Lütfen bekleyiniz...

Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • O hâlde, anılan ibarelerin tavzih kararı ile hükme eklenmesinin doğru olduğunu söyleyebilme imkânı yoktur. (1)

 • O SIRADA ELİNDEKİ BİRA ŞİŞESİ İLE MAĞDUREYE HİTABEN ''KARŞI ÇIKIP BAĞIRIRSAN BU ŞİŞE İLE KAFANA VURURUM SENİ KESERİM'' ŞEKLİNDEKİ TEHDİDİ (1)

 • O TARİH İTİBARİYLE GEÇERLİ BİR PARA BİRİMİ (1)

 • OALANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI (1)

 • OBJEKTİF ARTIŞ ORANI (3)

 • OBJEKTİF ARTIŞ UYGULAYAN BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI (1)

 • OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ (5)

 • OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ HALİNDE HER BİR TALEP BAKIMINDAN AYRI AYRI HÜKÜM VERİLMESİ GEREKTİĞİNDEN BU DURUMDA DA DAVA DİLEKÇESİNDE İLERİ SÜRÜLEN TALEPLERİN BELİRSİZ ALACAK OLUP OLMADIĞININ HER BİR TALEP BAKIMINDAN AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKECEKTİR (1)

 • OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ HALİNDE TAKDİR EDİLECEK VEKALET ÜCRETİ - Objektif Dava Birleşmesinde Bir Davada Aynı Taraflar Arasında Birden Fazla Talebin İleri Sürüldüğü - Objektif Dava Birleşmesinde Görünüşte Tek Dava, Gerçekte İse Talep Sayısınca Dava Mevcut Olduğu - Talepler Birbirinden Bağımsız Olduğu İçin Vekâlet Ücretinin Ayrı Ayrı Takdir Edilmesi Gerektiği (1)

 • OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ/YIĞILMASI OLARAK ADLANDIRILAN DAVACININ BİRDEN FAZLA DAVASINI TEK DAVA DİLEKÇESİ İLE AÇMASI HALİNDE HER BİR DAVAYA AİT TALEP SONUCUNU AÇIKÇA VE AYRI AYRI DİLEKÇEDE GÖSTERMESİ GEREKİR (1)

 • OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİNDE GÖRÜNÜŞTE TEK DAVA GERÇEKTE İSE TALEP SAYISINCA DAVA MEVCUTTUR (1)

 • OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR (13)

 • OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR İLAVE EDİLMEDEN BEDEL TESPİTİ (1)

 • OBJEKTİF DEĞER ARTIRICI UNSUR ORANI (1)

 • OBJEKTİF DEĞER ARTIŞI (4)

 • OBJEKTİF DEĞER ARTIŞININ FAZLA HESAPLANMASI (1)

 • OBJEKTİF DEĞER ARTTIRICI UNSUR ORANININ DÜŞÜK TESPİT EDİLMESİ (1)

 • OBJEKTİF DEĞER ARTTIRICI UNSUR ORANININ TESPİTİ (1)

 • OBJEKTİF DEĞER ARTTIRICI UNSUR UYGULANMASI (3)

 • OBJEKTİF DEĞER AZALTICI UNSUR (6)

 • OBJEKTİF DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI HAREKET EDİLDİĞİ - Sollama Yasağının Bulunduğu Yolda Karşı Şeritten Gelen Araçları Görmemesine Rağmen Şerit İhlalinde Bulunan Sanığın Objektif Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Ederek Öngördüğü Ancak İstemediği Neticeye Neden Olduğu - Bilinçli Taksir Şartlarının Oluştuğunun Gözetilmesi Gerektiği (1)

 • OBJEKTİF ESAS (1)

 • OBJEKTİF ESASLI NEDEN (1)

 • OBJEKTİF HAKLI NEDEN (2)

 • OBJEKTİF İMKANSIZLIK (3)

 • OBJEKTİF İYİ NİYET (3)

 • OBJEKTİF İYİ NİYET KURALI (3)

 • OBJEKTİF İYİ NİYET KURALLARI (3)

 • OBJEKTİF İYİNİYET (9)

 • OBJEKTİF İYİNİYET KURALI (12)

 • OBJEKTİF İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK (6)

 • OBJEKTİF İYİNİYET KURALLARI (12)

 • OBJEKTİF İYİNİYET KURALLARINA AYKIRILIK (1)

 • OBJEKTİF İYİNİYETE AYKIRILIK (2)

 • OBJEKTİF KOŞULLARIN BULUNMAMASI (1)

 • OBJEKTİF KRİTERLER (2)

 • OBJEKTİF NEDEN (1)

 • OBJEKTİF NEDENE DAYALI ARTTIRIM YAPILIP YAPILMAYACAĞININ TESPİTİ (2)

 • OBJEKTİF NEDENE DAYALI OLARAK BEDELDE ARTIŞ YAPILMASI DURUMU (1)

 • OBJEKTİF NEDENLER (2)

 • OBJEKTİF NİTELİKTEKİ EYLEMLİ DURUMA AYKIRI DÜŞEN TANIK SÖZLERİNE DEĞER VERİLEMEMESİ (1)

 • OBJEKTİF NOT TAKDİRİ (1)

 • OBJEKTİF ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (2)

 • OBJEKTİF SINIRLAR (1)

 • OBJEKTİF SORUMLULUK (5)

 • OBJEKTİF SORUMLULUK ESASI (1)

 • OBJEKTİF ŞARTLARI OLUŞTUĞU HALDE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI İLE İLGİLİ HİÇBİR DEĞERLENDİRME YAPILMAMASI HÂKİMİN TAKDİR HAKKINA TAALLUK EDEN BİR HUSUS OLMAMASI NEDENİYLE KANUN YARARINA BOZMA KONUSU YAPILABİLECEĞİ (1)

 • OBJEKTİF UNSUR ARTIŞ ORANININ TESPİTİ (1)

 • OBJEKTİF UNSUR DEĞERLENDİRMESİ (2)

 • OBJEKTİF UNSUR ORANININ GEREKÇELERİYLE GÖSTERİLMEMESİ (1)

 • OBJEKTİF VE ESASLI NEDEN (1)

 • OBJEKTİF VE GENEL OLMA (1)

 • OBJEKTİF VE NESNEL BİR ŞEKİLDE YAPILAN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA DAVACININ GİRMİŞ OLDUĞU GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVINDA 59,80 PUANLA DEĞERLENDİRİLMESİNDE DOLAYISIYLA DAVA KONUSU İŞLEMLERDE HUKUKA AYKIRILIK GÖRÜLMEMİŞTİR (1)

 • OBJEKTİF VE ÖZEL ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK OLMASI (1)

 • OBJEKTİF VE SUBJEKTİF KOŞULLARIN VARLIĞI (2)

 • OBJEKTİF YAYIN YAPMA GEREĞİ (1)

 • OBJEKTİFLEŞTİRİLEN KUSUR KUSUR SORUMLULUĞUNU KUSURSUZ SORUMLULUĞA YAKLAŞTIRSA DA ONU KUSURSUZ SORUMLULUK HALİNE DÖNÜŞTÜRMEYECEĞİ (1)

 • OBJEKTİJ İYİNİYET (1)

 • OCAK/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ODA DİVAN TEŞEKKÜLÜNÜN ÜYELERİNİN SEÇİMİNDE USULSÜZLÜK - Oda Genel Kurulları İle İlgili Divan Teşekkülünün Genel Kurulda Hazır Bulunan ve Genel Kurul Üyeleri Arasından Seçileceği - Yönetim Faaliyet Raporunun Genel Kuruldan En Az 15 Gün Önce Tanzim Edilerek İncelemeye Sunulması Gerektiği - Sürelere Uyulmadığından Bahisle Kararın İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği (1)

 • ODA HAPSİ CEZASINA KARŞI İTİRAZ (1)

 • ODA HAPSİ CEZASINA KARŞI ŞİKAYET (1)

 • ODA KARARLARI (1)

 • ODA KAYDININ SİLİNMESİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ ÜYELİK KAYDININ DEVAM ETTİĞİNİN VE DAVACININ TAKSİ DURAĞINDA HAK SAHİBİ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • ODA ÜYELİĞİ TESPİTİNİN HİZMET TESPİTİ AMACIYLA YAPILMASI HALİNDE İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI (1)

 • ODA YÖNETİM KURULU TARAFINDAN ALINMIŞ İDARİ NİTELİKTEKİ KARARIN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU GEREKÇESİYLE İŞLEMİN İPTALİ DAVASINDA İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU (1)

 • ODABAŞI VE KOÇAK/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ODABAŞI/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ODALAR VE BİRLİKLER GİBİ MESLEKİ KURULUŞLARIN ÖZELGE TALEBİNDE BULUNAMAMALARI (1)

 • ODALARIN MÜDAHALE VE TEMYİZ HAKKI (1)

 • ODAYA İZİNSİZ GİRMENİN KONUT DOKUNULMAZLIĞI OLUP OLMAYACAĞI (1)

 • OFF SHORE HESABA YATIRILAN PARANIN İSTİRDADI İSTEMİNDE GÖREVLİ MAHKEME - Tüketici Konumundaki Davacı Tarafından Açılan Davada Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu (1)

 • OFF SHORE HESABI OLUŞTURULMASI YÖNÜNDE AÇIK VE DOLAYLI BİR VİRMAN TALİMATI OLMADIĞI (1)

 • OFF SHORE HESABINA AKTARILAN MEVDUATIN TAHSİLİ İSTEMİ - Off Shore Mevduat Hesabına İlk Olarak Vade İle Para Yatırılması İçin Matbu Hesap Açma ve Havale Talimatı İmzaladığı ve Vade Sonlarında Bir Miktar Faiz Çekerek Kalan Miktarı Temdit Ettiği - Bu Şekilde Bankaya Bddk Tarafından El Konulduğu Tarihe Kadar Faizden Bir Miktar Para Çekildiği - Davacının, Mevduatının Banka Yönetici ve Çalışanlarının Telkin ve Talimatları İle İradesi Sakatlanarak Off Shore Hesabına Aktarıldığını İddia Ettiği - Taraflar Arasında Akdi İlişki Olmadığına Göre, Davacının Faiz Alacağının Temdit Tarihleri Sonunda Anaparaya Dönüşemeyeceği - Davacının Yatırdığı Meblağdan Davacıya Ödenen Meblağlar Düşülerek Bankanın Sorumlu Olduğu Miktarın Belirlenmesi Gerektiği (1)

 • OFF SHORE HESABINA AKTARILAN PARANIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • OFF SHORE HESABINA AKTARILAN PARANIN TAHSİLİ İSTEMİ - Hem Asıl Hem de Birleşen Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Yürürlükte Olduğu - Davacının Ticari veya Mesleki Olmayan Amaçlarla Hareket Etmesi Nedeniyle Tüketici Dava Konusu Bankacılık İşleminin de Tüketici İşlemi Sayıldığı - Davaya Bakma Hususunda Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu - Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği (1)

 • OFF SHORE HESABINA YATIRILAN PARANIN FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ – 01.01.2000 Tarihine Kadar Olan Davacı Alacağına Reeskont Oranında Temerrüt Faizi Bu Tarihten Sonra da Avans İşlemlerine Uygulanan Faiz Oranında Temerrüt Faizine Hükmedileceği - Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin T.C.M.B'nin Kısa Vadeli Krediler İçin Öngördüğü Reeskont Faiz Oranı Olduğu - 01.01.2000 Tarihinden İtibaren T.C.M.B'nin Kısa Vadeli Avans İşlemlerine Uyguladığı Faiz Oranı Olarak Değiştirildiği (1)

 • OFF SHORE HESAPLARI İÇİN DÜZENLENECEK HER BELGENİN ALTINA DEVLET GARANTİSİ ALTINDA DEĞİLDİR İBARESİ ZORUNLU OLARAK YAZILMALIYKEN YAZILMADIĞI (1)

 • OFF SHORE YATAN PARALARIN ASLINDA AŞYE YATIRILMIŞ OLACAĞI ŞEKLİNDE ALDATICI GÖRÜNÜŞ YARATILDIĞI (1)

 • OFF-SHORE HESAPTAN ELDE EDİLEN FAİZ GELİRİ (1)

 • OFF-SHORE İŞLEMLERİNDEN M. Ş.'İN SORUMLU OLDUĞUNU, ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNİN İSE A. S. TARAFINDAN YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ BELİRTEREK, DAVALILARDAN BANKA ZARARININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • OFİS SATIŞININ YAPILMASI YÖNÜNDE GAYRİMENKUL ARACILIK SÖZLEŞMELERİ İMZALANDIĞI VE SÖZLEŞME DOĞRULTUSUNDA TELLALLIK HİZMETİ VERDİĞİ (1)

 • OĞLU İÇİN AYRI BİR RESTORAN AÇMA İHTİYACI İLE TAHLİYE - İşletmenin Çevredeki En Büyük İşletmelerden Biri Olması, İhtiyaçlının Babasının Yanında Çalışmasını Zorunlu Kılmayacağından, Bu Durum İhtiyacın Samimi Olmadığını Göstermez - Kiralananın Yapılacak İş İle Aynı Mahiyette Olduğu da Değerlendirildiğinde Kiralananın Tahliyesine Karar Verilmesi Gerekir (1)

 • OĞLU İÇİN EV SATIN ALDIĞINI VE KARŞILIĞINDA 1 ADET BONOYU İMZALAYIP VERDİĞİ (1)

 • OĞLUNA ÇEK İMZALAMA KONUSUNDA YETKİ VERMEDİĞİNİ İLERİ SÜREREK TAKİBİN İPTALİ İSTEDİĞİ (1)

 • OĞLUNUN BAKIM BORCUNU YERİNE GETİRMEDİĞİNİ İLERİ SÜREREK TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEMİ (1)

 • OĞLUNUN EĞİTİMİNE DEVAM ETTİĞİ (1)

 • OĞLUNUN EVLİ OLDUĞU SIRADA EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ YAŞAMASI ÜZERİNE TORUNLARININ BAKIMI MASRAFLARININ KARŞILANMASININ TEMİNATI OLARAK VADE TARİHLİ BEDELLİ TEMİNAT SENEDİ VERİLDİĞİ (1)

 • OĞLUNUN HAYATINI KAYBETMESİNDEKİ KOŞULLARIN AÇIK BİR ŞEKİLDE AYDINLATILMAMASI NEDENİYLE YAPILAN YAŞAM HAKKININ İHLALİ İDDİASI KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR (1)

 • OĞLUNUN KISITLANMASI VE VASİ OLARAK ATANMA İSTEMİ (1)

 • OĞLUNUN YARALANDIĞINI AÇIKLAYIP FAZLAYA DAİR HAKLARINI SAKLI TUTARAK MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (1)

 • OĞLUNUN YOLCU OLARAK BULUNDUĞU ARAÇ İLE DAVALILARIN MALİKİ VE TRAFİK SİGORTACISI OLDUĞU ARACIN ÇARPIŞMASI NEDENİYLE DESTEĞİN VEFAT ETTİĞİ (1)

 • OĞLUNUN YÖNETİMİNDEKİ TRAKTÖR İLE SEYİR HALİNDE İKEN DAVALININ SİGORTALISI OLAN ARACIN ÇARPMASI SONUCU ÖLMESİ (1)

 • OĞRAŞ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • OĞULLARI TARAFINDAN AÇILAN VE ONUN VEFAT ETMESİ ÜZERİNE KENDİLERİ TARAFINDAN TAKİP EDİLEN DAVADA ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM) TARAFINDAN VERİLEN KARAR NEDENİYLE ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ (1)

 • OĞULLARIKARDEŞLERİNİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUKLARI GİBİ MANEN DE YIKILDIKLARINI İFADE EDEREK TAZMİNATIN KAZA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • OĞULLARININ ASKERLİK GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİĞİ SIRADA İDARENİN KUSURU SONUCU İNTİHAR ETTİĞİNİ OLAY HAKKINDA YÜRÜTÜLEN CEZA SORUŞTURMASINDAN SONUÇ ALINAMADIĞINI İDARE ALEYHİNE AÇTIKLARI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ REDDEDİLDİĞİNİ BELİRTEREK ANAYASA’DA DÜZENLENEN YAŞAM HAKKI VE ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNİ İLERİ SÜRMÜŞ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • OĞULLARININ ASKERLİK GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİĞİ SIRADA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRMESİ NEDENİYLE KENDİLERİNE NAKDİ TAZMİNAT ÖDENMESİ YÖNÜNDE YAPTIKLARI BAŞVURUNUN İDARE TARAFINDAN KABUL EDİLMEMESİ ÜZERİNE AÇTIKLARI DAVANIN ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNCE (AYİM) REDDEDİLDİĞİ (1)

 • OĞUR/TÜRKİYE DAVASI (5)

 • OĞUZ OYAN BAŞVURUSU (1)

 • OĞUZ TİFTİKÇİER BAŞVURUSU (1)

 • OHAL BÖLGELERİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI (1)

 • OHAL KAPSAMINDA KAPATILAN KURULUŞLARDAN ALACAKLI OLANLARIN OTUZ GÜN İÇİNDE İDARİ BAŞVURU YAPABİLECEĞİ - Davacı veya Alacaklının 670 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesinde Belirtilen Usule Uygun Olarak İlgili İdari Makama, Tebliğ Tarihinden İtibaren Otuz Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Başvurabileceği - İdari Başvuru Üzerine İdari Merci Tarafından Verilecek Karar Aleyhine İdari Yargıda Dava Açılabileceği - İdari Yargının Verdiği Karar Kesin Olup, Uyuşmazlık Adli Yargıda Hiçbir Şekilde Dava Konusu Yapılamayacağı - Davacının Çalıştığı Tıp Merkezinin İşyeri Olduğu - Bu İşyerinin 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Kapatılmış Olması Karşısında, İşyerinin Sahibi Davalı Şirket Yönünden Dava Şartının Değerlendirilerek Sonuca Göre Hüküm Tesis Edilmesi Gerektiği (1)

 • OKÇU/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • OKÇUOĞLU/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE BAŞHEMŞİRE OLARAK GÖREV YAPTIĞI DÖNEMDE HASTANE BAŞTABİBİ İLE İL SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN YASA VE HUKUKA AYKIRI İŞLEMLERİNİN AĞIR MAĞDURİYETİNE NEDEN OLDUĞU (1)

 • OKSİJEN KAYNAĞI OPERATÖRÜNÜN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İSTEMİ – Hangi Günler 18.00’den Sonra Çalışma Yapıldığının Belirlenemediği - 18.00’Den Sonra Bir Çalışma Olduğunun İddia Edilmediği - Haftada 6 Gün Boyunca Günde 08:00-18:00 Saatleri Arasında Çalışıldığının Kabulü Gerektiği (1)

 • Oktay CAN / Türkiye (1)

 • OKUL ALANI ŞERHİNİN KALDIRILMASI (1)

 • OKUL BİNASI YAPILMAK SURETİYLE EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • OKUL GEZİSİNDEN SORUMLU ÖĞRETMEN OLAN DAVACININ ZORLAMASIYLA ARACA AŞIRI YOLCU ALINARAK YOLA ÇIKILDIĞI (1)

 • OKUL İDARESİ (1)

 • OKUL İNŞAATINDA KULLANILAN FORE KAZIK İMALATINA GİREN MALZEME FİYAT FARKLARININ TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • OKUL KAYDININ SİLİNMESİ (1)

 • OKUL MÜDÜRÜNÜN BAKANLIĞI BORÇ ALTINA SOKACAK TEMSİL YETKİSİNİN BULUNMAMASI (1)

 • OKUL MÜDÜRÜNÜN İDARECİLİK GÖREVİNDEN ALINMASI (1)

 • OKUL MÜDÜRÜNÜN NAKLEN ATAMASININ YAPILMASI - Mevzuatta Belirlenen Usullere Aykırı Olarak Okula Klima Alındığı - Bu Nedenle İlköğretim Okul Müdürünün Başka Bir İlçedeki İlköğretim Okuluna Naklen Atandığı - Klimanın Velilerin Gönüllü Bir Şekilde Topladıkları Paralarla Alındığı - Kampanya Şartlarından Yararlanmak İçin Faturanın Okul Adına Kesildiği - Davacının Başka Okula Atanmasını Gerektirir Mahiyette Olmadığı (1)

 • OKUL MÜDÜRÜNÜN ÖĞRETMEN HAKKINDA OLUMSUZ SİCİL DÜZENLEMESİ (1)

 • OKUL MÜDÜRÜNÜN TOKAT EYLEMİ SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • OKUL OLARAK KULLANILAN BİNANIN MÜZE OLARAK KULLANILMASINA İLİŞKİN TAHSİS İŞLEMİ (1)

 • OKUL SERVİS ARACI İŞLETMECİLİĞİ (1)

 • OKUL SERVİS ARACINDA REHBER PERSONEL OLARAK ÇALIŞMALARININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • OKUL SERVİS ARAÇLARININ KİRALANMASI (1)

 • OKUL TAŞITI OLARAK KULLANILAN ARACIN AYIPLI OLMASI NEDENİYLE HAKEDİŞTEN KESİNTİ YAPILDIĞI İDDİASI (1)

 • OKUL TAŞITLARI (2)

 • OKUL TAŞITLARININ ÇALIŞTIRILMASI ŞARTLARI (1)

 • OKUL ÜCRETİNİN HAKSIZ OLARAK TAHSİL EDİLMESİ (1)

 • OKUL VE YURT ÜCRETİNİN İADESİ İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİNİN İPTALİ İLE FAİZİ İLE BİRLİKTE ÖDENMESİ İSTEMİ (1)

 • OKUL YARIYIL TATİLLERİ İLE YAZ TATİLİ DÖNEMİNDE KİŞİSEL İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİ - Çocuk İle Baba Arasında Kişisel İlişki Kurulması - Velayeti Anneye Verilen Müşterek Çocuk İle Baba Arasında Kişisel İlişki Kurulurken, Okul Yarıyıl Tatilleri İle Yaz Tatili Döneminde Kişisel İlişkinin de Düzenlenmiş Olması Gerektiği (1)

 • OKUL YERİ ŞERHİ (2)

 • OKULA GELİŞ VE GİDİŞTE TÜRBAN TAKAN ÖĞRETMEN (1)

 • OKULDAN İLİŞİĞİN KESİLMESİ (2)

 • OKULDAN İLİŞİĞİN KESİLMESİNE SEBEP OLAN YARGILAMANIN BERAATLE SONUÇLANMASI (1)

 • OKULDAN TASDİKNAME İLE UZAKLAŞTIRILMA (1)

 • OKULLARDA YÖNETİCİLİK VE EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETİ YAPANLARA KIDEMLERİNE GÖRE DENGİ RESMİ OKULLARDA ÖDENEN AYLIK İLE SOSYAL YARDIM KAPSAMINDAKİ EK ÖDEME TUTARLARINDAN AZ ÜCRET VERİLEMEZ (1)

 • OKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNDEN ALINARAK ÖĞRETMENLİĞE ATANMA İŞLEMİNİN İPTALİ (1)

 • OKUMA YAZMA BİLENLERİN DÜZENLEDİĞİ VASİYETNAME (1)

 • OKUMA YAZMA BİLMEYEN VASİYETÇİ (1)

 • OKUNAMAYAN VEYA UYGUNSUZ YAHUT İLGİSİZ OLAN DİLEKÇENİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İÇİN UYGUN BİR SÜRE VERİLİR - Davacı Vekilince Kullanılan İfadelerin Uygunsuz (münasebetsiz) Nitelikte Olup Olmadığı Hususu Ön Sorun Olarak Ele Alınmıştır - Temyize Cevap Dilekçesinde Sarf Edilen Sözlerin Özel Daireyi İsnat Altında Bırakacak Biçimde Savunma Sınırlarını Aşan ve Uygunsuz (münasebetsiz) İfadeler Olduğu Sonucuna Varılmıştır - Temyize Cevap Dilekçesi Yönünden Hmk’nın 32. (humk’nın 78/2.) Maddesi Gereğince İşlem Yapılması İçin Dosyanın Mahkemesine Geri Çevrilmesi Gerekmektedir - Anonim Şirketin Haklı Sebeplerle Feshi İsteminde Savunma Sınırlarını Aşan İfadeler Kullanılması (1)

 • OKUR YAZAR OLMAMANIN BONODAKİ İMZAYI GEÇERSİZ KILMAYACAĞI - Bonodaki Keşideci İmzasına Okur Yazar Olmama Yönünden İtirazda Bulunulduğu - Okur Yazar Olmama Dayanak Bonodaki İmzayı Geçersiz Kılmayacağı - Borçlunun Başka Belgelerde Parmak İzi Kullanmış Olması da Dayanak Bonodaki İmzanın Geçersiz Olduğuna Karine Teşkil Etmeyeceği (1)

 • OKUR YAZAR OLMAYAN VASİYETÇİ (2)

 • OKUR YAZAR OLMAYANIN VASİYETNAME DÜZENLEMESİNE KATILMASI (1)

 • OKUR YAZARLIĞI OLMADIĞI İDDİASI (1)

 • OKURYAZAR OLMAYAN BORÇLUNUN İMZA İTİRAZI (1)

 • OKURYAZAR OLMAYANLARIN VASİYETNAME HAZIRLAMASI (1)

 • OKUTMA GİDERLERİNİN TAHSİLİ (5)

 • OKUTMA ÖĞRETME GİDERLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • OKUTMAN OLARAK ÇALIŞAN ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN HEM BELİRLİ HEM BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPABİLMESİ (1)

 • OKUYUCU VE BİLMEN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • OLAĞAN DAVA ZAMANAŞIMI (1)

 • OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN İPTALİ (1)

 • OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA YÖNETİMİN VE HESAPLARIN İBRASINA DAİR OYLAMAYA MUHALEFET ŞERHİ KONULDUĞU (1)

 • OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ FİNANSAL TABLOLARIN MÜZAKERESİ VE BUNA BAĞLI KONULARA İLİŞKİN MADDELERİ YÖNÜNDEN YÜRÜTMENİN GERİ BIRAKILMASI VE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ İPTALİ (1)

 • OLAĞAN GENEL KURULU TOPLAMAK VE CARİ İŞLEMLERİ YÜRÜTMEK ÜZERE KAYYUM ATANMASI TALEBİ (1)

 • OLAĞAN HAL KURALI (1)

 • OLAĞAN HOŞGÖRÜ SINIRLARININ AŞILMASI (1)

 • OLAĞAN KANUN YOLLARI TÜKETİLMEDEN BAŞVURU YAPILMASI (1)

 • OLAĞAN KORUMA TALEBİ İÇEREN DAVAYI ORTAKLARDAN BİRİNİN AÇABİLMESİ (1)

 • OLAĞAN SON GENEL KURUL TOPLANTISINDAKİ TÜM KARARLARA İTİRAZ ETTİĞİ VE MUHALEFET ŞERHİ VERDİĞİ (1)

 • OLAĞAN TEFTİŞ SIRASINDA SANIĞIN ZİMMETİNE PARA GEÇİRDİĞİNİN TESPİT EDİLDİĞİ (1)

 • OLAĞAN ÜSTÜ DURUMLARDA KÜÇÜĞÜN EVLENEBİLMESİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR (1)

 • OLAĞAN YÖNETİM İŞLERİ (3)

 • OLAĞAN ZAMANAŞIMI (1)

 • OLAĞAN ZAMANAŞIMI YOLUYLA MÜLKİYET İKTİSABI (1)

 • OLAĞAN ZAMANAŞIMI YOLUYLA TAŞINMAZ KAZANIMI (30)

 • OLAĞAN ZAMANAŞIMIYLA MÜLKİYET İKTİSABI (1)

 • OLAĞANÜSTÜ BİR DEĞİŞİKLİK OLMADIĞI TAKDİRDE YOKSULLUK NAFAKASI TÜİK'İN YAYINLADIĞI ÜFE ORANINDA ARTIRILMALI VE BÖYLECE TARAFLAR ARASINDA ÖNCEKİ NAFAKA TAKDİRİNDE SAĞLANAN DENGE KORUNMALIDIR (1)

 • OLAĞANÜSTÜ DAVA ZAMANAŞIMI (2)

 • OLAĞANÜSTÜ DURUM (2)

 • OLAĞANÜSTÜ DURUM VE PEK ÖNEMLİ BİR SEBEBİN OLMASI (1)

 • OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR (2)

 • OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA GEREKLİ OLAN TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASINDA KIYMET TAKDİRİ DIŞINDAKİ İŞLEMLER SONRADAN TAMAMLANMAK ÜZERE TAŞINMAZIN NİTELİĞİNE GÖRE SEÇİLECEK BİLİRKİŞİLERCE DEĞERİ BELİRLENİR VE TAŞINMAZA EL KONULACAĞI (1)

 • OLAĞANÜSTÜ FAZLA ÇALIŞMA ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETLERİNE HAK KAZANMA - Vardiyalı Çalışma Sisteminin Bulunup Bulunmadığı - Kayıtların Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığı - Hafta Tatili ve Genel Tatillerde Çalışma Yapılıp Yapılmadığı Hususlarının Araştırılıp Açıklığa Kavuşturulması - Bu Dönemlere İlişkin Ödeme Yapılmış İse, Ödeme Yapılan Ayların Dışlanması Gerektiği (1)

 • OLAĞANÜSTÜ FESİH HAKKININ KULLANILMASI SURETİYLE HAKLI FESİHLE SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI (1)

 • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN İPTALİ TALEBİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN MUTLAK BUTLANLA BATIL OLDUĞUNUN TESPİTİ TALEBİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA ÇAĞRI KAĞIDININ İPTALİ DAVASI (1)

 • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA GİTMEK AMACIYLA SENDİKA ŞUBESİNE KAYYIM ATANMASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA ALINAN KARARA GÖRE ÖDENMESİ GEREKEN BEDELİN TAHSİLİNE YÖNELİK BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUN TOPLANMASI İÇİN BU YÖNDE OBJEKTİF VE CİDDİ SEBEPLERİN BULUNMASI VE BU DURUMUN İSPATLANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ HAL (3)

 • OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİSİ GÖREV ALANI (1)

 • OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGELERİNDE YENİ KURULAN İŞYERLERİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİ (2)

 • OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİ DIŞINDA İŞLENEN SUÇLAR (1)

 • OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA GÖREVDEN ALINAN PERSONELİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ - Davacı Tarafından, Kamu Görevinden Çıkarılmasının Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapıldığı İleri Sürülerek Doğrudan Danıştay'da Dava Açıldığı - Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde İdari Yargıda Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Ait Olduğu (1)

 • OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA GÖREVİNDEN ALINAN KAMU PERSONELİNİN KARARIN İPTALİ TALEBİ - Kamu Görevinden Çıkarılmasının Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapıldığı İleri Sürülerek Doğrudan Danıştay'da Dava Açıldığı - Uyuşmazlığın Kanunda Sayılan Bakanlar Kurulu Kararlarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklardan Olmadığı - Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünde Genel Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesi Olduğu (1)

 • OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAPATILAN KURUM VE KURULUŞLAR ALEYHİNE AÇILAN DAVALARIN DAVA ŞARTI YOKLUĞU NEDENİYLE RET EDİLECEĞİ - Davanın Yöneltildiği Tıp Merkezinin 667 Sayılı Khk Uyarınca Kapatıldığı - Ülke Genelinde İlan Edilen Olağanüstü Hal Kapsamında Yürürlüğe Konulan Kanun Hükmünde Kararnameler Gereğince Kapatılan Kurum, Kuruluş, Özel Radyo ve Televizyonlar, Gazete, Dergi, Yayınevi ve Dağıtım Kanalları İle Bunların Sahibi Gerçek veya Tüzel Kişiler Aleyhine 17/8/2016 Tarihinden Önce Açılan Davalar İle Bu Kapsamda Hazine İle Vakıflar Genel Müdürlüğüne Husumet Yöneltilen Davalarda Mahkemelerce, Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Red Kararı Verileceği (1)

 • OLAĞANÜSTÜ HAL SÜRESİNDE İFLAS ERTELEME KARARI VERİLMESİ İSTEMİ - Olağanüstü Hal Süresi İçerisinde Talepte Bulunan Şirketin veya Kooperatifin Borca Batık Olması ve İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Görülmesi Gerektiği - Kayyım Tarafından Üç Aylık Dönemlerde İbraz Edilen Raporlara Göre Şirketin Durumunun İyiye Giderek İflas Halinden Kurtulmasının Mümkün Bulunması İzleniyor İse, Bu Durumda İflas Erteleme Kararı da Verilemeyeceği İçin Dosyanın Olağanüstü Halin Kalkmasına veya Kanun'da Belirlenen Sürenin Dolmasına Kadar Elde Bekletilmesi Gerektiği - Bu Süreler Sonunda Mevcut Duruma Göre Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • OLAĞANÜSTÜ HÂLDE GÖZALTI SÜRESİNİN YEDİ GÜN OLARAK UYGULANMASININ VE ZORUNLU HALLERDE BU SÜRENİN YEDİ GÜN DAHA UZATILMASININ ANAYASAYA AYKIRI OLMADIĞI (1)

 • OLAĞANÜSTÜ HALLERDE FAZLA ÇALIŞMA (2)

 • OLAĞANÜSTÜ HALLERDE SÜRE (1)

 • OLAĞANÜSTÜ HALLERİN VARLIĞI HALİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİ SIFATIYLA ÇOCUĞUN DEDESİNİN DE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINI İSTEME HAKKI MEVCUTTUR (1)

 • OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ KANUN YOLU - İkinci Bozma Nedeninin Kabule Göre Bozma Niteliğinde Kalacağı - Kabule Göre Bozma Niteliğinde Kalacak Bir Hususta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Olağanüstü İtiraz Kanun Yoluna Başvuramayacağı - Kasten Öldürmeye Azmettirme (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KAT MALİKİ KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN İPTALİ İLE SİTE YÖNETİMİNE KAYYIM ATANMASI İSTEMİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KAT MALİKLERİ KURUL KARARLARININ İPTALİ İLE MURAZAANIN MEN'İ İSTEMİ - Yönetim Planındaki Hükümlerden İptali İstenen Toplantının Olağanüstü Genel Kurul Olduğu - Toplantıya İlişkin Kanun'da Belirtilen Şartların Gerçekleşip Gerçekleşmediği, Buna İlişkin Evrak ve Tebligat Bilgilerinin, Hazirun Cetvelinin ve Karar Evraklarının İncelenmesi Gerektiği - Alınan Kararlarda Türleri ve Nitelikleri Kanunda Öngörülen Nisaplara Uygun Olup Olmadığı Gibi Konularda, Her Bir Kararın Ayrı Ayrı İrdelendiği, Gerekçeli ve Yeterli Araştırma Yapılarak Bir Sonuca Ulaşılması Gerektiği (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISININ VE ALINAN KARARLARIN İPTALİYLE YÖNETİM PLANININ 29. MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KAT MALİKLERİ KURULUNDA ALINAN KARARLARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KAT MALİKLERİ KURULUNUN İPTALİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KAT MALİKLERİ TOPLANTISI KARARLARININ İPTALİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI (32)

 • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İDDİASI (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İSTEMİNDE MİRASÇININ ASLİ MÜDAHİL İSTEMİ - Aynı Kök Muristen Gelen Mirasçılar Arasında Görülen Miras Payına Yönelik Olarak Tek Başına Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu - Aynı Taşınmaz Hakkında Müşterek Kök Murisin Diğer Mirasçıları Tarafından Dava Açıldığı - Aynı Taşınmazla İlgili Davaların Aralarındaki İrtibat Nedeniyle Birleştirilmesinin Gerektiği (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TAPUSUZ OLAN TAŞINMAZIN TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENLİ DAVA (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SÜRESİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLANMASI (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI UYARINA AÇILAN TAPUSUZ TAŞINMAZIN TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI UYARINCA DAVACI TARAFINDAN TESCİL DAVASI AÇILDIĞI (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI UYARINCA TAPUSUZ OLAN TAŞINMAZIN TESCİLİ İSTEMİ (8)

 • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI UYARINCA TAPUSUZ OLAN TAŞINMAZLARIN TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP DAVASI (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA TAŞINMAZIN TESCİLİ İSTEMİ - Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan ve Kamu Hizmetine Tahsis Edilmeyen Araziden Masraf ve Emek Sarfı İle İmar ve İhya Edilip Tarıma Elverişli Hale Getirilen Taşınmazın Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Edinebileceği - İmar İle İhyanın Tamamlandığı Tarihten Tescil Davasının Açıldığı Güne Kadar 20 Yıl Süreyle Zilyet Edildiği İleri Sürülerek Tapuya Tescili İstenebileceği (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (3)

 • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA DAYALI TAPUSUZ OLAN TAŞINMAZIN TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA DAYALI TESCİL DAVASI (3)

 • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA DAYALI TESCİL İSTEMİNDE TARAF TEŞKİLİ – Kazandırıcı zamanaşımına dayalı davalarda Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişiliğine husumet yöneltilmesi gerekmektedir - Dava Köy Tüzel Kişiliği Hasım Gösterilerek Açılmıştır - Çekişmeli Taşınmazın Büyükşehir Belediyesinin Sınırları İçinde Yer Aldığı Belirlenmiştir - Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Husumet Yaygınlaştırılıp Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü Yöntemine Uygun Şekilde Tebliğ Edilerek Taraf Teşkili Sağlanmalıdır (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA GÖRE ADINA TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA GÖRE TAŞINMAZIN ADINA TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ SÜRE İZİNİNDE KONDORDATO VE YENİDEN MÜHLET VERİLMEMESİ (4)

 • OLAĞANÜSTÜ ŞARTLAR (1)

 • OLAĞANÜSTÜ TEMYİZ (2)

 • OLAĞANÜSTÜ TEMYİZ YASA YOLUNUN KESİN NİTELİKTE OLAN KARAR YA DA HÜKÜMLERDEKİ VERİLDİKLERİ TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN HUKUKA AYKIRILIĞI GİDERMEYİ AMAÇLAYAN OLAĞANÜSTÜ BİR YASA YOLU OLDUĞU (1)

 • OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI (2)

 • OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILARDA ALINAN KARARLAR (1)

 • OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA İLİŞKİN 15 GÜN ÖNCEDEN HİÇBİR BİLDİRİM YAPILMADIĞI (1)

 • OLAĞANÜSTÜ YASAYOLU (1)

 • OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM İŞLERİ VE TASARRUFLAR (1)

 • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI (110)

 • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI GEREĞİ TAPUSUZ TAŞINMAZIN TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI İLE İKTİSAP (5)

 • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI İLE İRTİFAK HAKKININ KURULMASI (1)

 • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI İLE KAZANILAMAYAN YERLER (3)

 • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI İLE KAZANIM (5)

 • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZIN KAZANILMASI (3)

 • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZIN TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMESİ SEBEBİYLE TESCİL İSTEMİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TESCİL İSTEMİNDE TARAF TEŞKİLİ - Davanın Sadece Köy Tüzel Kişiliğine Yöneltildiği - Hâzinenin ve İlgili Kamu Tüzel Kişiliklerinin Davada Taraf Olmasının Zorunlu Olduğu - Taraf Teşkilinin Dava Şartı Olduğu - Bu Şart Sağlanmadan Davanın Esasına Girilemeyeceği (1)

 • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI SEBEBİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL - Davaya Konu Taşınmaz Başında Yeniden Keşif Yapılarak Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Keşif Yerinde Dinlenmelerinin Sağlanması Gerektiği - Davacının Zilyetliğinin Hangi Tarihte Başladığının ve Ne Şekilde Devam Ettiğinin Kesintiye Uğrayıp Uğramadığının Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Sorulmak Suretiyle Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği - Taşınmazın Ne Zamandan Beri Tarım Arazisi Olarak Kullanıldığının Ziraat Bilirkişi Aracılığıyla Tespit Edilmesi Gerektiği (1)

 • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI UYARINCA TESCİL İSTEMİ (1)

 • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP (1)

 • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANMAYA ELVERİŞLİ OLMAYAN TAŞINMAZLAR (1)

 • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA MÜLKİYET HAKKININ KAZANILMASI (1)

 • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA TAPU İPTALİ VE TESCİL - Tapu Kütüğünde Kayıtlı Olmayan Bir Taşınmazı Davasız ve Aralıksız Olarak 20 Yıl Süreyle ve Malik Sıfatıyla Zilyetliğinde Bulunduran Kişi, O Taşınmazın Tamamı Mülkiyet Hakkının Tapu Kütüğüne Tescili İsteyebilir (2)

 • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA TAŞINMAZ KAZANIMI (1057)

 • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA TAŞINMAZIN KAZANILMASI (1)

 • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMIYLA MÜLKİYETİ İKTİSAP (1)

 • OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMIYLA MÜLKİYETİN İKTİSABI (19)

 • OLAĞANÜSÜTÜ ZAMANAŞIMI (1)

 • OLARAK BIRAKILMASI (1)

 • OLASI İPTAL TESCİL DAVASINI ÖNLEMEK AMACIYLA KISA ARALIKLARLA TAŞINMAZIN EL DEĞİŞTİRDİĞİ (1)

 • OLASI KASITLA ADAM ÖLDÜRME SUÇU (1)

 • OLASI KASITLA YAŞI KÜÇÜK MAKTULÜ ÖLDÜRME SUÇU (1)

 • OLASI KAST (1)

 • OLASI KAST İLE DOĞRUDAN KAST ARASINDAKİ FARKI ORTAYA KOYAN EN BELİRGİN UNSUR DOĞRUDAN KASTTAKİ BİLME UNSURUDUR (1)

 • OLASI KAST İLE İŞLENEMEYECK SUÇLAR (1)

 • OLASI KAST İLE YARALAMA SUÇU (1)

 • OLASI KASTLA ADAM ÖLDÜRME SUÇU (6)

 • OLASI KASTLA ÖLDÜRME KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SEÇLARI (1)

 • OLASI KASTLA ÖLDÜRME SUÇU (2)

 • OLASI KASTLA ÖLDÜRMEYE AZMETTİRME (1)

 • OLASI KASTLA ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU - Sanığın Ateş Ettiği Kişilere Yakın Bir Konumda Bulunan Mağdurun İsabet Alıp Ölebileceğini veya Yaralanabileceğini Öngörebilecek Durumda Olduğu - Olası Kastla Hareket Ettiğinin Kabulüyle Olası Kastla İşlenen Suçlarda Meydana Gelen Sonuca Göre Nitelendirme Yapılması Gerektiği - Mağdurda Oluşan Yaralanmanın Hayati Tehlikeye Neden Olmadığı (1)

 • OLASI KASTLA ÖLÜME SEBEBİYET VERME (1)

 • OLASI KASTLA SİLAHLA YARALAMA (1)

 • OLASI KASTLA VE SİLAHLA YARALAMA SUÇU (1)

 • OLASI KASTLA YARALAMA (1)

 • OLASI KASTLA YARALAMA SUÇU (5)

 • OLASI KASTLA YARALAMA VE GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇLARI (1)

 • OLASI KASTLA YARALAMA YERİNE OLASI KASTLA ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN CEZA VERİLMESİ (1)

 • OLASI KASTTAN İNDİRİMİN YAPILMASI GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ (1)

 • OLASI TRAFİK KURALLARININ İHLALLERİNE KARŞI VERİLEN TEMİNAT SENEDİNİN İADE EDİLMEDİĞİ (1)

 • OLAY ANINDA ARAÇTA YOLCU OLARAK BULUNAN DİĞER DAVACILARIN YARALANDIĞI (1)

 • OLAY ANINDA OLAYA MÜDAHALE EDEN POLİS MEMURUNUN BELİNDEKİ SİLAHI ALARAK ATEŞ ETME OLAYINDA SANIK HAKKINDA 6136 SAYILI YASAYA MUHALEFETTEN HÜKÜM KURULAMAYACAĞI - Oluşa ve Tüm Dosya Kapsamına Göre Sanığın Katılan İle Aralarında Çıkan Tartışma Sırasında Kendisine Müdahale Etmek İsteyen Polis Memurunun Belinde Bulunan Silahı Aldığı - Ateş Etmesine Müteakip Olay Yerinde Bulunan Diğer Polis Memurlarının da Yardımı İle Kısa Bir Zaman Aralığı İçinde Elindeki Silahın Geri Alınması Şeklinde Gerçekleşen Eylemde Sanığa Atılı Suçun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı (1)

 • OLAY ANINDA VE OLAY YERİNDE BULUNAN TANIĞIN DİNLENMEMESİ (1)

 • OLAY ANINDAKİ HAL VE KOŞULLARA GÖRE SALDIRIYLA ORANTILI BİÇİMDE DEFETMEK AMACIYLA HAREKET EDEN SANIĞIN EYLEMİNİN MEŞRU SAVUNMA KAPSAMINDA KALDIĞI (1)

 • OLAY GÜNÜ KULAĞINA VURULMAK SURETİYLE KALICI İŞİTME KAYBINA NEDEN OLDUĞU (1)

 • OLAY GÜNÜ ÖLENİN İNŞAATTA ÇALIŞTIĞI SIRADA KORKULUĞU BULUNMAYAN MERDİVEN BOŞLUĞUNDAN DÜŞEREK ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANAN OLAYDA İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ ALMAYAN HER İKİ SANIĞIN ASLİ KUSURLU OLDUKLARI SANIKLAR HAKKINDA ALT SINIR AŞILARAK HAK VE NASAFETE UYGUN BİR CEZA TAYİNİ GEREKTİĞİ (1)

 • OLAY GÜNÜ TANIK D.'NIN ZORLAMASIYLA UYUŞTURUCU HAP İÇTİĞİ DURUM (1)

 • OLAY GÜNÜ VE SONRASI YAPILAN TIBBİ MÜDAHALE VE DEVAMINDAKİ HATA İHMAL VE İLGİSİZLİK SONUCU KOLUNDA KALICI SAKATLIK OLUŞTUĞU (1)

 • OLAY GÜNÜNE KADAR SÜRE GELEN GEÇİMSİZLİĞİN DE ETKİSİ İLE EŞİ OLAN MAKTULÜ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜ (1)

 • OLAY HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLAN TANIĞIN İFADESİNE BAŞVURULMAMASI (1)

 • OLAY HAKKINDA ETKİN BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMEYEREK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİĞİ (1)

 • OLAY HAKKINDA ETKİN BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMEYEREK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİĞİNİ BELİRTEREK YAŞAM HAKKI VE ADİL YARGILANMA HAKLARININ İHLAL EDİLDİĞİ (1)

 • OLAY İDARİ KARAR VE EYLEMLERDEN DOĞAN ZARARLAR NİTELİĞİNDE BULUNDUĞUNDA ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEKLERİ TAM YARGI DAVASININ KONUSUNU OLUŞTURUR (1)

 • OLAY NEDENİYLE ASKERLİK HİZMETİNDEN MUAF TUTULMAYIP ASKERLİK HİZMETİNE DEVAM ETMİŞ OLMASI KARŞISINDA YAŞAMIŞ OLDUĞU RUHSAL SIKINTILARI NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU EYLEMİNİN ASKERLİKTEN KURTULMAK İÇİN YAPILAN BİR HİLE HAREKETİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI (1)

 • OLAY NEDENİYLE DOĞAN ZARARIN 92,14 TL OLARAK HESAPLANMASI KATILAN KURUM TARAFINDAN ÖDENMESİ İSTENEN ZARAR BEDELİNİN İSE YÜKSEK OLMASI GECİKMELİ BORÇ HUSUSLARININ DA DİKKATE ALINMASI (1)

 • OLAY SEBEBİYLE BASİT BİR TIBBİ MÜDAHALEYLE İYİLEŞİR ŞEKİLDE YARALANMASI SUÇU (1)

 • OLAY SEBEBİYLE DAVALI BELEDİYENİN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞTİĞİ (1)

 • OLAY SEBEBİYLE DUYULAN ACI VE ELEMİN KISMEN DE OLSA GİDERİLMESİNİN AMAÇLANMASI VE BU SEBEPLE OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİ DE GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK HAK VE NESAFET KURALLARI ÇERÇEVESİNDE BİR SONUCA VARILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • OLAY SEBEBİYLE UĞRADIĞI MANEVİ VE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • OLAY SIRASINDA ENERJİ NAKİL HATTININ OLMASI GEREKEN YÜKSEKLİKTE BULUNMADIĞI DAVALI TEDAŞIN İSE BU DURUMA RAĞMEN HATTA ELEKTRİK VERMESİ NEDENİYLE SORUMLU BULUNDUĞU İDDİASI (1)

 • OLAY TARİHİ İLE ISLAH TARİHİ ARASINDA 1 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİĞİNDEN DAVACI TARAFIN ISLAH DİLEKÇESİ İLE ARTTIRILAN KISMA İLİŞKİN TALEPLERİNİN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞININ KABULÜ GEREKTİĞİ (1)

 • OLAY TARİHİ İTİBARİYLE DAVALI MEVKİİNDE KAMU KURULUŞU NİTELİĞİ TAŞIMAYAN TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.'NİN OLMASI KARŞISINDA İDARİ YARGI YETKİSİ KAPSAMINDA AÇILMIŞ BİR İDARİ DAVA BULUNDUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • OLAY TARİHİ ÖLENİN DAVACILARLA OLAN YAKINLIK DERECESİ DAVALININ KUSUR ORANI OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİYLE DAVACILAR YARARINA HÜKÜM ALTINA ALINAN MANEVİ TAZMİNAT MİKTARLARI AZDIR (1)

 • OLAY TARİHİ-DİSİPLİN KURULUNA SEVK TARİHİ (1)

 • OLAY TARİHİNDE 3.KİŞİYE AİT TARLADAKİ MAHSULÜ BİÇTİKTEN SONRA TARLADAN ÇIKARKEN KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ (1)

 • OLAY TARİHİNDE ASKER OLAN SANIK TARAFINDAN İŞLENEN KASTEN YARALAMA SUÇU (1)

 • OLAY TARİHİNDE BAHSE KONU ARACIN MUTERİZE AİT SÜRÜCÜ BELGESİ İBRAZ EDİLEREK KARDEŞİ E. Y. TARAFINDAN KULLANILDIĞININ TESPİT EDİLMESİ KARŞISINDA İTİRAZIN KABULÜ YERİNE YAZILI ŞEKİLDE REDDİNE KARAR VERİLMESİNDE İSABET GÖRÜLMEDİĞİ (1)

 • OLAY TARİHİNDE DAVALININ SEVK VE İDARESİNDEKİ ARACIN DAVACIYA AİT ARACA ÇARPARAK HASARLANMASINA NEDEN OLDUĞU (1)

 • OLAY TARİHİNDE ORTAK MESUL MÜDÜRLERİYLE SANIĞIN ŞİRKETTEKİ KONUMU TESPİT EDİLİP İBRAZ EDİLEN RUHSATIN AYNI İŞ YERİNE AİT OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ GEREKLİLİĞİ (1)

 • OLAY TARİHİNDE SANIĞIN KULLANIMINDAKİ BAHÇEDE ELE GEÇİRİLEN KURUTULMAYA BIRAKILMIŞ KENEVİR MİKTARININ KİŞİSEL KULLANIM SINIRININ ÜZERİNDE OLMASI KARŞISINDA SANIĞIN BU MADDEYİ TİCARİ AMAÇLA BULUNDURDUĞUNUN KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMEKSİZİN KULLANMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇUNDAN YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI KANUNA AYKIRIDIR (1)

 • OLAY TARİHİNDE SINIFTA BULUNAN DİĞER ÖĞRENCİLERİN VE OLAY İLE İLGİLİ OLARAK OKUL İDARECİLERİNİN TANIK SIFAT İLE DİNLENMELERİ GEREKTİĞİ (1)

 • OLAY TARİHİNDE SÜRÜCÜNÜN EHLİYETE SAHİP OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • OLAY TARİHİNDE TRAFİK (ZMSS) SİGORTA POLİÇESİ BULUNMAYAN ARACIN DAVACILARAR ÇARPARAK ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERDİĞİ (1)

 • OLAY TARİHİNDEN İTİBAREN 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN GEÇMİŞ OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKTİĞİ (1)

 • OLAY TARİHİNDEN İTİBAREN 5 YIL İÇİNDE İSTENMEZSE ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAĞI BU DURUMDA OLANLARIN GELİR VE AYLIKLARININ YAZILI İSTEK GÜNÜNÜ İZLEYEN AYBAŞINDAN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI (1)

 • OLAY TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK OLAN YASAL FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • OLAY TARİHİNDEN İTİBAREN TEMERRÜT FAİZİ İLE SORUMLU TUTULAMAYACAĞI (1)

 • OLAY TARİHİNİN TESPİTİ (1)

 • OLAY YERİNDE BOŞ KOVAN BULUNMASI (1)

 • OLAY YERİNDE BULUNAN ALTI ADET BOŞ KOVANIN DOSYADA DELİL OLARAK SAKLANMASINA KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN YAZILI ŞEKİLDE MÜSADERESİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR (1)

 • OLAY YERİNDE BULUNMAMAK (1)

 • OLAY YERİNDE ELDE EDİLEN ÇAKMAK VE MONTTA KAN VEYA VÜCUT SIVISINA RASTLANMADIĞI (1)

 • OLAYA İLİŞKİN BİLGİ VE GÖRGÜLERİ BULUNAN VE KOLLUK AŞAMASINDA İFADELERİNE BAŞVURULAN KİŞİLERİN TANIK SIFATIYLA ÇAĞRILARAK DİNLENMELERİNDEN SONRA SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAYİN VE TAKDİR EDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • OLAYA İLİŞKİN GÖRGÜYE DAYALI BİLGİSİ OLAN TANIĞIN DİNLENİLMESİ GEREKTİĞİ - Hırsızlık Suçu - Eksik İnceleme ve Kovuşturma Hüküm Kurulduğu (1)

 • OLAYA İLİŞKİN TUTANAKLAR ARASINDA FARK BULUNMASI (1)

 • OLAYA İLİŞKİN TUTANAKTA İMZASI BULUNAN DİSİPLİN AMİRİNİN İFADELERİ ALAN KİŞİ OLMASI DİKKATE ALINDIĞINDA DİSİPLİN CEZASINI DA VERMESİNİN EN TEMEL İLKELERDEN OLAN HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİNE AYKIRI OLDUĞU (1)

 • OLAYA İLİŞKİN TÜM DELİLLER TOPLANIP DEĞERLENDİRİLİP SUÇUN OLUŞTUĞU KABUL EDİLEREK MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULDUĞUNA GÖRE DELİL TAKDİRİ YAPILARAK VERİLEN BU KARAR ALEYHİNE TAKDİRDE YANILGIYA DÜŞÜLDÜĞÜNDEN VE SUÇUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMADIĞINDAN BAHİSLE KANUN YARARINA BOZMA YOLUNA BAŞVURULAMAZ (1)

 • OLAYA TANIK OLDUĞU BİLDİRİLEN KATILANIN OĞLUNUN TESPİT EDİLEREK TANIK SIFATIYLA DİNLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • OLAYA UYGUN DÜŞMEYEN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINMASI (1)

 • OLAYA UYGUN KANUN HÜKMÜNÜN BELİRLENMESİNDE HATA İLE VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ YERİNE VELAYETİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİĞİ (1)

 • OLAYDA ADLİ KOLLUK GÖREVLİLERİ İLE SANIK ARASINDA GERÇEK ANLAMDA BİR ALIM SATIM SÖZKONUSU OLMADIĞINDAN VE ADLİ KOLLUK GÖREVLİLERİNCE SANIKTAN YAPILAN İLK ALIMLARLA SANIĞIN SATMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE BULUNDURMA SUÇUNA İLİŞKİN OLARAK DELİLLENDİRME İŞLEMİ YAPILDIĞINDAN SANIKTAN YAPILAN SONRAKİ ALIMLARIN ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA AYRI SUÇ OLUŞTURMASININ KABULÜ MÜMKÜN DEĞİLDİR (1)

 • OLAYDA BAŞKASININ KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMAK VE MEMURA YALAN BEYANDA BULUNMAK SUÇLARININ UNSURLARININ OLUŞMADIĞI GÖZETİLMEDEN YAZILI ŞEKİLDE MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR (1)

 • OLAYDA BİLİNÇLİ TAKSİR KOŞULLARI BULUNMADIĞI NAZARA ALINMADAN HÜKMOLUNAN CEZADA ARTIRIM YAPILMASININ HATALI OLDUĞU (1)

 • OLAYDA BİLİNÇLİ TAKSİR KOŞULLARININ OLUŞTUĞU (1)

 • OLAYDA DAVACILARIN MÜTERAFİK KUSURLARININ BULUNUP BULUNMADIĞI KONUSUNDA İRDELEME YAPILMADAN KARAR VERİLMESİ (1)

 • OLAYDA DAVALI KADININ ERKEĞE GÖRE AĞIR KUSURLU OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR BU DURUM GÖZETİLMEDEN TARAFLARIN EŞİT KUSURLU KABULÜ VE BU HATALI KUSUR BELİRLEMESİNE BAĞLI OLARAK DAVACI ERKEĞİN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN REDDİ DOĞRU DEĞİLDİR (1)

 • OLAYDA DAVALILARDAN TEİAŞ İLE ONUN İŞÇİSİ OLAN MÜTEVEFFANIN DA KUSURU BULUNDUĞU (1)

 • OLAYDA ELDE ETME KOŞULUNUN GERÇEKLEŞTİĞİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİNDEN AKSİ YÖNDE VERİLEN MAHKEME KARARININ BOZULMASI GEREKMİŞTİR (1)

 • OLAYDA GÖRGÜ TANIĞININ BULUNMAMASI (1)

 • OLAYDA HATIR TAŞIMASI BULUNUP BULUNMADIĞI DOSYA KAPSAMI İTİBARİYLE TARTIŞILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • OLAYDA HİZMET KUSURUNUN BULUNUP BULUNMADIĞI YÖNÜNDEN UYUŞMAZLIK VARDIR (1)

 • OLAYDA İDARİ EYLEMİN ASKER KİŞİYİ İLGİLENDİRMESİ VE ASKERİ HİZMETE İLİŞKİN BULUNMASI KOŞULLARI BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİĞİNDEN DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜ ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİRMEKTEDİR (1)

 • OLAYDA İDARİ İŞLEMİN ASKER KİŞİYİ İLGİLENDİRMESİ VE ASKERİ HİZMETE İLİŞKİN BULUNMASI KOŞULLARI BİRLİKTE GERÇEKLEŞMEDİĞİNDEN DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜ GENEL İDARİ YARGI YERİNİN GÖREVİNE GİRMEKTEDİR (1)

 • OLAYDA İŞLETEN VEYA SÜRÜCÜ TAM KUSURLU OLSALAR BİLE DESTEKTEN YOKSUN KALAN DAVACILAR DA ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ KONUMUNDA BULUNDUĞUNDAN DAVALI SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLU OLACAĞI (1)

 • OLAYDA İŞLETEN VEYA SÜRÜCÜ TAM KUSURLU OLSALAR BİLE DESTEKTEN YOKSUN KALAN DAVACILAR ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ KONUMUNDA BULUNDUĞUNDAN DAVALI SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLU OLACAĞI (1)

 • OLAYDA KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN UYGULAMA YERİ BULUNMADIĞI, HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN İKİNCİ MADDESİ UYARINCA UYUŞMAZLIĞIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • OLAYDA KUSURLU OLANLARIN HER BİRİ ZARARIN OLUŞMASINA BİRLEŞEN VEYA BAĞIMSIZ HAREKET EDEN DAVRANIŞLARI İLE KATKIDA BULUNDUKLARINDAN MEYDANA GELEN ZARARIN TAMAMINDAN MÜTESELSİL OLARAK SORUMLU OLDUKLARI (1)

 • OLAYDA MADDİ CEBİRİN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMAMASI (1)

 • OLAYDA MEŞRU SAVUNMA KOŞULLARININ BULUNMADIĞI (1)

 • OLAYDA ÖNGÖRÜLEN SUÇUN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇUNU OLUŞTURUP OLUŞTURMAYACAĞINA İLİŞKİN DELİLLERİN TAKDİRİNİN ÜST DERECELİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU GÖZETİLEREK GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ YERİNE YARGILAMAYA DEVAMLA YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI (1)

 • OLAYDA PROVOKATÖR AJAN KULLANILDIĞI HÂLDE BUNUN KAYIT DIŞI TUTULDUĞU (1)

 • OLAYDA SANIĞIN AV TÜFEĞİNİ DOLU EMNİYETİ AÇIK VE ELİ AV TÜFEĞİ TETİK MEKANİZMASININ ALTINDA İKEN TAŞIYAN SANIĞIN İSTEMEDİĞİ ÖLÜM SONUCUNU ÖNGÖREBİLECEĞİ DURUMDA OLMASI VE EYLEMİNDE BİLİNÇLİ TAKSİRİN KOŞULLARININ OLUŞTUĞUNUN GÖZETİLMEMESİ (1)

 • OLAYDA TALİ KUSURLU OLDUĞUNU BELİRTEREK ŞİMDİLİK KUSUR ORANINA İSABET EDEN MİKTARIN ÖDEME TARİHİNDEN İTBAREN İŞLEYECEK REESKONT FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • OLAYDA TALİ KUSURLU OLUP ADLİ SİCİL KAYDI BULUNMAYAN VE SUÇ TARİHİNDE 15 YAŞINI YENİ İKMAL ETTİĞİ ANLAŞILAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞA TAYİN EDİLEN CEZANIN SÜRESİNİN ÜÇ YILA KADAR ERTELENEBİLECEĞİ (1)

 • OLAYDA UYGULANMASI GEREKEN ZAMANAŞIMININ ON YIL OLDUĞU (1)

 • OLAYDA YOLUN BAKIM VE ONARIMINDAN SORUMLU KURULUŞUN TAMAMEN KUSURLU OLDUĞUNU BELİRTEREK ÖDEME TARİHİNDEN İŞLEYECEK YASAL FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • OLAYDAKİ UYUŞMAZLIK TİCARETİ TERK SUÇUNDAN SANIK HAKKINDAKİ MAHKÛMİYET HÜKMÜNÜN EKSİK ARAŞTIRMA İLE VERİLİP VERİLMEDİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİNDİR (2)

 • OLAYDAN SONRA HIRSIZLIĞA KONU CEP TELEFONUNU KULANAN KİŞİNİN TESPİTİ (1)

 • OLAYI BAŞLATANIN BELLİ OLMADIĞI (1)

 • OLAYI İHBAR EDEN ŞAHSIN KİMLİĞİNİN TESPİTİ (1)

 • OLAYI RESMİ MAKAMLARA BİLDİRMEMEK (1)

 • OLAYI SANIK BAŞLATMIŞ İSE DE MAĞDUR VE MAKTULÜN SANIKA YUMRUKLA SALDIRARAK TAHRİKTE DENGEYİ BOZACAK ŞEKİLDE AŞIRI TEPKİ VERDİKLERİ BU NEDENLE SANIKLAR HAKKINDA ASGARİ DÜZEYDE HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ YAPILMASI GEREKTİĞİNİN DÜŞÜNÜLMEMESİ BOZMAYI GEREKTİRİR (1)

 • OLAYIN ALENİYET KAZANMASI (1)

 • OLAYIN ÇALIŞMANIN VE YAPILAN İŞİN GEREĞİ GİBİ KONTROL EDİLMEMESİ VE ELEKTRİK KABLOSUNUN KOPUP YERE TEMAS ETTİĞİ ANDA ELEKTRİK AKIMININ KESİLMESİNİ SAĞLAYACAK DONANIMIN OLAY MAHALLİNDEKİ PANODA OLMAMASI NEDENİYLE MEYDANA GELDİĞİ (1)

 • OLAYIN ÇIKIŞ NEDENİ DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI TARTIŞILMAKSIZIN KARAR VERİLMESİ BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR (1)

 • OLAYIN ÇIKIŞ NEDENİ VE GELİŞMESİ DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE HAKSIZ TAHRİK HÜKMÜNÜN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI (1)

 • OLAYIN ÇIKIŞ NEDENİ VE GELİŞMESİ DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TARTIŞILMAMASI KANUNA AYKIRIDIR (1)

 • OLAYIN ÇIKIŞ NEDENİ VE GELİŞMESİ DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TARTIŞILMASI GEREKİR (1)

 • OLAYIN ÇIKIŞ NEDENİ VE GELİŞMESİ DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE SANIK YARARINA HAKSIZ TAHRİK HÜKMÜNÜN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TARTIŞILMAMASI GEREKİR (1)

 • OLAYIN ÇIKIŞ NEDENİ VE GELİŞMESİ DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE TCK’NIN 29. MADDESİNDE DÜZENLENEN HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TARTIŞILMAMASI (2)

 • OLAYIN ÇIKIŞ NEDENİ VE GELİŞMESİ DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE TCK’NIN 29. MADDESİNDE DÜZENLENEN HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TARTIŞILMAMASI KANUNA AYKIRIDIR (1)

 • OLAYIN DELİLİ BİR TANIĞIN AÇIKLAMALARINDAN İBARET İSE BU TANIĞIN DURUŞMADA MUTLAKA DİNLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • OLAYIN DELİLİNİN TANIK AÇIKLAMASINDAN İBARET OLMASI (1)

 • OLAYIN ETKİLERİ GEÇEDEN ÇEKİLEN İHTAR (1)

 • OLAYIN GAZETECİLİK TEKNİĞİ GEREĞİ OKUYUCUNUN İLGİSİNİ ÇEKECEK ŞEKİLDE AKTARILDIĞI ÖZLE BİÇİM ARASINDAKİ DENGENİN BOZULMADIĞI DAVACININ KİŞİLİK HAKLARINA BİR SALDIRI BULUNMADIĞI (1)

 • OLAYIN GELİŞİMİ SIRASINDA SANIĞIN CEBİR VEYA TEHDİT KULLANDIĞI POLİS MEMURU OLAN MÜŞTEKİLER SUÇUN MAĞDURU KAMU İDARESİ İSE SUÇTAN ZARAR GÖREN KONUMUNDA OLDUĞU (1)

 • OLAYIN GELİŞİMİ VE TAHRİK SÖZLERİNİN AĞIRLIĞI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK SANIK HAKKINDA HAKSIZ FİİL NEDENİYLE VEYA KARŞILIKLI HAKARETE GÖRE CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • OLAYIN GELİŞİMİNE GÖRE MEŞRU SAVUNMA KOŞULLARI OLUŞMADIĞI GÖZETİLMEDEN KOVUŞTURMA AŞAMASINDA YALNIZCA SANIĞIN EŞİ TANIK OLARAK DİNLENİLEREK EKSİK İNCELEME VE YETERSİZ GEREKÇE İLE YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR (1)

 • OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ADLİYE KORİDORUNDAKİ KAMERA KAYDINI İÇEREN DOSYADA MEVCUT CDNİN ÇÖZÜMÜNÜN BİLİRKİŞİYE YAPTIRILMADIĞI (1)

 • OLAYIN HADİSE ŞEKLİNDE ÇÖZÜLMESİ (1)

 • OLAYIN İŞ KAZASI OLARAK KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN OLAYA MARUZ KALAN KİŞİNİN SİGORTALI OLMASI OLAYIN SINIRLI OLARAK BELİRTİLEN HAL VE DURUMLARDAN BİRİNDE MEYDANA GELMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • OLAYIN İŞVERENİN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ YETERİNCE ALINMAMASINDAN KAYNAKLANDIĞI DA GÖZETİLEREK GELİŞEN HUKUKTAKİ YAKLAŞIMA DA UYGUN OLARAK TATMİN DUYGUSU YANINDA CAYDIRICILIK UYANDIRAN ORANDA MANEVİ TAZMİNAT TAKDİR EDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • OLAYIN KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇUNU OLUŞTURMADIĞI VE EKONOMİK BİR DEĞER TAŞIYAN HER TÜRLÜ ENERJİNİN DE TAŞINIR MAL SAYILACAĞINA DAİR TCK'NIN 141. MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI NEDENİYLE HIRSIZLIK SUÇUNU OLUŞTURMADIĞI VE EYLEMİN HUKUKİ İHTİLAF NİTELİĞİNDE OLDUĞU GÖZETİLMESİ (1)

 • OLAYIN KİMİN HAKSIZ HAREKETİ İLE BAŞLADIĞININ TESPİT EDİLEMEDİĞİ (1)

 • OLAYIN MAĞDURU EVİNE BIRAKMAK İÇİN ARACI İLE SEYİR HALİNDE İKEN YORGUNLUĞUNUN ETKİSİYLE UYUMASI SONUCU YARALANMA DURUMU (1)

 • OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ DEMİR BAHÇE KAPISININ BAKIM VE ONARIMINDAN HANGİ KURUMUN SORUMLU OLDUĞUNUN TESPİTİ GEREKTİĞİ (1)

 • OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ İŞ YERİNİN SANIĞIN BABASI OLAN TANIK ....'E AİT OLUP OLMADIĞI HUSUSLARININ ARAŞTIRILARAK SONUCUNA GÖRE SANIĞIN KASTI ÜZERİNDE DE DURULARAK HUKUKİ DURUMUNUN TAYİN VE TAKDİRİ GEREKTİĞİ (1)

 • OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİ DAVACI İŞYERİNDE GÜVENLİK KAMERASI BULUNMAMASI İŞ YOĞUNLUĞU İLE SORUŞTURMA DOSYASI NAZARA ALINDIĞINDA TAHSİLİNE KARAR VERİLEN ZARAR MİKTARINDAN GEREĞİNCE UYGUN BİR MİKTARDA HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİ SANIĞIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU NAZARA ALINARAK ŞEKLİNDEKİ İSABETSİZ GEREKÇEYLE TCK NIN 50. MADDESİNİN UYGULANMASINA KARAR VERİLMESİ KANUNA AYKIRIDIR (1)

 • OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİ VE KUSUR ORANLARI DİKKATE ALINDIĞINDA DAVACILAR İÇİN HAK VE NESAFET KURALLARI ÇERÇEVESİNDE BİR MİKTAR DAHA YÜKSEK MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKİR (1)

 • OLAYIN MEYDANA GELMESİNDE DAVACILARIN MURİSİNİN DE KUSURLU OLDUĞU ANLAŞILDIĞINA GÖRE DAVALI İDARENİN MÜTESELSİLEN SORUMLU OLDUĞU MİKTARDAN MURİSİN KUSURLU OLDUĞU ORANDA İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • OLAYIN MEYDANA GELMESİNDE ÖLENİN DE İHMALİNİN OLDUĞU KABUL EDİLDİĞİNE GÖRE BU DURUM GÖZÖNÜNE ALINARAK HAKKANİYETE UYGUN BİR TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • OLAYIN OLUŞ ŞEKLİ KASTIN YOĞUNLUĞU VE KULLANILAN SİLAHIN ETKİ DERECESİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN TEMEL CEZANIN ÜST SINIRDAN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • OLAYIN OLUŞUM VE GELİŞİMİ MAKTÜLÜN KİŞİLİK YAPISI DOSYADAKİ MEVCUT TÜM DELİLLER BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE SANIK ALİ'NİN ATILI SUÇU TAHRİK ALTINDA İŞLEDİĞİ VE TAHRİK HÜKÜMLERİNİN ADI GEÇEN SANIĞA UYGULANMASININ KAÇINILMAZ OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR (1)

 • OLAYIN ÖLENİN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU ÇATI BÖLÜMÜNDEN BETON ZEMİNE DÜŞMESİ SONUCU MEYDANA GELDİĞİ (1)

 • OLAYIN ÖZELLİĞİ, TARAFLARIN SIFATI VE OLAY GÜNÜNE GÖRE TAKDİR EDİLEN MANEVİ TAZMİNATIN AZ OLMASI (1)

 • OLAYIN STABİLİZE YOLDA DEĞİL TARLA İÇİNDE OLDUĞU VE İHBARA RAĞMEN DAVALININ HASARI ÖDEMEDİĞİ (1)

 • OLAYIN TEK BAŞINA ALKOLÜN ETKİSİYLE MEYDANA GELDİĞİNİN BELİRLENMESİ DURUMUNDA OLUŞAN HASARIN POLİÇE TEMİNATI DIŞINDA KALACAĞI (1)

 • OLAYIN TEK BAŞINA ALKOLÜN ETKİSİYLE MEYDANA GELDİĞİNİN BELİRLENMESİ DURUMUNDA OLUŞAN HASARIN POLİÇE TEMİNATI DIŞINDA KALACAĞINDAN DAVANIN KABULÜNE AKSİ HALİNDE REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKECEĞİ (2)

 • OLAYIN TEK BAŞINA ALKOLÜN ETKİSİYLE MEYDANA GELDİĞİNİN SAPTANMASI DURUMUNDA OLUŞAN HASARIN POLİÇE TEMİNATI DIŞINDA KALACAĞI (1)

 • OLAYIN TEK BAŞINA ALKOLÜN ETKİSİYLE MEYDANA GELDİĞİNİN SAPTANMASI DURUMUNDA OLUŞAN HASARIN POLİÇE TEMİNATI DIŞINDA KALACAĞINDAN DAVANIN KABULÜNE AKSİ HALİNDE REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKECEĞİ İLKESİ (1)

 • OLAYIN TEK BAŞINA ALKOLÜN ETKİSİYLE MEYDANA GELDİĞİNİN SAPTANMASI DURUMUNDA OLUŞAN HASARIN POLİÇE TEMİNATI DIŞINDA KALACAĞINDAN DAVANIN REDDİNE AKSİ HALİNDE KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKECEĞİ İLKESİ (1)

 • OLAYIN TEK BAŞINA ALKOLÜN ETKİSİYLE MEYDANA GELİP GELMEDİĞİNİN TESPİTİ (1)

 • OLAYIN TEK GÖRGÜ TANIĞI OLAN KİŞİNİN TANIK SIFATIYLA BEYANININ ALINMASI GEREKTİĞİ - Hırsızlık Suçu - Soruşturma Evresinde Bilgisine Başvurulan Kişinin Tanık Sıfatıyla Beyanının Alınmasının Zorunlu Olduğu - Tanık İle Sanığın Yüzleştirilmesi Suretiyle veya Sanığın Yeni Çekilmiş Fotoğrafı Üzerinden Teşhis İşlemi Yapılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdirinin Gerektiği (1)

 • OLAYIN TEK GÖRGÜ TANIĞI OLAN OTOBÜS MUAVİNİNİN TANIK OLARAK DİNLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • OLAYIN TEK GÖRGÜ TANIĞI R.. S.. CMK'NIN 210/1 MADDESİ UYARINCA MAHKEMEDE DİNLENİP TÜM KANITLAR BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN BELİRLENMESİ GEREKİR (1)

 • OLAYIN TEK TANIĞI DİNLENMEDEN HÜKÜM KURULMASI (1)

 • OLAYIN TEK TANIĞI OLAN VE BEYANI HÜKME ESAS ALINAN TANIĞIN DURUŞMADA DİNLENİLMESİ GEREKİR (1)

 • OLAYIN TEKNİK ARIZADAN MEYDANA GELMESİ (1)

 • OLAYIN YETKİLİ MERCİE İLETİLMESİ, İŞLEME KONULMAYACAK İHBAR VE ŞİKAYETLER (4)

 • OLAYLA İLGİLİ BÜTÜN HÜKÜMLERİN YARGI DENETİMİNE OLANAK VERECEK BİÇİMDE UYGULANMASI (1)

 • OLAYLAR SIRASINDA YEDİ YAŞINDA OLAN OĞLUNUN ANNESİ YÜZÜNDEN AĞIR ŞEKİLDE YARALANDIĞI İDDİASI (1)

 • OLAYLARI AÇIKLAMANIN TARAFLARA HUKUKİ NİTELENDİRMENİN İSE HAKİME AİT OLDUĞU (1)

 • OLAYLARI ANLATMAK TARAFLARA HUKUKİ NİTELEME HAKİME AİTTİR (1)

 • OLAYLARI BİLDİRMEK TARAFLARA HUKUKİ NİTELEMEYİ YAPARAK UYGULANACAK KANUN HÜKMÜNÜ TESPİT EDİP TATBİK ETMEK HAKİME AİTTİR (1)

 • OLAYLARI BİLDİRMEK TARAFLARA HUKUKİ NİTELENDİRMEYİ YAPMAK VE ONA UYGUN YASAL DÜZENLEMEYİ TAYİN VE TESPİT EDEREK UYGULAMAK MAHKEMEYE AİTTİR (1)

 • OLAYLARIN AÇIKLANMASININ TARAFLARA AİT OLMASI (1)

 • OLAYLARIN DUYULUP ORTAYA ÇIKMASINDAN DOLAYI MI RUH SAĞLIĞININ BOZULDUĞU HUSUSUNUN BELIRLENMESI GEREĞI (1)

 • OLAYLARIN GELİŞİMİNDEN İŞVEREN FESHİ OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI (1)

 • OLAYLARIN MEYDANA GELDİĞİ TARİHTE KENDİSİ DE ÇOCUK OLDUĞU İÇİN KENDİSİNE VERİLEN ÜÇ YIL DÖRT AY HAPİS CEZASININ AĞIR OLDUĞU (1)

 • OLAYLARIN OLUŞ VE GELİŞİMİ İLE DIŞ DÜNYAYA YANSIYAN DİĞER TÜM ÖZELLİKLERİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİYLE EYLEMİN TCK.NUN 43. MADDESİ KAPSAMINDA KALIP KALMADIĞININ BELİRLENMESİ İÇİN ELDEKİ DOSYA İLE ANILAN DOSYA BİRLEŞTİRİLEREK DELİLLERİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ DOĞRU DEĞİLDİR (1)

 • OLAYLARIN YETERİNCE AYDINLANMASI SEBEBİYLE TANIK DİNLETME TALEBİNİN REDDİ (1)

 • OLAY-YAKALAMA VE ZAPTETME TUTANAĞI (1)

 • OLCAR/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • OLGULARIN VARLIĞINI İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (230)

 • OLMADIĞI TAKDİRDE TASFİYE HÜKÜMLERİ UYARINCA MAL REJİMİNİN TASFİYESİ İSTEMİ (1)

 • OLMADIĞI TAKTİRDE TAZMİNATIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • OLMASI (7)

 • OLMAYAN PAY HAKKINDA KARAR VERİLEMEMESİ (1)

 • OLTU CUMHURİYET SAVCISININ ÇOCUĞUN SAĞLIK MUAYENESİYLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİN YAPILMASI KONUSUNDA DERHAL HAREKETE GEÇMEDİĞİ (1)

 • OLUMLU BİRLEŞTRME UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ (1)

 • OLUMLU DAVA ŞARTLARINDAN BİRİ DAVACININ O DAVAYI AÇMAKTA HUKUKİ YARARININ BULUNMASIDIR (1)

 • OLUMLU GÖREV UYŞMAZLIĞI (1)

 • OLUMLU GÖREV UYUŞMAZLIĞI (6)

 • OLUMLU GÖREV UYUŞMAZLIĞI ÇIKARMA (2)

 • OLUMLU GÖREV UYUŞMAZLIĞI ÇIKARMA - Mülkiyeti Hâzineye Ait Parseller Üzerinde Ruhsatsız Yapılar Yapıldığından Ruhsatsız Yapıların Yıkımı ve İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Kararın İptali İstemi - Danıştay Başsavcılığının Idari Yargı Yararına Olumlu Görev Uyuşmazlığı Çıkarılması Yönündeki Kararının, Hükümsüz Bırakacak Şekilde Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilerek, Idari Yargı Kolunun Görevli Olduğuna Karar Verildiği - Görev Uyuşmazlığının Esasının Incelenmesi Olanağı Bulunmadığı (1)

 • OLUMLU SİCİL (2)

 • OLUMLU SİCİL DERECESİ (1)

 • OLUMLU SİCİLİN OLUMSUZ SİCİLE DÖNÜŞTÜRÜLEMEMESİ (1)

 • OLUMLU TESPİT DAVASI (4)

 • OLUMLU VE OLUMSUZ SİCİL (3)

 • OLUMLU VEYA OLUMSUZ OLARAK KARARA BAĞLANMAMIŞ OLAN BİR İDDİA HER ZAMAN YENİ BİR DAVAYA KONU YAPILABİLİR (1)

 • OLUMLU YA DA OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI BULUNMADIĞINDAN YÖNTEMİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURU (1)

 • OLUMLU YA DA OLUMSUZ KARAR VERİLMESİ GEREĞİ (4)

 • OLUMLU YETKİ TESPİTİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • OLUMLU YETKİ TESPİTİNİN İPTALİ (2)

 • OLUMLU YETKİ TESPİTİNİN İPTALİ İSTEMİ (2)

 • OLUMLU YETKİ TESPİTİNİN İPTALİ İSTEMİ - İtiraz Süresinin Olumlu Yahut Olumsuz Tespitin Tebliğinden İtibaren Altı İş Günü Olduğu - Mahkemeler İle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin Çalışma Günlerinin Gözetilmesi ve Bu Suretle Altı İş Günlük Sürenin Hesaplanması Gerektiği (1)

 • OLUMLU YETKİ TESPİTİNİN İPTALİ İSTEMİ - Öncelikle Davanın Altı İş Günlük Süre İçinde Açılması Gerektiği - Bu Husustaki Eksikliğin Bakanlıktan Davacı Sendikaya Ne Zaman Tebligat Yapıldığı Sorularak Giderilmesi Gerektiği (1)

 • OLUMLU YETKİ TESPİTİNİN İTİRAZINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • OLUMLU ZARARIN SÖZLEŞMENİN FESHİNDE İSTENEMEYECEĞİ (1)

 • OLUMSUZ BİRLEŞTİRME UYUŞMAZLIĞI (2)

 • OLUMSUZ BİRLEŞTİRME UYUŞMAZLIĞININ ÇÖZÜM YERİ (1)

 • OLUMSUZ BİRLEŞTİRME UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ VE YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ İSTEMİ - Sanığın Üzerine Atılı Suçun Niteliğine ve İddianamelerde Olayın Anlatılış Biçimine Göre; Her İki Mahkemenin Dava Dosyaları Arasında Sanık ve Suçu Yönünden Şahsi, Hukuki ve Fiili İrtibat Bulunduğundan Davaların Birlikte Yürütülmesinde Yarar Görüldüğünden - Bitlis 1. Asliye Ceza Mahkemesinde Görülen Dava İle Maden Asliye Ceza Mahkemesinde Görülen Davanın Birleştirilmesi Gerektiği - Maden Asliye Ceza Mahkemesinin Birleştirme Kararının Kaldırılmasına, Davanın Maden Asliye Ceza Mahkemesi Dosyası Üzerinden Yürütülmesi Gerektiği (1)

 • OLUMSUZ DAVA KOŞULU (10)

 • OLUMSUZ DAVA ŞARTI (3)

 • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI (28)

 • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI - Adli, Idari Veya Askeri Yargı Mercilerinden En Az Ikisinin Tarafları, Konusu Ve Sebebi Aynı Olan Davada Kendilerini Görevsiz Görmeleri Ve Bu Yolda Verdikleri Kararların Kesin Veya Kesinleşmiş Olması Gerekir (1)

 • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI DOĞMAMASI SEBEBİYLE DAVA UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ GÖREVİNDE DEĞİLDİR (1)

 • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI İÇİN ADLİ İDARİ ASKERİ YARGI MERCİLERİNDEN EN AZ İKİSİNİN TARAFLARI KONUSU SEBEBİ AYNI OLAN DAVADA KENDİLERİNİ GÖREVSİZ GÖRMELERİ VE KARARLARIN KESİNLEŞMESİ GEREKİR (1)

 • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI KARARI VERİLMESİ - Uyuşmazlığın İncelenebilmesi İçin Yargı Yerlerince Verilen Kararların Kesin veya Kesinleşmiş Olması Gerektiği - Yargı Yolunu Değiştirmeye Yönelik Görevsizlik Kararlarının Temyize Tabi Olduğu - Başvuracağı Kanun Yolu, Süresi, Mercii Yasaya Uygun Olarak Gösterilmeyen Kararın Kesinleşmesinden Söz Edilmesinin Mümkün Olmadığı (1)

 • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI SEBEBİYLE MERCİİ TAYİNİ (1)

 • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞINA KONU KAMU DAVASI (1)

 • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞININ BULUNDUĞUNUN İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ İÇİN ADLİ İDARİ VEYA ASKERİ YARGI MERCİLERİNDEN EN AZ İKİSİNİN TARAFLARI KONUSU VE SEBEBİ AYNI OLAN DAVADA KENDİLERİNİ GÖREVSİZ GÖRMELERİ VE BU YOLDA VERDİKLERİ KARARLARIN KESİN VEYA KESİNLEŞMİŞ OLMASI GEREKİR (2)

 • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞININ BULUNDUĞUNUN İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ İÇİN ADLİ İDARİ VEYA ASKERİ YARGI MERCİLERİNDEN EN AZ İKİSİNİN TARAFLARI KONUSU VE SEBEBİ AYNI OLAN DAVADA KENDİLERİNİ GÖREVSİZ GÖRMELERİ VE BU YOLDA VERDİKLERİ KARARLARIN KESİN VEYA KESİNLEŞMİŞ OLMASI GEREKTİĞİ (1)

 • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ İÇİN YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ GÖREVİ YARGITAY 5. CEZA DAİRESİNE AİTTİR (1)

 • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ İSTEMİNİN ANCAK DAVANIN TARAFLARINCA İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ (1)

 • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ VE YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ İSTEMİ (1)

 • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞININ İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ İÇİN ŞART (1)

 • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞININ İNCELENMESİ (1)

 • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞININ OLUŞABİLMESİ İÇİN TARAFLARI, SEBEBİ VE KONUSU AYNI OLAN DAVADA EN AZ İKİ YARGI MERCİİNCE KENDİLERİNİ GÖREVSİZ GÖREREK VERİLMİŞ VE KESİNLEŞMİŞ GÖREVSİZLİK KARARLARININ BULUNMASI GEREKTİĞİ (1)

 • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞININ OLUŞMAMASI (1)

 • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞININ VARLIĞI - Asliye Hukuk Mahkemesince; Yine Aynı Yargı Düzenindeki İş Mahkemesinin Görevli Olduğundan Bahisle Verilen ve Kesinleşen Görevsizlik Kararı Olduğu - Dosyanın Gönderildiği İş Mahkemesince. Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğundan Bahisle Verilen ve Kesinleşen Görevsizlik Kararının Görev Uyuşmazlığına Konu Edildiği - Oluştuğu İleri Sürülen Görev Uyuşmazlığının Adli Yargı Düzeninde Yer Alan Mahkemeler Arasında Doğduğu - Bu Tür Uyuşmazlıkların Çözümünün Konusuna Göre Bölge Adliye Mahkemeleri veya Yargıtay’ın Görevleri Arasında Bulunduğu (1)

 • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞININ VARLIĞINDAN SÖZ EDEBİLMEK İÇİN ADLİ İDARİ VEYA ASKERİ YARGI YERLERİNDEN EN AZ İKİSİ TARAFINDAN KESİN OLARAK VERİLMİŞ VEYA KESİNLEŞMİŞ GÖREVSİZLİK KARARLARININ BULUNMASI GEREKMEKTEDİR (1)

 • OLUMSUZ İSPAT YÜKÜ (1)

 • OLUMSUZ İŞLEME KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ (1)

 • OLUMSUZ İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • OLUMSUZ SAPTAMA DAVASI (1)

 • OLUMSUZ SİCİL (4)

 • OLUMSUZ SİCİL RAPORU (2)

 • OLUMSUZ SİCİL RAPORUNA İTİRAZ (1)

 • OLUMSUZ SİCİLİ DOĞURAN ETKENLER (1)

 • OLUMSUZ TESPİT DAVASI (3)

 • OLUMSUZ TESPİT İSTEMİNE İLİŞKİN DAVANIN AÇILMASINDAN SONRA İŞVERENİN TEBLİĞ EDİLEN PRİM VE GECİKME ZAMMINI ÖDEMESİ HALİNDE DAVA KENDİLİĞİNDEN İSTİRDATA DÖNÜŞTÜĞÜ (1)

 • OLUMSUZ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ (1)

 • OLUMSUZ YETKİ TESPİTİNİN İPTALİ (2)

 • OLUMSUZ ZARAR (1)

 • OLUMSUZ ZARAR HUKUKEN GEÇERLİ OLMAYAN BİR BORÇ İLİŞKİSİNİN GEÇERLİ OLDUĞUNA İNANMAKTAN DOĞAN ZARARDIR (1)

 • OLUMUSUZ SİCİLE DAYALI SÖZLEŞMENİN FESHİ (1)

 • OLUŞ VE DOSYA İÇERİĞİNE GÖRE SANIĞIN YAKALANDIĞINDA SÖZ KONUSU SİGARALARI SAKLADIKLARI YERİ GÖSTERDİĞİNİN ANLAŞILMASI KARŞISINDA MÜŞTEKİNİN KISMİ İADE NEDENİYLE RIZASININ SORULARAK SONUCUNA GÖRE SANIKLAR HAKKINDA TCK'NIN 168. MADDESİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TARTIŞILMADAN YAZILI ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİ BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR (1)

 • OLUŞAN BANKA ZARARININ İŞLEYECEK FAİZİYLE BİRLİKTE DAVALIDAN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • OLUŞAN BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA SUÇU (1)

 • OLUŞAN HASARIN SALT ALKOLÜN ETKİSİ ALTINDA OLUŞUP OLUŞMADIĞININ DAVALININ OLAYDAKİ KUSUR DURUMUNUN VE ZARAR GÖREN ARAÇTAKİ GERÇEK ZARAR MİKTARININ KONUSUNDA UZMAN BİLİRKİŞİLERCE TESPİT EDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • OLUŞAN HASARIN SALT ALKOLÜN ETKİSİ ALTINDA OLUŞUP OLUŞMADIĞININ SAPTANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • OLUŞAN HASARIN TAHSİLİ İÇİN YAPILAN TAKİBE DAVALININ İTİRAZ ETTİĞİ (1)

 • OLUŞAN HAZİNE ZARARININ TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • OLUŞAN SİNİR HASARININ ORGANLARDAN BİRİNİN İŞLEVİNİN SÜREKLİ ZAYIFLAMASI NİTELİĞİNDE OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI (1)

 • OLUŞAN TRAFİK KAZASI NEDENİYLE AÇILACAK SORUMLULUK DAVALARININ GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE ADLİ YARGI GÖREVLİ OLDUĞUNDAN; MEYDANA GELEN MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN DA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKİR (1)

 • OLUŞAN TRAFİK KAZASI NEDENİYLE AÇILACAK SORUMLULUK DAVALARININ GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU (3)

 • OLUŞAN TRAFİK KAZASI NEDENİYLE AÇILACAK SORUMLULUK DAVALARININ GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU MEYDANA GELEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN BU DAVANIN DA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ (2)

 • OLUŞAN TRAFİK KAZASI NEDENİYLE AÇILACAK SORUMLULUK DAVALARININ GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU MEYDANA GELEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN BU DAVANIN DA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ SONUCUNA VARILMIŞTIR (2)

 • OLUŞAN ZARAR İLE İDARENİN İŞLEM VEYA EYLEMİ ARASINDA NEDENSELLİK BAĞININ BULUNMASI GEREKİR (1)

 • OLUŞAN ZARARDAN DAVALI BANKANIN SORUMLU OLUP OLMAYACAĞININ TESPİTİ (1)

 • OLUŞMAYAN EYLEM NEDENİYLE FESİH (1)

 • OLUŞTUĞU İLERİ SÜRÜLEN GÖREV UYUŞMAZLIĞININ ADLİ YARGI DÜZENİNDE YER ALAN MAHKEMELER ARASINDA DOĞDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN ÇÖZÜMÜ YARGITAYIN GÖREVLERİ ARASINDADIR (1)

 • OLUŞTUĞU İLERİ SÜRÜLEN GÖREV UYUŞMAZLIĞININ İDARİ YARGI DÜZENİNDE YER ALAN MAHKEMELER ARASINDA DOĞDUĞU (1)

 • OLUŞTUĞU İLERİ SÜRÜLEN MADDİ ZARARIN DAVALI ŞİRKET TARAFINDAN ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE ADLİ YARGI YERİ GÖREVLİ BULUNMAKTADIR (2)

 • OLUŞTURDUĞU PROFİL SAYFASINDA ŞEREF VE SAYGINLIĞINI RENCİDE EDEBİLECEK NİTELİKTE MAĞDURENİN AĞZINDAN İFADELER YAZDIĞI (1)

 • OLUŞTURULAN İMAR PARSELLERİNİN TAPU KAYITLARININ YOLSUZ TESCİL STATÜSÜNE DÜŞTÜĞÜ (1)

 • ON ALTI YAŞINDAKİ GENCİN AĞABEYİ TARAFINDAN CEZALANDIRILMA GAYESİ İLE SAÇLARININ KESİLMESİNİN KÖTÜ MUAMELE SUÇUNU TEŞKİL ETTİĞİ - On Altı Yaş İçerisinde Bulunan ve Bu Tarihte Evinden Kaçarak Bir Süre Arkadaşlarıyla Birlikte Otellerde ve Başka Evlerde Kalan Mağdurun, Suç Tarihinde Tesadüfen Bir Pazar Yerinde Ağabeyi Olan Sanık Tarafından Görülerek Birlikte Yaşadıkları Eve Götürüldüğü - Mağdurun Evden Kaçmasına Sinirlenen Sanığın Bir Daha Yapmasın Diye Mağdurun Saçlarını Makas Kullanarak Rastgele Kestiği - Her Ne Kadar Suça Konu Eylem Mağdurun Vücut Bütünlüğüne Müessir Olarak Gerçekleştirilmiş ve Mağdurda Bedeni Bir Zararı Mevcut İse de Eylemin Mağdurun Vücuduna Acı Vermediği - Ruh Sağlığının ya da Algılama Yeteneğinin Bozulduğundan Bahsedilememesi Nedeniyle Kasten Yaralama Suçunun Oluşmadığı - Ancak Failin Kız Kardeşini Cezalandırmaya Matuf Olarak Merhamet, Acıma ve Şefkatle Bağdaştırılamayacak Nitelikteki Davranışının Sonuçları İtibarıyla da Uzunca Bir Süreye Yayılması Nedeniyle Kötü Muamele Suçunu Oluşturduğu (1)

 • ON BEŞ GÜNDE BİR GÜN İZİN VERİLDİĞİ ON İKİ GÜNLÜK YILLIK İZNİNİN KULLANDIRILMADIĞI BELİRTEREK İHBAR VE KIDEM TAZMİNATIYLA YILLIK İZİN ÜCRETİ FAZLA MESAİ ÜCRETİ ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ON BEŞ YIL VE DAHA FAZLA HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARA DAİR HÜKÜMLER DIŞINDA KALAN KARARLARDA SÜRE VE İSTEK ŞARTLARINA UYGUN TEMYİZ DAVASI AÇILMAMIŞSA HÜKMÜN YARGITAYCA İNCELENMESİ İMKANSIZDIR (1)

 • ON BEŞ YILLIK YARGILAMA SÜRESİ MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKINI İHLAL ETMİŞTİR (1)

 • ON BİR SAAT VE AŞAN ÇALIŞMALARDA İŞÇİNİN ARA DİNLENMESİNİN 1, 5 SAAT OLACAĞI (1)

 • ON DÖRT YAŞLARINDA OLAN BAŞVURAN VE KIZ ARKADAŞININ CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞADIĞI (1)

 • ON GÜN İÇİNDE YETERLİ MAL BEYAN EDİLMEMESİ DURUMUNDA YAPILACAK HACİZ İŞLEMİ ALACAK MİKTARINI AŞACAK VEYA KAMU HİZMETİNİ AKSATACAK ŞEKİLDE YAPILAMAZ (2)

 • ON GÜNDEN AZ YILLIK İZNİN DAVACININ İSTEMİ İLE KULLANDIRILDIĞI (1)

 • ON GÜNLÜK SÜRENİN HESABINDA TEBLİĞ EDİLEN GÜN DİKKATE ALINMAZ VE SÜRENİN SON GÜNÜ RESMİ TATİL GÜNÜNE RASTLARSA SÜRE TATİLİ TAKİP EDEN GÜNDE BİTER (1)

 • ON GÜNLÜK ÜCRETİ AŞAN ZARARA SEBEBİYET (1)

 • ON İKİ AYLIK ORTALAMAYA AİT ÜFE ORANINI GEÇMEYECEK ŞEKİLDE KİRA ARTIŞI İSTEMİ - Davalı Borçlu Süresinde Verdiği İtiraz Dilekçesi İle Borcu Bulunmadığını Belirttiği – Belirli Yıllar İçin Aylık Kira Bedelinin Belirtilen Kadar Olduğunu Belirttiği - Üfe Oranından Fazla Kira Artışı Yapılamayacağını Belirterek Borca ve Kira Miktarına İtiraz Ettiği - Davalı Borçlu İtirazında Aylık Kira Miktarına Açıkça İtiraz Ettiğine ve Kira Sözleşmesinde Kira Artış Oranına Dair Düzenlemenin Yer Aldığı - Mahkemece Konusunda Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği - Belirli Dönemlerde Ödenen Aylık Kira Miktarına On İki Aylık Ortalamaya Ait Üfe Oranını Geçmeyecek Şekilde Artış Uygulanması Gerektiği - Takip Konusu Aylara Ait Ödenmesi Gereken Aylık Kira Miktarı Bulunup Sonucuna Göre Alacak ve Tahliye Yönünden Karar Verilmesi Gerektiği - Bu Hususlar Üzerinde Durulmadan Kira Sözleşmesinin Hususi Şartlar Bölümünün İlgili Maddesinde Yer Alan Artış Şartı Uygulanmak Suretiyle Aylık Kira Miktarı Hesaplanarak Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı (1)

 • ON İKİ YAŞINI DOLDURMAYAN SANIK (1)

 • ON NUMARALI YAĞI AKARYAKIT OLARAK KULLANMAK ÜZERE KAMYON VE OTOBÜS İŞLETMELERİNE SATTIĞI (1)

 • ON SEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK İŞÇİLER İÇİN RAPOR (1)

 • ON SEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK HAKKINDA TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAYACAĞI (1)

 • ON SEKİZ YAŞINI DOLDURMAYAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDAKİ DURUŞMALARIN KAPALI YAPILMASI VE HÜKMÜN DE KAPALI DURUŞMADA AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ON SEKİZ YAŞINI TAMAMLAMAMIŞ OLAN MAĞDURA VEKİL GÖREVLENDİRİLMEDEN YARGILAMAYA DEVAMLA HÜKÜM KURULMASININ HATALI OLDUĞU (1)

 • ON SENEDEN FAZLA SÜRE İÇİN YAPILAN İŞ SÖZLEŞMESİ (1)

 • ON VEYA DAHA FAZLA İŞÇİNİN İŞİNE SON VERME HALİNDE UYGULANACAK CEZA (1)

 • ON YIL SÜRELİ AYLIK 3300 TL BEDELLİ KİRA SÖZLEŞMESİ HUSUSUNDA UYUŞMAZLIK BULUNMAMAKTADIR (1)

 • ON YIL SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ İLE ALTI AYLIK KİRA BEDELİ 21.000 TL NİN PEŞİN ÖDENDİĞİ KONUSUNDA TARAFLAR ARASINDA BİR UYUŞMAZLIK BULUNMAMAKTADIR (1)

 • ON YIL SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ KONUSUNDA TARAFLAR ARASINDA BİR UYUŞMAZLIK BULUNMAMAKTADIR (1)

 • ON YIL SÜRESİNCE HİÇ İZİN KULLANILMAMASININ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLDUĞU HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ KAPSAMINDA İŞÇİNİN BEYANINI ALMASININ GEREKMESİ - Bilirkişi Raporunda Davalı İşverende 10 Yılı Aşkın Çalışması Olduğu Tespit Edilen Davacının Tüm Çalışma Süresi Boyunca Hiç İzin Kullanmadığının Kabul Edildiği - Davacının 10 Yıl Boyunca Yıllık Ücretli İzin Kullanmadan Çalışması Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi Çerçevesinde; Mahkemece, Davacı Asil Çağrılarak Çalışma Süresi Boyunca Yıllık İzin Kullanıp Kullanmadığı Konusundaki Beyanının Alınmasından Sonra Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ON YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (4)

 • ON YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇİNDE AÇILAN TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ (1)

 • ON YILLIK SÜRE (1)

 • ON YILLIK SÜRE İÇİNDE AÇILAN ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ DAVASI (1)

 • ON YILLIK SÜRE İÇİNDE AÇILAN ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ EDİLMESİ (1)

 • ON YILLIK SÜRE İÇİNDE AÇILAN ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ VE TAPU KÜTÜĞÜNE KONULAN ŞERHLERİN SİLİNMESİ İSTEMİ (1)

 • ON YILLIK SÜRE İÇİNDE AÇILAN ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ VE TESCİL İSTEMİ (1)

 • ON YILLIK SÜRE İÇİNDE AÇILAN ORMAN KADASTROSUNUN İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ (2)

 • ON YILLIK UZAMA SÜRESİ SONUNDA KİRAYA VEREN BU SÜREYİ İZLEYEN HER UZAMA YILININ BİTİMİNDE EN AZ ÜÇ AY ÖNCE BİLDİRİMDE BULUNMAK KOŞULUYLA HERHANGİ BİR SEBEP GÖSTERMEKSİZİN SÖZLEŞMEYE SON VEREBİLECEĞİ (1)

 • ON YILLIK UZAMA SÜRESİ SONUNDA KİRAYA VEREN BU SÜREYİ İZLEYEN HER UZAMA YILININ BİTİMİNDEN EN AZ ÜÇ AY ÖNCE BİLDİRİMDE BULUNMAK KOŞULUYLA HERHANGİ BİR SEBEP GÖSTERMEKSİZİN SÖZLEŞMEYE SON VEREBİLİR (1)

 • ON YILLIK UZAMA SÜRESİNİN DOLMASI NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ - 15.03.2000 Başlangıç Tarihli, İki Yıl Süreli Kira Sözleşmesi Sonrasında Taraflar Arasında En Son 15.03.2013 Başlangıç Tarihli ve Bir Yıl Süreli Kira Sözleşmesi Düzenlendiği - On Yıllık Uzama Süresinin 15.03.2014 Tarihi İtibariyle Başlayacağı - Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ON YILLIK UZAMA SÜRESİNİN DOLMASI NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİ (1)

 • ON YILLIK UZAMA SÜRESİNİN DOLMASI NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİ - Hükmün Kendi İçinde Çelişki Oluşturacak Şekilde Gerekçe Kısmında Dosyadan Bağımsız Bir Kira Sözleşmesinden Sözedilerek Kiralanan Yere Ait Olmayan Yerden Tahliye Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı - Mahkemece Bozmadan Önceki Kararla Bağlı Olmaksızın Çelişkiyi Kaldırmak Suretiyle Vicdani Kanaatine Göre Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerekmiştir (1)

 • ON YILLIK UZAMA SÜRESİNİN DOLMASI NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİ - Kiralanan Paylı Mülkiyete Konu İse Pay ve Paydaş Çoğunluğunun Sağlanması, Elbirliği Halinde Mülkiyete Konu Teşkil Ediyorsa Tüm Ortakların Davaya Katılmaları Gerektiği - Pay ve Paydaş Çoğunluğu Yargılama Sırasında Sağlanabilir İse de İhtarnamedeki Eksikliğin Sonradan Tamamlanamayacağı - Fesih İhbarının Pay ve Paydaş Çoğunluğu Tarafından Yapılmadığı Nazara Alınmaksızın Karar Verilemeyeceği (1)

 • ON YILLIK UZAMA SÜRESİNİN DOLMASI NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİ - Her Uzama Yılının Bitiminden En Az Üç Ay Önce Bildirimde Bulunmak Koşuluyla Herhangi Bir Sebep Göstermeksizin Sözleşmeye Son Verilebileceği (1)

 • ONALIM HAKKINDAN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ (1)

 • ONALTI YAŞI DOLDURMUŞ OLMAK (1)

 • ONALTI YAŞINI DOLDURMAMIŞ KİŞİYE EVLENME İZNİ VERİLMESİ (1)

 • ONALTI YAŞINI DOLDURMAYAN KÜÇÜĞÜN EVLENMESİNE İZİN VERİLMESİ (2)

 • ONALTI YAŞINI DOLDURMUŞ ÇOCUKLARIN EVLENMESİ (1)

 • ONALTI YAŞINI DOLDURMUŞ OLANLARIN EVLENMESİ (1)

 • ONALTI YAŞINI DOLDURMUŞ OLMA (3)

 • ONALTI YAŞINI DOLDURMUŞ OLMA ŞARTI (2)

 • ONAMA (1)

 • ONAMA HALİNDE YETKİSİZ TEMSİLİN HÜKMÜ (19)

 • ONAMA HARCI (1)

 • ONAMA İLAMINDAN SONRA DAVADAN FERAGAT EDİLDİĞİ (1)

 • ONAMA KARARI (1)

 • ONAMA KARARINDAN SONRA DAVACININ ÖLDÜĞÜ - Davalının Mahkemece Verilen Boşanma Kararı Kesinleşmeden Öldüğü - Evlilik Birliğinin Ölümle Sona Erdiği - İlk İnceleme Sırasında Bu Husus Bilinmediğinden Davacı Kadının Bu Yöne İlişkin Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gerektiği - Onama Kararının Kaldırılması Gerektiği - Boşanma Davasının Konusu Kalmadığından Bu Hususta Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği (1)

 • ONAMA KARARININ BİLDİRİMİ (3)

 • ONAMA KARARLARINDA ATIF YAPILAN KARARININ TAMAMININ VEYA ÖZETİNİN YER ALMASI TALEBİYLE BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ONAMAMA HALİNDE YETKİSİZ TEMSİLİN HÜKMÜ (3)

 • ONAMANIN AÇIKCA BELİRTİLMEMESİ (1)

 • ONARIM GİDERİNİN TAHSİLİ (1)

 • ONARIM GİDERLERİNDEN KAT MALİKLERİNİN SORUMLULUĞU (1)

 • ONARIM İÇİN BAĞIMSIZ BÖLÜME GİRİLMESİNE İZİN VERİLMESİ (1)

 • ONARIM İÇİN BIRAKILAN ARACIN SEBEP OLDUĞU ZARAR (1)

 • ONARIM İÇİN HARCANAN BEDELİN FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ONARIM İÇİN İZİN VERİLMESİ (1)

 • ONARIM İŞİ İHALESİNİN YETERLİ REKABET OLUŞMADIĞI GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - İhalede İki İstekli Tarafından Teklif Verildiği - Tek Geçerli Teklifin de Davacı İş Ortaklığına Ait Olduğu - Uyuşmazlık Konusu İhalede Yeterli Rekabet Koşullarının Gerçekleşmediği - İdareye Verilen Takdir Yetkisinin Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Göz Önünde Bulundurularak Kullanıldığı - Aksi Yönde Kullanıldığına İlişkin Herhangi Bir Bilgi ve Belgenin de Olmadığı - İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı (1)

 • ONARIM MASRAFLARI RİZİKONUN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHTEKİ TAŞITIN DEĞERİNİ AŞAR YA DA TAŞIT ONARIM KABUL ETMEZ İSE TAŞIT TAM HASARA UĞRAMIŞ SAYILIR (1)

 • ONARIM MASRAFLARI, RİZİKONUN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHTEKİ TAŞITIN DEĞERİNİ AŞAR YA DA TAŞIT ONARIM KABUL ETMEZ İSE, TAŞIT TAM HASARA UĞRAMIŞ SAYILIR (1)

 • ONARIM VE GÜÇLENDİRME HARCAMALARI (1)

 • ONARIM VE İYİLEŞTİRME BEDELİ (2)

 • ONAY (1)

 • ONAY İMZASININ BORÇLUYA AİT OLMAMASI (1)

 • ONAY MAKAMI (1)

 • ONAY TARİHİNDE HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI KADROLARINDA BULUNANLARIN GÖREVLERİNİN SONA ERECEĞİ ARAŞTIRMACI KADROLARINA ATANMIŞ SAYILACAĞI (1)

 • ONAY/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ONAYI ALINMADAN MOTORUN SÖKÜLDÜĞÜ YAPILAN İŞLEMLERİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU VE ÜCRET TALEBİNİN HAKSIZ OLDUĞU İDDİASI (1)

 • ONAYLANMIŞ PLANLARDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER (1)

 • ONAYLI ASLI VE TERCÜMESİ (1)

 • ONAYLI MİMARİ PROJE (1)

 • ONAYLI MİMARİ PROJEDE ÇATI OLMADIĞININ ANLAŞILMASI HALİNDE İSE SADECE PROJEYE UYGUN ONARIMLAR YÖNÜNDEN SORUMLU OLUP AYKIRI KISIMLAR İÇİN SORUMLU OLMAYACAĞI DİKKATE ALINMADAN YETERLİ İNCELEME VE ARAŞTIRMA YAPILMADAN ÇATI TAMİR BEDELİNİN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR (1)

 • ONAYLI MİMARİ PROJESİNE AYKIRI DEĞİŞİKLİKLERİN ESKİ HALE GETİRİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ONAYLI MİMARİ PROJESİNE AYKIRI YAPILAN İMALATLARIN ESKİ HALE GETİRİLMESİ TALEBİ (1)

 • ONAYLI MİMARİ PROJEYE AYKIRI DEĞİŞİKLİKLER (2)

 • ONAYLI MİMARİ PROJEYE AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ONAYLI MİMARİ PROJEYE UYGUN HALE GETİRME (1)

 • ONAYLI MİMARİ PROJEYE VE VAZİYET PLANINA AYKIRI OLARAK YAPILAN TÜM YAPILARIN YIKILARAK ESKİ HALE GETİRİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ONAYLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNİN GETİRTİLMESİ (1)

 • ONAYLI ORMAN TAHDİT ÖRNEĞİ (1)

 • ONAYLI TADİLAT PROJESİ (1)

 • ONAYLI TADİLAT PROJESİ ALINMAMASI (1)

 • ONAYSIZ BELGELERİN HIRSIZLIK SUÇUNDA MADDİ GERÇEĞE ULAŞILMASI AÇISINDAN ASLI BULUNAN BELGELERDEN FARKLI BİR KATKI SAĞLAMAYACAĞI (1)

 • ONAYSIZ EKSPERTİZ RAPORU FOTOKOPİSİNE DAYANILARAK KARAR VERİLMESİ (1)

 • ONAYSIZ FOTOKOPİ BELGELERİN KANIT SAYILIP SAYILMAYACAĞI (1)

 • ONAYSIZ FOTOKOPİ NİTELİĞİNDE OLUP SURET BELGE ÖZELLİĞİ TAŞIMAYAN BELGENİN HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYACAĞI - Fotokopi Üzerinden Yapılan Bilirkişi İncelemesinin Hükme Esas Alınamayacağı (1)

 • ONAYSIZ FOTOKOPİ ŞEKLİNDEKİ TUTANAKLARA DAYANARAK HÜKÜM KURULMASI (1)

 • ONAYSIZ FOTOKOPİDEN İBARET BELGE (1)

 • ONAYSIZ FOTOKOPİDEN İBARET HAZIRLIK SORUŞTURMA EVRAKI (1)

 • ONAYSIZ FOTOKOPİDEN OLUŞAN EVRAKA DAYANARAK HÜKÜM KURULMASI (1)

 • ONAYSIZ FOTOKOPİDEN OLUŞAN İFADE TUTANAĞININ ASLI YA DA ONAYLI SURETLERİ DOSYA İÇERİSİNDE BULUNDURULMADAN ONAYSIZ FOTOKOPİ NİTELİĞİNDEKİ SURETLERİ İLE YETİNİLEREK CMK'NIN 169. MADDESİNE AYKIRI DAVRANILMASI BOZMAYI GEREKTİRİR (1)

 • ONAYSIZ FOTOKOPİLERİ İLE YETİNİLEREK YARGILAMAYA DEVAMLA HÜKÜM KURULMASI (1)

 • ONBEŞ YAŞIN İKMAL EDİLMEMESİ (1)

 • ONBEŞ YAŞINDAN KÜÇÜĞE YAPILAN TEBLİGAT (1)

 • ONBEŞ YAŞINI DOLDURAN KÜÇÜK (1)

 • ONBEŞ YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLAN SANIK (1)

 • ONBEŞ YAŞINI DOLDURMAYAN KÜÇÜKLER HAKKINDA TEDBİR VE CEZALAR (1)

 • ONBEŞ YAŞINI DOLDURMUŞ OLMA (1)

 • ONBEŞ YAŞINI İKMAL ETME (1)

 • ONBEŞ YAŞINI TAMAMLAMAMIŞ ÇOCUKLARA KARŞI YAPILAN HER TÜRLÜ CİNSEL DAVRANIŞI RIZALARI OLSA BİLE ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU KAPSAMINDA OLDUĞU (1)

 • ONBEŞ YAŞINI TAMAMLAMAMIŞ OLAN MAĞDUREYLE ZİNCİRLEME ŞEKİLDE RIZASIYLA CİNSEL İLİŞKİDE BULUNAN SANIĞIN ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREKİR (1)

 • ONBEŞ YIL FİİLEN ÇALIŞMIŞ OLMA ŞARTI (1)

 • ONBEŞ-ONSEKİZ YAŞ GRUBUNDA BULUNAN SANIKLARA MÜDAFİ TAYİNİ (1)

 • ONBİR AY SÜRE İLE ÜCRETİNDEN KESİNTİ YAPILDIĞI İDDİASI (1)

 • ONBİR AYI BULAN ÇALIŞMALAR ARTIK MEVSİMLİK OLMAKTAN ÇIKMAKTA OLUP SADECE MEVSİMLİK ÇALIŞMA DAHİ OLSA ONBİR AYI AŞAN ÇALIŞMALAR İÇİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKININ DOĞDUĞU (1)

 • ONBİR AYLIK EYLEMLİ BİRLİKTELİK SIRASINDA KOCADAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE CİNSEL İLİŞKİNİN GERÇEKLEŞMEDİĞİ İDDİASI (1)

 • ONBİR SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARDA ARA DİNLENME SÜRESİNİN BİR BUÇUK SAAT KABUL EDİLEREK HESAPLAMA YAPILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ONBİR YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK (2)

 • ONDAN FAZLA İŞÇİNİN İŞİNE SON VERME (1)

 • ONDÖRT YAŞIN BİTİRİLMESİ (1)

 • ONLİNE OYUN KARAKTERİNİN ÇALINMASI - Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilip Bundan da Yarar Sağlanmasının Ekonomik Değer Taşısa Dahi Veriyi Taşınır Mal Haline Getirmeyeceği - Suçun Sübutu Halinde Eylemin Sistemi Engelleme Bozma Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçunu Oluşturacağı - Eylemin Sübutu Halinde Tek Suç Oluşturacağı (1)

 • ONMED TIBBİ ÜRÜNLER PAZ. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. BAŞVURUSU (1)

 • ONSEKİZ GROS TONİLATODAN UFAK YAPILAR ÜZERİNDE İPOTEK TESİS OLUNAMAYACAĞI (1)

 • ONSEKİZ YAŞ KÜÇÜK OLMA ŞARTI (1)

 • ONSEKİZ YAŞIN İKMAL EDİLMEMESİ (4)

 • ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜĞÜN KANUNİ TEMSİLCİSİNİN RIZASI OLMADAN BORÇLANAMAMASI (1)

 • ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞIN DURUMU (1)

 • ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK HAKKINDA ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNDAN AÇILAN KAMU DAVASINDA İTİRAZ KONUSU KURALIN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞU VE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR HAKKINDA HÜKMEDİLEN KISA SÜRELİ HAPİS CEZALARININ SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVRİLMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU (1)

 • ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜKLERE TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASI (1)

 • ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN KAHVEHANEYE GİRMELERİ YASAKLANMIŞ OLDUĞUNDAN, MAHKEMECE, SANIĞIN BELİRLİ SÜRELER İLE KAHVEHANELERE GİTMEKTEN YASAKLANMASI ŞEKLİNDE VERİLEN TEDBİRİN UYGULANMASININ KANUNEN MÜMKÜN OLMADIĞI (1)

 • ONSEKİZ YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK (1)

 • ONSEKİZ YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLAN SANIK (1)

 • ONSEKİZ YAŞINI DOLDURMAMIŞ VE MÜMEYYİZ OLMAYAN KİŞİLERDEN ORGAN VE DOKU ALINMASININ YASAKLANMIŞ OLDUĞU (1)

 • ONSEKİZ YAŞINI DOLDURMAYAN SANIĞIN TEMYİZDEN VAZGEÇME İRADESİ (2)

 • ONUN İÇİN, KİŞİLİK HAKLARINI İHLAL EDEN FİİLLE TAZMİNAT MİKTARI ARASINDA MAKUL BİR ORANIN BULUNMASI GEREKİR (1)

 • ONUR KIRICI CEZA VE İŞLEMLERE MARUZ KALDIĞI SABİT OLDUĞU HÂLDE TAZMİNAT TALEBİ DEĞERLENDİRİLİRKEN BU DURUMUN AYİM TARAFINDAN DİKKATE ALINMADIĞI (1)

 • ONUR KIRICI DAVRANIŞ (1)

 • ONUR KIRICI DAVRANIŞ SEBEBİYLE BOŞANMA (1)

 • ONUR KIRICI İTHAM (1)

 • ONUR KIRICI SÖZLER SÖYLEME (1)

 • ONUR URBAY BAŞVURUSU (1)

 • ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞI İNCİTİCİ DEĞER YARGISI İÇEREN SÖZLER (1)

 • ONURHAN ÇAKMAK VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (1)

 • ONYEDİ YAŞIN DOLDURULMASI GEREĞİ (1)

 • ONYEDİ YAŞINI DOLDURMUŞ OLMA ŞARTI (1)

 • OPERASYONDA GÜÇ KULLANIMININ MUTLAK ZORUNLU OLDUĞUNUN İSPATLANAMAMASI NEDENİYLE YAŞAM HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • OPERATÖR KAYITLARI VE USER ID EŞLEŞTİRMESİ DOĞRU YAPILABİLEN KİŞİLERİN GERÇEK BYLOCK KULLANICISI OLDUKLARININ KABULÜ GEREKİR - Bylock Kullanıcılarının Tespitleri Açısından Operatörler Tarafından Tutulan Cgnat (his) Kayıtları Bir Çeşit Üst Veridir - Cgnat Kayıtları Özet Veriler Olması Nedeniyle Bir İz ve Emare Niteliğinde Olduğundan Tek Başına Kişinin Gerçek Bylock Kullanıcısı Olduğunu Göstermez - Kişiler İradeleri Dışında Bylock Sunucularına Yönlendirilmiş Olabilirler (1)

 • OPSİYONLU TEKLİF (1)

 • OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN’A AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİNDE GÖREVLİ MAHKEME - Adli Yargı Yerinin Görevli Olduğu (1)

 • OPUZ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ORAN KAVRAMININ VERGİNİN ASLİ UNSURLARINDAN BİRİ OLDUĞU (1)

 • ORAN KURULMAK SURETİYLE SATIŞ BEDELİNİN PAYLAŞTIRILMASI (1)

 • ORAN KURULMASI (1)

 • ORANIN KESİNLEŞMESİ (1)

 • ORANINDA AYLIKTAN KESME CEZASI VE KINAMA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ (1)

 • ORANSIZLIK BELİRLENMESİNDE TAPU KAYDINDAKİ İPOTEK VE HACİZ MİKTARLARININ DA GÖZÖNÜNDE TUTULMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ORANTILILIK İLKESİ (11)

 • ORANTILILIK İLKESİ DEĞERLENDİRİLMEDEN TUTANAK TARİHİNDEN SONRA DA İNŞAATA DEVAM ETMELERİ ŞEKLİNDEKİ GEREKÇEYLE TEMEL ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZANIN ALT SINIRININ ÖLÇÜSÜZ VE ORANTISIZ BİÇİMDE AŞILMAK SURETİYLE 4 YIL OLARAK BELİRLENMESİ (1)

 • ORANTILILIK İLKESİ GEREĞİ ARAÇ İLE ÇALINAN MALIN DEĞERİNİN ORANTILI OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLEREK MÜSADERE KARARININ İŞLENEN HIRSIZLIK SUÇUNA NAZARAN DAHA AĞIR VE HAKKANİYETE AYKIRI SONUÇLAR DOĞURUP DOĞURMAYACAĞI HUSUSLARININ TARTIŞILMASI GEREKİR (1)

 • ORANTILILIK İLKESİNE AYKIRI DAVRANILMASI (1)

 • ORANTILILIK İLKESİNE AYKIRI OLACAK ŞEKİLDE TAKDİRDE HATAYA DÜŞÜLÜP SANIK HAKKINDAKİ CEZANIN ALT SINIRDAN BELİRLENMESİ (1)

 • ORANTILILIK İLKESİNE AYKIRI OLARAK TEMEL HAPİS CEZASININ ALT SINIRDAN FAZLACA UZAKLAŞILARAK SEKİZ YIL OLARAK BELİRLENDİĞİ (1)

 • ORANTILILIK İLKESİNE AYKIRI OLARAK TEMEL HAPİS CEZASININ ALT SINIRIN ÜZERİNDE BELİRLENMESİ (1)

 • ORANTILILIK İLKESİNE AYKIRILIK (1)

 • ORANTILILIK ÖLÇÜTÜ (1)

 • ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLERDEN SORUMLU İL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVLERİNE ATANMASINA YÖNELİK İŞLEMLERİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPANIN ATAMA İŞLEMİNİN İPTAL EDİLDİĞİ (1)

 • ORDU İLİNE ATAMASININ YAPILMASI YÖNÜNDEKİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN ORDU VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ORDU VE ZABITA HİZMETLERİNDE MALUL OLANLARA MAHSUS BAĞLANA AYLIK (1)

 • ORDUDA ASTSUBAY OLARAK ÇALIŞAN BAŞVURAN YANLIŞLIKLA VURULMUŞ VE CİDDİ BİR ŞEKİLDE YARALANMIŞTIR (1)

 • ORDUDA GÖREV YAPAN BAZI GENERALLERİN BALYOZ DAVASINDA SANIK OLMALARINA RAĞMEN EMEKLİYE SEVKEDİLMEDİKLERİNİ KENDİSİNİN EMEKLİYE SEVKEDİLMESİNİN AYRIMCILIK TEŞKİL ETTİĞİ ŞİKAYETİ (1)

 • ORDUDAKİ GÖREVİNDEN AYIRMA İŞLEMİNİN SÖZLEŞME’NİN 9. MADDESİNDE GÜVENCE ALTINA ALINAN ÖZGÜRLÜKLERLE BAĞDAŞMADIĞI (1)

 • ORDUDAN İHRAÇ EDİLMESİNİ HAKLI KILACAK HERHANGİ BİR DİSİPLİN VEYA CEZAİ SORUŞTURMAYA TABİ TUTULMADIĞI (1)

 • ORGAN (1)

 • ORGAN EKSİKLİĞİ (1)

 • ORGAN VEYA TEMSİLCİNİN DAVRANIŞINDAN DOLAYI KABAHATTEN SORUMLULUK (1)

 • ORGANİK BAĞ (2)

 • ORGANİK BAĞ İLİŞKİSİ - Organik Bağ İlişkisinde İşveren Sıfatı Olan Tüzel Kişinin, İşçinin İş Sözleşmesinden veya İş Kanunundan Doğan Haklarını Kullanmasının Engellenmesi İçin Temsilde Farklı Kişiliklere Yer Verdiği - Bu Durumda Tüzel Kişinin Bağımsızlığının Sınırlanacağı ve Organik Bağ İçinde Olunan Kişi İle Özdeş Kabul Edileceği (1)

 • ORGANİK BAĞIN BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ORGANİK BAĞIN DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK NEDENİYLE MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK İÇİN YETERLİ OLDUĞU - Çalışma Hayatında İşçinin Asıl İşverenin Dışında Başka İşverenlere de Hizmet Verdiği, Yine İşçinin Bilgisi Dışında Olmakla Beraber Esasında Birbiri İle Bağlantısı Olan İşverenlerin İşlerini İfa Ettiğinin de Bir Hakikat Olduğu - Bu Gibi Durumlarda, Şirketler Arasında Organik Bağdan Söz Edileceği - Organik Bağda İşçinin Birden Fazla İşverene İş Görme Edimi Yerine Getirmesine Gerek Olmadığı - İşverenlerin Kanuna Karşı Hilesi veya Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışının Bulunduğu - Salt Birlikte İstihdamın veya Organik Bağın Tespitinin Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk İçin Yeterli Olduğu - Davalı Gayrimenkul Şirketi İle Diğer Gayrimenkul Şirketinin Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Şirket Faaliyet Konularının, Kaza Tarihindeki Şirket Adreslerinin Aynı Olduğu - Şirket Yetkililerinin Bir Kısmının da Ortak Olduğu - Davalı Gayrimenkul Geliştirme Yapım Şirketinin de Hükmedilen Tazminatlardan Diğer Davalılar İle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu (1)

 • ORGANİZE İNSAN KAÇAKÇILIĞI (1)

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ GAYRİMENKULLERİN İCRA YOLUYLA SATIŞI (1)

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE TANINAN YETKİ (1)

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLİĞİNE SAHİP OLDUĞU VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNCE TESİS EDİLEN İŞLEMLERİN YARGISAL DENETİMİNİN ADLİ YARGI YERLERİNCE YAPILACAĞININ AÇIK OLDUĞU (1)

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN TEDARİKÇİSİNİ SEÇME HAKKI (1)

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (3)

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 3. OLAĞAN GENEL KURULUNDA ALINAN KARAR GEREĞİ DAVACI KURUMDAN İSTENEN YÖNETİM AİDATININ İPTALİ VE İHTİRAZİ KAYITLA ÖDENEN YÖNETİM AİDATININ İADESİ İSTEMİ (1)

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET KARARLARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN ARSALARIN METREKARE BİRİM DEĞERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TAKDİR KOMİSYONU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN FABRİKANIN SATIŞI (1)

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN LPG İKMAL İSTASYONUNUN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BULUNMADIĞINDAN KESİLEN CEZANIN İPTALİ İSTEMİ - Davalının Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olması Nedeni İle Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği (1)

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN SATILMASI ÜZERİNE ARSA SATIŞ DEĞERİ ÜZERİNDEN ALINAN HİZMET BEDELİNİN GERİ İADESİ İSTEMİ (1)

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN VE 1993 YILINDA İNŞAATI BİTİRİLEN FABRİKA İÇİN GENEL BEYAN DÖNEMİNDE VERİLEN BEYANNAME NEDENİYLE 1994 YILI İÇİN TAHAKKUK ETTİRİLEREK TAHSİL EDİLEN EMLAK (BİNA) VE EK GAYRİMENKUL VERGİSİNİN YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE İADESİ İSTEMİ (1)

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE ÇALIŞMA (1)

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE KALAN TAŞINMAZ (2)

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ DÖKÜMCÜLER SİTESİNDE BULUNAN İŞYERİNDEKİ HIRSIZLIK İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI İHLALİ SUÇ (1)

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDEKİ FABRİKADA ÇALIŞTIĞI DAVACININ İŞİNE HAKSIZ OLARAK SON VERİLDİĞİ İDDİASI (1)

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ TAŞINMAZIN SATIŞI (1)

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ YAPI (1)

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE TANINAN VERGİ MUAFİYETİ (1)

 • ORGANLAR KUSURLARINDAN DOLAYI AYRICA KİŞİSEL OLARAK SORUMLUDURLAR (1)

 • ORGANLARDA KAYBA NEDEN OLACAK ŞEKİLDE TOPLAMDA İKİ KEZ YARALAMA OLAYINDA ÜST SINIRDAN CEZA VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ORGANLARDAN VE DUYULARDAN BİRİNİN İŞLEVİNİ SÜREKLİ YİTİRİLMESİNE SEBEBİYET VERECEK NİTELİKTE YARALADIĞI (1)

 • ORGANLARIN SORUMLULUĞU (1)

 • ORHAN - TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ORHAN ASLAN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ORHAN ÇAÇAN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ORHAN GÜREL BAŞVURUSU (1)

 • ORHAN KILIÇ BAŞVURUSU (1)

 • ORHAN KUR/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ORHAN PALA BAŞVURUSU (1)

 • ORHAN ŞENSOY VE AYHAN TİMUÇİN ŞENSOY/ TÜRKİYE (1)

 • ORHAN YÜKSEL BAŞVURUSU (1)

 • ORİJİNAL ESER SAHİBİNİN İZNİ GEREKEN DURUMLAR (1)

 • ORİMPEKS MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. VE ADİL ORGUNER/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ORJİNAL PARÇALAR KULLANILARAK ARACIN TAMİR BEDELİ BELİRLENDİKTEN SONRA ARACIN MODELİ ONARIM İŞLEMİ KULLANILAN PARÇALARIN SAYISI VE ÖZELLİĞİNE GÖRE ARAÇTA MEYDANA GELEN KIYMET KAZANMA TENZİLİNİN ONARIM GİDERİNDEN MAHSUBU İLE GERÇEK ZARARIN TESBİT EDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ORMA İÇİ AÇIKLIKLARIN ÖZEL MÜLKE DÖNÜŞTÜRÜLEMEMESİ (1)

 • ORMAN (4)

 • ORMAN AĞAÇLARININ KESİLMESİ (1)

 • ORMAN ALANI (2)

 • ORMAN ALANI DIŞINDA BIRAKILAN TAŞINMAZ (2)

 • ORMAN ALANI DIŞINDA BIRAKILDIĞINI İLERİ SÜREREK BU ALANIN ORMAN SINIRLARI İÇİNE ALINARAK ORMAN NİTELİĞİ İLE HAZİNE ADINA TAPUYA TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • ORMAN ALANI İÇİNDE DİRİ ORMAN ÖRTÜSÜ TEMİZLEME (1)

 • ORMAN ALANINA EV YAPMAK (1)

 • ORMAN ALANINDA DARALMA OLDUĞUNU BELİRTEREK DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ORMAN ALANINDA TAMAMEN YADA KISMEN YANAN AĞAÇLARDA MEYDANA GELEN DEĞER KAYBI (1)

 • ORMAN ALANINDA YANGIN (1)

 • ORMAN ALANINDA YAPILAN İZİNSİZ İNŞAATİN MÜSADERESİ (1)

 • ORMAN ALANINDA YER AÇMAK (2)

 • ORMAN ALANINDAN SU BORUSU GEÇİRMEK (1)

 • ORMAN ALANINI İŞGAL (1)

 • ORMAN ALANININ VASFI DEĞİŞİLEREK HAZİNE ADINA TESCİL (1)

 • ORMAN ALANLARININ İŞGALİ ORMANDAN FAYDALANMA VE ORMAN İÇİNDE YERLEŞİLMESİ (1)

 • ORMAN ALANLARININ İŞGALİ ORMANDAN FAYDALANMA VE ORMAN İÇİNDE YERLEŞİLMESİ SUÇU (5)

 • ORMAN ARAŞTIRMASI (3)

 • ORMAN ARAZİ (1)

 • ORMAN ARAZİLERİNİN İKTİSABI (1)

 • ORMAN ARAZİLERİNİN İŞGALİ (1)

 • ORMAN ARAZİSİ (10)

 • ORMAN ARAZİSİ ARAŞTIRMASI (1)

 • ORMAN ARAZİSİ NİTELİĞİ (3)

 • ORMAN ARAZİSİNDE YETKİLİ MAKAMDAN ALINAN İZNE DAYALI OLARAK YAPILDIĞI ANLAŞILAN BAZ İSTASYONUNUN KAMUYA VEYA BAŞKASINA AİT PARSELDE YAPILAN YAPI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ OLANAĞININ BULUNMADIĞI (1)

 • ORMAN BAKANLIĞININ İZİN YETKİSİ (1)

 • ORMAN BİLİRKİŞİ RAPORU (1)

 • ORMAN BİLİRKİŞİSİ (2)

 • ORMAN BİTKİLERİNİ KÖKLEYİP TARIM YAPMAYA TEŞEBBÜS EDİLMESİ (1)

 • ORMAN BOŞLUĞU (2)

 • ORMAN BOŞLUĞUNU İŞGAL VE FAYDALANMA (1)

 • ORMAN BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ HAKKINDA YAPILAN DİSİPLİN SORUŞTURMASI SONUCUNDA MUHAKKİK OLARAK YAPACAĞI İNCELEMELERDE DAHA DİKKATLİ DAVRANMASI KONUSUNDA YAZILI OLARAK DİKKATİNİN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPMAKTAYKEN BAKANLIK MÜŞAVİRLİĞİNE ATANAN DAVACININ 1/30 ORANINDA AYLIKTAN KESME CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İLE İŞLEM SEBEBİYLE UĞRADIĞI MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • ORMAN BÜTÜNLÜĞÜ (2)

 • ORMAN BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULMASI (1)

 • ORMAN BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI (1)

 • ORMAN DIŞARISINA ÇIKARILMA İŞLEMİ (1)

 • ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ (12)

 • ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YER (3)

 • ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YERLER (1)

 • ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN İKTİSABI (1)

 • ORMAN DIŞINA ÇIKARMA (1)

 • ORMAN DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİ (7)

 • ORMAN DIŞINA ÇIKARMA KARARI VERİLEN VE MAHKEMECE HİÇ ORMAN OLMADIĞI TESBİT EDİLEN TAŞINMAZ (1)

 • ORMAN EMVALİ KAÇAKÇILIĞI (1)

 • ORMAN EMVALİNİ DÖNÜŞTÜRMEK (1)

 • ORMAN EMVALİNİ ZİMMETE GEÇİRME (1)

 • ORMAN EMVALİNİN NİTELİĞİ (1)

 • ORMAN EMVALİNİN ORMANDAN ÇIKARILMASI VEYA NAKLEDİLMESİ (1)

 • ORMAN EMVALİNİN ZARAR GÖREN ARAÇLA TAŞINMASININ BÖLÜŞÜK KUSUR NİTELİĞİNDE OLDUĞU VE ZARAR MİKTARINDAN TAKDİR EDİLECEK ORANDA BİR İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ORMAN FONUNA KATKININ TAKSİTLENDİRİLMESİ (2)

 • ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DAVAYA KATILIMININ SAĞLANMASI (1)

 • ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNDEN OLMADIĞINDAN YARGI HARÇLARINDAN MUAF OLMADIĞI (1)

 • ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HARÇTAN BAĞIŞIK OLMASI (1)

 • ORMAN İÇ PARSEL POLİGONU OLARAK ORMAN SINIRLARI DIŞINDA BIRAKILDIĞINI VE 20 YILI AŞKIN SÜREDİR MÜVEKKİLİNİN ZİLYETLİĞİNDE BULUNDUĞUNU İLERİ SÜREREK TESCİL İSTEMİ (1)

 • ORMAN İÇİ AÇIKLIĞI NİTELİĞİNDE OLUP OLMADIĞI ORMAN İÇİ AÇIKLIKLARININ ZİLYETLİKLE KAZANILAMAYACAĞININ GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ORMAN İÇİ AÇIKLIĞI OLUP OLMADIĞI BELİRLENMELİ EYLEMLİ DURUMU ÜZERİNDE DURULUP VARSA ÜZERİNDEKİ ORMAN ÖRTÜSÜNÜN YOĞUNLUĞU AĞAÇLARIN YAŞLARI VE ALT FLORA İLE TOPRAK YAPISI EĞİM DURUMU İNCELENMELİ (1)

 • ORMAN İÇİ AÇIKLIK (8)

 • ORMAN İÇİ AÇIKLIK ALANLARIN ORMANLIK ALAN SAYILMALARI (4)

 • ORMAN İÇİ AÇIKLIK OLAN MİKTARIN TESPİTİ (1)

 • ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR (4)

 • ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLARIN ZİLYETLİK İLE KAZANILAMAMASI (1)

 • ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLARIN ZİLYETLİK YOLU İLE KAZANILAMAMASI (6)

 • ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLARIN ZİLYETLİK YOLU İLE KAZANILMASINA KANUNİ OLANAK OLMADIĞI (1)

 • ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE TARLA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ (1)

 • ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR (6)

 • ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ÜZERİNDE SÜRDÜRÜLEN ZİLYETLİK (1)

 • ORMAN İÇİ AÇIKLIKLARDA AĞIL YAPILAMAMASI (5)

 • ORMAN İÇİ AÇIKLIKLARDA ĞIL YAPILAMAMASI (1)

 • ORMAN İÇİ AÇIKLIKLARDA TARIM VE İNŞAAT İLE ÖZEL MÜLKE DÖNÜŞME (1)

 • ORMAN İÇİ AÇIKLIKLARDA TARIM VE İNŞAAT İLE ÖZEL MÜLKE DÖNÜŞMEYECEKTİR (1)

 • ORMAN İÇİ AÇIKLIKLARDAKİ YASAKLAR (8)

 • ORMAN İÇİ AÇIKLIKLARDAN YARARLANABİLME (1)

 • ORMAN İÇİ AÇIKLIKLARIN KAZANILAMAYACAĞI İLKESİ (5)

 • ORMAN İÇİ AÇIKLIKLARIN KİŞİLER ADINA TESCİL EDİLMEMESİ (5)

 • ORMAN İÇİ AÇIKLIKLARIN TAPU VE ZİLYETLİKLE KAZANILAMAMASI (4)

 • ORMAN İÇİ AÇIKLIKLARININ ZİLYETLİKLE KAZANILAMAYACAĞI (2)

 • ORMAN İÇİ BOŞLUK (1)

 • ORMAN İÇİ KÖY (2)

 • ORMAN İÇİ KÖYDE OTURANLARIN SUÇ İŞLEMESİ (1)

 • ORMAN İÇİ KÖYÜ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • ORMAN İÇİ MERADA YERALAN TAŞINMAZ (1)

 • ORMAN İÇİ YAYLA NİTELİĞİNDEKİ YERLER (1)

 • ORMAN İÇİNDE BULUNAN DOĞAL OLARAK AĞAÇ VE AĞAÇÇIK İÇERMEYEN GENEL OLARAK OTSU BİTKİ VEYA BAZI DURUMLARDA YER YER ODUNSU BİTKİLER İÇEREN AÇIKLIKLARIN ORMAN OLARAK SINIRLANDIRILACAĞI (1)

 • ORMAN İÇİNDE BULUNAN TABİATEN AĞAÇ VE AĞAÇÇIK İHTİVA ETMEYEN EKSERİ AHVALDE OTSU BİTKİ VEYA BAZI AHVALDE YER YER ODUNSU BİTKİLER İHTİVA EDEN AÇIKLIKLARIN DEVLET ORMANI OLARAK SINIRLANDIRILACAĞI (1)

 • ORMAN İÇİNDE VE DIŞINDAKİ TAŞINMAZ MALLARDA İKTİSAP (212)

 • ORMAN İÇİNDEKİ YOLDAN YARARLANMA (2)

 • ORMAN İDARESİ (2)

 • ORMAN İDARESİ ASKI İLAN SÜRESİ İÇERİSİNDE TAŞINMAZIN EYLEMLİ ORMAN OLDUĞU İDDİASIYLA KULLANICI ŞERHİ VERİLEN H. B. VE E. G. İLE TESPİT MALİKİ HAZİNE ALEYHİNE AÇILAN DAVA (1)

 • ORMAN İDARESİ YERİNE MALİYE HAZİNESİNİN TAKİBİ (1)

 • ORMAN İDARESİ ZARARININ SOMUTLAŞTIRILARAK KISMİ ÖDEME DIŞINDA KALAN MİKTARIN TAKSİTLENDİRİLMESİ GEREĞİ (1)

 • ORMAN İDARESİNDEN İZİN ALMADAN ORMANDA YETİŞEN CİNSDEN AĞAÇ KESİLMESİ EYLEMİ (1)

 • ORMAN İDARESİNİN TEMYİZİ VEKALET ÜCRETİ İLE İLGİLİ DAVA (1)

 • ORMAN İDARESİNİN UĞRAMIŞ OLDUĞU ZARAR MİKTARI OLAY TARİHİNDEN İTİBAREN YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ORMAN İDARESİNİN ZİLYET VE TASARRUFUNDA OLAN TAŞINMAZ (1)

 • ORMAN İDDİASINA DAYALI MERA KOMİSYON KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ORMAN İDDİASINA DAYALI OLARAK KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ İSTEMİ (1)

 • ORMAN İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (1)

 • ORMAN İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ, TESCİL VE ELATMANIN ÖNLENMESİ İSTEMLERİ (1)

 • ORMAN İŞÇİNİN TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME (1)

 • ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (1)

 • ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDE GEÇEN SİGORTALI ÇALIŞMALARININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • ORMAN KADASTRO ÇALIŞMALARI (1)

 • ORMAN KADASTRO ÇALIŞMASI YAPILIP YAPILMADIĞI (1)

 • ORMAN KADASTRO İŞLEMİ (1)

 • ORMAN KADASTRO İŞLEMLERİ (1)

 • ORMAN KADASTRO KOMİSYON BAŞKANLIĞI (1)

 • ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARINCA DAVA TARİHİNE KADAR ORMAN KADASTROSU YAPILMAMASI (1)

 • ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARINCA HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLER FİİLİ KULLANIM DURUMLARI DİKKATE ALINMAK VE VARSA ÜZERİNDEKİ MUHDESATIN KİME VEYA KİMLERE AİT OLDUĞU VE KİM VEYA KİMLER TARAFINDAN NE ZAMANDAN BERİ KULLANILDIĞI KADASTRO TUTANAĞININ BEYANLAR HANESİNDE GÖSTERİLMEK SURETİYLE ÖNCELİKLE KADASTROSU YAPILARAK HAZİNE ADINA TESCİL EDİLİR (1)

 • ORMAN KADASTRO KOMİSYONU TARAFINDAN ORMAN VASFI TESPİT İLE YAYALAR DEVLET ORMANI OLARAK SINIRLANDIRILDIĞI İDDİASI (1)

 • ORMAN KADASTRO KOMİSYONU TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMADA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILMIŞSA DA HALEN ORMAN OLARAK TAPUDA KAYITLI BULUNMAKTADIR (1)

 • ORMAN KADASTRO KOMİSYONU TARAFINDAN YAPILAN UYGULAMA ÇALIŞMALARININ İPTALİ İLE ORMAN SINIR HATTININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ORMAN KADASTRO SINIRI DIŞINDA KALMIŞ ORMAN (1)

 • ORMAN KADASTRO SINIRI İÇERİSİNDE KALAN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL - Kesinleşmiş Tahdit Haritası ve Tapulama Paftası Zemine Uygulanıp, Çekişmeli Taşınmazın Tahdit Hattına Göre Konumunun Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Saptanması - Bilirkişilere Tahdit Hattı İle İrtibatlı Müşterek Kroki Düzenlettirilmesi - Tapu Maliklerince Orman Kadastrosu İşleminin İptaline İlişkin Bir Dava Açılmışsa Bu Davanın da Eldeki Dava İle Birleştirilmesi ve Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gereği (1)

 • ORMAN KADASTRO SINIRI İÇİNDE KALAN TAPU KAYDININ İPTALİ ve TESCİL - Bilirkişi Tarafından Yapılacak Keşifte Kesinleşmiş Tahdit Haritası ve Tapulama Paftası Zemine Uygulanıp, Çekişmeli Taşınmazın Tahdit Hattına Göre Konumunun Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Saptanması - Tahdit Hattı İle İrtibatlı Müşterek Kroki Düzenlettirilmesi Gereği (1)

 • ORMAN KADASTRO SINIRI İÇİNDE KALAN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL DAVASI - Kesinleşmiş Tahdit Haritası ve Tapulama Paftasının Sağlıklı Bir Biçimde Zemine Uygulanması - Çekişmeli Taşınmazın Tahdit Hattına Göre Konumunun Saptanması - Tapu Maliklerince Orman Kadastrosu İşleminin İptaline İlişkin Bir Dava Açılmışsa Bu Davanın da Eldeki Dava İle Birleştirilmesi - Tahdit İçinde Kalan Bölüm Yönünden Davanın Kabulüne, Tahdit Dışında Kalan Bölüm Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği (1)

 • ORMAN KADASTRO SINIRI İÇİNDE KALDIĞI İDDİA EDİLEN TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL - Yöreye Ait En Eski Tarihli Memleket Haritası, Hava Fotoğrafları ve Varsa Amenajman Planı İlgili Yerlerden Getirtilmeli - Çekişmeli Taşınmazın Ayrı Ayrı Tahdit Hattına Göre Konumu Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Saptanmalı - Ormandan Yer Kazanılamayacağı, Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yokedilmiş Olsa Dahi, Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünülmesi Gereği (1)

 • ORMAN KADASTRO SINIRLARI DIŞINDA KALAN TAŞINMAZ (1)

 • ORMAN KADASTRO SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • ORMAN KADASTRO SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN TAPU KAYDININ İPTALİ (1)

 • ORMAN KADASTRO TAHDİT ÇALIŞMALARININ KESİNLEŞTİĞİ VE KESİNLEŞEN TAHDİDE GÖRE DAVA KONUSU TAŞINMAZIN TAMAMININ ORMAN TAHDİDİ İÇİNDE KALDIĞINI BELİRTEREK TAPU KAYDININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ORMAN KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ (2)

 • ORMAN KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI (1)

 • ORMAN KADASTRO TUTANAKLARININ ASKI SURETİYLE İLANININ TEBLİGAT KANUNUNA TABİ OLMADIĞI (1)

 • ORMAN KADASTRO VE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ İSTEMİ (1)

 • ORMAN KADASTROSU (60)

 • ORMAN KADASTROSU ASKI İLÂN SÜRESİ İÇİNDE HAZİNEYE HUSUMET YÖNELTEREK KADASTRO MAHKEMESİNDE DAVA AÇMIŞTIR (1)

 • ORMAN KADASTROSU DIŞINDA BIRAKILAN TAŞINMAZ (1)

 • ORMAN KADASTROSU KESİNLEŞEN YERDE İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇU (1)

 • ORMAN KADASTROSU SINIRI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ (1)

 • ORMAN KADASTROSU SINIRLARI İÇİNDE KALAN BÖLÜMÜN TAPU KAYDININ İPTALİ VE ORMAN NİTELİĞİ İLE TAPUYA TESCİL - Ormanın Özel Mülkiyete Dahil Edilemeyeceği - Sınırlama Tutanakları İle Orman Kadastro Haritaları Arasında Çekişme Olduğunda Ölçü Değerleri ve Tutanaktaki İfadeler Arazinin Durumuna Göre İncelenir, Hangisi Daha Çok Uyum Gösteriyorsa O Esas Alınır (1)

 • ORMAN KADASTROSU SINIRLARI İÇİNDE KALAN BÖLÜMÜNÜN TAPU KAYDININ İPTALİ – Davanın Hak Düşürücü Süre Sebebiyle Reddine Karar Verilemeyeceği - 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 12. Maddesinin Üçüncü Fıkrasına Eklenen Hüküm ve 3402 Sayılı Kadastro Kanununa Eklenen Geçici 10. Maddesindeki Hükmü, Anayasa Mahkemesi'nin Kararı İle İptal Edildiği (1)

 • ORMAN KADASTROSU SINIRLARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ (1)

 • ORMAN KADASTROSU SIRASINDA BELİRTİLEN PARSELLERİN KISMEN VEYA TAMAMEN ORMAN SINIRI İÇİNDE KALMASI GEREKİRKEN ORMAN SINIRI DIŞINDA BIRAKILDIĞINI İLERİ SÜREREK ORMAN NİTELİĞİYLE HAZİNE ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ORMAN KADASTROSU SIRASINDA KADASTRO KOMİSYONLARI TARAFINDAN OLUŞTURULAN TUTANAKLARA YA DA BU TUTANAKLAR ÜZERİNE TAPUDA YAPILAN TESCİL KAYITLARINA YÖNELİK İTİRAZLARA İLİŞKİN AÇILACAK DAVALAR YÖNÜNDEN ADLİ YARGININ GÖREVLİ BULUNDUĞU (1)

 • ORMAN KADASTROSU SIRASINDA ORMAN ALANI DIŞINDA BIRAKILAN TAŞINMAZ (1)

 • ORMAN KADASTROSU SIRASINDA ORMAN SINIRLARI DIŞINDA BIRAKILDIĞINI BELİRTEREK ORMAN NİTELİĞİ İLE HAZİNE ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ORMAN KADASTROSU SIRASINDA ORMAN SINIRLARI DIŞINDA BIRAKILDIĞINI İLERİ SÜREREK ORMAN SINIRLARI İÇİNE ALINIP BU NİTELİĞİ İLE HAZİNE ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİ (1)

 • ORMAN KADASTROSU SIRASINDA TAHDİT İÇİNE ALINMASI ÜZERİNE TAPU MALİKLERİ TARAFINDAN AÇILAN ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI (1)

 • ORMAN KADASTROSU SIRASINDA TAŞINMAZIN ORMAN SINIRLARI İÇİNE ALINMASI NEDENİYLE ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ETTİĞİ (1)

 • ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMASI (1)

 • ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMASI İLE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI (1)

 • ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMASINA İTİRAZ (1)

 • ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMASININ YOK HÜKMÜNDE OLMASI (1)

 • ORMAN KADASTROSU VE 2B UYGULAMASI (1)

 • ORMAN KADASTROSU VE KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ (2)

 • ORMAN KADASTROSU VE KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ İSTEMİ (1)

 • ORMAN KADASTROSU VE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (5)

 • ORMAN KADASTROSU VE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI (4)

 • ORMAN KADASTROSU YAPILAN YERLER (1)

 • ORMAN KADASTROSU YAPILIP YAPILMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • ORMAN KADASTROSU YAPILMAMIŞ YER (2)

 • ORMAN KADASTROSU YAPILMAYAN TAŞINMAZ (2)

 • ORMAN KADASTROSU YAPILMIŞ TAŞINMAZ (1)

 • ORMAN KADASTROSU YAPILMIŞ TAŞINMAZLARDA TAPU İPTALİ VE TESCİLİ (1)

 • ORMAN KADASTROSUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK (1)

 • ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ (24)

 • ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ - Funda ve Makilerle Örtülü Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşımayan Yerlerin Orman Sayılmayacağı - Bilimsel ve Teknik Olarak Arazi Eğiminin % 12'den Fazla Olması Halinde, O Arazi Kesimi Erozyonla Karşı Karşıya Kalacağından, Toprak Muhafaza Karakteri Taşıdığının Kabul Edilmesi Gerektiği - A ve B İşaretli Taşınmazların Eğiminin % 12'Nin Üzerinde ve Eski Tarihli Resmi Belgelere Göre, Öncesinin Çalılık Olduğu Saptandığı - Dayanılan Tapu Kayıtlarının da Yasal Değerinin Bulunmadığı - Bu Bölümlere İlişkin Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ DAVASI (15)

 • ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ DAVASI AÇMA SÜRESİ (1)

 • ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ DAVASINDA HUSUMET (1)

 • ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ EDİLDİĞİ (3)

 • ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ VE TESPİTİN İPTALİ (1)

 • ORMAN KADASTROSUNA TABİ OLMAYAN TAŞINMAZ (1)

 • ORMAN KADASTROSUNA VE 2/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ (2)

 • ORMAN KADASTROSUNA VE 2/B UYGULAMASINA İTİRAZ (1)

 • ORMAN KADASTROSUNA VE KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ (2)

 • ORMAN KADASTROSUNA ve KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ - Adına Tescil Kararı Verilen Kişi Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu (1)

 • ORMAN KADASTROSUNA VE KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI (7)

 • ORMAN KADASTROSUNA VE KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ İSTEMİ (1)

 • ORMAN KADASTROSUNA VE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (3)

 • ORMAN KADASTROSUNA VE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI (4)

 • ORMAN KADASTROSUNA VE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ EDİLDİĞİ (7)

 • ORMAN KADASTROSUNA VE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ İSTEMİ (1)

 • ORMAN KADASTROSUNDA ORMAN ALANLARININ KISMİ İLANA ÇIKARTILDIĞI MEMLEKET HARİTASINDA GÖSTERİLEN ALANIN ORMAN SAYILAN YERLERDEN OLDUĞU HALDE ORMAN SINIRLARI DIŞINDA BIRAKILDIĞI (1)

 • ORMAN KADASTROSUNDA ÖNCESİ ORMAN OLAN TAŞINMAZIN ORMAN SAYILMAYARAK ORMAN ALANI DIŞINDA BIRAKILDIĞINI İDDİA EDEREK İŞLEMİN İPTALİYLE TAŞINMAZIN ORMAN ALANI İÇİNE ALINMASINI İSTEMİ (1)

 • ORMAN KADASTROSUNUN GEÇERSİZLİĞİ (1)

 • ORMAN KADASTROSUNUN İPTALİ (3)

 • ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞİP KESİNLEŞMEDİĞİ (2)

 • ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMEMESİ (1)

 • ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMESİ (8)

 • ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA AÇILAN DAVALARDA HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRE (1)

 • ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA SÜRDÜRÜLEN ZİLYETLİK (1)

 • ORMAN KADASTROSUNUN KISMİ İLANA ÇIKARTILDIĞI BU ÇALIŞMALARDA ORMAN PARSELİNİN YÜZÖLÇÜMÜNÜN DARALTILDIĞI (1)

 • ORMAN KADASTROSUYLA KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (1)

 • ORMAN KADATROSUNDA BULUNAN TAPUNUN İPTALİ VE TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • ORMAN KANUNA MUHALEFET SUÇU (1)

 • ORMAN KANUNU 2/B MADDE UYGULAMASI NEDENİYLE HAZİNE ADINA TESPİT VE TESCİLİ YAPILAN TAŞINMAZIN BEYANLAR HANESİNDEKİ ZİLYETLİK ŞERHİNE YÖNELİK AÇILMIŞ KULLANIM KADASTROSU DAVASI (1)

 • ORMAN KANUNU 2/B MADDE UYGULAMASI NEDENİYLE HAZİNE ADINA TESPİT VE TESCİLİ YAPILAN TAŞINMAZLARIN BEYANLAR HANESİNDEKİ MURİSİN YA DA MİRASÇILARININ ADINA ZİLYETLİK ŞERHİ VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ORMAN KANUNU 2/B UYGULAMASI İLE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZDA BULUNAN KULLANIM DURUMUNUN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ (5)

 • ORMAN KANUNU'NA AYKIRI DAVRANMAK (2)

 • ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK (3)

 • ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK SUÇU (2)

 • ORMAN KANUNUNA MUHALEFET (41)

 • ORMAN KANUNUNA MUHALEFET NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • ORMAN KANUNUNA MUHALEFET NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ - Ağaçlandırma Sahasında Hayvan Otlatırken Yakalanıldığı - Hayvanların Sedir Fidanına Zarar Verdiği - Zarar Gören Ağaçların Hayatiyetlerini Kaybetmediği, Yalnızca Tepe Sürgünlerinin Zarar Gördüğü - Bilirkişinin Tahrip Edilen Fidanların Normal Gelişim Sağlama İmkanı Olmadığından Ağaçlandırma Gideri Yönünden Hesaplama Yaptığı (1)

 • ORMAN KANUNUNA MUHALEFET SUÇU (4)

 • ORMAN KENAR AÇIKLIĞI (1)

 • ORMAN KESİM PARASININ ZİMMETE GEÇİRİLMESİ (1)

 • ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ (2)

 • ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA (1)

 • ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN UYARINCA YAPILAN SATIŞ SONRASINDA FAZLADAN ALINAN TUTARIN İADESİ İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ - Satış Bedelinin Peşin veya Taksitle Ödenebileceği, Satış Bedelinin Tamamının Peşin Ödenmesi Hâlinde Yüzde Yirmi, En Az Yarısının Ödenmesi Hâlinde Yüzde On Oranında İndirim Uygulanacağı - Bu Bedellerin İdarece Yapılan Yazılı Tebligat Tarihinden İtibaren En Geç Üç Ay İçinde Ödeneceği - Tebliğ Edilen Satış Bedeline İtiraz Edilemeyeceği ve Dava Açılamayacağı - Hak Sahiplerinden İdarenin Teklifini Kabul Etmeyenlerin Doğrudan Satış Hakkından Yararlanamayacakları, Başkaca Talepte Bulunamayacakları, Hak ve Tazminat Talep Edemeyecekleri ve Dava Açamayacağı - Kanun Hükümleri Uyarınca Doğrudan Satın Alma Talebinde Bulunduğu Taşınmaz İçin İdarece Bedel Belirlenmesinin İdarenin Kamu Gücünü Kullanarak İdari Usul ve Esaslar Çerçevesinde Gerçekleştirdiği Bir İşlem Olduğu - İdarece Belirlenen Satış Bedeline İtirazda Bulunulamayacağı ve Dava Açılamayacağı Hususu Açıkça Kurala Bağlandığından Davanın Esasını İnceleme Olanağı Bulunmadığı (1)

 • ORMAN KÖYLÜSÜ (2)

 • ORMAN KÖYÜ NÜFUSU (4)

 • ORMAN MALLARININ KESİLMESİ (1)

 • ORMAN MALLARININ KESİLMESİ TAŞINMASI VE TOPLANMASI SUÇU (1)

 • ORMAN MALLARININ ORMAN KANUNUNA AYKIRI KESİLMESİ SUÇU - Suçun Ön Ödeme Kapsamına Alınması Nedeniyle Yeniden Değerlendirme Yapılması Zorunluluğu - Sanığın Aynı Eylemi Nedeniyle Daha Önce Aynı Mahkemenin Kararıyla Mahkumiyet Hükmü Tesis Edildiği Gözetilmeden Kamu Davasının Reddi Yerine Mahkumiyet Hükmü Tesisi - Suç Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren Değişiklikle İnfaz Yetkisini Kısıtlayacak Şekilde Adli Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda Hapse Çevrileceğinin Belirtilmesi (1)

 • ORMAN MUHAFAZA KARAKTERİNİ TAŞIMAYAN MAKİLİK ALAN (2)

 • ORMAN MUHAFAZA MEMURU OLAN SANIKLAR TARAFINDAN BEŞ AYRI MAĞDUR HAKKINDA SAHTE SUÇ TUTANAĞI DÜZENLEMEK SURETİYLE SAHTECİLİK SUÇLARI AÇISINDAN BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ BEŞ AYRI RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU OLUŞTUĞU (1)

 • ORMAN MUHAFAZA MEMURUNUN GÖREVİ NEDENİYLE VERİLEN SİLAHLA GENEK GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKMASI (1)

 • ORMAN NİTELİĞİ (13)

 • ORMAN NİTELİĞİ İLE HAZİNE ADINA TESCİL TALEBİ (5)

 • ORMAN NİTELİĞİ İLE HAZİNE ADINA TESCİL VE BEYANLAR HANESİNDEKİ ŞERHİN TERKİNİ TALEBİ (1)

 • ORMAN NİTELİĞİ İLE HAZİNE ADINA TESPİT VE TESCİL EDİLEN TAŞINMAZLAR (1)

 • ORMAN NİTELİĞİ İLE TESCİL (2)

 • ORMAN NİTELİĞİ İLE TESPİT DIŞI BIRAKILAN TAŞINMAZ (1)

 • ORMAN NİTELİĞİNDE BULUNAN TAŞINAZ (1)

 • ORMAN NİTELİĞİNDE BULUNAN TAŞINMAZ (6)

 • ORMAN NİTELİĞİNDE TAŞINMAZ (5)

 • ORMAN NİTELİĞİNDEKİ DAVA KONUSU TAŞINMAZIN ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLAMAYACAĞI GİBİ HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ OLAN BİR TAPUYA DA DAYANILAMAZ (1)

 • ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAPUNUN İPTAL VE TESCİLİ (1)

 • ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAPUNUN İPTALİ VE TESCİLİ TALEBİ (1)

 • ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ (1)

 • ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZLARIN İSE ZİLYETLİKLE KAZANILAMAYACAĞINI İLERİ SÜREREK DAVALI ADINA YAPILAN KADASTRO TESPİTLERİNİN İPTALİ İLE ORMAN VASFIYLA HAZİNE ADINA TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • ORMAN NİTELİĞİNE İLİŞKİN TUTANAKLARIN KESİNLEŞMESİ (1)

 • ORMAN NİTELİĞİNE SAHİP TAŞINMAZ (4)

 • ORMAN NİTELİĞİNİ KAYBETME (3)

 • ORMAN NİTELİĞİNİ KAYBETMİŞ ARAZİ (4)

 • ORMAN NİTELİĞİNİ KORUYAN TAŞINMAZ (1)

 • ORMAN NİTELİĞİNİ KORUYAN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ ZİLYETLİĞE DEĞER VERİLMEMESİ (1)

 • ORMAN NİTELİĞİNİ YİTİREN YER (2)

 • ORMAN NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ (1)

 • ORMAN NİTELİĞİNİN KAYBETTİRİLDİĞİ İDDASI (1)

 • ORMAN NİTELİĞİNİN KAYBI (2)

 • ORMAN NİTELİĞİNİN TESPİTİ (9)

 • ORMAN NİTELİĞİNİN ZORLA KAYBETTİRİLMESİ (3)

 • ORMAN NİTELİĞİYLE HAZİNE ADINA TAPUYA TESCİL İSTEMİ (1)

 • ORMAN NİTELİĞİYLE HAZİNE ADINA TESCİLİ İSTEMİ (3)

 • ORMAN NİTELİĞİYLE İPTALİNE KARAR VERİLEN TAŞINMAZ NEDENİYLE UĞRANILAN TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • ORMAN OLAN YERLERİN ZİLYEDLİKLE KAZANILAMAMASI (1)

 • ORMAN OLARAK BELİRLENEN SUÇ MAHALLİNDE SANIĞIN İNŞAAT YAPMASI (1)

 • ORMAN OLARAK HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN TAŞINMAZ (10)

 • ORMAN OLARAK SINIRLANDIRILAN VE TAPUSU HALEN DAVACI ÜZERİNDE BULUNAN TAŞINMAZIN EYLEMLİ ORMAN ALANI OLARAK KULLANILAN BÖLÜMDE KALDIĞINDAN TAŞINMAZA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN FİİLEN EL ATILDIĞI VE BÖYLECE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA OLGUSUNUN DA GERÇEKLEŞTİĞİ (1)

 • ORMAN OLARAK TESPİT DIŞI BIRAKILAN (1)

 • ORMAN OLARAK TESPİT EDİLEN TAŞINMAZA İTİRAZ (1)

 • ORMAN OLDUĞU KESİNLİK KAZANAN SUÇ SAHASIÜZERİNE YAPILAN TESİSİN MÜSADERESİ (1)

 • ORMAN OLDUĞU SAPTANAN VE ORMAN NİTELİĞİ İLE HAZİNE ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN BİR BÖLÜMÜ YÖNÜNDEN TAPU KAYDI ÜZERİNDE BULUNAN İPOTEK ŞERHİNİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ORMAN OLMAYAN KISIMLARIN BELİRLENMESİ ZORUNLULUĞU (1)

 • ORMAN OLUP OLMADIĞI (1)