE İSPATLANMIŞSA GERİ KALAN TANIKLARIN DİNLENİLMEMESİNE KARAR VEREBİLİR (1)

 • VAKIA VEYA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ (1)

 • VAKIALARI BİLDİRMENİN TARAFLARA HUKUKİ NİTELEME YAPMANIN HAKİME AİT OLDUĞU (1)

 • VAKIALARIN DAVA DİLEKÇESİNDE AÇIKLANMIŞ OLMASINA RAĞMEN DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ (1)

 • VAKIALARIN DAVA DİLEKÇESİNDE SIRA NUMARASI ALTINDA ÖZET HALİNDE YER ALMASI GEREĞİ (1)

 • VAKIANIN DOĞRU OLMADIĞININ İSPATI (1)

 • VAKIANIN HANGİ DELİLLERLE İSPAT EDİLECEĞİNİN DAVA DİLEKÇESİNDE YER ALMASI GEREĞİ (1)

 • VAKIANIN İSPATI İÇİN YEMİNDEN BAŞKA DELİLİ OLDUĞUNU BEYAN ETMİŞ OLAN TARAFIN DAHİ YEMİN TEKLİF EDEBİLECEĞİ (1)

 • VAKIANIN İSPATINDA DELİLLERİN AÇIKÇA BELİRTİLMESİ VE GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU (1)

 • VAKIF (12)

 • VAKIF ADINA OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ (1)

 • VAKIF ADINA TESCİL (2)

 • VAKIF ADINA TESCİLİ TALEP EDİLEN TAŞINMAZ (1)

 • VAKIF ADIYLA BAĞDAŞMAYAN BAĞIŞ (1)

 • VAKIF ALEYHİNE AÇILACAK DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME (1)

 • VAKIF ALEYHİNE AÇILAN DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME (2)

 • VAKIF AMACI VE MALLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ (5)

 • VAKIF AMACININ DEĞİŞTİRİLMESİ (3)

 • VAKIF AMACININ VE YÖNETİM BİÇİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • VAKIF ARAZİSİ OLARAK BİLİNEN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ ZEYTİNLİK (1)

 • VAKIF EMEKLİLİK YÖNETMELİĞİ (2)

 • VAKIF EVLADI (3)

 • VAKIF EVLADI VEYA İLGİLİLERİNİN GALLE FAZLASINI ALMAYA HAK KAZANDIKLARI TARİH İLK DERECE MAHKEMESİ KARAR TARİHİ OLUP, GALLE FAZLASINA İLİŞKİN ÖDEME MAHKEME KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN SONRA YAPILIR (1)

 • VAKIF EVLADINA GALLE FAZLASI VERİLMESİ (1)

 • VAKIF EVLADININ AÇTIĞI GALLE ALACAĞININ TESPİTİ VE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • VAKIF EVLADININ SÜKNA HAKKI (1)

 • VAKIF EVLADININ TESPİTİ (1)

 • VAKIF EVLATLARI (1)

 • VAKIF EVLATLARININ İNTİFA HAKLARI (3)

 • VAKIF EVLATLARININ İNTİFA HAKLARININ KAPSAM VE NİTELİĞİ (1)

 • VAKIF EVLATLARININ TAŞINMAZI KULLANMA HAKKI (1)

 • VAKIF GELİRLERİ (1)

 • VAKIF GELİRLERİNDEN PAY İSTEYEBİLME HAKKI (1)

 • VAKIF GELİRLERİNİN VAKIF SENEDİNDE YAZILI AMAÇLAR İÇİN HARCANMASI (1)

 • VAKIF GELİRLERİNİN VAKIF SENEDİNDEKİ AMACA UYGUN OLARAK HARCANDIĞININ TESPİTİ (1)

 • VAKIF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ (1)

 • VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (1)

 • VAKIF İDARESİ (1)

 • VAKIF İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İŞ GÜVENCESİ YÖNÜNDEN 30 İŞÇİ SAYISININ BELİRLENMESİNDE BAĞLI OLDUKLARI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ AYNI İŞ KOLUNDA BULUNAN DİĞER VAKIFLARDA ÇALIŞANLARIN DA DİKKATE ALINMASI GEREKİR (1)

 • VAKIF KAYDININ YARGISAL YOLDAN İŞLENMESİ (1)

 • VAKIF KURUCU ÜYELİĞİ (1)

 • VAKIF KURULABİLMESİ (1)

 • VAKIF KURULU TOPLANTISININ İPTALİ (1)

 • VAKIF KURULUŞ SENEDİ (2)

 • VAKIF KURULUŞUNDA MALVARLIĞI ŞARTI (1)

 • VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ DEVRİ (1)

 • VAKIF MALI (4)

 • VAKIF MALI NEDENİ İLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI (1)

 • VAKIF MALIN TAPU SİCİLİNE GEÇİRİLMEMİŞ OLMASI (1)

 • VAKIF MALININ ZİLYETLİKLE İKTİSABI (2)

 • VAKIF MALLARI (5)

 • VAKIF MALLARI ÜZERİNDE ZİLYETLİK (1)

 • VAKIF MALLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ (1)

 • VAKIF MALLARININ İKTİSABI (2)

 • VAKIF MALLARININ KAMU KURUMUNA GEÇMESİ (1)

 • VAKIF MALLARININ SATIŞINA İZİN VERİLMESİ TALEBİ (1)

 • VAKIF MALLARININ TAPU SİCİLİNE TESCİLİ (1)

 • VAKIF MALLARININ ZİLYETLİK YOLUYLA KAZANILAMAMASI (10)

 • VAKIF MALVARLIĞINI KATILIM PAYI ORANINDA TAMAMLAMA (1)

 • VAKIF MUHTAÇ AYLIĞI VE İMARET YÖNETMELİĞİ UYARINCA DAVACIYA BAĞLANAN YETİM AYLIĞININ KESİLMESİ NEDENİYLE YENİDEN BAĞLANMASI VE ARA DÖNEMDE ÖDENMESİ GEREKEN AYLIKLARIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • VAKIF MÜTEVELLİ HEYET KARARININ İPTALİ (1)

 • VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI (1)

 • VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİNİN İLK TOPLANTISI İÇİN ARANAN ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANAMAMASI (1)

 • VAKIF OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI (1)

 • VAKIF OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU KARARININ İPTALİ (1)

 • VAKIF ORGANLARI İLE İLGİLİ İŞLER (1)

 • VAKIF RESMİ SENEDİNDE DEGİŞİKLİK YAPILMASI (1)

 • VAKIF SENEDİ (4)

 • VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİ (5)

 • VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİNİN TESCİLİ (2)

 • VAKIF SENEDİ UYGULAMASINDAN DOĞAN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME (1)

 • VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİĞİN TESCİLİ (1)

 • VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK (5)

 • VAKIF SENEDİNDE GELİRLERİ ARASINDA KİTAP BASIM VE SATIŞINDAN ELDE EDİLEN HASILATA YER VERİLEN VE VERGİSİ UYUŞMAZLIK KONUSU YAPILAN YILDA KURUMLAR VERGİSİNDEN BAĞIŞIK TUTULMA İSTEMİ KABUL EDİLMİŞ BULUNMAYAN HİZMET VAKFININ TİCARİ İŞLETME NİTELİĞİNİ TAŞIYAN UYUŞMAZLIK KONUSU ETKİNLİĞİNİN VERGİLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • VAKIF SENEDİNDE VAKFIN AMACININ BELİRTİLMİŞ OLMASI (2)

 • VAKIF SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİĞİN TESCİLİ (2)

 • VAKIF SENEDİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN TESCİLİ (2)

 • VAKIF SENEDİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN TESCİLİ İSTEMİ - Tescili Talep Edilen Vakıf Senedindeki Değişiklik Hakkında Düzenleme Şeklinde Noter Senedi Düzenlettirilip, Kararın Hüküm Fıkrasında Senet Değişikliğine Dair Noter, Tarih ve Yevmiye Numarası Yazılması Gerektiği - Mahkemece Vakıf Kurucular Kurulu Toplantısında Değişikliğe Dair Alınan Karar Hakkında Noterden Düzenleme Şeklinde Senet Tadili Düzenlettirilmesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Vakfın Yürürlükteki Vakıf Senedi İle Değişikliğe Dair Davacı Vakfın Kurucular Kurulu Toplantı Tutanakları Getirtilerek Değişikliğin Senette Öngörülen Usullere Uygun Yapılıp Yapılmadığının Denetlenmesi Gerektiği - Vakıf Yönetimine Noterden Vakıf Senedindeki Değişikliğe Dair Düzenleme Şeklinde Vakıf Senedinin Hazırlanması İçin Süre Verilmesi Gerektiği (1)

 • VAKIF SENEDİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK (1)

 • VAKIF SENEDİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN TESCİLİ (1)

 • VAKIF SENEDİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN TESCİLİ İSTEMİ (2)

 • VAKIF SENEDİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞİN TESCİLİ (3)

 • VAKIF SENEDİNDEKİ DEĞİŞİKLİK (1)

 • VAKIF SENEDİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER (1)

 • VAKIF SENEDİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN TERKİNİ (1)

 • VAKIF SENEDİNDEKİ NOKSANLIKLARIN GİDERİLMESİ (10)

 • VAKIF SENEDİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜK (1)

 • VAKIF SENEDİNİN DEGİŞTİRİLMESİ (1)

 • VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE TESCİLİ (1)

 • VAKIF SENEDİNİN İÇERİĞİ (3)

 • VAKIF SENEDİNİN TESCİLİ (1)

 • VAKIF SENEDİNİN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME (1)

 • VAKIF SENET DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİNİN KURUCU ÜYELERİN DÖRTTE ÜÇÜNÜN ONAYI İLE GÜNDEME ALINMADIĞI (1)

 • VAKIF SENET DEĞİŞİKLİĞİNİN TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • VAKIF ŞERHİ (4)

 • VAKIF ŞERHİNE DAYALI TAVİZ BEDELİ (5)

 • VAKIF ŞERHİNE DAYANILARAK TAVİZ BEDELİ İSTENEBİLMESİ (2)

 • VAKIF ŞERHİNE DAYANILARAK TAVİZ BEDELİ TALEP EDİLMESİ (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN KALDIRILMASI (7)

 • VAKIF ŞERHİNİN KALDIRILMASI İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN KALDIRILMASI TALEBİ (7)

 • VAKIF ŞERHİNİN KALDIRILMIŞ OLMASI (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN KAYDA İŞLENMESİ (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN KONULMASI DAVASI (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN PAY ORANINDA KALDIRILMASI GEREKMESİ (2)

 • VAKIF ŞERHİNİN SİLDİRİLMESİ (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN SİLİNMESİ (4)

 • VAKIF ŞERHİNİN SİLİNMESİ DAVASI (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN SİLİNMESİ TALEBİ (17)

 • VAKIF ŞERHİNİN TAPU KAYDINA SONRA KONULMASI (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN TAPU KAYDINA TESCİLİ (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN TAPU KAYDINA TESCİLİ VE TERK TALEBİ (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN TAPU SİCİLİNE YAZILMASI İSTEMİ (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN TAPUYA İŞLENMESİ (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN TAVİZ BEDELİ ÖDENMEK KOŞULUYLA KALDIRILMASI (2)

 • VAKIF ŞERHİNİN TERKİNİ (17)

 • VAKIF ŞERHLERİ İLE İLGİLİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ (1)

 • VAKIF ŞERHLERİNİN KALDIRILMASI (1)

 • VAKIF ŞERHLERİNİN TAPU KAYITLARINA YENİDEN İŞLENMESİ (1)

 • VAKIF TARAFINDAN SONRADAN KAZANILAN MAL VE HAKLAR (1)

 • VAKIF TAŞINMAZI (2)

 • VAKIF TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ (1)

 • VAKIF TAŞINMAZININ TEMLİKEN TESCİLE KONU EDİLEMEMESİ (1)

 • VAKIF TAŞINMAZLARA İLİŞKİN KİRA SÖZLEŞMESİ (1)

 • VAKIF TAŞINMAZLARI (2)

 • VAKIF TAŞINMAZLARIN MAHLULİYET VE METRUKİYET DAVALARI (1)

 • VAKIF TAŞINMAZLARINDA ZAMANAŞIMI (1)

 • VAKIF TAŞINMAZLARINDA ZİLYETLİKLE KAZANMA (1)

 • VAKIF TESCİL TALEBİ (1)

 • VAKIF TESCİL TALEBİNDE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MÜTALAA YETKİSİ (1)

 • VAKIF TESCİLİ TALEBİNE İLİŞKİN BAŞVURU (1)

 • VAKIF TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ (22)

 • VAKIF TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ VE BELİRLENEN VAKIF TÜRÜNE GÖRE ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZDA VAKFIN BİR HAKKININ KALIP KALMADIĞININ TAVİZ BEDELİ ÖDENİP ÖDENMEYECEĞİNİN SAPTANMASI GEREKECEĞİ (1)

 • VAKIF TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ VE BELİRLENEN VAKIF TÜRÜNE GÖRE ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZDA VAKFIN BİR HAKKININ KALIP KALMADIĞININ TAVİZ BEDELİ ÖDENİP ÖDENMEYECEĞİNİN SAPTANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • VAKIF TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ VE BELİRLENEN VAKIF TÜRÜNE GÖRE ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZDA VAKFIN BİR HAKKININ KALIP KALMADIĞININ TAVİZ BEDELİ ÖDENİP ÖDENMEYECEĞİNİN VAKIF ŞERHİNİN DOĞRUDAN KALDIRILMASI GEREKİP GEREKMEDİĞİNİN SAPTANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • VAKIF TÜRÜNÜN TESPİTİ (2)

 • VAKIF TÜZEL KİŞİLİĞİ (3)

 • VAKIF TÜZEL KİŞİLİĞİNE YAPILAN BAĞIŞLARIN KAMU GELİRİ OLMAMASI (1)

 • VAKIF TÜZEL KİŞİLİĞİNİ KAZANILMASI (1)

 • VAKIF TÜZEL KİŞİLİĞİNİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ (2)

 • VAKIF TÜZEL KİŞİSİ (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİ İLE DEVLET ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN TIBBİ MALZEME BEDELLERİNİN ÖDENMESİ NOKTASINDAKİ FARKI (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN YARDIMCI DOÇENTLERLE BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞME YAPILMASI (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE SÖZLEŞME İLE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ÜYELERİ (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE DEVLET YARDIMI (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE YARDIM (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN BİR KAMU TÜZEL KİŞİSİNE VEYA KURUMUNA AİT TAŞINMAZIN DEVRİNİ İSTEYEMEYECEĞİ - Kanunda Gösterilen Usul ve Esaslara Göre, Kazanç Amacına Yönelik Olmamak Şartı İle Vakıflar Tarafından, Devletin Gözetim ve Denetimine Tabi Yükseköğretim Kurumları Kurulabileceği - Vakıflar Tarafından Kurulan Yükseköğretim Kurumlarının, Mali ve İdari Konuları Dışındaki Akademik Çalışmaları, Öğretim Elemanlarının Sağlanması ve Güvenlik Yönlerinden, Devlet Eliyle Kurulan Yükseköğretim Kurumları İçin Anayasada Belirtilen Hükümlere Tabi Olduğu - Vakıflar Tarafından Kurulan Yükseköğretim Kurumlarının Taşınmaz Mal Edinmesinin Mali Bir Konu Olduğu - Devlet Eliyle Kurulan Yükseköğretim Kurumları İle Aynı Kurallara Tabi Olmadığı - Vakıf Yükseköğretim Kurumları, Eğitim-Öğretim Gibi Kamusal Bir Görev İçin Olsa Dahi Özel Mülkiyete Konu Bir Taşınmazı Kamulaştırma Yoluyla Edinemeyeceği - Bir Vakıf Yükseköğretim Kurumunun, Zaten Bir Kamu Hizmeti İçin İşlevlendirilmiş Olan Başka Bir Kamu Tüzel Kişisine Ait Taşınmazı Devir Alamayacağı (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTELERİYLE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANININ AÇTIĞI İŞE İADE DAVASINDA GÖREVLİ YARGI YERİNİN İDARİ YARGI OLDUĞU - Vakıflar Tarafından Kurulan Yükseköğretim Kurumları, Mali ve İdari Konuları Dışındaki Akademik Çalışmaları, Öğretim Elemanlarının Sağlanması ve Güvenlik Yönlerinden, Devlet Eliyle Kurulan Yükseköğretim Kurumları İçin Anayasa'da Belirtilen Hükümlere Tabi Olduğu - Kadroların Akademik Yönden Belirlenmesi, Sözleşmelerin Onaya Tabi Tutulması Dikkate Alındığında, Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Öğretim Elemanlarının İdari Sözleşmelerle Çalıştığı - Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Çözüm Yeri İdari Yargı Olduğu (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTESİ HARÇTAN MUAFTIR – Davalı Kamu Tüzel Kişiliğine Haiz Vakıf Üniversitesi Olup, Harçtan Muaftır – Bu Nedenle Üniversiteden Harç Alınması Hatalıdır - Mahkemece Davalıdan Harç Alınmasına Karar Verilmiş Olması Usul ve Yasaya Aykırıdır (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTESİ HİZMETİNİN KDV YE TABİ OLDUĞU (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTESİNCE TESİS EDİLEN ÜNİVERSİTEDEN ÇIKARMA TASARRUFUNUN VE MADDİ TAZMİNAT DAVASININ İDARİ YARGI YERİNCE GÖRÜLMESİ GEREĞİ (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE BAŞARISIZ OLUNAN DERSTEN AYRI BİR ÜCRET ALINMASININ SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME TEŞKİL ETTİĞİ - Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Ders Ücreti Ödediği Yılda/ Dönemde Başarısız Olan Öğrencinin, Bir Sonraki Yılda/ Dönemde Bu Dersi Dönem /Eğitim-Öğretim Yılı Dışında Ek Bir Ücret Ödemeden Alma Hakkına Sahip Olduğu - Başarısız Olunan Dersi Zorunlu Olmayan Yaz Okulunda Kendi Talebi İle Almak İstediği Taktirde Ücret Ödemesi Gerektiği - Öğrencilerden Dönem Tekrarı veya Normal Eğitim Süresine Aşan Eğitim Öğretim Yılı / Dönemi İçin Ücret Alınıp Alınmayacağı Hususunun Yüksek Öğretim Kurumları Tarafından Kararlaştırılabileceğini - Vakıf Üniversitelerince, Öğrencilerin Başarısız Olduğu ya da Hiç Almadığı Derse İlişkin Bir Sonraki Dönem Alacağı Dersler İçin Öğretim Ücreti Dışında Her Ne Ad Altında Olursa Olsun Ayrı Bir Ücret Alınmasının Hukuka Aykırı Olduğu - Aksi Bir Uygulama Halinde Fazla Tahsil Edilen Ücretlerin Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri Uyarınca Geri Alınabileceği - Dönemin Uzaması Nedeniyle Öğrenciden Ücret Alınmasına Dair Bir Engel Bulunmadığı (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE GÖREV YAPALAR İÇİN DİSİPLİN (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN İŞ AKDİNİN ÜNİVERSİTE TARAFINDAN SONA ERDİRİLMESİ NEDENİYLE İŞE İADE İSTEMİNDE GÖREVLİ MAHKEME - Vakıf Üniversitesinin, Sürekli ve Düzenli Nitelikteki Kamu Hizmetinde Çalıştırdığı Öğretim Elemanın; Statüsü, Göreve Alınması, Hak ve Yetkileri Gözetildiğinde, İdare Hukuku Kapsamında Bir Kamu Personeli Olduğu - Öğretim Elemanın Sözleşmesinin Feshine İlişkin Üniversite İşleminin İdare Hukuku Anlamında Bir İdari İşlem Olduğu - Bu İdari İşlemden Kaynaklanan Tazmin İsteminin (taraflar Arasındaki İhbar ve Kötüniyet Tazminatı Alacağına İlişkin Olan Davanın,) İdari Eylem ve İşlemlerden Dolayı Kişisel Hakları Doğrudan Muhtel Olanlar Tarafından Açılan Tam Yargı Davaları‘’ Kapsamında İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği - Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTESİNE BAĞIŞTA BULUNMA (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTESİNE KAYIT (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTESİNİN İDARİ SÖZLEŞME İLE ELEMAN ÇALIŞTIRMASININ SÖZ KONUSU OLAMAYACAĞI (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTESİNİN RESMİ KURULUŞ TARİHİNDEN ÖNCE KAYIT KABUL ETMESİ NEDENİYLE ÜNİVERSİTEYE KAYDINI YAPTIRDIĞI (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTESİNİN YÜKSEK LİSANS EĞİTİM VE DİPLOMASINI VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İÇEREN PROTOKOLÜ İFA ETMEDİĞİ - Uğranılan Zararın Tazmini İsteminin Adlî Yargıda Çözümlenmesi Gerektiği (1)

 • VAKIF ÜYELERİNİN HAKLARI (1)

 • VAKIF ÜYELİĞİ (2)

 • VAKIF ÜYELİĞİ NEDENİ İLE HAK SAHİBİNE ÖDENMESİ GEREKEN MAAŞLARIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • VAKIF ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA KARARI (1)

 • VAKIF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ (1)

 • VAKIF VE DERNEKLERDEN KİRALANAN GAYRİMENKULLER İÇİN TEVKİFAT (1)

 • VAKIF VE DERNEKLERE AİT GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI (1)

 • VAKIF VE MİNVAL (1)

 • VAKIF YARARINA KESİNLEŞMİŞ TESCİL KARARI İLE MÜLKİYET VAKFA GEÇMİŞ OLUP KİŞİSEL HAK AYNİ HAKKA DÖNÜŞTÜĞÜ (1)

 • VAKIF YÖNETİCİLERİ (2)

 • VAKIF YÖNETİCİLERİNİN AZLEDİLMELERİ (1)

 • VAKIF YÖNETİCİLERİNİN AZLİ (2)

 • VAKIF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN ALINMALARI (2)

 • VAKIF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN ALINMASI (4)

 • VAKIF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN ALINMASI• (1)

 • VAKIF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMALARI (1)

 • VAKIF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI (3)

 • VAKIF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVİNİ İYİ YAPMAMALARI (1)

 • VAKIF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILMALARI (2)

 • VAKIF YÖNETİCİLİĞİ (1)

 • VAKIF YÖNETİCİSİNİN GÖREVDEN ALINMASI (1)

 • VAKIF YÖNETİCİSİNİN İDARİ PARA CEZASI ALMASI (1)

 • VAKIF YÖNETİM KURULU (1)

 • VAKIF YÖNETİM KURULU KARARI (1)

 • VAKIF YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISININ ARTIRILMASI (1)

 • VAKIF YÖNETİM KURULUNDA SENET DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN ALINAN KARAR (1)

 • VAKIF YÖNETİM KURULUNUN ÜYE SEÇİMİ TOPLANTISI İLE ALINAN KARARLARININ MUTLAK BUTLAN İLE YOK HÜKMÜNDE SAYILMASI TALEBİ - Vakfın Oniki Üyesinin Yarıdan Bir Fazlası İle Yani Yedi Üyenin Katılımı İle Toplanması Gerektiği - Bu Sayıya Ulaşmayan Toplantı ve Karar Yeter Sayısı Sebebi İle Toplantının Mutlak Butlan İle Malül Olduğunu Saptadığı - Vekaleten Toplantıya Katılma ve Oy Kullanma Hususuna Hiç Değinilmediği - Davacının Dava Dilekçesi ve Aşamalarda Bu Yönde Bir İddiasının Olmadığı - Davalı Vakfın İstinaf Dilekçesinde Vekaleten Toplantıya Katılma ve Oy Kullanmanın Geçerli veya Geçersiz Olduğuna Dair Bir Sebep İleri Sürülmediği - Bölge Adliye Mahkemesinin İstinaf İstemini İlk Derece Mahkemesince Saptanan Kanun ve Vakıf Senedine Uygun Gerekçelere Dayalı Olarak Esastan Reddine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • VAKIF YÖNETİM KUURLU ÜYELERİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI (1)

 • VAKIF YÖNETİM ORGANINCA VERİLECEK YILLIK RAPOR (4)

 • VAKIF YÖNETİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ (9)

 • VAKIF YÖNETİMİNİN ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPMASI (1)

 • VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İSTİHDAM EDİLEN AKADEMİK PERSONEL İLE KURUMU ARASINDA AKDEDİLECEK SÖZLEŞME İDARİ HİZMET SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNDEDİR (1)

 • VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM ESASLARI (3)

 • VAKIFA AİT TAŞINMAZ (2)

 • VAKIFA ÜYE OLMA YASAĞI (1)

 • VAKIFÇA AÇILAN KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI (1)

 • VAKIFIN SONA ERDİRİLMESİ - Malvarlığının Tasfiye Edilip Edilmediği ve Davacı Tarafından Davaya Konu Yapılan Hisselerin ve Alacağın Tasfiyeden Sonra Arta Kalan Bakiye Olup Olmadığı Bu Kapsamda Davacının Dava Tarihi İtibariyle Taraf ve Dava Ehliyetine Sahip Olup Olmadığı Araştırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Mahkeme Kararıyla Sona Erdirilen Vakfın Borçlarının Tasfiyesinden Arta Kalan Mal ve Hakların Devri Mümkün Olduğu (1)

 • VAKIFLAR (9)

 • VAKIFLAR ALEYHİNE AÇILAN DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME (1)

 • VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN HARCA TABİ OLMASI (1)

 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (1)

 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE MÜLKİYETİ ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA DEVREDİLEN TAŞINMAZLARIN BELEDİYE MECLİSİ KARARIYLA ZİLYETLİK SAHİBİ KİŞİLERE SATILMASINA KARAR VERİLMESİNE VE BU KAPSAMDA SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMESİNE RAĞMEN BELEDİYECE TAŞINMAZ TAPUSUNUN VERİLMEMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU KONU BAKIMINDAN YETKİSİZLİK NEDENİYLE KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR (1)

 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAYDA İŞARET EDİLMİŞ VAKFIN TÜRÜ HAKKINDA BİLGİ ALINMASI GEREKLİLİĞİ (1)

 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAŞINMAZI KİRAYA VERMESİ (1)

 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YARGI HARCINDAN MUAF TUTULMASI (2)

 • VAKIFLAR İDARESİ (1)

 • VAKIFLAR İDARESİNE BİLDİRİM (2)

 • VAKIFLAR İDARESİNİN GÖREVLERİ (1)

 • VAKIFLAR KANUNU’NA TABİ TAŞINMAZ (1)

 • VAKIFLAR KANUNUNA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEĞİ (1)

 • VAKIFLAR KANUNUNUN VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI VE İMAR UYGULAMALARININ BİLDİRİLMESİ BAŞLIKLI 22. MADDESİNİN ANAYASAYA AYKIRILIĞI İDDİASI (1)

 • VAKIFLAR MÜDÜRLÜĞÜNE AİT YAKIT ÜCRETİNİN KURUM BÜTÇESİNDEN ÖDENMESİ (1)

 • VAKIFLAR VE DERNEKLERE AİT GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI (1)

 • VAKIFLARA AİT GAYRİMENKULLERİN KİRA BEDELLERİ (1)

 • VAKIFLARA ÜYELİK OLAMAYACAĞI (1)

 • VAKIFLARA VE DERNEKLERE AİT GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI (1)

 • VAKIFLARDA KURULUŞ İRADESİNİN KORUNMASI (2)

 • VAKIFLARDA MAL VE HAKLARIN KAZANILMASI (1)

 • VAKIFLARDA ÜYELİK (1)

 • VAKIFLARIN DENETİMİ (4)

 • VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİ (1)

 • VAKIFLARIN TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİ (1)

 • VAKIFLARIN YARGI HARCINDAN MUAF OLDUĞU HAKKI (1)

 • VAKIFLARIN YARGI HARCINDAN MUAF OLMADIĞI HAKKINDA (4)

 • VAKIFLARIN YARGI HARÇLARINDAM MUAF OLMADIĞI HAKKINDA (1)

 • VAKIFLARIN YARGI HARÇLARINDAN MUAF OLMADIĞI HAKKINDA (1)

 • VAKIFLARIN ZİLYETLERİN MAL İKTİSAPLARININ MÜMKÜN OLMAMASI (1)

 • VAKIFLARIN ZİLYETLİKLE MÜLK EDİNEMEMELERİ (1)

 • VAKIFLARIN ZİLYETLİKLE MÜLK EDİNMESİ (2)

 • VAKIFLARIN ZİLYETLİKLE TAŞINMAZ EDİNEMEMELERİ (1)

 • VAKIFNAMEDE HÜKÜM BULUNMASI KOŞULU (1)

 • VAKIFNAMEDE SÜKNA HAKKINDAN SÖZ EDİLMESİ GEREĞİ (1)

 • VAKIFTA BATIN ŞARTI (3)

 • VAKIFTAN BAŞVURMA VE KARAR HARCI ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • VAKIFTAN EMEKLİ OLMASI SEBEBİYLE ALMASI GEREKEN EMEKLİ AYLIĞININ OLDUĞU (1)

 • VAKİ ELATMANIN ÖNLENMESİ (1)

 • VAKİ FERAGAT NEDENİYLE DAVALI HAKKINDA BİR KARAR VERİLMEK ÜZERE YEREL MAHKEME HÜKMÜNÜN BOZULMASI GEREKTİĞİ (1)

 • VAKİ İCRA DOSYASINDAN DOLAYI BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İLE SENEDİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VAKİ İTİRAZININ İPTALİ (1)

 • VAKİ MÜDAHALENİN MENİ (1)

 • VAKİ MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ (1)

 • VAKTİNDE İBRAZ EDİLMİŞ OLAN ÇEKİN ÖDENMEMİŞ OLDUĞU VE ÖDENMEDEN İMTİNA KEYFİYETİ MUHATAP TARAFINDAN İBRAZ GÜNÜ DE GÖSTERİLMEK SURETİYLE ÇEKİN ÜZERİNE YAZILMIŞ OLAN TARİHLİ BİR BEYANLA SABİT BULUNDUĞU TAKDİRDE HAMİL CİRANTALARIN KEŞİDECİ VE DİĞER ÇEK BORÇLULARINA KARŞI MÜRACAAT HAKLARINI KULLANABİLECEĞİ (1)

 • VAKTİNDEN ÖNCE AÇILMIŞ DAVA (1)

 • VALEYET GÖREVİNİ İHMAL (1)

 • VALİ İL ÖZEL İDARESİNİ KENDİSİ TEMSİL EDEMİYORSA, YETKİ VERİP KENDİ YERİNE GÖREVLENDİRECEĞİ KİŞİNİN BAROYA KAYITLI İL ÖZEL İDARESİNDE YA DA SERBEST ÇALIŞAN BİR AVUKAT OLMASI GEREKİR (1)

 • VALİ TARAFINDAN VERİLEN SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİ (15)

 • VALİ VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLARA YAPILAN EK ÖDEMELERİN VERGİDEN MUAF OLMASI (1)

 • VALİ VE KAYMAKAM KONUTLARI DONATIM (1)

 • VALİ VE KAYMAKAMLARA YAPILAN ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ KESİLMESİ (1)

 • VALİ VE KAYMAKAMLARA YAPILAN ÖDEMELERDEN VERGİ ALINMASI (1)

 • VALİ VE KAYMAKAMLARA YAPILAN ÖDEMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ (1)

 • VALİ VE KAYMAKAMLARIN SİCİL AMİRİ OLDUKLARI MEMURLAR (1)

 • VALİ VE VALİ YARDIMCILARINA ÖDENEN ÖDENEKLERDEN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMASI GEREĞİ (1)

 • VALİ VE VALİ YARDIMCILARINA VERİLEN ENCÜMEN ÖDENEĞİNDEN GELİR VERGİSİ KESİLMEMESİ SONUCU KAMU ZARARINA NEDEN OLMASI (1)

 • VALİ VE VALİ YARDIMCILARINA YAPILAN ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMASI (1)

 • VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLARA YAPILAN ÖDEMEDEN VERGİ KESİNTİSİ YAPILMASI GEREĞİ (1)

 • VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLARA YAPILAN ÖDEMELERDEN VERGİ KESİNTİSİ YAPILMASI GEREĞİ (1)

 • VALİ YARDIMCILARINA ÖDENEN EK ÖDEMELERDEN VERGİ KESİNTİSİ YAPILMASI GEREĞİ (1)

 • VALİ YARDIMCILARINA YAPILAN ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ KESİLMEDİĞİ GEREKÇESİ İLE TAZMİN HÜKMÜ VERİLMESİ (1)

 • VALİ, VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLARA YAPILAN ÖDEMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ (1)

 • VALİLERİN HUKUKİ DURUMLARI, GÖREV VE YETKİLERİ (1)

 • VALİLERİN İL MEMURLARININ ATANMA VE GÖREVLENDİRİLMELERİ KONULARINDAKİ YETKİLERİ (1)

 • VALİLİK GÖRÜŞÜ ALINMADAN YAPILAN YAPI (1)

 • VALİLİK GÖRÜŞÜ İLE YIKIM (1)

 • VALİLİK KARARININ BASIN AÇIKLAMASI YAPMA HAKKINI KISITLADIĞI VE BU HAKKA MÜDAHALE TEŞKİL ETTİĞİ (1)

 • VALİLİK TARAFINDAN DAVALI KURUMA KESİLEN BEDELİN DAVACININ MAAŞINDAN RESEN KESİNTİ YAPILMAK SURETİ İLE TAZMİN EDİLMESİNE İLİŞKİN DAVALI İDARE İŞLEMİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU İDDİASI İLE ÖDENEN PARANIN DAVACIYA İADESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • VALİLİK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÖN İNCELEMEYE DAYANARAK EN UFAK BİR ARAŞTIRMA YAPILMADAN ŞİKAYET HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMESİ (1)

 • VALİLİKTE GEÇİCİ PERSONEL OLARAK GÖREV YAPANIN EK ÖDEMEDEN YARARLANDIRILMASI İSTEMİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - Kanun Yararına Bozma - Aynı veya Benzer Kadro ve Görevlerde Bulunan Devlet Memurları Arasındaki Ücret Dengesini Sağlamak Amacıyla Getirilen Ek Ödemeden, Farklı Statüde Bulunan Geçici Personelin de Yararlandırılmamasında Adalet, Eşitlik ve Hakkaniyet Prensiplerine Aykırılık Bulunmadığı (4)

 • VALİNİN SİLAH TAŞIMA İZNİ VERMESİ KOŞULLARI (1)

 • VALİNİN TAKDİR HAKKINI KÖTÜYE KULLANMASI (1)

 • VALİZİN KİLİT KISMINI KIRARAK İÇERİSİNDEN TABANCA VE ASKERİ KİMLİK KARTINI ALDIĞI (1)

 • VALÖR FARKI TALEBİ (2)

 • VAN DEPREMİNDE 4 ADET EVİNİN HASAR GÖRDÜĞÜ VE AFAD TARAFINDAN AZ HASARLI RAPORU VERİLDİĞİ VE GEREKLİ TADİLATLARIN YAPILDIĞI (1)

 • VAN DER MUSSELE/BELÇİKA DAVASI (1)

 • VAN İLİNDE 23.10.2011 VE 9.11.2011 TARİHLERİNDE MEYDANA GELEN YIKICI DEPREMLER SEBEBİYLE BİNASININ ORTA DERECEDE HASARA UĞRADIĞINI VE ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DA YAPTIRILMADIĞINDAN UĞRADIĞI ZARARININ TAZMİN EDİLMEDİĞİ (1)

 • VAN'DA MEYDANA GELEN İKİNCİ DEPREMDE YIKILAN OTEL BİNASINA İLİŞKİN OLARAK İLK DEPREMDEN SONRA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI GEREĞİ GİBİ YERİNE GETİRMEDİĞİ İDDİA EDİLEN KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ YAŞAM HAKKININ USULE İLİŞKİN BOYUTUNUN İHLALİ NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR (1)

 • VAPUR İSKELESİ İÇİN TARH EDİLEN EMLAK VERGİSİ (1)

 • VAR OLAN BİR SUÇ ÖRGÜTÜNÜN KORKUTUCU GÜCÜNDEN YARARLANILMASI UNSURUNUN OLUŞMADIĞININ GÖZETİLMEDİĞİ (1)

 • VAR OLAN DURUMUN KENDİSİNE SÖZLEŞMEYİ FESHETME HAKKI VERDİĞİ OTUZ GÜN İÇİNDE GEREKEN ONAYIN ALINMAMASI DURUMUNDA AKDİN FESHEDİLEREK UĞRANILAN ZARARLARIN İSTENECEĞİ (1)

 • VAR OLAN SUÇ ÖRGÜTLERINI OLUŞTURDUKLARI KORKUTUCU GÜÇTEN YARARLANARAK YAĞMA SUÇU (1)

 • VAR OLDUĞU İDDİA EDİLEN İLİŞKİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE YAPILAN ÖDEMENİN TEMERRÜT FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • VAR OLDUĞUNA İNANDIĞI HAKKINI ALMAK (1)

 • VARDİYA PRİMİ (2)

 • VARDİYA PRİMİ ALACAĞI (4)

 • VARDİYA ZAMMI ALACAĞI İSTEMİ - Davacının Mayıs 2009 - Mart 2010 Tarihleri Arasında Sağlık Ocağında Ambulans Şoförü Olarak Çalışmış Olduğu ve Daha Önce Talep Ettiği Vardiya Zammı Alacağının Ret Edildiği ve Miktar İtibari İle Hükmün Kesin Olarak Verildiği - Verilen Hüküm 16.10.2009 Tarihine Kadar Olan Talep Yönünden Kesin Hüküm Teşkil Ettiği - 16.10.2009 Tarihinden Mart 2010 Tarihine Kadar Olan Talep Yönünden Mahkemece Davacının Vardiyalı Çalışma Yapıp Yapmadığının Tespiti İle Vardiya Zammı Alacağına Hak Kazanıp Kazanmadığına Karar Vermek Gerektiği - Talebin Reddinin Bozmayı Gerektirdiği (1)

 • VARDİYALARIN İŞVERENCE TEK TARAFLI DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • VARDİYALI ÇALIŞANLARDA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNE HAK KAZAMA - Mahkemece Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda, Davacının 08.00-16.00, 16.00-24.00 ve 24.00-08.00 Şeklinde Üçlü Vardiya Sistemi Uygulanan İşyerinde Dönüşümlü Olarak Tüm Vardiyalarda Çalıştığı ve Davacı Tanık Anlatımlarına Göre Her Bir Vardiya Periyodunda Ortalama Olarak 10 Saat Çalışmak Suretiyle Tüm Vardiyalarında Mesaiye Kaldığı - Böylelikle Haftada ... Saat Fazla Çalışma Yaptığı Kabul Edilerek Fazla Çalışma Ücreti Alacağı Hesaplandığı - Yapılan Hesaplama Dosya İçeriğine Uygun Düşmediği - Üçlü Vardiya Şeklindeki Çalışma Düzeni Uygulanan İşyerlerinde Çalışma Saatlerin Belirli Olması Nedeniyle Fazla Çalışma Yapılamayacağı (1)

 • VARESTE TUTULMAK (1)

 • VARILACAK SONUCA GÖRE İSTİFA EDEN KOOPERATİF ÜYELERİNDEN GECİKME ZAMMI ALINIP ALINMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKİP GEREKMEDİĞİ NOKTALARINDA TOPLANMAKTADIR (1)

 • VARİS OLARAK İŞ DENEYİM BELGESİ ALINMASI (1)

 • VARLI VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • VARLIĞI BİLİNEN VEYA DAHA SONRA ORTAYA ÇIKACAK OLAN KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI DEVLET MALI NİTELİĞİNDEDİR (1)

 • VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ TARAFINDAN BORÇLUNUN ARANARAK RAHATSIZ EDİLDİĞİ - Müştekinin Şikayeti Üzerine Başlatılan Soruşturmada, Şikayet Edilen Şirketin İcra Takibine Müteakip Ayrıca Alacağını Haricen Tahsil Amacı İle Çok Sayıda Mesajı Müştekiye Gönderdiği - Bu Eylemde; Maddi Gerçeğin Tespiti İçin Yapılması Gereken Araştırmalar ve Toplanması Gereken Delillerden, Müştekinin Bildirdiği Telefon Numaralarının Hts Kayıtlarının Getirtilmesi Gerektiği - Şikayete Konu Firmada Müştekiye Mesajları Gönderen Yetkililerin Tespiti İle İfadelerinin Alınması Gerektiği - Sonucuna Göre Şüphelilerin Hukuki Durumlarının Değerlendirilmesi Gerektiği (1)

 • VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİNCE AÇILAN ALACAK DAVASINDA İTİRAZ KONUSU KURALIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİNİN YARGILAMA HARÇLARINDAN MUAFİYETİ (2)

 • VARLIKLARININ RAYİÇ DEĞERİ BORÇLARINI KARŞILAMAYAN ŞİRKETİN İFLASINA KARAR VERİLİR (1)

 • VARNAVA VE DİĞERLERİ (1)

 • VARSA TEBLİGAT EVRAKLARI VE TEMYİZ DİLEKÇESİNİN EKLENMESİ YOKSA KARARIN DAVACI TARAFA TEBLİĞ EDİLMESİ DİRENME KARARININ TEMYİZ EDİLMESİ HALİNDE DOSYANIN HUKUK GENEL KURULUNA GÖNDERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • VARSA YAPILAN İMALATLAR NEDENİYLE YÜKLENİCİNİN İŞ BEDELİNE HAK KAZANIP KAZANMADIĞI İLE DAVALI İŞ SAHİBİ BELEDİYENİN ŞANTİYE ŞEFİ VE TEKNİK PERSONEL CEZASI KESMEKTE HAKLI OLUP OLMADIĞININ İNCELENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • VARSAYILAN KIŞKIRTMA (1)

 • VARSAYIM VE KIYAS YOLUYLA VERGİ SALINMASI (1)

 • VARSAYIMA DAYALI OLARAK PASİF DÖNEM ERKEKLERDE 60 KADINLARDA 55 YAŞIN DOLDUĞU TARİHTE BAŞLATILIR (1)

 • VARSAYIMA DAYALI ŞEKİLDE İDARİ PARA CEZASI KESİLMESİ NEDENİYLE MASUMİYET KARİNESİ İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • VARSAYIMA DAYALI ŞEKİLDE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ NEDENİYLE MASUMİYET KARİNESİ İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • VARSAYIMDAN HAREKETLE ZİYNETLERİN KOCA TARAFINDAN BOZDURULMUŞ OLABİLECEĞİ GEREKÇESİYLE KABUL KARARI VERİLMESİNİN DOĞRU OLMADIĞI (1)

 • VARŞOVA KONVANSİYONU HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TESPİTİ (1)

 • VASFI BOZULAN MERANIN ESKİ HALE GETİRİLMESİ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ - İdare Tarafından Yapılan Tespit İle Bağlı Olmaksızın, Dava Konusu Vasfı Bozulan Yerin Uzman Bilirkişiler Tarafından Tespit Ettirilmesi Gerektiği - Mahkeme Huzurunda Belirlenen Miktar Üzerinden Tazminat Hesaplattırılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Mahallinde Yeniden Keşif Yapılarak Şirketin Kullanmış Olduğu Alanların Miktarı ve Eski Hale Getirme Bedelinin Belirlenmesi Gerektiği - Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği (1)

 • VASIF DEĞİŞİKLİĞİ TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI (1)

 • VASIF YÖNÜNDEN VERİLEN BERAAT KARARI (1)

 • VASIFLANDIRMASINDA HATAYA DÜŞÜLDÜĞÜ (1)

 • VASIFLI BİR İŞÇİNİN ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMASININ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA VE YAŞAM DENEYİMLERİNE UYGUN DÜŞMEYECEĞİ (1)

 • VASIFLI BİR İŞÇİNİN ASGARİ ÜCRETLE VEYA ASGARİ ÜCRETİN BİRAZ ÜZERİNDEKİ ÜCRETLE ÇALIŞMASININ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA VE YAŞAM DENEYİMLERİNE UYGUN DÜŞMEYECEĞİ (1)

 • VASIFLI ELEMAN İHTİYACI İÇİN İŞTEN ÇIKARMA (1)

 • VASIFLI IZRAR SUÇUNDA KIYMET (1)

 • VASIFLI İKRAR (2)

 • VASIFLI İKRAR - Kanıtlama Yükümlülüğünün İkrar Eden Tarafa Değil Vakıayı İleri Süren Tarafa Ait Olduğu - Davacı Davaya Konu Paraların Borç Olarak Gönderildiği Yolundaki İddiasını Kanıtlamakla Yükümlü Olup Buna Bağlı Olarak Davalının Ödünç İlişkisini Kanıtlama Yükümlülüğü Bulunmadığı (1)

 • VASIFLI İKRAR • (1)

 • VASIFLI İKRARDA İSPAT YÜKÜ (1)

 • VASIFLI İKRARDA İSPAT YÜKÜ VAKIAYI İLERİ SÜREN TARAFTA OLUP O VAKIAYI VASIFLI OLARAK İKRAR EDEN TARAFTA DEĞİLDİR (1)

 • VASIFLI İŞGÜCÜ İHTİYACI (1)

 • VASIFLI MUVAZAADA MİRAS BIRAKANIN GERÇEKTEN SÖZLEŞME YAPMAK VE TAPULU TAŞINMAZINI DEVRETMEK İSTEMESİ (5)

 • VASIFLI VE VASIFSIZ İŞÇİLERİN ASGARİ ÜCRETLE GÖSTERİLMESİ (1)

 • VASIFSIZ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLEN DAVACI (1)

 • VASIFTA YANILGIYA DÜŞÜLEREK KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN HÜKÜM KURULMASI (1)

 • VASIL OLDUĞU GAYEYE ULAŞMAK MAKSADIYLA AYRI AYRI SİLAHLA YARALAMA (1)

 • VASİ (6)

 • VASİ ADAYI ANNESİNİN AKIL ZAYIFLIĞI NEDENİYLE MALVARLIĞINI KÖTÜ YÖNETİMİ SEBEBİYLE KISITLANMASINI İSTEMİ (1)

 • VASİ ARACILIĞI İLE DAVADA TEMSİLİ SAĞLANMAYAN TARAFIN SAVUNMA HAKKININ KISITLANMIŞ OLDUĞU (1)

 • VASİ ATAMASI (2)

 • VASİ ATANAMASI İSTEMİNDE GÖREV - Vasinin Şahsına Sıfatına Karşı Yapılan İtirazları veya Vasinin İleri Sürdüğü Kaçınma Sebeplerini (Özürleri) İnceleme Görevinin Öncelikle Vesayet Makamı Olan Sulh Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu - Onun Kabul Etmemesi Halinde Denetim Makamına Ait Olduğu - Denetim Makamı Görevinin Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu - Vesayet Makamının Atadığı Vasinin, Vasilik Görevinden Kaçınma Sebepleri Olarak Kabul Edilip İleri Sürülen Sebeplerin Öncelikle Sulh Hukuk Mahkemesince Değerlendirilmesi Gerektiği - Kaçınma Sebepleri Yerinde Görülmediği Takdirde Buna İlişkin Kararla Birlikte Evrakın Denetim Makamı Olan Asliye Hukuk Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği (1)

 • VASİ ATANMA KOŞULLARI (2)

 • VASİ ATANMASI (8)

 • VASİ ATANMASI İSTEMİ (14)

 • VASİ ATANMASI İSTEMİNDE GÖREVLİ MAHKEME - Vesayet İşlerinde Yetki, Küçüğün veya Kısıtlının Yerleşim Yerindeki Vesayet Dairelerine Aittir - Yerleşim Yeri Bir Kimsenin Sürekli Kalma Niyetiyle Oturduğu Yerdir (1)

 • VASİ ATANMASI İSTEMİNDE YARGI YERİ BELİRLENMESİ – Vesayet İşlerinde Yetki, Küçüğün Veya Kısıtlının Yerleşim Yerindeki Vesayet Dairelerine Aittir (1)

 • VASİ ATANMASI İSTEMİNDE YETKİLİ MAHKEME - Vesayet İşlerinde Yetki, Küçüğün veya Kısıtlının Yerleşim Yerindeki Vesayet Dairelerine Aittir - Yerleşim Yeri Bir Kimsenin Sürekli Kalma Niyetiyle Oturduğu Yerdir - Davanın İlçe Emniyet Müdürlüğünce Yapılan Araştırmaya Göre Kısıtlı Adayının İkamet Ettiği Yer Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılması Gerekmektedir (1)

 • VASİ ATANMASI İSTEMİNDE YETKİLİ MAHKEME - Vesayet İşlerinde Yetki, Küçüğün veya Kısıtlının Yerleşim Yerindeki Vesayet Dairelerine Aittir - Yerleşim Yeri Bir Kimsenin Sürekli Kalma Niyetiyle Oturduğu Yerdir - Uyuşmazlığın Davanın Açıldığı Tarih İtibarıyla Kısıtlı Adaylarının Yerleşim Yeri Adresi Sulh Hukuk Mahkemesince Çözümlenmesi Gerekir (1)

 • VASİ ATANMASI İSTEMİNDE YETKİLİ MAHKEME - Vesayet İşlerinde Yetki, Küçüğün veya Kısıtlının Yerleşim Yerindeki Vesayet Dairelerine Aittir - Yerleşim Yeri Bir Kimsenin Sürekli Kalma Niyetiyle Oturduğu Yerdir - Bakımevinde Kaldığı Anlaşılan Kısıtlı Adayının Dava Tarihi İtibarıyla İkamet Ettiği Yer Mahkemesinde Görülmesi Gerekir (1)

 • VASİ ATANMASI TALEBİ (2)

 • VASİ ATANMASINA İLİŞKİN DAVADA YETKİLİ MAHKEME - Vesayet İşlerinde Yetki, Küçüğün veya Kısıtlının Yerleşim Yerindeki Vesayet Dairelerine Aittir - Vesayet Altındaki Kişilerin Yerleşim Yeri, Bağlı Oldukları Vesayet Makamının Bulunduğu Yerdir (1)