Lütfen bekleyiniz...

Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • R.G. BAŞVURUSU (1)

 • R.M. BAŞVURUSU (1)

 • R.V.Y. A.Ş. BAŞVURUSU (1)

 • R.V.Y. A.Ş.NİN YAYINLARININ RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU TARAFINDAN DURDURULDUĞU (1)

 • RABİA NUR YAZICI VE SELMA KOCAPİÇAK BAŞVURUSU (1)

 • RABİA TAN VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • RADARLA HIZ DENETİMİNİN KARAYOLUNUN HANGİ KESİMİNDE VE HANGİ SÜRELERDE YAPILACAĞI KONULARINDA SÜRÜCÜLERİN TRAFİK İŞARET LEVHALARIYLA BİLGİLENDİRİLMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU - Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönergede Yapılan Değişiklikler, Radarla Hız Denetiminin Karayolunun Hangi Kesiminde ve Hangi Sürelerde Yapılacağı Hususunda Yol Kullanıcılarının Bilgilendirilmesi Zorunluluğunu Ortadan Kaldırmadığı - İdarenin Yol Kullanıcılarını Her Koşulda Bilgilendirmek İle Yükümlü Tutulduğu - Bu Amaçla Ulusal ve Yerel Medya İle Diğer İletişim Araçlarında da Azami Ölçüde Yararlanma Cihetine Gidebileceği Sonucuna Varılması Gerektiği - İdarenin Öncelikle Kendi Mutat Vasıta ve Yöntemleriyle Bilgilendirme Yapacağı - Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönergenin Kapsamındaki Bilgilendirmenin, Bu Yönetmelikteki Usul ve Esaslara Göre Konulacak Trafik İşaret Levhaları İle Yapılması Gerektiği - Bu Yöntem Dışında Gerekiyorsa Medya ve Diğer İletişim Araçlarından da Yararlanılacağı - Yönerge Hükmü Uyarınca, Radarla Hız Denetiminin Karayolunun Hangi Kesiminde ve Hangi Sürelerde Yapılacağı Konularında Sürücülerin, Her Şeyden Önce Trafik İşaret Levhalarıyla Bilgilendirilmesinin Zorunlu Olduğu (1)

 • RADİ ŞEKERCİ – TÜRKİYE DAVASI (1)

 • RADYASYON GÖREVLİLERİNİN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI KAPSAMINDA OLDUĞU – İşçinin, Log Servisinde Operasyon İşçisi Olarak Çalıştığı - Bilirkişi Raporundaki Tespitler Doğrultusunda, Davacının Radyosyan Görevlisi Olduğu - Bu Kişilerin Radyoaktif ve Radyoiyonizan Maddelerle Yapılan İşler Kapsamına Girdiği - Ek Raporda Belirlenen, Belirtilen İşyerlerinde ve İşlerde Çalışan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarına, Bu İşyerlerinde ve İşlerde Geçen Çalışma Sürelerinin Her 360 Günü İçin Karşılarında Gösterilen Gün Sayılarının, Fiili Hizmet Süresi Zammı Olarak Ekleneceği - 360 Günden Eksik Sürelere Ait Fiilî Hizmet Süresi Zammı, 360 Gün İçin Eklenen Fiilî Hizmet Süresi İle Orantılı Olarak Belirleneceği (1)

 • RADYASYON YAYMA SUÇU (1)

 • RADYASYONA MARUZ KALMA (1)

 • RADYASYONLU CİHAZ İLE ÇALIŞAN YARDIMCI PERSONELİN YILLLIK İZİN VE FAZLA MESAİSİ - Yardımcı Personel Olarak Çalıştırılanın Skopi Aletini Kullanıp Kullanmadığı - Bu Aletin Radyasyon Yayıp Yaymadığı Hususlarının Aydınlığa Kavuşturulması Gerektiği - Ameliyathane Aylık Fazla Mesai Çizelgeleri ve Haftalık Çalışma Listeleri Değerlendirilerek Radyasyon Sonucuna Göre Yıllık İzin ve Fazla Mesai Miktarlarının Belirlenmesi Gerektiği (1)

 • RADYO VATAN YAYINCILIK A.Ş. / Türkiye (1)

 • RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ VE YARGILAMANIN YENİLENMESİ KOŞULLARI – Davacıya Verilen Yayın Durdurma Cezasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İle Güvence Altına Alınan İfade Özgürlüğüne Yönelik Bir İhlâl Teşkil Ettiği Sonucuna Varıldığı –Bir Hakkın Özüne Zarar Veren İhlalin Varlığı Sebebiyle Salt Tazminat Ödenmesinin İhlalden Kaynaklanan Zararı Ortadan Kaldırmasının Güç Olduğu Hallerde; Yargılamanın Yenilenmesi Yoluyla, İhlale Yol Açan İdari İşlemin Hukuksal Denetiminin Yeniden Yapılmasının Anayasaya Ve Kanuna Uygun Olduğu - İdare Mahkemesinin Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabulüne İlişkin Israr Kararında Usul Hükümlerine Aykırılık Görülmediği (1)

 • RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARININ DURUDURULMASI KARARININ İPTALİ (1)

 • RADYO VE TELSİZ VERİCİ CİHAZ (1)

 • RADYO VERİCİ ANTENİNİN SÖKÜLEREK ÇATININ ESKİ HALE GETİRİLMESİ (1)

 • RADYO YAYIN LİSANS BAŞVURUSU (1)

 • RADYOLİNK ANTENLERİNİN BULUNMASI MEVCUT HALİYLE KİŞİLER ÜZERİNDE AYNI PSİKOLOJİK ETKİYİ YAPACAĞINDAN HÜKMÜN İNFAZ EDİLMEDİĞİNİN KABULÜ GEREKTİĞİ (1)

 • RADYOLİNK İSTASYONUNDA GEÇEN ÇALIŞMA (6)

 • RADYOLOJİ TEKNİSYENİN GÜNDE BEŞ SAATİN ÜZERİ ÇALIŞMASININ FAZLA ÇALIŞMA OLARAK KABULÜNÜN GEREKMESİ (1)

 • RAFİNERİ KURULABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN TASFİYEHANE BELGESİNE İLİŞKİN EKSİKLİKLERİN İBRAZ EDİLMEMESİ SONUCU HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (1)

 • RAFİNERİ ÖZELLEŞTİRİLMESİNİN İPTALİ (1)

 • RAFİNERİ VE PERAKENDE SATIŞ FİYATLARININ SERBEST BIRAKILMASI (1)

 • RAHATSIZ EDİCİ DAVRANIŞLARIN ÖNLENMESİ (1)

 • RAHATSIZ EDİCİ DAVRANIŞLARIN ÖNLENMESİ İÇİN İHTARDA BULUNULMASI (1)

 • RAHATSIZ EDİCİ EYLEM VE DAVRANIŞLARDA BULUNMA (2)

 • RAHATSIZ EDİCİ KULLANIMIN ÖNLENMESİ TALEBİ (1)

 • RAHATSIZLIĞI NEDENİ İLE GÖRDÜĞÜ TEDAVİ SIRASINDA KULLANILAN İLAÇ BEDELİNİN KURUMCA KARŞILANMAMASI NEDENİ İLE ÖDEMEK ZORUNDA KALDIĞI BEDELİN YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE İDAREDEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • RAHATSIZLIĞIN GİDERİLMESİ (1)

 • RAHATSIZLIĞIN TİPİK ÖZELLİĞİNİN HİJYEN VE TEMİZLİK TAKINTISI VE BU TAKINTILARDA AŞIRI DAVRANIŞLAR GÖSTERMEK OLDUĞU (1)

 • RAHATSIZLIĞININ TABİP OLARAK GÖREVİNİ YAPMASINI VE HASTA MUAYENE ETMESİNİ ETKİLEYİP ETKİLEMEYECEĞİNİN EK SAĞLIK KURULU RAPORUYLA BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • RAHATSIZLIK OLARAK ADLANDIRILAN EYLEMLERİNİN NE OLDUĞUNUN AÇIKLANMADIĞI GİBİ DİNLENEN TANIK BEYANLARINDAN DA DAVACININ KADIN İŞÇİYİ NASIL RAHATSIZ ETTİĞİNİN ORTAYA KONULMADIĞI BÖYLECE BU FESİH SEBEBİNİN HAKLILIĞININ KANITLANAMADIĞI (1)

 • RAHATSIZLIK VEREN EYLEMLERİN SONLANDIRILARAK MODERN YAŞAM VE GENEL HİJYEN KURALLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ İÇİN HAKİM MÜDAHALESİ İSTEMİ (1)

 • RAHATSIZLIK VEREN TRAFONUN SÖKÜLMESİ DAVASI (1)

 • RAHATSIZLIK VERİCİ DURUMUN GİDERİLMESİ (2)

 • RAHİME YILMAZKART VE HALİL MAMUKOĞLU/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • RAHMİNDEN PARÇA ALINIP ALINMADIĞI HUSUSLARININ SORULMASI AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASINDAN SONRA MAĞDURENİN GEBELİĞİNİN SONA ERDİRİLİP ERDİRİLMEDİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ (2)

 • RAKAM VE YAZI BÖLÜMLERİNDE FARKLI DEĞERLER BULUNAN SENET (1)

 • RAKI ÜRETİMİNDE FERMENTASYON İŞLEMİNDEN SONRA AYRICA DAMITMA İŞLEMİ YAPILDIĞINDAN RAKININ FERMENTE ALKOLLÜ İÇKİ OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEĞİ GÖZETİLİP TCK'NIN 7. MADDESİ GEREĞİNCE LEHE YASA BELİRLENEREK SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ (1)

 • RAKİP DURUMUNDAKİ İŞLETMELERİN BİRBİRLERİNİN STRATEJİK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ÖNGÖRÜ SAĞLAMALARINA İMKAN VEREN VE PİYASA BELİRSİZLİĞİNİ VE RİSKLERİ ORTADAN KALDIRAN ORTAK BİLGİ PAYLAŞIMI SONUCUNDA REKABETİN OLUMSUZ ETKİLENECEĞİ (1)

 • RAKİP FİRMADA ÇALIŞMANIN REKABET YASAĞI TEŞKİL ETMESİ (1)

 • RAKİP KONUMDAKİ KURULUŞLARIN FAALİYETLERİNİ ZORLAŞTIRMAYA YÖNELİK DİĞER ÜRETİCİ TEŞEBBÜSLERLE ANLAŞMAK (1)

 • RAKİP KURULUŞLARIN FAALİYETLERİNİ ZORLAŞTIRMAK İÇİN DİĞER TEŞEBBÜSLERLE ANLAŞMAK (1)

 • RAKİPLER ARASI ANLAŞMALARIN GERÇEKLEŞTİĞİ PAZAR ÖZELLİKLERİNE BENZERLİK GÖSTERMENİN UYUMLU EYLEME KARİNE TEŞKİL ETMEKTE OLMASI (2)

 • RAKİPLERLE UYUMLU EYLEM HALİNDE EŞ ZAMANLI FİYAT ARTIRIMINDA BULUNMA (2)

 • RAMAZAN AYINDA GECE VAKTİ DAVUL ÇALINMASININ ÖZEL HAYATA VE AİLE HAYATINA SAYGI HAKKINI İHLAL ETTİĞİ İDDİASI AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUN OLMASI NEDENİYLE KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR (1)

 • RAMAZAN BÜYÜK BAŞVURUSU (1)

 • RAMAZAN FATİH UĞURLU BAŞVURUSU (1)

 • RAMAZAN KILIÇ VE NURCAN FIRAT BAŞVURUSU (1)

 • RAMAZAN ÖZGÜN BAŞVURUSU (1)

 • RAMAZANOĞLU/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • RANDIMAN YOLUYLA VERGİ İNCELEMESİ. YAPILMASI (1)

 • RANDIMAN YÖNTEMİYLE YAPILAN İNCELEME (1)

 • RANT SİGORTASINA GİRİŞ TARİHİNİN TÜRKİYEDE SİGORTA BAŞLANGICI OLDUĞUNUN VE BU TARİHTEN ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇTİĞİ TARİHE KADAR OLAN ÇALIŞMALARINI BORÇLANABİLECEĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • RANT SİGORTASINA GİRİŞ TARİHİNİN TÜRKİYEDE SİGORTA BAŞLANGICI OLDUĞUNUN VE DAVACININ BORÇLANMA TALEBİNİN 5510 SAYILI KANUNUN 4/1-A GEREĞİNCE GEÇERLİ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • RAPOR (1)

 • RAPOR DÜZENLEYEN BİLİRKİŞİNİN KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİM BEDELİ HESABI KONUSUNDA UZMAN OLMADIĞI BU NEDENLE BİLİRKİŞİ OLARAK DİNLENEMEYECEĞİ (1)

 • RAPOR İBRAZI İLE AYIP İHBARININ SÜRESİNDE YAPILDIĞININ KANITLANDIĞI KABUL EDİLEREK GİZLİ AYIPTAN KAYNAKLANAN ZARARIN AYIBIN ORTAYA ÇIKTIĞI TARİHTEKİ RAYİÇ PİYASA FİYATLARIYLA HESAPLATTIRILARAK BİRLEŞEN DAVADA HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • RAPOR KAPSAMINDAKİ TANININ BİLGİSAYAR GİRİŞİNİN AKIL HASTALIĞI OLARAK YAPILMASI NEDENİYLE REÇETELERDEKİ İLACIN MUAF OLARAK VERİLMESİNİN SAĞLANDIĞI (1)

 • RAPOR KENDİ İÇERİSİNDE ÇELİŞKİ İÇERDİĞİNDEN BİLİRKİŞİLER KURULUNDAN EK RAPOR ALINARAK BU BELİRSİZLİĞİN AÇIKLATTIRILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • RAPOR KESİNLEŞMEDEN SATIŞ YAPILMASI (1)

 • RAPOR TANZİM TARİHİNDEN SONRAKİ ZARAR DA BİLİNEN SON GELİR NAZARA ALINIP 1/KN KATSAYISINA GÖRE HER YIL %10 ORANINDA ARTIRILMAK VE İSKONTO EDİLMEK SURETİYLE HESAPLANMASI GEREKTİĞİ (2)

 • RAPOR TANZİM TARİHİNE KADAR HESAPLANAN ZARAR (1)

 • RAPOR TARİHİNDEKİ VERİLERE GÖRE HESAPLAMA YAPILMASI (1)

 • RAPORA İTİRAZ ETME VEYA BEYANDA BULUNMA HAKKI VERİLMEDEN HUKUKİ DİNLENİLME VE SAVUNMA HAKKI KISITLANARAK DAVALI ALEYHİNE HÜKÜM KURULMASININ DOĞRU OLMADIĞI (1)

 • RAPORDA ANNENİN BABAYA ORANLA DAHA DİSİPLİNLİ VE KONTROLCÜ OLDUĞU BELİRTİLMİŞ İSE DE BU HUSUS ÇOCUĞUN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK BİR DURUM DEĞİLDİR GERÇEKLEŞEN BU DURUM KARŞISINDA DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR (1)

 • RAPORDA DOKTORLARA AÇIKÇA ATFEDİLEBİLECEK BİR KUSUR OLUP OLMADIĞININ BELİRTİLMEDİĞİ - Akademik Kariyere Sahip Bilirkişi Kurulundan Dava Konusu Olayda Davalılara Atfı Kabil Bir Kusur Olup Olmadığı Hususunda Nedenlerini Açıklayıcı, Taraf, Mahkeme ve Yargıtay Denetimine Elverişli Rapor Alınması Gerektiği (1)

 • RAPORDA İKAMET GİRİŞ ÇELİK KAPI KİLİT HİZASINDA ZORLAMA VE KANIRTMA İZLERİNİN MEVCUT OLDUĞU (1)

 • RAPORDA OLAY ÖNCESİNDE DE RUH SAĞLIĞI BOZUK OLDUĞU BELİRTİLEN ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇU - Rapora Göre Sanığın Eylemi Öncesi Travmatik Aile Ortamı ve Şüpheli Cinsel İstismar Eylemleri Nedeniyle Mağdurun Ruhsal Gelişiminde Bozulma Olup Sanığın Eylemiyle Arttığı - Artırıyor İse, Bağımsız Ruh Sağlığını Bozucu Etkisi de Var Olacağı - Artırımın Uygulanabilmesi İçin Suçun Sonucunda Bozulmanın Belirli Bir Seviyeye Ulaşması Aranmadığı - Bu Durumda Herhangi Bir Nedenle Ruh Sağlığı Bozulmuş Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Suçlarında Ruh Sağlıklarında Bozulma Artsa veya Ağırlaşıp Kalıcı Hale Gelse Dahi Bu Hükmün Uygulanma Olanağı Kalmayacağı - Bir Mağdurun Birden Fazla Kişinin İstismarına Maruz Kalması Olaylarında, İlk Suçu İşleyip Ruh Sağlığındaki Bozulmayı Başlatan Sanığa Bu Hüküm Uygulanması, Sonradan Suç İşleyip Ruh Sağlığındaki Bozulmayı Artıranlara Uygulanmaması Sonucunu Doğuracağı (1)

 • RAPORLAR ARASI ÇELİŞKİ (1)

 • RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNURSA ADLİ TIP GENEL KURULUNDA MUAYENESİ YAPILDIKTAN SONRA RAPOR ALDIRILMASI (1)

 • RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI (1)

 • RAPORLAR ARASINDA OLUŞAN ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ İÇİN YENİDEN VE EHİL BİLİRKİŞİLERDEN OLUŞACAK BİR KURULDAN MÜTALAA ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • RAPORLAR ARASINDA TESPİT EDİLEN BULGULAR VE VARILAN SONUÇLAR İTİBARİYLE ÇELİŞKİ BULUNDUĞU (1)

 • RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ GİDERİLMEDEN VE İKİNCİ RAPORA NEDEN İTİBAR EDİLMEDİĞİ DE AÇIKLANMADAN BİRİNCİ RAPORA İTİBAR EDİLEREK HÜKÜM KURULMASI DOĞRU OLMAMIŞTIR (1)

 • RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ GİDERİLMEDEN YAZILI ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİ HATALIDIR (1)

 • RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ (2)

 • RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ BAKIMINDAN ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURULUNDAN YÖNTEMİNCE RAPOR ALINARAK SONUCUNA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİYİ GİDERMEK AMACIYLA ÜNİVERSİTELERİN İLGİLİ BİLİM DALINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN KONUSUNDA UZMAN BİLİRKİŞİ KURULU SEÇİLEREK ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLDUĞU ANLAŞILMAKLA ADLİ TIP KURUMUNDAN ÇELİŞKİYİ GİDERECEK ŞEKİLDE RAPOR ALINMADAN HÜKÜM KURULDUĞU (1)

 • RAPORLARIN ÇELİŞKİLİ OLMASI (2)

 • RAPORLARIN ÇELİŞMESİ (1)

 • RAPORLU İKEN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLDİĞİ İDDİASI (1)

 • RAPORLU İKEN İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMASI (1)

 • RAPORLU İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASININ TEK BAŞINA KÖTÜ NİYET TAZMİNATINI GEREKTİRMEYECEĞİ (1)

 • RAPORLU İŞÇİNİN RAPOR SONRASI İŞE BAŞLATILMAMASI (1)

 • RAPORLU OLMAK İŞÇİNİN ÇALIŞMAMASI ANLAMINDADIR ANCAK EVDEN ÇIKMAYACAĞI TÜM GÜN EVDE OTURACAĞI ANLAMINI TAŞIMADIĞI İDDİASI (1)

 • RAPORLU OLUNAN DÖNEMDE ÇALIŞAMAYAN SİGORTALININ BU DÖNEMDE YOKSUN KALDIĞI ÜCRETİ KADAR BİR ZARARININ OLUŞACAĞI VE BU ZARARIN DA MADDİ ZARAR İÇERİSİNDE KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • RAPORLU OLUNAN SÜRENİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE ETKİLİ OLMAMASI (1)

 • RAPORUN ANILAN KURUMDAN ALINMIŞ VE HEYETÇE DÜZENLENMİŞ OLMASI YERLEŞİK YARGITAY İÇTİHATLARINA GÖRE ONA ÜSTÜNLÜK SAĞLAMAYACAĞINDAN KESİN KANAAT BİLDİRMEYEN MEVCUT RAPORLARA GÖRE SONUCA GİDİLEMEYECEĞİ (1)

 • RAPORUN ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI VE BİR HEKİMİN MAĞDURUN RUH SAĞLIĞININ BOZULDUĞUNA İLİŞKİN MUHALEFETİ NEDENİYLE OYBİRLİĞİ İLE KARARA BAĞLANAMAMIŞ OLMASI (1)

 • RAPORUN ŞİDDET ÇAĞRISI İÇERMEMESİ (1)

 • RAPORUN VERİLMESİNDEN YAKLAŞIK İKİ AY SONRA BABASININ VEFAT ETTİĞİ VE RAPORU VEREN ADLİ TIP KURUMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİĞİ (1)

 • RASİM AYDIN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • RASUL KOCATÜRK BAŞVURUSU (1)

 • RAŞİT KONYA BAŞVURUSU (1)

 • RAYİCE GÖRE BELİRLEME (1)

 • RAYİÇ (1)

 • RAYİÇ BEDEL (1)

 • RAYİÇ BEDEL TAKDİR KOMİSYON KARARININ İPTALİ (1)

 • RAYİÇ BEDEL TAKDİR KOMİSYONU KARARININ İPTALİ (1)

 • RAYİÇ BEDEL VE GECİKME TAZMİNATI İSTEMİ (1)

 • RAYİÇ BEDELE FAİZ YÜRÜTÜLEMEMESİ (1)

 • RAYİÇ BEDELİN ALTINDA TAŞINMAZIN KİRALANMASI (2)

 • RAYİÇ BEDELİN MAHKEME VEZNESİNE DEPO ETTİRİLMESİ (1)

 • RAYİÇ BEDELİN TESBİTİ (1)

 • RAYİÇ BEDELİN TESPİTİ (1)

 • RAYİÇ BEDELİN TESPİTİNE İLİŞKİN BEDEL TAKDİR KOMİSYONU KARARI İDARİ İŞLEM NİTELİĞİNİ TAŞIMAKTA VE BU İŞLEME KARŞI HERHANGİ BİR DAVA AÇILMAMIŞ OLUNSA BİLE ORTADA BİR İDARİ DAVA TÜRÜNE BAĞLI OLARAK AÇILMIŞ BİR TAZMİNAT DAVASI BULUNDUĞU (1)

 • RAYİÇ BEDELİN ÜÇ KATI MİKTARINDA TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • RAYİÇ BEDELİN ÜÇ MİSLİNİN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİ (1)

 • RAYİÇ BEDELİN YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILMASI (1)

 • RAYİÇ BEDELİNİN TENKİSİ (1)

 • RAYİÇ BEDELİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN BEDEL TAKDİR KOMİSYONU KARARI İDARİ İŞLEM NİTELİĞİNİ TAŞIMAKTA VE BU İŞLEME KARŞI HERHANGİ BİR DAVA AÇILMAMIŞ OLUNSA BİLE ORTADA BİR İDARİ DAVA TÜRÜNE BAĞLI OLARAK AÇILMIŞ BİR TAZMİNAT DAVASI BULUNDUĞU (2)

 • RAYİÇ BEDELLERİ ÜZERİNDEN SATIN ALMA HAKKI (1)

 • RAYİÇ DEĞER (1)

 • RAYİÇ DEĞER TAKDİRİ (1)

 • RAYİÇ DEĞERİ BORÇLARINI KARŞILAMAYAN ŞİRKETİN İFLASINA KARAR VERİLECEĞİ (1)

 • RAYİÇ DEĞERİ BORÇLARINI KARŞILAMAYAN ŞİRKETİN İFLASINA KARAR VERİLİR (2)

 • RAYİÇ KİRA BEDELİ (1)

 • RAYLI SİSTEM İLE ŞEHİR İÇİ TOPLU YOLCU TAŞIMA İŞİ (1)

 • RAYLI SİSTEMLE TAŞIMACILIK (1)

 • RAZİYE KOÇAŞ BAŞVURUSU (1)

 • RE SEN ARAŞTIRMA İLKESİ (1)

 • RE’SEN ARAŞTIRMA (2)

 • RE’SEN DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • RE’SEN DİKKATE ALMA ŞARTI (1)

 • RE’SEN EMSAL ARAŞTIRMA (1)

 • RE’SEN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMA GEREĞİ (1)

 • RE’SEN GÖZETİİLME GEREĞİ (1)

 • RE’SEN HAREKET (1)

 • RE’SEN İNCELENMESİ (1)

 • RE’SEN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ (1)

 • RE’SEN NAZARA ALINMASI (1)

 • RE’SEN NAZARA ALMA (1)

 • RE’SEN TAKSİM (1)

 • RE’SEN TARH EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ İLE KESİLEN ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZASI VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • RE’SEN TARH EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ İLE KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • RE’SEN TEBLİĞ (1)

 • RE’SEN TEMYİZE TABİ HÜKÜM (1)

 • RE’SEN TESCİL TALEBİ (1)

 • RE’SEN TEVHİT VE İFRAZIN YAPILAMAMASI (1)

 • RE’SEN VERGİ TARHİYATI - Re'sen Takdiri Gerektiren Sebepler Bulunmadıkça Mükelleflerin Dönem Matrahının Re'sen Belirlenmesi Yoluna Gidilemeyeceği (1)

 • RE’SEN YAPILAN TAHAKKUK İŞLEMİNİN İPTALİ (1)

 • REBET KURULUNUN İNCELEME VE ARAŞTIRMALARINDA USUL (1)

 • RECEP BEKİK VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (1)

 • RECEP KOLBASAR BAŞVURUSU (1)

 • RECEP TARHAN VE AFİFE TARHAN BAŞVURUSU (1)

 • REÇETE SUİİSTİMALİ NEDENİ İLE ALACAK İSTEMİ (1)

 • REÇETELER ÜZERİNDE SAHTECİLİK YAPILDIĞI (1)

 • REÇETELERE İLAVE İLAÇ YAZMAK (1)

 • REÇETENİN MEVZUATA AYKIRI KULANIMINA İLİŞKİN KESİLEN CEZANIN HUKUKA UYGUNLUĞU - Cezaya Konu Reçetelerin Mevzuata Uygun Düzenlendiği - Eksiklerinin Olmadığı - Sistemden Provizyon Onayı Alabildiği - Davacı Eczanenin de İlaçları Alan Kişinin Kimlik Bilgilerini Görerek İmzasını ve Telefon Numarasını Reçete Arkasına Kaydettiğinden Bahisle Reçetenin ve İlaç Kullanım Raporunun Sahteliğinin Eczacı Tarafından Anlaşılamayacağı - Kurum İşlemine Dayanak Kılınan Protokol Maddesinin Eczacı veya Çalışanlarınca Kurumu Zarara Uğratmak Amacıyla Kasıtlı Olarak Kuruma Sahte İlaç Kupürü veya Sahte Reçete veya Sahte Rapor Fatura Edilmesi Fiiline İlişkin Olan Madde Olmadığı - Eczanenin Kuruma Fatura Ettiği Reçetelerde Bulunması Gereken ve Reçete Muhteviyatı İlaçların Reçete Sahibine ya da Yakınına Teslim Edildiğine İlişkin İmzanın Reçete Sahibine veya İlaçların Teslim Edildiği Yakınına Ait Olmadığının Tespit Edilmesi ve Hasta veya Yakınına Teslim Edilmeyen İlaçlara Ait Fiyat Kupürlerinin Yer Aldığı Reçetelerin Kuruma Fatura Edildiğinin Tespiti Hallerine İlişkin Olduğu - Dosya İçeriğine Göre Reçete Sahibinin de Reçete Arkasındaki İmzanın Kendisine Ait Olmadığını, İlaçları da Almadığını Belirttiği - Mahkemece Bu Hususlar Dikkate Alınmadan Davanın Kabulüne Karar Vermesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu (1)

 • RED BEYANININ SÖZLÜ YA DA YAZILI OLMASI (1)

 • RED BEYANININ SÜRESİ (1)

 • RED EDİLEN MİKTAR ÜZERİNDEN VEKALET ÜCRETİ (1)

 • RED HARCINDAN SORUMLULUK (1)

 • RED İŞLEMİNİN AÇIKÇA KANUNA AYKIRI OLDUĞUNU BELİRTEREK İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE İDARİ YARGIDA DAVA AÇMIŞTIR (1)

 • RED KARARININ KESİNLEŞMESİ (2)

 • RED OLUNAN MİKTAR ÜZERİNDEN VEKALET ÜCRETİ (1)

 • RED SEBEBİ (1)

 • RED SÜRESİNDEN ÖNCE TEREKENİN SAHİPLENİLMESİ (2)

 • RED VEKALET ÜCRETİ - Dava Dilekçesinden Açıkça Talepler Arasında Bulunduğu Anlaşılan 2009-2010 Akademik Yılına Ait Yaz Okulu Ücreti Yönünden Davanın Kısmen Reddedildiğinin Kabulü İle Duruşmalarda Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Davalı Yararına Reddedilen Miktar Üzerinden Aaüt Uyarınca Vekalet Ücretine Hükmedilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı (1)

 • REDDE İLİŞKİN DAVALI İDARE İŞLEMİNİN İPTALİ İLE VEKÂLETEN GÖREVLENDİRİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN YOKSUN KALDIĞI MALİ HAKLARININ YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENMESİ İSTEMİ (1)

 • REDDE İLİŞKİN KARARIN TEMYİZİ (1)

 • REDDEDİLDİĞİNE DAİR VERİLEN İDARİ KARARIN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİYLE İDARİ YARGI YERİNDE DAVA AÇMIŞTIR (1)

 • REDDEDİLEN BAŞVURU İŞLEMİNİN İPTALİ İLE ÖDENMEYEN STENT BEDELLERİNİN ÖDENMESİ İSTEMİ (1)

 • REDDEDİLEN BOŞANMA DAVASI (1)

 • REDDEDİLEN BOŞANMA DAVASINDAKİ OLAYLARIN SONRADAN AÇILAN DAVADA MANEVİ TAZMİNATA ESAS ALINAMAMASI (1)

 • REDDEDİLEN DAVADA DAVALININ TÜM YARGILAMA GİDERLERİNDEN VE AVUKATLIK ÜCRETİNDEN VE HARÇTAN SORUMLU TUTULMASI (1)

 • REDDEDİLEN DAVADA VEKALET ÜCRETİ (1)

 • REDDEDİLEN DAVANIN KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN 3 YIL (1)

 • REDDEDİLEN KISIM İÇİN DAVALI LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ (1)

 • REDDEDİLEN KISIM ÜZERİNDEN DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • REDDEDİLEN KISIM ÜZERİNDEN VEKALET ÜCRETİ (13)

 • REDDEDİLEN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMLERİ YÖNÜNDEN TEK VEKÂLET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ - Reddedilen Maddi ve Manevi Tazminat İstemleri Yönünden Ayrı Ayrı Vekâlet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği (1)

 • REDDEDİLEN MİKTAR ÜZERİNDEN AVUKATLIK ÜCRETİ HESAPLANMASI (2)

 • REDDEDİLEN MİKTAR ÜZERİNDEN DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİ (4)

 • REDDEDİLEN MİKTAR ÜZERİNDEN KARŞI TARAF LEHİNE VEKALET ÜCRETİ - Nafaka Davalarında Reddedilen Miktar Üzerinden Karşı Taraf Lehine Vekalet Ücreti Verilemez - Tedbir Nafakası Davasının Kısmen Kabulüne Karar Verildiği Halde, Davalı Erkek Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi - Bozma İlamına Uyularak Yapılan Yargılama Sonucunda Kadın Yararına Tekrar Vekalet Ücreti Takdiri Doğru Görülmediği (1)

 • REDDEDİLEN NAFAKA MİKTARI ÜZERİNDEN VEKALET ÜCRETİ (1)

 • REDDEDİLEN SATIŞ TALEBİNİN SIRA CETVELİNE ETKİ EDEMEYECEĞİ (1)

 • REDDEDİLEN SON DAVA OLMASININ GEREKMEMESİ (1)

 • REDDEDİLEN ŞİKAYETÇİ ALEYHİNE PARA CEZASINA KARAR VERİLEBİLMESİ İÇİN ŞİKAYETİN ESASA İLİŞKİN NEDENLERLE REDDİNİN GEREKTİĞİ (1)

 • REDDİ HAKİM DURUMU (1)

 • REDDİ HAKİM HALİNDE VERİLEN PARA CEZASININ MİKTARI (1)

 • REDDİ HAKİM İSTEMİ (3)

 • REDDİ HAKİM İSTEMİNDE USUL - Duruşmada Sözlü Olarak Reddi Hâkim Talebinde Bulunulduğu -Ret Sebepleri İle Delil ve Emarelerin Açıkça Gösterildiği Usûlüne Uygun Olarak Tanzim Edilmiş Dilekçe İle Reddi Hâkim İsteminde Bulunulması Gerektiği - İstemin Usûlden Reddi Gerektiği (1)

 • REDDİ HAKİM TALEBİ (2)

 • REDDİ HAKİM TALEBİ HALİNDE VERİLECEK PARA CEZASININ MİKTARI (1)

 • REDDİ HAKİM YOLUNA BAŞVURULDUĞU (1)

 • REDDİ HAKİM YOLUNA TARAFLARDAN BİRİSİ VEYA ONUN ADINA TAKİP YETKİSİ BULUNAN YETKİLİ VEKİLİ TARAFINDAN VEKALETNAMESİNDE ÖZEL YETKİSİ VAR İSE BAŞVURULABİLİR (1)

 • REDDİ HÂKİM YOLUNA TARAFLARDAN BİRİSİ VEYA ONUN NAM VE HESABINA TAKİP YETKİSİ BULUNAN YETKİLİ VEKİLİ TARAFINDAN VEKÂLETNAMESİNDE ÖZEL YETKİSİ VAR İSE BAŞVURULABİLİR (1)

 • REDDİ HAKİM/HAKİMİN ÇEKİNMESİ İNCELEMESİ (1)

 • REDDİ HAKİM/HAKİMİN ÇEKİNMESİNİN İNCELEMESİ İSTEMİ (1)

 • REDDİ İSTENEN HAKİMİN YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER (2)

 • REDDİ MİRAS YAPAMAYACAK KİŞİLER - Ret Süresi Sona Ermeden Mirasçı Olarak Tereke İşlemlerine Karışan, Terekenin Olağan Yönetimi Niteliğinde Olmayan veya Mirasbırakanın İşlerinin Yürütülmesi İçin Gerekli Olanın Dışında İşler Yapan ya da Tereke Mallarını Gizleyen veya Kendisine Mal Eden Mirasçı Mirası Reddedemez (1)

 • REDDİ MÜMKÜN HAKİMİN DAVAYA BAKMASI (1)

 • REDDİN ŞEKLİ (1)

 • REDDOLUNAN MİRASLARIN TASFİYE USULÜ (5)

 • REDLE SONUÇLANAN BOŞANMA DAVASI (1)

 • REDLE SONUÇLANAN DAVADA KOCANIN KUSURLU OLMASI (1)

 • REESKONT AVANS FAİZİYLE BİRLİKTE DAVALIDAN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • REESKONT FAİZ ORANI (4)

 • REESKONT FAİZİ (13)

 • REESKONT FAİZİ İSTEMİ (1)

 • REESKONT FAİZİ ÜZERİNDEN FAİZ İSTENİLMESİ (2)

 • REESKONT FAİZİ VE ÇEK TAZMİNATI İSTENMESİ (1)

 • REESKONT FAİZİ YERİNE YASAL FAİZE HÜKMEDİLMESİ (1)

 • REESKONT ORANINA GÖRE FAİZ İSTENMESİ (1)

 • REESKONT VE AVANS FAİZ ORANLARININ FARKLI OLDUĞUNUN GÖZETİLMEDİĞİ (1)

 • REFAH PARTİSİ VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • REFİ (1)

 • REFİK KARAKOÇ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGENİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REFRAKTER MALZEMELERİ PAZARINDA FAALİYET GÖSTEREN TEŞEBBÜSLERİN ARALARINDA ANLAŞARAK 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNU İHLAL ETTİKLERİ (1)

 • REFRAKTER MALZEMELERİ PAZARINDA FAALİYET GÖSTEREN TEŞEBBÜSLERİN ARALARINDA ANLAŞARAK REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUNU İHLAL ETTİKLERİ BELİRTİLEREK İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ (1)

 • REHBER ÖĞRETMEN NORM KADROSU (1)

 • REHİN (2)

 • REHİN AÇIĞI BELGESİ (5)

 • REHİN AÇIĞI BELGESİ DÜZENLENEMEYECEĞİ (1)

 • REHİN AÇIĞI BELGESİ DÜZENLENEMEYECEĞİ YÖNÜNDEKİ ŞİKAYETİN SÜRESİZ ŞİKAYETE TABİ OLMASI (1)

 • REHİN AÇIĞI BELGESİ İÇERİĞİNDEN, BİR SENE İÇERİSİNDE BU BELGEYE DAYALI OLARAK HACİZ YOLU İLE TAKİP TALEBİNDE BULUNULDUĞUNDA BORÇLUYA ÖDEME EMRİNİN GÖNDERİLMESİNE GEREK OLMADIĞI (1)

 • REHİN AÇIĞI BELGESİNE ESAS BORÇ HESABINDA FAİZİN TEMERRÜT FAİZ ORANI YERİNE REESKONT FAİZİ ÜZERİNDEN HESAPLANDIĞI BUNA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REHİN ALACAĞINA YÖNELİK İTİRAZLARIN YAPILABİLMESİNİN ŞARTLARI (1)

 • REHİN ALACAKLISI (1)

 • REHİN ALACAKLISININ DAVA DIŞI REHİN BORÇLUSUNDAN OLAN ALACAĞININ REHİN BORÇLUSU TARAFINDAN DAVALIYA KASKO SİGORTA POLİÇESİ İLE SİGORTALININ ARACIN ÇALINMASI NEDENİYLE DAVALI SİGORTA ŞİRKETİNDEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • REHİN ALACAKLISININ İHALENİN FESHİ TALEBİ (1)

 • REHİN BEDELİNDEN DAHA AŞAĞIYA SATIŞ YAPILMASI (1)

 • REHİN BELGESİ İLE MAAŞIN 1/4ÜNÜ KENDİ MUVAFAKATİ İLE REHNEDİLDİĞİ (1)

 • REHİN CİROSU (4)

 • REHİN DERECELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ (2)

 • REHİN DERECESİNİN HÜKÜMLERİ (1)

 • REHİN DURUMUNDA İHTİYATİ HACİZ - Rehinle Temin Edilmiş Bir Alacağın Borçlusu Iflasa Tabi Şahıslardan Olsa Bile Alacaklı, Yalnız Rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapabilir (1)

 • REHİN HAKKI (4)

 • REHİN HAKKI SAHİBİNİN İHALEYE KATILMASI (1)

 • REHİN HAKKINA DAYALI İSTİHKAK DAVASI (1)

 • REHİN HAKKINA DAYALI İTİRAZ (1)

 • REHİN HAKKINI SADECE KARŞILIKSIZ KALAN ÇEKLER VE İBRAZ EDİLMEYEN ÇEKLER İLE İLGİLİ OLARAK İLERİ SÜREBİLECEĞİ (1)

 • REHİN HAKKININ İLAMLA TESPİTİ (1)

 • REHİN HAKKININ ORTADAN KALKTIĞI İDDİASI (1)

 • REHİN HAKKININ SAKLI TUTULMASI (1)

 • REHİN İLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAĞIN TAKİBİ (1)

 • REHİN İLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLAR NEDENİYLE REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA BAŞLAMIŞ VEYA BAŞLAYACAK TAKİPLERİN DEVAM EDEBİLECEĞİ (1)

 • REHİN İLE TEMİN EDİLMİŞ BİR ALACAĞIN BORÇLUSU İFLASA TÂBİ ŞAHISLARDAN OLSA BİLE ALACAKLI YALNIZ REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP YAPABİLİR (1)

 • REHİN İŞLEMİNE İLİŞKİN TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (1)

 • REHİN İTİRAZI (1)

 • REHİN KARŞILIĞI ÖDÜNÇ VERENLER (8)

 • REHİN KONUSU TAŞITLARIN SATIŞINDAN TAHSİL EDİLEN MİKTAR ÜZERİNDEN TAHSİL HARCI ALINMASINA YÖNELİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN ŞİKAYET YOLU İLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REHİN KURULURKEN KONUSU OLAN TAŞINMAZIN BELİRTİLMESİ GEREĞİ (2)

 • REHİN MİKTARINI AŞAN MİKTARIN TAKİBİ (1)

 • REHİN SENEDİ (1)

 • REHİN SENEDİ ÇIKARAN ARACI KURUM (1)

 • REHİN SENEDİ, BLOKAJ VE KREDİ TAAHHÜTNAMESİ (1)

 • REHİN SENEDİNDE ALACAĞIN DEVRİNDEN SONRA ÖDEME (2)

 • REHİN SENEDİNİN DÜZENLENMESİ (2)

 • REHİN SENETLERİNİ GERİ ÖDEME PLANI (1)

 • REHİN SENETLERİNİN TESCİLİ (1)

 • REHİN SÖZLEŞMELERİ İÇİN NOTERDE ÖDENEN DAMGA VERGİSİ VE NOTER HARCI (1)

 • REHİN SÖZLEŞMESİ (6)

 • REHİN SÖZLEŞMESİ İŞ HUKUKU ÇERÇEVESİNDE İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDA ÇALIŞMA KOŞULLARININ BELİRLENMESİ ANLAMINDA DÜZENLENMİŞ BİR SÖZLEŞME OLMAYIP ALACAKLI BANKANIN BORÇLUYA VERDİĞİ KREDİNİN GERİ DÖNÜŞÜNÜ TEMİN ETMEK AMACIYLA AKDEDİLMİŞ BİR SÖZLEŞME OLDUĞU (1)

 • REHİN SÖZLEŞMESİNDE FAİZ ŞARTI BULUNMAMASI (1)

 • REHİN SÖZLEŞMESİNDEKİ LİMİT İLE SORUMLULUK (1)

 • REHİN SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ (1)

 • REHİN SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ İDDİASI (1)

 • REHİN ŞERHİNİN KEFİLİN ZARARINA ALACAKLI TARAFINDAN KALDIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL EDER (1)

 • REHİN TAŞINMAZI BÜTÜNLEYİCİ PARÇALARI VE EKLENTİLERİYLE YÜKÜMLÜ KILDIĞINDAN AKİT TABLOSUNDA OLMASA BİLE İPOTEKLİ TAŞINMAZIN EKLENTİSİ NİTELİĞİNDEKİ MAHCUZLAR DA TAŞINMAZDAN AYRI HACZEDİLİP SATILAMAZ (1)

 • REHİN TESLİME BAĞLI TAŞINIR REHNİ OLMADIĞINDAN MÜTESELSİL KEFİLİN TAKİBİNE ENGEL TEŞKİL ETMEYECEĞİ (1)

 • REHİN TUTARININ BORCU ÖDEMEYE YETMEMESİ (1)

 • REHİN VE İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLAR (85)

 • REHİN VE İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLARIN TAKİBİ (1)

 • REHİN VE VEYA HAPİS HAKKI İLE GEMİNİN İHTİYATEN HACZİNİN FARKLI HAKLAR OLDUĞU (1)

 • REHİN VEREN 3. KİŞİ (1)

 • REHİN VEREN KİŞİYİ TAKİP (1)

 • REHİN VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ HAKKINDA TAKİP YAPILMASI (2)

 • REHİN YADA MÜLKİYET HAKKI EDEN 3. ŞAHIS (1)

 • REHİN YÜKÜ BÖLÜNMEDEN KURULAN TOPLU REHİN (1)

 • REHİN YÜKÜNÜN BÖLÜNMESİ (1)

 • REHİN, HAPİS HAKKI İTİRAZI (1)

 • REHİNLE TEMİN EDİLEN ALACAK (2)

 • REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ VE VADESİ GELMİŞ BİR PARA BORCUNUN ALACAKLISI BORÇLUNUN YEDİNDE VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISTA OLAN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARINI VE ALACAKLARIYLA DİĞER HAKLARINI İHTİYATEN HACZETTİREBİLECEĞİ (1)

 • REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ VE VADESİ GELMİŞ BİR PARA BORCUNUN ALACAKLISI BORÇLUNUN YEDİNDE VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISTA OLAN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARINI VE ALACAKLARIYLA DİĞER HAKLARINI İHTİYATEN HACZETTİREBİLİR (1)

 • REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ VE VADESİ GELMİŞ BİR PARA BORCUNUN ALACAKLISININ BORÇLUNUN YEDİNDE VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISTA OLAN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARINI VE ALACAKLARIYLA DİĞER HAKLARINI İHTİYATEN HACZETTİREBİLECEĞİ (1)

 • REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ VE VADESİ GELMİŞ BORÇ (1)

 • REHİNLE TEMİN EDİLMEYEN MUACCEL ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN İCRA TAKİBİ (1)

 • REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAĞIN BORÇLUSU (1)

 • REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAĞIN TAKİBİ (1)

 • REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAK (2)

 • REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLAR (2)

 • REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLARDA TAKİP (1)

 • REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ BİR ALACAĞIN BORÇLUSU İFLASA TABİ ŞAHISLARDAN OLSA BİLE ALACAKLI YALNIZ REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP YAPABİLİR (1)

 • REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ BİR ALACAĞIN BORÇLUSU İFLASA TABİ ŞAHISLARDAN OLSA BİLE ALACAKLININ YALNIZ REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP YAPABİLECEĞİ ANCAK REHİNİN TUTARI BORCU ÖDEMEYE YETMEZSE ALACAKLININ KALAN ALACAĞINI İFLAS VEYA HACİZ YOLUYLA TAKİP EDEBİLECEĞİ (1)

 • REHİNLE TEMİNAT ALTINA ALINAN ALACAĞIN ESAS ALINMASI (1)

 • REHİNLE TEMİNATA ALINMIŞ ALACAKLAR (2)

 • REHİNLİ ALACAK HAKKINDA İHTİYATİ HACİZ VERİLEMEYECEĞİ (1)

 • REHİNLİ ALACAKLAR (1)

 • REHİNLİ ALACAKLARIN HAKLARININ MAHFUZ OLDUĞU ANCAK GÜMRÜK RESMİ BİNA VE ARAZİ VERGİSİ GİBİ TAŞINMAZIN AYNINDAN DOĞAN AMME ALACAKLARININ REHİNLİ ALACAKLARDAN ÖNCE GELECEĞİ (1)

 • REHİNLİ ALACAKLILARIN RIZASI (1)

 • REHİNLİ ALACAKLININ ALACAĞINI EKSİK BİLDİRMESİ (1)

 • REHİNLİ ALACAKLININ MUVAFAKATİ (1)

 • REHİNLİ ALACAKLININ ÖNCELİK HAKKI (1)

 • REHİNLİ ARAÇ (2)

 • REHİNLİ BANKA HESABINDAKİ PARANIN HACZİ İÇİN GÖNDERİLEN İHBARNAME (1)

 • REHİNLİ GAYRİMENKULLERİN HACZİ (1)

 • REHİNLİ İPOTEK (1)

 • REHİNLİ MAL (1)

 • REHİNLİ MALIN MÜLKİYETİ (1)

 • REHİNLİ MALIN SATIŞ BEDELİNİN PAYLAŞTIRILMASI USULÜ (3)

 • REHİNLİ MALIN SATIŞI (1)

 • REHİNLİ MALIN SİGORTA EDİLMESİ (1)

 • REHİNLİ MALLARI PARAYA ÇEVİRME SÜRESİ (2)

 • REHİNLİ MALLARI PARAYA ÇEVİRME USULÜ (2)

 • REHİNLİ MALLARIN TAKİPTEN SONRA 3. KİŞİYE SATILMASI (1)

 • REHİNLİ PAY SENETLERİNİN TEMSİLİ (1)

 • REHİNLİ SENETLERDE GERİ ÖDEMELERİN ÖZGÜLENMESİ (1)

 • REHİNLİ TAHVİL DÜZENLENMESİ (1)

 • REHİNLİ TAHVİLİN ŞEKLİ (1)

 • REHİNLİ TAŞINIR VEYA TAŞINMAZIN PARAYA ÇEVRİLMESİNİN ERTELENMESİ (1)

 • REHNE BAĞLANMIŞ ALACAK İÇİN BAŞVURULACAK TAKİP YOLU (1)

 • REHNE DAYALI İCRA TAKİBİ (1)

 • REHNE KONU OLABİLECEK TAŞINMAZ (4)

 • REHNİN ALACAKLI ADINA ÜÇÜNCÜ ŞAHSA TESLİMİ (1)

 • REHNİN BAŞKA TAŞINMAZ ÜZERİNE GEÇMESİ (1)

 • REHNİN BİR İLAMDA VEYA İLAM NİTELİĞİNDEKİ BİR BELGEDE TESİS EDİLMEMESİ (1)

 • REHNİN BÜTÜNLEYİCİ PARÇA VE EKLENTİYE ETKİSİ (1)

 • REHNİN FEKKİNİN DAVA YOLUYLA TALEP EDİLEBİLMESİ (1)

 • REHNİN GEÇERSİZLİĞİ İTİRAZI (3)

 • REHNİN İPOTEKTEN SONRA KURULDUĞU İDDİASI (1)

 • REHNİN KALDIRILMASI (1)

 • REHNİN KALDIRILMASI VE İSTİRDAT DAVASI (1)

 • REHNİN KAPSAMI (13)

 • REHNİN KURULMASI (1)

 • REHNİN KURULMASINDA TESCİL VE ŞEKİL (24)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLME ŞEKLİ (22)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMEMESİ DURUMUNDA ŞİKAYET (1)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ (3)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ SURETİYLE TAKİP (2)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP (8)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP VE SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI - Taşıt Rehni Borçlunun Alacaklı Bankaya Doğmuş ve Doğacak Bütün Borçlarını Kapsadığı - Bankanın Rehinle Karşılanmamış Alacağının Bulunduğu ve İhale Bedelinin Tamamının Diğer Alacaklarının Tasfiyesi Amacıyla Davacı Bankanın Kullanımına Sunulması Gerektiği - Rehinli Taşıtın İhale Bedelinin Paylaşımında Bütün Paranın Kredi Alacağına Mahsup Edilmesi İçin Davacı Bankaya Tahsisi, Bakiye Kısmın Varlığı Halinde İse Davalılara Ödenmesine Karar Verilmediği (1)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP (20)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP MECBURİYETİNİN KAPSAMI (1)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP YAPILMASI (1)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ZORUNLULUĞU (1)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA YAPILMIŞ İCRA TAKİBİ BULUNMAMASI (1)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLE TAKİBE KARŞI AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASI (1)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDEN ÖNCE KEFİLE BAŞVURMA (1)

 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDEN ÖNCE KEFİLE BAŞVURULMASI (1)

 • REHNİN SONA ERMESİ (4)

 • REİS OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. BAŞVURUSU (1)

 • REJİM KOŞULLARININ İHALİLİ NEDENİYLE PARA CEZASI (1)

 • REKABET ETME YASAĞININ İHLALİ (1)

 • REKABET ETMEME BORCU - İşçinin Öteki Borçları Gibi Her İş Sözleşmesi İçin Söz Konusu Olan Borçlardan Değildir - İş Akdinin Devamı Süresince İşçinin İşverenle Rekabet Etmemesi Sadakat Borcu İçinde Yer Alan Bir Yükümlülüktür - Taraflar İş İlişkisi Devam Ederken Sözleşmenin Bitiminden Sonra İşçinin Rekabet Etmeyeceğine İlişkin Bir Hükmün İş Akdine Konulmasını veya Bu Konuda Ayrı Bir Sözleşme Yapılmasını Kararlaştırabilirler - İş Akdi Sona Erdikten Sonra İşçinin İşverenle Rekabet Etmeme Borcu Ancak Böyle Bir Yükümlülük Sözleşme İle Kararlaştırıldığı Takdirde Söz Konusu Olmaktadır (1)

 • REKABET ETMEME BORCUNA AYKIRI DAVRANDIĞINI İDDİASIYLA KIDEM TAZMİNATININ İADESİ REKABET YASAĞINA AYKIRI EYLEMİN DURDURULMASI VE CEZAİ ŞART ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • REKABET ETMEME BORCUNUN ANCAK İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ AÇIKÇA KARARLAŞTIRMALARI HALİNDE ORTAYA ÇIKACAĞI - İş Sözleşmesi Devam Ederken, İşçinin Rekabet Sayılacak Davranışlarının Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışlar Olduğu - İş Kanunu Kapsamına Girerek İşveren İçin Haklı Fesih Nedeni Oluşturduğu - Rekabet Yasağına Aykırı Hareket Edilmesi Halinde İse İşçinin Zararı Tazmin İle Mükellef Olduğu - İş Akdinin Sona Ermesinden Sonra Rekabet Yasağına Aykırı Hareket Edilmesi Halinde, Buna Dayalı Olarak Açılacak Davanın Niteliği İtibariyle Ticari Dava Olduğu - Bu Tür Davaların Ticaret Mahkemesinde İncelenip Karara Bağlanması Gerektiği (1)

 • REKABET ETMEME İŞÇİLERİ AYARTMAMA TİCARİ SIRLARI KULLANMAMA YASAKLARININ İHLALİ (1)

 • REKABET ETMEME YASAĞINI İHLAL (2)

 • REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (1)

 • REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN MUAFİYET SÜRESİ (1)

 • REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ORTAYA ÇIKTIĞI İLK ANLAŞMANIN GERÇEKLEŞTİĞİ ANDAN İTİBAREN MUAFİYETİN BAŞLATILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • REKABET HUKUKU KAPSAMINDA YANLIŞ VEYA YANILTICI BİLGİNİN TANIMI (1)

 • REKABET HUKUKUNDA TEŞEBBÜSLERİN HANGİ EYLEMLERİNİN UYUMLU EYLEM HANGİ EYLEMLERİNİN ANLAŞMA OLARAK NİTELENDİRİLECEĞİ (2)

 • REKABET HUKUKUNDAN DOĞAN DAVA (1)

 • REKABET İHALALİNDE İDARİ PARA CEZASI (5)

 • REKABET İHLALİ (6)

 • REKABET İHLALİNDE HAFİFLETİCİ NEDEN (1)

 • REKABET İHLALİNDE İDARİ PARA CEZASI (53)

 • REKABET İHLALİNDE NİSBİ PARA CEZASI (1)

 • REKABET İHLALİNDE PARA CEZASI (1)

 • REKABET İHLALİNE SON VERME (5)

 • REKABET İHLALİNİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI (1)

 • REKABET İHLALLERİNDEKİ ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KABAHATLER KANUNUNDAKİ İLGİLİ DÜZENLEMEYE TABİ HALE GELDİĞİ (1)

 • REKABET KANUNU’NUN UYARINCA SORUŞTURMA AÇILMASINA GEREK OLMADIĞINA VE ŞİKAYETİN REDDİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KANUNUNA AYKIRI DURUM OLMAMASI (1)

 • REKABET KANUNUNA AYKIRI FAALİYET (4)

 • REKABET KISITLAMALARI (2)

 • REKABET KURUL KARARLARINA KARŞI YARGI YOLU (2)

 • REKABET KURULU ALEYHİNE AÇILAN DAVANIN BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI GEREKTİĞİ - Bankanın Haksız Eyleminin Varlığı, Bu Eylem Nedeniyle Zararın Oluştuğu, Zarar İle Bankanın Eylemleri Arasında İlliyet Bağının Bulunduğu İddiaları Rekabet Kurulu'nun Kararına Dayandırıldığı - Kararın İptali İstemiyle Banka Tarafından Dava Açıldığı - Devam Eden Yargılama Süreci Bulunduğu - Davacının İddialarına Dayanak Yapılacak Türden Kesinleşmiş Bir Yargı Kararı Bulunmadığı - Rekabet Kurulu Kararı Aleyhine Açılan Davanın Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • REKABET KURULU GÖREV VE YETKİLERİ (1)

 • REKABET KURULU İNCELEME VE ARAŞTIRMALARINDA USUL (1)

 • REKABET KURULU İŞLEMİ (1)

 • REKABET KURULU KARALARINDA KARŞI OY YAZISININ BULUNMAMASI (1)

 • REKABET KURULU KARARI (1)

 • REKABET KURULU KARARINA İTİRAZ (2)

 • REKABET KURULU KARARINA İTİRAZI İNCELEME YETKİSİNİN DANIŞTAYA AİT OLMASI (1)

 • REKABET KURULU KARARINA YAPILAN İTİRAZ (1)

 • REKABET KURULU KARARINDA İDARİ PARA CEZASI MİKTARI (1)

 • REKABET KURULU KARARININ A. AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş DEVRALINDIKTAN SONRA 18.09.2005 TARİHİNDEN SONRA AÇILAN VE YATIRIM MALİYETİ L.E.’A PETROL A.Ş. TARAFINDAN KARŞILANAN 74 AYRI İSTASYON İÇİN İMZALANAN DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN KISMININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULU KARARININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI - Rekabet Kurulu'nun Davalının Hakim Durumu Kötüye Kullandığına Dair Başvuru İle İlgili Yapacağı İşlem Sonucunun İşbu Dava İçin Bekletici Mesele Yapılacağı - Mahkemece Davanın Rekabet Kurulu Kararı Kesinleşmeden Zamansız Açıldığı Gerekçesiyle Dava Şartı Yokluğundan Reddinin Bozma Nedeni Olduğu (1)

 • REKABET KURULU KARARININ DAVACI ŞİRKET ŞİKAYETİNİN REDDİNE İLİŞKİN KISMININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULU KARARININ DAVACI ŞİRKETE İLİŞKİN KISIMLARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULU KARARININ DAVACI ŞİRKETE VE YÖNETİCİSİNE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KISMININ İPTALİ DAVASI (1)

 • REKABET KURULU KARARININ DAVACI ŞİRKETE YÖNELİK KISMININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULU KARARININ DAVACILARA YÖNELİK KISIMLARININ İPTALİ TALEBİ (3)

 • REKABET KURULU KARARININ DAVACILARIN ALEYHLERİNE OLAN KISIMLARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULU KARARININ DAVACIYA YÖNELİK KISIMLARININ İPTALİ TALEBİ (1)

 • REKABET KURULU KARARININ GEREKÇELİ OLARAK TEBLİĞİ ÜZERİNE DAVACI ŞİRKET TARAFINDAN BU İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULU KARARININ HUKUKA UYGUNLUĞU (1)

 • REKABET KURULU KARARININ İPTALİ (31)

 • REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (13)

 • REKABET KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ (11)

 • REKABET KURULU KARARININ KARŞI OY YAZILARI OLMADAN TEBLİĞİ (3)

 • REKABET KURULU KARARLARINA KARŞI YARGI YOLU (5)

 • REKABET KURULU ÖNARAŞTIRMASININ SONUÇLANMASI (2)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ (2)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN KASTIN VARLIĞI VE SATIŞ KOŞULLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN ECZA DEPOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DİKKATE ALINARAK EYLEMLE ÖLÇÜLÜ CEZA UYGULANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN MUAFİYET VE MENFİ TESPİT TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (1)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN TESİS EDİLEN KARAR İLE ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN TANINAN 60 GÜNLÜK SÜRENİN UZATILMASI TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN CEZANIN İPTALİ TALEBİ (1)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN CEZAYA İTİRAZ (1)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN HÜKMÜN İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN KISMININ İPTALİ DAVASI (9)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASI (11)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN HÜKMÜN İPTALİ TALEBİ (3)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARIN İPTALİ TALEBİ (8)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ (1)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI (3)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ (6)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN KARARIN DAVACIYA YÖNELİK KISIMLARININ İPTALİ TALEBİ (3)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN KARARIN DAVALI ŞİRKETE YÖNELİK KISIMLARININ İPTALİ TALEBİ (1)

 • REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN KARARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULU TARARINFAN VERİLEN İDARİ PAR CEZASININ İPTALİ TALEBİ (1)

 • REKABET KURULU TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI (3)

 • REKABET KURULU TOPLANTI YETER SAYISI (1)

 • REKABET KURULU YETKİLERİ (1)

 • REKABET KURULU’NUN İNCELEME VE ARAŞTIRMALARINDA USUL (1)

 • REKABET KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ (1)

 • REKABET KURULUNA TEVSİK EDİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ SONUÇ BÖLÜMÜNÜN DAVACI ŞİRKETE İLİŞKİN KISIMLARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULUNA YAPILAN ŞİKAYET BAŞVURUSU (3)

 • REKABET KURULUNCA ÖNARAŞTIRMA (2)

 • REKABET KURULUNCA ÖNARAŞTIRMA KARARI ALINMASI (3)

 • REKABET KURULUNCA ÖNARAŞTIRMA KARARI ALINMASI (3)

 • REKABET KURULUNCA ÖNARAŞTIRMA YAPILMASI GEREĞİ (2)

 • REKABET KURULU'NCA TESİS EDİLEN 4.3.2010 GÜNLÜ KARARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULUNCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ - Türkiye'de Faaliyet Gösteren Bankaların Mevduat, Kredi ve Kredi Kartı Hizmetlerine İlişkin Faiz Oranı, Ücret ve Komisyonların Birlikte Belirlenmesi Konusunda Anlaşma ve Uyumlu Eylem İçerisinde Bulunduğu - Davacı Teşebbüsün İktisadi Analizlerden Varlığı Açıkça Anlaşılan Centilmenlik Anlaşmasına Taraf Olduğu - Mevduat Faizlerindeki Orana İlişkin Anlaşmaya Katıldığı - Kurul Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı (1)

 • REKABET KURULUNDA İNCELEME VE ARAŞTIRMALARINDA USUL (3)

 • REKABET KURULUNDA ÖNARAŞTIRMA (2)

 • REKABET KURULUNDA ÖNARAŞTIRMANIN SONUÇLANMASI (4)

 • REKABET KURULUNUN ANCAK HİÇ BİLDİRİLMEMİŞ OLAN BİRLEŞME VE DEVRALMALARI KENDİLİĞİNDEN ÖĞRENMESİ HALİNDE İDARİ PARA CEZASI VERME YETKİSİNİN BULUNDUĞU İDDİASI (1)

 • REKABET KURULUNUN BİRLEŞME VE DEVRALMALARA İZİN VERMESİ (1)

 • REKABET KURULU'NUN ESKİ VE YENİ KARARLARI İLE AB UYGULAMALARIYLA ÇELİŞEN BİR KARAR ALINDIĞI, HAKSIZ YERE CEZANIN AĞ ULAŞTIRILDIĞI İLERİ SÜRÜLEREK İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULUNUN GEÇİCİ TEDBİR KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ (28)

 • REKABET KURULUNUN GÖRÜŞÜNÜ ALMA ZORUNLULUĞU (1)

 • REKABET KURULUNUN HUKUKİ İŞLEM VEYA DAVRANIŞLARIN KANUNA AYKIRI OLDUĞUNU BELİRLEMESİ HALİNDE YİNE YASA İLE ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLERİ ALABİLECEĞİ VE YAPTIRIM UYGULAYABİLECEĞİ AÇIKTIR (1)

 • REKABET KURULUNUN İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜM KISMININ İPTALİ TALEBİ (1)

 • REKABET KURULUNUN İNCELEME VE ARAŞTIRMALARINDA USUL (12)

 • REKABET KURULUNUN İNCELEME VE ARAŞTIRMALARINDA UYULMASI ZORUNLU USULLERİN UYGULANMASI (1)

 • REKABET KURULUNUN İZNİNİ GEREKTİREN DURUMLAR (1)

 • REKABET KURULU'NUN KARARANIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULUNUN KARARININ DAVACI ŞİRKETE YÖNELİK KISIMLARI İLE 55. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULUNUN KARARININ DAVACI ŞİRKETE YÖNELİK KISIMLARININ İPTALİ İSTEMİ (3)

 • REKABET KURULUNUN KARARININ DAVACIYA İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KISMININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULUNUN KARARININ ŞİRKETE İLİŞKİN KISMININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULU'NUN KARARININ ŞİRKETE YÖNELİK KISIMLARININ HUKUKA AYKIRI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEREK İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULU'NUN NİHAİ KARARI BEKLEMEDEN GEÇİCİ TEDBİRLER ALABİLMESİ (1)

 • REKABET KURULUNUN SORUŞTURMA KARARI (2)

 • REKABET KURULUNUN SORUŞTURMAYA BAŞLAMASI (21)

 • REKABET KURULUNUN SORUŞTURMAYI TAMAMLAMASI (2)

 • REKABET KURULUNUN TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNE İLİŞKİN VERECEĞİ TÜM KARARLARDA TELEKOMÜNİKASYON KURUMUNUN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • REKABET KURULUNUN YAPMIŞ OLDUĞU DUYURUNUN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURULUNUN YEDİ ÜYEDEN OLUŞMASI GEREĞİ (1)

 • REKABET KURULUNUN YETKİLERİ (1)

 • REKABET KURUMU (1)

 • REKABET KURUMU RAPORTÖRLERİNİN YERİNDE İNCELEME YAPMASININ ENGELLENMESİ NEDENİYLE ŞİRKETE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURUMU TARAFINDAN BİREYSEL MUAFİYET TANINMASI (6)

 • REKABET KURUMU TARAFINDAN İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANARAK KAMUOYUNA DUYURULAN AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE İNTİFA SÖZLEŞMELERİNİN MUAFİYETTEN YARARLANMA SÜRESİNİN EN FAZLA BEŞ YIL OLARAK BELİRLENDİĞİNE İLİŞKİN KARARLARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURUMU TARAFINDAN İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANARAK KAMUOYUNA DUYURULAN DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN KILAVUZUN 34., 36., 37. VE 38. MADDELERİ İLE 2003/3 VE 2007/2 SAYILI REKABET KURULU TEBLİĞLERİ İLE DEĞİŞİK, 2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ'NİN 5. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURUMUNA BAŞVURU (1)

 • REKABET KURUMUNA BAŞVURUDA BULUNUP BULUNMAMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • REKABET KURUMUNA BİLDİRİLMESİ GEREKEN ANLAŞMANIN BİLDİRİLMEMESİ (1)

 • REKABET KURUMUNA BİLDİRİLMESİ GEREKEN SÖZLEŞME (1)

 • REKABET KURUMUNUN DUYURUSU SONRASINDA TARAFLAR ARASINDA İMZALANAN TÜM SÖZLEŞMELERİN FESHEDİLMESİ NEDENİYLE DAVALI ŞİRKETE GAYRİ MADDİ HAK BEDELİ YATIRIM VE TEŞVİK DESTEK BEDELİ OLARAK ÖDENEN ALACAĞIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • REKABET KURUMUNUN GELİRLERİ (2)

 • REKABET KURUMUNUN HİZMET BİRİMLERİ (1)

 • REKABET KURUMUNUN TEBLİĞ VE KARARLARI UYARINCA BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİĞİ (1)

 • REKABET KURUMUNUN TEŞKİLATI (7)

 • REKABET ŞARTLARI OLUŞMADAN GÖREVLENDİRME YAPILMASI NEDENİYLE İŞLETME HAKKI DEVİR BEDELİNİN DÜŞÜK KALDIĞI İLERİ SÜRÜLEREK İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABET UYUŞMAZLIĞINDA İDARİ PARA CEZASI (2)

 • REKABET UZMANLIĞI (3)

 • REKABET YASAĞI HÜKMÜNE AYKIRILIK TEŞKİL EDECEK ŞEKİLDE RAKİP BİR FİRMADA ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI (1)

 • REKABET YASAĞI KAYDI - İşçi İşe Alındığı Andan İşten Çıkarılacağı Ana Kadar İşverene Karşı Rekabet Yapamaz - Söz Konusu Zaman Parçası İçinde Yapılmış Rekabet Sadakat Borcuna Aykırılık Oluşturur - İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışlarda Bulunması Sadakat Borcunun İhlalidir – Sadakat Borcunun İhlali Halinde İşveren İş Akdini Feshedebileceği Gibi Tazminat da İsteyebilir (1)

 • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ (4)

 • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ VE HAKSIZ REKABETTEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞART (1)

 • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI CEZAİ ŞART İSTEMİ - İşten Ayrılmadan Sonra 2 Yıl İçerisinde Davacı Firmanın İş Dalında Çalışamayacağı Düzenlendiği - Davalının Eyleminin Rekabet Yasağı Kapsamında Olduğu Kabul Edilerek, Neticesine Göre Bir Karar Verilmesi Gereği- Firmanın Üretim Sırlarına İşverenin Yaptığı İşler Hakkında Bilgi Edinme İmkânına Sahip Olduğu (1)

 • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNE DAYALI CEZAİ ŞART DAVASI (1)

 • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI (4)

 • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN KONU, YER VE ZAMAN KOŞULLARI BAKIMINDAN GEÇERLİ OLMASI (1)

 • REKABET YASAĞINA AYKIRI DAVRANIŞLARIN SONUÇLARI (2)

 • REKABET YASAĞINA AYKIRILIK (1)

 • REKABET YASAĞINDA 5 YILLIK SÜRE (1)

 • REKABET YASAĞINDAN KAYNAKLANAN CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ İSTEMİ - Hizmet Sözleşmesinde Rekabet Yasağına İlişkin Düzenlemede Coğrafi Alan Bakımından Sınırlandırma Yapılmadığı - Herkesin Dilediği Alanda Çalışma ve Sözleşme Hürriyetine Sahip Olmasının Anayasal Teminat Olduğu - Rekabet Yasağının, İşçinin Ekonomik Geleceğini Tehlikeye Düşürecek Biçimde Yer, Zaman ve Konu Bakımından Hakkaniyete Uygun Sınırlamalar İçermemesi Halinde Rekabet Yasağı Hükmünün Geçerli Olmayacağı - Hizmet Sözleşmesinin Rekabet Yasağına İlişkin Maddesinde Coğrafi Alan Sınırlamasının Bulunmamasının İşçinin Ekonomik Geleceğini Hakkaniyete Aykırı Şekilde Tehlikeye Düşürecek Nitelikte Olduğu - Rekabet Yasağına İlişkin Sözleşme Hükmünün Batıl Sayılması Gerektiği (1)

 • REKABET YASAĞINI İHLAL EDEN DAVRANIŞIN AÇIK BİÇİMDE İŞ AKDİNİN SONA ERMESİNDEN SONRAKİ DÖNEME DAİR BULUNDUĞU BU DAVRANIŞIN HİZMET AKDİNİN SONA ERMESİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN REKABET YASAĞINA AYKIRILIK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • REKABET YASAĞINI İHLALA EDEREK ZARARA VE KAR MAHRUMİYETİNE SEBEBİYET VERMEK (1)

 • REKABET YASAĞININ GEÇERLİLİK KOŞULLARI (1)

 • REKABET YASAĞININ İHLALİ NEDENİYLE SON BİR YILLIK HAKKEDİŞ TUTARINDAKİ CEZAİ ŞARTIN ÖDENMESİ İSTEMİ (1)

 • REKABET YASAĞININ İHLALİ SEBEBİYLE CEZAİ ŞART İSTEMİNDE GÖREVLİ MAHKEME - İş Akdinin Devamı Sırasında İşçinin Sadakat Borcundan Kaynaklanan Rekabet Etmeme Yasağına Aykırılık Halinde İş Mahkemesi Görevlidir - İş Akdinin Sona Ermesinden Sonra Rekabet Yasağına Aykırı Hareket Edilmesi Halinde İse Ticaret Mahkemesi Görevlidir - Gizlilik Esasına Uyma ve Haksız Rekabet Etmemeye İlişkin Tahattütname Gereğince Çalışma İlişkisinin Sona Ermesinden Sonra Aynı İşkolunda İşverenle Rekabet Halinde Olan Bir Başka İşyerinde Çalışmaya Başlanması Nedeni Açılan Davada Ticaret Mahkemesi Görevlidir (1)

 • REKABET YASAĞININ İHLALİ SEBEBİYLE CEZAİ ŞART İSTEMİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKTA GÖREVLİ MAHKEME - İş Akdinin Devamı Sırasında İşçinin Sadakat Borcundan Kaynaklanan Rekabet Etmeme Yasağına Aykırılık Halinde, Bu Tür Davalara Bakmakla Görevli Mahkeme İş Mahkemesidir - İş Akdinin Sona Ermesinden Sonra Rekabet Yasağına Aykırı Hareket Edilmesi Halinde İse, Buna Dayalı Olarak Açılacak Dava Niteliği İtibariyle Ticari Dava Olmakla, Bu Tür Davaların Ticaret Mahkemesinde İncelenip Karara Bağlanması Gerekir -, Gizlilik Esasına Uyma ve Haksız Rekabet Etmemeye İlişkin Beyan ve Taahütname Gereğince Davacının Çalışma İlişkisinin Sona Ermesinden Sonra Aynı İşkolunda İşverenle Rekabet Halinde Olan Bir Başka İşyerinde Çalışmaya Başlaması Nedeni İle İstenen Tazminat Alacağı Konusunda Davaya Bakma Görevi Ticaret Mahkemesine Aittir (1)

 • REKABET YASAĞININ İHLALİNDEN DOĞDUĞU İLERİ SÜRÜLEN CEZAİ ŞART TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • REKABET YASAĞININ İHLALİNDEN DOĞDUĞU İLERİ SÜRÜLEN CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ İSTEMİ (2)

 • REKABET YASAĞININ İHLALİNDEN DOĞDUĞU İLERİ SÜRÜLEN CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ İSTEMİ - Davalı İşçiye Atfen İmza Taşıyan İstifa Dilekçesinde İşten Ayrıldığının Belirtildiği - Davacı Şirket Vekili, İşçinin Rakip Şirkette Rekabet Yasağına Aykırı Şekilde Çalışmak İçin İstifa Ettiğini ve Rakip Firmada Çalıştığını İleri Sürdüğü - Davalı İşçinin Rekabet Yasağını İhlal Eden Davranışının Açık Biçimde İş Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonraki Döneme Dair Bulunduğu - Bu Davranışın İş Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Gerçekleşen Rekabet Yasağına Aykırılığı Düzenleyen Mutlak Ticarî Dava Niteliği Taşıdığı - Mutlak Ticarî Davaların Görülme Yeri İse, Açık Biçimde Ticaret Mahkemeleri Olduğu (1)

 • REKABET YASAĞININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİTİMİNDEN SONRAKİ BİR TARİHTE İHLAL EDİLMESİ İŞ MAHKEMELERİNİ GÖREVLİ OLMAKTAN ÇIKARMAKTADIR (1)

 • REKABET YASAĞININ KOŞULLARI (9)

 • REKABET YASAĞININ SINIRLANDIRILMASI (2)

 • REKABET YASAĞININ SONA ERMESİ (1)

 • REKABETE AYKIRI ANLAŞMA (1)

 • REKABETE AYKIRI DAVRANIŞ (2)

 • REKABETE AYKIRI HAREKET (1)

 • REKABETE AYKIRI UYGULAMALARDA BULUNARAK 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNİ İHLAL EDİLİDİĞİNDEN BAHİSLE DAVACI ŞİRKET TARAFINDAN YAPILAN ŞİKAYETİN REDDİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETE AYKIRILIKTA İDARİ PARA CEZALARI (1)

 • REKABETE AYKIRILIKTA İDARİ PARA CEZASI (6)

 • REKABETE AYKIRILIKTA NİSBİ İDARİ PARA CEZASI (1)

 • REKABETE AYKIRILIKTA NİSBİ PARA CEZASI (1)

 • REKABETİ BOZMA AMAÇLI VE ETKİLİ ANLAŞMA YAPMAK SURETİYLE 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 4. MADDESİNİ İHLAL ETTİKLERİNDEN BAHİSLE İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİ BOZUCU NİTELİKTE ANLAŞMA (4)

 • REKABETİ ENGELLEME, BOZMA VEYA KISITLAMA AMACINI TAŞIYAN EYLEM (3)

 • REKABETİ ENGELLEME, BOZMA YA DA KISITLAMA AMACI TAŞIYAN EYLEMLER (2)

 • REKABETİ ENGELLEME, BOZMA YA DA KISITLAMA AMACINI TAŞIYAN EYLEM (10)

 • REKABETİ ENGELLEME, BOZMA YADA KISITLAMA AMACINI TAŞIYAN EYLEM (1)

 • REKABETİ KISITLAYICI DİKEY ANLAŞMA (1)

 • REKABETİ KISITLAYICI NİTELİKTE DİKEY ANLAŞMA (1)

 • REKABETİ KORUMA KANUNUNA AYKIRILIK (1)

 • REKABETİ ÖNLEMEK AMACIYLA DİĞER SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARINDA FAALİYET GÖSTEREN TEŞEBBÜSLER İLE BİRLİKTE UYUMLU EYLEM İÇİNDE BULUNAN VE BU KARİNENİN AKSİNİ İSPATLAYAMAYAN DAVACININ SÖZ KONUSU EYLEMLERİNİN TESPİTİNE VE YASADA ÖNGÖRÜLEN TUTARDA İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARINDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI (1)

 • REKABETİ ÖNLEMEK AMACIYLA FIRINCILAR BİRLİĞİ ADI ALTINDA KARTEL OLUŞTURULMASI (1)

 • REKABETİ SINIRLAYI ANLAŞMALAR (1)

 • REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA (8)

 • REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLARAK YAPILAN ANLAŞMA UYARINCA VERİLEN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA UYUMLU EYLEM VE KARARLAR (1)

 • REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI HALİNDE VERİLECEK PARA CEZALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN İPTALİ İSTEMİ (3)

 • REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI HALİNDE VERİLECEK PARA CEZALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI HALİNDE VERİLECEK PARA CEZALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA İDARİ PARA CEZASI VERİLDİĞİ (1)

 • REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA UYUMLU EYLEM VE KARARLARIN İHLALİ (1)

 • REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA YAPMAK SURETİYLE İHLAL ETTİKLERİ NEDENİYLE VERİLEN REKABET KURULUNUN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR (90)

 • REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLARA AYKIRI OLAN HER TÜRLÜ ANLAŞMA İLE TEŞEBBÜS BİRLİKLERİ KARARI GEÇERSİZDİR (1)

 • REKABETİ SINIRLAYICI ETKİ TAŞIMASI NEDENİYLE MENFİ TESPİT BELGESİ VERİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI (1)

 • REKABETİ SINIRLAYICI SÖZLEŞME YAPMAK (1)

 • REKABETİN DENGELENMESİ (1)

 • REKABETİN KISITLANMASI (3)

 • REKABETİN KORUNMASI (6)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK NEDENİYLE YAPILAN ŞİKAYETİN REDDİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (2)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE DAİR REKABET KURULU KARARININ DAVACI ŞİRKETE YÖNELİK KISIMLARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNU UYARINCA İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ DAVACI ŞİRKETE İLİŞKİN KISMININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 4. MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE DAVACI ŞİRKETE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 4. MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE VERİLEN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN 4. MADDESİNİN SON İKİ FIKRASININ ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNDAN İPTALİ İÇİN İTİRAZ YOLU İLE ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURULMASI İSTEMİ (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASIYLA ŞİKAYET (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN İHLAL EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN İHLAL EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE ŞİRKETE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE DAİR REKABET KURULU'NUN KARARI İLE BU KARARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN İHLAL EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE TESİS OLUNAN REKABET KURULUNUN KARARININ DAVACIYA İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KISIMLARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN İHLAL EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE YAPILAN ŞİKAYETİN REDDİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN İHLÂLİ SEBEBİYLE ŞİRKETE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU'NUN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN MADDE 4 İHLÂL ETTİĞİNDEN BAHİSLE İDARÎ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULUNUN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN’A AYKIRI DAVRANMA SUÇU (2)

 • REKABETİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN’UN İHLALİ (1)

 • REKABETİN KORUNMASI KANUNUNA AYKIRILIK (4)

 • REKABETİN KORUNMASINDA YASAK FAALİYETLER (3)

 • REKABETİN KURULUNUN SORUŞTURMAYA BAŞLAMASI (4)

 • REKABETİN ORTADAN KALDIRILMASI (1)

 • REKABETİN SINIRLANMASINDAN ETKİLENEN RAKİP TEŞEBBÜSLERİN BÜTÜN ZARARLARININ TAZMİNİNİ REKABETİ SINIRLAYAN TEŞEBBÜS YA DA TEŞEBBÜSLERDEN TALEP EDEBİLECEKLERİ (1)

 • REKABETİN TESİSİ VE İHLALDEN ÖNCEKİ DURUMUN KORUNMASI (1)

 • REKABETTE HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI (5)

 • REKABETTE ÖNARAŞTIRMANIN SONUÇLANMASI (8)

 • REKABETTE PARA CEZALARI VE SÜRELİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI (2)

 • REKABETTE YASAK FAALİYETLER (1)

 • REKABETTE YASAKLANAN FAALİYETLER (2)

 • REKLAM (1)

 • REKLAM AMAÇLI OLARAK İZİNSİZ ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARIN AFİŞ HALİNE GETİRİLMESİ (1)

 • REKLAM DURDURMA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKLAM KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ (1)

 • REKLAM DURDURMA VE DÜZELTME CEZALARI (1)

 • REKLAM DURDURMA VE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKLAM KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ (1)

 • REKLAM FİLMİNİN ÇOĞALTILMIŞ KOPYALARININ ÇOĞALTMAYA YARAYAN FİLM KALIP VE BENZERİ ARAÇLARIN İMHA EDİLMESİNİ ISLAH DİLEKÇESİYLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • REKLAM HİZMETİ NEDENİYLE ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ OLARAK DİKKATE ALINMAMASINDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI (5)

 • REKLAM KATALOĞU BEDELİNİN TAHSİLİ (1)

 • REKLAM KURULU (1)

 • REKLAM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ (11)

 • REKLAM KUŞAĞI GİRİŞİNDE SPONSOR FİRMANIN KİMLİĞİNİN BELİRTİLDİĞİ - Sonradan Yürürlüğe Giren Kanun İle Eylemin Yaptırım Gerektiren Eylem Olmaktan Çıkarıldığı - Lehe Düzenleme Yapılması Yoluyla Ortaya Çıkan Yeni Hukuki Durumun Dikkate Alınması Gerektiği (1)

 • REKLAM KUŞAĞI GİRİŞİNDE SPORSOR FİRMANIN KİMLİĞİNİN BELİRTİLMESİ NEDENİYLE UYARMA CEZASI VERİLMESİ - Yargılamaya Konu Eylemin Daha Sonra Yürürlüğe Giren Kanunla Yaptırım Gerektiren Bir Eylem Olmaktan Çıkarıldığı - Lehe Düzenleme Yapılması Yoluyla Ortaya Çıkan Yeni Hukuki Durumun Dikkate Alınması Gerektiği (1)

 • REKLAM PANOSUNUN BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILMAMASI (1)

 • REKLAM PANOSUNUN BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILMASI (2)

 • REKLAM PONOLARINA AİT GİDER (1)

 • REKLAM YASAĞININ UYGULANACAĞI YERLER (1)

 • REKLAM YASAKLARI (1)

 • REKLAM YAYINI İÇİN YANLAR ARASINDA AKDİ İLİŞKİ KURULMADIĞI İDDİASI (1)

 • REKLAMASYON FATURASINA DAYALI İCRA TAKİBİ (2)

 • REKLAMASYON FATURASININ SÜRESİNDE GÖNDERİLMESİ (1)

 • REKLAMASYON GİDERLERİ (1)

 • REKLAMIN DURDURULMASINA İLİŞKİN REKLAM KURULU KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ (1)

 • REKLAMIN KUMAR OYNAMAYI ÖZENDİRİCİ NİTELİKTE OLMASI SEBEBİYLE YAYIN İLKELERİNİN İHLAL EDİLMESİ (1)

 • REKOLTE BEYANINDA BULUNMA HUSUSU ANASÖZLEŞMEDE AÇIKÇA DÜZENLENDİĞİNDEN ÜYELİK ŞARTININ YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN MAKUL SÜRE VERİLMESİNE GEREK OLMADIĞI (1)

 • REKREASYON ALANININ KAMU ORTAKLIK PAYINDAN KARŞILANMASI (1)

 • REKREASYON ALANLARI PARKLAR VE HALKA AÇIK ALANLARDA AYDINLATMA AMAÇLI KULLANILAN ELEKTRİK İÇİN DÜZENLENEN FATURALARDA GENEL AYDINLATMA TARİFESİ YERİNE TİCARETHANE/RESMİ DAİRE TARİFESİ ÜZERİNDEN HESAPLAMA YAPILMASI (1)

 • REKTÖR ADAYININ BELİRLENMESİ (1)

 • REKTÖR ADAYLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ (1)

 • REKTÖR ATAMASI (2)

 • REKTÖR ONAYI VE YÖNETİM KURULU KARARININ GEREKMESİ (1)

 • REKTÖR TARAFINDAN ŞİKAYET EDİLENLER BAKIMINDAN SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ GEREĞİ (1)

 • REKTÖR TARAFINDAN VERİLEN AYLIKTAN KESME CEZASI (1)

 • REKTÖRLÜĞÜN VERDİĞİ MEN-İ MUHAKEME KARARININ BOZULMASI (1)

 • REKTÖRLÜK İŞLEMİNİN İPTALİ MECBURİ HİZMET VE TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE ADLİ YARGI YERİNİN GÖREVLİ OLACAĞI (1)

 • REKTÖRLÜK İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • REKTÖRÜN VERDİĞİ MEN-İ MUHAKEME KARARININ KESİNLEŞMESİNE YÖNELİK (1)

 • REKVENYİ/MACARİSTAN DAVASI (2)

 • REMEZAN ORAK VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (1)

 • REMZİ AYDIN/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • REMZİ BALCI/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • REMZİYE DUMAN BAŞVURUSU (1)

 • RENK BOYUT VE DİĞER ÖZELLİKLERİNDEN YOKSUN BİR ŞEKİLDE MARKALARIN VE TASARIMLARIN GEREKÇELİ KARARA EKSİK YANSITILMALARI YANILTICI SONUÇLARA NEDEN OLABİLECEKTİR (1)

 • RENT A CAR OLARAK KİRALANAN ARACIN KAZA YAPMASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME - Davacının Tüketici Olduğu ve Davalı Şirketin Aralarındaki Sözleşmeye Dayalı Olarak Rücu Talebinde Bulunduğu - Davanın Açıldığı Tarih İtibari İle Davanın Tüketici Davası Olduğu - Tüketici Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği - Görev Kuralları Kamu Düzenine İlişkin Olduğu – Mahkemece Kendiliğinden Dikkate Alınmasının Zorunlu Olduğu - Mahkemece Görevsizlik Nedeniyle Usulden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • REPO İŞLEMİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT ORANI (1)

 • REPO KARŞILIĞINDA ÖDENEN FAİZİN BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNİN HESABINDA GİDER OLARAK İNDİRİLMESİ (1)

 • REPO TEYİT FORMU (1)

 • RESEN ARAŞTIRILMASI GEREKEN KEŞİDE YERİ (1)

 • RESEN ARAŞTIRMA (1)

 • RE'SEN ARAŞTIRMA (2)

 • RESEN ARAŞTIRMA İLKESİ (6)

 • RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİ (2)

 • RESEN ARAŞTIRMA İLKESİ VE AYDINLATMA ÖDEVİ (1)

 • RESEN ARAŞTIRMA YAPILARAK KANIT TOPLANABİLECEĞİ (1)

 • RESEN BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ SALINMASI (1)

 • RESEN BORÇ ÇIKARAN VE BAZI ÇALIŞANLARININ BİLDİRİMLERİNİ İPTAL EDEN KURUM İŞLEMLERİ İLE PRİM BORÇLARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • RES'EN BORDRO VE KOMŞU İŞYERİ TANIKLARI YÖNÜNDEN ARAŞTIRMA YAPILARAK DAVACININ ÇALIŞMASININ ÜRETİME YÖNELİK Mİ YOKSA MESLEK VE SANAT EĞİTİMİNE YÖNELİK Mİ OLDUĞU HUSUSUNUN TESPİTİ GEREKTİĞİ (1)

 • RESEN DEĞERLENDİRME (1)

 • RESEN DİKKATE ALMA (3)

 • RE'SEN DİSİPLİN CEZASI (1)

 • RESEN DÜZELTME (1)

 • RESEN EMEKLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMENİN İPTAL EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE RESEN EMEKLİ EDİLMESİ NEDENİYLE UĞRADIĞI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATLARIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • RESEN EMEKLİLİK (1)

 • RE'SEN EMEKLİYE SEVK (1)

 • RE'SEN EMEKLİYE SEVK EDİLME (1)

 • RESEN EMEKLİYE SEVK İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • RESEN EMSAL CELBİ (25)

 • RESEN GÖREV KARARI VE GÖREVDE UYUŞMAZLIK (83)

 • RE'SEN GÖREV KARARI VE GÖREVDE UYUŞMAZLIK (1)

 • RESEN GÖZETİLME (2)

 • RESEN GÖZETİLME GEREĞİ (1)

 • RE'SEN GÖZETİLME ZORUNLULUĞU (1)

 • RE'SEN GÖZETİM (1)

 • RESEN GÖZÖNÜNDE TUTULMASI (1)

 • RESEN HAK SAHİBİNİ ARAŞTIRMA UNSURU BULUNMAMASI (1)

 • RE'SEN İCRA YETKİSİ BULUNAN DAVACI ŞİRKET TARAFINDAN CADDE VE SOKAK AYDINLATILMASI HİZMETİ KARŞILIĞINDA TAHAKKUK EDEN ALACAĞIN KDVSİ VE YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE DAVALI İDAREDEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • RESEN İCRASI EMROLUNAN İŞLEMLERİN GİDERİ (18)

 • RESEN İHALENİN FESHİ (1)

 • RESEN İNCELEME (1)

 • RESEN İŞYERİ TESCİLİ İLİŞKİN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • RESEN NAZARA ALMA (2)

 • RESEN SALINAN BİR KAT VERGİ ZİYAI CEZALI KURUMLAR VERGİSİNİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • RESEN SALINAN GELİR VERGİSİ VE FON PAYI (1)

 • RE'SEN SALINAN GELİR VERGİSİ, GEÇİCİ VERGİ VE TEKERRÜR HÜKÜMLERİ DİKKATE ALINARAK KESİLEN BİR KAT ZİYAI CEZALARININ KALDIRILMASI İSTEMİ - Sahte Belge Düzenlediği Yolunda Vergi Tekniği Raporu Bulunana Ait Gerçek Bir Emtia Teslimine Dayanmayan Faturaların Kayıtlara İntikal Ettirildiği - Öncelikle Defter Kayıtları ve Bunlarla Ilgili Vesikaların İncelenmesi, Bu Kayıt ve Vesikalarda Vergi Matrahının Doğru ve Kesin Olarak Tespitini Engelleyen Noksanlık, Usulsüzlük ve Karışıklıklar Bulunuyorsa Bunların Açıkça Ortaya Konulması Gerektiği - Sebebi Açıkça Ortaya Konulmadan Vergi Matrahının Resen Takdiri Yoluna Gidilemeyeceği (1)

 • RESEN SALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ (3)

 • RESEN SALINAN KDV VE KESİLEN KAÇAKÇILIK CEZASININ İPTALİ (2)

 • RE'SEN SALINAN KURUMLAR VERGİSİ İLE ÜÇ KAT TUTARINDA KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİNDE ADİL YARGILANMA - Uygulamada, Genellikle Vergi Tekniği Raporuna Atıfla Düzenlenen Vergi İnceleme Raporları Ve/Veya Takdir Komisyonu Kararlarının Tebliğ Edildiği Ancak, Tarh Nedenini, Matrahın Bulunuş Yöntemini ve Tarhiyatın Dayanağına İlişkin Bilgi ve Belgeleri Gösteren Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmediği - Ana Kural Vergi Tekniği Raporunun İhbarname Ekinde Tebliğ Edilmesi Olmakla Birlikte Söz Konusu Raporun Tebliğ Edilmediği Durumlarda Mahkeme Tarafından Ara Kararıyla İstenmesi ya da Re'sen İdarece Dava Dosyasına Sunulması Üzerine, Davacıya, Anılan Rapor Tebliğ Edilerek, Haklılığını Ortaya Koymaya Yönelik Delillerini İleri Sürmesine İmkan Verilmek Suretiyle, Bu Eksikliğin Yargılama Aşamasında Mahkeme Tarafından Giderilmesinin Mümkün Olduğu - Mahkeme Tarafından da İstenilmesine Rağmen İdarece Sunulmamasının Söz Konusu Olabileceği Hallerde İse Bu Durumun; Yetki, Şekil, Sebep, Konu ve Maksat Yönlerinden Hangisine Aykırı Düştüğü Belirlenerek Karar Verilmesi Gerektiği - Yargılama Aşamasında, Mahkemece Tesis Edilmesi Gereken Hakkaniyete Uygun Yargılama Hakkının, İdare Tarafından Sağlanmadığı Gerekçesine Dayanılamayacağı (1)

 • RESEN SALINAN KURUMLAR VERGİSİ, GEÇİCİ VERGİ İLE KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI TALEBİ (1)

 • RESEN SALINAN KURUMLAR VERGİSİ, HESAPLANAN FON PAYI İLE KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI TALEBİ (1)

 • RESEN SALINAN KUSUR CEZALI GELİR VERGİSİ (2)

 • RESEN SALINAN MUHTELİF VERGİLERİN KALDIRILMASI (1)

 • RESEN SALINAN TEKERRÜR NEDENİYLE %50 ARTIRILARAK UYGULANAN BİR KAT VERGİ ZİYAI CEZALI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • RESEN SALINAN VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİ (1)

 • RESEN SALINAN VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI TALEBİ (2)

 • RESEN SALINAN VERGİ ZİYAI CEZALI KURUMLAR VERGİSİ VE FON PAYININ İPTALİ TALEBİ (3)

 • RESEN SALINAN VERGİ ZİYAI CEZALI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE KARŞI DAVA AÇILDIĞI (1)

 • RESEN TAHAKKUK ETTİRİLEN PRİM VE GECİKME ZAMMININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • RE'SEN TAHAKKUK ETTİRİLEN PRİM, İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ VE GECİKME CEZALARININ İPTALİ İLE PRİM TEŞVİKİNDEN YARARLANMA HAKKININ TESPİTİ İSTEMİ - Sağlanan Prim Teşviki, Destek ve İndirimlerinden Yararlanılabileceği Halde Yararlanılmadığı Ay/Dönemlerde Gerekli Tüm Koşulların Sağlanmış Olması ve Yararlanılmayan Ayı/Dönemi Takip Eden Altı Ay İçerisinde Kuruma Müracaat Edilmesi Şartlarıyla, Başvuru Tarihinden Geriye Yönelik En Fazla Altı Aya İlişkin Olmak Üzere, Yararlanılmamış Olan Prim Teşviki, Destek ve İndirimlerinden Yararlanılabilir veya Yararlanılmış Olan Prim Teşviki, Destek ve İndirimleri Başka Bir Prim Teşviki, Destek ve İndirimi İle Değiştirilebilir – İlgili Kanunu Maddesinin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önceki Dönemlere İlişkin Olmak Üzere Tüm Şartları Sağladığı Halde Kanun veya Diğer Kanunlarla Sağlanan Prim Teşviki, Destek ve İndirimlerinden Yararlanmamış İşverenler İle Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Yararlanılan Prim Teşviki, Destek ve İndirimlerin Değiştirilmesine Yönelik Talepte Bulunan İşverenler Tarafından En Son Bu Maddenin Yürürlük Tarihini Takip Eden Aybaşından İtibaren Bir Ay İçinde Kuruma Başvurulması Halinde, Yararlanılmamış Olan Prim Teşviki, Destek ve İndirimlerinden Yararlanılabilir veya Yararlanılmış Olan Prim Teşviki, Destek ve İndirimleri Başka Bir Prim Teşvik, Destek ve İndirimi İle Değiştirilebilir (1)

 • RESEN TAKDİR (3)

 • RESEN TAKDİR SEBEBİ (1)

 • RESEN TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ (1)

 • RESEN TARH NEDENLERİ (1)

 • RESEN TARHİYAT (2)

 • RESEN TEKLİF EDİLEN YEMİN (4)

 • RESEN TEMYİZ İNCELEMESİNİ GEREKTİREN NİTELİKTE CEZA (4)

 • RESEN TESCİL GÖREVİ (2)

 • RESEN UYGULAMA (1)

 • RESEN VE TEK YANLI ŞEKİLDE TESİS EDİLEN ARSA PAYI TAHSİS İŞLEMİ NEDENİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNCE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • RESEN VERGİ TARH EDİLMESİ ÜZERİNE AÇILAN DAVADA VERGİLENDİRMENİN DAYANAĞI OLAN VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ NEDENİYLE SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ VE ÇELİŞMELİ YARGILAMA İLKELERİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUN OLMASI NEDENİYLE KABUL EDİLEMEZ NİTEİKTEDİR (1)

 • RESEN VERGİ TARHI (39)

 • RE'SEN VERGİ TARHI (7)

 • RESEN YAPILAN PRİM TAHAKKUKU (2)

 • RESEN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLERE İLİŞKİN GİDERLER (18)

 • RESEN YEMİN TEKLİFİ (1)

 • RE'SEN YEMİN TEKLİFİ (1)

 • RESEN YEMİN TEKLİFİNİN ZAMANI (1)

 • RESEN YEMİNDE SORULACAK ŞEYLERİN BELİRLENMESİ (1)

 • RESEN YETKİSİZLİK KARARI VERİLEMEMESİ (4)

 • RESİM PORTRE VEYA FOTOĞRAFIN ESER NİTELİĞİ DEĞİL BUNLARDA TASVİR OLUNAN KİMSENİN KİŞİLİK HAKKIDIR (1)

 • RESİM VE HARÇTAN MUAFİYET (2)

 • RESİM VE KAMERA ÇEKİMLERİNİN AYIPLI YAPILMASI (1)

 • RESİM, HARÇ VE DAMGA VERGİSİ MUAFLIĞI (1)

 • RESİMLERİN KİTAPLARDAN AYRILABİLEN PARÇA OLMASI (1)

 • RESİMLERLE BELİRLENEN BİTKİ ÖRTÜSÜ (1)

 • RESİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMAK (2)

 • RESMEN TESLİM OLUNAN MALA ELKONULMASI VE BOZULMASI (24)

 • RESMİ AKİTTEKİ DEĞER İLE GERÇEK DEĞER ARASINDA FAHİŞ FARK BULUNMASI (1)

 • RESMİ ARABULUCUNUN ZARAR KASTI İLE GÖREVDEN KAÇINMASI VEYA TUTANAĞI MAKAMLARA TEVDİ ETMEMESİ EYLEMİ (1)

 • RESMİ ARACIN ÇALINMASI (1)

 • RESMİ ARTIRMA VE EKSİLTMEYE HİLE KARIŞTIRMAK (2)

 • RESMİ BELGE HÜKMÜNDE BELGELER (80)

 • RESMİ BELGE İLE ÖZEL BELGENİN GEREK SAHTECİLİK GEREK BOZMAK YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK SUÇLARI AÇISINDAN AYRI AYRI DÜZENLENDİĞİ (1)

 • RESMİ BELGE NİTELİĞİNDE OLMAYAN BELGEDE SAHTECİLİK (2)

 • RESMİ BELGE NİTELİĞİNDEKİ İPOTEK AKİT TABLOSU (1)

 • RESMÎ BELGE VEYA YAZILI DELİL ESAS İSE DE SOMUT BİLGİLERE DAYANMASI VE İNANDIRICI OLMALARI KOŞULUYLA TANIK BEYANLARI İLE İSPATI MÜMKÜNDÜR (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (658)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK - Aslı Ele Geçmeyen Sürücü Belgesinin Fotokopisi Üzerinde Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Tespitinin Mümkün Olmaması Nedeniyle Suçun Oluşmayacağı (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK - Suça Konu Nüfus Cüzdanının Getirtilip İncelenmesi ve Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığı - Aldatmanın Ne Şekilde Gerçekleştiğinin Tespit Edilmesi Gereği (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK - Sahte Çek Düzenlemek Suretiyle Resmi Belgede Sahtecilik - Eylemlerinin Her Birinin Ayrı Suçları Mı Yoksa Zincirleme Biçimde İşlenmiş Tek Suçu Mu Oluşturduğunun Değerlendirilmesi Gereği (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK - Senette Yer Alan İmzanın Sahteliği - Senetteki Keşideci İmzasının Kime Ait Olduğunun Bilirkişi Aracılığıyla Tespit Edilmesi (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK - Suç Tarihi İtibariyle Engel Sabıkası Bulunmayan Sanığın Hukuksal Durumunun Yasal Ölçütlere Göre Değerlendirilmesi Gereği (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK - Suça Konu Gerçek Nüfus Cüzdanı Üzerindeki Fotoğrafın Sökülerek Yerine Başka Bir Fotoğraf Yapıştırılması - Fotoğraf Üzerinde Bulunması Gereken Soğuk Mühür İzinin Mevcut Olmaması - Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme Suçunun Oluşturacağının Gözetilmesi Gereği (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK - Mükerrer Yargılama Yapılmaması Açısından Dosyası Getirtilip ve Sanıklar Hakkında Aynı Olaydan Dolayı Açılmış Başka Bir Dava Bulunup Bulunmadığı da Araştırıldıktan Sonra Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir ve Tayini - Ek Savunma Hakkı Tanınmadan Zincirleme Suça Dair Hükümlerin Uygulanması Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlanması - Hesap Hatası Sonucu Eksik Ceza Tayini (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK - Suça Konu Belgelerdeki İmza ve Kaşelerin Asıl Belgeden Taşıma Yolu İle Mevcut Belgelere Yerleştirilmesi - Tahrifat Yapılan Belgelerin Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi - Suça Konu Belge Asıllarının Duruşmaya Getirtilip İncelenmesi Gereği (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK - Suça Konu Belgenin Dosyada Delil Olarak Saklanması Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK - Tanık Beyanlarının Alınması - Keşideci İmzasının Bilirkişiye Tespit Ettirilmesi - Sanığın İmzasını İhtiva Etmeyen Protokol İsimli Belge İle Çekin Bir İlgisinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK - Zincirleme Şeklinde Resmi Belgede Sahtecilik - Ayrı Mahkemelerden Verilmiş İki Ayrı Mahkumiyetin Bulunmasının Zincirleme Biçimde Tek Bir Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturabileceği - Kamu Davalarının Birleştirilmesi ve Mümkün Olmaması Halinde Dosya Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gereği (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİ - Kimlik Bilgilerini Kullandığı Mağdur Adına İkametgâh Belgesi Düzenlettirmek Suretiyle Resmî Belgede Sahtecilik Suçunu Sonrasında Söz Konusu Sahte İkametgâh Belgesiyle Katılan Bankaya Başvuruda Bulunup İçeriği İtibarıyla Sahte Olarak Düzenlenmesini Sağladığı Bireysel Kredi Başvuru Formunu Mağdura Atfen İmzalamak Suretiyle de Özel Belgede Sahtecilik Suçunu İşlediği - Zincirleme Şekilde Resmî Belgede Sahtecilik Suçundan Cezalandırılması Gerektiği (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK - Yetkili Müdürün İmzasını Taklit Ederek Üç Adet Sahte Çek Düzenlediği İddia Edilen Sanık Hakkında Alınan Bilirkişi Raporunda Sanığın ve Çekte Lehtar Olarak Görünen Şahısların Yeterli Yazı ve İmza Örnekleri Olmadığı (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (192)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU - Kamu Güvenine Karşı Suçlar Bölümünde Düzenlendiği - Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarının Hukuki Konusunun Kamu Güveni Olduğu - Sanığın Fiillerinin Her Biri Yenilenen Kasıtla İşlenmiş Ayrı Suçları Mı, Yoksa Bir Suç İşleme Kararıyla Kanunun Aynı Hükmünün Kısa Zaman Aralıkları İçerisinde, Birkaç Kez İhlal Etmek Suretiyle Zincirleme Biçimde İşlenmiş Tek Suçu Mu Oluşturduğunun Değerlendirilmesi Gerektiği - Dosyanın Benzer Nitelikteki Ağır Ceza Mahkemesinin Dosyası İle Varsa Benzer Eylemler Nedeniyle Açılmış Başka Davaların Akıbeti Araştırılması Gerektiği (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU - Yardım Çekindeki Ay Hanesini 08 Olarak Değiştirerek Fotokopisini Çekip Mühür Vurulduğu - Belge Üzerindeki Tarih Değişikliğinin İlk Bakışta Farkedilebildiği ve Belgenin Aldatma Yeteneğinin Bulunmadığı - Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU - Çekin Gerçek Olduğu Fakat İmza Sahibinin Tespit Edilemediği - Tanığın Beyanlarında İse Alışveriş Yapanın Sanık Olduğunu Beyan Ettiği - Sanık Beyanları, Katılan Beyanı, Bilirkişi Raporlarına Göre Sanığın Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarını İşlediği (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU - Hakkında Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Kamu Davası Açılan Sanığın Savunmasında Suçlamaları Kabul Etmediği - Söz Konusu Reçetelerin Akrabası Olan Kişiler Tarafından Kendisine Bırakıldığını Belirttiği - Kendisinin de İmza Atıp Karşılığında Aldığı İlaçları Yakınlarına Teslim Ettiğini Savunduğu - Bilirkişi Raporu İle Sahte Olduğu Sabit Olan Reçete Arkasında İbarelerinin Olması Karşısında Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Tespit Edilmesi Açısından Haklarında Sahte Rapor Düzenlendiği İddia Edilen ve Yalnız Muhakkik Aşamasında Beyanlarına Başvurulan Reçete Sahiplerinin Tanık Olarak Beyanlarına Başvurulması Gerektiği - Protokoldeki İmzanın Sanık ya da Hasta İle Hasta Yakınlarına Ait Olup Olmadığı Hususunda Bilirkişi Raporu Aldırılmasından Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayin Edilmesi Gerektiği (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Zarar Kavramının Kanaat Verici Basit Bir Araştırma İle Belirlenebilir, Ölçülebilir Maddi Zararlara İlişkin Olduğu, Manevi Zararların Bu Kapsama Dahil Edilmemesi Gerektiği (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU - Kriminal Polis Laboratuvarının Ekspertiz Raporunda Suça Konu Sahte Plakada Herhangi Bir Soğuk Mühür İzinin Bulunmadığının Belirtildiği - Tescil Plakalarında İşlemi Yapan Tescil Kuruluşu İle Plaka Basım İşlemini Gerçekleştiren Kuruluşun Mühürlerinin Bulunmasının Zorunlu Olduğunun Hüküm Altına Alınması Gerektiği - Bu Şekilde Suça Konu Plakanın Resmi Belge Niteliğini Kazanabilmesi İçin Üzerinde Mührün Varlığının Zorunlu Olduğu - Belgelerde Sahtecilik Suçlarında Aldatma Niteliğinin Bulunup Bulunmadığının Takdirinin Hakime Ait Olduğu - Sahte Olduğu İddia Edilen Plakanın Duruşmaya Getirtilip İncelenmek Suretiyle Özellikleri Tutanağa Geçirilip Yasal Unsurları Taşıyıp Taşımadığı ve Aldatma Niteliğinin Bulunup Bulunmadığı Yöntemince Tartışılarak Denetime Olanak Verecek Şekilde Dosya Arasında Bulundurulması Gerektiği (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU - Sanık Hakkında, Suça Konu Sahte Olarak Düzenlenmiş Çeki Kullanmak Suretiyle Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu İşlediği İddiasıyla Açılan Kamu Davasında, Dosyada Fotokopisi Bulunan Suça Konu Çekin İncelenmesinde Sanık Emrine Düzenlendiği - Arkasında Sadece Sanığın Cirosunun Bulunduğunun , Başka da Ciro Bulunmadığı - Sanığın Söz Konusu Çeki Mobilya Yapımı Karşılığında Aldığını Savunması, Ancak Ticari İlişkiye Dair Herhangi Bir Fatura, İrsaliye, Belge İbraz Etmediği - Sanığın Bahsettiği Ticari İlişkiyi ve Buna Dair Çek Verme Olayını Kabul Etmemesi Karşısında,Yüklenen Suçun Sübuta Erdiği Gözetilmeden Hatalı Gerekçe İle Sanığın Beraatine Karar Verilmemesi Gerektiği (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU - Suça Konu Aracın Üzerinde Takılı Plakalarda Sahteciliğin İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı Yönünde Bir İnceleme Yaptırılması Gerektiği - Plakaların Dosyada Delil Olarak Saklanması Gerektiğini - Eksik Kovuşturma İle Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Hüküm Kurulduğu (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU - Suça Konu Plaka İle Motorlu Araç Tescil ve Motorlu Araç Trafik Belgelerinin Sahte Olup Olmadıkları Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği - Sahte Olduğunun Belirlenmesi Halinde Belgenin Aldatıcı Nitelikte Olup Olmadığının İncelenerek Özelliklerinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği - Gerekçeli Kararda Bunun Tartışılarak Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği - Metal Üzerine Yazı Yazılması Halinde de Suçun Oluşacağı - Araç Plakaları da Resmi Belge Olduğu Cihetle Sahte Plaka İle Tescil ve Trafik Belgelerinin Değişik Tarihlerde Düzenlendiği Belirlenemediğinden Zincirleme Suçun Oluşması İçin Değişik Zamanlarda Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi Zorunlu Olduğu - Ödenmeyen Para Cezasının Gecikme Zammı İle Tahsiline Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU RESMİ BİR BELGENİN SAHTE OLARAK DÜZENLENMESİ VEYA GERÇEK BİR BELGE ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI YAHUT SAHTE BELGENİN KULLANILMASI İLE OLUŞMAKTADIR (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU SEÇİMLİK HAREKETLİ SUÇLARDANDIR (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNA İLİŞKİN İSTİNAF İNCELEMESİNDE BELGE ASLININ DURUŞMADA İNCELENMESİ GEREKTİĞİ - Suça Konu Belge Aslı Temin Edilerek Emanete Alınmadan ve Denetime Olanak Verecek Şekilde Dosyaya Eklenmeden Dava Dosyasının İstinaf İncelemesine Gönderilmiş Olduğu - Yerel Mahkemece Suça Konu Belge Aslının Temini İle Öncelikle Adli Emanete Kaydının Yaptırılarak, Emanet Makbuzu İle Birlikte Emanet Eşyanın Denetime Olanak Verecek Şekilde Dosya İçerisine Konulması ve Bu Şekilde Dava Dosyasının İstinaf İncelemesine Gönderilmesi Gerektiği (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNA İLİŞKİN KAMU DAVASINDA YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ KARAR VERİLİNCEYE KADAR İTİRAZINI GERİ ALMASININ MÜMKÜN OLDUĞU SONUCUNA ULAŞILMIŞTIR (6)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNA İŞTİRAKTE FAİL OLARAK SORUMLULUK (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA BELGENİN SÜREKLİ KULLANILMASI VE ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİ (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA LEHE YASA DEĞERLENDİRMESİ (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA MAHKUMİYET SÜRESİNDEN AZ DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİ KANUNA AYKIRIDIR (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA SANIĞIN KENDİ ALTSOYU YÖNÜNDEN KOŞULLU SALIVERME TARİHİNE KADAR SÜRECEĞİ ALTSOYU HARİCİNDEKİLER YÖNÜNDEN İSE YOKSUNLUĞUN HAPİS CEZASININ İNFAZI TAMAMLANINCAYA KADAR DEVAM EDECEĞİ (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA SANIK HAKKINDA AYNI SÜRÜCÜ BELGESİNDEN DOLAYI YARGILANDIĞI MÜKERRER DAVALARININ BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKİR (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA SUÇA KONU ÇEKTEKİ YAZI VE İMZALARIN SANIĞA AİDİYETİ KONUSUNDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASINDAN SONRA SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAYİN VE TAKDİRİ GEREKTİĞİ (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA TACİR VEKİLİNCE YAPILAN USULSÜZLÜKTEN TACİRİN SORUMLU OLMADIĞI - Sanığın Eczane Sahibi Olduğu - Eczacı Kalfası Olarak Diğer Sanığı Kanuni Vekil Olarak Tayin Ettiği - Faturaların Kanuni Vekili Olan Kalfa Tarafından Düzenlendiği - Sanığın Bilgisi Olmadan Fatura Edildiği - Reçeteler Üzerindeki Usulsüz İşlemlerin Kalfa Tarafından Yapıldığı - Sanığın Bilgisi Olsaydı Hatalı İşleme Müsaade Etmeyeceği - Suça Konu Reçeteler ve Faturaların Tanzim Edildiği Tarihlerde Eczanenin Olduğu İlde Olmadığı - Sanığın Eczane İşlemleri Konusunda Diğer Sanık Kalfayı Vekil Tayin Ettiği - Dosyada İnceleme Konusu Yapılan Suça Konu Üç Adet Faturadaki Bir Kısım Yazı ve Rakamlar İle İmzaların Sanığın Eli Ürünü Olduğu - Faturalardaki Sanığa Ait Olduğu Tespit Edilen Yazı ve Rakamlar Haricindeki Diğer İmza ve Rakamlar İle, Suça Konu Tüm Reçetelerdeki Yazı ve İmzaların Sanığa Ait Olduğuna Dair Kaligrafik/Karakteristik Bulguların Tespit Edilemediği- Sanığın Üzerine Atılı Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu İşlediğine Dair, Mahkumiyete Yeterli, Her Türlü Şüpheden Uzak, Kesin ve İnandırıcı Delil Elde Edilemediği - Sanığın Beraatı Gerektiği (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA TAKDİRİ İNDİRİM VE ERTELEME HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASI (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA TESELSÜL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA YETKİSİZLİK KARARI VERİLMESİ - Yetkisizlik Kararı İle Gelen Bir Soruşturmada Cumhuriyet Savcısı, Kendisinin de Yetkisiz Olduğu Kanaatine Varırsa Yetkisizlik Kararı Verir ve Yetkili Savcılığın Belirlenmesi İçin Soruşturma Dosyasını, Yargı Çevresinde Görev Yaptığı Ağır Ceza Mahkemesine En Yakın Ağır Ceza Mahkemesine Gönderir - Mahkemece Bu Konuda Verilen Karar Kesindir - İlk Yetkisizlik Kararı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Verilmiş ve Dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderilmesine Karar Verilmiştir - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Kendisini Yetkisiz Görerek Dosyayı Yetkili Birimin Belirlenmesi Amacıyla Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine Göndermiştir - İkinci Yetkisizlik Kararından Sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Bağlı Olduğu Ağır Ceza Mahkemesine En Yakın Ağır Ceza Mahkemesi Olan Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince Yetkili Savcılığın Belirlenmesi Gerekir (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI - Suçun Üst Sınırı İtibariyle Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Zamanaşımı Yönünden Sanık Lehine Olan Zamanaşımına Tabi Olacağı (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİ (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMA KOŞULLARI - Aynı Zamanda ve Aynı Kişiye Karşı İşlenen Eylemlerde Zincirleme Suça İlişkin Hükümlerin Uygulanma Olanağı Bulunmadığı - Suça Konu İki Adet Çekin Farklı Tarihlerde Düzenlendiklerine/Kullanıldıklarına İlişkin Bir Delilin Bulunmadığından Zincirleme Suç Koşullarının Oluşmadığı - Eylemin Bir Bütün Olarak Tek Bir Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu - Belge Sayısının Temel Cezanın Tayininde Nazara Alınması Gerektiğinin Gözetilmesi Gerektiği (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDAN AÇILAN KAMU DAVASINA İLİŞKİN YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ KARAR VERİLİNCEYE KADAR İTİRAZINI GERİ ALMASI MÜMKÜNDÜR (13)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDAN YAPILAN YARGILAMA SONUCUNDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA HÜKMEDİLDİĞİ – Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilen Kimse, Hiçbir Haktan Yoksun Bırakılamaz Ve Ayrıca Bu Karara Dayanarak Hiçbir Hukuki Statüden Dışarıya Çıkarılamaz - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Kesin Bir Mahkumiyet Anlamında Değildirkararın Kesinleştiği - Ceza Hukuku Anlamında Kesinleşmiş Bir Mahkumiyet Hükmü Bulunmadığından Anılan Hükmün Hukuk Hâkimini Bağlamayacağı (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDAN YARGILANDIĞI DOSYASINDA ASKERİ YARGITAY BAŞSAVCILIĞINCA TEBLİĞNAME DÜZENLENMEDEN BOZMA KARARI VERİLMESİ NEDENİYLE ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN KONUSUNU OLUŞTURAN BELGELERİN HANGİ BELGELER OLDUĞUNUN AÇIKÇA GÖSTERİLMEDİĞİ CİHETLE SUÇUN KONUSU İDDİANAMEDE VE KARARDA AÇIKÇA BELİRTİLMEMESİ (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN MANEVİ KASIT UNSURUNUN SOMUT OLAYDA NE SURETTE GERÇEKLEŞTİĞİ EYLEMİN BU HALİYLE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNU OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN OLUŞABİLMESİNİN KOŞULLARI (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN OLUŞMADIĞI - Sanık Olan Doktorların Sağlık Karnesi İle Müracaat Eden Diğer Sanığa Kas Geliştirmesinde Yardımcı Olan İlaçlardan Yazdığı – Doktor Olan Sanıkların Tüm Aşamalarda, “Üzerlerine Atılı Suçlamayı Kabul Etmediklerine ve Sanıkları Muayene Ederek, Elde Ettikleri Tetkiklere Göre Suça Konu İlaçları Yazdıklarına” İlişkin İstikrarlı Savunmada Bulunduğu – Doktor Olan Sanıklar İle Diğer Sanıklar Arasında İştirak Halinde Hareket Edildiğine Dair Her Hangi Bir Delilin Bulunmadığı - Kayıt İşlemlerinin Genellikle Hastane Personeli Tarafından Yapıldığı Hususu da Göz Önüne Alındığında Sanıkların Sahtecilik Kastı İle Hareket Etmediği – Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Beraatları Gerektiği (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN OLUŞMASI - Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarının Seçimlik Hareketli Suçlardan Olduğu - "Düzenlemek" ve "Kullanmak" Eylemlerinin Herhangi Birisinin İşlenmesiyle Suçun Tamamlanacağı - Sanığın Üst Aramasında Ele Geçirilen ve Sanık Tarafından Düzenlendiği Kabul Edilen Sahte Sürücü Belgesi İle İlgili Olarak Ayrıca "Kullanılması Gerektiğinden" Bahisle Beraatine Hükmedilemeyeceği (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN UNSURLARI - Başka Bir Suç Soruşturması Kapsamında Yakalanan Sanığın Müştekiye Ait Kimlik Bilgilerini İçeren Sahte Sürücü Belgesi İbraz Ettiği - Belgelerde Sahtecilik Suçlarında, Belgenin Nesnel Olarak Aldatıcılık Yeteneğinin Bulunması ve Aldatma Keyfiyetinin Belgeden Objektif Olarak Anlaşılması Gerektiği - Muhatabın Hatasından, Dikkatsizlik veya Özensizliğinden Kaynaklanan Fiili İğfalin, Aldatma Yeteneğinin Varlığını Göstermeyeceği - Fotokopi Üzerinde Belgenin Objektif Olarak Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Tespitinin Mümkün Olmadığı - Sahte Sürücü Belgesinin Araştırılması Gerektiği (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN UNSURLARI - Çekin Keşideci İmzasını Banka Görevlilerinin Tanıması Nedeniyle Sahte Olduğunun Anlaşılmasının İğfal Kabiliyetini Ortadan Kaldırmayacağı - Suçun Oluştuğunun Kabulü Gerektiği (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN UNSURLARININ İNCELENMESİ GEREKTİĞİ - Çekteki Sahteciliğin İğfal Kabiliyetini Haiz Olup Olmadığının Tespit Edilmemiş Olması Gerektiği - Sahtecilik Suçlarında Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdir ve Tayininin Hakime Ait Olduğu - Suçun Unsurlarının Oluşup Oluşmadığının Tespiti Amacıyla Çekin Duruşmaya Getirtilerek Mahkeme Heyeti Tarafından İncelenmesi Gerektiği - Özellikleri Zapta Geçirilerek, İğfal Kabiliyeti Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi ve Gerekirse Bu Konuda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN YASADA GEREKTİRDİĞİ CEZASININ TÜRÜ VE ÜST SINIRI İTİBARİYLE TABİ OLDUĞU SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN VE LEHE OLAN YASADA ÖNGÖRÜLEN DAVA ZAMANAŞIMININ SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİHİNDEN TEMYİZ İNCELEME TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİĞİ (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN YASAL UNSURLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN ZİNCİRLEME ŞEKİLDE İŞLENMESİ (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI SUÇLARI (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME SUÇLARI (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK (3)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLARI (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLARINA İŞTİRAK (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇU (7)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARI (2)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE HIRSIZLIK SUÇU (2)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE İFTİRA SUÇUNDA DAVA ZAMANAŞIMI - Resmi Belgede Sahtecilik ve İftira Suçları İçin Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanunda Öngörülen Cezaların Miktarına Göre Olağanüstü Dava Zamanaşımının Suç Tarihlerinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE KAÇAKÇILIK SUÇU (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE KAMU KURUMU ALEYHİNE DOLANDIRICILIK SUÇLARI (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE MÜHÜRDE SAHTECİLİK SUÇUNUN OLUŞMASI - Sahte Pasaport, Biniş Kartı Düzenlenmek/Kullanmak Eylemlerinin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı - Sahte Mühürler Suça Konu Belgelerin Zorunlu Tamamlayıcı Unsurudur - Belge Çeşitliliği ve Sayısı Cezanın Belirlenmesinde Dikkate Alınabilir - Sanığın Eylemi Zincirleme İki Ayrı Suç Oluşturur (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇLARI ASKERİ CEZA KANUNUNDA YER ALAN SUÇLARDAN OLMADIĞI GİBİ ASKERİ CEZA KANUNUNUN ATIFTA BULUNMAK SURETİYLE CEZALANDIRDIĞI SUÇLAR ARASINDA BULUNMADIĞI (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI SUÇLARI (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK YOLUYLA ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME SUÇUNUN İŞLENMESİ (1)

 • RESMİ BELGEDE SAHTEKARLIK (1)

 • RESMİ BELGEDE YALAN BEYAN SUÇUNUN OLUŞUP OLUŞMADIĞINA İLİŞKİN EKSİK İNCELEMEYLE YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI YASAYA AYKIRIDIR (1)

 • RESMİ BELGELER (1)

 • RESMİ BELGELERDE BELİRTİLEN DERS SAATLERİNDEN SONRA KURSTA KALMANIN HAKLI GEREKÇESİNİN BULUNMASI VE TAM SÜRELİ ÇALIŞMA OLGUSUNUN HİZMET TESPİTİ DAVALARININ KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN NİTELİĞİ GÖZETİLEREK ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • RESMİ BELGELERİN AKSİ KANITLANINCAYA KADAR KANUNEN GEÇERLİ BELGELERDEN OLDUĞU (1)

 • RESMİ BELGELERLE İSPAT (26)

 • RESMÎ BELGELERLE İSPAT (1)

 • RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESINDE YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU (1)

 • RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİ SIRASINDA MEMURA YALAN BEYANDA BULUNMA EYLEMİ (1)

 • RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN (104)

 • RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN - Cezaevine Gelen Kişilerin İbraz Ettiği Belgedeki Kişi Olup Olmadığını Denetleme Görevinin Cezaevi Yetkililerinin Görevi Olması - Kendi Fotoğrafını Taşımayan Öğrenci Kimlik Belgesini Kullananın Bu Kişi Olup Olmadığının Basit Bir Araştırma İle Tespit Edilebileceği - Suçun Unsurları İtibariyle Oluşmadığı (1)

 • RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇU (17)

 • RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇUNDAN 18 YAŞINI İKMÂL ETMEDİĞİ ANLAŞILAN SANIK HAKKINDA TAYİN OLUNAN CEZADAN İNDİRİM YAPILMAMIŞ BULUNULMASINDA İSABET GÖRÜLMEMİŞTİR (1)

 • RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇUNUN İŞLENDİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ (1)

 • RESMÎ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇUNUN OLUŞMASI - Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma Suçunun Unsurları - Failin İşlemiş Olduğu Bir Suç Nedeniyle Kendisi Hakkında Soruşturma veya Kovuşturma Yapılmasını Engellemek Amacıyla Hareket Etmesi Gerektiği - Kimlik Kontrolü Sırasında Başkasının Fotoğrafının Yapıştırıldığı Kimliği İbraz Ettiği - Gerçek Kimliğin Komşularına Sorularak Anlaşıldıüı - Eylemin Resmî Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılması Gerektiği (1)

 • RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇUNUN UNSURLARI - Araçta Yapılan Aramada Başkasına Ait Olduğu Kabul Edilen Uyuşturucu Maddenin Ele Geçirildiği - Aynı Araçta Bulunan Sanığın İse Hakkında Çıkarılan Yakalama Kararının İnfazını Engellemek Amacıyla Kolluk Görevlilerine Başkasının Kimlik Bilgilerini Verdiği- Sanığın Bu İsimle İfade Vermek ve Tutanakları İmzalamaktan İbaret Eyleminin Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçunu Oluşturduğu (1)

 • RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇUNUN UNSURLARI - Sanığın Açıklamaları Üzerine Oluşturulan Resmi Belgenin, Bu Beyanın Doğruluğunu İspat Edici Bir Güce Sahip Olması Gerektiği - Beyanı Alan Memur Bu Beyanın Doğruluğunu Araştırıp Tahkik Etmek ve Daha Sonra Edindiği Kanaate Göre Resmi Belgeyi Düzenlemek Durumunda İse Suçun Oluşmayacağı (1)

 • RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇUNUN YASAL UNSURLARI OLUŞMADIĞINDAN VE SÜRÜCÜ BELGESİNİ DENETLEMEKLE GÖREVLİ OLUP SÜRÜCÜ BELGESİNİN BAŞKASINA AİT OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKARAN TRAFİK YETKİLİSİNE GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNULMASI (1)

 • RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN VE İFTİRA SUÇLARI (1)

 • RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYANDA BULUNMA (2)

 • RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU (3)

 • RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYANDA BULUNMAK SUÇU (2)

 • RESMİ BELGENİN İSPAT KUVVETİ (1)

 • RESMİ BELGENİN SURETİNDE SAHTECİLİK SUÇU (1)

 • RESMİ BELGEYE RAĞMEN ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDAN CEZA VERİLMESİ (1)

 • RESMİ BELGEYİ BOZMA SUÇUNUN KAMU GÖREVLİSİ TARAFINDAN İŞLENMESİ (1)

 • RESMİ BELGEYİ BOZMA YOK ETME VEYA GİZLEME SUÇU (2)

 • RESMİ BELGEYİ BOZMA YOK ETME YA DA GİZLEME SUÇU (1)

 • RESMİ BELGEYİ BOZMA, YOK ETME VEYA GİZLEME SUÇU (27)

 • RESMİ BELGEYİ BOZMA,YOK ETME VEYA GİZLEME (2)

 • RESMİ BELGEYİ BOZMAK YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK SUÇUNA İLİŞKİN OLAY YERİNDEN ALINIP GÖTÜRÜLEN BELGELERİN KANIT DEĞERİ OLAN BİR HAKKIN DOĞUMUNA VE KULLANILMASINI ENGELLEMEYE YARAYAN TÜRDEN BELGELERDEN OLMADIĞI BU BELGELERİN GİZLENMESİYLE HERHANGİ BİR HAKKIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİNİN SÖZ KONUSU OLMADIĞI (1)

 • RESMİ BELGEYİ BOZMAK YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK SUÇUNUN HAK SAHİBİNİN O BELGELERDEN YARARLANMASINI ENGELLEMEK AMACIYLA KANIT DEĞERİ TAŞIYAN BELGELERİN ORTADAN KALDIRILMASI BOZULMASI YA DA GİZLENMESİ SURETİYLE OLUŞACAĞI (2)

 • RESMİ BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK YA DA GİZLEMEK SUÇU (1)

 • RESMİ BELGEYİ YOK ETMEK SUÇU (2)

 • RESMİ BELGEYİ YOK ETMEK SUÇUNUN BİR HUKUKÎ İLİŞKİYİ DURUM VEYA VAKIAYI KANITLAMA GÜCÜ BULUNAN YA DA BİR HAKKIN DOĞUMU VEYA SONA ERMESİNİ KANITLAYAN RESMÎ BELGELERİN BOZULMASI GİZLENMESİ VE YOK EDİLMESİNE YÖNELİK EYLEMLERİ KAPSADIĞI (1)

 • RESMİ BİÇİMDE DÜZENLENME ŞARTI (1)

 • RESMİ BİÇİMDEN YAPILMAUAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN SEBEPSİZ ZENGİLEŞME DAVASI (1)

 • RESMİ BİLİRKİŞİ (1)

 • RESMİ BİR EVLİLİK OLMAKSIZIN BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİ HAKKINDA CİNSEL AMAÇLA KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA, ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI VE KASTEN YARALAMA SUÇLARINDAN YAPILAN ŞİKAYET ÜZERİNE KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ NEDENİYLE İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE YASAĞININ USUL BOYUTU İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • RESMİ BİR SENETTEKİ YAZI VEYA İMZAYI İNKAR EDEN TARAFIN BU İDDİASI ANCAK İLGİLİ EVRAKA RESMİYET KAZANDIRAN KİŞİYİ DE TARAF GÖSTEREREK AÇACAĞI AYRI BİR DAVADA İNCELENİP KARARA BAĞLANABİLİR (1)

 • RESMİ BİRİM FİYATLARININ ESAS ALINIP YIPRANMA PAYI DA DÜŞÜLEREK TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNAYA DEĞER BİÇİLDİĞİ (1)

 • RESMİ BİRİM FİYATLARININ ESAS ALINMASI (1)

 • RESMİ BİRİM MALİYET DEĞERLERİ ESAS ALINARAK VE YIPRANMA PAYI DÜŞÜLEREK DEĞER BİÇİLMESİ YÖNTEMİ (1)

 • RESMİ DAİRE NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI (1)

 • RESMİ DAİRE STATÜSÜNDE OLMAYAN YERLERDE DAMGA VERGİSİ (1)

 • RESMİ DAİRELER İLE KİŞİLER ARASINDA DÜZENLENEN AKİTLER (1)

 • RESMİ DAİRELERİN USULÜNE GÖRE VERDİKLERİ BELGE (1)

 • RESMİ DAİRELERİN USULÜNE GÖRE VERDİKLERİ BELGELER (1)

 • RESMİ DEFTER TUTMA (2)

 • RESMİ DEFTER TUTULMASI DEVAM ETTİĞİ SÜRECE MİRASBIRAKANIN BORÇLARI İÇİN İCRA TAKİBİ YAPILAMAYACAĞI (1)

 • RESMİ DEVLET MEMURUNUN SÖZLERİNE GÜVENLE EVRAKI İMZALADIĞI VE EVRAKLARIN TAMAMININ NE OLDUĞUNU ANLAMADIĞI (1)

 • RESMÎ DÜZENLEME (1)

 • RESMİ EVLENME BELGESİNİ GÖRMEDEN EVLENME İÇİN DİNSEL TÖREN YAPMA SUÇLARINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (1)

 • RESMİ EVLENME OLMAKSIZIN EVLENMENİN DİNSEL TÖRENİNİ YAPTIRMA (1)

 • RESMİ EVLİLİĞİN SONA ERME GEREĞİ (1)

 • RESMİ EVLİLİK (1)

 • RESMİ EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE EDİNİLEN MALLARIN MAL REJİMİNİN SONA ERDİĞİ ANDA MEVCUT OLMASI DURUMUNDA TASFİYEDE DİKKATE ALINMALARI GEREKİR (1)

 • RESMİ EVLİLİK OLMADAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ (2)

 • RESMİ EVLİYKEN DAVALI İLE EVLİLİK DIŞI BİRLİKTELİĞİNDEN ÇOCUĞU OLDUĞU (1)

 • RESMİ EVRAKI KULLANILAMAZ HALE GETİRMEK SUÇU (1)

 • RESMİ EVRAKI YOK ETMEK (1)

 • RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK (41)

 • RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇLARI (1)

 • RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU (24)

 • RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇU (3)

 • RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK (7)

 • RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU (1)

 • RESMİ EVRAKTA SAHTEKÂRLIK SUÇU (1)

 • RESMİ EVRAKTAR FİKRİ SAHTEKARLIK SUÇU (1)

 • RESMİ GAZETE’DE YAPILAN İLAN (1)

 • RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLECEK GÖREVE BAŞLAMA TARİHİNE KADAR 1086 SAYILI KANUNUN TEMYİZE İLİŞKİN YÜRÜRLÜKTEKİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DEVAM OLUNACAĞI (1)

 • RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN MADDELERİNİN İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ (1)

 • RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN 2.,3. VE 5. MADDELERİ İLE ANILAN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE DAYANILARAK TESİS EDİLEN 30/11/2015 GÜNLÜ, 6071142 SAYILI İŞLEMİN VE İŞLEME KONU YETERLİK SINAVLARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE KONULAN “UYDU YAYINI LİSANS VE İZİN YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK”İN MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞ OLMASININ İŞLEMİN DÜZENLEYİCİ İŞLEM SAYILMASI SONUCUNU DOĞURMAYACAĞI (1)

 • RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YÖNETİM KURULU KARARLARIN İPTALİ (1)

 • RESMİ GÖREVLİLER TARAFINDAN MEYDANA GETİRİLEN HAKSIZ İŞLEMLER SONUCU UĞRANILAN ZARAR DEVLETÇE TAZMİN EDİLECEKTİR (1)

 • RESMİ GÖREVLİLERE GÖREVLERİNDEN DOLAYI HAKARET (1)

 • RESMİ GÖREVLİLERE GÖREVLERİNDEN DOLAYI HAKARETSUÇU (1)

 • RESMİ HABERLEŞMEYİ BOZMAK (1)

 • RESMİ İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇUNDAN ZARAR GÖRMÜŞ OLAN HAZİNENİN KANUN YOLUNA BAŞVURMA HAKKININ BULUNMASI DURUMU (1)

 • RESMİ İLAN VE REKLAMLARIN KESİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ - Haberin Cumhurbaşkanı Olan Şikayetçinin Düzenlemiş Olduğu İftar Yemeğine İlişkin Sert Eleştiriler Getirdiği - Şikayetçinin Siyasi Kişiliğinin Olduğu - Açıklamaların Toplumu İlgilendiren Konulara İlişkin Bulunması Nedeni İle Kamusal İlginin Bulunduğu - Şikayetçinin Sert ve Rahatsız Edici Eleştirilere Hoşgörü Göstermesi Gerektiği - Basın İlan Kurumu Tarafından Verilen Yaptırım Kararının Hukuka Aykırı Olduğu (1)

 • RESMİ İPOTEK AKİT TABLOSU (2)

 • RESMİ KAYIT (1)

 • RESMİ KAYIT VE BELGELERDE TARİF EDİLEN SINIR YERLERİ (1)

 • RESMİ KAYITLAR KARŞISINDA AYNI KONUMDAKİ DAVACI TANIKLARININ BEYANLARI İLE SONUCA GİDİLEMEMESİ (1)

 • RESMİ KAYITLARA UYGUN DÜŞMEYEN TANIK SÖZLERİNE DEĞER VERİLEMİYECEĞİ (2)

 • RESMİ KAYITLARDA İŞTEN ÇIKMIŞ GİBİ GÖSTERİP DAHA SONRA KAYDEN YENİDEN İŞE GİRİŞ YAPILMASI (2)

 • RESMİ KAYITLARDAKİ ADRESLERE TEBLİGAT YAPILABİLMESİ (1)

 • RESMİ KİMLİĞİNİ GİZLEYEREK SORUŞTURMA YAPAN ADLİ KOLLUK GÖREVLİLERİNİN FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE ELDE ETTİĞİ DELİLLERİN NİTELİĞİ - Yakalama Tutanağında Sanığa Teslim Edilecek Paraların Seri Numaralarının Alınması İşleminin Cumhuriyet Başsavcılığına Bildirildiği - Mağdurenin de Cumhuriyet Savcısının Sözlü Talimatı Üzerine Yakalandığı - Cumhuriyet Savcısının Kolluğa Yapılan İhbardan Haberdar Edildiği - Acele Hâl Sebebiyle Sözlü Olarak Verdiği Emirleri Yazılı Olarak Bildirmeyen Cumhuriyet Savcısının, Olaydan Bir Gün Sonra Kolluk Tarafından Kendisine Teslim Edilen Fezlekeyi Soruşturma Defterine Kaydetmesinin, Yapılan İşlemlerin Talimatları Doğrultusunda Gerçekleştirildiğini Gösterdiği -Yürütülen Soruşturmada Kanun Koyucunun Ulaşmak İstediği Amacın Gerçekleştiği - Gelinen Aşamada Sözlü Emirlerin Yazılı Hale Getirilme Şartına Uyulmamasının Sonuca Etkili Olmadığı (1)

 • RESMİ KİMLİĞİNİ GİZLEYEREK SORUŞTURMA YAPAN ADLİ KOLLUK GÖREVLİLERİNİN KONUMU - Yakalama Tutanağında, Sanığın Fuhuş İçin Aracılık Yaptığı Hususunda İhbar Yapıldığının Belirtildiği - Tutanağı Düzenleyen Kolluk Görevlilerinin Tanık Sıfatıyla Dinlenip, Sanığın Fuhuş İçin Aracılık Yaptığı Hususundaki İhbar İle Bu İhbar Sonrasında Sanıkla Gerçekleştirilen Görüşme İçeriklerinin Nelerden İbaret Olduğu Hususlarının Belirlenmesi Gerektiği (1)

 • RESMİ KURUM NİTELİĞİ (1)

 • RESMİ KURUM NİTELİĞİNE SAHİP İŞVEREN YÖNÜNDEN ÜCRET ÖDEMELERİNİN KAYITLARA DAYALI OLMASI GEREKTİĞİ (1)

 • RESMİ KURUMA BAŞVURU SIRASINDA BİLDİRİLEN ÜCRETİN KENDİSİNİ BAĞLAYICI NİTELİKTE OLDUĞU (1)

 • RESMİ KURUMLARDA VE YAZIŞMALARDA TÜRKÇE KULLANILMASININ ZORUNLU OLDUĞU - Türkçe Dışında Bir Dile Yer Verilmesinin, Mahkeme Kararlarında ve Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Kurallarına Aykırı Olduğu - Hükmün Başına "Türk Milleti Adına" Verildiği Yazılacağı - Usule İlişkin Hükümlerin Kamu Düzenini İlgilendirdiği ve Hiç Bir Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Uygulanması Gerektiği - Mahkeme Karar Başlığında Mahkemenin İsminin Türkçe Olarak Yazılmasından Sonra, İngiliz Diliyle Tekrar Yazılması ve Devamında Mahkeme Adına Sembol Kullanıldığı - Kararda Her Ne Kadar Mahkeme Karar Başlığında "Türk Milleti Adına" İbaresi Yazılmış İse de Yasal Düzenlemelere Mutlak Aykırılığı Ortadan Kaldırmayacağı - Bu Aykırılığın Mahallinde Giderilmesi Zorunlu Bulunduğu (1)

 • RESMİ MAKAMIN ONAYI (1)

 • RESMİ MEMUR (1)

 • RESMİ MEMUR VE MÜSTAHDEMLER HAKKINDA ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNİN SAKLI OLMASI (2)

 • RESMİ NİKAH OLMAKSIZIN EVLENMENİN DİNİ TÖRENİNİ YAPTIRMA (1)

 • RESMÎ NİKÂH OLMAKSIZIN YAPILAN EVLİLİK SONRASI GERÇEKLEŞEN AYRILIĞA DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - Resmî Nikâh Yapma Vaadi İle Kandırılan Kadının Fiziksel ve Ruhsal Olarak Zarara Uğratıldığı - Bundan Elem ve Üzüntü Duyduğunun Kabul Edilmesi ve Erkeğin Hukuka Aykırı Eylemden Dolayı Bozulan Manevi Dengesinin Eski Hâline Dönüşmesi, Duygusal Olarak Tatmin Edilmesi, Zarar Verenin de Bir Daha Böyle Bir Eylemde Bulunmaktan Alıkonulması Amacıyla Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği - Kişilik Hakları Zedelenen Kadın Yararına Manevi Tazminata Hükmedilmesi Geretiği - Bu Durum Kararın Bozulmasını Gerektirir İse de Karar Onanmış Bulunduğundan, Karar Düzeltme İsteminin Kabul Edilmesi Gerektiği (1)

 • RESMİ NİKAHLA EVLİ OLMAMA (1)

 • RESMİ NİKAHLI EŞE NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇME - Resmi Nikahlı Eşe Karşı Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunun Soruşturma ve Kovuşturmasının Şikayete Tabi Olduğu - Kovuşturma Evresinde Sanıktan Şikayetçi Olarak Davaya Katılan Mağdurun Mahkemece Kurulan Mahkumiyet Hükmünün Sanık Müdafii Tarafından Temyiz Edilmesinin Ardından İnceleme Safhasında Dosyaya Gönderdiği Dilekçe İle Mevcut Şikayetinden Vazgeçtiği - Sanıktan Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediği Sorulacağı - Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği (1)

 • RESMİ NİKAHLI EŞİ OLDUĞUNU BİLEREK NİTELİKLİ ÖLDÜRME FİİLİNE YARDIM EDEN SIFATIYLA KATILDIĞI YANILGILI DEĞERLENDİRME SONUCU EKSİK CEZA BELİRLENMESİ BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR (1)

 • RESMİ NİKAHLI EŞİN SİLAH SAYILAN BIÇAKLA YARALANDIĞI (1)

 • RESMİ NİKAHLI EŞİNİ KASTEN ÖLDÜRMEK (1)

 • RESMİ NİKAHLI EŞİNİ NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN AÇILAN KAMU DAVASI - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Bu Suçun Zarar Göreni Olduğu - Bu Sıfatının Gereği Olarak Kovuşturma Evresinde Sahip Olduğu Davaya Katılma ve Öteki Haklarını Kullanabilmesi İçin Duruşmadan Haberdar Edilmesi Gerektiği (1)

 • RESMİ NİKAHLI EŞİNİN DAVALI İLE KENDİSİNİ ALDATTIĞI (1)

 • RESMİ NİKAHLI EŞİNİN EŞYA TESPİTİ İÇİN GİDİLEN EVDEN HIRSIZLIK YAPTIĞI ŞEKLİNDEKİ HAKSIZ ŞİKAYETİ ÜZERİNE SORUŞTURMA GEÇİRDİĞİ (1)

 • RESMİ NİKAHLI EŞİNİN KENDİSİNİ ALDATTIĞI (1)

 • RESMİ NİKAHLI EVLİ İKEN SANIĞIN VEFAT EDEN BABASINDAN KALAN SİGORTA MAAŞINI ALABİLMEK İÇİN MUVAZAALI OLARAK BOŞANDIKLARI (1)

 • RESMİ NİKAHLI EVLİ İKEN VEFAT EDEN BABASINDAN KALAN SİGORTA MAAŞINI ALABİLMEK İÇİN MUVAZAALI OLARAK BOŞANDIKLARI (1)

 • RESMİ NİKAHLI EVLİ OLAN SANIĞIN EVDE ÇIKAN TARTIŞMA SIRASINDA DÖVEREK YARALADIĞI (1)

 • RESMİ NİKAHLI OLMAYANIN TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ - Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Konusunun, Desteğin Yitirilmesi Nedeniyle Yoksun Kalınan Zarar Olduğu - Amacın, Destekten Yoksun Kalanların Desteğin Ölümünden Önceki Yaşamlarındaki Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Korunması Olduğu - Davacının Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Kişinin Resmi Nikahlı Eşi Olmadığı - Davacının Kaza Tarihinde, Muteveffa İle Eylemli ve Düzenli Olarak Birlikte Yaşadıklarını İspat Edemediği - Davacı İle Muteveffanın Nüfus Kaydındaki Adreslerinin Birbirinden Farklı Olması Gerekçesiyle Destek Tazminatı Talebinin Reddine Karar Verildiği - Tanık Beyanları ve Tüm Dosya Kapsamına Göre Kazada Hayatını Kaybeden Kişi İle Davacının Kazadan Altı Yıl Öncesinden Beri Birlikte Yaşadıklarının Anlaşıldığı - Ölenin Davacıya Destek Olduğu Kabulü Edilerek Toplanan ve Toplanacak Deliller Birlikte Değerlendirilerek Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • RESMİ NİKAHSIZ EŞİ OLUP ALTSOYUNUN BULUNMASI (1)

 • RESMİ NİKAHSIZ EŞİN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ - Desteklik İlişkisi İçin Resmi Evlilik Şartının Bulunmadığı - Tazminat Talep Eden İle Desteğinin Eylemli ve Düzenli Olarak Karı Koca Gibi Birlikte Yaşamaları ve Hayatlarını Birleştirmelerinin Yeterli Olduğu (1)

 • RESMİ NİTELİKTE OLAN İŞYERİ KAYITLARINA İTİBAR EDİLMESİ (1)

 • RESMİ NÜFUS KAYITLARININ KAYBI (1)

 • RESMİ OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM ETMESİNE RAĞMEN TARAFLAR ARASINDA GERÇEK BİR EVLİLİK VE AİLE BİRLİKTELİĞİ TESİS EDİLEMEDİĞİ (1)

 • RESMİ OLMAYAN EVLİLİK (1)

 • RESMİ OLMAYAN TEMLİK BELGESİNE İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • RESMİ SAĞLIK KURULU RAPORU (5)

 • RESMİ SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEDAVİ (1)

 • RESMİ SAĞLIK KURUMLARI FİYAT TARİFESİ (1)

 • RESMİ SAĞLIK KURUMUNDA GÖZLEM ALTINA ALINMA (25)

 • RESMİ SENEDİN DÜZENLENMEDİĞİ GEREKÇESİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI (1)

 • RESMİ SENET (5)

 • RESMİ SENET NİTELİĞİNDEKİ BELGELERE KARŞI İMZA İTİRAZI (1)

 • RESMİ SENET OLARAK KABÜL KOŞULU (1)

 • RESMİ SENETLERLE MAHKEME İLAMLARININ KESİN DELİL OLMASI (13)

 • RESMİ SİCİL (1)

 • RESMİ SİCİL VE SENETLER (2)

 • RESMÎ SİCİL VE SENETLERİN GEÇERLİLİĞİ (1)

 • RESMİ SİCİL VE SENETLERİN, BELGELEDİKLERİ OLGULARIN DOĞRULUĞUNA KANIT OLUŞTURMASI (1)

 • RESMİ SİCİL VE SENTLER (1)

 • RESMİ SİCİLE KAYITLI MALLARIN HACZİ (1)

 • RESMİ SÖZLEŞME (2)

 • RESMİ SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ (1)

 • RESMİ SÖZLEŞMENİN İSPATI (1)

 • RESMİ SÖZLEŞMENİN MUVAZAA NEDENİ İLE GEÇERSİZLİĞİ (4)

 • RESMİ SÖZLEŞMENİN MUVAZAA NEDENİYLE GEÇERSİZLİĞİ (2)

 • RESMİ SÖZLEŞMEYE DAYANMAYAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASININ REDDİ (1)

 • RESMİ SÖZLEŞMEYLE İSPAT ZORUNLULUĞU (1)

 • RESMİ ŞEKİL (38)

 • RESMİ ŞEKİL DIŞINDA TRAKTÖR SATIŞI (1)

 • RESMİ ŞEKİL ŞARTI (11)

 • RESMİ ŞEKİL ZORUNLULUĞU (1)

 • RESMİ ŞEKİLDE DÜZENLENMEYEN ÖLÜNCEYE KADAR BAKIM SÖZLEŞMELERİNE DEĞER VERİLEREK TAPU İPTALİ VE TESCİL HÜKMÜ KURULMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR (1)

 • RESMİ ŞEKİLDE DÜZENLENMEYEN SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ (1)

 • RESMİ ŞEKİLDE EVLENME ŞARTI (1)

 • RESMİ ŞEKİLDE EVLİ OLMAYANLAR (1)

 • RESMİ ŞEKİLDE YAPILMADIĞI İÇİN GEÇERSİZ OLAN SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN CEZAİ ŞARTIN DA GEÇERSİZ OLACAĞI (1)

 • RESMİ ŞEKİLDE YAPILMASI (1)

 • RESMİ ŞEKİLDE YAPILMAYAN SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZ OLMASI (1)

 • RESMİ ŞEKİLDE YAPILMAYAN TAKSİM SÖZLEŞMESİ (2)

 • RESMİ ŞEKİLDE YAPILMAYAN TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (2)

 • RESMİ ŞEKLE GEREK OLMAMASI (1)

 • RESMİ ŞEKLE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZ DEVRİ (1)

 • RESMİ TABİP RAPORU (1)

 • RESMİ TAKSİM (1)

 • RESMİ TASFİYE (1)

 • RESMİ TASFİYE USULÜ (1)

 • RESMİ TATİL GÜNÜ (1)

 • RESMİ TATİL GÜNÜNE DENK GELEN SÜRE (1)

 • RESMİ TATİL VE BAYRAMLARDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN ÜCRETLERİNİN ÖDENMEDİĞİ (1)

 • RESMİ TATİLDE İHALE YAPILMASI (1)

 • RESMİ TESİS ALANI (1)

 • RESMİ VASİYET (1)

 • RESMİ VASİYET ŞEKİLLERİ (2)

 • RESMİ VASİYETNAME (5)

 • RESMİ VASİYETNAME DÜZENLEME ŞEKLİ (4)

 • RESMİ VASİYETNAME DÜZENLEMEDE MEMURUN İŞLEVİ (5)

 • RESMİ VASİYETNAME DÜZENLEMEYE TANIKLARIN KATILMASI (1)

 • RESMİ VASİYETNAMENİN İMZALANMASI (1)

 • RESMİ VASİYETNAMENİN UNSURLARI (1)

 • RESMİ VE ADLİ TATİL GÜNLERİNDE TEBLİGAT (2)

 • RESMİ VE DİNİ BAYRAM GÜNLERİYLE YILBAŞI GÜNÜ GENEL TATİL GÜNLERİDİR (1)

 • RESMİ VE DİNİ BAYRAM GÜNLERİYLE YILBAŞI GÜNÜNÜN GENEL TATİL GÜNLERİ OLDUĞU (1)

 • RESMİ VE ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (1)

 • RESMİ VERİLER ÜZERİNDEN TAŞINMAZIN GELİRİNİN HESAPLANMASI (1)

 • RESMİ VEYA İMZASI İKRAR EDİLMİŞ BELGE (1)

 • RESMİ VEYA İMZASI İKRAR EDİLMİŞ BELGE İLE İSPAT (2)

 • RESMİ VEYA İMZASI İKRAR EDİLMİŞ BİR BELGE İLE KANITLANMASI ZORUNLULUĞU (1)

 • RESMİ VEYA İMZASI İKRAR EDİLMİŞ BİR BELGE SUNULMAMASI (1)

 • RESMİ YAZILI ŞEKİL ŞARTI (1)

 • RESMİ YOLLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİNİN NE ŞEKİLDE YERİNE GETİRECEĞİNİN KARARDA GÖSTERİLMEDİĞİ (1)

 • RESSAM OLAN DAVACININ 15 ADET RESMİNİN TPE'CE TESCİL EDİLEREK ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİL BELGESİ ALDIĞI DAVALININ BU RESİMLERİN AYNISINI ÜRETTİĞİ SATTIĞI BU ŞEKİLDE HAKSIZ GELİR ELDE ETTİĞİ (1)

 • RESTAURANTIN BULUNDUĞU ALANIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YASAL OLMAYAN ŞEKİLDE TAHSİSİ İLE DAVALILARIN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞTİKLERİ VE GELİR ELDE ETTİKLERİ (1)

 • RESTAURANTIN TUVALETİNİ KULLANMAK İSTEDİĞİ SIRADA RESTAURANTIN GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLAN SANIĞIN ZORLA KENDİSİNİ ÖPMEYE ÇALIŞTIĞI İDDİASI (1)

 • RESTORANDA YEMEK YİYEN MÜŞTEKİNİN OTURDUĞU SANDALYENİN KOLUNA ASTIĞI ÇANTAYI ÇALDIĞI (1)

 • RESTORASYAN YAPILDIĞI DÖNEMDE ÇALINAN VE BAHÇEDE OLAN HEYKELLERİN ÇALINMASIYLA İLGİLİ MÜZE PERSONELİNE SORUMLULUK YÜKLEMENİN HAKKANİYET KURALLARINA AYKIRI OLACAĞI (1)

 • RESTORASYON KONSERVASYON VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ GEREKTİREN KAZI ALANLARI - Bu Çalışmalar Tamamlanıncaya Kadar Yeni Kazı Çalışması Yapılamayacağı Hususunu Düzenleyen Yönetmeliğe Eklenen Fıkrada Hukuka Aykırılık Görülmediği - İdareye Verilen Yetki Çerçevesinde Alanlardaki Eserlerin Korunması Amacıyla Düzenlendiği (1)

 • RESTORASYON PROJESİNİN İPTALİ (3)

 • RESTORE ET-İŞLET-DEVRET SÖZLEŞMESİ (1)

 • REŞIT OLMAYANLA CINSEL ILIŞKI SUÇU (1)

 • REŞİT (2)

 • REŞİT ÇOCUĞUN EĞİTİM GİDERLERİ (1)

 • REŞİT ÇOCUĞUN YARDIM NAFAKASI TALEBİNDE BULUNMASI (8)

 • REŞİT KİŞİNİN DAVACISI OLDUĞU DAVA (1)

 • REŞİT OLAN BİR KİMSENİN AYRI MESKENDE OTURMASI YASAL HAKKIDIR ANNE VEYA BABASI İLE BİRLİKTE OTURMAYA ZORLANAMAZ (1)

 • REŞİT OLAN ÇOCUĞUN NAFAKA TALEP ETME HAKKI (3)

 • REŞİT OLAN ÇOCUK (2)

 • REŞİT OLAN ÇOCUK ADINA ANNENİN NAFAKA İSTEYEMEMESİ (1)

 • REŞİT OLAN KADINI ZORLA KAÇIRMAK (1)

 • REŞİT OLAN KIZI ZORLA KAÇIRMAYA TEŞEBBÜS ETMEK (2)

 • REŞİT OLAN KİMSENİN BEKAR DAHİ OLSA AİLESİYLE BİRLİKTE OTURMAYA ZORLANAMAYACAĞI - Reşit Olan İhtiyaçlının Bekar Dahi Olsa Ayrı Oturma İsteğinin Olağan Karşılanması ve İhtiyaç İddiasının Kanıtlandığının Kabul Edilmesi Gerektiği - Konut İhtiyacı Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemi (1)

 • REŞİT OLAN MAĞDURENİN ZORLA IRZINA GEÇMEK SUÇU (1)

 • REŞİT OLDUKTAN SONRA TEK BAŞINA TARIMSAL FAALİYETTE BULUNDUĞU (1)

 • REŞİT OLMA (4)

 • REŞİT OLMAMA (1)

 • REŞİT OLMAYAN ÇOCUKLARIN BABALARININ DEĞİŞTİRDİĞİ SOYADINI KULLANMALARI (1)

 • REŞİT OLMAYAN DAVALILARIN KANUNİ TEMSİLCİLERİ TARAFINDAN TEMSİL EDİLMESİ GEREĞİ (1)

 • REŞİT OLMAYAN KIZI RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMA (1)

 • REŞİT OLMAYAN KİMSE İLE RIZASIYLA CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMA (1)

 • REŞİT OLMAYAN KİMSEYİ RIZASIYLA ALIKOYMAK VE RIZASIYLA CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMAK SUÇLARI (1)

 • REŞİT OLMAYAN KİMSEYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMA SUÇU (2)

 • REŞİT OLMAYAN KİMSEYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMA VE IRZA GEÇME (1)

 • REŞİT OLMAYAN KİMSEYİ ZORLA KAÇIRMAK SUÇUNDA HAFİFLETİCİ SEBEPLERİN BULUNUP BULUNMADIĞI (1)

 • REŞİT OLMAYAN KİŞİYE KARŞI AÇILAN DAVA (1)

 • REŞİT OLMAYAN KÜÇÜĞÜ ZORLA KAÇIRIP ALIKOYMA (1)

 • REŞİT OLMAYAN KÜÇÜĞÜN EĞİTİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ GÖREVİ (1)

 • REŞİT OLMAYAN KÜÇÜK (2)

 • REŞİT OLMAYAN MAĞDURE İLE RIZASI İLE CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMA SUÇU (1)

 • REŞİT OLMAYAN MAĞDURE İLE RIZASIYLA CİNSEL İLİŞKİDE BULUNMAK (1)

 • REŞİT OLMAYAN MAĞDURE İLE RIZASIYLA CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMAK (3)

 • REŞİT OLMAYAN MAĞDURENİN IRZINA GEÇME SUÇU (1)

 • REŞİT OLMAYAN MAĞDURENİN KAÇIRILMASI (1)

 • REŞİT OLMAYAN MAĞDURENİN RIZAEN ALIKONULMASI VE CİNSEL İLİŞKİDE BULUNULMASI SUÇU (1)

 • REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ ALIKOYMAK (1)

 • REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ KAÇIRIP ALIKOYMAK (1)

 • REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZAEN KAÇIRIP ALIKOYMAK (2)

 • REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASI İLE ALIKOYMAK (1)

 • REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASI İLE KAÇIRIP ALIKOYMA (1)

 • REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASI İLE KAÇIRIP ALIKOYMA VE CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMA (2)

 • REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASI İLE KAÇIRIP ALIKOYMAK (4)

 • REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASI İLE KAÇIRMA (1)

 • REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMA SUÇU (3)

 • REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMAK (12)

 • REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ ZORLA KAÇIRIP ALIKOYMA (2)

 • REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ ZORLA KAÇIRIP ALIKOYMAK (1)

 • REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYLE RIZASIYLA CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMA (1)

 • REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYLE RIZASIYLA CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMA SUÇU (1)

 • REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYLE RIZASIYLA CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMAK (1)

 • REŞİT OLMAYAN MAĞDURU RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMAK (1)

 • REŞİT OLMAYAN MAĞSURENİN RIZASIYLA CİNSİ MUHABBETTE BULUNMA SUÇUNUN ŞİKAYETE TABİ OLUP UZLAŞMA KAPSAMINDA KALMASI (1)

 • REŞİT OLMAYAN SANIK (1)

 • REŞİT OLMAYANI ALIKOYMAK (1)

 • REŞİT OLMAYANI RIZAEN KAÇIRIP ALIKOYMA (1)

 • REŞİT OLMAYANI RIZASIYLA ALIKOYMAK (1)

 • REŞİT OLMAYANI ZORLA ALIKOYMAK (1)

 • REŞİT OLMAYANIN IRZINA GEÇME (1)

 • REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ (93)

 • REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ EYLEMİNE DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ KURMA SUÇU (1)

 • REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU (29)

 • REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUNA İŞTİRAK (1)

 • REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUNA TEŞEBBÜS (1)

 • REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUNDA AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI (2)

 • REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUNDA KANUNİ ŞİKAYET SÜRESİ - Suç Tarihinde On Beş Yaşını Tamamlayan Mağdure İle Cebir, Tehdit, Hile veya İradeyi Etkileyen Başka Bir Neden Olmaksızın, Cinsel İlişkiye Girildiği - Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunu Oluşturduğu - Suçun Takibinin Şikayete Bağlı Olduğu - En Son Eylemin Gerçekleştiği İleri Sürülen Tarihten Sonra Altı Aylık Kanuni Şikayet Süresi Olduğu - Sürenin Geçmesi Karşısında, Sanıklar Haklarındaki Kamu Davalarının Şikayet Yokluğu Nedeniyle Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUNDAN ŞİKAYETTEN VAZGEÇME NEDENİYLE DÜŞME KARARI VERİLMESİ (1)

 • REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUNUN ŞİKAYETE TABİ OLMASI (1)

 • REŞİT OLMAYANLA CİNSİ MÜNASEBET (1)

 • REŞİT OLMAYANLA CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMA (1)

 • REŞİT OLMAYANLA RIZAEN CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMA (1)

 • REŞİT OLMAYANLA RIZASIYLA CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMA (1)

 • REŞİT ÖLÇER BAŞVURUSU (1)

 • REŞİT ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN BABASINDAN YARDIM NAFAKASI İSTEMİ (1)

 • RET HAKKI (2)

 • RET HAKKININ DÜŞMESİ (1)

 • RET HAKKININ SUKUTU (2)

 • RET İŞLEMİNİN İPTALİ İLE STENTİN İLGİLİ KAMU KURUMUNCA KARŞILANMAYAN KISMINA İLİŞKİN BEDELİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • RET KARARININ İPTALİ BORÇLUNUN EMEKLİ AYLIĞININ 1/4NÜ AŞAN KISMINA İLİŞKİN HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • RET SEBEBİNİN ORTAK OLMASI NEDENİYLE VEKALET ÜCRETİNİN DAVALI VEKİLLERİNE PAYLAŞTIRILMASI GEREKİRKEN AYRI AYRI TAKİBE KONULMASININ MÜKERRER TAKİP OLUŞTURDUĞU BELİRTİLEREK TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • RET SEBEBİNİN VEKİLDEN KAYNAKLANMASI DAVALI ASİL YÖNÜNDEN RET NEDENİ BULUNMADIĞINDAN TALEBİNİN ESASININ İNCELENEMEYECEĞİ (1)

 • RET SÜRESİNİN UZATILMASI (1)

 • RET VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ (1)

 • RETLE SONUÇLANAN İLK DAVAYI AÇARAK GEÇİMSİZLİK VE BOŞANMA SEBEBİ YARATAN KOCANIN TAMAMEN KUSURLU OLDUĞU (1)

 • REVİZYON (2)

 • REVİZYON GÖREN PARSELLERİN TESPİTİ (1)

 • REVİZYON GÖREN TAPU KAYDI (1)

 • REVİZYON GÖREN TAPU KAYITLARININ GETİRTİLMESİ (1)

 • REVİZYON GÖREN TAŞINMAZ (4)

 • REVİZYON GÖREN VERGİ KAYITLARI (4)

 • REVİZYON GÖRMÜŞ PARSEL (2)

 • REVİZYON İMAR PLANLARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • REVİZYON KAYDI (1)

 • REVİZYON PLAN (1)

 • REVİZYON PLANININ İPTALİ (1)

 • REVİZYON TARİHİNE KADAR OLAN KULLANIMLARIN YASAL VE HUKUKA VE SÖZLEŞMEYE UYGUN BİR KULLANIM OLDUĞU (1)

 • REYON ŞEFİ OLARAK ÇALIŞTIĞI ÇALIŞTIĞI SÜRECE BOYUNCA FAZLA MESAİ YAPMASINA RAĞMEN FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESHEDİLMESİ İDDİASI (1)

 • REZERV YAPI ALANI OLARAK BELİRLENEN BÖLGE (1)

 • RIDVAN BAYRAM BAŞVURUSU (1)

 • RIDVAN TÜRAN BAŞVURUSU (1)

 • RINGEISEN/AVUSTURYA DAVASI (1)

 • RIZA DIŞI KULLANILAN MALZEME (1)

 • RIZA DIŞI KULLANIM (3)

 • RIZA DIŞI YAPILAN BİNA (1)

 • RIZA DIŞINDA MALIN ELDEN ÇIKMASI (1)

 • RIZA DIŞINDA SATIŞTAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT (1)

 • RIZA GÖKÇEN ERUS VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (1)

 • RIZA HUKUKA YA DA AHLAKA AYKIRI OLMAMALI (1)

 • RIZA İLE ALIKOYMAK (1)

 • RIZA İLE CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMAK (1)

 • RIZA İLE TASADDİ SUÇU (1)

 • RIZA OLMAKSIZIN KONUTA GİRİLMESİ VE ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜLERİN DOĞRU OLMAYAN BİLGİLER EŞLİĞİNDE BİR YAYIN ORGANI TARAFINDAN KULLANILMASI NEDENLERİYLE MADDİ VE MANEVİ VARLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ HAKKI İHLAL EDİLMEMİŞTİR (1)

 • RIZAEN ALIKOYMA (1)

 • RIZAEN ALIKOYMAK (1)

 • RIZAEN CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMAK (1)

 • RIZAEN IRZA TASADDİDE BULUNMAK (1)

 • RIZAEN KAÇIRMAK VE ALIKOYMA (1)

 • RIZAEN ÖDENEN MİKTARIN SONRADAN YERSİZ ÖDENDİĞİNİN ANLAŞILMASI NEDENİYLE İADESİ İSTEMİ (1)

 • RIZAEN SATIŞ (1)

 • RIZAEN TAKSİM (1)

 • RIZAEN YAPILAN ÖDEMELER (1)

 • RIZAİ BOŞANMA (1)

 • RIZAİ DEVİR VE TEMLİKLERİ ÖNLEYİCİ NİTELİKTE TEDBİR KARARI (1)

 • RIZAİ İADE KOŞULLARININ BULUNMASI VE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN KARŞI DURUŞUNUN BULUNMAMASI NEDENİYLE ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • RIZAİ İADE SAYILMAMASI (1)

 • RIZAİ İADENİN GERÇEKLEŞMEMESİ (1)

 • RIZAÎ PAYLAŞIM (1)

 • RIZAİ PAYLAŞIM KARİNESİ (2)

 • RIZAİ SATIŞ (1)

 • RIZAİ SÖZLEŞME (1)

 • RIZAİ TAKSİM (6)

 • RIZAİ TAKSİM SÖZLEŞMESİ (1)

 • RIZA-İ TAKSİM SÖZLEŞMESİ (1)

 • RIZAİ TAKSİME GÖRE BİR DAİRE VERİLİP KARŞILIĞINDA MİRASÇILIK HAKLARINDAN FERAGATNAME İMZALATTIRILMASI SURETİYLE MURİS MUVAZAASI (1)

 • RIZAİ TEMLİK (1)

 • RIZAİ-ZORUNLU MECRA İRTİFAKI TESİSİ (1)

 • RIZANIN ANCAK TIBBA UYGUN TEŞHİS VE TEDAVİ UYGULANMASI ŞARTIYLA EYLEMİ HUKUKA UYGUN HALE GETİRECEĞİ (1)

 • RIZANIN ARANMAMASI (1)

 • RIZANIN BULUNMAMASI NEDENİYLE EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI (2)

 • RIZANIN FİİLİ HUKUKA UYGUN HALE GETİRMESİ (2)

 • RIZANIN RESMİ YA DA AÇIK RIZA ŞEKLİNDE OLMASININ ZORUNLU OLUP OLMAMASI (1)

 • RIZASI GEREKEN EŞE SAĞLANAN HAK ŞAHSA BAĞLI OLDUĞUNDAN BU EŞİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARINA İNTİKALİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI (1)

 • RIZASIZ DEVRİN İPTALİ (1)

 • RIZAYA DAYALI SUÇ İŞLEMEK (1)

 • RIZAYLA MAĞDUREYİ KAÇIRMAK (1)

 • RIZAYLA ÖDENEN ECRİMİSİL (1)

 • RİMER VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (6)

 • RİSK UNSURUNUN OLUŞMASI GEREĞİ (1)

 • RİSKİ ÖNCEDEN ÖNGÖREBİLECEK DURUMDA OLMASINA RAĞMEN DÖVİZLE KREDİ KULLANMA YOLUNU TERCİH ETMİŞ BULUNDUĞUNDAN İŞLEM TEMELİNİN ÇÖKMESİNDEN BAHSETMENİN OLANAKLI OLMADIĞI (1)

 • RİSKLİ ALAN İLAN EDEN BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • RİSKLİ BİRİM EK ÖDEME KATSAYISINDAN YARARLANDIRILMA İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İLE YOKSUN KALININ PARASAL HAKLARININ ÖDENMESİ İSTEMİ (18)

 • RİSKLİ BİRİMLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME KATSAYISINDAN YARARLANDIRILMASININ REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ (1)

 • RİSKLİ BİRİMLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN KATSAYI ÜZERİNDEN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDEN YARARLANDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • RİSKLİ BİRİMLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN KATSAYILARIN UYGULANMASI İÇİN YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • RİSKLİ BİRİMLERDE ÇALIŞANLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME KATSAYISINDAN YARARLANDIRILMALARI YOLUNDA YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • RİSKLİ BİRİMLERDE ÇALIŞANLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME KATSAYISINDAN YARARLANDIRILMALARI YOLUNDAKİ BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • RİSKLİ BİRİMLERDE ÇALIŞANLARA DÖNER SERMAYE EK ÖDEME KATSAYISININ UYGULANMASI YOLUNDA YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • RİSKLİ BİRİMLERDE ÇALIŞANLARA UYGULANAN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME KATSAYILARININ UYGULANMASI İSTEMİ (2)

 • RİSKLİ BİRİMLERDE ÇALIŞANLARA UYGULANAN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME KATSAYILARININ UYGULANMASI YOLUNDA YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • RİSKLİ BİRİMLERDE ÇALIŞANLARA UYGULANAN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME KATSAYISININ UYGULANMASI İSTEMİ (2)

 • RİSKLİ BİRİMLERDE ÇALIŞANLARA UYGULANAN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME KATSAYISININ UYGULANMASI YOLUNDA YAPILAN BAŞVURU (1)

 • RİSKLİ BİRİMLERDEN OLAN ACİL SERVİSE MESAİ İÇİ VE DIŞI NÖBET TUTMAK SURETİYLE VERDİKLERİ HİZMET SÜRELERİNİN DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • RİSKLİ YAPI OLARAK BELİRLENEN BİNADA ÇOĞUNLUK KARARINA KATILMAYAN DAVACILAR HİSSESİNİN, ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK SAĞLAYAN HİSSEDARLARA SATIŞINA YÖNELİK "TAHMİN EDİLEN BEDEL TESPİT RAPORUNUN" İPTALİ VE TAZMİNAT İSTEMİNDE İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU - 6306 Sayılı Kanun Uyarınca Üzerindeki Bina Yıkılarak Arsa Haline Getirilen Taşınmazın, Bina Yıkılması Kararına Katılmayan Paydaşlara Ait Arsa Paylarının İdarece Oluşturulan Bedel Tespit Komisyonunca Tespit Edilen Rayiç Değerinin ve Satış Komisyonunca Gerçekleştirilen Açık Artırma Usulü İle Satışının Dava Konusu Edildiği - Dava Salt İhaleye Yönelik Bedele İlişkin Olmayıp, Davacıların da Paydaşı Olduğu Taşınmazın İdare Tarafından Bedel Tespiti ve Satışının Yapılmasına Yönelik Olduğu - Uyuşmazlığın Çözümünün, İdari İşlemlerden Dolayı Davacının Haklarının İhlal Edilip Edilmediğinin Belirlenmesine Bağlı Bulunduğu; Bu Belirlemenin İse, İdari Yargı Yerlerince Yapılabilecek Nitelikte Olduğu - Davanın Görüm ve Çözümü İdari Yargının Görev Alanına Girdiği - İdare Mahkemesinin Görevsizlik Kararının Kaldırılması Gerektiği (1)

 • RİSKLİ YAPI ŞERHİ BULUNAN APARTMANIN YIKILIP YENİDEN YAPILDIKTAN SONRA RİSKLİ YAPIDIR ŞERHİ BULUNAN BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNÜN SATIŞ İŞLEMİ NEDENİYLE ÖDENEN TAPU HARCININ KALDIRILMASI VE İADESİ İSTEMİ - Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Gereğince Riskli Yapıdır Şerhi Bulunan Bağımsız Bölümün İlk Satışı İşlemi Olduğunun Sabit Olduğu - Davacıdan Tapu Harcı Tahsiline İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Hükmün Bozulması Gerektiği (1)

 • RİSKLİ YAPI TESPİTİNE YÖNELİK NUMUNE ALINMASINA HÂKİMİN MÜDAHALESİ İSTEMİ - Dava Konusu Anataşınmazın Tapuda Arsa Olarak Kayıtlı Olduğu - Davacının İsteminin Anataşınmazın Riskli Yapı Mahiyetinde Olup Olmadığının Tespiti Amacına Yönelik Olduğu - Bu İstemde Hukukî Yararının Bulunduğu Gözetilerek Risk Tespiti Yapılması Gerektiği (1)

 • RİYASET ALTINDAKİ KÜÇÜĞÜN YAPTIĞI ZARAR (1)

 • RİZAİ TAKSİM SÖZLEŞMESİ (1)

 • RİZİKO GERÇEKLEŞTİĞİNDE SİGORTA ETTİRENİN BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (5)

 • RİZİKO İHBARI (1)

 • RİZİKONUN BELGE VE BİLGİLERİ İLE BİRLİKTE SİGORTACIYA İHBAR EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN SEKİZ İŞGÜNÜ İÇİNDE SİGORTANIN TAZMİNATI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNDUĞU (1)

 • RİZİKONUN BİLGİ VE BELGELERİ İLE BİRLİKTE SİGORTACIYA İHBAR EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 8 İŞ GÜNÜ İÇİNDE SİGORTACININ TAZMİNATI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNDUĞU (1)

 • RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ (1)

 • RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE SİGORTACIYA HABER VERME ZORUNLULUĞU (9)

 • RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİNDE KUSURUN SİGORTACININ SORUMLULUĞUNA ETKİSİ (3)

 • RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİNDEKİ İMKANSIZLIK (1)

 • RİZİKONUN GERÇEKLEŞTİĞİNE DAİR İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ (1)

 • RİZİKONUN İHBAR EDİLMESİ (1)

 • RİZİKONUN KASKO SİGORTASI TEMİNATI KAPSAMINDA KALIP KALMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • RİZİKONUN MEYDANA GELDİĞİ TARİHTE GEÇERLİ OLAN TEMİNAT TUTARLARI DAHİLİNDE SİGORTASINI YAPTIRMAMIŞ OLANLARIN NEDEN OLDUĞU BEDENSEL ZARARLAR İÇİN GÜVENCE HESABINA BAŞVURULABİLİR (1)

 • RİZİKONUN MEYDANA GELDİĞİ TARİHTE GEÇERLİ OLAN TEMİNAT TUTARLARI DAHİLİNDE ZORUNLU SİGORTASINI YAPTIRMAMIŞ OLANLARIN NEDEN OLDUĞU BEDENSEL ZARARLAR İÇİN GÜVENCE HESABINA BAŞVURULABİLİR (1)

 • RİZİKONUN MEYDANA GELDİĞİ TARİHTE GEÇERLİ TEMİNAT TUTARLARI DAHİLİNDE SİGORTANIN YAPTIRILMAMIŞ OLMASI (1)

 • RİZİKONUN MEYDANA GELDİĞİ YERİN KARAYOLU OLMADIĞI İDDİASI (1)

 • RİZİKONUN POLİÇE TANZİMİNDEN ÖNCE MEYDANA GELMİŞ OLMASI (1)

 • RİZİKONUN SİGORTACIYA İHBAR EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 8 İŞ GÜNÜ İÇİNDE SİGORTACININ TAZMİNATI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAKTADIR (1)

 • RİZİKONUN TEMİNAT DIŞI OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMANIN YETERLİ OLUP OLMADIĞI (1)

 • RİZİKONUN TEMİNAT DIŞINDA KALDIĞINA İLİŞKİN İDDİANIN SİGORTACI TARAFINDAN KANITLANMASI GEREKMEKTEDİR (1)

 • RİZİKONUN TEMİNAT DIŞINDA KALDIĞINA İLİŞKİN İDDİANIN SİGORTACI TARAFINDAN KANITLANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • RİZİKONUN TEMİNAT DIŞINDA KALDIĞININ İSPATI (2)

 • ROAMING HİZMETİ LİSANSI İÇİN REKABETİN İHLAL EDİLDİĞİ GEREKÇESİYLE TAZMİNAT DAVASI (1)

 • RODOPLU/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • RODÖVANS SÖZLEŞMESİ UYARINCA DAVALILARIN ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU HARÇ BEDELLERİNİN DAVALILARDAN SÖZLEŞMEDEKİ CEZAİ ŞART HÜKMÜ UYARINCA TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • RODÖVANS SÖZLEŞMESİ UYARINCA KİRACININ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU HARÇ BEDELLERİNİN DAVALI KİRACIDAN RÜCUEN TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • RODÖVANS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKTA GÖREVLİ MAHKEME - Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları da Dahil Olmak Üzere Tüm Uyuşmazlıkların Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülüp Çözüme Kavuşturulacağı (1)

 • RODÖVANS SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İSTEMİ (1)

 • ROGAR KAPAĞININ ÇÖKMESİ SONUCU OLUŞAN ZARAR (1)

 • ROGAR KAPAĞININ YERİNDEN ÇIKMASI SONUCU YAPTIĞI TRAFİK KAZASINA YOLUN BAKIM VE ONARIMINI TAM VE GEREĞİ GİBİ YAPMAYAN İDARENİN SEBEP OLDUĞU (1)

 • ROGARDAN TAŞAN SULAR NEDENİYLE TEŞHİR ÜRÜNLERİN HASARLANMASI (1)

 • ROHE HARMAN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ROMANYA'DA SİLAHLI GASP SUÇU İŞLEMEK (1)

 • RONALD GRANT JONES, ALEXANDER HUTTON, JOHNSTON MİTCHELL, WİLLİAM JAMES SAMPSON, LESLİE WALKE – BİRLEŞİK KRALLIK VE KUZEY İRLANDA (1)

 • ROT BAŞI ARIZASININ KAZADAN ÖNCE OLDUĞUNUN KABULÜ İLE SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ROTASYONA TABİ OLMAYAN PERSONELİN ATANMALARI (1)

 • RÖDEVANS SÖZLEŞMELERİNDE İŞÇİ ALACAKLARINDAN SORUMLULUĞUN ESASLARI - Davalılar Arasında Rödevans Sözleşmesinin Olduğu - 3213 Sayılı Maden Kanunu'un Ek 7. Maddesinin Yürürlük Tarihinden İş Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarihine Kadar Olan Dönemdeki İşçilik Alacaklarından Sadece Rödövans Sözleşmesi İle Çalışan Firmanın Sorumlu Olduğu - Yasanın Yürürlük Tarihinden Önceki Dönemdeki Dava Konusu Alacaklardan Davalıların Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğuna Karar Verilmesi Gerektiği - Rödevans Sözleşmesi İle Çalışan Firmanın Sorumlu Olduğu Dönem İle Davalıların Müşterek Müteselsil Sorumlu Oldukları Dönem Tespit Edilerek Sorumlulukların Belirlenmesi ve Hükmün Buna Göre Kurulması Gerektiği (1)

 • RÖDEVANS SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İSTİRDAT VE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • RÖDOVANS SÖZLEŞMESİ (1)

 • RÖDOVANS SÖZLEŞMESİNİN MADEN RUHSATININ DEVRİ ANLAMINA GELMEDİĞİ (1)

 • RÖDOVANSÇI DAVACI ŞİRKET TARAFINDAN DEVLET HAKKININ EKSİK BİLDİRİLMESİ NEDENİYLE RUHSAT SAHİBİ ADINA TESİS EDİLEN İŞLEMİN DAVACININ HUKUKİ DURUMUNA ETKİ ETTİĞİ VE MENFAATİNİ İHLAL EDER NİTELİK TAŞIDIĞI AÇIKTIR (1)

 • RÖDÖVANS ASIL ALACAĞI İLE GECİKME CEZASININ TOPLAMI ÜZERİNDEN KDV HESAP EDİLMESİ GEREKİR (1)

 • RÖDÖVANS SÖZLEŞMESİ (2)

 • RÖDÖVANS SÖZLEŞMESİ TARAFININ İŞ KAZASINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU (1)

 • RÖDÖVANS SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİNDEN FERAGAT - Hükmün Kesinleşmesinden Önceki Herhangi Bir Aşamada Davadan Feragat Edilebileceği - Hükümden Sonra Ortaya Çıkan ve Temyiz İncelemesine Usulen Engel Oluşturan Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisinin Hükmü Veren Mahkemeye Ait Olduğu - Davadan Feragatin Temyiz İsteğinden Vazgeçme Yanında Daha Geniş Kapsamlı Olduğu (1)

 • RÖDÖVANS SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVADA TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI (1)

 • RÖDÖVANS SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İSTİRDAT (DAVALIYA ÖDENEN ALACAĞIN İADESİ) İSTEMİ (1)

 • RÖDÖVANS SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK SONUCUNDA OLUŞAN ZARARIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • RÖDÖVANS SÖZLEŞMESİNİN HASILAT KİRA SÖZLEŞMESİNİN BİR TÜRÜ OLMASI (1)

 • RÖDÖVANSCA ŞİRKETİN MUVAFAKATİ HALİNDE DEVİR İŞLEMLERİNE BAŞLANABİLECEĞİNE İLİŞKİN DAVALI İDARECE TESİS EDİLEN İŞLEMDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMAMAKTADIR (1)

 • RÖGAR BAĞLANTI ÇALIŞMASI YAPTIĞI ÇUKURA DAVACILARIN EŞİ, BABASI, OĞLU VE KARDEŞİNİN DÜŞMESİ SONRASI OLAY YERİNDE VEFATI NEDENİYLE UĞRANILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN ZARAR İSTEMİ (1)

 • RÖMORK TAKILI TRAKTÖRÜN MÜTEVEFFANIN SEVK VE İDARESİNDEKİ ARAÇLA ÇARPIŞTIĞI (1)

 • RÖMORKUN SATIN ALINDIĞINI BORÇLUYLA ALAKASININ OLMADIĞINI AÇIKLAYARAK HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • RÖNTGEN TEKNİSYENİ OLARAK ÇALIŞTIĞI VE RADYOAKTİF IŞINLARA VE RADYASYONA MARUZ KALDIĞI BUNA RAĞMEN ŞUA İZİNLERİNİN KULLANDIRILMADIĞI (1)

 • RÖNTGEN TEKNİSYENİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ SKOPİ ÇEKİMİ GÖREVİNDEN MUAF TUTULMASI İSTEMİ (1)

 • RÖNTGEN TEKNİSYENİN ACİL SERVİS İÇİN BELİRLENEN RİSKLİ BİRİM EK ÖDEME KATSAYISINDAN YARARLANDIRILMASI İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ (1)

 • RÖNTGEN VE LABORATUVAR BİRİMLERİNDE GÖREV YAPAN ÜYELERİNİN ACİL SERVİSTE GEÇEN HİZMET SÜRELERİNE İLİŞKİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME TUTARININ HESABINDA (1)

 • RÖNTGEN VE LABORATUVAR SERVİSİNDE GÖREV YAPAN PERSONELDEN SENDİKA ÜYESİ OLANLARIN ÖZELLİK ARZ EDEN RİSKLİ BÖLÜMLERE MESAİ İÇİ VE DIŞI NÖBET TUTMAK SURETİYLE HİZMET VERDİKLERİ (1)

 • RÖNTGEN VE LABORATUVAR SERVİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN RİSKLİ BİRİMLER ARASINDA YER ALAN ACİL SERVİSE HİZMETLER VERDİĞİ (1)

 • RÖPORTAJ (1)

 • RTÜK KARARININ İPTALİ (1)

 • RUCU DAVASI (4)

 • RUCU HAKKI (1)

 • RUCUAN TAHSİL (1)

 • RUCUAN TAZMİNAT (1)

 • RUCUEN ALACAK DAVASI (1)

 • RUCUEN TAZMİNAT (1)

 • RUCUEN TAZMİNAT DAVASI (11)

 • RUCUEN TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMI (1)

 • RUCUEN TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • RUCUEN TAZMİNAT TALEBİ (2)

 • RUCÜAN TAZMİNAT İSTEMİ (10)

 • RUCÜEN TAZMİNAT (1)

 • RUCÜEN TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI HASTANESİ RAPORU İLE ADLİ TIP KURUMU RAPORU ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI (2)

 • RUH SAĞLIĞINDAKI BOZULMANIN SANIĞIN MAĞDUREYE CEBIR, TEHDIT OLMAKSIZIN ORAL YOLLA YAPTIĞI CINSEL ISTISMAR EYLEMI NEDENIYLE MI (1)

 • RUH SAĞLIĞININ BOZULMADIĞININ BELİRTİLMESİ BU RAPORA İTİRAZ EDİLMEMESİ KARŞISINDA MAĞDURE HAKKINDA BU KONUDA RAPOR ALINMAMASI DURUMU (1)

 • RUH SAĞLIĞININ BOZULUP BOZULMADIĞINA İLİŞKİN TESPİTİN 18 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARDA SUÇ TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 6 AY ERİŞKİNLERDE İSE EN AZ 12 AY GEÇTİKTEN SONRA YAPILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • RUH SAĞLIĞININ BOZULUP BOZULMADIĞINA İLİŞKİN TESPİTİN SUÇ TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AY GEÇMEDEN YAPILMASI (1)

 • RUH SAĞLIĞININ BOZULUP BOZULMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE GÖTÜRÜLMEK İSTENEN ŞİZOFRENİ HASTASININ KOLLUK TARAFINDAN ORANTISIZ GÜÇ KULLANILMASI VE SAĞLIK PERSONELİNİN MÜDAHALESİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRMESİ İLE YAŞAMA HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • RUHİ ABAT BAŞVURUSU (1)

 • RUHSAL BAKIMDAN RAHATSIZLIK (1)

 • RUHSAL RAHATSIZLIĞI DOĞRULANMIŞ OLAN KADININ VESAYET ALTINA ALINMASININ GEREKİP GEREKMEDİĞİ ARAŞTIRILMALI VE BU HUSUS BİR ÖN SORUN SAYILMALIDIR (1)

 • RUHSAL RAHATSIZLIK (3)

 • RUHSAL SAĞLIĞINI GİZLEMEK SURETİYLET EVLENMENİN GERÇEKLEŞMESİ SONRASINDA İPTALİ İSTEMİ (1)

 • RUHSAL SÜKUN İÇİNDE YAŞAMA HAKKINI İHLAL ETMEK (1)

 • RUHSAL VE PSİKOLOJİK YÖNDEN KAZANIN ETKİSİNDEN KURTULAMADIĞI (1)

 • RUHSAT (1)

 • RUHSAT ALIMI (1)

 • RUHSAT ALIMININ İDARİ İŞLEM NEDENİYLE GECİKMESİ (1)

 • RUHSAT ALINDIĞINI, EKSİKLİKLERİN GİDERİLDİĞİNİ BELİRTMESİ VE BUNA DAİR BELGELERİN FOTOKOPİLERİNİ EKLEMESİ KARŞISINDA SANIĞIN HUKUKSAL DURUMUNUN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU (1)

 • RUHSAT ALININCAYA KADAR İŞYERİNİN FAALİYETEN MENİ (1)

 • RUHSAT ALINMADAN İNŞAAT YAPIMINA BAŞLANDIĞI (1)

 • RUHSAT ALINMASI (1)

 • RUHSAT ALINMASININ MÜMKÜN OLMAMASI (1)

 • RUHSAT ALINMIŞ YAPILARDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMASI DA KURAL OLARAK YENİDEN RUHSAT ALINMASINA BAĞLIDIR (1)

 • RUHSAT ALMA EDİMİNİ YERİNE GETİRMEYEN ARSA SAHİBİ (1)

 • RUHSAT ALMA ŞARTLARI (1)

 • RUHSAT ALMA ZORUNLULUĞU (2)

 • RUHSAT ALMADAN KUMAR OYNAMAK VE OYNATMAK AMACIYLA İŞYERİ AÇMAK SUÇU (1)

 • RUHSAT ALMADAN VEYA BAŞKASINA AİT RUHSAT ALANI İÇERİSİNDE ÜRETİM YAPMA EYLEMİ (1)

 • RUHSAT ALMAKSIZIN AV TÜFEĞİ BULUNDURMAK SUÇU (1)

 • RUHSAT ALMAYA ENGEL OLAN DÜZENLEMELER BİTTİKTEN SONRA RUHSAT ALINACAK VE İLGİLİ BELEDİYEDEN RUHSAT ALINDIKTAN SONRA RUHSAT TARİHİNDEN İTİBAREN 36 AY İÇİNDE BİTİRİLİP ANAHTAR TESLİMİ HÜKMÜ (1)

 • RUHSAT DIŞI ÜRETİLEN KUM VE ÇAKIL SAHA VE MİKTARININ BELİRLENMESİ (1)

 • RUHSAT EKİ MİMARİ PROJEYE AYKIRI OLARAK YAPILAN ZEMİN KAT BATI CEPHEDEKİ İMALATLARIN RUHSAT EKİ MİMARİ PROJEYE UYGUN HALE GETİRİLDİĞİ (1)

 • RUHSAT FOTOKOPİLERİNİ GERÇEĞE AYKIRI OLARAK DEĞİŞTİRİP KATILAN KURUMA VERDİKLERİ İDDİASIYLA AÇILAN KAMU DAVASI (1)

 • RUHSAT HARCININ TAHSİLİ (1)

 • RUHSAT İÇİN BELEDİYEDEN İZİN ALINMAMASI (1)

 • RUHSAT İPTALİNE YÖNELİK İTİRAZ (1)

 • RUHSAT İŞLERİ (1)

 • RUHSAT SAHASI DIŞINA ÇIKILMASI (1)

 • RUHSAT SINIRLARININ DIŞINA ÇIKILMASI (1)

 • RUHSAT SÜRESİ DOLAN SİLAHIN RUHSATININ YENİLENMEMESİ (1)

 • RUHSAT SÜRESİ İÇİNDE TAMAMLANMAYAN VE RUHSAT YENİLENMESİ YAPILMAYAN YAPILAR (1)

 • RUHSAT SÜRESİNİN DOLMASI (3)

 • RUHSAT TEZKERESİ OLMADAN BALIKÇI TEKNESİ İLE DENİZE AÇILMAK (1)

 • RUHSAT TEZKERESİNİN GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINMASI VEYA İPTAL EDİLMESİ (1)

 • RUHSAT VE EKİ MİMARİ PROJESİNE AYKIRI İLAVELER YAPILDIĞINDAN BAHİSLE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI İLE DAYANAĞI OLAN YAPI TATİL TUTANAĞININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • RUHSAT VE EKİ MİMARİ PROJESİNE AYKIRI OLARAK YAPILAN İMALATLARIN BİR AY İÇERİSİNDE UYGUN HALE GETİRİLMESİNE AKSİ TAKDİRDE YIKILMASINA VE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • RUHSAT VE EKİ PROJESİNE AYKIRI YAPI (1)

 • RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI İMALAT (1)

 • RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞLANAN YAPILAR (4)

 • RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BİNANIN ZEMİN KAT BATI CEPHESİNDE YANLARI AHŞAP DUVAR VE CAMEKAN ÜSTÜ TRAPEZ SAC KAPLANARAK YAPILAN KAPALI ALAN İLE YİNE AYNI YERDE RESEPSİYON AMAÇLI YANLARI KISMEN DUVAR VE AHŞAP MALZEMEDEN İMAL EDİLEN KAPALI ALAN OLUŞTURULDUĞU (1)

 • RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK YAPILAN İMALATLARIN YIKIMINA VE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPI YAPILDIĞININ TESPİTİ (1)

 • RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAR (4)

 • RUHSAT VE PROJEYE AYKIRI OLARAK EVİN DUVARINDA PENCERE AÇMAK (1)

 • RUHSAT VE PROJEYE AYKIRILIĞIN ENCÜMEN KARARINDAN SONRAKİ YAPILAŞMAYA İLİŞKİN OLARAK SAPTANMASI (1)

 • RUHSAT VERME YETKİSİ (1)

 • RUHSAT VEYA İMAR MEVZUATINA AYKIRI OLDUĞU TESPİT EDİLEN YAPILARDA YAPI SAHİBİNİN SORUMLULUĞU (1)

 • RUHSATA AYKIRI İMALAT NEDENİYLE UYGULANAN İMAR PARA CEZASININ RUHSATA UYGUN HALE GETİRME İSTEMİ (1)

 • RUHSATA AYKIRI İNŞAAT YAPILMASI (1)

 • RUHSATA AYKIRI KISIMLARIN YIKIMINA İLİŞKİN VE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN MANİSA BELEDİYE ENCÜMENİ KARARLARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • RUHSATA AYKIRI OLAN BALKONUN YIKIMININ İDARİ YAPTIRIMI GEREKTİRMESİ (1)

 • RUHSATA AYKIRI OLAN YAPILARDA İDARİ PARA CEZALARI VERİLİR (1)

 • RUHSATA AYKIRI YAPI (6)

 • RUHSATA AYKIRI YAPI İLE İLGİLİ EKSİK İŞ BEDELİ (1)

 • RUHSATA AYKIRI YAPI NEDENİYLE PARA CEZASI (2)

 • RUHSATA AYKIRI YAPI YAPMA FİİLİNİN TEKRAR EDİLMESİ (1)

 • RUHSATA AYKIRI YAPILAR (1)

 • RUHSATA AYKIRI YERLER (1)

 • RUHSATA AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ (1)

 • RUHSATA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ (1)

 • RUHSATA BAĞLANMA OLANAĞI VE MUHTARLIK İZNİ (1)

 • RUHSATA BAĞLANMAMIŞ ATEŞLİ SİLAHLAR, MERMİLER VE PATLAYICI MADDELER (6)

 • RUHSATA İLİŞKİN CEZALAR (1)

 • RUHSATA TABİ İNŞAAT (1)

 • RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPILAR (7)

 • RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPILAR VE UYACAKLARI ESASLAR (23)

 • RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPININ YIKIMI (1)

 • RUHSATA UYGUN YAPILAN BİNAYA KAÇAK KAT İLAVESİ (1)

 • RUHSATI İPTAL EDİLEN SİLAHIN ZORALIMI (1)

 • RUHSATI YENİLETME TEBLİGATI (3)

 • RUHSATLANDIRMA İŞLEMLERİNİN DEVAM ETMESİ (1)

 • RUHSATLI YAPIDAKİ RUHSATA AYKIRILIK (2)

 • RUHSATNAME (1)

 • RUHSATNAME HARÇLARI (1)

 • RUHSATNAME VE DİPLOMA HARÇLARI (1)

 • RUHSATSIZ ARITMA TESİSİ (1)

 • RUHSATSIZ ATEŞLİ SİLAH TAŞIMA SUÇU (1)

 • RUHSATSIZ ATEŞLİ SİLAHLAR İLE MERMİLERİ SATIN ALMA VE TAŞIMA VEYA BULUNDURMA SUÇU (1)

 • RUHSATSIZ ATEŞLİ SİLAHLARLA MERMİLERİ SATIN ALMA VE TAŞIMA VEYA BULUNDURMA SUÇU (1)

 • RUHSATSIZ ATEŞLİ SİLAHLARLA MERMİLERİ SATIN ALMA VEYA TAŞIMA VEYA BULUNDURMA (1)

 • RUHSATSIZ ATEŞLİ SİLAHLARLA MERMİLERİ SATIN ALMA VEYA TAŞIMA VEYA BULUNDURMA SUÇU (11)

 • RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ BULUNDURMAK (5)

 • RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ BULUNDURMAK SUÇU (2)

 • RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ TAŞIMAK (1)

 • RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ TAŞIMAK SUÇU (2)

 • RUHSATSIZ BİNA (1)

 • RUHSATSIZ BİNA YAPIMI (1)

 • RUHSATSIZ BİNA YAPMAK SURETİYLE İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA (1)

 • RUHSATSIZ BİNANIN YIKILMASINDAN DOĞAN ZARARIN TAZMİN EDİLMEMESİ NEDENİYLE MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLMEMİŞTİR (1)

 • RUHSATSIZ EKMEK ÜRETMEK (1)

 • RUHSATSIZ İLAVE NEDENİYLE BİNA ELEKTRİĞİNİN KESİLMESİ (1)

 • RUHSATSIZ İMALAT NEDENİYLE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ (1)

 • RUHSATSIZ İNŞAAT (5)

 • RUHSATSIZ İNŞAAT MÜHÜRLENDİKTEN SONRA RUHSAT ALINMASI İÇİN VERİLEN SÜREDE YIKIM KARARI ALINMASININ HUKUKA AYKIRI OLDUĞU - Davacıya Yapı Tatil Tutanağının Yapı Yerine Asılmasından (Tebliğden) İtibaren Ruhsat Alması İçin Süre Verilmesi Gerektiği - İdarece de Davacıya Ruhsat Alması İçin Bir Ay Süre Verildiği - Ancak Bu Süre Beklenilmeden Yapı Tatil Tutanağının Düzenlendiği - Ondört Gün Sonra Encümen Kararı İle Yıkım Kararı Verildiği - Dava Konusu İşlemin Yıkıma İlişkin Kısmının Hukuka Aykırı Olduğu (1)

 • RUHSATSIZ İNŞAAT VE YÜKLENİCİ (1)

 • RUHSATSIZ İNŞAATIN YIKTIRILMASI (1)

 • RUHSATSIZ İNŞAATIN YIKTIRILMASINA İLİŞKİN İL İDARE KURULUNUN İPTALİ TALEBİ (1)

 • RUHSATSIZ İNŞAATLARIN DENETİM VE KONTROLLERİNİN YAPILMAMASI İÇİN RÜŞVET VERME (1)

 • RUHSATSIZ KATTAKİ MEVCUT DAİRE SAYISI KADAR CEZANIN ARTTIRILMASI (1)

 • RUHSATSIZ KONUT İNŞA EDEREK İMAR KİLİLİĞİNE SEBEBİYET VERME (1)

 • RUHSATSIZ KUM ÇEKMEK (1)

 • RUHSATSIZ LPG İŞYERİ ÇALIŞTIRMA (1)

 • RUHSATSIZ LPG TÜPÜ SATMAK (2)

 • RUHSATSIZ MERMİ TAŞIMA SUÇU (1)

 • RUHSATSIZ NİTELİKLİ SİLAH TAŞIMAK YİNE SANIK OĞUZUN SİLAHLA TEHDİT SUÇLARINI İŞLEDİKLERİNE DAİR HER TÜRLÜ ŞÜPHEDEN UZAK KESİN VE İNANDIRICI DELİL BULUNAMADIĞI GÖZETİLMEDEN ANILAN SUÇLARDAN BERAATLERİ GEREKİR (1)

 • RUHSATSIZ OLARAK BİNA NİTELİĞİNDE YAPI YAPILMASI (1)

 • RUHSATSIZ OLARAK İŞYERİNDEİÇKİ SATMA SUÇU (1)

 • RUHSATSIZ OTOPARK İŞLETMEK (2)

 • RUHSATSIZ PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK (2)

 • RUHSATSIZ PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK VE TAŞIMAK (1)

 • RUHSATSIZ RUHSATA VEYA İMAR MEVZUATINA AYKIRI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ BİR YAPI HAKKINDA İMAR MEVZUATI UYARINCA İŞLEM TESİS EDİLEBİLMESİ İÇİN ÖNCELİKLE İLGİLİ İDARECE İNŞAATIN DURUMUNUN BİR TUTANAK İLE TESBİT EDİLMESİNİN GEREKTİĞİ (1)

 • RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA SUÇU (5)

 • RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK (2)

 • RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK SUÇU (3)

 • RUHSATSIZ SİLAH SATIŞI YAPMAK (1)

 • RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA SUÇU (4)

 • RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK (4)

 • RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK SUÇU (3)

 • RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK SUÇUNDAN 6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU (1)

 • RUHSATSIZ SİLAHA EL KONULMASI (1)

 • RUHSATSIZ SİLAHIN MÜLKİYETİNİN KAMUYA GEÇİRİLMESİNE KARAR VERECEK MERCİ (1)

 • RUHSATSIZ TABANCA BULUNDURMA SUÇU (1)

 • RUHSATSIZ TABANCA BULUNDURMAK (1)

 • RUHSATSIZ TABANCA SUÇUN MADDİ KONUSU OLUP ARAMA İŞLEMİNİN HUKUKA AYKIRI YAPILMASI SEBEBİYLE ELE GEÇİRİLEN RUHSATSIZ TABANCANIN HUKUKA AYKIRI YÖNTEMLE ELDE EDİLMİŞ OLMASINDAN DOLAYI HÜKME ESAS ALINMAYACAĞI (1)

 • RUHSATSIZ TABANCA TAŞIMAK SUÇU (1)

 • RUHSATSIZ TABANCA VE BIÇAK TAŞIMAK (1)

 • RUHSATSIZ TABANCAYA EL KOYAN SANIKLARIN MUHAFAZA VE ZAPTETME GÖREVLERİ OLDUĞU HALDE HERHANGİ BİR YASAL İŞLEM YAPMADAN SİLAHI SAHİPLENMELERİNİN NİTELİKLİ ZİMMET SUÇUNU OLUŞTURDUĞU - Polis Memuru Olan Sanıkların Şüpheli Araçta Ruhsatsız Tabancayı Bulduğu - Olay Yerine Çağrılan ve Önceden Tanıştıkları Anlaşılan Kişinin Sanıklar İle İşlem Yapılmaması Hususunda Konuştuğu - Sanıkların Olayla İlgili Olarak Herhangi Bir Adli İşlem Yapmadığı - Böylece Ruhsatsız Tabancaya El Koyan Sanıkların Muhafaza ve Zaptetme Görevleri Olduğu Halde, Herhangi Bir Yasal İşlem Yapmadan Silahı Sahiplendiği - Sanıkların Eylemlerinin Nitelikli Zimmet Suçunu Oluşturduğu (1)

 • RUHSATSIZ TADİLAT (2)

 • RUHSATSIZ TELSİZ KULLANMAK (1)

 • RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK (5)

 • RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞLANAN (1)

 • RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞLANAN YAPILAR (139)

 • RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞLANAN YAPILARIN YIKTIRILMASI ŞARTLARI - Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Yapılan Yapıların Yıktırılmasına Karar Verilebilmesi İçin, İdarece Düzenlenen Yapı Tatil Tutanağının Ruhsata Aykırılıkları Somut ve Ayrıntılı Olarak Belirtecek Şekilde Düzenlenmesi Gerekmektedir - Ruhsat ve Eklerine Aykırılıkların Neler Olduğu Açık ve Net Bir Şekilde Ortaya Konulmaksızın Yıkım Kararı Verilemez (1)

 • RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK YAPILAN YAPILAR NEDENİYLE VERİLECEK PARA CEZASI MİKTARININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK TEMEL ÖLÇÜTÜN YAPI SINIFI VE GRUBU İLE RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI İMALAT ALANININ VARSA AYKIRILIKTAN ETKİLENEN ALANIN KATILMASI SURETİYLE BULUNACAK ALAN OLDUĞU (1)

 • RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPI (11)

 • RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAR (18)

 • RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILMIŞ OLAN YAPININ HUKUKİ DURUMU - Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yapının Ruhsatsız Yapıldığı, Bir Ay İçerisinde Kaldırılması - Kaldırılmaması Halinde Belediye Tarafından Yıktırılarak Masrafların %20 Fazlasıyla Tahsil Edileceğine Dair İdare Yapı Kontrol Müdürlüğü İşleminin İptali - Ruhsatsız Yapının Belediyece Yıkılması Durumunda Sadece Belediyece Yapılan Masrafın Yapı Sahibinden Tahsil Edileceği (1)

 • RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI OLARAK YAPILAN YAPILAR (1)

 • RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI YAPILARIN YIKIMI (4)

 • RUHSATSIZ YAPI (14)

 • RUHSATSIZ YAPI ÜZERİNDEKİ HAKKIN TESPİTİ (1)

 • RUHSATSIZ YAPI YAPILDIĞINDAN BAHİSLE PARA CEZASI VERİLMESİ (1)

 • RUHSATSIZ YAPI YAPILDIĞINDAN BAHİSLE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • RUHSATSIZ YAPI YAPILMASI NEDENİ İLE VERİLMESİ İSTENEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ - İmara Aykırı Uygulama Yapıldığının Tespit Edildiği - Bu Durumun Para Cezası Verilmesi İçin Yeterli Olduğu - İdari Para Cezasının İçeriği Parasal Miktarı Etkileme Alanı ve Arttırım Nedenleri Yönünden Hukuki İrdeleme Yapılarak Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • RUHSATSIZ YAPIDA İDARENİN HİZMET KUSURUNDAN DOĞAN ZARAR - Yoğun Yağış Sırasında Kanalizasyondan Gelen Pis Suyun İşyerini Bastığı - İdarenin Hizmet Kusuru İle Davacının Mevzuata Aykırı Ruhsatsız Olarak Faaliyetini Yürütmesi Sebebiyle Kusur Durumlarının Birlikte Değerlendirilerek Kusur Oranları Çerçevesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat İstemi (1)

 • RUHSATSIZ YAPILACAK İŞLER (1)

 • RUHSATSIZ YAPILAN BİNA (1)

 • RUHSATSIZ YAPILAN İNŞAAT (1)

 • RUHSATSIZ YAPILAN TADİLATLAR (1)

 • RUHSATSIZ YAPILAR (2)

 • RUHSATSIZ YAPILAR VE İMAR KANUNU (1)

 • RUHSATSIZ YAPILARA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARINDA İDARİ YARGI YERİNİN GÖREVLİ OLMASI (1)

 • RUHSATSIZ YAPILARA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI (1)

 • RUHSATSIZ YAPILARIN YIKIMI VE PARA CEZASI (1)

 • RUHSATSIZ YAPILAŞMA (1)

 • RUHSATSIZ YAPILAŞMADAN TARAFLARIN SORUMLULUĞU - Para Cezasına Konu Ruhsatsız Yapının Üzerine Bulunduğu Arsanın Davacı Tarafından Satın Alındığı - Tapuda Tarla Vasfında Olduğu - Yerin Davacı Tarafından Elma Bahçesi Olarak Kullanıldığı - Davacı Adına Düzenlenen Su ve Elektrik Aboneliklerinin de Bu Veriyi Desteklediği - Ayrıca Davacı Tarafından Satın Alındığında Yapının Mevcut Olduğunun da Dosyadan Anlaşılmadığı - Tespit Anında da Davacının Muhatap Alındığı - Ruhsatsız Yapının Davacı Tarafından Yapılmadığı - Yapıyı Yapanın Kendisi Olmadığı Durumunun İspat Külfetinin Davacıda Olduğu (1)

 • RUHSATSIZ YAPILAŞMADAN TARAFLARIN SORUMLULUĞU - Para Cezasına Konu Ruhsatsız Yapının Üzerine Bulunduğu Arsanın Davacı Tarafından Satın Alındığı - Tapuda Tarla Vasfında Olduğu - Anılan Yerin Davacının Beyanlarında da Görüldüğü Üzere Davacı Tarafından Elma Bahçesi Olarak Kullanılmakta Olduğu - Davacı Adına Düzenlenen Su ve Elektrik Aboneliklerinin de Bu Veriyi Desteklediği - Ayrıca Davacı Tarafından Satın Alındığında Yapının Mevcut Olduğunun da Dosyadan Anlaşılmadığı - Tespit Anında da Davacının Muhatap Alındığı - Ruhsatsız Yapının Davacı Tarafından Yapılmadığı - Başka Bir Deyişle Yapıyı Yapanın Kendisi Olmadığı Durumunun İspat Külfetinin Davacıda Olduğu - Davacı Tarafından da Durumun Ortaya Konulamadığı (1)

 • RUHSATSIZ YAPININ BELEDİYECE YIKILMASI (1)

 • RUHSATSIZ YAPININ ESKİ HALE GETİRİLMESİ NEDENİYLE ETKİN PİŞMANLIK HÜKMÜNÜN UYGULANMASI (1)

 • RUHSATSIZ YAPININ ESKİ HALE GETİRİLMESİNİN ANCAK ETKİN PİŞMANLIK BAKIMINDAN GÖZETİLMESİ GEREĞİ (1)

 • RUHSATSIZ YAPININ MÜHÜRLENEREK DURDURULMASI (1)

 • RUHSATSIZ YAPININ TESPİTİ (1)

 • RUHSATSIZ YAPININ YIKILMASI (2)

 • RUHSATSIZ YAPININ YIKIMI (1)

 • RUHSATSIZ YAPININ YIKIMINA İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ - İnşaata Ruhsatsız Olarak Başlanıldığı - Bina Yapılırken İmar Planı Gereği 10 M Olması Gereken Çekme Hattına Uyulmadığı - Dsi'nin Kadastral Durum Üzerinde Belirtmiş Olduğu 20 M'lik Yapı Yaklaşım Mesafesinin İhlal Edildiğini - Daha Sonra Dsi Bölge Müdürlüğü’Nün Yazısıyla Daha Önce 20 M Olan Yapı Yaklaşım Mesafesinin Kaldırıldığının Belirtildiği - Belediye Encümeni Kararıyla Uyuşmazlık Konusu Binanın Dsi'nin Görüşü Gereği Davacının Gerekli Tedbirleri Alması Koşuluyla Çekme Hattının Sıfıra Düşürüldüğü - Binada Bulunan Mührün Ruhsat Aşamasında Kaldırılabileceği - Ruhsatsız Durumda Olan Binanın İse Davacı Tarafından Dsi'nin Gerekli Gördüğü Tedbirler Alındıktan Sonra Ruhsata Bağlanmasına ve Çalışma Sezonu da Göz Önüne Alınarak Davacı Şirkete 3 Aylık Bir Süre Tanınmasına Karar Verildiği - Ruhsatsız Binanın, Dsi ve Belediye Encümeni Kararlarından Sonra Ruhsata Bağlanabileceği (1)

 • RUHSATSIZ YAPININ YIKIMINA VE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN YIKIMA YÖNELİK KISMININ İPTALİ İSTEMİ - Ruhsatsız Yapının Yapıldığının İlgili İdarece Öğrenilmesi Üzerine, Fen Elemanlarınca Somut ve Ayrıntılı Biçimde O Andaki İnşaat Durumunun Yapı Tatil Tutanağı İle Tespit Edileceği - Sonrasında Yapının Mühürlenerek İnşaatın Durdurulacağı - Düzenlenen Yapı Tatil Tutanağının Yapı Yerine Asılacağı - Yapı Tatil Tutanağına İlişkin Tebligatın Bir Nüshasının Muhtara Bırakılacağı - Tebliğ Tarihinden İtibaren Bir (1) Ayı Geçmemek Üzere Yapı Sahibine Yapısını Ruhsata Uygun Hale Getirmesi veya Ruhsat Alması İçin Süre Tanınması Gerektiği - Tanınan Süre İçerisinde Ruhsat Alınmadığının veya Ruhsata Aykırılığın Giderilmediğinin Yapılan İnceleme Sonucunda Anlaşılması Halinde Ruhsata Aykırı veya Ruhsatsız Yapılan Yapının İlgili Belediye Encümeni veya İl Encümeni Kararı Uyarınca Yıktırılacağı - İdarece Davacıya Ruhsat Alması İçin Bir Ay Süre Verildiği - Ancak Bu Süre Beklenilmeden Yapı Tatil Tutanağının Düzenlendiği - Ondört Gün Sonra Encümen Kararı İle Yıkım Kararı Verildiği - Dava Konusu İşlemin Yıkıma İlişkin Kısmının Hukuka Aykırı Olduğu (1)

 • RUHSATSIZ YAPININ YIKTIRILMASI (3)

 • RUHSATSIZ YAPININ YIKTIRILMASI VE İDARİ PARA CEZASI (1)

 • RUHSATSIZ YAPININ YIKTIRILMASINA İLİŞKİN İL İDARE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ - İdarece Yapı Tatil Tutanağı İle Saptanan Bodrum Üzeri 2 Katlı İnşaatın Doğal Niteliği Korunacak Orman Alanı Muhafaza Orman Alanında Kaldığından Bahisle Yıkım Kararı Verilmiştir - Bilirkişi Nitelemesi Sonucu Düzenlenen Raporda İse Taşınmazın Bulunduğu Yerin 1/25000 Ölçekli Planda Doğal Niteliği Korunacak Orman Alanı Değil Kırsal Yerleşim, Gelişim Alanında Kaldığı Saptanmıştır - 1/25 000 Ölçekli Uludağ Çevre Düzeni Planının Plan Notlarında, Kırsal Yerleşim Alanlarda Yapacak Yapıların Mas. Taks: 0.50 Max. Kaks: 1.00 H:6.50 (2 Kat) Olacağı Kuralı Getirilmiştir - Davacı İnşaatının 6.50 Metreyi Aşmadığını Köy Yerleşik Alanda Kaldığını, Muhtarlık İzni Alındığını İddia Etmektedir - Maddi Durumun Yeniden Saptanması ve Yapılacak Araştırmaya Göre Karar Verilmesi Gerekir (1)

 • RUHSATSIZ YAPININ YIKTIRILMASINA VE PARA CEZASI (1)

 • RUHSATSIZ YAPININ YIKTITILMASI KARARININ İPTALİ TALEBİ (1)

 • RUHSATSIZ YAPININ ZABIT VARAKASI (1)

 • RUHSATSIZ YAPIYI YASAL SINIRLAR İÇERİSİNE ÇEKMEK (1)

 • RUHSATSIZ, RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI İNŞAAT (4)

 • RUHSATSIZ-KAÇAK İNŞAAT (1)

 • RUTUBET OLGUSUNUN İSPATI (1)

 • RÜCU (3)

 • RÜCU ALACAĞI İÇİN İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ (1)

 • RÜCU ALACAĞINDAN KUSUR ORANINDA SORUMLULUK (1)

 • RÜCU ALACAĞINDAN SORUMLULUĞU İÇİN İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN SİGORTALININ İŞE BAŞLATILMASINDAN ÖNCE VERİLMEMİŞ OLMASI VE ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYININ DA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN KURUMA VERİLMESİNDEN ÖNCE MEYDANA GELMESİ GEREKİR (1)

 • RÜCU ALACAĞINDAN SORUMLULUK (2)

 • RÜCU ALACAĞINDAN YAPILACAK HAKKANİYET İNDİRİMİ (2)

 • RÜCU BELGESİNE DAYALI İCRA TAKİBİ (1)

 • RÜCU DAVALARI KUSUR SORUMLULUĞUNA DAYANMAKTADIR (1)

 • RÜCU DAVALARINDA GELİRLERDE OLUŞAN ARTIŞLAR İSTENİLEMEMESİ GELİRLERİN BAŞLADIĞI TARİHTEKİ İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERLERİNE UYGULANARAK HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ (1)

 • RÜCU DAVALARINDA TESELSÜL OLMAYACAĞI - Rücuen Tazminat İstemi - Davalı Tapu Memur ve Müdürü Olup Hatalı Tescil Işleminden Kusurları Oranında Sorumlu Tutulmaları Gerektiği - Ancak Kararı Temyiz Etmeyen Davalılar Yönünden Karar Kesinleştiğinden Hükme Tahsilde Tekerrür Olmamak Üzere İbaresinin Eklenmesi Gerektiği (1)

 • RÜCU DAVALARINDA YARGI YOLUNUN TESPİTİ - Davanın İdare Mahkemesinde Açıldığı Ancak Adli Yargının Görevli Olduğundan Bahisle Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddine Karar Verildiği - Dosyaların Yargı Yolu Uyuşmazlığının Çözümlenmesi Açısından Uyuşmazlık Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği (1)

 • RÜCU DAVALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ÖDEME TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YILDIR (1)

 • RÜCÛ DAVALARININ KUSUR SORUMLULUĞUNA DAYANDIĞI - İş Kazasında Kusurlu Olanlar Kurum'un Rücû Alacağından Kusurları Karşılığı Sorumludur - Kusurun Belirlenmesinde Zararlandırıcı Sigorta Olayının Ne Şekilde Oluştuğunun Belirlenmesi Gerektiği - Bilirkişi Heyetinden, Aynı Olay Nedeniyle Daha Önce Açılmış ve Kesinleşmiş Tazminat ve Ceza Dosyaları Varsa, Bu Dosyalardaki Kusur Raporları İle Çelişki Oluşturmayacak Şekilde Kusur Oran ve Aidiyeti Konusunda Rapor Alınması Gereklidir (1)

 • RÜCU DAVASI (15)

 • RÜCU DAVASI YÖNÜNDEN SORUMLULUK DAVASI KARARININ GÜÇLÜ DELİL OLUŞTURDUĞU (1)

 • RÜCU DAVASINDA İŞ MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI (1)

 • RÜCU DAVASINDA KUSUR ORANI VE AİDİYETİ KONUSUNDA RAPOR ALINMASI (1)

 • RÜCU DAVASINDA SORUMLULAR ARASINDA TESELSÜL HÜKÜMLERİ UYGULANAMAYACAĞI DAVALILARIN ANCAK KUSURLARI ORANINDA SORUMLU OLDUKLARI (1)