Lütfen bekleyiniz...

Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • U. DENİZ YOLLARI İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. İLE UND RO-RO İŞLETMELERİ A.Ş. VE UND DENİZCİLİK AŞ ARASINDA YAPILAN PROTOKOLE MENFİ TESPİT VE MUAFİYET TANINMASI İSTEMİ (1)

 • U. E. DAĞITIM A.Ş. TARAFINDAN İŞ AKDİNİN FESHEDİLDİĞİ 28.02.2011 TARİHİNE KADAR YAPILAN ÜCRET ÖDEMELERİ İŞ KAYBI TAZMİNATI İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ SONUCUNDA KIDEM TAZMİNATI İHBAR TAZMİNATI İZİN ÜCRETİ VE BAŞKACA ÜCRET ALIP ALMADIĞI ARAŞTIRILARAK BULUNACAK RAKAMIN MAHSUP EDİLMESİ SURETİYLE TESPİT EDİLEN TUTARIN DAVACIYA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR (1)

 • U. N. D.'NİN DERNEK ÜYESİ TEŞEBBÜSLER ARASINDA BİLGİ DEĞİŞİMİNE YOL AÇAN SEKTÖRÜN KONJONKTÜREL DURUMU NEDENİYLE ETKİ DOĞURMAMAKLA BERABER FİYAT REKABETİNİ KISITLAMA POTANSİYELİ TAŞIDIĞINA (1)

 • UÇAĞIN GECİKMESİ NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ - Davacının Yolculuğu İçin Davalı Firmadan Uçak Bileti Aldığı - Seferin İptal Edilmesi Üzerine Aktarmanın Gecikmeli Olarak Sağlandığı - Ulaşımı da Davacının Kendisinin Satın Aldığı Uçak Bileti İle Gerçekleştiği - Davalı Tarafın Bu Durumun Kendi Kusuru İle Gerçekleşmediğini İspat Edemediği - Davacının Bilet Ücreti, Otel Konaklama Bedeli ve Taksi Ücreti Masrafı Yapmak Zorunda Kaldığı - İstenilen Bedellerin ve Masrafların Hayatın Olağan Akışına da Uygun Bulunduğu - Bu Miktarın Davalıdan Tahsili Gerektiği - Bunun Dışında Kalan Maddi Zarar İspatlanamadığından İstemin Reddi Gerektiği - Davalının Kusur Durumu, Uğranılan Mağduriyet Nazara Alınarak Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • UÇAĞIN HAVA KORSANLARI TARAFINDAN KAÇIRILDIĞI İNİŞTEN SONRA PİLOTLARIN KABİN CAMLARINI AÇARAK UÇAĞI TERK ETTİKLERİ YERDEKİ MÜDAHALE SIRASINDA UÇAĞIN HAVASIZ VE OKSİJENSİZ KALDIĞI BİR KISIM YOLCULARIN PANİKLE ACİL ÇIKIŞ KAPISINI AÇIP YERE ATLAYARAK YARALANDIKLARI İDDİASI (1)

 • UÇAĞIN SİVİL HAVACILIK FUARINDA DAVALIYA AİT STANDTA SERGİLENMESİNİN TİCARİ NİTELİKLİ BİR İŞ OLDUĞU (1)

 • UÇAK BİLETİ SATIŞ VE HİZMET BEDELİ SEBEBİYLE KESİLEN FATURALARA DAYALI OLARAK BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ (1)

 • UÇAK BİLETLERİNDEKİ İNDİRİLEBİLİR VERGİ (1)

 • UÇAK İÇİ İKRAM HİZMETLERİNDE KULLANILAN VARLIKLARININ VE İKRAM HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİNİN DEVRALINMASI YOLUNDAKİ REKABET KURULU KARARININ İPTALİ (1)

 • UÇAK İÇİ İKRAM HİZMETLERİNDE KULLANILAN VARLIKLARININ VE UÇAK İÇİ İKRAM HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİNİN DEVRALINMASINA İZİN VERİLDİĞİ (2)

 • UÇAK İÇİN BİLET ALINDIĞI ANCAK UÇUŞ GÜN VE SAATİNDE OVERBOOK OLARAK TABİR EDİLEN İŞLEM SEBEBİYLE DAVACININ UÇAĞA ALINMADIĞI (1)

 • UÇAK KAZASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ (1)

 • UÇAK YOLCULUĞU SONRASINDA BAGAJIN KAYBOLMASI - Uyuşmazlığın Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklandığı - Davacının Tüketici Konumunda Bulunduğu - Tüketici Mahkemesinin Görevli Sayılacağı (1)

 • UÇAK, TELGRAF VE DİĞER VASITALARLA TEBLİGAT VE ÜCRETLERİ (2)

 • UÇAKTA ÇANTANIN KAYBOLMASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - Manevi Tazminata Hükmedilebilmesi İçin, Borca Aykırı Davranışın (Alacaklının) Kişilik Haklarını İhlal Ederek Bir Zarara Yol Açmış Olması Gerektiği - Bagajın Kaybı Nedeniyle Davacının Kişilik Haklarının İhlal Edildiği Sonucuna Varılamayacağı - Manevi Tazminat Koşullarının Oluşmadığı (1)

 • UÇAKTA KAYBOLAN BAGAJDAKİ HEDİYELER (1)

 • UÇAKTA KİŞİ ÜZERİNE KAYNAR ÇAY DÖKÜLMESİ SONRASI GEÇ MÜDAHALE SEBEBİYLE MEYDANA GELEN MADDİ MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • UÇKAN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • UÇMA/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • UÇUŞ TAZMİNATI ÖDEMELERİ (1)

 • UÇUŞ TAZMİNATINDAN GELİR VERGİSİ KESİLEMEYECEĞİNİ İLERİ SÜREREK YAPTIĞI DÜZELTME ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ VE YAPILAN KESİNTİNİN YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE İADESİ İSTEMİ (1)

 • UÇUŞTA HAVASIZ KALAN KÖPEĞİN ÖLDÜĞÜ - Köpeğin Havasız Kalma, Üzerine Kargo İçerisinde Bulunan Başka Bagaj veya Emtianın Düşmesi veya Sıkışması Sebebiyle Telef Olmasında Davalının Kusurunun Bulunduğu - Özel Olarak Taşıma Ücreti Ödenmediğinden Üst Sınır İle Davalının Sorumlu Olduğu (1)

 • UFUK ÇALIŞKAN BAŞVURUSU (1)

 • UFUK ÇORBACI BAŞVURUSU (1)

 • UFUK RİFAT ÇOBANOĞLU BAŞVURUSU (1)

 • UĞRADIĞI İLERİ SÜRÜLEN MADDİ VE MANEVİ ZARARLARININ TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • UĞRADIĞI İŞ KAZASI NEDENİYLE SÜREKLİ İŞ GÖREMEZ DURUMA GELMESE DAHİ ÜZÜNTÜ VE ELEM DUYACAĞI RUH BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİ, SİNİR BOZUKLUĞUNUN DA BEDENSEL ZARAR KAVRAMINA DAHİL BULUNDUĞU GÖZETİLEREK YOĞUN BİR MİKTAR MANEVİ TAZMİNATA KARAR VERİLMESİ GEREKİR (1)

 • UĞRADIĞI İŞ KAZASI SONUCU HER İKİ KOLUNUN DİRSEKTEN BİLEK ALTINA KADAR 3.DERECE YANMASI NEDENİYLE ELLER VE KOLLAR İŞLEVİNİ KAYBETTİĞİ (1)

 • UĞRADIĞI MANEVİ ZARARA KARŞILIK MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ İSTEMİ (1)

 • UĞRADIĞINI İLERİ SÜRDÜĞÜ ZARARLARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN REDDEDİLDİĞİ (1)

 • UĞRADIKLARI MADDİ VE MANEVİ ZARARLARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇTIKLARI DAVANIN REDDEDİLDİĞİNİ VE MAKUL SÜREDE SONUÇLANDIRILMADIĞI (1)

 • UĞRADIKLARI ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • UĞRAMIŞ OLDUĞU KİRA KAYBI İLE HASAR BEDELİNİN DAVALIDAN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİ (1)

 • UĞRAMIŞ OLDUĞU MADDİ ZARARININ GİDERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • UĞRAMIŞ OLDUKLARI MANEVİ ZARARLARIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • UĞRANILAN BEDENSEL ZARAR NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • UĞRANILAN KURUM ZARARININ RÜCUAN TAZMİNİ (1)

 • UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN VEFAT TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • UĞRANILAN MÜSPET ZARAR BANKAYA ÖDENMEK ZORUNDA KALINAN TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYON GİDERLERİ KARŞILIĞI OLARAK ALACAĞIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • UĞRANILAN ZARAR KARŞILIĞI OLARAK MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN ÖDENMESİ İSTEMİ (1)

 • UĞRANILAN ZARARA KARŞILIK OLARAK MADDİ TAZMİNATIN YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENMESİİSTEMİ (1)

 • UĞRANILAN ZARARDA DAVALININ KUSURU OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • UĞRANILAN ZARARIN DAVACILARA ÖDENEN KAMULAŞTIRMA BEDELİ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA TAŞINMAZIN GERÇEK DEĞERİNİN HESAPLANILARAK ÖDENMESİ SURETİYLE TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • UĞRANILAN ZARARIN DAVALIYA ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • UĞRANILAN ZARARIN FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ (3)

 • UĞRANILAN ZARARIN İDARECE TAZMİNİ (1)

 • UĞRANILAN ZARARIN İŞVERENDEN RÜCÜAN ALINMASI İSTEMİ (1)

 • UĞRANILAN ZARARIN SOSYAL RİSK İLKESİ GEREĞİ TAZMİNİ (2)

 • UĞRANILAN ZARARIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • UĞRANILAN ZARARIN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİ (2)

 • UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ (4)

 • UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ (2)

 • UĞRANILDIĞI İDDİA OLUNAN MADDİ VE MANEVİ ZARARLA İLGİLİ MAKUL BİR TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ YERİNE YAZILI GEREKÇE İLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ (1)

 • UĞRATILAN ŞİRKET ZARARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • UĞUR SAĞLAMTAŞ VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (1)

 • UĞURLU GAZETECİLİK BASIN YAYIN MATBAACILIK REKLAMCILIK LTD. ŞTİ. BAŞVURUSU (2) (1)

 • UĞURLU GAZETECİLİK BASIN YAYIN MATBAACILIK REKLAMCILIK LTD. ŞTİ. BAŞVURUSU (3) (1)

 • UĞURLU GAZETECİLİK BASIN YAYIN MATBAACILIK REKLAMCILIK LTD. ŞTİ. BAŞVURUSU (4) (1)

 • UĞURLU GAZETECİLİK BASIN YAYIN MATBAACILIK REKLAMCILIK LTD. ŞTİ. BAŞVURUSU (5) (1)

 • UĞURLU/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • UĞUZ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ULAŞ KAYA VE ADNAN ATAMAN BAŞVURUSU (1)

 • ULAŞ YILMAZ BAŞVURUSU (1)

 • ULAŞILACAK SONUCA GÖRE YAŞLILIK AYLIĞI KESİLEREK AKTİF SİGORTALI OLMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI DURUMDA YAŞLILIK AYLIĞI ALAN SİGORTALI OLARAK GENEL SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARINDAN FAYDALANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ULAŞIM ALT YAPISINDAN YARARLANMA PAYI (1)

 • ULAŞIM ARAÇLARI HAKKINDA VERİLEN EL KOYMA KARARI (1)

 • ULAŞIM ARAÇLARININ BELLİ VARIŞ VEYA KALKIŞ YERLERİNDE BULUNAN EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK SUÇU (1)

 • ULAŞIM ARAÇLARININ KAÇIRILMASI VEYA ALIKONULMASI (6)

 • ULAŞIM HİZMETLERİ (1)

 • ULAŞIM KOORDİNASYON İŞLEMİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK (1)

 • ULAŞIMIN KESİNTİSİZ OLARAK SAĞLANMASI (1)

 • ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TARİFEYE MÜDAHALE YETKİSİ (1)

 • ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME, HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ İLE DENİZCİLİK UZMANLIKLARI (1)

 • ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI (1)

 • ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ORTAK GÖREVLER VE HÜKÜMLER (1)

 • ULTİMA RATİO İLKESİ (1)

 • ULTRA VİRES (1)

 • ULU VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ULUDAĞ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ULUS HACIBAYRAM CAMİİ VE CİVARI BENTDERESİ İLE ANKARA KALESİ VE CİVARINI KAPSAYAN ALANIN YENİLEME ALANI OLARAK TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ULUS MODERN ÇARŞININ YANMASI NEDENİYLE DAVACININ KİRACI OLARAK BULUNDUĞU İŞYERLERİNİN KISMEN YANDIĞI (1)

 • ULUSAL ADLİ MAKAMLAR TARAFINDAN KABUL EDİLEN İNTİHAR SAVI NEDENİYLE YAPILAN YAŞAM HAKKI VE ETKİLİ BAŞVURU HAKKININ İHLALİ İDDİASI KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR (1)

 • ULUSAL BAYRAM ALACAĞI (1)

 • ULUSAL BAYRAM GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞTIĞINI İDDİA EDEN İŞÇİNİN BU İDDİASINI İSPATLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU (1)

 • ULUSAL BAYRAM GENEL TATİL ÜCRETİ VE YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ULUSAL BAYRAM GENEL TATİL VE HAFTA TATİLİ ÇALIŞMALARI KONUSUNDA DAVACI TALEBİ İLE BAĞLI KALINARAK NÖBET ÇİZELGELERİ İLE MESAİ TAKİP ÇİZELGELERİ İLE PUANTAJ VE BORDRO KAYITLARI KARŞILAŞTIRILARAK SONUCA GİDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ULUSAL BAYRAM GENEL TATİL VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ALACAKLARI AİT OLDUĞU DÖNEM ÜCRETİYLE HESAPLANMALIDIR (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ALACAĞI İLE İLGİLİ FAZLA HAK SAKLI TUTULARAK 150,00 TL İSTENMİŞ İKEN MAHKEMECE DAVA DİLEKÇESİNDE 200,00 TL ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ İSTENMİŞ GİBİ KARAR VERİLMESİ DE HATALIDIR (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÇALIŞMALARININ TAKDİRİ DELİL NİTELİĞİNDEKİ ŞAHİT ANLATIMLARI YERİNE YAZILI BELGELERE VE İŞVEREN KAYITLARINA DAYANMASI DURUMUNDA İNDİRİME GİDİLMEDİĞİ (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÇALIŞMALARININ UZUN BİR SÜRE İÇİN HESAPLANMASI VE MİKTARIN YÜKSEK ÇIKMASI HALİNDE TAKDİRİ İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÇALIŞMALARININ UZUN BİR SÜRE İÇİN HESAPLANMASI VE MİKTARIN YÜKSEK ÇIKMASI HALİNDE, TAKTİRİ İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ ÜCRET ALACAĞI – Primlerle Bir İlgisi Olmadığı - Hesaplanan Alacaktan Makul Bir Oranda İndirim Yapılarak Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretinin Hüküm Altına Alınacağı - Primlerin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretlerini Karşıladığı Gerekçesiyle Talebin Reddine Karar Verilmesinin Bozma Sebebi Olduğu (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ ÜCRETİ (44)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA (11)

 • ULUSAL BAYRAM ve GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA - İşçiler Bu Günlerde Çalışmazsa, Bir İş Karşılığı Olmaksızın O Günün Ücretlerini Tam Olarak Alacağı, Ancak Tatil Yapmayarak Çalışırlarsa da Ayrıca Çalışılan Her Gün İçin Bir Günlük Ücretinin Ödenmesi Gerektiği (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞTIĞINI İDDİA EDEN İŞÇİ BU İDDİASINI İSPATLA YÜKÜMLÜDÜR (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜ OLARAK KABUL EDİLEN GÜNLERDE ÇALIŞMA KARŞILIĞI OLMAKSIZIN O GÜNÜN ÜCRETİNİN ÖDENECEĞİ (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜ OLARAK KABUL EDİLEN GÜNLERDE ÇALIŞMA YAPILMASI (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL İLE HAFTA TATİLİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ (3)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞINDA İSPAT - Davacının Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağı 2015 Yılı İtibariyle İş Yeri Kayıtlarına Dayandığından Bu Alacak İle İlgili Hakkaniyet İndirimine Gidilmesi Yerinde Değildir - 2016 Yılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Hesabı Tanık Anlatımlarına Dayandığından Bu Zaman Zarfı İçin Hakkaniyet İndirimi Yapılmasında Hukuka Aykırılık Yoktur (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞININ HESAPLANMASINDA HATA YAPILMASI (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (7)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİ (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ GÜNLÜK PRİM VE GİYECEK YARDIMI ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (2)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ İLE TATİL ÇALIŞMALARI KARŞILIĞI ÜCRET VE GÜNLÜK %5 FAZLA ÖDEME ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ İLE ÜCRET ZAMMI FARKI ALACAKLARININ ÖDENMESİ İSTEMİ (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ İLE VERGİ İADESİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ İLE YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ ÜCRET ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİYLE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ALACAĞI İSTEMİ (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİYLE MADDİ TAZMİNAT ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETLERİNİN AYLIK ÜCRET MİKTARINA DAHİL OLDUĞUNA İLİŞKİN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ GEÇERSİZDİR - İnceleme Neticesinde Muteber Olduğu Saptanacak İşe Giriş Çıkış Kayıtları İle Kayıtların Bulunmadığı Dönem İçin Taraf Tanık Anlatımlarının Dikkate Alınması Gerektiği - İlgili Sözleşme Hükmü Dikkate Alınmaksızın Davacının Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışmalarının Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLİ ÇALIŞMA KARŞILIĞI ÜCRETLERİN İSPATINDA TANIK BEYANI - Davacı Tanıklarındanın Birbiriyle Çelişkili Beyanlarına Göre, Davacının Ulusal ve Genel Tatil Günlerinde Çalıştığını İspat Ettiğinden Söz Edilemeyeceği - Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Talebinin Reddi Yerine Kabulü Hatalı Olduğu (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞILDIĞININ İSPATI KONUSUNDA İŞYERİ KAYITLARI ÖZELLİKLE İŞYERİNE GİRİŞ ÇIKIŞI GÖSTEREN BELGELER İŞYERİ İÇ YAZIŞMALARI YAZILI DELİL NİTELİĞİNDEDİR (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞMA (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞTIĞINI İŞÇİNİN KANITLAMASININ GEREKMESİ (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞTIĞININ İSPAT YÜKÜNÜN İŞÇİDE OLDUĞU - İmzalı Maaş Bordrolarında Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacaklarının Tahakkuk Ettiği ve İşçinin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerindeki Çalışmasının Karşılığı Ücreti Aldığı - Dinlenen Davacı Tanıkları, Davacı İle Aynı İşyerinde Aynı Dönemde Çalışan Tanıklar Olmadığı - Davacının Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacağını İspat Edemediğinin Kabulü İle Bu Alacak Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLERDE YAPILAN ÇALIŞMALARA KARŞILIK İZİN KULLANDIRILAMAZ - Serbest Zaman, Fazla Mesai Çalışması İçin Öngörülmüştür - İşçi Tatil Günleri Çalışmış İse Bunun Karşılığı Ücretin Ödenmesi Gerekir - Bu Çalışma Sonrası Karşılığında İzin Kullandırılması, Tatil Ücretine Hak Kazanamayacağını Göstermez - Tatil Çalışmaları Karşılığı Serbest Zaman veya İzin Verilmesi Yasaya Uygun Değildir (1)

 • ULUSAL BİR GAZETEDE BAZI ÜST DÜZEY ASKERÎ PERSONELE YÖNELİK YAPILAN HABERLER NEDENİYLE TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜKLERİNİ İHLAL ETMİŞTİR (1)

 • ULUSAL BİR GAZETEDE YAYIMLADIKLARI BİR HABER NEDENİYLE ALEYHLERİNE TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ BAŞVURUCULARIN İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜKLERİNİ İHLAL ETMİŞTİR (1)

 • ULUSAL BİR GAZETEDE YAYIMLANAN BİR HABER NEDENİYLE TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜKLERİNİ İHLAL ETMİŞTİR (1)

 • ULUSAL BİR GAZETEDE YAYIMLANAN BİR KÖŞE YAZISI NEDENİYLE BİR GÜN SÜREYLE REKLAMLARININ VE RESMİ İLANLARIN KESİLMESİNE KARAR VERİLMESİ BAŞVURUCUNUN İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜKLERİNİ İHLAL ETMİŞTİR (1)

 • ULUSAL BİR GAZETEDE YAYIMLANAN BİR KÖŞE YAZISI NEDENİYLE ÜÇ GÜN SÜREYLE RESMÎ İLAN VE REKLAMLARININ KESİLMESİNE KARAR VERİLMESİ İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜKLERİNİN İHLALİ NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR (1)

 • ULUSAL BİR GAZETEDE YAYIMLANAN KÖŞE YAZISI NEDENİYLE ALEYHE TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜKLERİNİ İHLAL ETMİŞTİR (1)

 • ULUSAL BİR GAZETEDE YAYIMLANAN KÖŞE YAZISINDA ÜST DÜZEY BİR KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDAKİ İDDİALARI VE KULLANDIĞI İFADELER NEDENİYLE BAŞVURUCUNUN CEZALANDIRILMASI İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İHLAL ETMİŞTİR (1)

 • ULUSAL CEZA MAHKEMELERİ ÖNÜNDEKİ YARGILAMANIN SÜRESİNİN AŞIRI UZUN OLMASI,YARGILAMANIN BÜTÜNÜYLE HAKKANİYETTEN YOKSUN OLMASI VE KARARIN GEREKÇESİZ OLMASI NEDENİYLE ADİL YARGILANMA HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • ULUSAL DOLAŞIM(ROAMİNG) HAKKINDAKİ KARARIN İPTALİ (1)

 • ULUSAL DÜZEYDE YAYIN YAPAN BUGÜN GAZETESİNDE ÇIKAN HABERE KARŞI CEVAP VE DÜZELTME TALEBİNİN REDDEDİLDİĞİ (1)

 • ULUSAL DÜZEYDE YAYIN YAPAN SABAH GAZETESİNDE ÇIKAN BİR YAZIYA KARŞI CEVAP VE DÜZELTME TALEBİNİN REDDEDİLDİĞİ (1)

 • ULUSAL DÜZEYDE YAYIN YAPAN ZAMAN GAZETESİNDE YAYIMLANAN BİR HABERDE KULLANILAN İFADELERİN KİŞİLİK HAKLARINI ZEDELEDİĞİ (1)

 • ULUSAL GÜVENLİK BELGESİ (1)

 • ULUSAL MAHKEME ÖNÜNDEKİ YARGILAMALARIN MAKUL SÜRE İÇERİSİNDE SONUÇLANDIRAMAMASI ŞİKAYETİ (1)

 • ULUSAL MAHKEMELER ÖNÜNDEKİ YARGILAMALARIN MAKUL BİR SÜRE İÇERİSİNDE SONUÇLANDIRILMAMASI (1)

 • ULUSAL MAHKEMELER ÖNÜNDEKİ YARGILAMALARIN MAKUL BİR SÜREDE TAMAMLANMAMASI (1)

 • ULUSAL MAHKEMELER ÖNÜNDEKİ YARGILAMANIN SÜRESİNİN UZUN OLDUĞU (1)

 • ULUSAL MAHKEMELERİN HARÇLAR KANUNUNUN 36/1 MADDESİNE İLİŞKİN VERDİKLERİ KARARLARIN MAL VE MÜLK DOKUNULMAZLIĞI HAKKINI İHLAL ETTİĞİ (1)

 • ULUSAL MAKAMLAR TARAFINDAN BASMAKALIP VE SOYUT BİR ŞEKİLDE İLERİ SÜRÜLEN GEREKÇELERİN BAŞVURANLARIN TUTUKLANMASINI HAKLI GÖSTERMEK İÇİN YETERLİ BİR DAYANAK TEŞKİL EDEMEYECEĞİ (1)

 • ULUSAL MAKAMLAR TARAFINDAN ETKİN BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMEDİĞİ (1)

 • ULUSAL MAKAMLAR TARAFINDAN İLGİLİ OLAYLAR HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMANIN ETKİN OLMAMASI NEDENİYLE YAPILAN ADİL YARGILANMA HAKKI VE ETKİLİ BAŞVURU HAKKININ İHLÂLİ İDDİASI KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR (1)

 • ULUSAL MAKAMLARIN BAŞVURANIN KIZINI BULMAK İÇİN GEREKTİĞİ ŞEKİLDE ARAMA YAPMAMASI (1)

 • ULUSAL MAKAMLARIN BAŞVURANLARIN A.S. İSİMLİ ERKEK KARDEŞLERİNİN YAŞAM HAKKINI KORUMAYA YÖNELİK UYGUN TEDBİRLERİ ALMADIKLARI (1)

 • ULUSAL MAKAMLARIN EVLAT EDİNDİĞİ ÇOCUĞUN NÜFUS KAYITLARINA KENDİ İSMİNİN ANNE İSMİ OLARAK GEÇİRİLMESİNİ REDDETMELERİ SEBEBİYLE SÖZLEŞMENİN 8. MADDESİNİN TEK BAŞINA VEYA SÖZLEŞME'NİN 14. MADDESİ İLE BİRLİKTE İHLAL EDİLDİĞİNİ İDDİASI (1)

 • ULUSAL MAKAMLARIN KÖTÜ MUAMELE İDDİALARINI ETKİLİ BİR ŞEKİLDE SORUŞTURMADIKLARI (1)

 • ULUSAL MAKAMLARIN, RADYO YAYINI FAALİYETLERİNDE EKONOMİK YÖNDEN KAYIPLAR YAŞAMASINA NEDEN OLAN KARARLARI NEDENİYLE YAPILAN MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ İDDİASI KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR (1)

 • ULUSAL MARKER (1)

 • ULUSAL MARKER BEDELİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ULUSAL MARKERİ YETKİSİZ OLARAK ÜRETMEK SATIŞA ARZ ETMEK SATMAK YETKİSİZ KİŞİLERDEN SATIN ALMAK KABUL ETMEK BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK NAKLETMEK VEYA BULUNDURMAK SUÇU (1)

 • ULUSAL ÖLÇEKTE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE KÖŞE YAZARININ YAZDIĞI BİR KÖŞE YAZISINDA KULLANDIĞI İFADELERİN KİŞİLİK HAKLARINI ZEDELEDİĞİ (1)

 • ULUSAL ÖLÇEKTE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE YAYIMLANAN HABERLER NEDENİYLE ŞEREF VE İTİBAR HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUN OLMASI NEDENİYLE KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR (1)

 • ULUSAL ÖLÇEKTE YAYIN YAPAN BİR GAZETENİN İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN BİR HABERE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ KARARI VERİLMESİNİN BİR KISIM BAŞVURUCULAR YÖNÜNDEN İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜKLERİNİ İHLAL ETTİĞİ (1)

 • ULUSAL ÖLÇEKTE YAYIN YAPAN BUGÜN GAZETESİNDE YAYIMLANAN BİR HABERDE KULLANILAN İFADELERİN KİŞİLİK HAKLARINI ZEDELEDİĞİ (1)

 • ULUSAL ÖLÇEKTE YAYIN YAPAN RADİKAL GAZETESİNDE ÇIKAN HABERLERE KARŞI CEVAP VE DÜZELTME TALEBİNİN REDDEDİLMESİ NEDENİYLE ŞEREF VE İTİBARIN KORUNMASI HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ (1)

 • ULUSAL ÖLÇEKTE YAYIN YAPAN YENİ ŞAFAK GAZETESİNDE YAYIMLANAN BİR HABERDE KULLANILAN İFADELERİN BAŞVURUCUNUN KİŞİLİK HAKLARINI ZEDELEDİĞİ (1)

 • ULUSAL ROAMİNG ANLAŞMASI (1)

 • ULUSAL TELEVİZYON KANALINDA YAYINLANAN BİR PROGRAMIN SUNUCUSU OLAN DAVACI TARAFINDAN, YAYIMLANAN PROGRAMDA BELİRTİLEN YAYIN İLKESİNE AYKIRI HAREKET ETTİĞİ DURUM (1)

 • ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ KULLANILARAK YARGITAYA ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLEN DOSYALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İNCELENEBİLMESİ İÇİN DOSYADAKİ TÜM EVRAKLARIN TARANMA SURETİYLE ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMIŞ OLMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ YARGITAYA ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLEN DOSYALARIN DOSYADAKİ TÜM EVRAKLARIN TARANMA SURETİYLE ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMIŞ OLMASI ZORUNLUDUR (1)

 • ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ (UYAP) ÜZERİNDE GÖRÜNEN TARİHTEN İKİ GÜN ÖNCE MAHKEMECE DURUŞMA AÇILARAK KARAR VERİLİP YARGITAY’A YAPILAN KARAR DÜZELTME İSTEMİ REDDEDİLEREK MÜLKİYET VE ADİL YARGILANMA HAKLARININ İHLAL EDİLMESİ (1)

 • ULUSAL YARGILAMALAR İÇTİHATLAR ANLAMINDA YÜRÜTÜLME BİÇİMLERİ VE SÜRELERİ AÇISINDAN ETKİSİZ BULUNDUKLARI NOKTADA HERHANGİ BİR NETİCE VERMEMİŞSE BAŞVURANLARIN ÖNGÖRÜLEN SÜRELERDE MAHKEME’YE YENİDEN BAŞVURMALARINA İZİN VERİLMEKTEDİR (1)

 • ULUSAL YAYIN YAPAN EVRENSEL GAZETESİNDE (GAZETE) ÇIKAN HABERLERE KARŞI CEVAP VE DÜZELTME (TEKZİP) TALEBİNİN MAHKEMECE KABUL EDİLDİĞİ (1)

 • ULUSAL YAYIN YAPAN GAZETEYLE İLAN ZORUNLULUĞU (1)

 • ULUSLAR ARASI BANKACILIK İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK (1)

 • ULUSLAR ARASI İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARINA ÜYELİK (3)

 • ULUSLAR ARASI KARAYOLU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ (4)

 • ULUSLAR ARASI MOTORLU TAŞIT SİGORTA KARTI BULUNAN ARAÇ (1)

 • ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELERLE İÇ HUKUKUN ÇATIŞMASI (1)

 • ULUSLAR ARASI TIR ŞOFÖRLERİNİN FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINA HAK KAZANAMAMASI (1)

 • ULUSLARARASI AİLE CÜZDANININ NİTELİĞİ (1)

 • ULUSLARARASI ANLAŞMALAR GEREĞİNCE VERGİ MUAFİYETİ (1)

 • ULUSLARARASI ARAMA İLE YENİ BİR İNTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI (1)

 • ULUSLARARASI BANKACILIK FAALİYETİNDEN DOĞAN ZARAR (1)

 • ULUSLARARASI BİR SÖZLEŞME HÜKMÜ İLE ANAYASANIN ÇATIŞMASI (2)

 • ULUSLARARASI BİR SÖZLEŞMENİN HERHANGİ BİR İÇ HUKUK NORMU VEYA İDARENİN TAKDİR YETKİSİYLE SINIRLANDIRILMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI (1)

 • ULUSLARARASI CASUSLUK SUÇU (5)

 • ULUSLARARASI ÇALIŞAN VE BİRÇOK ÜLKEDE İŞYERİ AÇAN BİR KURULUŞUN AÇTIĞI İŞYERİNİ BULUNDUĞU ÜLKE MEVZUATINA GÖRE KURMASI VE BU ŞUBENİN AYRI BİR TÜZEL KİŞİLİK ALMASI AYNI İŞ KOLUNDA BİRÇOK İŞYERİ OLDUĞU GERÇEĞİNİ ORTADAN KALDIRMAZ (1)

 • ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMA VE İADESİ İSTEMİ (1)

 • ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR LAHEY SÖZLEŞMESİ (3)

 • ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ (1)

 • ULUSLARARASI HAVA TAŞIMACILIK SÖZLEŞMESİNE KONU EMTİALARIN GEÇ TESLİMİ NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNDE DAVALI YARARINA VEKÂLET ÜCRETİ - Yargılamada Eksiklik Bulunmamakla Beraber, Kanunun Olaya Uygulanmasında Hata Edilip de Yeniden Yargılama Yapılmasına İhtiyaç Duyulmadığı Takdirde veya Kararın Gerekçesinde Hata Edilmiş İse Düzelterek Yeniden Esas Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği - Bölge Adliye Mahkemesince Yerel Mahkeme Hükmü Kaldırılıp Yeniden Esas Hakkında Karar Verilmeden Yazılı Şekilde Yerel Mahkeme Hükmünün Diğer Kısımları Baki Kalmak Kaydıyla Davalı Yararına Vekalet Ücretini Düzenleyen İbarelerin Kaldırılarak Düzeltilmesine Karar Verilmesi Doğru Olmamış, Bozmayı Gerektirdiği (1)

 • ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN DÜALİST SİSTEM (2)

 • ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN MONİST SİSTEM (2)

 • ULUSLARARASI KARA TAŞIMASI SÖZLEŞMESİ (2)

 • ULUSLARARASI PAMUK BİRLİĞİ BÜNYESİNDEKİ TEKNİK TEMYİZ HEYETİNİN VERDİĞİ HÜKMÜN TENFİZİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ULUSLARARASI SEFER YAPAN ARAÇTA TIR ŞOFÖRLERİNİN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMALARI HALİNDE BU GÜNLER KARŞILIĞI ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNDE TÜRK SİGORTASINA GİRİŞİNDEN ÖNCE AKİT ÜLKE SİGORTASINA GİRDİĞİ TARİHİN TÜRK SİGORTASINA GİRDİĞİ TARİH OLARAK KABUL EDİLECEĞİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜM BULUNAN ÜLKELERDEKİ SİGORTALILIK SÜRELERİNİ BORÇLANANLARIN AKİT ÜLKEDE İLK DEFA ÇALIŞMAYA BAŞLADIKLARI TARİH İLK İŞE GİRİŞ TARİHİ OLARAK KABUL EDİLİR (1)

 • ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNDE TÜRK SİGORTASINA GİRİŞİNDEN ÖNCE AKİT ÜLKE SİGORTASINA GİRDİĞİ TARİHİN TÜRK SİGORTASINA GİRDİĞİ TARİH OLARAK KABUL EDİLECEĞİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜM BULUNAN ÜLKELERDEKİ SİGORTALILIK SÜRELERİNİ BORÇLANANLARIN AKİT ÜLKEDE İLK DEFA ÇALIŞMAYA BAŞLADIKLARI TARİHİN İLK İŞE GİRİŞ TARİHİ OLARAK KABUL EDİLECEĞİ (1)

 • ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNİN TEMEL HEDEFLERİNDEN BİRİSİNİN HER İKİ TARAFTA GEÇEN HİZMETİ BİRBİRİNİN DEVAMI SAYMAK SURETİYLE VATANDAŞIN KENDİ ÜLKESİNE DÖNMESİ HALİNDE SOSYAL SİGORTA HAKLARINDAN YARARLANMASINI KOLAYLAŞTIRMAK OLDUĞU (2)

 • ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE ANTLAŞMALARIN TÜRK HUKUKUNA ETKİSİ (1)

 • ULUSLARARASI SÖZLEŞMEDE EĞER DAHA ELVERİŞLİ BİR HÜKÜM VARSA TÜRK UYRUKLU OLMAYAN KİMSE HAKKINDA ÖNCELİKLE SÖZLEŞME HÜKMÜNÜN UYGULANMASI GEREĞİ DE GÖZ ARDI EDİLMEMELİDİR (1)

 • ULUSLARARASI SÖZLEŞMEDE YURTDIŞINDA GEÇİRİLEN ÇALIŞMA SÜRELERİNİN AKİT ÜLKE MEVZUATINA GÖRE SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASINDA HANGİ SİGORTALILIK NİTELİĞİNE GÖRE BORÇLANILABİLECEĞİ KONUSUNDA AÇIK VE ÖZEL BİR DÜZENLEME YER ALMADIĞI (1)

 • ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER İLE ANAYASA HÜKMÜ ÇELİŞMEKTE İSE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN ÜSTÜN TUTULMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER KANUN HÜKMÜNDE OLDUĞU GİBİ, NORMLAR HİYERARŞİSİ YÖNÜNDEN ULUSLARARASI SÖZLEŞME KURALLARINA UYGULAMADA YASAL GÜÇ TANINMAKTA VE BU KURALLARIN UYGULANMA ÖNCELİĞİ DE HAİZ BULUNMAKTADIR (1)

 • ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİN İÇ HUKUKTAKİ YERİ (2)

 • ULUSLARARASI SULARDA İŞLENEN UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNDA YETKİLİ MAHKEME - Uluslararası Sularda İşlenen ve Kanun Hükümleri Uyarınca Türkiye'de Soruşturulması ve Kovuşturulması Gereken Bir Suçun Söz Konusu Olduğu - Suçun Şüphelilerinin Türkiye'de Yakalanmamış, Yerleşmemiş veya Adresi Bulunmadığından İlk Usul İşleminin Yapıldığı Yer Ağır Ceza Mahkemesinin Yetkili Kılınması Gerektiği (1)

 • ULUSLARARASI TAHKİM MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN KARARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ULUSLARARASI TAŞIMA KONUSUNDA UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (1)

 • ULUSLARARASI TAŞIMA SÖZLEŞMESİ (1)

 • ULUSLARARASI TAŞIMA ŞİRKETİNİN TÜRKİYEDEKİ ACENTESİNE KARŞI TEMSİLCİSİ SIFATIYLA AÇILAN DAVA (1)

 • ULUSLARARASI TAŞIMACILIK SIRASINDA HAYATINI KAYBEDEN KİŞİLERİN MİRASÇILARININ AÇACAĞI DAVA TAM YARGI DAVASI MAHİYETİNDE OLUP İDARİ YARGIDA GÖRÜLÜR (1)

 • ULUSLARARASI TAŞIMALAR (1)

 • ULUSLARARASI TIR ŞOFÖRLERİNİN KENDİ MESAİLERİNİ KENDİLERİNİN BELİRLEDİĞİ SIKI KURALLARA TABİ ULUSLARARASI TRAFİK MEVZUATINA UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI BU TÜR ÇALIŞANLARIN ARAÇ KULLANMA SAAT SINIRLAMASINA TABİ BULUNDUKLARI VE DOLAYISIYLA HAFTA TATİLLERİNDE ÇALIŞMADIKLARI SABİTTİR (1)

 • ULUSLARARASI TIR ŞOFÖRÜ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÜCRET MİKTARININ TESPİTİ - Bu İşi Yapan Şoförlerin Genellikle Asgari Ücret Seviyesinde Ücret Aldığı - Bilirkişi Raporuna Bakıldığında, Çalışma Süresi ve Yaptığı İşle Alabileceği Ücretin Asgari Ücret Olduğunun Kabulünün Uygun Olmadığı - Emsal Ücret Araştırması Yapılması Gereği (1)

 • ULUSLARARASI TIR ŞOFÖRÜ OLARAK ÇALIŞMAKTA OLAN DAVACININ SON BİR YILLIK SÜRE İÇİN PARÇA BAŞI ESASIYLA HER ON GÜNDE BİR SEFER YAPILDIĞI KABUL EDİLEREK HESAPLAMALARIN YAPILDIĞI MAHKEMECE UYULAN BOZMA KARARININ GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ULUSLARARASI TIR ŞOFÖRÜ OLMASINA RAĞMEN KÜÇÜK KAMYONLARLA ŞEHİR İÇİNDE NAKLİYAT YAPMAYA ZORLANDIĞI (1)

 • ULUSLARARASI TIR ŞOFÖRÜNÜN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞI (1)

 • ULUSOY VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ULUSOY/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • ULVİ BACIOĞLU BAŞVURUSU (1)

 • UMAR KARATEPE/TÜRKİYE DAVASI (3)

 • UMUMA AÇIK İŞLETMELERDE MÜZİK ESERİNİN RADYODAN VEYA TELEVİZYONDAN YAYINLANMASI HALİNDE FONOGRAM YAPIMCISI İCRACI SANATÇI VE ESER SAHİBİNİN BU YAYINI ENGELLEME AÇISINDAN HAKLARININ BULUNMADIĞI (1)

 • UMUMA AÇIK İŞLETMELERDE MÜZİK ESERİNİN RADYODAN VEYA TELEVİZYONDAN YAYINLANMASI HALİNDE FONOĞRAM YAPIMCISI İCRACI SANATÇI VE ESER SAHİBİNİN BU YAYINI ENGELLEME AÇISINDAN HAKLARININ BULUNMADIĞI (1)

 • UMUMA AÇIK NİTELİKTEKİ YERLERDE UYUŞTURUCU MADDE SATMA (1)

 • UMUMA AİT YERLER (1)

 • UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN KAPSAMINDA KABUL EDİLEN HAK SAHİPLİĞİNİN İPTALİ NEDENİYLE MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI BAŞVURUNUN KONU BAKIMINDAN YETKİSİZLİĞİ NEDENİYLE KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR (1)

 • UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN KAPSAMINDA KABUL EDİLEN HAK SAHİPLİĞİNİN İPTALİ NEDENİYLE MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASINDA ADİL YARGILANMA HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • UMUMİ HİZMETLERE AYRILAN YERLERDE GEÇİCİ YAPILAR (1)

 • UMUMİ HİZMETLERE AYRILAN YERLERDE MUVAKKAT YAPILAR (3)

 • UMUMİ SULAMA ARKI (1)

 • UMUMİ TEHLİKE YARATAN SUÇLAR (1)

 • UMUMİ VEKÂLETİ HAİZ OLAN VEKİLİ TARAFINDAN VERİLEN BEYANNAME ÜZERİNE YAPILAN TARHİYATIN TEMYİZ KOMİSYONUNCA TERKİNİ (1)

 • UMUMİ YOLA BAĞLANTI (1)

 • UMUMİYET İTİBARİYLE (1)

 • UMUMİYET UNSURU (1)

 • UMUMUN TEKAFÜLÜ ALTINDAKİ EŞYAYI ÇALMAK (1)

 • UMUT KARA BAŞVURUSU (1)

 • UMUT ŞİMŞEK VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (1)

 • UMUT TAMAÇ BAŞVURUSU (1)

 • UND VE ÜYELERİNE SÖZ KONUSU UYGULAMAYA SON VERMELERİ AKSİ TAKDİRDE HAKLARINDA İŞLEM BAŞLATILACAĞI HUSUSLARINDA GÖRÜŞ YAZISI GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULUNUN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • UNLU MAMULLER İŞİNİN ALT İŞVERENE VERİLMESİ (1)

 • UNSURLARI BİRBİRİNDEN FARKLI BİRDEN FAZLA SUÇUN YER ALMASI KARŞISINDA DEĞİŞEBİLECEK SUÇUN VASFI BELİRTİLMEKSİZİN SADECE KANUN MADDE NUMARALARI SAYILMAK SURETİYLE EK SAVUNMALARININ ALINMASININ KANUNA AYKIRI OLDUĞU (1)

 • UNSURLARI EKSİK BONO (1)

 • UNSURLARI EKSİK OLAN ÇEK BİR TARAFTAN ÖZEL BELGE OLARAK KABUL EDİLİRKEN DİĞER TARAFTAN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNU OLUŞTURMASI ARASINDA BİR ÇELİŞKİ BULUNMADIĞI (1)

 • UNSURLARI OLUŞMAYAN SUÇTAN BERAAT YERİNE MAHKUMİYET KARAR VERİLDİĞİ (1)

 • UNUTULAN TELEFONUN ÇALINDIĞI İDDİASI (1)

 • UNUTULMA HAKKI ÜSTÜN BİR KAMU YARARI OLMADIĞI SÜRECE DİJİTAL HAFIZADA YER ALAN GEÇMİŞTE YAŞANILAN OLUMSUZ OLAYLARIN BİR SÜRE SONRA UNUTULMASINI BAŞKALARININ BİLMESİNİ İSTEMEDİĞİ KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİNİ VE YAYILMASININ ÖNLEMESİNİ İSTEME HAKKI OLARAK İFADE EDİLEBİLİR (1)

 • UNUTULMUŞ ANAHTARLA HIRSIZLIK (1)

 • UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMA İSTEMİNİN REDDİ (2)

 • UNVAN TERKİNİ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • UNVAN YÜKSELTME SINAVI (1)

 • UNVAN, TİCARİ İTİBAR VE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRILARIN DURDURULMASI, SON VERİLMESİ, ÖNLENMESİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNDE GÖREVLİ MAHKEME - Uyuşmazlığın Ticaret Unvanı, Unvanın Korunması ve Unvanına Tecavüz Edilen Kimsenin Haklarına İlişkin Hükümlerden Kaynaklandığı - Asliye Ticaret Mahkemesi İle Asliye Hukuk Mahkemesi ve Diğer Hukuk Mahkemeleri Arasındaki İlişki Görev İlişkisi Olup, Bu Durumda Göreve İlişkin Usul Hükümleri Uygulanacağı - Mahkemelerin Görevinin Kanunla Düzenleneceği ve Göreve İlişkin Kuralların Kamu Düzenine İlişkin Olduğu - Aynı Zamanda Görevin Dava Şartı da Olduğu - Davada Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğu (1)

 • UNVANA VAKİ TECAVÜZ NEDENİYLE OLUŞAN HAKSIZ REKABETİN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • UNVANDA İLTİBAS (1)

 • UNVANIN ESASLI UNSURU (1)

 • UNVANLARINÇEKİRDEK UNSURLARININ BENZEDİĞİ AYNI İŞ KOLUNDA VE AYNI BÖLGEDE ÇALIŞTIKLARI UNVANINI KÖTÜ NİYETLİ OLARAK ALDIĞI (1)

 • URCAN VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • USLU/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • USTA GEMİCİ OLARAK ÇALIŞTIĞI KAPTANLIK DA YAPTIĞINI HİÇBİR SEBEP YOKKEN İŞTEN ÇIKARILDIĞI İLERİ SÜREREK KIDEM İHBAR VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İLE FAZLA ÇALIŞMA ALACAKLARININ TAHSİLİNİ İSTEMİ (1)

 • USTA ÖĞRENCİ OLARAK AYDA OTUZ GÜN ÜZERİNDEN ÇALIŞTIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (2)

 • USTA ÖĞRETİCİ (2)

 • USTA ÖĞRETİCİ OLARAK 1984 YILINDAN İTİBAREN AYDA 30 GÜN ÜZERİNDEN ÇALIŞTIĞININ TESBİTİ İSTEMİ (1)

 • USTA ÖĞRETİCİ OLARAK 1986 YILINDAN İTİBAREN AYDA 30 GÜN ÜZERİNDEN ÇALIŞTIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • USTA ÖĞRETİCİ OLARAK 1988 YILINDAN İTİBAREN AYDA 30 GÜN ÜZERİNDEN ÇALIŞTIĞININ TESBİTİ İSTEMİ (1)

 • USTA ÖĞRETİCİ OLARAK 1991 YILINDAN İTİBAREN AYDA 30 GÜN ÜZERİNDEN ÇALIŞTIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • USTA ÖĞRETİCİ OLARAK AYDA 30 GÜN ÜZERİNDEN ÇALIŞTIĞININ TESBİTİ İSTEMİ (2)

 • USTA ÖĞRETİCİ OLARAK AYDA 30 GÜN ÜZERİNDEN ÇALIŞTIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (3)

 • USTA ÖĞRETİCİ OLARAK AYDA OTUZ GÜN ÜZERİNDEN ÇALIŞTIĞININ TESBİTİ İSTEMİ (1)

 • USTA ÖĞRETİCİ OLARAK AYDA OTUZ GÜN ÜZERİNDEN ÇALIŞTIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • USTA ÖĞRETİCİ OLARAK AYDA OTUZ GÜN ÜZERİNDEN ÇALIŞTIĞININ TESPİTİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • USTA ÖĞRETİCİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ İŞİNE SÖZLEŞMESİ YENİLENMEYEREK SON VERİLDİĞİ İDDİASI İLE FESHEDİLEN İŞ SÖZLEŞMESİNE BİNAEN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE FAZLA MESAİ VE YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞININ DAVALIDAN TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • USTA ÖĞRETİCİ OLARAK ÇALIŞANIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ OLARAK FESHEDİLDİĞİNDEN BAHİSLE KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE FAZLA MESAİ MİLLİ VE DİNİ BAYRAM RESMİ TATİL ÇALIŞMASINDAN KAYNAKLANAN ALACAKLARI İLE YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • USTA ÖĞRETİCİ OLARAK ÇALIŞANLARININ ÜCRETLERİNİN BELİRLENME ESASLARI - Usta Öğreticiler Bakımından Uygulanan Kriterlere Göre; Öncelikle Davacının Bir Ayda Çalıştığı Toplam Ders Saati Süresi, O Ayda Fiilen Çalıştığı Toplam Gün Sayısına Bölünerek, Günlük Ortalama Çalışma Saat Süresi Bulunmalıdır - Bulunan Günlük Ortalama Çalışma Saat Süresinin, Ders Saati Ücreti İle Çarpılması Neticesinde Ulaşılan Miktar Nazara Alınarak, Çalışma Karşılığı Olmayan Hafta Tatili İle Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Ücretleri Hesaplanmalıdır - Aylık Ücret Miktarının Belirlenmesinde; Usta Öğreticiye İlgili Ay İçin, O Ayda Fiilen Çalıştığı Ders Saati İle Ders Saat Ücretinin Çarpımı Neticesinde Bulunacak Tutara, O Ayda Çalışma Karşılığı Olmayan Hafta Tatili Günleri İçin Hesaplanan Ücret Tutarı Eklenmeli ve Ulaşılan Sonuç Aylık Ücret Miktarı Olarak Esas Alınmalıdır - Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Günlük Ücret İle Aylık Ücrete Dair Kabuller ve Dolayısıyla Alacaklara Yönelik Hesaplamalar Maddi ve Hukuki Olgulara Uygun Değildir (1)

 • USTA ÖĞRETİCİ OLARAK GEÇEN VE KURUMA BİLDİRİLMEYEN SİGORTALI ÇALIŞMALARIN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • USTA ÖĞRETİCİ SIFATIYLA HİZMET AKDİNE DAYALI OLARAK AYDA 30 GÜN ÇALIŞTIĞININ TESPİTİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • USTA ÖĞRETİCİ SIFATIYLA HİZMET AKDİNE DAYALI OLARAK ÇALIŞTIĞI (1)

 • USTA ÖĞRETİCİLERİN ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNDE TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ OLARAK NİTELENDİRİLMEYE OLANAK VERECEK BİR BAĞIMLILIĞIN BULUNMADIĞI (2)

 • USTA ÖĞRETİCİLERİN ÖNGÖRÜLEN VE ÖNCEDEN BELİRLENEN SÜRE DAHİLİNDE BİR ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ KABULLENDİKLERİ VE DERS SAATİ KARŞILIĞINDA ÜCRETE HAK KAZANDIĞI (1)

 • USTA ÖĞRETİCİNİN EMEKLİLİK NEDENİYLE GÖREVİNDEN AYRILMASI VE ÖDENMEDİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ KIDEM TAZMİNATI İZİN ÜCRETİ ALACAĞININ FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVA ADLİ YARGIDA GÖRÜLMESİ GEREKİR (1)

 • USTABAŞININ DAVACININ YANINDAN AYRILMAYARAK İŞTEN AYRILMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPILDIĞINA DAİR TANIK BEYANLARINDAN ANLAŞILMAKLA İŞ AKDİNİN HAKSIZ ŞEKİLDE İŞVEREN TARAFINDAN SONLANDIRILDIĞI (1)

 • USTALIK ÜNVANI OLMADAN FİİLEN USTALIK YAPMAK (1)

 • USUL (1)

 • USUL BOZMASI (1)

 • USUL EKONOMİSİ (9)

 • USUL EKONOMİSİ DE GÖZETİLEREK YARGILAMALARIN SÜRATLE SONUÇLANDIRILABİLMESİ İÇİN GEREKTİĞİNDE TEMYİZ AŞAMASINDA UYAP SİSTEMİ KULLANILARAK NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ ÇIKARILMALI VE İNCELEME SIRASINDA GÖZ ÖNÜNE ALINARAK YARGILAMALARIN GEREKSİZ YERE UZAMASININ ÖNÜNE GEÇİLMELİDİR (1)

 • USUL EKONOMİSİ İLKESİ (15)

 • USUL EKONOMİSİ İLKESİ - Davalı-Karşı Davacının Karşı Davasının Süresinde Olmadığının Kabulü Halinde Yasal Olarak Karşı Davanın Tefriki Gerekiyor İse de Davaların Birlikte Görülmesi ve Delillerin Birlikte Değerlendirilmesinde Usul Ekonomisi Bakımından Yarar Bulunduğu (1)

 • USUL EKONOMİSİ İLKESİ - Sulh Ceza Mahkemelerinin Sulh Ceza Hâkimlikleri Faaliyete Geçinceye Kadar Davayı Sonlandırıcı Nitelikte Kararlar Vermesinin Yargılamanın Uzamasını Önlediği - Gereksiz Emek ve Gider Kaybına Neden Olmadığı - Davaların En Az Giderle ve Mümkün Olan Süratle Sonuçlandırılmasını Sağladığı - Kaldırılan Sulh Ceza Mahkemelerinin Sulh Ceza Hâkimliklerinin Faaliyete Geçtiği Tarihine Kadar Görevli Olduğu - Sulh Ceza Mahkemesi Tarafından Verilen Mahkûmiyet Hükmünün İsabetli Olduğu (1)

 • USUL EKONOMİSİ İLKESİ GEREĞİ İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANMASI NEDENİ İLE DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP EDİLMEYEN İŞÇİLİK İLE İLGİLİ BİR ALACAK KALEMİNİN ISLAH DİLEKÇESİ İLE TALEP EDİLEBİLECEĞİ - Yargılama Sırasında İş Sözleşmesinin Feshinden Dolayı Dava Dilekçesinde Talep Edilmeyen İhbar Tazminatının Islah Sureti İle Talep Edildiği (1)

 • USUL EKONOMİSİ İLKESİ GEREĞİ İTİRAZIN İPTALİ İLAMINDAN KAYNAKLANAN ALACAK KALEMLERİNİN AYRI BİR TAKİBE KONU EDİLEBİLECEĞİ YÖNÜNDEKİ İÇTİHADDAN DÖNÜLMÜŞTÜR (1)

 • USUL EKONOMİSİ VE ADİL YARGILAMA İLKESİ (1)

 • USUL GEREĞİ SANIKTAN BOZMAYA KARŞI DİYECEĞİNİN SORULMASI (3)

 • USUL HUKUKUNA AİT KONULAR HAKİMİN HUKUKUNA (LEX FORİ) TABİDİR (1)

 • USUL HUKUKUNDA SÜRE HESABINDA TATİL GÜNLERİ (5)

 • USUL HUKUKUNDA SÜRELER VE BELİRLENMESİ (10)

 • USUL HUKUKUNDA SÜRELERİN BAŞLAMA ANI (2)

 • USUL HUKUKUNDA SÜRELERİN BELİRLENMESİ (16)

 • USUL HUKUKUNDA SÜRELERİN HESABI (6)

 • USUL HUKUKUNDA SÜRELERİN HESABI VE BİTİMİ (1)

 • USUL HUKUKUNDAS SÜRELER VE BELİRLENMESİ (1)

 • USUL HÜKÜMLERİ TAMAMLANMIŞ İŞLEMLERİ ETKİLEMEMEK KAYDIYLA DERHAL UYGULANIR (1)

 • USUL HÜKÜMLERİNE AYKIRI DAVRANILMASI (1)

 • USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMIŞ OLMA (1)

 • USUL HÜKÜMLERİNİN DERHAL UYGULANMASI (1)

 • USUL KANUNDA ASLİ MÜDAHALE DİYE BİR MÜESSESE BULUNMAMAKLA BİRLİKTE GEREK YARGITAY UYGULAMALARI VE GEREKSE DOKTRİNDE ASLİ MÜDAHALENİN VARLIĞININ KABUL EDİLDİĞİ (1)

 • USUL KURALLARINA AYKIRI OLARAK SAVUNMASININ ALINMASI VE MAHKÛMİYET KARARINA DAYANAK OLAN DİNLEME KAYITLARINA İLİŞKİN MAHKEME KARARLARININ DAVA DOSYASINDA BULUNMAMASI (1)

 • USUL KURALLARINA GÖRE İSPAT YÜKÜNÜN OLUMLUYU İDDİA EDENE DÜŞECEĞİ - Dernek Yöneticilerinin Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermediği veya Defteri Kasten Kaybettiklerine Dair Herhangi Bir Delil ve Belgenin Bulunmadığı - Dernek Tacir Olmadığından Yöneticilerinin Basiretli Bir Tacir Gibi Davranma Yükümlülüklerinin de Bulunmadığı - Defterin Dernek Yöneticilerinin İradeleri Dışında Bir Sebeple Kaybolduğu – Başvuru Süresinin Dernek Yöneticilerinin Dernek Defterlerinin Kaybolması Halinde Kısa Süre İçinde Mahkemeye Başvurmalarını Sağlama Amacıyla Konulduğu - Ayrıca Dernek Yöneticileri Hakkında Verilmiş Bir Mahkumiyet Hükmünün de Bulunmadığı (1)

 • USUL KURALLARININ KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMASI (1)

 • USUL KURALLARININ KATI YORUMLANMASI ÇERÇEVESİNDE DOLAYLI BİR ŞEKİLDE MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKININ KISITLANMASININ DA HAK İHLALİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLDİĞİ (1)

 • USUL VE FURUU İLE KARDEŞLER (1)

 • USUL VE YASAYA AYKIRILIK (7)

 • USUL YÖNÜNDEN REDDİNE KARAR VERİLEN DAVANIN ESASININ İNCELENMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI (1)

 • USULDE PARALELLİK İLKESİ (1)

 • USULDEN REDDEDİLEN DOSYASININ KESİN HÜKÜM OLUŞTURMAMASI (1)

 • USULDEN RET (1)

 • USULDEN RET KARARI - Dava Şartlarının Noksanlığı Durumunda Davanın Usulden Reddine Karar Verileceği - Mahkemece Davacının Hukuki Yararının Bulunmadığı Belirlenen Kısım Yönünden Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • USULE AYKIRI OLAN BİLİRKİŞİ RAPORU (1)

 • USULE AYKIRI TAHKİKATA DAYALI KARAR VERİLEMEYECEĞİ - Davacı Asilin İmza İçin İsticvap Edilmek Üzere Duruşmaya Çağrılması Gerektiği - Hazır Olan Tarafların Önünde Takip Konusu Bono Aslı Kendisine Gösterilip İmzanın Kendisine Ait Olup Olmadığının Sorulması Gerektiği – İmzanın Kendisine Ait Olduğunu Kabul Etmezse Huzurda Medarı Tatbik İmza Örnekleri Alınıp Daha Sonra Tarafların Gösterdiği Yerlerden Getirtilen Diğer Medarı Tatbik İmza Örnekleri İle Birlikte Grafolojik Rapor Alınması Gerektiği (1)

 • USULE AYKIRILIK (3)

 • USULE İLİŞKİN BOZMA KARARLARI (2)

 • USULE İLİŞKİN BOZMA NEDENLERİ (1)

 • USULE İLİŞKİN İŞLEMLERİN TAMAMEN YA DA KISMEN ISLAHI MÜMKÜNDÜR (1)

 • USULE UYGULANACAK KURALLARIN TÜRK USUL KANUNLARI DIŞINDA BELİRLENMESİ (1)

 • USULE UYGUN BAĞLAYICI BEYAN (1)

 • USULE UYGUN OLMAYAN DİLEKÇELERİN TESPİTİ HALİNDE YENİDEN DAVA AÇILMAK ÜZERE DİLEKÇE REDDEDİLİR (1)

 • USULE UYGUN OLMAYAN KARAR (1)

 • USUL-FÜRU ARASINDA YAPILAN TASARRUFLAR (1)

 • USULİ EKSİKLİKLER TAMAMLANMADAN YAZILI ŞEKİLDE KARAR VERİLEMEYECEĞİ (1)

 • USULİ İŞLEMLERİN DURDURULMASI KARARI (1)

 • USULİ İŞLEMLERİN EKSİK YAPILMASI (1)

 • USULİ İŞLMELER (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAK (124)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAK - Bozma Kararının İşaret Ettiği Hesap Raporundaki Verilere Göre Kaçınılmazlığın %60'Indan Davalı İşverenin Sorumlu Olduğu Gözetilerek Davacının Maddi Tazminat Alacağının Belirlenmesi - Belirlenen Bu Tutardan Kurumca Bağlanan Gelirlerin İlk Peşin Değerinin Rücu Edilebilecek Kısmının İndirilmesi Suretiyle Maddi Tazminat Alacağının Hesaplanması Gerektiği - Bozmadan Sonra Alınan Hesap Raporuna İtibar Edilerek Kaçınılmazlığın %40'Indan Davalı İşverenin Sorumluluğuna Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAK - İcra Dosyasına Yatırılan Teminatı Murisin Ölümünden Önce Çekmesine Rağmen Murise Yada Mirasçılarına Haber Vermediği ve Ödemediği Tahsil Edilen Paranın Mirasçılara Dağıtılmadığı Nedeniyle Bedelin Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptali Davası Açıldığı - Davalının Karşı Dava İle Vekalet Ücreti Talebinde Bulunduğu - Bozma İlamında Belirtilen Hususlara Aykırı Şekilde Hesaplama Yaparak Murisin Ölüm Tarihi İtibariyle Kesinleşmemiş Dosyalar İçin de Vekalet Ücreti Alacağı Hesap Edilmesinin İsabetsiz Olduğu (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAK - Bozma Kararına Uyulması İle Bozma Kararı Lehine Olan Taraf Yararına Bir Usuli Kazanılmış Hak Doğabileceği - Bazı Konuların Bozma Kararı Kapsamı Dışında Kalması İle de Usuli Kazanılmış Hak Gerçekleşebileceği - Görev, Hak Düşürücü Süre, Kesin Hüküm İtirazı, Harç ve Maddi Hataya Dayanan Bozma Kararlarına Uyulması ve Kamu Düzeni İle İlgili Konularda Usuli Kazanılmış Haktan Söz Edilemeyeceği (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAK - Bozulan Kararın Bozma Sebeplerinin Kapsamı Dışında Kalmış Cihetlerinin Kesinleşmiş Sayılması - Bir Konunun Bozma Sebebi Sayılmamış ve Başka Sebeplere Dayanan Bozma Kararına Mahkemenin Uymuş Olması Halinde, Bu Durum Taraflardan Birisi Lehine Usuli Bir Müktesep Hak Meydana Getirir - Bu Hakkı Ne Mahkeme Ne de Yargıtay Halele Uğratabilir - Bir Davada, Mahkemenin ya da Tarafların Yapmış Olduğu Bir Usul İşlemi İle Taraflardan Biri Lehine Doğmuş ve Kendisine Uyulması Zorunlu Olan Hakkı İfade Etmektedir. - Mahkemeye, Hükmüne Uyduğu Yargıtay Bozma Kararında Belirtilen Çerçevede İşlem Yapma ve Hüküm Kurma Zorunluluğu Getirmektedir (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAK - İş Mahkemelerinden Verilen Kararlar ve Buna Bağlı Yargıtay İlamına Karşı Karar Düzeltme Yolu Bulunmadığı - Yargıtay Onama ve Bozma Kararlarında Maddi Yanılgı Bulunması Halinde Usuli Kazanılmış Haktan Söz Edilemeyeceği - Maddi Yanılgının Düzeltilmesi Gerektiği (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAK - Maddi Hataya Dayanan Bozma Kararlarına Uyulmasında Olduğu Gibi Kamu Düzeni İle İlgili Konularda Usuli Kazanılmış Haktan Söz Edilemez - Usuli Kazanılmış Hakkın Hukuki Sonuç Doğurabilmesi İçin Bir Davada ya Taraflar ya Mahkeme ya da Yargıtay Tarafından Açık Biçimde Yapılmış Olan ve İstisnalar Arasında Sayılmayan Bir Usul İşlemi İle Taraflardan Biri Lehine Doğmuş ve Kendisine Uyulması Zorunlu Olan Bir Hakkın Varlığından Söz Edilebilmesi Gerekir (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAK - Mahkemenin Yargıtay Dairesince Verilen Bozma Kararına Uyması Sonucunda Bozma İlamında Gösterilen Şekilde İnceleme ve Araştırma Yaparak, Yine O Kararda Belirtilen Hukuki Esaslar Gereğince Hüküm Verme Yükümlülüğü Doğar - Mahkemenin, Yargıtay’In Bozma Kararına Uyması İle, Bozma Kararı Lehine Olan Taraf Yararına Bir Usuli Kazanılmış Hak Oluşabileceği Gibi, Bazı Konuların Bozma Kararı Kapsamı Dışında Kalması Yolu İle de Usuli Kazanılmış Hak Durumu Doğabilir - Yargıtay Tarafından Bozulan Bir Hükmün Bozma Kararının Kapsamı Dışında Kalmış Olan Kısımları Kesinleşir (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAK GEREĞİNCE UYGULANMASI GEREKEN BİR KANUN HÜKMÜ SONRADAN ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLİRSE ARTIK USULİ KAZANILMIŞ HAKKA GÖRE DEĞİL USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN İSTİSNASI OLARAK ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARINDAN SONRAKİ YENİ DURUMA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAK GÖZ ÖNÜNE ALINMADAN TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜMLER YÖNÜNDEN DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞ OLMASININ DOĞRU BULUNMADIĞI (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAK İLKESİ (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAK İLKESİ DİKKATE ALINMADAN İHBAR TAZMİNATININ REDDEDİLMESİ (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAK İLKESİNE AYKIRILIK (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAK İLKESİNİN İHLALİ (2)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAK KAVRAMI - Bir Davada, Mahkemenin ya da Tarafların Yapmış Olduğu Bir Usul İşlemi İle Taraflardan Biri Lehine Doğmuş ve Kendisine Uyulması Zorunlu Olan Hakkı İfade Ettiği - Mahkemeye, Hükmüne Uyduğu Yargıtay Bozma Kararında Belirtilen Çerçevede İşlem Yapma ve Hüküm Kurma Zorunluluğu Getirdiği (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAK KAVRAMI - Mahkemenin, Yargıtay Dairesince Verilen Bozma Kararına Uyması Sonunda, O Kararda Gösterilen Şekilde İnceleme ve Araştırma Yaparak, Belirtilen Hukuki Esaslar Gereğince Hüküm Verme Yükümlülüğü Doğar - Mahkemeye, Hükmüne Uyduğu Yargıtay Bozma Kararında Belirtilen Çerçevede İşlem Yapma ve Hüküm Kurma Zorunluluğu Getirir - Mahkemenin Kararını Bozmuş Olan Yargıtay Hukuk Dairesince Sonradan, İlk Bozma Kararı İle Benimsemiş Olduğu Esaslara Usuli Kazanılmış Hakka Aykırı Bir Şekilde, İkinci Bir Bozma Kararı Verilememektedir (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAK KURALI BİR YANA BIRAKILARAK TEMYİZ EDEN DAVALI ALEYHİNE OLACAK ŞEKİLDE DAHA ÖNCE HÜKMEDİLEN RAKAMI BORÇLU BULUNMADIĞININ TESPİTİ KARARINI AŞAN ŞEKİLDE BORÇLU BULUNMADIĞININ TESPİTİNE KARAR VERİLMESİ (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAK KURALINA AYKIRILIK (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAK MAHKEMENİN VEYA TARAFLARIN YAPMIŞ OLDUĞU BİR USUL İŞLEMİ İLE TARAFLARDAN BİRİ YARARINA DİĞERİNİN İSE ALEYHİNE DOĞMUŞ VE MAHKEMECE UYULMASI ZORUNLU BİR HAK OLDUĞU (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAK MÜESSESESİ (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAK OLGUSU - Hukuk Muhakemeleri Kanununda Usuli Kazanılmış Hak Kavramına İlişkin Açık Bir Hüküm Bulunmadığı - Yargıtay İçtihatları İle Kabul Edilen Usuli Kazanılmış Hak Olgusunun, Bir Çok Hukuk Kuralında Olduğu Gibi Yine Yargıtay İçtihatları İle Geliştirilmiş İstisnaları Bulunduğu - Usuli Kazanılmış Hakkın Hukuki Sonuç Doğurabilmesi İçin; Bir Davada, ya Taraflar ya Mahkeme ya da Yargıtay Tarafından Açık Biçimde Yapılmış Olan ve İstisnalar Arasında Sayılmayan Bir Usul İşlemi İle Taraflardan Biri Lehine Doğmuş ve Kendisine Uyulması Zorunlu Olan Bir Hakkın Varlığından Söz Edilebilmesi Gerektiği (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAK, USULİ MÜKTESEP HAK (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN HUKUKİ SONUÇ DOĞURABİLMESİ İÇİN BİR DAVADA YA TARAFLAR YA MAHKEME YADA YARGITAY TARAFINDAN AÇIK BİÇİMDE YAPILMIŞ OLAN VE İSTİSNALAR ARASINDA SAYILMAYAN BİR USUL İŞLEMİYLE TARAFLARDAN BİRİ LEHİNE DOĞMUŞ VE KENDİSİNE UYULMASI ZORUNLU OLAN BİR HAKKIN VARLIĞINDAN SÖZ EDİLEBİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN ISLAH YOLUYLA KALDIRILMASI (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN İHLALİ (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN İSTİSNASI (3)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN KORUNMASI GEREĞİ (4)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM TEŞKİL ETMEYECEĞİ (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN OLUŞUMU - Yargıtay Tarafından Bozulan Bir Hükmün Bozma Kararının Kapsamı Dışında Kalmış Olan Kısımları Kesinleşir - Bozma Kararına Uymuş Olan Mahkeme Kesinleşen Bu Kısımlar Hakkında Yeniden İnceleme Yaparak Karar Veremez - Kesinleşmiş Bu Kısımlar, Lehine Olan Taraf Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluşturur (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HAKLARIN ZEDELENMESİ (1)

 • USULİ KAZANILMIŞ HUKUKİ SONUÇ DOĞURABİLMESİ İÇİN, BİR DAVADA, YA TARAFLAR YA MAHKEME YA DA YARGITAY TARAFINDAN AÇIK BİÇİMDE YAPILMIŞ OLAN VE İSTİSNALAR ARASINDA SAYILMAYAN BİR USUL İŞLEMİ İLE TARAFLARDAN BİRİ LEHİNE DOĞMUŞ VE KENDİSİNE UYULMASI ZORUNLU OLAN BİR HAKKIN VARLIĞINDAN SÖZ EDİLEBİLMESİ GEREKİR (1)

 • USULİ MÜKTESEP HAK (14)

 • USULİ MÜKTESEP HAK OLUŞMAMASI (2)

 • USULSÜZ BELGE İBRAZ EDEREK VERGİ İADESİ ALMAK (1)

 • USULSÜZ BEYANDA BULUNARAK HAKSIZ ÖDEME YAPILMASINA NEDEN OLAN ÜRETİCİLERİN YANINDA BU ÜRETİCİLERE AİT TARIM ARAZİLERİNİN DE YASAKLANMASI TARIMSAL ÜRETİMİN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI ARTIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAĞDAŞMADIĞI (1)

 • USULSÜZ BİLDİRİM (1)

 • USULSÜZ BİR ŞEKİLDE TEBLİĞ YAPILMASI NEDENİYLE TAŞINMAZININ İCRA KANALIYLA SATILDIĞI (1)

 • USULSÜZ ÇEKİLEN PARALAR BANKANIN DOĞRUDAN ZARARI OLUP MEVDUAT SAHİBİNİN BANKAYA KARŞI ALACAĞININ AYNEN DEVAM ETTİĞİ (1)

 • USULSÜZ FATURALANDIRMA (1)

 • USULSÜZ HACİZ İHBARNAMESİ TEBLİĞİ (1)

 • USULSÜZ HARCAMA YAPMA (1)

 • USULSÜZ HARCAMALARA İLİŞKİN OLARAK ALACAĞIN TAHSİLİ DAVASI (1)

 • USULSÜZ HARCAMALARLA KOOPERATİFİN ZARARA UĞRAMASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAHSİLİ (1)

 • USULSÜZ İHALENİN FESHİ (1)

 • USULSÜZ İLAN SEBEBİYLE İHALENİN FESHİ TALEBİ (1)

 • USULSÜZ İLANEN TEBLİGAT (2)

 • USULSÜZ İSTİRAHAT RAPORU (1)

 • USULSÜZ İŞLEM NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAHSİLİ DAVASI (1)

 • USULSÜZ İŞLEMİN İPTALİ (1)

 • USULSÜZ İŞLEMLE ÇEKİLEN PARANIN BANKANIN ZARARI OLMASI (2)

 • USULSÜZ İŞLEMLERDE BANKADAN PARA ÇEKİLMESİ HALİNDE HESAP SAHİBİNİN KUSURU (1)

 • USULSÜZ KESİNLEŞEN İCRA TAKİBİ (1)

 • USULSÜZ KESİNLEŞEN TAKİP (1)

 • USULSÜZ KREDİ KARTI KULLANDIRILMASI (1)

 • USULSÜZ MAL BEYANINDA BULUNMA SUÇU (1)

 • USULSÜZ MUHTIRA (1)

 • USULSÜZ OLAN ÖN ÖDEME ÖNERİSİ (1)

 • USULSÜZ OLAN TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ İLE İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURDUĞU (2)

 • USULSÜZ OLARAK ALINAN MİRASÇILIK BELGESİ (1)

 • USULSÜZ OLARAK DÜZENLENEN MUHTIRANIN DAVANIN REDDİNE GEREKÇE GÖSTERİLMESİ (1)

 • USULSÜZ OLARAK ELDE EDİLEN BİR DELİL SOMUT OLAYIN ÖZELLİĞİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLEBİLİRSE DE USULSÜZ OLARAK YARATILAN BİR DELİLİN HİÇBİR ŞEKİLDE DELİL OLARAK KABULÜNÜN MÜMKÜN OLMADIĞI (1)

 • USULSÜZ OLARAK İLETİŞİM TESPİTİNİN YAPILDIĞI (1)

 • USULSÜZ OLARAK STRATEJİ BİRİM SORUMLUSU OLARAK GÖREVLENDİRİLDİĞİ ÖZEL İDARE LOJMANLARINDA İKAMET ETMESİNE RAĞMEN KENDİSİNE GEÇİCİ GÖREV GÜNDELİĞİ ÖDENMESİ NEDENİYLE TAZMİN HÜKMÜ VERİLMESİ (1)

 • USULSÜZ OLARAK YURDA SOKULAN ARACA EL KONULMASI (1)

 • USULSÜZ ÖDEME EMRİ (2)

 • USULSÜZ ÖDEME EMRİ BİLDİRİMİNİN GEÇERLİ HALE DÖNÜŞMESİ (1)

 • USULSÜZ ÖLÜ GÖMÜLMESİ SUÇU (4)

 • USULSÜZ ÖNÖDEME İHTARATI (1)

 • USULSÜZ ÖNÖDEME İHTARI (1)

 • USULSÜZ TAKİP (1)

 • USULSÜZ TEBLİGAT (150)

 • USULSÜZ TEBLİGAT - Borçlu Şirketin Adresinde Bulunamadığı Hususunun Kanunda Belirtilen Kişiler Huzurunda ve Anılan Kişilerin Imzalarıyla Tespit Edilmediği -ilanen Tebliğ Şartları Oluşmadığından, Şirket Adına Düzenlenen Ödeme Emirleriyle Istenen Kamu Alacağının, Borçlu Şirkete Usulüne Uygun Olarak Duyurulduğundan ve Kesinleştiğinden Söz Edilemeyeceği (1)

 • USULSÜZ TEBLİGAT - Dava Dilekçesinin Doğrudan Davalının Mernis Adresine Tebligat Zarfının Üstüne Mernis Adresi Olduğu Belirtilerek Tebliğ Edildiği - Davalıya Usulüne Uygun Şekilde Dava Dilekçesinin Tebliği Gerektiği - Cevap Dilekçesi Sunma Hakkı Tanınması ve Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesi Aşaması Tamamladıktan Sonra Ön İnceleme Duruşma Gününün Tebliği Gerektiği - Çekişmeli Vakıalar İçin Usulüne Uygun Şekilde Delil Gösterildiği Taktirde Tahkikat Aşamasında Geçilerek Gösterilen Delillerin Toplanması İle Bir Sonuca Ulaşılması Gerektiği (1)

 • USULSÜZ TEBLİGAT - Mahkemece, Davalıya Dava Dilekçesi Doğrudan Davalının Mernis Adresine Tebligat Zarfının Üstüne Mernis Adresi Olduğu Belirtilerek Tebligat Kanunu'nun 21/2. Maddesi Uyarınca Tebliğ Edildiği - Dava Dilekçesi Tebliği Usulsüz Olup, Davalının Savunma Hakkının Kısıtlandığı - Mahkemece Davalıya Usulüne Uygun Şekilde Dava Dilekçesinin Tebliği, Cevap Dilekçesi Sunma Hakkı Tanınması, Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesi Aşaması Tamamlandıktan Sonra Ön İnceleme Duruşma Gününün Tebliğ Edilmesi Gerektiği – Tarafların İddia ve Savunmaları Çerçevesinde Anlaştıkları ve Anlaşamadıkları Hususların Tespiti Taraflarca Üzerinde Anlaşılamayan ve Uyuşmazlığın Çözümünde Etkili Olabilecek Çekişmeli Vakıalar İçin Usulüne Uygun Şekilde Delil Gösterildiği Taktirde Tahkikat Aşamasına Geçilerek Hüküm Kurulması Gerektiği - Davalının Yokluğunda Hüküm Tesisi Hukuki Dinlenilme Hakkının İhlali Niteliğinde Olduğu (1)

 • USULSÜZ TEBLİGAT - Muhatabı Tebliğden Haberdar Olmuş İse, Muteber Sayılır - Muhatabın Beyan Ettiği Tarih Tebliğ Tarihi Olarak Kabul Edilir - Şikayetçinin Bildirdiği Öğrenme Tarihi Esas Olup, Bu Tarihin Aksi Karşı Tarafça Ancak, Yazılı Belge İle İspatlanabilir - Beyan Edilen Öğrenme Tarihinin Aksi Tanık Beyanıyla İspat Edilemez (1)

 • USULSÜZ TEBLİGAT - Tebliğ Adresinin Dava Dilekçesi ve Kira Sözleşmesinde Belirtilen Adres Olduğu, Komşunun Belirtilen Adreste Olduğu ve Davalı Borçlunun Komşusu Durumunda Olduğu Hususunda Tereddüt Bulunmadığı - Emniyet Birimlerince Tutanakla “Komşunun Davalı-Borçluyu Tanımadığı” Şeklindeki Beyanın Tebligatın Usulsüzlüğüne Delil Olamayacağı (1)

 • USULSÜZ TEBLİGAT - Tebliğ Usulüne Aykırı Yapılmış Olsa Bile, Muhatabı Tebliğe Muttali Olmuş İse Muteber Sayılır - Muhatabın Beyan Ettiği Tarih, Tebliğ Tarihi Addolunur (1)

 • USULSÜZ TEBLİGAT GEREKÇESİYLE ŞİKAYETİN ZAMANAŞIMI SÜRESİ (1)

 • USULSÜZ TEBLİGAT HALİNDE İTİRAZ (1)

 • USULSÜZ TEBLİGAT İDDİASI (2)

 • USULSÜZ TEBLİGAT İDDİASININ İNCELENMESİ (1)

 • USULSÜZ TEBLİGAT İTİRAZI (3)

 • USULSÜZ TEBLİGAT NEDENİYLE İHALENİN FESHİ (5)

 • USULSÜZ TEBLİGAT NEDENİYLE ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ - Tebligatın Usulsüz Olması Halinde Muhatabı Tebliğinden Haberdar Olmuş İse Muteber Sayılır - Muhatabın Beyan Ettiği Tarih, Tebliğ Tarihi Olarak Kabul Edilir - Şirket Merkezinin Nakledilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Ortakları Bağlayacağının Kabulü Zorunludur - Usulsüz Tebliğ Şikayetinin Kabulü Gerekir (1)

 • USULSÜZ TEBLİGAT NEDENİYLE SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI (8)

 • USULSÜZ TEBLİGAT SEBEBİYLE İHALENİN FESHİ TALEBİ (1)

 • USULSÜZ TEBLİGAT SONUCU OLUŞAN ZARAR (1)

 • USULSÜZ TEBLİGAT SONUCUNDA DAVALININ YOKLUĞUNDA YAPILAN YARGILAMA SONUNDA TAZMİNATTAN SORUMLULUĞUNA HÜKMEDİLMEK SURETİYLE SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASININ DOĞRU OLMADIĞI (1)

 • USULSÜZ TEBLİGAT ŞİKAYETİ (1)

 • USULSÜZ TEBLİGAT ŞİKAYETİYLE İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURU - Borçlu Şirkete Çıkartılan Şikayete Konu Ödeme Emrinin İş Yerinde Tebligatı Alacak Yetkili Bulunmadığından Tebligatın Mahalle Muhtarına Tebliğ Edildiği - Haber Kağıdının Çalışana Verildi Şerhiyle Tebliğ Edildiği - Anılan Tebligatın Şirketin Yetkili Temsilcileri Olmaması Durumunda Çalışanına Yapılması Gerekirken Mahalle Muhtarına Verildiği - Şirket Çalışanına İse Haber Verildiği - Tebligatın Bu Haliyle Usulüne Aykırı Olarak Yapıldığı ve Dolayısıyla Usulsüz Olduğu - Mahkemece Borçlu Şirketin Usulsüz Tebligatı Öğrenme Tarihinin Tespit Edilmesi Gerektiği (1)

 • USULSÜZ TEBLİGAT YAPILDIĞI (1)

 • USULSÜZ TEBLİGAT YAPILMASI (2)

 • USULSÜZ TEBLİGATA DAYALI TEBLİĞ TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ TALEBİ (1)

 • USULSÜZ TEBLİGATA GEÇERLİLİK TANINMASI (1)

 • USULSÜZ TEBLİGATA İLİŞKİN ŞİKAYET (3)

 • USULSÜZ TEBLİGATA İLİŞKİŞN ŞİKAYETİN YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE YAPILMASI GEREKTİĞİ - İkinci Kez Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmesi Borçluya Yeniden İtiraz ve Şikayet Hakkı Verdiği - İcra ve Mahkeme Dosyaları Kapsamına Göre Borçlunun Ödeme Emri ve Takipten Haberdar Olduğuna İlişkin Yazılı veya Borçlunun İkrarını İçeren Bir Belge de Bulunmadığı - Borçlunun Beyan Ettiği Öğrenme Tarihine Nazaran Yaptığı Usulsüz Tebligat Şikayetinin Süresinde Olduğu - Usulsüzlüğü İddia Edilen Tebligattan Önce Bu Tebligata Ittıla Edildiğine Yönelik Mahkeme Gerekçesinde İsabet Bulunmadığı (1)

 • USULSÜZ TEBLİGATA RAĞMEN TAKİBİ KESİNLEŞTİREREK HACİZ VE SATIŞ YAPAN İCRA MÜDÜRÜ (1)

 • USULSÜZ TEBLİGATIN GECİKMİŞ İTİRAZ SEBEBİ YAPILMAYACAĞI (1)

 • USULSÜZ TEBLİGATIN HÜKMÜ (1)

 • USULSÜZ TEBLİGATIN ITTILA İLE GEÇERLİ HALE GELMESİ (2)

 • USULSÜZ TEBLİGATIN İPTALİ TALEBİ (1)

 • USULSÜZ TEBLİGATIN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTE TEBLİGATIN YAPILMIŞ SAYILACAĞI - Tebligat Kanunu'nun 21/2. Maddesi Gereğince Tebligat Yapılabilmesi İçin, Tebliği Çıkaran Mercice, Tebligat Çıkarılan Adresin, Muhatabın, Adres Kayıt Sistemindeki Adresi Olduğu Belirtilerek Bu Adrese Tk'nun 21/2. Maddesine Göre Tebligat Yapılacağına Dair Tebliğ Evrakı Üzerine Kayıt Düşülmesinin Zorunlu Olduğu - Tebligatı Çıkaran Mercii Tarafından Söz Konusu Şerh Verilmeden Dağıtıcı Tarafından Tk'nun 21/2. Maddesine Göre Tebliğ İşlemi Yapılamayacağı - Şikayete Konu Ödeme Emri Tebliğ Evrakı Üzerinde; Tebligat Mazbatasını Çıkaran Mercii Tarafından Tk'nun 23/1-8. ve Yönetmeliğin 16/2. Maddesi Kapsamında Bir Şerh Verilmediği - Dağıtıcının Kendiliğinden Ödeme Emri Tebliğ İşlemini Tk'nun 21/2. Maddesi Uyarınca Yapmasının Yasa ve Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Olduğu - Sözü Edilen Tebligatın Usulüne Uygun Yapıldığının Söylenemeyeceği - Tebliğ Usulüne Aykırı Yapılmış Olsa Bile, Muhatap Tebliğe Muttali Olmuş İse Geçerli Sayılıp, Muhatabın Beyan Ettiği Tarihin Tebliğ Tarihi Olarak Kabul Edileceği - Şikayetin Kabulüyle Borçlunun Usulsüz Tebligattan Haberdar Olduğunu Beyan Ettiği ''07.01.2016'' Tarihinin Tebliğ Tarihi Olarak Düzeltilmesine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • USULSÜZ TEBLİGATIN SAVUNMA HAKKINI KISITLADIĞI (1)

 • USULSÜZ TEBLİGATIN ŞİKAYETİ - Mahkemece Açılan Şikayet Dava Dosyasının Kesinleşmesinin Beklenilmesi Gerektiği (1)

 • USULSÜZ TEBLİGATTA HABERDAR OLUNARAK TEBLİGATIN GEÇERLİ HALE GELMESİ (1)

 • USULSÜZ TEBLİGATTA SÜRE (5)

 • USULSÜZ TEBLİĞ (11)

 • USULSÜZ TEBLİĞ EDİLEN SATIŞ İLANI (1)

 • USULSÜZ TEBLİĞ İŞLEMİ (1)

 • USULSÜZ TEBLİĞ İŞLEMİNİ ÖĞRENEN MUHATABIN BU TEBLİĞİ ÖĞRENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN İÇİNDE ŞİKAYET YOLU İLE TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜNÜ İCRA MAHKEMESİ ÖNÜNE GETİRMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • USULSÜZ TEBLİĞ İŞLEMİNİ ÖĞRENEN MUHATABIN, USULSÜZ TEBLİĞİ ÖĞRENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN İÇİNDE ŞİKAYET YOLU İLE İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURARAK USULSÜZ TEBLİĞİ İLERİ SÜRMESİ GEREKİR (1)

 • USULSÜZ TEBLİĞ NEDENİYLE TAKİBİN İPTALİ (1)

 • USULSÜZ TEBLİĞ NEDENİYLE TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANAMAMASI - Davalı Adına Çıkartılan Tebligatta, Davalının Hangi Nedenle Adresinde Bulunmadığı Açıklanmamış, Haber Bırakılan Komşunun İmzası Alınmamış, İmzadan İmtina Edip Etmediği Belirtilmemiştir - Tebligat Adresinin, Adres Kayıt Sistemindeki Mernis Adresi Olduğu da Tebliğ Evrakında Yazılı Olmadığı - Tebliğ İşleminin Tebligat Kanun'unun 21/1 Maddesi Uyarınca Usulüne Uygun Şekilde Yapılmış Bir Tebliğ İşlemi Sayılamayacağından Davada, Taraf Teşkilinin Tamamlandığından Sözedilemez (1)

 • USULSÜZ TEBLİĞ VE TAKİBE VE BORCA İTİRAZ (1)

 • USULSÜZ TEBLİĞDE ÖĞRENME TARİHİ (3)

 • USULSÜZ TEBLİĞE DAYANAN İHALENİN FESHİ TALEBİ - Vekil Adına İşçisine Yapılan Tebligatta, Avukatın Belirtilen Adreste Olup Olmadığının ve Tebligatın Niçin Kendisine Yapılamadığının Araştırılıp Tebliğ Mazbatasında Tespit Edilmediği - Taşınmaz Satışlarında, Satış İlanının Bir Örneği Borçluya Tebliğ Edilmesi Gereği - Borçlunun Şikayetinin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • USULSÜZ TEBLİĞİ (2)

 • USULSÜZ TEBLİĞİ SEBEBİYLE İHALENİN FESHİ - Satış İlanının Birer Sureti, Borçluya, Alacaklıya ve Taşınmazın Tapu Siciline Kayıtlı Bulunan Alakadarların Tapuda Kayıtlı Adresleri Varsa Bu Adreslerine Tebliğ Olunur - Tapu Sicilinde veya Adres Kayıt Sisteminde Adresi Bulunan İlgiliye Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi ya da Usulsüz Tebliği Başlı Başına İhalenin Feshi Nedenidir (1)

 • USULSÜZ TEBLİĞİN ÖĞRENİLMEKLE GEÇERLİ HALE GELMESİ (2)

 • USULSÜZ TEBLİĞİN ÖĞRENİLMESİ - Usulsüz Tebliğ İşlemini Öğrenen Muhatabın, Bu Tebliği Öğrendiği Tarihten İtibaren Yasal Süre İçinde, Tebligatın Usulsüzlüğünü, Şikayet Yolu İle İcra Mahkemesi Önüne Getirmesi Gerektiği - Şikayetçinin Bildirdiği Öğrenme Tarihinin Esas Olduğu - Bu Tarihin Aksinin Karşı Tarafça Ancak Yazılı Belge İle İspatlanabileceği (1)

 • USULSÜZ TEVDİ (2)

 • USULSÜZ TEVDİ DURUMUNDA PARANIN NEFİ VE HASARI MUTLAK ŞEKİLDE SAKLAYANA GEÇECEKTİR (1)

 • USULSÜZ TEVDİDE PARANIN NEF'İ VE HASARI SAKLAYANA GEÇER (1)

 • USULSÜZ TEVDİDE PARANIN REFİ VE HASARI MUTLAK ŞEKİLDE SAKLAYANA GEÇTİĞİ İÇİN SAKLAYANIN BU PARAYI KENDİ ADINA KULLANABİLECEĞİ (1)

 • USULSÜZ ÜYELİK DEVRİ - Kooperatifin Yapılan İşleme Uygun Olarak Talebi Değerlendirdiği ve Sözleşme İle Yasa Çerçevesinde Gerekli Araştırmaları Yapmış Olduğu - Usulsüz Devir İşleminden Sorumlu Tutulmasının Söz Konusu Olmadığı - Davalı Kooperatifin Yargılama Harç ve Giderleri İle Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulmamasına Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu - Tapu İptali ve Tescil İstemi (1)

 • USULSÜZ VE KAÇAK AVLANMA NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • USULSÜZ VERİLEN KATILMA KARARININ HUKUKEN GEÇERSİZ OLMASI NEDENİYLE SANIK ALEYHİNE ŞİKAYETÇİ KURUM LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • USULSÜZ VERİLEN KATILMA KARARININ TEMYİZ YETKİSİ VERMEYECEĞİ (1)

 • USULSÜZ YAPILAN EFT İŞLEMİNDE DAVALI BANKANIN GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALMAMASI (1)

 • USULSÜZ YAPILAN TEBLİGAT (1)

 • USULSÜZ YAPILAN TEBLİGATA RAĞMEN YARGILAMAYA DEVAM EDİLİP HÜKÜM KURULMASI NEDENİYLE DAVALININ SAVUNMA HAKKI KISITLANMIŞTIR (1)

 • USULSÜZLÜĞE İTİRAZ EDİLMEMESİ (1)

 • USULSÜZLÜĞÜ 3. KİŞİNİN İLERİ SÜRMESİ (1)

 • USULSÜZLÜĞÜN ŞİKAYET KONUSU YAPILMAMIŞ OLMASI (1)

 • USULSÜZLÜK CEZALARI İLE GECİKME FAİZİ (1)

 • USULSÜZLÜK CEZASI (2)

 • USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI DAVASI (1)

 • USULSÜZLÜK CEZASININ VADESİNDE ÖDENMEMESİ (1)

 • USULSÜZLÜK DERECELERİ VE CEZALARI (1)

 • USULSÜZLÜK YAPMAK SURETİYLE APARTMANI TOPLAM ZARARA UĞRATTIKLARI İDDİASI (1)

 • USULSÜZLÜKLER NEDENİYLE İHALENİN FESHİ (1)

 • USULUNE UYGUN DÜZENLENMEYEN SENET (1)

 • USULÜ KAZANILMIŞ HAK (12)

 • USULÜ KAZANILMIŞ HAK İLKESİ (2)

 • USULÜ KAZANILMIŞ HAK MÜESSESESİ (1)

 • USULÜ KAZANILMIŞ HAK MÜESSESESİNİN USUL HUKUKUNUN DAYANDIĞI ANA İLKELERDEN OLDUĞU KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ OLDUĞU (1)

 • USULÜ KAZANILMIŞ HAK OLUŞMAMASI (1)

 • USULÜ KAZANILMIŞ HAKKIN GERÇEKLEŞMESİNE ENGEL OLACAK HUSUSLAR (1)

 • USULÜ KAZANILMIŞ HAKKIN GERÇEKLEŞMESİNE ENGEL OLACAK İSTİSNAİ BİR DURUMDA BULUNMADIĞINA GÖRE ARTIK ÖNCEKİ KARARDA DİRENİLMESİ USULEN OLANAKLI DEĞİLDİR (1)

 • USULÜ KAZANILMIŞ HAKKIN İSTİSNALARI (1)

 • USULÜ KAZANILMIŞ HAKKIN İSTİSNALARINDAN BİRİNİN VARLIĞI HALİNDE HAKKINDAKİ KARAR BOZMANIN KAPSAMI DIŞINDA KALMASI NEDENİYLE KESİNLEŞMİŞ OLAN TALEP YÖNÜNDEN DE MAHKEMECE İNCELEME YAPILABİLİR VE YENİ BİR KARAR VERİLEBİLİR (1)

 • USULÜ MÜKTESEP HAK (1)

 • USULÜ MÜKTESEP HAK KURALINA AYKIRILIK (1)

 • USULÜN ARADIĞI NİTELİKLERE HAİZ KISA KARAR VE BUNA UYGUN GEREKÇELİ KARAR OLUŞTURULMASI GEREKTİĞİ (1)

 • USULÜNCE AÇILAN VE AVUKAT TARAFINDAN TAKİP EDİLEN DAVALARIN ADEDİNİ ESAS ALMAKTA VE TARAFLARA YÜKLETİLECEK AVUKATLIK PARASININ HER DAVA İÇİN AYRI AYRI TAYİNİ (1)

 • USULÜNCE DÜZENLENMİŞ ÜCRET HESAP PUSULASI GİBİ BELGELER İŞÇİNİN ÜCRETİ NOKTASINDA İŞVERENDEN SADIR OLAN YAZILI DELİL NİTELİĞİNDEDİR (1)

 • USULÜNCE YAPILMIŞ BİR ISLAH İŞLEMİ MEVCUT OLMADIĞINDAN MAHKEMECE HAKKINDA OLUMLU YA DA OLUMSUZ KARAR VERİLEBİLECEK NİTELİKTE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ MEVCUT DEĞİLDİR (1)

 • USULÜNE AYKIRI KESİNLEŞTİRİLEN VERGİ ALACAĞI (1)

 • USULÜNE AYKIRI OLARAK YAPILAN TEBLİGATIN ÖĞRENME TARİHİ (5)

 • USULÜNE AYKIRI ŞEKİLDE KESİNLEŞTİRİLEN AMME ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNDE YASAL İSABET BULUNMADIĞI (1)

 • USULÜNE AYKIRI TEBLİĞ (6)

 • USULÜNE AYKIRI TEBLİĞİN HÜKMÜ (79)

 • USULÜNE GÖRE YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞ TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE İLİŞKİN MİLLETLERARASI ANTLAŞMALARLA KANUNLARIN AYNI KONUDA FARKLI HÜKÜMLER İÇERMESİ NEDENİYLE ÇIKABİLECEK UYUŞMAZLIKLARDA MİLLETLERARASI ANTLAŞMA HÜKÜMLERİ ESAS ALINIR (1)

 • USULÜNE UYGUN AÇIKLAMALI TEBLİGAT ÇIKARILIP DURUŞMAYA DAVET EDİLMEKSİZİN SANIK HAKKINDA KARAR VERİLDİĞİ (1)

 • USULÜNE UYGUN AÇILMIŞ AYRILIK DAVASI OLMADIĞI HALDE HAKİMİN AYRILIĞA KARAR VERMESİ (1)

 • USULÜNE UYGUN AÇILMIŞ BİR DAVANIN BULUNMAMASI (8)

 • USULÜNE UYGUN AÇILMIŞ DAVANIN BULUNMAMASI (5)

 • USULÜNE UYGUN ARAMA VE EL KOYMA KARARI OLMADAN, SAHİPLERİ TARAFINDAN RIZALARI İLE TESLİM EDİLDİĞİNE DAİR DOSYADA BİLDİRİM BULUNMAYAN EŞYALAR YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLMİŞ DELİLE DAYANILARAK MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULMASINDA (1)

 • USULÜNE UYGUN AYIP İHBARI YAPILMASI GEREKİR (1)

 • USULÜNE UYGUN BİR ARAMA KARARI OLMADIĞI HALDE HUKUKA AYKIRI ARAMA SONUCU ELE GEÇEN EŞYANIN YASAK DELİL NİTELİĞİNDE OLDUĞU (1)

 • USULÜNE UYGUN BİR DAVANIN OLMAMASI (1)

 • USULÜNE UYGUN BİR ŞEKİLDE İLAN EDİLMEDİĞİNDEN BAHİSLE İHALENİN FESHİ TALEBİ (1)

 • USULÜNE UYGUN BİR ŞEKİLDE TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMAMASI (1)

 • USULÜNE UYGUN DÜZELTME BAŞVURUSUNUN BULUNMAMASI (1)

 • USULÜNE UYGUN DÜZENLENMİŞ VEKALETNAMENİN DOSYA İÇERİSİNDE BULUNMASI GEREKTİĞİ (2)

 • USULÜNE UYGUN DÜZENLENMİŞ VEKALETNAMENİN DOSYA İÇERİSİNDE BULUNMASI ZORUNLUDUR (8)

 • USULÜNE UYGUN DÜZENLENMİŞ VEKALETNAMENİN DOSYA İÇERİSİNDE BULUNMASI ZORUNLULUĞU (1)

 • USULÜNE UYGUN DÜZENLENMİŞ VEKALETNAMENİN DOSYA İÇERİSİNDE BULUNMASININ ZORUNLU OLDUĞU (11)

 • USULÜNE UYGUN DÜZENLENMİŞ VEKALETNAMENİN TEMİNİ İÇİN DOSYANIN MAHKEMESİNE GERİ ÇEVRİLMESİ GEREKMİŞTİR (1)

 • USULÜNE UYGUN İCRA KEFALETİ OLSA DAHİ HAKKINDA TAKİP YAPILAN BORÇLU YÖNÜNDEN TAKİP KESİNLEŞMEDİKÇE İCRA KEFİLİNE İCRA EMRİ ÇIKARILAMAYACAĞI (1)

 • USULÜNE UYGUN İHTAR ÇEKİLMESİ (1)

 • USULÜNE UYGUN İHTARNAME (1)

 • USULÜNE UYGUN İMZA VE TASDİK EDİLEN KOOPERATİF BORÇLANMA SÖZLEŞMELERİ İCRA İFLAS KANUNU KAPSAMINDA BELGE NİTELİĞİNDEDİR (1)

 • USULÜNE UYGUN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ (1)

 • USULÜNE UYGUN KAMULAŞTIRMA TEBLİGATI YAPILMAMIŞ KİŞİ AÇISINDAN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ BAŞLAMIYACAĞINDAN BU KİŞİLERE AİT TAŞINMAZ İLE İLGİLİ ÖNCE TESCİL KARARI VERİLMESİ DE DAVA AÇILMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEZ (1)

 • USULÜNE UYGUN KESİN MEHİL BULUNMAMASI VE BÖYLE BİR ARA KARARINI YERİNE GETİRMEYEN DAVACININ BU DURUM SONUÇLARINDAN SORUMLU TUTULMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR (1)

 • USULÜNE UYGUN KESİN SÜRE VERİLMEMESİ (1)

 • USULÜNE UYGUN KIYMET TAKDİRİ VE SATIŞ İLANI TEBLİGATI YAPILMAMASI SEBEBİYLE İHALENİN FESHİ İSTEMİ (1)

 • USULÜNE UYGUN OLARAK DURUŞMAYA ÇAĞRILIP KAMU DAVASINA KATILMAK İSTEYİP İSTEMEDİĞİ SORULMAYAN VE SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI İSTEYEN SUÇTAN ZARAR GÖREN ŞİKAYETÇİNİN TEMYİZ HAKKI (1)

 • USULÜNE UYGUN OLARAK GEÇERLİ BİR ŞEKİLDE İBRAZ EDİLMEYEN ÇEKE DAYALI OLARAK KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİBİN YAPILAMAYACAĞI (1)

 • USULÜNE UYGUN OLARAK TEBLİĞ EDİLMEYEN TEBLİGAT HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ İHLALİ NİTELİĞİNDEDİR (2)

 • USULÜNE UYGUN OLARAK YAPILMAYAN TEBLİGATLARA İLİŞKİN PARSELLER YÖNÜNDEN İSE DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR (1)

 • USULÜNE UYGUN OLMAYAN ÖN ÖDEME İHTARI (1)

 • USULÜNE UYGUN OLMAYAN ÖN ÖDEME ÖNERİSİ (2)

 • USULÜNE UYGUN OLMAYAN ÖNÖDEME İHTARI (1)

 • USULÜNE UYGUN OLMAYAN TEBLİGAT (4)

 • USULÜNE UYGUN OLMAYAN TEBLİĞ (7)

 • USULÜNE UYGUN OLMAYAN TECDİT (1)

 • USULÜNE UYGUN ÖN ÖDEME İHTARI YAPILMASI (1)

 • USULÜNE UYGUN SATIŞ TALEBİ (1)

 • USULÜNE UYGUN SORUŞTURMA AÇILMAKSIZIN CEZALANDIRMA KARARI VERİLMESİ (1)

 • USULÜNE UYGUN SORUŞTURMA YAPILMADIĞI (1)

 • USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE ARAŞTIRMA YAPILMASI (1)

 • USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE DAVET EDİLMİŞ OLAN TARAFLAR DURUŞMAYA GELMEDİKLERİ VEYA GELİP DE DAVAYI TAKİP ETMEYECEKLERİNİ BİLDİRDİKLERİ TAKDİRDE DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASINA KARAR VERİLİR (3)

 • USULÜNE UYGUN TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMADAN DAVANIN ESASI HAKKINDA SAVUNMA HAKKI KISITLANARAK HÜKÜM VERİLMESİNİN DOĞRU OLMADIĞI (1)

 • USULÜNE UYGUN TEBLİGAT (2)

 • USULÜNE UYGUN TEBLİGAT - Davalı Tarafından Bildirilen Tanıkların Dinlenilmesi İçin Asliye Hukuk Mahkemesine Talimat Yazılmasına ve Masrafın Davalı Tarafından Karşılanması İçin 2 Haftalık Kesin Süre Verilmesine, Aksi Hâlde Bu Delile Dayanmaktan Vazgeçmiş Sayılacağının İhtarına Karar Veridiği - İşbu İhtar İçeren Duruşma Zaptının Davalıya Tebliğ Edilmediğindan Mahkemece Kendisine Verilen Kesin Süreden Haberdar Olmadığı - Mahkemece, Bir Sonraki Duruşmada, Davalı Tarafından Süresi İçinde Masraf Yatırılmaması Gerekçe Gösterilerek Tanıklara Davetiye Çıkarılmadığı İfade Edilerek Bu Celsede Hüküm Kurulduğu - Davalı Yargılama Sırasında Tanıkların Dinlenilmesinden Açıkça Vazgeçmediğinden ,Tanıkların Usulüne Uygun Olarak Çağrılıp Dinlenmesi Gerektiği - , Davalı Tanıklarının Beyanlarının Alınması, Gerekli Tanıklık Ücretleri ve Tebligat Giderlerinin Karşılanması İçin Davalıya Açıklamalı ve Usulüne Uygun İhtar İçeren Süreli Tebligat Gönderilmesi ve İhtarın Sonucu Uyarınca Yargılamanın Devam Ettirilmesi Gerektiği - Davalının Savunma Hakkının Kısıtlanması Suretiyle Karar Verilmesi Doğru Görülmediği (1)

 • USULÜNE UYGUN TEBLİGAT - Mahkemece Dava Dilekçesinin ve Ön İnceleme Duruşma Gününün Tebliği İçin Düzenlenen Tebligatlar Davalının Mernis Adresine Tebligat Kanunu'nun 21/2. Maddesi Gereğince Tebliğ Edildiği - Davalının Mernis Adresinde İkamet Etmediği Dosyadaki Bilgi ve Belgelerden Anlaşılmaktadır - Mernis Adresine Çıkartılan Tebligatlar Usulsüz Olduğu - Dava Dilekçesinin Davalıya Usulüne Uygun Tebliği İle Davalıya Cevap Dilekçesi Sunma Hakkı Tanınması, Dilekçeler Aşaması Tamamlandıktan Sonra Ön İnceleme Duruşma Gününün Tebliği, Bundan Sonra Tarafların İddia ve Savunmaları Çerçevesinde Anlaştıkları ve Anlaşamadıkları Hususların Tespiti Gerektiği - Taraflarca Üzerinde Anlaşılamayan ve Uyuşmazlığın Çözümünde Etkili Olabilecek Çekişmeli Vakıalar İçin Usulüne Uygun Şekilde Delil Gösterildiği Takdirde Tahkikat Aşamasına Geçilerek Gösterilen Deliller Toplanılıp, Birlikte Değerlendirerek Bir Sonuca Ulaşmak Gerektiği (1)

 • USULÜNE UYGUN TEBLİGAT OLMAKSIZIN DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI (1)

 • USULÜNE UYGUN TEBLİGAT ŞARTI (1)

 • USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILABİLMESİ İÇİN VEKİLİN AVUKAT SIFATINI TAŞIMASI GEREKİR - Yargı Yetkisini Haiz Bulunan Organlar Huzurunda Gerçek ve Tüzel Kişilere Ait Hakları Dava Etmek ve Savunmak, Adli İşlemleri Takip Etmek, Bu İşleme Ait Bütün Evrakı Düzenlemek, Yalnız Baroda Yazılı Avukatlara Aittir - Avukat Olmayan Gerçek Kişiye Vekaletname İle Tebligat Almak Üzere Özel Yetki Verilemez (1)

 • USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILIP YAPILMADIĞINI YARGICIN RESEN GÖZETMESİNİN GEREKMESİ (1)

 • USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMADAN DAVETİYE ÇIKARILMADAN TEFHİMİ MÜMKÜNSE TEFHİM GERÇEKLEŞMEDEN YAPILAN İŞLEMLER TARAFLAR BAKIMINDAN SONUÇ DOĞURMAZ (1)

 • USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMAMASI SEBEBİYLE DAVACININ DURUŞMAYA KATILMAMASI (1)

 • USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMASI (3)

 • USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMASI GEREĞİ (6)

 • USULÜNE UYGUN TEBLİĞ (1)

 • USULÜNE UYGUN TEMYİZ TALEBİNDE BULUNULMAMASI (1)

 • USULÜNE UYGUN TUTULMAMIŞ TİCARİ DEFTER KAYITLARININ DELİL NİTELİĞİ - Tarafların Ticari Defterlerinin Usulüne Uygun Tutulmadığı - Defterlerini Usulünce Tasdik Ettirmeyen Tacirin Bu Defterleri Lehine Delil Olarak Kullanamayacağı - Ancak Kanuna Uygun Tutulmayan Ticari Defterlerin İçeriğinin Sahibi Aleyhine Delil Sayılacağı - Davacı Tarafından Davalıya Kesilen Ürün Faturalarının Davalının Defterlerinde Kayıtlı Olduğu - Davalı Ürün Bedellerinin Verilen Çekler İle Ödendiğini İfade Etmiş İse De, Buna İlişkin Bir Delil Sunmadığı - Bu Nedenle İncelenen Ticari Defterlere Göre Davacının Davalıdan Takip Tarihi İtibariyle Alacaklı Olduğu Gerekçesiyle Davanın Kısmen Kabulü Edildiği - İcra Müdürlüğü’Nün Dosyasına Davalı Tarafca Yapılan İtirazın Üzerinden İptaline Bu Miktara Takip Tarihinden İtibaren Değişen Oranlarda Avans Faizi Uygulanmak Suretiyle Takibin Devamına, Fazlaya İlişkin İstemin Reddine Karar Verildiği - Davalı Aleyhine % 40 İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesine Karar Verildiği - Hükmün Onandığı (1)

 • USULÜNE UYGUN UZLAŞMA TEKLİFİNDE BULUNULMAMASI (3)

 • USULÜNE UYGUN VEKALETNAME İBRAZ EDEN DAVALI VEKİLİNE TEBLİGAT YAPILMASI GEREKİR (1)

 • USULÜNE UYGUN YAPILAN TEBLİGATLARA İLİŞKİN PARSELLER YÖNÜNDEN 30 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR (1)

 • USULÜNE UYGUN YAPILMADIĞI İDDİASI İLE KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN İPTALİ İSTEMİ - Olağanüstü Toplantı İçin Bütün Kat Maliklerine Çağrı Yapılması Kuralı Emredici Niteliktedir - Bir Kısım Hissedarların Vekaletsiz Oy Kullanılması da Davacının Temsil ve Oy Hakkını Ortadan Kaldırmaz (1)

 • USULÜNE UYGUN YAPILMAYAN ISLAHIN SONUÇLARI (1)

 • USULÜNE UYGUN YAPILMAYAN ÖN ÖDEME ÖNERİSİ (1)

 • USULÜNE UYGUN YAPILMAYAN TEBLİĞİN MUHATABININ TEBLİĞE MUTTALİ OLMASI HALİNDE GEÇERLİ SAYILACAĞI - Şikayetçi Borçlu Adına Ödeme Emri Tebligatının Adresine Tebliğe Çıkarıldığı - Tebliğ Evrakı Üzerinde Mernis Adresi İbaresinin Yer Aldığı - Dağıtıcı Tarafından Belirtilen Adres Muhatabın Mernis Adresi Olup Adreste Kimse Olmadığından Tebliğ İşleminin Tamamlanmış Olduğu - Dağıtıcının Kendiliğinden Ödeme Emri Tebliğ İşlemini Yapmasının Yasa ve Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Olduğu - Tebliğ Usulüne Aykırı Yapılmış Olsa Bile Muhatap Tebliğe Muttali Olmuş İse Geçerli Sayılacağı - Muhatabın Beyan Ettiği Tarihin Tebliğ Tarihi Olarak Kabul Edileceği (1)

 • USULÜNE UYGUN YENİ BİR SÖZLEŞME YAPILMADIKÇA KİRACIYI FUZULİ ŞAGİL KABUL ETMEK GEREKTİĞİ (2)

 • USULÜNE UYGUN ZAMANAŞIMI DEFİ (1)

 • USULÜNE UYUGUN TEBLİGAT (1)

 • USÜLSÜZ ELEKTRİK KULLANMA (1)

 • USÜLSÜZ TEBLİĞİN SONUÇLARI (1)

 • UŞAK İLİ ULUBEY İLÇESİ GÜMÜŞKOL KÖYÜ YAKINLARINDA BULUNAN VE SİYANÜR KULLANILARAK İŞLETİLEN ALTIN MADENİNDEN 26.06.2006 TARİHİ İTİBARIYLA ÇEVREYE SİYANÜR YAYILDIĞI SİYANÜRÜN ZARARLI SONUÇLARINA MARUZ KALDIKLARI (1)

 • UŞAK ULUBEYDE ÇALIŞAN AİLE HEKİMLERİNİN ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN VALİLİK OLURUNUN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • UŞAK-ULUBEY'DE ÇALIŞAN AİLE HEKİMLERİNİN 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • UYAN/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • UYAP ARACILIĞIYLA ELEKTRONİK ORTAMDA MERNİS SİSTEMİNDEN ALINAN NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNE GÖRE SANIKIN HÜKÜMDEN SONRA ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDIĞINDAN SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN MAHKEMESİNCE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI (1)

 • UYAP KANALI İLE MERNİS ÜZERİNDEN ALINAN GÜNCELLENMİŞ NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNDEN SANIĞIN HÜKÜMDEN SONRA ÖLDÜĞÜNÜN ANLAŞILMASI KARŞISINDA HAKKINDAKİ KAMU DÜŞÜRÜLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI (1)

 • UYAP KANALI İLE MERNİS ÜZERİNDEN ALINAN GÜNCELLENMİŞ NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNDEN SANIĞIN HÜKÜMDEN SONRA VEFAT ETTİĞİNİN ANLAŞILMASI KARŞISINDA HAKKINDAKİ KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİNDE MECBURİYET BULUNMASI (1)

 • UYAP KAPSAMINDAKİ BİLGİLER İLE FİZİKİ ORTAMDAKİ BİLGİLER ARASINDA BİR ÇELİŞKİ OLMASI HALİNDE UYAP KAYITLARINA İTİBAR EDİLMESİ GEREKTİĞİ - Sanık Müdafine, Mahkeme Kaleminde Yapılan Fiziki Tebligat Parçasının Üzerinde, Tebliğ Tarihi Olarak 06.05.2013 Tarihinin Görüldüğü - Uyap Sistemi Üzerinden Yapılan İncelemede Tebligatın 06.06.2013 Tarihinde Sistem Üzerinden Başlatıldığı - Sanık Müdafiinin Gerekçeli Karara İlişkin Tebligatı 06.06.2013 Tarihinde Tebellüğ Edip, Aynı Tarihte Temyiz Kanun Yoluna Başvurduğu - Farklı İki Tarihten, Uyap Sistemine Kayıtlı ve Sanık Lehine Olan 06.06.2013 Tarihinin Tebellüğ Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği (1)

 • UYAP KAYITLARINDAN ALINAN GÜNEŞİN DOĞUŞ VE BATIŞ SAATLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGEYE GÖRE SUÇ TARİHİNDE YAZ SAATİ UYGULAMASININ DEVAM ETTİĞİ VE GÜNEŞİN 19.16'DA BATTIĞI DA GÖZETİLEREK SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENDİĞİNE DAİR DELİLLERİN NELERDEN İBARET OLDUĞU AÇIKLANMADAN SANIK HAKKINDA HIRSIZLIK SUÇUNDAN HÜKÜM KURULMASI (1)

 • UYAP KULLANILARAK ALINAN NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNDE, SANIĞIN HÜKÜMDEN SONRA ÖLDÜĞÜ BİLGİSİNİN YER ALMASI - Temyiz Aşamasında Sanığın Öldüğüne Dair Bir İddianın Ortaya Çıkması ya da Uyap Vasıtasıyla Alınan Nüfus Kaydında Öldüğü Bilgisinin Yer Alması - Ölümün Kamu Davasının Düşürülmesini Gerektiren Bir Neden Olduğu - Ölüm Sebebiyle Düşme Kararının Temyiz Merciince Dosya Üzerinde Yapılan İnceleme Sırasında Verilmesi Yerine, Ölüm Bilgisi Sebebiyle Diğer Yönleri İncelenmeyen Hükmün Bozulmasına Karar Verilerek Yerel Mahkemelerce Mahallinde Yapılan Araştırma Sonucunda Sanığın Öldüğünün Kesin Olarak Saptanmasından Sonra Düşme Kararı Verilmesinin Sağlanması Gerektiği (1)

 • UYAP ORTAMINDAN ALINAN NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNE GÖRE SANIĞIN HÜKÜMDEN SONRA VEFAAT ETTİĞİNİN BELİRTİLMESİ KARŞISINDA BU HUSUS ARAŞTIRILARAK SANIĞIN HUKUKİ DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI (1)

 • UYAP SİSTEMİNDEN ALINAN GÜNCEL NÜFUS KAYDINA GÖRE SANIĞIN 11.11.2014 TARİHİNDE ÖLMÜŞ OLDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN TCK'NIN 64. MADDESİ UYARINCA KARAR VERİLMESİ (1)

 • UYAP SİSTEMİNDEN ALINAN GÜNCEL NÜFUS KAYDINA GÖRE SANIĞIN HÜKÜMDEN SONRA ÖLDÜĞÜNÜN ANLAŞILMASI KARŞISINDA SANIK HAKKINDAKİ KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMAKTADIR (1)

 • UYAP SİSTEMİNDEN ALINAN GÜNCEL NÜFUS KAYDINA GÖRE SANIĞIN HÜKÜMDEN SONRA ÖLDÜĞÜNÜN ANLAŞILMASI KARŞISINDA SANIK HAKKINDAKİ KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI (1)

 • UYAP SİSTEMİNDEN ALINAN GÜNCEL NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNE GÖRE SANIĞIN MAHKEMENİN HÜKÜM TARİHİNDEN SONRA TEMYİZ İNCELEME TARİHİNDEN ÖNCE ÖLDÜĞÜNÜN ANLAŞILMASI (1)

 • UYAP SİSTEMİNDEN ÇIKTISI ALINAN GEREKÇELİ KARARIN GEREKÇE KISMI İLE HÜKÜM SONUCU KISMININ DOSYA İÇERİĞİNE UYGUN OLMADIĞI (1)

 • UYAP SİSTEMİNDEN TESPİT EDİLEBİLEN MAZERETİN KABULÜ GEREKTİĞİ - Davanın İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemine İlişkin Olduğu - Davacı Vekilinin Mazeret Dilekçesinde Asliye Ticaret Mahkemesi Dosyalarının Duruşması Nedeniyle Duruşmaya Katılamayacağını Beyan Ettiği - Davacı Vekilinin Mazeretini Belgelendirmediği ve Ara Karar Gereklerinin Yerine Getirilmediği Gerekçesiyle Mazeretin Reddine Karar Verildiği - Dosyanın 3.Kez İşlemden Kaldırılma Tarihi İtibariyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiği - Davacı Vekilinin, Mazeret Dilekçesinin Mahkemeye İntikal Etmiş Olduğu - Duruşmaların Esas Numaralarını da Belirterek Meslekî Mazeretini Somutlaştırdığı - Uyap Sisteminden de Bu Durumun Tespit Edilebilecek Olduğu - Mazeret Dilekçesi Geçerli Kabul Edilerek, Yargılamaya Devam Edilmesi Gerektiği (1)

 • UYAP SİSTEMİNDEN YAPILAN SORGULAMAYA GÖRE AYRICA DAİREMİZDE İNCELEMESİ BULUNAN DAVA DOSYASINDAKİ ATILI EYLEMİYLE YARGILAMASI SONUÇLANDIRILAN VE TEMYİZ EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞTİĞİ ANLAŞILAN DAVA DOSYASINDAKİ ATILI EYLEMLERİNİN BENZER MAHİYETTE OLDUĞU (1)

 • UYAP ÜZERİNDE KAYITLI İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI İLE DOSYADA FİZİKEN MEVCUT İSTİNAF MAHKEMESİ KARARININ BİRBİRİNDEN FARKLI OLDUĞU - Uyap Üzerinde Kayıtlı İstinaf Mahkemesi Kararı İle Dosyada Fiziken Mevcut İstinaf Mahkemesi Kararının Birbirinden Farklı Olduğu Anlaşılmakla Usul ve Yasaya Aykırı Olan Kararın Re'sen Bozulması Gerektiği (1)

 • UYAP ÜZERİNDEN ALINAN NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNE GÖRE SANIĞIN HÜKÜMDEN SONRA ÖLDÜĞÜNÜN ANLAŞILMASI KARŞISINDA SANIK HAKKINDAKİ KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI (1)

 • UYAP ÜZERİNDEN HACİZ YAPILMASI (1)

 • UYAP ÜZERİNDEN MESAİ SAATİ GEÇTİKTEN SONRA VERİLEN DİLEKÇENİN GEÇERLİLİĞİ - Hukuk Muhakemeleri Kanununda Yer Alan Elektronik İşlemlere İlişkin Düzenlemelere İdari Yargılama Usul Kanunu'nda Atıf Yapıldığı - Elektronik Ortamda Yapılan İşlemlerin Gün Sonuna Kadar Gerçekleştirilebileceği - Gün Sonu İfadesinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nde 00 00 Olarak Tanımlandığı - Davacı Vekili Tarafından Dilekçe Ret Kararı Üzerine En Son 27.11.2015 Tarihinde Saat 00 00'a Kadar Elektronik Ortamda Verilmesi Gereken Yenileme Dilekçesinin 27.11.2015, Saat 22 24'te Verildiği - Süresinde Yenilenen Davanın Esası İncelenip Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • UYAP ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERDE SÜRENİN GÜN SONUNDA BİTECEĞİ - Uyap Kayıtlarından Yapılan İncelemede Özel Evrak Olarak Kayıtlı Olan Sanık Savunmanının Temyiz Dilekçesinin Saat 21 12 40'da Oluşturulduğu - Aynı Anda Havale Edilip Savunman Tarafından İmzalandığı - Elektronik Ortamlarda Yapılan İşlemlerde Sürenin Gün Sonunda Biteceği - Sanık Müdafiinin Temyizinin Süresinde Olması Nedeniyle Sanık Hakkındaki Mahkumiyet Hükmünün Esastan İncelenmesi Gerektiği - Temyizin Süresinde Yapılmadığı Gerekçesi İle Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu (1)

 • UYAPA KAYDEDİLEREK ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILAN BELGELERLE İLGİLİ KAYIT TARİHİNİN İLGİLİ İŞLEMLER YÖNÜYLE HAVALE TARİHİ OLARAK ESAS ALINMASI GEREKİR (1)

 • UYAP'TAN ALINAN NÜFUS KAYDINA GÖRE SANIĞIN ÖLDÜĞÜNÜN ANLAŞILMASI HÂLİNDE KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMESİNDE ZORUNLULULUK BULUNMASI (1)

 • UYAPTAN ALINAN NÜFUS KAYDINA GÖRE SANIĞIN ÖLDÜĞÜNÜN BELİRTİLMİŞ OLMASI KARŞISINDA KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMESİNDE ZORUNLULULUK BULUNMASI (1)

 • UYAP'TAN ALINAN NÜFUS KAYDINA GÖRE, SANIĞIN 06.02.2014 TARİHİNDE ÖLDÜĞÜNÜN BELİRTİLMİŞ OLMASI KARŞISINDA KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMESİNDE ZORUNLULULUK BULUNMASI (1)

 • UYAP'TAN ALINAN NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNE GÖRE SANIĞIN HÜKÜM TARİHİNDEN SONRA ÖLDÜĞÜ VE ÖLÜM KAYDININ NÜFUSA İŞLENDİĞİNİN ANLAŞILMASI (1)

 • UYAPTAN ALINAN NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNİN MAHKEMECE KARARA DAYANAK YAPILMASI (1)

 • UYAPTAN GİDER AVANSININ YATIRILMASINA İLİŞKİN KESİN SÜRELİ İHTAR GÖNDERİLMESİ - Davanın Rücuen Tazminat İstemine İlişkin Olduğu - Gider Avansının Yatırılmasına Dair Kesin Süreli İhtarı İçeren Muhtıranın Uyap Üzerinden Davacı Vekiline Gönderildiği – Davacı Vekilinin Elektronik Adres Vererek Bu Adrese Tebligat Yapılmasını İstediğine Dair Bir Bilgi ve Belge Dosya Kapsamında Bulunmadığı - Mahkemece Bu Hususlar Araştırılıp Yöntemince Tebliğ Hususunun Bu Çerçevede Belirlenmesi Gerektiği - Aksi Takdirde Usulünce Süre Verilip Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği (1)

 • UYAPYAN GÖNDERİLEN MAZERET DİLEKÇESİ HAKKINDA KARAR VERİLMEMESİ (1)

 • UYARI İLE SONUÇLANAN OLAYIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ NEDENİ YAPILAMAMASI (1)

 • UYARI LEVHASININ ASILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • UYARI YAPTIRIMININ UYGULANMASI (1)

 • UYARICI LEVHA KONULMAMASI SONUCU BASİT YARALAMA (1)

 • UYARICI LEVHA OLMAYAN KAVŞAK ÇALIŞMASINA GELDİĞİNDE ARAÇ ŞOFÖRÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ NETİCESİNDE MEYDANA GELEN MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI DOLAYISIYLA SİGORTA TAZMİNATI KAPSAMINDA ARAÇ SAHİBİNE ÖDENEN TAZMİNATIN HİZMET KUSURU KAPSAMINDA SORUMLU OLDUĞUNU BELİRTTİĞİ DAVALI İDAREDEN YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • UYARINCA ÖDENMEYEN PARA CEZALARININ HAPSE ÇEVRİLECEĞİNİN BELİRTİLMESİ GEREKİR (1)

 • UYARINCA SUÇUN TAKİBİNİN ŞİKAYETE BAĞLI OLMAMASI (1)

 • UYARINCA TAPU VERİLMESİ (1)

 • UYARINCA TEMEL CEZA BELİRLENİRKEN ALT SINIRDAN UZAKLAŞILMASI GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ (1)

 • UYARINCA USULÜNE UYGUN DÜZENLENMİŞ VEKALETNAMENİN DOSYA İÇERİSİNDE BULUNMASI ZORUNLUDUR (8)

 • UYARIYA RAĞMEN HARCIN YATIRILMAMASI HALİNDE MÜTEAKİP İŞLEMLERİN YAPILAMAYACAĞINDAN DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • UYARIYA RAĞMEN YATIRILMAMASI HALİNDE DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI GEREKİR (1)

 • UYARIYA RAĞMEN YATIRILMAMASI HALİNDE MÜTEAKİP İŞLEMLERİN YAPILAMAYACAĞI (1)

 • UYARLAMA (2)

 • UYARLAMA DAVASI (45)

 • UYARLAMA DAVASINDA FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULAMAMASI (1)

 • UYARLAMA İLE İLGİLİ VERİLEN EK KARARA KARŞI TEMYİZ YASA YOLU (1)

 • UYARLAMA İSTEMİ (1)

 • UYARLAMA KARARI (3)

 • UYARLAMA KARARLARININ DURUŞMALI VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • UYARLAMA KARARLARININ VERİLME USULÜ (1)

 • UYARLAMA KOŞULLARININ BULUNMADIĞI (1)

 • UYARLAMA SONUCU VERİLEN KARARLARIN KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURMAMASI (3)

 • UYARLAMA TALEBİ (7)

 • UYARLAMA YAPILARAK KURULAN HÜKÜMDE ÇELİŞKİ YARATILMASI (1)

 • UYARLAMA YAPILMASI SONUCU CEZANIN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ DURUMLARDA BİHAKKIN TAHLİYE TARİHİNİN GERİ ÇEKİLECEĞİ ANCAK ŞARTLA TAHLİYE TARİHİNİN GERİ ÇEKİLMESİNİN MÜMKÜN BULUNMADIĞI (1)

 • UYARLAMA YARGILAMASI (8)

 • UYARLAMA YARGILAMASI - Mahkumiyet Hükmünün Gerekçesinde Suç Oluşturduğu Kabul Edilen Eylemin Gösterilmesi ve Bunun Nitelendirilmesinin Yapılması Gerektiği - Uyarlama Kararında Lehe Kabul Edilen Kanun Maddesinin Uygulanması Sırasında Gerekçesi Gösterilmeden Üst Sınırdan İndirim Yapılarak Eksik Ceza Tayini - Uyarlama Yargılaması Sonucu Kurulan Hükümle Önceki Hüküm Tümüyle Ortadan Kalktığından, Müsadere, Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti İle İlgili de Karar Verilmesi Gerektiği - 5237 Sayılı Tck'nun 53. Maddesinin İptal Edilen Bölümleri Nazara Alındığında, Hükümlünün Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunması (1)

 • UYARLAMA YARGILAMASI NİTELİĞİ İTİBARİYLE HÜKÜMLÜNÜN LEHİNE OLAN KANUNUN BELİRLENMESİNE YÖNELİK OLDUĞUNDAN HÜKÜMLÜ ALEYHİNE YARGILAMA GİDERİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ (1)

 • UYARLAMA YARGILAMASI YAPILIP YAPILMADIĞI SAPTANARAK SONUCUNA GÖRE TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI HUSUSUNUN DEĞERLENDİRMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • UYARLAMA YARGILAMASINA AİT YARGILAMA GİDERİ (2)

 • UYARLAMA YARGILAMASINDA HÜKÜMLÜNÜN DURUŞMADA DİNLENMESİ (1)

 • UYARLAMA YARGILAMASINDA KESİNLEŞEN İLK HÜKMÜN DIŞINA ÇIKILAMAYACAĞI LEHE GÖRÜLMESİ HALİNDE İLK HÜKMÜN AYNEN İNFAZINA KARAR VERİLMESİ İLE YETİNİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • UYARLAMA YARGILAMASINDA VERİLEN HÜKÜMDE GEREKÇE GÖSTERİLMESİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİ (1)

 • UYARLAMA YARGILAMASINDA VERİLEN KARARLAR BAKIMINDAN CEZANIN ALEYHE DEĞİŞTİRİLMEMESİ İLKESİNİN GEÇERLİ OLMADIĞININ VE HÜKÜMLÜ YARARINA UYGULAMALARIN KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURMAYACAĞININ GÖZETİLMEMESİ (1)

 • UYARLAMA YARGILAMASINDA YARGILAMA GİDERLERİNİN SANIKTAN TAHSİL EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • UYARLAMA YARGILAMASINDAKİ GİDERLERDEN SORUMLU OLMAMASI (1)

 • UYARLAMA YARGILMASI SONUCU VERİLEN KARARDA KAZANILMIŞ HAKKIN KORUNMASI KURALININ UYGULANMAMASI (1)

 • UYARLAMANIN DURUŞMA AÇILARAK YAPILMASI ZORUNLULUĞU (2)

 • UYARLAMANIN KOŞULLARINDAN OLAN ÖNGÖRÜLMEZLİK UNSURUNUN OLUŞMADIĞI (1)

 • UYARLAMANIN ŞARTLARI (14)

 • UYARLAMASI DAVASI (1)

 • UYARLAMAYA KONU OLAN KESİNLEŞMİŞ HÜKÜM VERİLEN UYARLAMA KARARI İLE TÜM SONUÇLARI İLE ORTADAN KALKACAĞINDAN İNFAZA ESAS ALINACAK OLAN UYARLAMA KARARINDA MÜSADERE VE KESİNLEŞEN HÜKÜMDEN ÖNCE YAPILAN YARGILAMA GİDERLERİNİN KARARDA GÖSTERİLMEMESİ (1)

 • UYARLAMAYA KONU SUÇUN NİTELENDİRİLMESİNDE YANILGIYA DÜŞÜLMESİ (1)

 • UYARMA CEZASI (3)

 • UYARMA CEZASI İLE CEZALANDIRILMA (1)

 • UYARMA CEZASI İLE CEZALANDIRILMA İŞLEMİNİN İPTALİ (1)

 • UYARMA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEM İLE BU İŞLEME YAPILAN İTİRAZIN REDDİNE İLİŞKİN TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULUNUN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • UYARMA CEZASI/İHTAR CEZASI (1)

 • UYARMA CEZASINA KARŞI YARGI YOLU KAPATILMIŞ OLDUĞU (1)

 • UYARMA CEZASININ 5525 SAYILI YASA KAPSAMINDA KALMASI (1)

 • UYARMA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ - Davanın Açıldığı Andaki Kurallara Göre Görevli Olan Mahkeme, Yeni Bir Yasa İle Görevsiz Hale Gelmiş İse Mahkemenin Görevsizlik Kararı Vermesi Gerekeceği - Dava Görevsiz Mahkemede Açılmış, Bu Sırada Yapılan Bir Kanun Değişikliği İle Görevsiz Mahkeme O Dava İçin Görevli Hale Gelmiş İse, Mahkeme, Artık Görevsizlik Kararı Veremeyip Davaya Bakmaya Devam Etmesi Gerektiği - İdari Para Cezasına Konu İşlem Kapsamında Aynı Kişi İle İlgili Olarak “uyarma” Kararı da Verildiği ve Dava Konusu Edildiği - İdari Para Cezasına İlişkin Kararın Hukuka Aykırılığı İddiasının Da, İdari Yargı Yerinde Görüleceği - Karayolu Taşıma Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezasına Karşı Açılacak Davanın Çözümünde İdari Yargı Yerinin Görevli Olduğu (1)

 • UYARMA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (5)

 • UYARMA VE KINAMA CEZALARI (1)

 • UYARMA VE KINAMA CEZALARININ YARGISAL DENETİMİNİN YAPILABİLECEĞİ BUNA İLİŞKİN İŞLEMLERE KARŞI AÇILAN DAVALARDA UYUŞMAZLIĞIN ESASININ KARARA BAĞLANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • UYARMA VE KINAMA DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI YARGI YOLUNUN AÇILMASININ ARDINDAN HAKKINDA DAHA ÖNCE VERİLEN KINAMA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVADA BU HUSUS DİKKATE ALINMAKSIZIN DAVANIN SÜRE AŞIMI GEREKÇESİYLE REDDEDİLMESİNİN ADİL YARGILANMA HAKKINI İHLAL ETTİĞİNİ İLERİ SÜRÜLMESİ (1)

 • UYARMANIN SATAŞMA OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • UYDU PLATFORM İŞLETMECİSİ (1)

 • UYDU YAYINI LİSANS VE İZİN YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN MADDELERİNİN ANAYASA AYKIRI OLARAK YÖNETMELİKLE İDARİ VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLDİĞİ, HER YIL YÜKSELTİLEN SERMAYE MİKTARLARININ YAYINCILARI YAYIN YAPAMAZ HALE GETİRDİĞİ İLERİ SÜRÜLEREK İPTALİ İSTEMİ (1)

 • UYGULAMA BİRLİĞİ HUKUKİ BELİRLİLİK VE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYARINCA DAVANIN KABULÜ İLE DAVACININ DERECE VE KADEMESİNİN YENİDEN BELİRLENEREK VARSA FARK ALACAKLARININ HÜKÜM ALTINA ALINMASI (1)

 • UYGULAMA İMAR PLANI (3)

 • UYGULAMA İMAR PLANI VE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ (1)

 • UYGULAMA İMAR PLANINDA YOLDA KALAN TAŞINMAZIN İŞGALİ - Üzerine Reklam Panoları Konulmak Suretiyle Belediye Tarafından İşgal Edildiği - Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Alan Sebebiyle Belediyeden Ecrimisil İstenebileceği (1)

 • UYGULAMA İMAR PLANININ İPTALİ (1)

 • UYGULAMA İMAR PLANININ NAZIM İMAR PLANINA UYGUNLUĞU (1)

 • UYGULAMA İMAR PLANININ ONAYLANMASINA İLİŞKİN BELEDİYE MECLİSİNİN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • UYGULAMA İŞLEMLERİ (1)

 • UYGULAMA İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN ZARARIN TAZMİNİ (1)

 • UYGULAMA KADASTROSU (1)

 • UYGULAMA KADASTROSU SIRASINDA KENDİSİNE AİT TAŞINMAZIN SINIRININ YANLIŞ BELİRLENDİĞİ VE YANLIŞLIĞIN DAVALI HAZİNE'YE AİT TAŞINMAZDAN KAYNAKLANDIĞI İDDİASINA DAYANARAK AÇILAN DAVA (1)

 • UYGULAMA KADASTROSU SIRASINDA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜNÜN EKSİLDİĞİ YENİLEME İLE PARSELDE KALAN METREKARENİN ESKİSİ GİBİ PARSELE EKLENMESİ İSTEMİ (1)

 • UYGULAMA KADASTROSU SIRASINDA TAŞINMAZDA YÜZÖLÇÜMÜ EKSİLMESİNİ DÜZELTİME İSTEMİ - Fen Bilirkişi Raporunda, Ortofoto (Yoksa Uydu Fotoğrafı) ve Hava Fotoğrafları Üzerinden Değerlendirme Yapılmadığı - İlkelere Uygun Tanzim Edilmediğinden Denetime ve Hüküm Vermeye Elverişli Olmadığı - Belgelerden Eksik Olanların Dosyaya Getirilmesi Gerektiği - Harita Mühendisi Sıfatına Sahip Önceki Bilirkişiler Dışında Oluşturulacak Üç Kişilik Harita Mühendisi Bilirkişi Kurulu, Mahalli Bilirkişi ve Taraf Tanıkları Hazır Olduğu Halde Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği - Mahalli Bilirkişi ve Tanıklardan Davacılara Ait Taşınmazın Değişmeyen Doğal ya da Yapay Sınırları Bulunup Bulunmadığı Hususunda Bilgi Alınması, Göstermeleri Halinde Söz Konusu Sınırlar Teknik Bilirkişilere Raporda Gösterilmek Üzere Not Aldırılması Gerektiği - Teknik Bilirkişiler Eliyle Denetime ve Hüküm Vermeye Uygun Rapor Tanzim Edilip Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Kararın Verileceği (1)

 • UYGULAMA KADASTROSU SONRASINDA TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜNDEKİ ARTIŞ (1)

 • UYGULAMA KADASTROSU SONUCU OLUŞAN SINIRIN İPTALİ VE DAVALININ SERA YAPMAK SURETİYLE YOLA VAKİ MÜDAHALESİNİN MEN'İ İSTEMİNDE VEKALET ÜCRETİ TAYİNİ - Seranın Yola Tecavüzlü Hale Geldiği İddiasıyla Açılan Men'i Müdahale Talebine Yönelik Davanın Reddine Karar Verildiği - Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Lehine Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Aaüt Uyarınca Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği (1)

 • UYGULAMA KADASTROSUNA İTİRAZ (1)

 • UYGULAMA KADASTROSUNA İTİRAZ - Lehine Sınır Değişikliği Yapılan veya Yüzölçümü Artan Taşınmaz veya Taşınmazların Bulunmaması Halinde Kadastro Müdürlüğüne Husumet Yöneltilerek de Dava Açılabileceği - Davanın Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddine Karar Verilmesinde İsabet Bulunmadığı (1)

 • UYGULAMA KADASTROSUNA İTİRAZ - Taşınmazlar Arasındaki Sınırın Yanlış Belirlendiğini Öne Sürerek Zeminde Bulunan ve Halen Fiili Olarak Kullanılan Sınıra Göre Tescil İstemi - On Yıllık Hakdüşürücü Süreye Bağlı Kalınmaksızın Genel Mahkemelerde Her Zaman Dava Açabileceği - Davanın Reddi ve Çekişmeli Taşınmazların Komisyon Tutanağında Belirlenen Sınır ve Yüzölçümleriyle Tapuya Tescili Gerektiği (1)

 • UYGULAMA KADASTROSUNA İTİRAZ DAVASI (1)

 • UYGULAMA MADDESİNİN HÜKÜMDE GÖSTERİLMEMESİ (1)

 • UYGULAMA MADDESİNİN YANLIŞ YAZILDIĞI (1)

 • UYGULAMA SINAVININ VE BAŞARISIZ SAYILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - Sözlü Sınavlarında Mevzuata Uygun Olarak Oluşturulmuş Sınav Komisyonunca Adaylara Sorulacak Soruların ve Cevaplarının Önceden Tutanakla Belirlenmesi Gerektiği - Hangi Adaya Hangi Sorunun Sorulduğunun ve Her Adaya Her Komisyon Üyesi Tarafından Hangi Notun Takdir Edildiğinin Ayrı Ayrı Tutanakla Kayıt Altına Alınması Gerektiği - Dava Dosyasında Davalı İdarece Temyiz Safhasında Her Adaya Her Komisyon Üyesi Tarafından Hangi Notun Takdir Edildiğinin Ayrı Ayrı Tutanakla Kayıt Altına Alındığına İlişkin Belgeler Sunulduğu - Sınav Komisyonunca Adaylara Sorulacak Soruların ve Cevaplarının Önceden Tutanakla Belirlenmesi ve Hangi Adaya Hangi Sorunun Sorulduğunun Tespitine İlişkin Belge Ortaya Konamadığı (1)

 • UYGULAMA SONUCU OLUŞAN ÇAP KAYITLARININ İPTALİ TALEBİ (5)

 • UYGULAMA YAPILIRKEN ESAS ALINAN İLAMDA ÖNGÖRÜLEN CEZANIN ADLİ PARA CEZASI OLARAK BELİRTİLMESİ YERİNE HAPİS CEZASI OLARAK GÖSTERİLMESİ SURETİYLE İNFAZDA KARIŞIKLIĞA YOL AÇILMASI (1)

 • UYGULAMA YERİ BULUNMADIĞI HALDE MÜSADERE KARARI VERİLDİĞİ (1)

 • UYGULAMA YERİ BULUNMAYAN MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEMEK SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASININ KANUNA AYKIRI OLDUĞU (1)

 • UYGULAMADA DEVAM EDEN CEZA DAVASINDA VERİLEN MAHKÛMİYET KARARININ KESİNLEŞMESİ KURUM SİGORTA MÜFETTİŞİ VEYA ÇALIŞMA BAKANLIĞI İŞ MÜFETTİŞİ RAPORUNUN KURUMUN YETKİLİ MAKAMLARINA İNTİKAL TARİHİ YA DA İLK RÜCU DAVASININ AÇILMA TARİHİ FAİLE ITTILA TARİHİ OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR (1)

 • UYGULAMADA İŞ MAHKEMESİNDE KARŞI TEMYİZ YOLU İLE TEMYİZ HAKKI TANINMAMAKTA İSE DE GEREK İŞ HUKUKU MEVZUATINDA GEREKSE DE HUMK NUN TEMYİZE AİT HÜKÜMLERİNDE BUNU ENGELLEYEN BİR HÜKÜM BULUNMADIĞI (1)

 • UYGULAMADA İŞ MAHKEMESİNDE KARŞI TEMYİZ YOLU İLE TEMYİZ HAKKI TANINMAMAKTA İSE DE GEREK İŞ HUKUKU MEVZUATINDA GEREKSE DE HUMK NUN TEMYİZE AİT HÜKÜMLERİNDE BUNU ENGELLEYEN BİR HÜKÜM BULUNMAMAKTADIR (63)

 • UYGULAMADA İŞ MAHKEMESİNDE KARŞI TEMYİZ YOLU İLE TEMYİZ HAKKI TANINMAMAKTA İSE DE GEREK İŞ HUKUKU MEVZUATINDA GEREKSE DE HUMK’NUN TEMYİZE AİT HÜKÜMLERİNDE BUNU ENGELLEYEN BİR HÜKÜM BULUNMAMAKTADIR (24)

 • UYGULAMADA VE İNFAZDA KARIŞIKLIK OLUŞTURACAK ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI (1)

 • UYGULAMADA YAZLIK İHTİYACININ YAŞAM BİÇİMİ OLARAK SÜREKLİ KONUT İHTİYACININ BİR DEVAMI OLARAK NİTELENDİRİLDİĞİ (1)

 • UYGULAMALI KARŞILAŞTIRMA YAPILMAK SURETİYLE LEHE YASANIN TESPİTİ (1)

 • UYGULAMANIN İDARİ KARARA DAYANMASI (5)

 • UYGULAMANIN İŞYERİ ŞARTI HALİNE GELMESİ (4)

 • UYGULAMANIN KALDIRILMASI İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • UYGULAMANIN SINIRLARINI USUL VE ESASLARINI GÖSTEREN BİR YASAL DAYANAĞININ BULUNMADIĞI TOPLANAN GÖRÜNTÜLERİN İLERİDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANILAMAYACAĞINA DAİR BİR GÜVENCENİN MEVCUT OLMADIĞI (1)

 • UYGULAMAYA ELVERİŞLİ İMZA BULUNAMAMASI (1)

 • UYGULAMAYLA TİCARİ İLİŞKİLERİNİN OLUMSUZ ETKİLENDİĞİ İDDİASI (1)

 • UYGULANABİLİR OLMA (1)

 • UYGULANACAK CEZANIN TESPİTİ (2)

 • UYGULANACAK FAİZ ORANI (1)

 • UYGULANACAK FAİZ ORANININ TESPİTİ (12)

 • UYGULANACAK GECİKME FAİZİNİN TESPİTİ (1)

 • UYGULANACAK HUKUKU SEÇME İMKÂNI VERİLEN HALLERDE TARAFLARCA AKSİ AÇIKÇA KARARLAŞTIRILMADIKÇA SEÇİLEN HUKUKUN MADDİ HUKUK HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI (1)

 • UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ (1)

 • UYGULANACAK HÜKÜMLER (1)

 • UYGULANACAK KANUN HÜKMÜ (1)

 • UYGULANACAK KANUN HÜKÜMLERİNİN BELİRLENMESİNİN HAKİME AİT OLMASI (1)

 • UYGULANACAK KANUNUN BELİRLENMESİ (1)

 • UYGULANACAK KANUNUN TESPİTİNDE HATA (1)

 • UYGULANACAK KANUNUN TESPİTİNDE TESELSÜLÜN KESİLDİĞİ TARİHİN ESAS ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • UYGULANACAK KURA İLİŞKİN VERİLEN TEDBİR KARARINA UYULMAMASI (1)

 • UYGULANACAK YASANIN TESPİTİ (1)

 • UYGULANACAK YILLIK TEMERRÜT FAİZ ORANI (1)

 • UYGULANACAK YILLIK TEMERRÜT FAİZİ ORANI SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILMAMIŞSA FAİZ BORCUNUN DOĞDUĞU TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE BELİRLENİR (1)

 • UYGULANACAK YILLIK TEMERRÜT FAİZİ ORANI SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILMAMIŞSA FAİZ BORCUNUN DOĞDUĞU TARİHTE YÜRÜRLÜKTE OLAN MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ (1)

 • UYGULANACAK YILLIK TEMERRÜT FAİZİ ORANI SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILMAMIŞSA FAİZ BORCUNUN DOĞDUĞU TARİHTE YÜRÜRLÜKTE OLAN MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE BELİRLENİR (1)

 • UYGULANACAK YILLIK TEMERRÜT FAİZİ ORANI, SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILMAMIŞSA FAİZ BORCUNUN DOĞDUĞU TARİHTE YÜRÜRLÜKTE OLAN MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE BELİRLENİR (2)

 • UYGULANACAK YILLIK TEMERRÜT FAİZİ ORANISÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILMAMIŞSA FAİZ BORCUNUN DOĞDUĞU TARİHTEKİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE BELİRLENİR (1)

 • UYGULANACAK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLUP DOLMADIĞI (1)

 • UYGULANAN ELKOYMA TEDBİRİ HAKKINDA BİR HÜKÜM TESİS EDİLMEMESİ NEDENİYLE MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • UYGULANAN FAİZ ORANLARININ FAHİŞ OLDUĞUNUN ORTAYA ÇIKACAĞINI BELİRTEREK FAİZE VE FAİZ ORANINA İTİRAZ EDİLDİĞİ (1)

 • UYGULANAN FİYATLARIN ÜST SINIRLAN İDARİ OTORİTE OLAN DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN BELİRLENDİĞİNDEN AZAMİ FİYAT HADLERİNİN AŞIRI FİYATLAMA OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ (1)

 • UYGULANAN GÖZALTI VE TUTUKLAMA TEDBİRLERİNİN HUKUKİ OLMAMASI, TUTUKLULUĞA İLİŞKİN KARARLARIN BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ OLMAYAN SULH CEZA HÂKİMLİKLERİNCE VERİLMESİ, SORUŞTURMA DOSYASINA ERİŞİMİN KISITLANMASI VE TUTUKLULUĞA İTİRAZ İNCELEMESİNİN DURUŞMASIZ OLARAK YAPILMASI NEDENLERİYLE KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • UYGULANAN GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN 765 SAYILI KANUNDA BULUNMAMASI NEDENİYLE 5237 SAYILI TCK.NUN ALEYHE SONUÇ DOĞURDUĞU GÖZETİLMEDEN HÜKÜM KURULMASI (1)

 • UYGULANAN GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN 765 SAYILI KANUNDA BULUNMAMASI NEDENİYLE 5237 SAYILI TCK'NUN ALEYHE OLDUĞU GÖZETİLMEDEN KARAR VERİLMESİ (1)

 • UYGULANAN HUKUK MADDELERİNİN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ - Sanık Hakkında Tayin Edilen Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Dönüştürülmesi Sırasında Uygulanan Kanun Maddelerinin Yanlış Gösterilmesi Yeniden Yargılama Yapmayı Gerektirmediğinden Düzelterek Onama Yapıldığı (1)

 • UYGULANAN İDARİ PARA CEZASINA KARŞI AÇILAN DAVANIN REDDEDİLDİĞİ (1)

 • UYGULANAN İHTİYATİ HACZİN TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ KABULÜ İLE KESİN HACZE DÖNÜŞECEĞİ (1)

 • UYGULANAN KANUN MADDESİNİN GÖSTERİLMEMESİ (1)

 • UYGULANAN KANUN MADDESİNİN GÖSTERİLMESİ (1)

 • UYGULANAN KANUN MADDESİNİN HÜKÜM FIKRASINDA GÖSTERİLMEMESİ (1)

 • UYGULANAN KANUN MADDESİNİN KARARDA YANLIŞ GÖSTERİLMESİ (1)

 • UYGULANAN TEDAVİDE GECİKME OLDUĞU USG VE BBT SİNİN ÇEKİLMESİ GEREKTİĞİ BUNUN YAPILMAMIŞ OLMASININ EKSİKLİK OLDUĞU (1)

 • UYGULANAN TEDAVİNİN HASTANIN KLİNİK TABLOSUNU KÖTÜLEŞTİRDİĞİ VE İLGİLİNİN KOMPLİKASYONLAR NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİĞİ (1)

 • UYGULANAN TEDAVİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞI (1)

 • UYGULANAN TEDBİRİN ÖLÇÜSÜZ HALE GELDİĞİNİN ANLAŞILDIĞI (1)

 • UYGULANAN TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA İLETİŞİMİN DİNLENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI TEDBİRİ SONUCUNDA ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİ HAKKI HABERLEŞME VE İFADE ÖZGÜRLÜKLERİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI (1)

 • UYGULANAN TUTUKLAMA TEDBİRİNİN HUKUKİ OLMAMASI NEDENİYLE KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • UYGULANAN TUTUKLAMA TEDBİRİNİN HUKUKİ OLMAMASI VE SORUŞTURMA DOSYASINA ERİŞİMİN KISITLANMASI NEDENLERİYLE KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN İDDİA AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUN OLMASI NEDENİYLE KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR (1)

 • UYGULANAN TUTUKLAMA TEDBİRİNİN HUKUKİ OLMAMASI, TUTUKLULUĞUN MAKUL SÜREYİ AŞMASI, TUTUKLULUĞA İLİŞKİN KARARLARIN BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ OLMAYAN SULH CEZA HAKİMLİKLERİNCE VERİLMESİ, SORUŞTURMA DOSYASINA ERİŞİMİN KISITLANMASI VE TUTUKLULUĞA İTİRAZ İNCELEMESİNİN DURUŞMASIZ OLARAK YAPILMASI KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ HAKKININ İHLALİ NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR (1)

 • UYGULANAN YASA MADDESİNİN GÖSTERİLMEMESİ (1)

 • UYGULANAN YASA MADDESİNİN YANLIŞ OLMASI (1)

 • UYGULANICAK CEZALAR (1)

 • UYGULANMAKTA OLAN 1086 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 440. MADDESİNDE SAYILAN SEBEPLERDEN HİÇBİRİSİNE UYGUN OLMAYAN KARAR DÜZELTME İSTEĞİNİN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR (1)

 • UYGULANMASI (1)

 • UYGULANMASI GEREKEN FAİZ ORANLARININ TESPİTİ (1)

 • UYGULANMASI GEREKEN YASA MADDESİNİN İNFAZDA HÜKÜMLÜ LEHİNE SONUÇ DOĞURMASI (1)

 • UYGULANMASI GEREKEN YÖNETMELİKTE MAHKEMECE YANILGIYA DÜŞÜLMESİ (1)

 • UYGULANMASI İDARİ ORGANLARA BIRAKILAN CEZALAR ADLİ NİTELİKTE OLMADIĞINDAN BUNLAR HAKKINDA YAPILAN İTİRAZLAR YA DA AÇILAN DAVALAR CEZA DAVASI OLARAK NİTELENDİRİLEMEZLER (3)

 • UYGULANMASI İDARİ ORGANLARA BIRAKILAN CEZALAR ADLİ NİTELİKTE OLMADIĞINDAN BUNLAR HAKKINDA YAPILAN İTİRAZLAR YA DA AÇILAN DAVALAR CEZA DAVASI OLARAK NİTELENDİRİLEMEZLER İDARİ NİTELİKLERİNDEN DOLAYI BU DAVALARA İLİŞKİN GÖREV VE HÜKÜM UYUŞMAZLIKLARININ UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN HUKUK BÖLÜMÜNDE İNCELENİP ÇÖZÜMLENMESİ GEREKİR (1)

 • UYGULANMASI İDARİ ORGANLARA BIRAKILAN CEZALAR ADLİ NİTELİKTE OLMADIĞINDAN, BUNLAR HAKKINDA YAPILAN İTİRAZLAR YA DA AÇILAN DAVALAR CEZA DAVASI OLARAK NİTELENDİRİLEMEZLER (1)

 • UYGULANMAYACAK MEVZUAT (1)

 • UYGUN BEDEL KARŞILIĞI İRTİFAK KURULMASI (1)

 • UYGUN BİR BEDEL TAYİN EDİLMEDİĞİ (1)

 • UYGUN BİR MİKTARA HÜKMEDİLMESİ GEREKMESİ (1)

 • UYGUN DÜŞMEYEN BİLİRKİŞİ RAPORUNA DAYANILARAK HÜKÜM KURULMASI (1)

 • UYGUN EMSAL OLMADIĞI BELİRTİLEN KAT MÜLKİYETİ KURULU BİNADAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞININ EMSAL ALINMASI (1)

 • UYGUN EMSALİN BELİRLENMESİ (1)

 • UYGUN GEÇİT YERİNİN SAPTANMASI (10)

 • UYGUN İLLİYET BAĞININ KURULMAMIŞ OLMASI (1)

 • UYGUN MİKTARDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TAKTİRİ (1)

 • UYGUN NEDENSELLİK BAĞI TAŞIYAN TÜM ZARARLI SONUÇLARDAN HAKSIZ EYLEMİ GERÇEKLEŞTİREN SORUMLUDUR (1)

 • UYGUN OLMADIĞININ TESPİTİ HALİNDE YENİDEN DAVA AÇILMAK ÜZERE DİLEKÇENİN REDDEDİLECEĞİ (1)

 • UYGUN OLMAYAN İDDİANAME İLE HÜKÜM KURULMASI (1)

 • UYGUN OLMAYAN KOŞULLARDA TUTULMA İDDİASININ DEĞERLENDİRİLMEMESİ NEDENİYLE ETKİLİ BAŞVURU HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • UYGUN OLMAYAN YERLERDE BÜYÜK BAŞ HAYVAN BESLEMEK (1)

 • UYGUN SÜRELİ KİŞİSEL İLİŞKİ (1)

 • UYGUN SÜRELİ ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİ (1)

 • UYGUN VE YETERLİ TAZMİN MİKTARI (1)

 • UYGUN YERİN ARANMASI İLKESİ (1)

 • UYGUR/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • UYKU HALİNİN SUÇUN İŞLENMESİNİ KOLAYLAŞTIRAN FİİLİ BİR DURUM NİTELİĞİNDE OLMASI (1)

 • UYKU SIRASINDA ÖLDÜRMENİN AĞIRLAŞTIRICI SEBEP OLDUĞU - Sanığın Eylemi Gerçekleştirdiği Sırada Maktülün Uyku Halinde Olduğu - Eylemin "Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi" Nedeniyle Cezalandırılması Gerektiği (1)

 • UYKU VE SAİR İHTİYAÇLAR İÇİN GEÇEN ZAMAN ÇIKARILDIĞINDA GÜNDE 24 SAAT ÇALIŞAN İŞÇİNİN FİİLEN 14 SAAT ÇALIŞTIĞININ KABUL EDİLDİĞİ (1)

 • UYMA KARARININ DAVANIN ESASINI ÇÖZÜMLEYEN BİR KARAR OLDUĞU ARA KARARI NİTELİĞİNDE OLMADIĞI (1)

 • UYSAL VE OSAL/TÜRKİYE DAVASI (3)

 • UYULAN BOZMA İLAMINDA DAVACI TARAFIN MADDİ TAZMİNATA YÖNELİK TEMYİZ İTİRAZLARININ DEĞERLENDİRİLMEDİĞİ (1)

 • UYULAN BOZMA KARARI DOĞRULTUSUNDA İNCELEME YAPILARAK BİR KARAR VERİLMESİ VE VERİLEN KARARIN GEREKÇELENDİRMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • UYULAN BOZMA KARARI GEREĞİNİN YERİNE TAM OLARAK GETİRİLMEMESİ GEREKÇESİYLE İKİNCİ KEZ BOZULMASINA SEBEBİYET VERMEYECEK ŞEKİLDE ÖZENLE İŞLEM YAPMAK VE HÜKÜM KURMAK ZORUNLULUĞU GETİRİLDİĞİ (1)

 • UYULAN BOZMA KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ (2)

 • UYULMASI ZORUNLU USULLERİN UYGULANMASI VE SORUŞTURMA AÇILMASINA GEREK OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ İÇİN ÖNARAŞTIRMA YAPILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • UYULMASINA KARAR VERİLEN BOZMA İLAMINDAN FARKLI BİR HESAPLAMA YÖNTEMİ İLE HESAPLAMA YAPAN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINMASI (2)

 • UYULMASINA KARAR VERİLEN BOZMA İLAMINDAN FARKLI BİR HESAPLAMA YÖNTEMİ İLE HESAPLAMA YAPAN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINMASININ HATALI OLDUĞU (1)

 • UYUM BOZUKLUĞU VE SINIRDA MENTAL İŞLEVSELLİK TANILARIYLA KAPALI KADIN KLİNİĞİNDE YATARAK TEDAVİ GÖREN MAĞDURENİN UĞRADIĞI CİNSEL SALDIRININ RUH SAĞLIĞINI KISMEN BOZDUĞUNA KARARI (1)

 • UYUMAKTA OLAN MAKTULENİN AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ EDİLEREK ÖLDÜRÜLMESİ (1)

 • UYUMLU EYLEM HALİNDE MAL VERMEYİ REDDEDEREK ÇİMENTO VE HAZIR BETON PAZARINDA RAKİP KONUMUNDA OLAN Ö. ÇİMENTOYU PİYASA DIŞINA ÇIKARTMAYA ÇALIŞMAK SURETİYLE 4054 SAYILI KANUNU İHLÂL ETTİKLERİ GEREKESİYLE İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • UYUMLU EYLEM HALİNDE MAL VERMEYİ REDDEDEREK ÇİMENTO VE HAZIR BETON PAZARINDA RAKİP KONUMUNDA OLAN ŞİRKETİ PİYASA DIŞINA ÇIKARTMAYA ÇALIŞMAK (1)

 • UYUMLU EYLEM VEYA KARAR İÇİNDE YER ALMADIĞI İDARİ PARA CEZASINI GEREKTİREN HERHANGİ BİR EYLEMİNİN BULUNMADIĞI İLERİ SÜRÜLEREK İPTALİ İSTEMİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞA DÜŞEN TARAFLAR ARASINDA AÇIK VE YAZILI ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKEN SÖZLEŞME İLE DAHA YÜKSEK BİR TUTAR BELİRLENMEMİŞSE HAKEMİN VERDİĞİ KIRK BİN TÜRK LİRASINA KADAR OLAN KARARLAR HER İKİ TARAF İÇİN KESİNDİR (1)

 • UYUŞMAZLIĞA DÜŞEN TARAFLAR ARASINDA AÇIK VE YAZILI ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKEN SÖZLEŞME İLE DAHA YÜKSEK BİR TUTAR BELİRLENMEMİŞSE HAKEMİN VERDİĞİ KIRK BİN TÜRK LİRASINA KADAR OLAN KARARLARIN HER İKİ TARAF İÇİN KESİN OLDUĞU (1)

 • UYUŞMAZLIĞA DÜŞEN TARAFLAR ARASINDA, AÇIK VE YAZILI ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKEN SÖZLEŞME İLE DAHA YÜKSEK BİR TUTAR BELİRLENMEMİŞSE HAKEMİN VERDİĞİ KIRK BİN TÜRK LİRASINA KADAR OLAN KARARLAR HER İKİ TARAF İÇİN KESİNDİR (1)

 • UYUŞMAZLIĞA İLİŞKİN BAŞSAVCILIK KARARININ KESİN OLMASI (1)

 • UYUŞMAZLIĞA KONU DEVİR İŞLEMİNDE KAMU YARARI BULUNMASI (1)

 • UYUŞMAZLIĞA KONU MENSUP KREDİSİNİN TÜKETİCİ KREDİLERİNİN NİTELİĞİ VE ŞARTLARINI İÇERMEMESİ SEBEBİYLE TÜKETİCİ KREDİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMAMASI (1)

 • UYUŞMAZLIĞA KONU PARSELİN İMAR PLANINDA LİSE ALANINDA KALDIĞI TAŞINMAZA İDARECE FİİLEN EL ATILMADIĞI KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAŞINMAZIN BEDELİNİN ÖDENİLMESİ İSTEMİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞA KONU SÖZLEŞMENİN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMAMIŞ OLMASI (1)

 • UYUŞMAZLIĞA ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI (2)

 • UYUŞMAZLIĞI AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN ÇÖZÜMLEMESİ GEREKTİĞİ - Sanığın 18 Yaşından Küçük Mağdurun Aniden Eşofmanını İndirdiği ve Cinsel Organını Tuttuğu - Eyleminin Sarkıntılık Düzeyini Aşan Çocuğun Cinsel İstismarı Olup Olmadığı Hususunda Delillerin Takdir ve Değerlendirmesinin Üst Dereceli Olan Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu (1)

 • UYUŞMAZLIĞI ÇÖZMEKLE GÖREVLİ VE YETKİLİ YARGI YERİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞI DOĞURAN ESAS HUKUKİ İLİŞKİNİN HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANMASI (1)

 • UYUŞMAZLIĞI İŞ MAHKEMESİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN İDARİ YARGI YERİNDE Mİ ADLİ YARGI YERİNDE Mİ GÖRÜLECEĞİ HUSUSU (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN 4077 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KALMASI NEDENİYLE TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN 6643 SAYILI YASAYA DAYANMASI (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ADLİ DAVA YERİNDE Mİ İDARİ DAVA YERİNDE Mİ GÖRÜLECEĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ADLİ İŞLEMDEN KAYNAKLANDIĞI - Yakalama, Tutuklama ve Mükerrer İnfazın; İdari İşlem veya Eylemden Değil, İnfazın Usulü İşlemlerinin Eksik Yapılması Suretiyle Gerçekleşen Adli İşlemden Doğduğu - İş Bu Davaya Konu Tazminat Davasının Görüm ve Çözümünde Adli Yargı Mercilerinin Görevli Olduğu (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ADLİ YARGI DA MI İDARİ YARGI DA MI GÖRÜLECEĞİ (7)

 • UYUŞMAZLIĞIN ADLİ YARGI MI İDARİ YARGIYA MI GİRECEĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ADLİ YARGI YERİNDE Mİ İDARİ DAVA YERİNDE Mİ GÖRÜLECEĞİ (3)

 • UYUŞMAZLIĞIN ADLİ YARGI YERİNDE Mİ İDARİ YAARGI YERİNDE Mİ GÖRÜLECEĞİ (2)

 • UYUŞMAZLIĞIN ADLİ YARGI YERİNDE Mİ İDARİ YARGI YERİNDE Mİ GÖRÜLECEĞİ (10)

 • UYUŞMAZLIĞIN ADLİ YARGI YERİNDE Mİ İDARİ YARGI YERİNDE Mİ GÖRÜLECEĞİ DURUM (3)

 • UYUŞMAZLIĞIN ADLİ YARGI YERİNDE Mİ İDARİ YARGI YERİNDE Mİ GÖRÜLECEĞİ DURUMU (11)

 • UYUŞMAZLIĞIN ADLİ YARGI YERİNDE Mİ İDARİ YARGI YERİNDE Mİ GÖRÜLECEĞİ HUSUSU (2)

 • UYUŞMAZLIĞIN ADLİ YARGI YERİNDE Mİ İDARİ YARGIB YERİNDE Mİ GÖRÜLECEĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ADLİ YARGI YOLUNDA VE İŞ MAHKEMESİNDE ÇÖZÜLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ADLİ YARGININ GÖREVİNE GİRMESİ (7)

 • UYUŞMAZLIĞIN ALIM SATIM İLİŞKİSİNDEN Mİ KİRA SÖZLEŞMESİNDEN Mİ KAYNAKLANDIĞI SAPTANDIKTAN SONRA SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ASKERİ CEZA MAHKEMESİNDE Mİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE Mİ GÖRÜLECEĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ASKERİ CEZA MAHKEMESİNDE Mİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE Mİ GÖRÜLECEĞİ DURUMU (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ASKERİ İDARİ YARGI YERİNDE Mİ İDARİ YARGI YERİNDE Mİ GÖRÜLECEĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ASKERİ İDARİ YARGI YERİNDE Mİ İDARİ YARGI YERİNDE Mİ GÖRÜLECEĞİ HUSUSU (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN GÖREV ALANINA GİRİDİĞİ - Emekli Aylığı Emsallerine Göre Düşük Olduğundan Aynı Seviyeye Getirilmesi İçin Sgk Başkanlığı'na Yapılan Başvurunun Reddi İşleminin İptali İstemi (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ASLİYE CEZADA MI ASKERİ CEZA MAHKEMESİNDE Mİ GÖRÜLECEĞİ DURUMU (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLECEĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜP SONUÇLANDIRILMASI GEREKMEKTEDİR (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİRDİĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NİN GÖREVİNE GİRDİĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN AYIPLI HİZMET SATIMINDAN KAYNAKLANMAMASI (2)

 • UYUŞMAZLIĞIN BANKACILIK HİZMETLERİ VE KREDİ SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA DA TASARRUFUN İPTALİ DAVASI GÖRÜLÜR (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN BANKACILIK İŞLEMİNDEN KAYNAKLANDIĞI VE MUTLAK TİCARİ DAVA NİTELİĞİNDE OLDUĞU (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN BANKALAR KANUNDAN KAYNAKLANMAMASI (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN BU NİTELİĞİNE GÖRE GÖREVLİ MAHKEME SULH HUKUK MAHKEMESİDİR (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜM YERİNİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ OLDUĞU (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜM YERİNİN İDARİ YARGI DEĞİL ADLİ YARGI OLDUĞUNUN VE UYUŞMAZLIĞIN 6762 SAYILI T.T.K. UYARINCA TİCARİ İŞ NİTELİĞİNDEKİ TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANDIĞININ KABULÜYLE İŞİN ESASINA GİRİLMESİ GEREKİR (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ İÇİN HAKEME BAŞVURMAK ZORUNLU İSE BU ZORUNLU TAHKİMDİR (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ADLİ YARGI YERİNİN Mİ İDARİ YARGI YERİNİN Mİ GÖREVLİ OLDUĞU DURUMU (2)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİRDİĞİ HALLERDE BİLİRKİŞİNİN REY VE MÜTALAASININ ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE ADLİ YARGI YERİNİN Mİ İDARİ YARGI YERİNİN Mİ GÖREVLİ OLDUĞU DURUM (4)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU - İl Telekom Müdürlüğünde Görev Yapmakta İken, Kamu Kurumu Emrine Atanan Tarafından; Maaş Nakil İlmühaberinin Düzeltilmesi İstemiyle Yapılan Başvurunun Zımnen Reddine İlişkin İşlemin İptali İsteminde Görevli Mahkeme - İptali İstenilen İşlemin Tesis Edildiği Tarihte Davalı Şirketin Kamu Kuruluşu Niteliği Taşımadığı - İdari Yargı Yetkisi Kapsamında Açılmış Bir İdari Dava Bulunduğundan Sözedilemeyeceği (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE AİLE MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE AİLE MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU GÖZETİLEREK DAVANIN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ GEREKTİĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU - Olayda Tecavüzün Önlenmesi, Telif Hakkı, Eser Sahipliğinin Tesbiti, Tecavüz Nedeniyle Tazminat İstenmediği - Sözleşme ve Borçlar Kanunu Hükümlerine Dayanılarak Bakiye İş Bedeli Alacağının Tahsili Dava Edildiği - Taraflar Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği İtibariyle Eser Sözleşmesi Olduğu - Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE CEZAİ ŞARTA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN TARTIŞILIP DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLDUĞU (2)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE GENEL MAHKEMELRİN GÖREVLİ OLDUĞU - Bir Hukuki İşlemin 4077 Sayılı Kanun Kapsamında Kaldığının Kabul Edilmesi İçin, Kanunun Amacı İçerisinde Tanımlanan Taraflar Arasında Mal ve Hizmet Satışına İlişkin Bir Hukuki İşlemin Olması Gerektiği - Davalının Araçların Üzerine Yıkılan Duvarın Bulunduğu Sitenin Müteahhiti Olduğu - Davacılar İle Davalı Arasında Bir Sözleşme Bulunmadığı - Davalının Müteahhit Olmasının Davaya Tüketici Mahkemesi Sıfatı İle Bakılmasını Gerektirmeyeceği - Davacıların 4077 Sayılı Yasa Kapsamında Tüketici Olmadığı - Davaya Bakmaya Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE GÖREVLİ YARGI YERİNİN ADLİ YARGI OLDUĞU (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İDAR YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU - İmar Planında “Kentsel Rekreasyon Alanı” Olarak Ayrılmak Suretiyle Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İsteminde Görevli Mahkeme (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGI GÖREVLİDİR - Gecekondu ve Ek Binaların Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında İdarece Kamulaştırma İşlemi Yapılmaksızın ve Herhangi Bir Bedel Ödenmeksizin Tamamen Yıktırılması Sonucu Uğranılan Zararın Tazmini İstemi (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGI YERİNİN GÖREVLİ BULUNDUĞU (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGI YERİNİN GÖREVLİ OLDUĞU (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGINI GÖREVLİ OLDUĞU - İmar Planında Anaokulu Alanı Olarak Ayrılmak Suretiyle Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İsteminde Görevli Mahkeme (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGINI GÖREVLİ OLDUĞU - İmar Planında Temel Eğitim Alanı Olarak Ayrılmak Suretiyle Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsil İle Taşınmazın Davalı Lehine Tapudan Terkini İsteminde Görevli Mahkeme (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU - Hissedarı Olunan Taşınmaza İmar Planında Kentsel Çalışma Alanı Olarak Ayrılmak Suretiyle Kamulaştırmasız El Atıldığı - İdarece Kamu Gücü Kullanılarak Tek Yanlı İrade İle Yapılan İmar Planlarında Yer Alan Davacının Hissedar Olduğu Taşınmazın Bedelinin Tazmini İstendiği - İmar Planı ve Buna Dayalı İmar Uygulaması Sonucunda Uğranılan Zararın Tazminine Yönelik Bulunan Davanın, İdari Eylem ve İşlemlerden Dolayı Kişisel Hakları Doğrudan Muhtel Olanlar Tarafından Açılan Tam Yargı Davaları Kapsamında İdari Yargı Yerince Çözümlenmesi Gerektiği (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU - Davanın İdarece Kamu Gücü Kullanılarak Tek Yanlı İrade İle Yapılan İmar Planlarında Yer Alan Davacılara Ait Taşınmazın Bedelinin Tazminine İlişkin Bulunduğu - İmar Planı ve Buna Dayalı İmar Uygulaması Sonucunda Uğranılan Zararın Tazminine Yönelik Bulunan Davanın İdari Eylem ve İşlemlerden Dolayı Kişisel Hakları Doğrudan Muhtel Olanlar Tarafından Açılan Tam Yargı Davaları Kapsamında İdari Yargı Yerince Çözümlenmesi Gerektiği (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU - Davanın, İdari Eylem ve İşlemlerden Dolayı Kişisel Haklan Doğrudan Muhtel Olanlar Tarafından Açılan Tam Yargı Davaları Kapsamında İdari Yargı Yerince Çözümlenmesi Gerektiği (2)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU - Dere Mutlak Koruma Alanı İçinde Kalması Suretiyle Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazların Bedelinin Tahsili İsteminde Görevli Mahkeme (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU - Hisseli Taşınmaza İmar Planında Park Alanı Olarak Ayrılmak Suretiyle Kamulaştırmasız El Atıldığından Taşınmaz Bedelinin Tahsili İsteminde Görevli Mahkeme (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU - İmar Planında Eğitim Alanı Olarak Ayrılmak Suretiyle Kamulaştırmasız Olarak El Atılan Taşınmazın Bedelinin Tahsili İsteminde Görevli Mahkeme (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU - İmar Planında Kısmen Park Alanı, Kısmen Konut Alanı ve Kısmen Yol Alanı Olarak Ayrılmak Suretiyle Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İsteminde Görevli Mahkeme (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU - İmar Planında Olimpiyat Parkı Alanı Olarak Ayrılan Taşınmaza Kamulaştırmasız El Atılması Nedeniyle Bedelin Tazmini İsteminde Görevli Mahkeme (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU - Olay Tarihi İtibariyle Kamu Kuruluşu Niteliğinde Olan Elektrik Dağıtım Şirketinin Kamu Hizmetini, Yöntemine ve Hukuka Uygun Olarak Yürütüp Yürütmediği, Kamu Yararına Uygun Şekilde İşletip İşletilmediğinin İrdelenmesi Gerektiği - Hizmet Kusuru ya da Başka Bir Nedenle İdarenin Sorumluluğu Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği - Bu Araştırmanın da İdari Yargı Yerlerince Yapılması Gerektiği (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU - 5510 Sayılı Kanun'un Yürürlüğe Girmesinden Önce İştirakçi Sıfatıyla Çalışmakta Olanlar İle Emekli Sıfatıyla 5434 Sayılı Kanuna Göre Emekli, Dul ve Yetim Aylığı Almakta Olanlar ve Ayrıca Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden İleride Emekliliğe Hak Kazanacaklar Yönünden Sosyal Güvenlik Kurumunca Tesis Edilen İşlem ve Yapacağı Muamelelerin İdari İşlem ve İdari Eylem Niteliğini Korumaya Devam Edeceği - Emekli Olmasına Rağmen Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunduğu Tespit Edilen Davacının Maaşından Kanunun Öngördüğü Oranda Yapılan Kesintinin İptali İsteminde Görevli Mahkeme (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU - İmar Planında Özel Sağlık Alanı Olarak Ayrılmak Suretiyle Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsil İsteminde Görevli Mahkeme (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU - İmar Planında Sağlık Alanı Olarak Ayrılmak Suretiyle Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsil İsteminde Görevli Mahkeme (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU - İmar Planında Spor Alanı Olarak Ayrılmak Suretiyle Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İsteminde Görevli Mahkeme (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE ŞUBENİN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİNİN DE YETKİLİ OLDUĞU (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU (3)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU GÖZETİLEREK GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKTIĞI TARİHTEKİ MEVZUATIN UYGULANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNÜN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVİ İÇERİSİNDE OLDUĞU (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNÜN DENİZCİLİK İHTİSAS MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU DURUM (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNÜN GENEL MAHKEMELERİN GÖREVİ İÇERİSİNDE OLDUĞU (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNÜN İDARİ YARGININ GÖREV ALANINA GİRDİĞİ (2)

 • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNÜN YARGILAMAYI GEREKTİRMESİ (2)

 • UYUŞMAZLIĞIN DAVACININ PAYDAŞI OLDUĞU TAŞINMAZDA DAVALI BELEDİYEYE AİT PAYIN DİĞER PAYDAŞLARA SATIŞINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDEN FAYDALANMA İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMDEN KAYNAKLANDIĞI (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN EKSİK ARAŞTIRMAYLA HÜKÜM KURULUP KURULMADIĞININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN OLDUĞU (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ESASINA DAİR TEMYİZ İNCELEMESİ YAPILMAMIŞ OLUP BU İNCELEMENİN KURULUMUZCA DEĞİL İLK DERECE YARGI YERİNCE VERİLEN KARARLARI TEMYİZEN İNCELEMEKLE GÖREVLİ VERGİ DAVA DAİRESİNCE YAPILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ESASINA GİRİLEREK HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİNİN YAPILMASI GEREKİRKEN, İŞLEMİN İDARİ DAVAYA KONU OLABİLECEK KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU BİR İŞLEM OLARAK NİTELENDİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI GEREKÇESİYLE İŞİN ESASI GÖRÜŞÜLMEKSİZİN VERİLEN MAHKEME KARARINDA USUL KURALLARINA UYGUNLUK BULUNMAMAKTADIR (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ESASINA İLİŞKİN TEMYİZ İNCELEMESİ YAPILMAMIŞ OLUP İLK DERECE YARGI YERİNCE VERİLEN KARARLARI TEMYİZEN İNCELEMEKLE GÖREVLİ VERGİ DAVA DAİRESİNCE YAPILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE VE GENEL MAHKEMELERCE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN GENEL HÜKÜMLER DOĞRULTUSUNDA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜLMESİ GEREKİR (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN GENEL HÜKÜMLER UYARINCA VE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNCE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKİR (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN GENEL HÜKÜMLERE GÖRE ÇÖZÜMLENEBİLMESİNİN ŞARTI (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN GENEL HÜKÜMLERE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ GEREĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN GENEL HÜKÜMLERE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN GENEL HÜKÜMLERE TABİ OLMASI (3)

 • UYUŞMAZLIĞIN GENEL MAHKEMELERDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ (3)

 • UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİ AŞAMALARINA GÖRE VEKALET ÜCRETİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN GÖRÜM VE ÇÖZÜM YERİNİN İDARİ YARGI YERİ OLDUĞU (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGI YERİ GÖREVLİ BULUNDUĞU (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE İDARİ YARGI YERİ GÖREVLİ OLDUĞU (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN HAKEM SIFATI İLE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ GEREKÇESİ İLE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKİR (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN HAKSIZ FİİL HÜKÜMLERİNE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANDIĞI - Murisin Vefatından Sonra Banka Kartı Vasıtasıyla Aylığının Çekildiği - Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Değil, Genel Mahkemede Görülmesi Gerektiği (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANDIĞI SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDAN KAYNAKLANMADIĞI (3)

 • UYUŞMAZLIĞIN HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANMASI (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANMASINA GÖRE TİCARİ DAVA NİTELİNDE BULUNMAYAN UYUŞMAZLIĞIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKİR (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN HAKSIZ FİİLE DAYALI OLDUĞU ALACAK MİKTARININ BELİRLENMESİNİN YARGILAMA VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ GEREKTİRDİĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN HANGİ YER MAHKEMESİNDE GÖRÜLECEĞİ DURUMU (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN ISLAH DİLEKÇESİ VE TARAFLARIN DAVACININ ÜYE OLMADIĞI YOLUNDAKİ KABULLERİ DOĞRULTUSUNDA SATIM İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN İDARİ MAHKEMEDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ - Dere Mutlak Koruma Alanı İçinde Kalması Suretiyle Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İsteminde Görevli Mahkeme (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN İDARİ MAHKEMEDE Mİ ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE Mİ GÖRÜLECEĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN İDARİ YARGI DA MI ASKERİ İDARİ YARGI DA MI GÖRÜLECEĞİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN İDARİ YARGI YERİNCE ÇÖZÜMLENMESİ (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ DURUM (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLECEĞİ SONUCU (1)

 • UYUŞMAZLIĞIN İDARİ YARGI YERİNDE Mİ ADLİ YARGI YERİNDE Mİ GÖRÜLECEĞİ (1)