Lütfen bekleyiniz...

Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kavramdan Mahkeme Kararı Arama

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • Ş. P. VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • Ş.Y. BAŞVURUSU (1)

 • ŞABAN DAL BAŞVURUSU (1)

 • ŞABAN SEVİNÇ BAŞVURUSU (1)

 • ŞAHADETNAMEDE SAHTECİLİK (1)

 • ŞAHAP DOĞAN/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • ŞAHIS ŞİRKETİ DEVAM ETTİĞİ SÜRECE ORTAKLARDAN BİRİNİN KİŞİSEL ALACAKLISI HAKKINI ŞİRKETİN BİLANÇOSU GEREĞİNCE O ORTAĞA DÜŞEN KÂR PAYINDAN VE ŞİRKET FESHOLUNMUŞSA TASFİYE PAYINDAN ALABİLİR (1)

 • ŞAHIS ŞİRKETİNİN ŞİRKET DEVAM ETTİĞİ SÜRECE ORTAKLARDAN BİRİNİN KİŞİSEL ALACAKLISI HAKKINI ŞİRKET BİLANÇOSU GEREĞİ O ORTAĞA DÜŞEN KÂR PAYINDAN VE ŞİRKET FESİH OLUNMUŞ İSE TASFİYE PAYINDAN ALABİLECEĞİ (1)

 • ŞAHIS VARLIĞI HUKUKUNDAN DOĞAN DAVA (1)

 • ŞAHISLARA KARŞI MÜESSİR FİİLLER (1)

 • ŞAHISLARIN HESABINA YATIRILAN TUTARLARIN İSE BANKA TARAFINDAN KATILANIN HAVALEYE İZİN VERMEMESİ ÜZERİNE HESABINA İADE EDİLDİĞİ (1)

 • ŞAHISLARIN KAÇTIĞI VE OLAY YERİNDE 19 AT İLE 1680 LİTRE MOTORİN ELE GEÇTİĞİ (1)

 • ŞAHISLARIN KAÇTIĞI VE OLAY YERİNDE 31 AT İLE 2520 LİTRE MOTORİN ELE GEÇTİĞİ (1)

 • ŞAHISTA HATA SONUCU YARALAMA (1)

 • ŞAHİN ALPAY BAŞVURUSU (1)

 • ŞAHİN ALPAY BAŞVURUSU (2) (1)

 • ŞAHİN ÇAĞDAŞ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞAHİN KARAKOÇ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞAHİN KARATAŞ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞAHİN TOSUN BAŞVURUSU (1)

 • ŞAHİT (2)

 • ŞAHİT BEYANLARI DİKKATE ALINARAK YAZ VE KIŞ AYLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMA SAATLERİNİN AYRI AYRI HESAPLANARAK FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ HESAPLANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ŞAHİT BEYANLARI GÖZETİLMELİ İŞÇİNİN MESLEKTE GEÇİRDİĞİ SÜRE İŞ YERİNDE ÇALIŞTIĞI TARİHLER MESLEK UNVANI VE FİİLEN YAPTIĞI İŞ BİLDİRİLEREK İLGİLİ İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARINDAN EMSAL ÜCRETİN NE OLABİLECEĞİ ARAŞTIRILMALIDIR (1)

 • ŞAHİT VE BİLİRKİŞİLERİN DİNLENMESİ (1)

 • ŞAHİTLE İSPAT (1)

 • ŞAHMO/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞAHSA BAĞLI HAK (1)

 • ŞAHSA BAĞLI HAKLAR (1)

 • ŞAHSA İLİŞKİN ÜCRETİN DÜŞÜRÜLMESİ VEYA ÜCRETİN İŞVERENCE TEK TARAFLI OLARAK DÜŞÜRÜLMESİNİN SÖZ KONUSU OLMADIĞI (1)

 • ŞAHSA SIKI SIKIYA BAĞLI KİŞİLİK HAKLARINDA VEKALET (1)

 • ŞAHSEN BORÇLU OLUNMADIĞIN TESPİTİ (1)

 • ŞAHSEN İFA, SADAKAT VE ÖZEN GÖSTERME VEKİLİN SORUMLULUĞU (1)

 • ŞAHSEN SORUMLU OLMAYAN İPOTEK BORÇLUSUNA KARŞI TAKİP (1)

 • ŞAHSEN SORUMLULUK (4)

 • ŞAHSIN DAVAYA KATILAN OLARAK KABULÜNE KARAR VERİLDİĞİ HALDE GEREKÇELİ KARAR BAŞLIĞINDA GÖSTERİLMEMESİ KANUNA AYKIRIDIR (1)

 • ŞAHSIN DİLENCİLİK YAPMAK İÇİN KENDİSİ İLE ORTAKÖY KASABASI'NA GELEN TANIMADIĞI BİR ŞAHIS OLDUĞUNU KÖYLÜLERDEN BU ŞAHSIN İSMİNİN K. OLDUĞUNU DUYDUĞU DURUM (1)

 • ŞAHSİ ALACAĞINI TAHSİL ETMEK İÇİN ZORLA VEYA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE SENEDİ DÜZENLETMEK SURETİYLE SUÇ İŞLEDİĞİ (1)

 • ŞAHSİ BORÇLARINDAN DOLAYI TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE BİR KISIM HACİZ VE İPOTEK ŞERHLERİ TESİS ETTİĞİNİ İLERİ SÜREREK TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEĞİ (1)

 • ŞAHSİ CEZASIZLIK NEDENİNİN VARLIĞI (1)

 • ŞAHSİ CEZASIZLIK VEYA CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEP (1)

 • ŞAHSİ DAVA (4)

 • ŞAHSİ DAVA DİLEKÇESİNİN CUMHURİYET SAVCILIĞINA GÖSTERİLMESİ GEREĞİ (1)

 • ŞAHSİ DAVA YOLU İLE TAKİBİ MÜMKÜN OLAN SUÇLAR (1)

 • ŞAHSİ DAVA YOLU İLE TAKİBİ MÜMKÜN OLMAYAN SUÇLAR (2)

 • ŞAHSİ DAVA YOLUYLA TAKİP (1)

 • ŞAHSİ DAVA YOLUYLA TAKİP OLANAĞI BULUNAN SUÇLAR (1)

 • ŞAHSİ DAVACININ DAVA AÇMA HAKKI (1)

 • ŞAHSİ DAVALARDA BERAAT KARARI VERİLMESİ (1)

 • ŞAHSİ DAVALIK SUÇLARDA KAMU YARARININ TESPİTİ YETKİSİ (1)

 • ŞAHSİ DAVANIN KAMU DAVASINA DÖNÜŞMESİ (3)

 • ŞAHSİ DEFİLERİN MEŞRU HAMİLE KARŞI İLERİ SÜRÜLMESİ (1)

 • ŞAHSİ DEFİLERİN YENİ BORÇLUYA KARŞI İLERİ SÜRÜLEMEMESİ (1)

 • ŞAHSİ DOSYASINDA İŞE GEÇ GELME VE MAZERETSİZ VE İZİNSİZ İŞE GELMEME NEDENİYLE TUTULAN TUTANAKLAR (1)

 • ŞAHSİ EŞYALARININ BULUNDUĞU VALİZİN KAYBOLMASI NEDENİYLE TATİLDEN AMAÇLADIĞI VERİMİ ALAMADIĞI (1)

 • ŞAHSİ EŞYANIN İADESİ (1)

 • ŞAHSİ HAK (12)

 • ŞAHSİ HAK - Bina Değerinin Verilmesi İsteminin de Reddine Karar Verilmesiyle Yetinilmesi Gerekirken Davaya Konu Taşınmazın Davacının Zilyedliğinde Bulunduğu ve Kullanımının Devam Ettiği Bu Aşamada Şahsi Hak Niteliğindeki Bedel Taleplerinin Kabulünün Mümkün Olmadığı Gerekçesine de Dayanılmasının Doğru Olmadığı (1)

 • ŞAHSİ HAK İDDİASI (1)

 • ŞAHSİ HAK İHLALİ YARATMAYAN YÖNETİM KURULU İŞLEMLERİNE KARŞI DAVA AÇILMASI (1)

 • ŞAHSİ HAK KAZANDIĞININ KANITLANMASI GEREKİR (1)

 • ŞAHSİ HAK NİTELİĞİ (2)

 • ŞAHSİ HAK TALEBİ (1)

 • ŞAHSİ HAKKA DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİ (3)

 • ŞAHSİ HAKKA DAYALI İTİRAZ (1)

 • ŞAHSİ HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (4)

 • ŞAHSİ HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ - Davacının Tereke Adına Tapu İptali ve Tescil Talebinde Murise Ait Mirasçılık Belgesine Göre Diğer Mirasçısının Davaya Muvafakatinin Sağlanması Gerektiği - Bunun Mümkün Olmaması Halindeyse Terekeye Temsilci Atanmasını Sağlayıp Taraf Teşkilini Sağlaması Gerektiği - Taraf Teşkili Sağlanmadan İşin Esasına Girilmesinin Doğru Olmadığı - Hükmün Kanun Yararına Bozulması Gerektiği (1)

 • ŞAHSİ HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ İSTEMİ - Bir Taşınmazın Belli Bir Bölümünün İfrazı İle Kayıt Maliki Dışında Başka Bir Kişinin Adına Kaydedilmesi Hususunun Kamu Düzenine İlişkin Olduğu - Davanın Kabulünün Sonuca Etkili Olabilmesi İçin, Davaya Konu Taşınmazın Davacı Tarafından Talep Edilen Bölümünün İfrazının Yasal Olarak Mümkün Olması Gerektiği - Dava Konusu Taşınmazın Daha Küçük Paya Bölünerek Satılmasının Kanuna Aykırı Olduğu - Taşınmazın, Davacının Talep Ettiği Şekilde İfrazının Mümkün Olup Olmadığı, Kanunda Belirtilen Hususları Taşıyıp Taşımadığı Hususu İlgili Kamu İdaresinden Sorularak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ŞAHSİ HAKKA DAYALI ZİLYETLİK (1)

 • ŞAHSİ HAKKA DAYANARAK AÇILAN DAVADA AKTİF DAVA EHLİYETİNİN BULUNDUĞU (1)

 • ŞAHSİ HAKKIN TAPUYA ŞERHİ (2)

 • ŞAHSİ HAKKIN TEMLİKİ (1)

 • ŞAHSİ HAKLAR (1)

 • ŞAHSİ HAKLARIN İSTENMESİ (1)

 • ŞAHSİ HAKLARIN YARIŞMASI (1)

 • ŞAHSİ HAKLARIN YARIŞMASI DURUMUNDA ÖNCEKİ SENEDE DEĞER VERİLMESİ (1)

 • ŞAHSİ HARCAMALARINI GÖSTERİR DÖKÜMLERİN HABERSİZ BİR ŞEKİLDE ELE GEÇİRİLDİĞİ VE MADDİ MANEVİ ZARAR VERME AMACI İLE KULLANILDIĞI (1)

 • ŞAHSİ İLİŞKİ (1)

 • ŞAHSİ İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİ (1)

 • ŞAHSİ İRTİFAK HAKKI (1)

 • ŞAHSİ KEFALET SENEDİNİN GEÇERLİLİĞİ (1)

 • ŞAHSİ KEFALET VERİLEN ŞİRKETLERİN BORCUNUN TAHSİLİNE YÖNELİK TEBLİĞ EDİLEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • ŞAHSİ KUSUR (1)

 • ŞAHSİ MENFAAT SAĞLANMAMIŞ OLMASI (1)

 • ŞAHSİ MENFAATLERİN HALELDAR OLMASI (3)

 • ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİ (1)

 • ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİNİN BOŞANMANIN EKLENTİSİ OLMASI (1)

 • ŞAHSİ NİTELİKTEKİ GENEL KURUL KARARLARIN BAĞLAYICI OLMASININ KOŞULU (1)

 • ŞAHSİ NİTELİKTEKİ HAK (1)

 • ŞAHSİ OLAN ÜST HAKKI (1)

 • ŞAHSİ SORUMLULUK (4)

 • ŞAHSİ SORUMLULUKLARIN AĞIRLAŞTIRILMASI VEYA EK ÖDEME YÜKÜMLERİNİN İHDASI HAKKINDA ALINACAK KARARLAR İÇİN BÜTÜN ORTAKLARIN 3/4'ÜNÜN RIZASININ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞAHSİYET HAKLARINA AĞIR SALDIRI (1)

 • ŞAHSİYETİN ÖLÜM İLE SON BULMASINA RAĞMEN TAŞINMAZIN BU KİŞİYE TESCİL EDİLMESİNİN DOLU PAFTA İLKESİNE AYKIRI OLMASI (1)

 • ŞAKİR AKKURT/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞALT ALANININ TEMİZLİĞİNİN ANCAK ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİNDE ÇALIŞMA YETKİ BELGESİNE SAHİP TEKNİSYENLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ŞANLIURFA KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA GÖREVLİ İNFAZ KORUMA MEMURLARI TARAFINDAN DARBEDİLDİĞİ, SAKALIN ZORLA KESİLDİĞİ, ŞİKAYETTE BULUNULMAMASI İÇİN TEHDİT EDİLDİĞİ, SORUMLULARIN CEZASIZ KALDIĞI (1)

 • ŞANTAJ SUÇU (59)

 • ŞANTAJ SUÇUNUN UNUSURLARI (1)

 • ŞANTAJ VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (1)

 • ŞANTAJ YOLUYLA ALINAN PARANIN GERİ ALINMASI İÇİN YAPILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (1)

 • ŞANTİYE ABONE GRUBUNA UYGULANAN FİYAT TARİFESİ (1)

 • ŞANTİYE ALANINDA OLAN İŞ KAZASINDA İZİNDE OLAN ŞEFİN SORUMLULUĞU BULUNMADIĞI - Şantiyede Çalışan İşçilerin Sanık Olmadığı Zaman Talimatları Diğer Sanıktan Aldıklarına İlişkin Anlatımları Gözetilerek, Olay Tarihinde Sanığın İzinli Olduğu - Yerine Şantiye İle İlgilenen Diğer Sanığın İnşaat Mühendisi Olup İşinin Ehli Olduğu, Dikkate Alınarak, Olay Günü Şantiye Alanında Yapılan İşlerin Denetim ve Gözetiminden Diğer Sanığın Sorumlu Olduğu - Sanığın Sorumluluğunun Bulunmadığı - Ayrıca Her Ne Kadar Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Kamyonun Devrilme Nedeninin Yoldaki Çökme Olduğu ve Kamyonların Gidip Geldikleri Yük Taşıdıkları Stabilize ve Mıcırlı Yolun Güvenlikli Olmamasının Sorumluluğunun Şantiye Şefi İle Yardımcısına Ait Olduğu Belirtilmiş İse De, Kamyon Şoförü Olan Diğer Sanığın Yolun 1,5 Yıldır Aynı Vaziyette Olduğu - Olay Gününe Kadar da Kamyon İle Yük Taşındığı ve Bir Sorun Yaşanmadığı Şeklindeki Beyanı ve Tüm Dosya Kapsamından Olayın Asıl Nedeninin Kamyonun Dengesini Bozacak ve İstiap Haddini Aşacak Şekilde Yüklenmesi Olduğu - Bu Oluş Karşısında Sanığa Kusur Atfedilemeyeceği Dikkate Alınarak Atılı Suçtan Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu (1)

 • ŞANTİYE İŞİ BİTİNCE ÜCRETLERİ ÖDENMEDİĞİNDEN SÖZLEŞMEYİ KENDİSİNİN FESHETTİĞİNİ İDDİA EDEREK KIDEM TAZMİNATI İLE FAZLA MESAİ ÜCRET, HAFTA VE GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ŞANTİYE ŞEFİNİN İŞİNDE EHİL OLDUĞU ÖLENE KORUYUCU MALZEMELERİN VERİLDİĞİNE DAİR TUTANAĞIN BULUNDUĞU DİKKATE ALINDIĞINDA KORUYUCU MALZEMELERİN KULLANILMASININ SAĞLANMASININ DENETLENMESİNİN VE BU HUSUSTA İŞÇİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİNİN ŞANTİYE ŞEFİNİN SORUMLULUĞUNDA OLMASI (1)

 • ŞANZIMAN KAPASİTESİNİN KÜÇÜK OLUP DİĞER ANA AKSAMLA UYUMLU OLMADIĞI (1)

 • ŞART TASARRUF (1)

 • ŞARTA BAĞLI BAĞIŞ (1)

 • ŞARTA BAĞLI BONO NEDENİYLE ALACAK TALEBİ - Bononun Dava Dışı Şirketin İflastan Kurtulması ve Tekrar Faaliyetlerine Başlaması Şartıyla Verilmiş Olduğundan Eldeki Davada Bu Şartların Gerçekleşmediğinin Gözetileceği - Yerel Mahkemenin Davayı Ret Kararının Onanacağı - Şirketin Kar Elde Edemediği - İş Almadığı/şirketin Faal Olma Şartının Gerçekleşmediği - Alacağa Konu Bononun Muaccel Olmadığının Kabulü (1)

 • ŞARTA BAĞLI BORÇ İKRARINI İÇEREN SENET (1)

 • ŞARTA BAĞLI HAKARET OLAMIYACAĞI - Katılanın Sanığa Göndermiş Olduğu Mesajda Hakkını Helal Etmeyeceğine Yönelik İfadesine Sanığın “…Bende Hakkın Varsa Allah Rızası İçin Etme, Edersen Şerefsizsin…” Diyerek Karşılık Verdiği - İsnadın Şarta Bağlı veya Bir Olasılık Halinde Dile Getirildiği, Hakaret Etme Kastıyla Hareket Edilmediği Gözetilmeden Sanığın Mahkûmiyetine Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği (1)

 • ŞARTA BAĞLI İSTİFA (1)

 • ŞARTA BAĞLI İSTİFANIN İKALE NİTELİĞİ - Davacının “Çalışmakta Olduğum ... Gıda A.Ş.'den Kendi İsteğimle Ayrılmak İstiyorum. Gereğinin Yapılmasını Arz Ederim” Şeklinde Beyanı Bulunduğu - Davacı Tarihsiz Dilekçenin Baskı Altında İmzalatıldığını İleri Sürdüğü - Yargılama Sırasında Dinlenen Davacı Tanıklarından ..., Davacıya İstifa Etmemesi Halinde Maaşının Ödenmeyeceğini Söylediği - Diğer Davacı Tanığı ... Da, Davacıya İstifasını Vermeden Maaşını Vermeyeceklerini Beyan Ettiklerini İfade Ettiği - Gerçekten de Davacının Fesih Tarihi İtibariyle Ödenmeyen Ücret Alacaklarının Bulunduğunun Dosya Kapsamı İle Sabit Olduğu - Tanık Anlatımlarına Göre Davacının Gerçekte İstifa İradesinin Bulunmadığı - İşverenin Ücretini Ödememe Tehdidi Sebebiyle Anılan Dilekçeyi İmzaladığı - Bu Halde, Davacının Haklı da Olsa Gerçek Bir Fesih İradesi Bulunduğundan Söz Edilemeyeceği (1)

 • ŞARTA BAĞLI İSTİFANIN İKALE ÖNERİSİ OLMASI (1)

 • ŞARTA BAĞLI OLARAK VERGİDEN MÜSTESNA OLARAK İTHAL EDİLEN EŞYAYA İSABET EDEN GÜMRÜK VERGİLERİYLE İLGİLİ GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN, İSTİSNA ŞARTLARININ İHLAL EDİLDİĞİNDEN, GÜMRÜK İDARESİNCE BİLGİ EDİNİLDİĞİ TARİHTE DOĞACAĞI (1)

 • ŞARTA BAĞLI ÖDEME (1)

 • ŞARTA BAĞLI ÖLÜME BAĞLI TASARRUF (1)

 • ŞARTA BAĞLI SENEDE DAYANAN TAKİP (1)

 • ŞARTA BAĞLI SENET (1)

 • ŞARTA BAĞLI TEMİNAT MEKTUBUNA DAYANILARAK HACZİN KALDIRILMASI (1)

 • ŞARTA BAĞLI TESLİM (2)

 • ŞARTA BAĞLI VASİYETNAME (1)

 • ŞARTA BAĞLI VE İNFAZA ELVERİŞLİ OLMAYAN KARAR (1)

 • ŞARTIN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN DURMA KARARI VERİLMESİ (1)

 • ŞARTLA SALIVERME (8)

 • ŞARTLA SALIVERME İLE İNFAZIN SONA ERMEMESİ (1)

 • ŞARTLA SALIVERME KARARI GERİ ALINAN HÜKÜMLÜNÜN AYNEN İNFAZ EDİLECEK CEZASINDAN ŞARTLA SALIVERME KARARINDAN ÖNCE 4616 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILAN İNDİRİM NEDENİYLE CEZA İNFAZ KURUMUNDA FAZLADAN YATTIĞI SÜRE MAHSUP EDİLEMEZ (1)

 • ŞARTLA SALIVERME, DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ (2)

 • ŞARTLA SALIVERMENİN GERİ ALINMASI (4)

 • ŞARTLA TAHLİYE (1)

 • ŞARTLA TAHLİYE EDİLİP EDİLMEDİĞİ (1)

 • ŞARTLA TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI (2)

 • ŞARTLA TAHLİYE SONRASINDA SUÇ İŞLENMESİ SONUCUNDA ŞARTLA TAHLİYENİN GERİ ALINMASI (1)

 • ŞARTLA TAHLİYE SÜRESİNİN GECİKTİRİLMESİ (1)

 • ŞARTLA TAHLİYE TARİHİNİN YANLIŞ HESAPLANMASI (1)

 • ŞARTLA TAHLİYENİN GERİ ALINMASI (1)

 • ŞARTLA TAHLİYEYE HAK KAZANACAĞI SÜRE (1)

 • ŞARTLA TAHLİYEYE KADAR SANIĞIN KENDİ ALT SOYU BAKIMINDAN HAK YOKSUNLUĞUNA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ (1)

 • ŞARTLAR GERÇEKLEŞİNCE TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREĞİ (1)

 • ŞARTLAR GERÇEKLEŞTİĞİNDE HÜKMEDİLME ZORUNLULUĞU (1)

 • ŞARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLEBİLİR NİTELİKTE OLMAMASI MECBURİYETİ (1)

 • ŞARTLARI BULUNMADIĞI HALDE DAVA DİLEKÇESİNDE DAVANIN BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILDIĞI DURUMDA DAVACIYA HERHANGİ BİR SÜRE VERİLMEDEN HUKUKİ YARAR YOKLUĞUNDAN DAVANIN REDDİ YOLUNA GİDİLMESİ GEREKTİĞİ (5)

 • ŞARTLARI GERÇEKLEŞTİĞİ HALDE BORÇLU LEHİNE İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMEMESİ (1)

 • ŞARTLARI OLUŞMADIĞI HALDE 5237 SAYILI TCK HÜKÜMLERİ UYGULANIRKEN ZİNCİRLEME SUÇUN DÜZENLENDİĞİ 43. MADDENİN UYGULANMASI İLE FAZLA CEZAYA HÜKMEDİLEREK 5237 SAYILI TCK NIN 142/2-D MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇUN CEZASININ SANIK LEHİNE OLDUĞU GÖZETİLMEDEN YAZILI ŞEKİLDE 765 SAYILI TCKNIN 493/2 MADDESİ UYARINCA HÜKÜM KURULMASI BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR (1)

 • ŞARTLARI OLUŞMADIĞI HALDE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA HÜLMEDİLMESİNİN DOĞRU OLMADIĞI - Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Daha Kusurlu Olan Davacı Lehine Şartları Oluşmadığı Halde Maddi ve Manevi Tazminat Takdirinin Doğru Olmadığı (1)

 • ŞARTLARI OLUŞMADIĞI HALDE YOKSULLUK NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİ (1)

 • ŞARTLARIN OLUŞMASI HALİNDE HAPİS CEZASINA MAHKÛM OLAN KİŞİNİN İNFAZ KURUMUNA GİRMESİNİ ÖNLEYECEK SEÇENEK YAPTIRIMLARA HÜKMEDİLEBİLECEĞİ (1)

 • ŞARTLARINI HAİZ OLMADIĞI GEREKÇESİ İLE MALULİYET AYLIĞININ KESİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İLE AYLIKLARIN YENİDEN BAĞLANMASI İSTEMİ (1)

 • ŞARTLI AF (2)

 • ŞARTLI AF-EYLEMLERİN TEK SUÇ OLUŞTURMASI, (1)

 • ŞARTLI DÜZENLENEN BONO (1)

 • ŞARTLI ERTELEME (1)

 • ŞARTLI HÜKÜM VERİLEMEZ (1)

 • ŞARTLI SALIVERİLMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANAMAYACAĞI HALLER (1)

 • ŞARTLI TAHLİYE (1)

 • ŞARTLI TEHDİT (8)

 • ŞARTLI TEHDİT SUÇU (4)

 • ŞARTLI YEMİN (1)

 • ŞARTNAME (1)

 • ŞARTNAMEDE SATIŞI OLUMSUZ ETKİLEYECEK HUSUSLAR (1)

 • ŞARTNAMEDE TELLALİYENİN ALICIYA AİT OLACAĞININ BELİRTİLMESİ (1)

 • ŞARTNAMENİN İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN GÖRÜLEBİLECEĞİ (1)

 • ŞAT/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • ŞATIR/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • ŞATLA SALIVERMENİN GERİ ALINMASI (1)

 • ŞAYET YARGILAMA SIRASINDA DAVA DEĞERİNİN DAHA FAZLA OLDUĞU ANLAŞILIRSA YALNIZ O OTURUM İÇİN DAVAYA DEVAM EDİLİR ONDAN SONRAKİ OTURUMA KADAR NOKSAN DEĞER ÜZERİNDEN PEŞİN KARAR VE İLAM HARCI TAMAMLANMAZSA DAVAYA DEVAM OLUNMAZ YANİ DAVA İŞLEMDEN KALDIRILIR (1)

 • ŞAYIK VD./TÜRKİYE DAVASI (9)

 • ŞAYİHİSSEDARIN FERAGATI (1)

 • ŞAYLI/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞEBEKE TESİSİ İŞİNİ DAVALIDAN ALAN DAVA DIŞI ŞİRKETİN İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞTIĞI (1)

 • ŞEBEKELER ARASI İRTİBAT VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ (1)

 • ŞEÇİMLİK HAK (2)

 • ŞEF GÖREV VE İMZA YETKİSİ (1)

 • ŞEF KADRO UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ OLARAK DEĞİŞEN DAVACININ KADROSUNUN ÖZELLEŞTİRMEDEN GELDİĞİNDEN BAHİSLE ŞEF OLARAK DÜZELTİLMESİ İSTEMİYLE YAPMIŞ OLDUĞU BAŞVURUSUNUN REDDEDİLMESİ ÜZERİNE KARARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞEF KADROSUNDA GÖREV YAPMAKTA İKEN BİLGİSAYAR İŞLETMENİ OLARAK ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİYLE BİRLİKTE MAAŞ FARKLARININ YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENMESİ İSTEMİ (1)

 • ŞEF KADROSUNDAN MEMUR KADROSUNA ATAMA (1)

 • ŞEF TEKNİSYEN OLAN DAVACIYA TEKNİKER UNVANININ VERİLİP VERİLMEYECEĞİ VARILACAK SONUCA GÖRE DE TEKNİKER SAYILMASINDAN KAYNAKLANAN FARK ALACAKLARA HÜKMEDİLİP HÜKMEDİLMEYECEĞİ (1)

 • ŞEFİK DEMİR V./TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞEFLİK KADROSUNA ATANMA (1)

 • ŞEHİR DIŞINDA ÇALIŞAN PERSONELE DE YEMEK YARDIMI YAPILDIĞINA DAİR DOSYADA DELİL BULUNMADIĞI (1)

 • ŞEHİR İMAR PLANI HARİTASININ ÖLÇEKLERİ DENKLEŞTİRİLMEK SURETİYLE BİRBİRİ ÜZERİNE APLİKE EDİLEREK TESCİLE KONU TAŞINMAZIN ŞEHİR İMAR PLANI SINIRI İÇİNDE KISMEN YA DA TAMAMEN KALIP KALMADIĞI (1)

 • ŞEHİR KADASTROSUNA İTİRAZ ORMAN SINIRI DIŞINDA KALAN TAŞINMAZ BÖLÜMLERİNİN TESPİTİ İLE TAPU KAYITLARININ İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ (1)

 • ŞEHİR KASABA VE KÖY İÇİNDE TAŞIMA YÖNTEMİ (1)

 • ŞEHİR ŞEBEKE SUYU KULLANMAYIP KUYU SULARI ŞEHİR KANALİZASYON HATTI İLE UZAKLAŞTIRILAN VE ATIK SU ABONESİ YAPILAN RESMİ KURUMLARDAN ATIK SU BEDELİNİN TAHSİL EDİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE TAZMİN HÜKMÜ (1)

 • ŞEHİR VE KASABA MUHTARLARI (1)

 • ŞEHİRCİLİK İLKELERİ (2)

 • ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRILIK (2)

 • ŞEHİRCİLİK VE KAMU YARARINA AYKIRILIK (1)

 • ŞEHİRCİLİK VE PLANLAMA İLKELERİ (2)

 • ŞEHİRİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI (1)

 • ŞEHİRLERARASI KARAYOLLARINDA GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ DÜZENLENEMEYECEĞİNİ ÖNGEREN KURALIN İPTALİ (1)

 • ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ İŞLETMESİNİN KİRALANMASI (1)

 • ŞEHİT YAKINLARI VE ÇALIŞABİLİR OLAN MALULLERİN İSTİHDAMI (3)

 • ŞEHİT YETİM AYLIĞI (1)

 • ŞEHMUS ALTINDAĞ VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (1)

 • ŞEHMUS EKİNCİ / TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞEHMUS ÖZSUBAŞI BAŞVURUSU (1)

 • ŞEHRİVAN ÇOBAN BAŞVURUSU (1)

 • ŞEKER HASTASI OLMAYAN ÇOCUKLARINA SADECE EŞİNİN İLGİSİNİ ÇEKMEK VE EVDEN UZAKLAŞMAK İÇİN BİRDEN FAZLA İNSÜLÜN ENJEKTE EDEREK ÖLÜMLERİNE NEDEN OLDUĞU (1)

 • ŞEKER KURULU KARARININ İPTALİ (2)

 • ŞEKER PANCARININ SATIŞI SEBEBİYLE TEVKİFAT YÖNTEMİ İLE BAĞ-KUR PRİMİ KESİLDİĞİ (1)

 • ŞEKERE BOYA KATILMASI (1)

 • ŞEKİL (11)

 • ŞEKİL BAKIMINDAN YOKSUN BULUNAN SÖZLEŞMELER (1)

 • ŞEKİL EKSİKLİĞİ (1)

 • ŞEKİL EKSİKLİĞİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ VE İYİNİYET (1)

 • ŞEKİL KOŞULLARI (1)

 • ŞEKİL NOKSANINA DAYALI DAVA (1)

 • ŞEKİL NOKSANLIĞI NEDENİYLE İPTAL TALEBİ (1)

 • ŞEKİL SERBESTİSİ (2)

 • ŞEKİL SERBESTLİĞİ (1)

 • ŞEKİL ŞARTI (9)

 • ŞEKİL ŞARTINA UYMAMA NEDENİYLE KESİN HÜKÜMSÜZLÜK (1)

 • ŞEKİL ŞARTINA UYULMADAN YAPILAN SÖZLEŞME (1)

 • ŞEKİL ŞARTLARINA UYGUN YAPILMAYAN EVLENME (3)

 • ŞEKİL YÖNÜNDEN GEÇERSİZLİK (2)

 • ŞEKİL YÖNÜNDEN KANUNA AYKIRILIK (1)

 • ŞEKİLDE TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN VERGİLER NEDENİYLE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE ARAÇ ÜZERİNE KONULAN HACİZLERİN DE KALDIRILACAĞI DÜZENLENMİŞ ANCAK ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARINI KORUMAK ALACAKLARINI TAHSİL ETMEK MAKSADIYLA KONULAN HACİZ TEDBİR VE SAİR ŞERHLERİN KALDIRILACAĞINA İLİŞKİN BİR HÜKME YER VERİLMEMİŞTİR (1)

 • ŞEKİP KARKUR BAŞVURUSU (1)

 • ŞEKLE AYKIRILIK (5)

 • ŞEKLE BAĞLILIK (1)

 • ŞEKLEN DİRENME KARARI VERİLMİŞ OLMASI (2)

 • ŞEKLEN GEÇERSİZ VASİYETNAME (1)

 • ŞEKLEN USULÜNE UYGUN TEBLİGAT (1)

 • ŞEKLİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM (2)

 • ŞENER DÜNÜK/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞENER ŞENTÜRK/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞENER/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • ŞENOL ARSLAN BAŞVURUSU (1)

 • ŞENOL BÜYÜKÇAKIR – TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞENOL GÜRKAN BAŞVURUSU (1)

 • ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞENYÜCEL- TÜRKİYE (1)

 • ŞEREF VE HAYSİYET (1)

 • ŞEREF VE HAYSİYETİ İHLAL (1)

 • ŞEREF VE İTİBARA YÖNELİK SÖZLERE KARŞI AÇILAN TAZMİNAT DAVASININ REDDEDİLMESİ NEDENİYLE ŞEREF VE İTİBAR HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUN OLMASI NEDENİYLE KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR (1)

 • ŞEREF VE İTİBARIN KORUNMASI HAKKININ ADİL YARGILANMA HAKKININ VE MASUMİYET KARİNESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ (1)

 • ŞEREF VE İTİBARIN KORUNMASI HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ (2)

 • ŞEREF VE İTİBARIN KORUNMASINI İSTEME HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ (1)

 • ŞEREF VE İTİBARININ KORUNMASI HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ (1)

 • ŞEREFİYE ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN TAKİBE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞEREFİYE BEDELİ İLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI (2)

 • ŞEREFİYE PAYININ ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİN TESPİTİ (1)

 • ŞERH (21)

 • ŞERH KONULMASINA İLİŞKİN MAHKEME KARARININ GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEMİŞ OLMASI (1)

 • ŞERH SÜRESİ (1)

 • ŞERH TARİHİNDEN İTİBAREN 5 YILLIK SÜRE İÇERİSİNDE TESCİL DAVASI AÇILMASI (1)

 • ŞERH ZAMANAŞIMI (1)

 • ŞERHİN GEÇERSİZLİĞİ (1)

 • ŞERHİN HUKUKİ SONUÇLARI (1)

 • ŞERHİN İDARİ YOLDAN KALDIRILMASI (1)

 • ŞERHİN KALDIRILMASI DAVASI (1)

 • ŞERHİN KALDIRILMASI TALEBİ (1)

 • ŞERHİN KORUNMASI ZORUNLULUĞU (1)

 • ŞERHİN SİLİNMESİ DAVASI (1)

 • ŞERHİN TAPU KAYDINDAN SİLİNMESİ İSTEMİ (1)

 • ŞERHİN TAPU MEMURUNCA KALDIRILMASI (5)

 • ŞERHİN TAPU SİCİLİNDEN SİLİNMESİ (1)

 • ŞERHİN TERKİNİ (3)

 • ŞERHİN TERKİNİ TALEBİ (1)

 • ŞERİFE YİĞİT/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • ŞERİT İZLEME, GELEN TRAFİKLE KARŞILAŞMA, ARAÇLAR ARASINDAKİ MESAFE, YAVAŞ SÜRME VE GEÇİŞ KOLAYLIĞI SAĞLAMA (5)

 • ŞERKET TAHSİL İMKANI BULUNMAYAN AMME ALACAKLAR (1)

 • ŞEVK/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞEVKET KARATAŞ BAŞVURUSU (1)

 • ŞEVKET KÜRÜM – TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞEVKİ ATASOY VE YAKUP ATASOY BAŞVURUSU (1)

 • ŞEVKİ ŞAHİN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞEYHMUS TERECE BAŞVURUSU (1)

 • ŞEYHMUS UĞUR VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞEYHMUS YAŞAR VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞINEĞU VD/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞIRINGANIN YAĞMA SUÇUNDA SİLAH OLARAK KABUL EDİLDİĞİ (1)

 • ŞİDDET EYLEMLERİNİN FAİLİ HAKKINDA BAŞLATILAN CEZA YARGILAMASININ, ULUSAL MAKAMLARIN İVEDİLİKLE HAREKET ETMEMELERİ NEDENİYLE ZAMAN AŞIMI OYUNUYLA DÜŞMESİ VE MAKAMLARIN MAKUL SÜRE İÇİNDE ETKİN BİR YARGILAMA YÜRÜTME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMELERİ NEDENİYLE İŞKENCE YASAĞI HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • ŞİDDET KULLANARAK KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK (1)

 • ŞİDDET KULLANARAK MALA ZARAR VERMEK (1)

 • ŞİDDETE MARUZ KALAN KADININ KORUYUCU TEDBİRLER KAPSAMINDA İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNİN REDDİ NEDENİYLE KİŞİNİN MADDİ VE MANEVİ VARLIĞINI KORUMA HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • ŞİDDETLİ GEÇİMSİZİLİK (1)

 • ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİĞE DAYALI BOŞANMA DAVASI (8)

 • ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK (39)

 • ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK İDDİASI (1)

 • ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİNE DAYALI OLARAK BOŞANMA DAVASI (1)

 • ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA (12)

 • ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA – Kadın İçin Verilen Boşanma Hükmü Kesinleşmekle, Erkeğin Boşanma Davasının Konusuz Kaldığı – Karşılıklı Davada Verilen Hükümlerin Çatışması (1)

 • ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI (1)

 • ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI - Eşin Evi Terk Etmesi -Zamanın Çoğunu Sosyal Paylaşım Sitesi ve İnternette Geçirmesi -Evlilik Birliliğinin Mutluluk Sağlama Konusundaki Özen Yükümlülüğüne Aykırılık (1)

 • ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASINDA KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ OLUŞTURULMASI - Mahkemece Verilen İlk Hüküm Kısa Karar ve Gerekçeli Kararın Çelişkili Olması Sebebiyle Bozulduğu - Bozma İlamının Sonuç Bakımından Bozma Sebebine Göre Boşanma Davası ve Fer'ileri Konusunda Yeniden Hüküm Kurulması Gerektiğinin Belirtildiği - Bozma İlamımızın Sonuç Kısmı Dikkate Alındığında Boşanmaya Dair Kurulan Hükmün Kesinleşmediği (1)

 • ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK SEBEBİYLE BOŞANMA İSTEMİ - Erkeğe Yüklenen Kusurlu Davranışlar Yanında Kadının da Eşine Şerefsiz Dediği - Taraflar Arasında Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede ve Birliğin Devamına İmkan Vermeyecek Nitelikte Bir Geçimsizlik Mevcut ve Sabit Olduğu - Olayların Akışı Karşısında Davalı-Karşı Davacı Erkeğin Dava Açmakta Haklılığı - Bu Şartlar Altında Eşleri Birlikte Yaşamaya Zorlamanın Artık Kanunen Mümkün Görülmediği – Davalı Karşı Davacı Erkeğin Boşanma Davasının da Kabulü İle Boşanmaya Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ŞİF SINIRI (1)

 • ŞİFAHİ VASİYETNAME (1)

 • ŞİFALI SICAK SU ALANLARI (1)

 • ŞİFRE İLE SÖZ KONUSU ECZACININ DAVACININ KİŞİSEL SAYFASINA GİRİŞ YAPIP TIBBİ BİR ÜRÜN İLE İLGİLİ YAZILAR YAZMASI VE YORUM YAPMASININ VE ÖZELLİKLE DE İKİ YIL BOYUNCA UĞRAŞTIK VE BAŞARDIK GİBİ AÇIKLAMALARIN HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK OLUŞTURDUĞU (1)

 • ŞİFRELERİN BELİRLENEMEMESİ ANCAK BYLOCK SUNUCUSUNA BAĞLANILDIĞININ TESPİTİ - Kişinin Gerçek Bylock Kullanıcısı Olduğu İhtimalinin Yanında Şifresi Tespit Edilemediğinden Bylock Sunucularına Tuzak Yöntemlerle Yönlendirilmiş Olabileceği İhtimalinin de Bulunduğu - Ancak Operatör Kayıtları Eşleştirmeyi Doğru Yapılabilen Kişilerin Gerçek Bylock Kullanıcısı Olduklarının Kabulü Gerekeceğinden Kişinin Örgütsel Gizliliği Sağlamak ve Haberleşmek Amacıyla Bylock Sistemine Girdiğinin ve Bu Sistemi Kullandığının Şifre ve Grup Elemanlarını İçerir Bylock Tespit Değerlendirme Tutanağını İçeren Belgeler İle Kesin Olarak Kanıtlanmasının Zorunlu Olduğu - Emniyet Müdürlüğü'nün Yazı İçeriğine Göre Id, İçerik ve Mesajlaşma Verileri Tespit Edilemeyen Sanığın Bylock Kullanıcısı Olup Olmadığı Yönündeki Şüphenin Giderilememesine Rağmen Bylock Kullanıcısı Olduğunun Kabul Edilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu (1)

 • ŞİFRENİN KORUNMAMASI NEDENİYLE DAVACIYA KUSUR VERİLMESİ (1)

 • ŞİİRLERİN SAHİBİNDEN İZİN ALMAKSIZIN ESERDE YER ALMASI (1)

 • ŞİKAYET (333)

 • ŞİKÂYET (13)

 • ŞİKAYET - Alacağın Belgeye Dayandığı Hallerde Dayanak Belgenin Takip Talebi İle Birlikte İcra Dairesine Sunulması Gerektiği (1)

 • ŞİKAYET - Çekler Nedeniyle Davacının Davalıya Borcu Bulunmadığının Tespitine Karar Verilmiş Olup, Menfi Tespit Hükmü Kurulan 10 Adet Çek İle Tahsiline Karar Verilen Bedel Arasında Bağlantı Bulunmaktadır - İlam Bir Bütün Olup Kesinleşmeden Takibe Konulamaz - Mahkemece Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerekir (1)

 • ŞİKAYET (İCRA MEMUR MUAMELESİ) (3)

 • ŞİKAYET BAŞVURU HARCI (1)

 • ŞİKAYET BAŞVURULARININ KARARA BAĞLANMASI (1)

 • ŞİKAYET BAŞVURUSU (1)

 • ŞİKAYET BAŞVURUSUNU CEVAP VERMEMEK SURETİYLE ZIMNEN REDDEDEN MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI İŞLEMİNİN İHRACATIN GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ NEDENİYLE ÖNCEDEN ALINMAYAN VERGİ VE HARÇLARIN İHRACATÇIDAN ALINMASI BU NEDENLE DAVACI BANKACA ÖDENEN HARCIN İADESİNİN GEREKTİĞİ İDDİALARIYLA İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİKÂYET BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİKAYET DAVASI (20)

 • ŞİKÂYET DAVASI (2)

 • ŞİKAYET DAVASI NİTELİĞİ (1)

 • ŞİKAYET DİLEKÇELERİ ALTINDA İMZASI OLAN KİŞİLERİN GERÇEKTE DİLEKÇELERİ YAZMAMALARI (1)

 • ŞİKAYET DİLEKÇESİ (1)

 • ŞİKAYET DİLEKÇESİ VE DAVA DİLEÇESİNDEKİ TARİHLER ARASINDAKİ ÇELİŞKİ (1)

 • ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE HUKUKİ SEBEPLERİN BELİRTİLMEMİŞ OLMASI NEDENİYLE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ (1)

 • ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE İLERİ SÜRDÜĞÜ HUSUSLAR GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA ŞİKAYETİN DURUŞMALI OLARAK İNCELENMESİNDE ZORUNLULUK BULUNDUĞU (1)

 • ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE İLERİ SÜRÜLMEYEN BİR HUSUSUN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMADIKÇA İCRA MAHKEMESİNCE RESEN NAZARA ALINAMAYACAĞI (1)

 • ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE KULLANILAN BAZI İFADELER NEDENİYLE ALEYHE TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İHLAL ETMİŞTİR (1)

 • ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE KULLANILAN İFADELERİN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİNDE OLDUĞU BENİMSENEREK, DAVACININ UĞRAMIŞ OLDUĞU MANEVİ ZARARIN BİR KISMININ ÖDETİLMESİNE KARARI (1)

 • ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE SANIKLARIN MAL VARLIKLARINDAN NELERİ EKSİLTTİĞİNİN SOMUT OLARAK BELİRTİLMEMİŞ OLMASI (1)

 • ŞİKÂYET DİLEKÇESİNDE ŞİRKET YETKİLİSİ GERÇEK ŞAHIS ADI BİLDİRİLMEDİĞİNDEN BAHİSLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETLİ OLUP OLMADIĞI (1)

 • ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE YURT İÇİNDE BİR ADRES GÖSTERİLMESİ (1)

 • ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 119. MADDESİNDE YAZILI ŞARTLARI TAŞIMASININ ARANMAYACAĞI (1)

 • ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN YANLIŞ YORUMLANMASI (1)

 • ŞİKAYET EDEN BORÇLUNUN DURUŞMAYA GELMEMESİ (1)

 • ŞİKAYET EDENİN YAPMIŞ OLDUĞU ÖDEMELERİN RIZAEN YAPILMIŞ OLAN AHLAKİ ÖDEMELER OLDUĞUNU KABUL ETMEK VE NAFAKA BORCUNDAN MAHSUP ETMEMEK HAK KAYBINA YOL AÇACAKTIR (1)

 • ŞİKAYET EDİLENE GÖRÜŞ YAZISI GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİKAYET EDİLENİN CEZALANDIRILMASINI VEYA SORUMLU TUTULMASINI GEREKTİRECEK YETERLİ KANITLARIN OLMASI ZORUNLU DEĞİLDİR ŞİKAYETİ HAKLI GÖSTERECEK BAZI EMARE VE OLGULARIN ZAYIF VE DOLAYLI DA OLSA VARLIĞI YETERLİDİR (1)

 • ŞİKAYET HAKKI (24)

 • ŞİKAYET HAKKI - HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ (1)

 • ŞİKAYET HAKKI SINIRLARININ AŞILMASI (1)

 • ŞİKAYET HAKKI/ HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ (1)

 • ŞİKAYET HAKKINA SAHİP OLUNMASI (1)

 • ŞİKAYET HAKKINDA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI VERİLMESİ (1)

 • ŞİKAYET HAKKINI KULLANMANIN MANEVİ TAZMİNATI GEREKTİRMEYECEĞİ (2)

 • ŞİKAYET HAKKININ ANAYASAL BİR HAK OLDUĞU (1)

 • ŞİKAYET HAKKININ ANAYASAL BİR HAK OLMASI (1)

 • ŞİKAYET HAKKININ BAŞLANGIÇ TARİHİ (1)

 • ŞİKAYET HAKKININ BULUNMASI (1)

 • ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ (9)

 • ŞİKAYET HAKKININ GÖZETİLMEMESİ (1)

 • ŞİKAYET HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ (1)

 • ŞİKAYET HAKKININ KAPSAMI (1)

 • ŞİKAYET HAKKININ KÖTÜYE KULLANILAMASI (1)

 • ŞİKAYET HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI (4)

 • ŞİKAYET HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ - Davalı Davacıyı Adli ve İdari Yönden Değişik Zaman Dilimlerinde Birden Fazla Kere Şikayet Etmiştir - Yöntemi Dikkate Alındığında Şikayet Hakkını Anayasal Hak Olmaktan Çıkarıp Taciz Boyutuna Ulaştırmıştır - Şikayet Hakkı Davalı Tarafından Kötüye Kullanıldığından, Davacının Kişilik Hakları İle Davalının Şikayet Hakkı Arasındaki Çatışan Yararlar Dengesi, Davacı Aleyhine Bozulmuştur (1)

 • ŞİKAYET HAKKININ KRİTERLERİ - Şikâyeti Haklı Gösterecek Bazı Emare ve Olguların Zayıf ve Dolaylı da Olsa Varlığı Yeterlidir - Bunlara Dayanarak Başkalarının da Aynı Olay Karşısında Davalı Gibi Davranabileceği Hallerde Şikâyet Hakkının Kullanılmasının Uygun Olduğu Kabul Edilmelidir (1)

 • ŞİKAYET HAKKININ KULLANILDIĞI HALLERDE İCRA MAHKEMESİNCE İTİRAZIN İNCELEMEKSİZİN REDDEDİLMESİ HALİNDE İCRA MAHKEMESİ KARARININ İHALENİN FESHİNİN İSTENMESİ SIRASINDA İNCELENMESİ (1)

 • ŞİKAYET HAKKININ KULLANILMASI (1)

 • ŞİKAYET HAKKININ KULLANILMASI SONUCU VERİLEN KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI (1)

 • ŞİKAYET HAKKININ KULLANILMASI VE İFTİRA SUÇU (1)

 • ŞİKAYET HAKKININ OLMAMASI (1)

 • ŞİKAYET HAKKININ ŞAHSA SIKI SIKIYA BAĞLI BİR HAK NİTELİĞİNDE OLDUĞU (1)

 • ŞİKAYET HAKKININ ŞAHSA SIKI SIKIYA BAĞLI HAKLARDAN OLMASI (1)

 • ŞİKAYET HAKKININ ŞAHSA SIKI SIKIYA BAĞLI OLUŞU (1)

 • ŞİKAYET İÇİN YETERLİ EMARE OLMASI NEDENİYLE DAVALININ YASAL ŞİKAYET HAKKINI KULLANDIĞI (1)

 • ŞİKAYET İSTEMİ (1)

 • ŞİKAYET İTİRAZDA SÜRE (1)

 • ŞİKAYET KANUN YOLU İLE TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİKAYET KANUN YOLUNA BAŞVURU (1)

 • ŞİKAYET KANUN YOLUNDA GEREKÇELİ KARARIN AÇIK VE ŞÜPHEYE YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE OLUŞTURULMAMASI (1)

 • ŞİKAYET KISMEN KABUL EDİLDİĞİNDEN BORÇLU LEHİNE VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR (1)

 • ŞİKAYET KONUSU DÖNEMLERİ KAPSAYAN AYRINTILI FATURALARIN İNCELENMESİ (1)

 • ŞİKAYET KONUSU EDİLEN İŞLEMDE KANUNDA ÖNGÖRÜLEN ANLAMDA VERGİ HATASI BULUNMAMASI (1)

 • ŞİKAYET KONUSU HUSUSLAR BAKIMINDAN İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİKAYET KONUSU İCRA MAHKEMESİNİN KARARINI TEMYİZ EDEN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HUKUKUNU DOĞRUDAN İLGİLENDİRDİĞİNDEN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İCRA MAHKEMESİ KARARINI TEMYİZ ETME HAKKININ BULUNDUĞU (1)

 • ŞİKAYET KONUSU İŞLEM ŞİKAYETTE BULUNANA TEBLİĞ EDİLMİŞ İSE SÜRE TEBLİĞ TARİHİNDEN BAŞLAR (1)

 • ŞİKAYET KOŞULLARINA GÖRE ÇÖZÜMLENECEĞİ (1)

 • ŞİKAYET KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEMESİ NEDENİYLE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR HAKKINDAKİ DAVANIN AYRI AYRI DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİKAYET KOŞULUNUN OLUŞMASI (2)

 • ŞİKAYET KURAL OLARAK ŞİKAYET EDENE GÖRE SIRA CETVELİNDE SIRA İTİBARİYLE ÖNCE OLAN YA DA AYNI DERECEDE HACZE İŞTİRAK EDEN ALACAKLILARA YÖNELTİLMELİDİR (1)

 • ŞİKAYET MAHİYETİNDE OLMAYAN İTİRAZLARIN BİLDİRİLECEĞİ YER (1)

 • ŞİKAYET MERCİİ VE SÜRESİ (2)

 • ŞİKÂYET MERCİNİDE HATA (1)

 • ŞİKAYET NEDENİYLE BAŞLATILAN DİSİPLİN SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖREVİN KÖTÜYE KULLANILDIĞI (1)

 • ŞİKAYET NİTELİĞİ (2)

 • ŞİKAYET NİTELİĞİNDE OLMAMASI (1)

 • ŞİKAYET OLMADAN İHALENİN FESHİ (1)

 • ŞİKAYET OLUNANIN ALACAKLI SIFATINI TAŞIMADIĞI İDDİASIYLA İCRA TAKİBİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİKAYET OLUNANIN HACZİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ VE ALACAĞININ MUVAZAALI OLDUĞU İDDİASI (1)

 • ŞİKAYET OLUNANIN YETKİLİ HAMİL OLDUĞUNUN VE ŞİKÂYETÇİNİN CİROSUNUN ÖDEMEME PROTESTOSUNDAN SONRA YAPILDIĞININ KABULÜ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİKAYET SEBEBİYLE AVUKATIN BÜROSUNUN ARANMAK İSTENMESİ (1)

 • ŞİKAYET SÜRESİ (22)

 • ŞİKAYET SÜRESİ HACZİN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAR (2)

 • ŞİKAYET SÜRESİ VE HAKKI (1)

 • ŞİKAYET SÜRESİNİN BAŞLAMA TARİHİ (3)

 • ŞİKAYET SÜRESİNİN BAŞLANGICI (2)

 • ŞİKAYET SÜRESİNİN BAŞLANGIÇ VE BİTİM SÜRESİ (1)

 • ŞİKAYET SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİ (5)

 • ŞİKAYET SÜRESİNİN GEÇMESİ (6)

 • ŞİKAYET SÜRESİNİN GEÇMESİ NEDENİYLE İDDİANAMENİN İADESİ (1)

 • ŞİKAYET SÜRESİNİN HESAPLANMASI (1)

 • ŞİKAYET SÜRESİNİN HESAPLANMASINDA BAŞLANGIÇ GÜNÜ (1)

 • ŞİKAYET SÜRESİNİN SON GÜNÜNÜN BAYRAM TATİLİNE RASTLAMASI (1)

 • ŞİKAYET SÜRESİNİN TESPİTİ (1)

 • ŞİKAYET TARİHİ İTİBARİYLE ŞİRKETİN AKTİF VE PASİF DURUMUNUN BELİRLENEREK SONUCUNA GÖRE ŞİRKETİN İFLASININ İSTENMESİ ŞARTLARININ BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİKAYET TARİHİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE GEREKLİ MASRAF VE ÜCRETİN MAHKEME VEZNESİNE YATIRILMASI HALİNDE YENİDEN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILABİLİR AKSİ HALDE BAŞKACA BİR İŞLEME GEREK OLMAKSIZIN ŞİKAYET KESİN OLARAK REDDEDİLİR (1)

 • ŞİKAYET TARİHİNİN GEREKÇELİ KARAR BAŞLIĞINDA YANLIŞ YAZILMIŞ TARAFLARIN BAŞVURUSU ÜZERİNE VEYA RE'SEN DÜZELTİLMESİ MÜMKÜN MADDİ HATA OLARAK KABUL EDİLDİĞİ (1)

 • ŞİKAYET ÜZERİNE ADI GEÇEN TEŞEBBÜS HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE GEREK OLMADIĞI YÖNÜNDE VERİLEN KARARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİKAYET ÜZERİNE KAMU DAVASININ AÇILMASI (1)

 • ŞİKÂYET ÜZERİNE VERİLEN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİKAYET VE DİLEKÇE HAKKI (1)

 • ŞİKAYET VE İTİRAZ (1)

 • ŞİKÂYET VE İTİRAZ BAŞVURULARINI İNCELEYEN YARGI MERCİLERİNİN KARARLARI SONUCUNDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLAL EDİLDİĞİ (1)

 • ŞİKAYET VE İTİRAZ SÜRELERİNİN GEÇİRİLMESİ (1)

 • ŞİKAYET VEYA İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR (1)

 • ŞİKAYET YA DA BORCA İTİRAZIN YASAL BEŞ GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE MAHKEMEYE YAPILMASI GEREKLİLİĞİ (1)

 • ŞİKAYET YA DA DAVA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMAMASI (1)

 • ŞİKÂYET YOKLUĞU GEREKÇE GÖSTERİLEREK SANIK HAKKINDA HAKARET VE MALA ZARAR VERME SUÇLARINDAN AÇILAN KAMU DAVALARININ DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR (1)

 • ŞİKAYET YOKLUĞU NEDENİYLE DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİKAYET YOKLUĞU NEDENİYLE TAKİP YAPILMAMASI (1)

 • ŞİKAYET YOKLUĞUNDAN KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ (1)

 • ŞİKAYET YOLU İLE DÜZELTME (1)

 • ŞİKAYET YOLU İLE HACİZ İHBARNAMESİNİN İPTALİ VE HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • ŞİKAYET YOLU İLE İCRA TAKİBİNİN İPTALİ (1)

 • ŞİKAYET YOLU İLE İHALENİN FESHİ (1)

 • ŞİKAYET YOLU İLE İHALENİN FESHİ İSTEMİ (1)

 • ŞİKAYET YOLU İLE MÜRACAAT (7)

 • ŞİKAYET YOLU İSTENEMEYECEKLER (1)

 • ŞİKAYET YOLUNA BAŞVURARAK DAYANAK BONOLARA İLİŞKİN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLDUĞU GEREKÇESİ İLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEMİ (1)

 • ŞİKAYET YOLUNA BAŞVURULMASI (2)

 • ŞİKAYET YOLUYLA AÇILAN DAVADA BANKANIN İPOTEĞİYLE TEMİN EDİLEN ALACAĞININ TAKİP YAPILMADAN ÖDENMESİ ÜZERİNE TAHSİL HARCI VE CEZAEVİ YAPI HARCI ALINMASINA DAİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİKAYET YOLUYLA BORCA VE İMZAYA İTİRAZ EDİLMESİ (1)

 • ŞİKAYET YOLUYLA İCRA EMRİNİN İPTALİ (1)

 • ŞİKAYET YOLUYLA İPTAL EDİLMESİ YADA KESİNLEŞMESİ (1)

 • ŞİKAYET YOLUYLA İSTİHKAK İDDİASI (1)

 • ŞİKAYET YOLUYLA ÖDEME EMRİNİN İPTALİ (1)

 • ŞİKAYETÇİ ALEYHİNE PARA CEZASINA KARAR VERİLEBİLMESİ İÇİN ŞİKAYETİN ESASA İLİŞKİN NEDENLERLE REDDİ ÖNGÖRÜLMÜŞ OLUP DAVA ŞARTI NEDENİYLE ESASA GİRİLMEKSİZİN İSTEMİN REDDİ HALİNDE PARA CEZASINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ (1)

 • ŞİKAYETÇİ ALEYHİNE PARA CEZASINA KARAR VERİLEBİLMESİ İÇİN ŞİKAYETİN ESASA İLİŞKİN NEDENLERLE REDDİ ÖNGÖRÜLMÜŞ OLUP, DAVA ŞARTI NEDENİYLE ESASA GİRİLMEKSİZİN İSTEMİN REDDİ HALİNDE PARA CEZASINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ (1)

 • ŞİKAYETÇİ ALEYHİNE PARA CEZASINA KARAR VERİLEBİLMESİ İÇİN, ŞİKAYETİN ESASA İLİŞKİN NEDENLERLE REDDİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİKAYETÇİ BANKANIN BAŞVURU HARCI PEŞİN HARÇ VE VEKALET SURET HARCINA YÖNELİK MUAF OLDUĞU ŞİKAYETİ (1)

 • ŞİKÂYETÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI LEHİNE HÜKMEDİLEN AVUKATLIK ÜCRETİNİN ONUN BORCUNDAN DOLAYI HACZEDİLMESİNİN DOĞRU OLMADIĞI (1)

 • ŞİKAYETÇİ BORÇLARININ İPOTEKLE TEMİNAT ALTINA ALINMIŞ OLMASI KARŞISINDA ŞİKAYETİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR (1)

 • ŞİKAYETÇİ BORÇLULARLA TAKİBİN DİĞER BORÇLUSU ARASINDA MENFAAT ÇATIŞMASI OLACAĞINDAN HER İKİ BORÇLU İÇİN SATIŞ İLANI TEBLİĞ İŞLEMİ USULSÜZDÜR (1)

 • ŞİKAYETÇİ BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EVİ ALABİLECEĞİ DEĞER BELİRLENMELİ BU DEĞER MAHCUZUN DEĞERİNDEN AZ İSE MAHCUZUN SATILARAK BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EV ALMASI İÇİN GEREKLİ BEDELİN KENDİSİNE ARTANIN ALACAKLIYA ÖDENMESİNE KARAR VERİLMELİDİR (1)

 • ŞİKAYETÇİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE BIÇAK ÇEKMEK TAŞ ATMAK SOPA GÖSTERMEK VE İTİŞ KAKIŞ SURETİYLE KARŞI ÇIKMALARI BİÇİMİNDE GERÇEKLEŞEN OLAYDA HERHANGİ BİR GÖREVLİNİN YARALANMADIĞI VE BAŞKACA BİR ZARAR DA MEYDANA GELMEDİĞİ (1)

 • ŞİKAYETÇİ HACİZ ALACAKLISININ İPOTEK ALACAĞININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK İTİRAZLARININ ÇÖZÜMÜ ANCAK İPOTEK ALACAĞININ SIRA CETVELİ YAPILARAK BELİRLENMESİ VE SIRA CETVELİNE İTİRAZ HAKKI VERİLMESİ İLE MÜMKÜN OLDUĞU (1)

 • ŞİKAYETÇİ İCRA DAİRESİNİN KIYMET TAKTİR İŞLEMİNE KARŞI 7 GÜN İÇİNDE ŞİKAYET YOLUNA BAŞVURMUŞ İSE İCRA DAİRESİNİN VE İCRA MAHKEMESİNİN YAPTIRMIŞ OLDUĞU KIYMET TAKTİRİNİN USULSÜZ OLDUĞUNDAN BAHİSLE İHALENİN FESHİNİ TALEP EDEBİLECEĞİ (1)

 • ŞİKAYETÇİ İCRA TAKİP DOSYASINDA TARAF OLMADIĞI GİBİ İHALE ALICISI SIFATI TAŞIMADIĞINDAN İHALENİN FESHİ İSTEMİNDE PASİF HUSUMET EHLİYETİ OLMADIĞI (1)

 • ŞİKÂYETÇİ KURUMUN BİLİRKİŞİ TARAFINDAN TESPİT EDİLECEK CEZASIZ VE VERGİSİZ ZARARINI GİDERMESİ HALİNDE HAKKINDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARARI VERİLECEĞİ HUSUSUNDA BİLDİRİMDE BULUNULDUKTAN SONRA YASAL SÜRENİN GEÇMESİ NEDENİ İLE SANIĞA MAKUL BİR SÜRE DE TANINIP BU SÜRE BEKLENİLEREK SONUCUNA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAKDİR VE TAYİNİNİN GEREKLİ OLDUĞU (1)

 • ŞİKAYETÇİ KURUMUN DURUŞMALARDAN HABERDAR EDİLMESİ GEREKTİĞİ - Şikayetçi Kurumun Duruşmadan Usulüne Uygun Haberdar Edilmediği - Gerekçeli Kararın Tebliği Üzerine Hükmü Temyiz Ettiği - Şikayetçi Kurumun Yasa Yollarına Başvurma Hakkın Bulunduğu - Şikayetçi Kurumun Duruşmadan Haberdar Edilip İddia ve Delillerini Sunma ve Davaya Katılma Olanağı Sağlanması Gerektiği (1)

 • ŞİKAYETÇİ KURUMUN KOVUŞTURMA EVRESİNDE DURUŞMADAN HABERDAR EDİLMESİNE RAĞMEN DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNMADIĞI VE KATILAN SIFATINI ALMAYAN ŞİKAYETÇİ KURUMUN HÜKMÜ TEMYİZ YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR (1)

 • ŞİKAYETÇİ KURUMUN ZARARINI GİDERMESİ HAKKINDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLECEĞİNE DAİR BİLDİRİMDE BULUNULARAK SONUCUNA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAKDİR VE TAYİNİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMEMESİ (1)

 • ŞİKAYETÇİ KURUMUN ZARARINI GİDERMESİ HALİNDE HAKKINDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLECEĞİ (1)

 • ŞİKAYETÇİ KURUMUN ZARARINI GİDERMESİ HALİNDE HAKKINDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLECEĞİNE DAİR BİLDİRİMDE BULUNULARAK SONUCUNA GÖRE HUKUKİ DURUMUNUN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİKAYETÇİ KURUMUN ZARARINI TAZMİN ETMESİ HALİNDE SANIK HAKKINDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLECEĞİNE DAİR BİLDİRİMDE BULUNMADAN EKSİK İNCELEME VE SORUŞTURMA SONUCU DELİL TAKDİRİ YOLUNA GİDİLMEK SURETİYLE YAZILI BİÇİMDE HÜKÜM KURULMASI BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR (1)

 • ŞİKAYETÇİ KURUMUN ZARARINI TAZMİN ETMESİ HALİNDE SANIK HAKKINDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ GEREKİR (11)

 • ŞİKAYETÇİ KURUMUN ZARARINI TAZMİN ETMESİ HALİNDE SANIK HAKKINDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (7)

 • ŞİKAYETÇİ KURUMUN ZARARINI TAZMİN ETMESİ HALİNDE SANIK HAKKINDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLEREK HÜKÜM VERİLMESİ BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR (1)

 • ŞİKAYETÇİ KURUMUN ZARARINI TAZMİN ETMESİ HALİNDE SANIK HAKKINDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMEMELİDİR (1)

 • ŞİKAYETÇİ KURUMUN ZARARINI TAZMİN ETMESİ KOŞULUYLA SANIK HAKKINDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİNİN MÜMKÜN OLDUĞU (1)

 • ŞİKAYETÇİ OLAN KİŞİLERİN ŞİKAYETLERİNİN SÖZLEŞME KAPSAMINDA TAZMİN EDİLEBİLMESİ İÇİN İÇ HUKUK YOLLARININ TÜKETİLMESİ GEREKMEKTEDİR (1)

 • ŞİKAYETÇİ OLMADIĞINI BEYAN EDEN MÜŞTEKİNİN DAVAYA KATILMA HAKKI VE TEMYİZ HAKKININ BULUNMADIĞI (1)

 • ŞİKAYETÇİ OLMAYAN MAĞDURENİN DAVAYA MÜDAHALESİ (1)

 • ŞİKAYETÇİ OLUNMAMASI (1)

 • ŞİKAYETÇİ OLUNMAMASINA RAĞMEN DAVANIN DÜŞÜRÜLMEMESİ (1)

 • ŞİKAYETÇİ TAKİBİN TARAFI OLMADIĞI GİBİ TAPU SİCİLİNDEKİ İLGİLİ VEYA İHALEYE PEY SÜREN KİŞİ DE DEĞİLDİR O HALDE ŞİKAYETÇİ YÖNÜNDEN İSTEMİN AKTİF HUSUMET YOKLUĞUNDAN REDDİ GEREKİR (1)

 • ŞİKAYETÇİ TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLEN FESİH SEBEPLERİ GEREKÇESİYLE BİRLİKTE TEK TEK TARTIŞILIP OLUŞACAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİKAYETÇİ TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLEN FESİH SEBEPLERİ YERİNDE OLMAMAKLA BİRLİKTE ZARAR UNSURU GERÇEKLEŞMEDİĞİNDEN ŞİKAYETÇİNİN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARI OLMADIĞI (1)

 • ŞİKAYETÇİ TEBLİĞ TARİHİNDEN DAHA ÖNCE ŞİKAYETE KONU İŞLEMİ ÖĞRENMİŞ İSE SÜRENİN ŞİKAYETİN ÖĞRENME TARİHİNDEN BAŞLAYACAĞI (1)

 • ŞİKAYETÇİ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTEMİNİN AKTİF HUSUMET YOKLUĞU NEDENİYLE REDDİ GEREKİR (1)

 • ŞİKAYETÇİ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TAHLİYELERİN DEVAMINA İLİŞKİN İFLAS İDARESİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİKÂYETÇİ VEKİLİ BEYANLARININ KATILMA TALEBİ NİTELİĞİNDE BULUNUP BULUNMADIĞI VE BUNA BAĞLI OLARAK TEMYİZ İNCELEMESİ SIRASINDA DAVAYA KATILMASI HUSUSUNDA KARAR VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ (1)

 • ŞİKAYETÇİ VEKİLİNİN HACİZ İHBARNAMESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİKAYETÇİ VEKİLİNİN HÜKÜMDEN SONRA VERDİĞİ DİLEKÇESİYLE ŞİKAYETTEN VAZGEÇMESİ NEDENİYLE DÜŞME KARARI VERİLMESİ ZORUNLULUĞU BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR (1)

 • ŞİKAYETÇİ VEKİLİNİN İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURUSUNUN MAHKEMECE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN SIRA CETVELİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİNE YÖNELİK ŞİKAYET KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİKAYETÇİ-BORÇLU YAŞLILIK AYLIĞINA HACİZ KONULARAK KESİNTİ YAPILAMAYACAĞINI BELİRTEREK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN HACİZ KONULMASI KARARININ KALDIRILMASI VE KESİLENLERİN İADESİ TALEBİ (1)

 • ŞİKAYETÇİDEN BİR YERİ ARAMAK İÇİN CEP TELEFONUNU ALDIĞI VE KAÇMAYA BAŞLADIĞI (1)

 • ŞİKAYETÇİDEN İSTENİLEN PARAYLA EŞYALARIN EŞDEĞER OLDUĞU BU KAPSAMDA SANIĞIN HERHANGİ BİR MENFAAT TEMİN ETMEDİĞİ GÖZETİLEREK SUÇUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMADIĞI (1)

 • ŞİKAYETÇİLERİN İHALENİN FESHİNİ TALEP EDEBİLECEK KİŞİLERDEN OLAMAMASI (1)

 • ŞİKAYETÇİLERİN KATILMA İRADESİNİ İÇEREN İSTEĞİ KARARA BAĞLANMAMIŞ OLMASINA RAĞMEN HÜKMÜ TEMYİZE HAKKI BULUNDUĞU (1)

 • ŞİKAYETÇİLERİN KENDİSİNE HAKARET ETMELERİ ÜZERİNE KENDİSİNİN DE HAKARET ETTİĞİNİ İLERİ SÜRMESİ DURUMU (1)

 • ŞİKAYETÇİLERİN SUÇTAN NE ŞEKİLDE ZARAR GÖRDÜKLERİ AÇIKLANMADAN MÜDAHİLLİKLERİNE KARAR VERİLMESİ (1)

 • ŞİKAYETÇİLERİN YOKLUĞUNDA DAVAYA KATILMALARINA KARAR VERİLMESİ (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN AKTİF HUSUMET EHLİYETİ BULUNMADIĞI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN ALACAĞINI TAHSİL EDEMEDİĞİNİ İSPAT ETMESİ HALİNDE DE SUÇUN OLUŞABİLECEĞİ (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN AYNİ HAKKI OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN BEYANININ MÜDAHALE İSTEMİ NİTELİĞİNDE OLMAMASI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN BİLDİRDİĞİ TARİH ÖĞRENME TARİHİ OLARAK KABUL EDİLMELİDİR (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN CİROSUNUN BULUNUP BULUNMAMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA KAPI VE PENCERELERİ TAKILI BULUNMAYAN ODASINA BIRAKTIĞI ÇANTA İÇERİSİNDEN CÜZDAN ÇALMAK ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞEN EYLEM (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN DAVA AÇMA HAKKI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN DAVA TARİHİNDEN ÖNCE ÖLMESİ (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN DİLEKÇESİNDE GÖSTERMİŞ OLDUĞU DELİLLERLE BAĞLI OLMASI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN EVİNİN MUHKEM NİTELİKTEKİ KAPISINI TORNAVİDA İLE ZORLAMAK SURETİYLE AÇARAK İÇERİ GİRİP HIRSIZLIK YAPILMASI BİÇİMİNDEKİ EYLEMİN 765 SAYILI TCK'NIN 493/1. MADDESİNDEKİ SUÇU OLUŞTURDUĞU BU NEDENLE SADECE HIRSIZLIK SUÇUNDAN HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN GÖRÜŞME YAPMADIĞI NUMARALARIN TESPİTİ (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN HACİZ ŞERHİ BULUNMASI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN HANGİ TAŞINMAZA İLİŞKİN OLARAK HALİNE MÜNASİP EV ŞİKAYETİNDE BULUNDUĞUNUN TESPİTİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN İCRA DOSYALARINDAN HERHANGİ BİRİNE SORUMLU OLDUĞU MİKTARI ÖDEMEKLE SORUMLULUKTAN KURTULACAĞI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURUSU HACZEDİLEN MENKULÜN KENDİSİNE AİT OLMASI NEDENİYLE HACZİN KALDIRILMASINA YÖNELİK OLDUĞU (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN İFLAS SIRA CETVELİNDE DÖRDÜNCÜ SIRADAKİ ALACAĞININ ÜÇÜNCÜ SIRAYA YAZILMASI İSTEMİ (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN İHALENİN FESHİ İSTEMİ AKTİF HUSUMET YOKLUĞU NEDENİYLE VE İŞİN ESASINA GİRİLMEDEN REDDEDİLECEĞİNDEN ALEYHİNE PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZ OLDUĞU (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN İHALENİN FESHİ İSTEMİ KABUL EDİLDİĞİNE GÖRE LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ VE DURUŞMAYA KATILARAK DAVAYA KARŞI KOYAN ALACAKLI VE İHALE ALICISI OLAN BANKADAN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN İHALENİN FESHİ İSTEMİNİ TAPUDA İLGİLİ SIFATI OLMADIĞINA GÖRE DAVA AÇMA HAKKI BULUNMADIĞI - İhalenin Feshini Yazılı Sebepler de Dahil Olmak Üzere Yalnız Satış İsteyen Alacaklı Borçlu Tapu Sicilindeki İlgililer ve Pey Sürmek Sureti İle İhaleye İştirak Edenler İsteyebileceği - İhale Konusu Taşınmazın Tapu Kaydına Şikayetçi Lehine Kira Sözleşmesinin Şerh Edildiği - Tapu Sicilinde Üçüncü Kişi Lehine Şerh Verilen Kira Sözleşmesinin Bu Kişi Lehine Ayni Nitelikte veya Ayni Nitelikte Sayılan Şahsi Bir Hak Doğurmayacağı - Kira Sözleşmesi Tapu Siciline Şerh Edilse Dahi Şahsi Hak Niteliğinde Olduğundan Hak Sahibinin Tapuda İlgili Sıfatıyla Dava Açma Hakkı Bulunmadığı (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN İHALENİN FESHİNİ İSTEME HAKKI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE MENFAATİNİN BULUNMADIĞI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLMESİ İÇİN İLERİ SÜRDÜĞÜ YOLSUZLUK NETİCESİNDE KENDİ MENFAATİNİN MUHTEL OLDUĞUNU İSPAT ETMESİ ZORUNLUDUR (3)

 • ŞİKAYETÇİNİN İHALENİN FESHİNİ İSTEYEBİLMESİ İÇİN İLERİ SÜRDÜĞÜ YOLSUZLUK NETİCESİNDE KENDİ MENFAATİNİN MUHTEL OLDUĞUNU İSPAT ETMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN İHALENİN FESHİNİ İSTEYECEK KİŞİLERDEN OLMASI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN İKİNCİ HACİZ TARİHİNE GÖRE YAPILAN SIRA CETVELİNİN YASAYA UYGUN OLMASI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN İŞ YERİNİN YETKİLİ SERVİS OLARAK İŞLETMEYE MÜSAİT OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ GİBİ TEKNİK KONULARDA RAPORTÖRLERİN YA DA REKABET KURUMUNUN BİR NEVİ BİLİRKİŞİ GÖREVİNİ ÜSTLENMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN İŞYERİNDE ŞARJA TAKILI SUÇ KONUSU CEP TELEFONUNUN MÜŞTERİ GİBİ GİREN BİR ŞAHIS TARAFINDAN ÇALINMASI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN KALÇASINA DOKUNMA EYLEMİNİN BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇUNU OLUŞTURMASI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN KENDİ MENFAATİNİN MUHTEL OLDUĞUNU İSPATLAYAMADIĞINDAN BU TAŞINMAZ YÖNÜNDEN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARININ BULUNMADIĞI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN KENDİ MENFAATİNİN MUHTEL OLDUĞUNU İSPATLAYAMADIĞINDAN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARI BULUNMADIĞI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN KENDİSİNİN SATIŞA İŞTİRAK ETMEK İSTEDİĞİ ANCAK GAZETE İLANINDA YER ALAN SATIŞ SAATİNİN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ NEDENİYLE ZAMANINDA İHALEYE KATILAMADIĞI İDDİASIYLA İHALENİN FESHİ TALEBİ (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN MİRASÇILARINA ETKİN PİŞMANLIK UYGULAMASINA RIZA GÖSTERİP GÖSTERİLMEDİĞİNİN SORULMASI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN MOTOSİKLETİNİN ADANADAKİ EVİNİN ÖNÜNDEN ÇALINDIĞINI İFADE ETMESİ KARŞISINDA SORUŞTURMANIN ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA YAPILMASI GEREKİR (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN MÜDAHİL SIFATINI KAZANAMAMASI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN POLİSLER TARAFINDAN KARAKOLDA DÖVÜLDÜĞÜ İDDİASI ÜZERİNE DOKTOR RAPORU DİKKATE ALINMADAN TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMEYECEĞİ - Müştekinin Polis Memurları Tarafından Dövüldüğünü Belirterek Şikayetçi Olduğu - Rapora Göre de Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilir Nitelikte Yaralandığı - Yapılan Soruşturma Sonucunda Müştekinin Teşhis İşlemine Gelmediği - Yeterli Delil Bulunmadığı Gerekçesiyle Takipsizlik Kararı Verildiği - Müştekiye Şüpheli Polis Memurlarından Hangileri Tarafından Yaralandığı Hususunda Yönteme Uygun Teşhis İşlemi Yaptırılmadan Takipsizlik Kararı Verildiği - İtiraz Merciince Soruşturmanın Eksik Yapılmış Olduğu (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN SANIKLA TARTIŞTIKLARI ESNADA KENDİ KARDEŞİNİN GELDİĞİNİ VE SANIĞI SAKİNLEŞTİRDİĞİNİ BEYAN ETMESİ KARŞISINDA ŞİKAYETÇİNİN KARDEŞİ TANIK OLARAK DİNLENİP ADLİ RAPOR VE MÜŞTEKİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU YATALAK OLMA HALİ VE RUHSAL DURUMU DA DEĞERLENDİRİLİP SONUCUNA GÖRE HÜKÜM TESİSİ (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN ŞAHSİ HAKLARINA İLİŞKİN KONULARDA SANIĞIN ALEYHİNE İTİRAZ TEMYİZ YETKİSİNİN BULUNMADIĞI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN ŞİKAYETİNDE HAKLI OLMASININ SAPTANMASI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN TAKİBE KONU İPOTEĞE ESAS TEŞKİL EDEN KREDİ SÖZLEŞMESİNDE KEFİL OLMASININ KENDİSİNE İHALENİN FESHİNİ TALEP HAKKI VERMEYECEĞİ (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN TAKİP DOSYASINA TARAF OLMAMASI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN TAKİP DOSYASINDA BORÇLU SIFATININ BULUNMADIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİ DURUMUNDA OLDUĞU VE MAHCUZLAR HAKKINDA İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNDUĞU (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN TAKİP TARİHİNDEN ÖNCE TAŞINMAZI SATARAK DEVRETMİŞ OLDUĞU (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN TAKİPTE ALACAKLI VEYA BORÇLU SIFATINI TAŞIMADIĞI GİBİ PEY SÜRMEK SURETİ İLE İHALELERE DE İŞTİRAK ETMEMESİ (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN TAKİPTE ALACAKLI VEYA BORÇLU SIFATINI TAŞIMADIĞI TAPU SİCİLİNE GÖRE İLGİLİ OLMADIĞI VE İHALEYE KATILMADIĞI İÇİN PEY SÜREN KONUMUNDA DA BULUNMADIĞI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN TAKİPTE TARAF OLMAMASI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN TAPU KAYDINDA İLGİLİ SIFATINI TAŞIMASI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN TAPU SİCİLİNDEKİ İLGİLİ SIFATI BULUNMAKTA OLUP SATIŞ İLANININ ŞİKAYETÇİYE TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASININ İHALENİN FESHİ NEDENİ OLDUĞU (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN TARAF OLMADIĞI TAKİP (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN TARAFI OLMADIĞI MENFİ TESPİT DAVASINDA VERİLEN TEDBİR KARARININ ŞİKAYETÇİ YÖNÜNDEN BAĞLAYICILIĞININ BULUNMADIĞI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN TAŞINMAZI İŞGAL ETMEKTE HAKLI BULUNDUĞUNU ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDAN ÖNCE YAPILMIŞ RESMİ BİR BELGE İLE İSPAT EDİLMESİ GEREKİR (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN TEK BAŞINA İFLAS MASASINA ALACAK KAYDI YAPTIRMASININ KENDİSİNE DAVA AÇMA HAKKI BULUNAN KİŞİLERDEN OLMA HAKKINI KAZANDIRMAYACAĞI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP OLMASI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN VEKALETNAMEDE YURT İÇİ ADRESİNİN YAZILI OLMASI (1)

 • ŞİKAYETÇİNİN YAPTIĞI ARAŞTIRMA NETİCESİNDE SÖZ KONUSU BİLEZİKLERİN SAHTE OLDUĞUNU ANLAMASI NEDENİYLE İCRA HAREKETLERİNİN YARIDA KALDIĞI BU NEDENLERLE EYLEMİN TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALDIĞI (1)

 • ŞİKAYETÇİYE AİT KAPISI KİLİTLİ OLMAYAN KAMYONETİ, DÜZ KONTAK YAPMAK SURETİ İLE ÇALMA EYLEMİ (1)

 • ŞİKÂYETÇİYE AİT KREDİ KARTI İLE YAPILDIĞI İDDİA OLUNAN HARCAMALAR (1)

 • ŞİKAYETÇİYE BARO TARAFINDAN AVUKAT ATANMASI (1)

 • ŞİKAYETÇİYE ETKİN PİŞMANLIK UYGULAMASINA RIZA GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİN SORULMAMASI (1)

 • ŞİKAYETÇİYE GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞ EDİLMEMESİ (2)

 • ŞİKAYETÇİYE İCRA EMRİNİN TEBLİĞİ (1)

 • ŞİKAYETÇİYE SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI VEYA USULSÜZ TEBLİĞ EDİLMESİNİN BAŞLI BAŞINA İHALENİN FESHİ SEBEBİ OLDUĞU (2)

 • ŞİKAYETÇİYE SATTIĞI KOLYENİN PIRLANTALARININ 4,5 CT OLDUĞUNU VE KOLYENİN UCUNDAKİ TAŞIN SAFİR OLDUĞUNU BELİRTTİĞİ HALDE PIRLANTALARIN 0,60 CT TAŞINDA SAFİR OLMADIĞI (1)

 • ŞİKAYETÇİYLE SANIĞIN YÜZLEŞTİRİLEREK SONUCUNA GÖRE HUKUKİ DURUMUNUN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİKAYETE BAĞLI BASİT YARALAMA SUÇU (1)

 • ŞİKAYETE BAĞLI HALE GELEN SUÇ (1)

 • ŞİKAYETE BAĞLI OLMAYAN SUÇLAR (3)

 • ŞİKAYETE BAĞLI OLMAYAN SUÇTAN VAZGEÇME NEDENİYLE DÜŞME KARARI VERİLEMEMESİ (1)

 • ŞİKAYETE BAĞLI OLMAYAN YARALAMA SUÇU (1)

 • ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ (2)

 • ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ KOŞULUNUN KALDIRILMASI (10)

 • ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ OLMA KOŞULUNUN KALDIRILMASI (3)

 • ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR (13)

 • ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLARDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (1)

 • ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLARDA VAZGEÇME - Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenen Hariç Hakaret Suçunun Soruşturulması ve Kovuşturulmasının Mağdurun Şikâyetine Bağlı Olduğu - Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Dikkate Alınmadan Kurulan Mahkumiyet Hükmünün Hukuka Aykırı Olduğu - Hakaret Suçundan Açılan Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLARDA YAKINMAYA HAKKI OLAN KİŞİNİN SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİKAYETE BAĞLI SUÇTA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (2)

 • ŞİKAYETE BAĞLI SUÇTA VAZGEÇME (1)

 • ŞİKAYETE BAĞLI TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN ŞİKAYETİN SÜRESİNDEN SONRA YAPILMIŞ OLMASINA RAĞMEN AÇILMIŞ BULUNAN KAMU DAVASINDA DÜŞME KARARI VERİLMESİNİN C.M.K.NA AYKIRI OLUP OLMADIĞI (1)

 • ŞİKAYETE BAĞLI VE UZLAŞMA KAPSAMINDA SUÇLAR (1)

 • ŞİKAYETE BAĞLI VE UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR (2)

 • ŞİKAYETE ELVERİŞLİ BELGELER (1)

 • ŞİKAYETE ESAS TEŞKİL EDEN HER TÜRLÜ BİLGİ VE BELGE İLE EYLEMLERİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ (1)

 • ŞİKAYETE KONU ALACAĞIN SIRA CETVELİNDEN ÇIKARILMASI (1)

 • ŞİKAYETE KONU EVİN ÖNCESİNİN ALACAKLI TARAFA AİT OLMASI (1)

 • ŞİKAYETE KONU HER DÖNEMİN AYRI SUÇ OLUŞTURMASI (1)

 • ŞİKAYETE KONU İŞLEMİN ÖĞRENİLDİĞİ GÜNDEN İTİBAREN KURAL OLARAK YEDİ GÜNLÜK SÜREYE TABİ OLDUĞU (1)

 • ŞİKAYETE KONU OLAN HUSUSUN BAŞVURUNUN YAPILDIĞI TARİHTE GEÇERLİ BİR SORUN OLMAMASI (1)

 • ŞİKAYETE KONU OLMA (1)

 • ŞİKAYETE KONU TAŞINMAZ HAKKINDA %1 ORANINDA KATMA DEĞER VERGİSİ ORANININ UYGULANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİKAYETE KONU TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ HACZİN DÜŞÜP DÜŞMEDİĞİ YÖNTEMİNCE İNCELENEREK HACZİN DÜŞTÜĞÜNÜN TESPİTİ HALİNDE BU NEDENE DAYALI OLARAK HACZİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİKAYETE TABİ OLDUĞU (1)

 • ŞİKAYETE TABİ SUÇ (2)

 • ŞİKÂYETE TABİ SUÇ (1)

 • ŞİKAYETE TABİ SUÇLAR (1)

 • ŞİKAYETİ HAKLI GÖSTERECEK BAZI EMARE VE OLGULARIN ZAYIF VE DOLAYLI DA OLSA VARLIĞI YETERLİDİR (1)

 • ŞİKAYETİ HAKLI GÖSTERECEK BAZI EMARE VE OLGULARIN ZAYIF VE DOLAYLI DA OLSA VARLIĞI YETERLİDİR BUNLARA DAYANARAK BAŞKALARININ DA AYNI OLAY KARŞISINDA DAVALI GİBİ DAVRANABİLECEĞİ HALLERDE ŞİKAYET HAKKININ KULLANILMASININ UYGUN OLDUĞU KABUL EDİLMELİDİR (1)

 • ŞİKAYETİ HAKLI GÖSTERECEK BAZI EMARE VE OLGULARIN ZAYIF VE DOLAYLI DA OLSA VARLIĞININ YETERLİ OLDUĞU (1)

 • ŞİKAYETİ HAKLI GÖSTERECEK EMARE VE OLGULAR (1)

 • ŞİKAYETİ HAKLI GÖSTERECEK EMARE VE OLGULAR BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • ŞİKAYETİ SÜREYE BAĞLI OLMAYAN İŞLEM (1)

 • ŞİKAYETİN 6 AYLIK SÜRE İÇERİSİNDE YAPILIP YAPILMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • ŞİKAYETİN 6 AYLIK SÜREDE YAPILIP YAPILMADIĞININ TESPİTİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİKAYETİN BAŞLANGIÇ TARİHİ (1)

 • ŞİKAYETİN BAYRAM TATİLİNDE YAPILMASI (1)

 • ŞİKAYETİN BİR DAVA OLMADIĞI HAKKINDA (1)

 • ŞİKAYETİN BİR HAKKIN YERİNE GETİRİLMESİYLE İLGİLİ OLMASI (1)

 • ŞİKAYETİN DIŞINA ÇIKILMASI (1)

 • ŞİKAYETİN DÜŞMESİ NEDENİYLE VERİLEN KARARLAR (1)

 • ŞİKAYETİN DÜŞÜRÜLMESİ KARARI (1)

 • ŞİKAYETİN ESASININ İNCELENMESİ (1)

 • ŞİKAYETİN ESASTAN İNCELENMESİNİN GEREKMESİ (2)

 • ŞİKAYETİN GERİ ALINMASININ SANIKTAN SORULMASI (2)

 • ŞİKAYETİN HACZİN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 7 GÜN İÇERİSİNDE İCRA MAHKEMESİNE YAPILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİKAYETİN HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLARI DAHİLİNDE OLDUĞU (1)

 • ŞİKAYETİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE DOLMADAN YAPILMASI (1)

 • ŞİKAYETİN HAK SAHİBİ KİŞİ TARAFINDAN BİZZAT YAPILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİKAYETİN HUSUMETTEN REDDİNİN GEREKMESİ (1)

 • ŞİKAYETİN İCRA MAHKEMESİNE YAPILMASI (1)

 • ŞİKAYETİN İCRAYI DURDURMAMASI (1)

 • ŞİKAYETİN İÇ HUKUK YOLLARININ TÜKETİLMEMESİ NEDENİYLE REDDEDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİKAYETİN İNCELENEBİLMESİ İÇİN İÇ HUKUK YOLLARININ TÜKETİLMESİ GEREKİR (1)

 • ŞİKAYETİN İNCELENME YERİ (1)

 • ŞİKAYETİN İNCELENMESİ İÇİN İŞİN ESASINA GİRİLMESİ (1)

 • ŞİKAYETİN İNCELENMESİNDE YETKİLİ MAHKEME (1)

 • ŞİKAYETİN İNCELENMESİNE ENGEL TEŞKİL ETMEMESİ (1)

 • ŞİKAYETİN İSTİHKAK DAVASI OLARAK ÇÖZÜMLENMESİ (1)

 • ŞİKAYETİN İSTİNABE OLUNAN İCRA DAİRESİNDE ÇÖZÜLMESİ (1)

 • ŞİKAYETİN KABULÜ (1)

 • ŞİKAYETİN KABULÜ İLE HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ (1)

 • ŞİKAYETİN KABULÜNE KARAR VERMEK GEREĞİ (1)

 • ŞİKAYETİN KAMU DÜZENİNİ İLE İLGİSİ OLMASI (1)

 • ŞİKAYETİN KESİN HÜKÜM NEDENİYLE REDDİ (1)

 • ŞİKAYETİN KESİN HÜKÜMDEN SONRA İNCELENMESİ TALEBİ (1)

 • ŞİKAYETİN KONUSUZ KALMASI (1)

 • ŞİKAYETİN KURAL OLARAK ŞİKAYET EDENE GÖRE SIRA CETVELİNDE ÖNCELİKLİ OLUP PAY AYRILAN YA DA AYNI DERECEDE HACZE İŞTİRAK EDEN ALACAKLILARA YÖNELTİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİKAYETİN MERCİE YAPILMASI (1)

 • ŞİKAYETİN MEVCUT OLMASI (1)

 • ŞİKAYETİN ÖĞRENME TARİHİNDEN İTİBAREN YEDİ GÜNLÜK SÜREDE YAPILMASININ ZORUNLU OLDUĞU (1)

 • ŞİKAYETİN REDDİ (5)

 • ŞİKAYETİN REDDİ GEREĞİ (1)

 • ŞİKAYETİN REDDİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİKÂYETİN REDDİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (2)

 • ŞİKAYETİN REDDİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ (5)

 • ŞİKAYETİN REDDİNİN GEREKMESİ (1)

 • ŞİKAYETİN SOMUT OLAYLARA DAYANMASI (1)

 • ŞİKAYETİN SULH MAHKEMESİNCE TETKİKİ (1)

 • ŞİKAYETİN SÜREDEN REDDİNİ GEREKTİRMESİ (1)

 • ŞİKAYETİN SÜRESİNDE OLMADIĞI GEREKÇESİYLE İDDİANAMENİN İADESİNE KARAR VERİLEMEMESİ (1)

 • ŞİKAYETİN SÜRESİNDE OLMASI (1)

 • ŞİKAYETİN SÜRESİNDE OLUP OLMADIĞI (2)

 • ŞİKAYETİN SÜRESİNDE OLUP OLMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ (1)

 • ŞİKAYETİN SÜRESİNDE OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • ŞİKAYETİN SÜRESİNDE YAPILMASI (4)

 • ŞİKAYETİN SÜRESİNDE YAPILMASI HAKKINDA (1)

 • ŞİKAYETİN SÜRESİNDE YAPILMASINA RAĞMEN DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ (1)

 • ŞİKAYETİN SÜREYE BAĞLI OLDUĞU HALLER (1)

 • ŞİKAYETİN SÜREYE BAĞLI OLMAMASI (9)

 • ŞİKAYETİN SÜREYE TABİ OLMAMASI (11)

 • ŞİKAYETİN TETKİKİ (1)

 • ŞİKAYETİN YAPILACAĞI MERCİ (1)

 • ŞİKAYETİN YAPILACAĞI YER (1)

 • ŞİKAYETİN YASAL DAYANAĞININ BULUNMAMASI (1)

 • ŞİKAYETİN YASAL HASMININ İCRA TAKİBİNİN ALACAKLISI OLDUĞU (1)

 • ŞİKAYETİN YASAL SÜRESİ (1)

 • ŞİKAYETİN YETERLİ DELİLE DAYALI OLARAK YAPILMASI (5)

 • ŞİKAYETİN YETKİSİZ İCRA MAHKEMESİNE YAPILMASI (1)

 • ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇEN SANIĞA DAVAYA KATILIP KATILMAYACAĞININ SORULMASININ GEREKMEMESİ (1)

 • ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇME (1)

 • ŞİKAYETİNİ BİLDİREN MAĞDURA DAVAYA KATILMAK İSTEYİP İSTEMEDİKLERİNİN SORULMADIĞI (1)

 • ŞİKÂYETLE İLGİLİ OLARAK TESİS EDİLEN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİKAYETLERİ İNCELEYECEK MERCİ (1)

 • ŞİKAYETLERİN İNCELENMESİ (1)

 • ŞİKAYETLERİNİ DİLE GETİREBİLECEKLERİ ETKİN BİR HUKUK YOLUNUN BULUNMADIĞI (1)

 • ŞİKAYETLERİNİN ADİL BİÇİMDE İNCELENMEMESİ (1)

 • ŞİKAYETTE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN TARAF OLARAK GÖSTERİLMESİ (1)

 • ŞİKAYETTE BULUNULMADIĞINDAN KIYMET TAKDİR RAPORU KESİNLEŞMEKLE ZARAR UNSURU GERÇEKLEŞMEMİŞ OLUP BORÇLUNUN BAĞIMSIZ BÖLÜME İLİŞKİN İHALENİN FESHİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARI YOKTUR (1)

 • ŞİKAYETTE HUKUKİ YARARIN BULUNMASI (3)

 • ŞİKAYETTE SÜRE (15)

 • ŞİKAYETTE YETKİLİ MERCİ (1)

 • ŞİKAYETTE YETKİLİ MERCİİ (1)

 • ŞİKAYETTEN FERAGAT (5)

 • ŞİKAYETTEN SONRA BORCUN KISMEN ÖDENMESİ (1)

 • ŞİKAYETTEN SONRA ÖDEME DURUMUNDA YARGI GİDERİ (1)

 • ŞİKAYETTEN VAZGEÇİLMEKSİZİN BORCUN CEBRİ İCRA TEHDİDİ ALTINDA ÖDENMESİ ŞİKAYETİ KONUSUZ KILMAZ (1)

 • ŞİKAYETTEN VAZGEÇİLMEKSİZİN BORCUN CEBRİ İCRA TEHDİDİ ALTINDA ÖDENMESİNİN ŞİKAYETİ KONUSUZ KILMAYACAĞI (1)

 • ŞİKAYETTEN VAZGEÇİLMESİ (1)

 • ŞİKAYETTEN VAZGEÇİP VAZGEÇMEDİĞİNİN SORULMAMASI (1)

 • ŞİKAYETTEN VAZGEÇMA (1)

 • ŞİKAYETTEN VAZGEÇME (18)

 • ŞİKÂYETTEN VAZGEÇME (1)

 • ŞİKAYETTEN VAZGEÇME DİLEKÇESİNDEKİ İMZANIN KATILANA AİT OLUP OLMADIĞI HUSUSUNDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİKAYETTEN VAZGEÇME NEDENİYLE DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ (2)

 • ŞİKAYETTEN VAZGEÇME NEDENİYLE DÜŞME KARARI VERİLDİĞİ (1)

 • ŞİKAYETTEN VAZGEÇME NEDENİYLE SANIKLAR HAKKINDA AÇILAN KAMU DAVALARININ DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİKAYETTEN VAZGEÇME SEBEBİYLE DÜŞME KARARLARI VERİLDİĞİ (1)

 • ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEDEN VAZGEÇMENİN MÜMKÜN OLMADIĞI (1)

 • ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEK (7)

 • ŞİKAYETTEN VAZGEÇMENİN RÜCU HAKKINA ETİKİSİ - Şikayetten Vazgeçmenin Davacının Sigortalısının Şahsi Dava Açma Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı Gibi Halefi Olarak Davacı Sigorta Şirketinin Rücu Hakkını da Ortadan Kaldırmayacağı (1)

 • ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEYİ KABUL (1)

 • ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEYİ KABUL EDİP ETMEDİĞİ HUSUSUNDA SANIĞIN BEYANI SAPTANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEYİ KABUL EDİP ETMEDİĞİ SORULARAK KABUL ETMESİ HALİNDE SANIK HAKKINDA KAMU DAVASININ DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİKTEN SONRA TEKRAR ŞİKAYETÇİ OLUNAMAYACAĞI - Sanığın Üzerine Atılı Taksirle Yaralama Suçunun Soruşturulmasının ve Kovuşturulmasının Şikayete Bağlı Olduğu - Kaza Neticesinde Yaralanan Mağdurun Zorunlu Vekil Eşliğinde Kollukça Alınan Beyanında Şikayetçi Olmadığını Belirttiği - Aynı Gün Tekrar Kolluğa Gelerek Şikayetçi Olduğunu Belirttiği - Ancak Şikayetten Vazgeçmeden Sonra Tekrar Şikayetçi Olmanın Hukuki Sonuç Doğurmayacağı - Olayda Bilinçli Taksir Halininde de Bulunmadığı - Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Şikayet Yokluğu Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ŞİKE, ŞİKEYE TEŞEBBÜS, TEŞVİK PRİMİ VERİLMESİNE YARDIM ETME, RÜŞVET ALMAYA YARDIM ETME SUÇLARI (1)

 • ŞİMDİLİK 10.000 TL TAZMİNATIN ISLAH DİLEKÇESİYLE TAZMİNATIN ALINMASI İSTEMİ (1)

 • ŞİMŞEK – TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞİMŞEK/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞİNASİ UMAZ BAŞVURUSU (1)

 • ŞİRİN FİDAN BAŞVURUSU (1)

 • ŞİRİN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞİRKET ADINA ATILAN İMZANIN DÜĞER ORTAĞIDA BAĞLAMASI (1)

 • ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN BONO (1)

 • ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN BORÇ HESAP KARTIYLA İSTENİLEN YILLARA AİT İLAN VE REKLAM VERGİSİYLE HESAPLANAN GECİKME ZAMMININ İPTALİ İSTEMİ - Büyükşehir Belediyeleri Kanunu İle Büyükşehir, İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin Görev ve Sorumluluklarının Belirtildiği - Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu İle Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Organize Sanayi Bölgelerine Tanınan Yetki ve Sorumlulukların Bu Kanunun Kapsamı Dışında Olduğu - Büyükşehir Belediyesinin Yetki Alanındaki Meydan, Bulvar, Cadde ve Ana Yollar İle Bu Alanlara Cephesi Bulunan Binalar Üzerindeki Her Türlü İlan ve Reklamların Vergileri İle Asma, Tahsis ve Bakım Ücretlerinin Büyükşehir Belediyesinin Gelirleri Arasında Sayıldığı - Organize Sanayi Bölgesi'nin Gelirleri Arasında İlan ve Reklam Gelirlerine de Yer Verildiği - Organize Sanayi Bölgesinde Yer Alan Işıklı ve Işıksız Reklam Tabelalarının Belediyenin Yetki Alanı İçinde Bulunmadığı - Yetkisiz İdarece Tesis Edilen İşlemde ve Davayı Reddeden Vergi Mahkemesi Kararının Hukuka Aykırı Olduğu (1)

 • ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN ÇEK (1)

 • ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN KURUMLAR VERGİSİ VERGİ ZİYAI CEZASI VE GECİKME FAİZİNİN TAHSİLİ AMACIYLA ÖDEME EMRİ (1)

 • ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN ÖDEME EMİRLERİNİN KALDIRILMASI TALEBİ (1)

 • ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET ADINA DÜZENLENMİŞ BONODA ŞAHSİ SORUMLULUĞUNUN BULUNMADIĞINI İLERİ SÜREREK BORCA İTİRAZ - Takip Konusu Belgenin Kambiyo Vasfını Taşıması İçin "Senedi Düzenleyenin İmzasını" İhtiva Etmesi Zorunludur - Şirket Yetkilisinin Şirket Kaşesi Dışında Senet Üzerine Atmış Olduğu İmza Bizatihi Kendisini Sorumlu Kılar - Keşideci İmzası Dışında Bononun Ön Yüzüne Konulan Her İmza Aval Şerhi Sayılır - Özetle Şirket Temsilcisinin Şahsen Sorumlu Olabilmesi İçin, Şirket Kaşesi Dışında Ayrı Bir İmzasının Bulunması Yeterlidir - Her İki İmzanın da Kaşe Üzerinde Bulunması Halinde İse, Yetkili Temsilcinin Sorumluluğundan Bahsedilemez (1)

 • ŞİRKET ADINA ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ GEREKEN FATURANIN KAĞIT ORTAMINDA DÜZENLENMESİ NEDENİYLE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ - Faturanın Verilmemesi, Alınmaması veya Gerçek Meblağdan Farklı Meblağlara Yer Verilmesi Halinde Bu Belgeleri Düzenlemek ve Almak Zorunda Olanlara Uygulanacak Cezanın Belirlendiği - Vergiyi Doğuran Olayın Kayıt Dışı Bırakıldığının Tespiti Halinde Bu Cezanın Söz Konusu Olabileceği - Hem Satıcının, Hem Alıcının Kanunda Açıkça Düzenlenmiş Cezayı Gerektiren Bir Fiili Gerçekleştirmesi Halinde, Ceza Kesilebileceği - Kâğıt Olsa Dahi Düzenlenmiş Bir Fatura Mevcut Olup İşlem Kayıt Altına Alındığından, Cezaya Dayanak Alınan Fiilin, Kanunda Düzenlenen Tipiklikte Gerçekleşmediği - Vergi ve Cezaların Kanuniliğine İlişkin Anayasal İlkeler Bazında Kıyas veya Varsayıma Dayalı Olarak Ceza Kesilmesi Mümkün Olmadığından Fiilen Mevcut Olan Faturaların, Hiç Düzenlenmediği Varsayılarak, Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının Hukuka Aykırı Olduğu (1)

 • ŞİRKET ADINA İHALENİN FESHİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET ADINA İHTİRAZİ KAYITLA İDAREYE ÖDENEN ANCAK MAHKEMENİN İPTAL KARARI ÜZERİNE İADE EDİLEN PARADAN YOKSUN KALINAN DÖNEME KARŞILIK YASAL FAİZ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET ADINA İMZALANAN ÇEK (1)

 • ŞİRKET ADINA İŞLEMDE BULUNAN KOMANDİTER (1)

 • ŞİRKET ADINA İŞLEMDE BULUNAN KOMANDİTLER (1)

 • ŞİRKET ADINA KAYITLARI MOTORLU ARAÇLAR TAŞINMAZLAR BANKA HESAPLARI ÜZERİNE İHTİYATEN TEDBİR KONULMASI İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET ADINA KAYITLI ARAÇLA KENDİ NAM VE HESABINA TAŞIMA YAPMASI SEBEBİYLE ALACAK İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET ADINA KAYITLI MOTORLU ARAÇLAR TAŞINMAZLAR BANKA HESAPLARI ÜZERİNDE İHTİYATEN TEDBİR KONULMASI İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET ADINA OLAN YATIN SİCİL KAYDININ İPTALİ VE ADİ ORTAKLAR ADINA 1/3ER HİSSELİ OLARAK TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET ADINA TAPUDA KAYITLI ÜST HAKKI (1)

 • ŞİRKET ADINA TARH EDİLEN VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİ İLE GECİKME FAİZİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET ADINA TESCİLLİ SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ BEYANNAMESİ MUHTEVİYATI EŞYANIN KIYMETİNİN NOKSAN BEYAN EDİLDİĞİ (1)

 • ŞİRKET ADINA YAPILAN ÖDEMELERİN DAVACIYA ÖDENDİĞİNİN DAVALI TARAFÇA TEMYİZDE İLERİ SÜRÜLEREK ÖDEMEYE İLİŞKİN BELGELERİN SUNULMUŞ OLDUĞU (1)

 • ŞİRKET ADININ BAŞINA 'YENİ' KELİMESİ EKLENMESİ (1)

 • ŞİRKET ADRESİNE YAPILAN TEBLİGATLAR (1)

 • ŞİRKET AİLE ŞİRKETİ OLDUĞU İÇİN DIŞARIDAN ORTAK ALARAK FAALİYETİNİ SÜRDÜREMEYECEĞİ İDDİASI (1)

 • ŞİRKET AKTİFLERİNDE BULUNAN ARAÇLARIN HARİCEN SATIMI (2)

 • ŞİRKET AKTİFLERİNİN PASİFLERİNİ KARŞILAMAMASI (1)

 • ŞİRKET AKTİFLERİNİN TOPTAN SATILMASI (1)

 • ŞİRKET ALEYHİNE İCRA TAKİBİ YAPTIĞI TAKİBE KONU ÇEKLERDEKİ CİRO İMZALARININ SAHTE OLDUĞU (1)

 • ŞİRKET ALEYHİNE İCRA TAKİBİ YAPTIKLARI BORCU KARŞILAYACAK MALI BULUNAMADIĞI İDDİASIYLA BORÇLUNUN İCRA TAKİBİNDE ŞİRKET YETKİLİSİNİN AKRABASINA BORÇLANMASINA İLİŞKİN TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET ALEYHİNE YAPILAN TAKİP SONUCU HACZEDİLEN MENKULLERİN DAVACIYA YEDİEMİN OLARAK BIRAKILDIĞI (1)

 • ŞİRKET ANASÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİNİN İNFAZININ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİNİN ONAYINA BAĞLI OLMASI (1)

 • ŞİRKET ANASÖZLEŞMESİNDE ŞİRKETİN YERLEŞİM YERİ (1)

 • ŞİRKET ANASÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • ŞİRKET ARAÇLARINI RESMİ GÖREVLENDİRME BULUNMAYAN SEYAHATLERDE KULLANMA (1)

 • ŞİRKET ARASINDA DEVAMLILIK ARZ EDEN BİR TİCARİ İLİŞKİ OLDUĞU (1)

 • ŞİRKET BİLANÇOSUNDAN ŞİRKETİN İFLASININ İSTENMESİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİNİN TESPİTİ (1)

 • ŞİRKET BORCU İÇİN ORTAKLARIN TAKİP EDİLMESİ (1)

 • Şirket Borçlarından Dolayı) (1)

 • ŞİRKET BORÇLARINDAN SORUMLULUK (1)

 • ŞİRKET BORÇLARINI ÖDEMEYEN KANUNİ TEMSİLCİNİN DURUMU (1)

 • ŞİRKET BORÇLARININ AKTİFTEN FAZLA OLMASI (1)

 • ŞİRKET BÜNYESİNDE ÇALIŞTIĞINI MAAŞINDAN ÖDEMELERİN KESİLDİĞİNİ VE BONOLARIN BEDELSİZ KALDIĞINI İLERİ SÜREREK BONOLARA DAYALI İCRA TAKİBİ (1)

 • ŞİRKET BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAKTA İKEN ÇALIŞTIĞI DÖNEMDE EK ÖDEMENİN HESAPLANMAMASI NEDENİYLE ALAMADIĞI PARASAL HAKLARINA İLİŞKİN OLARAK (1)

 • ŞİRKET ÇALIŞANININ MÜŞTEKİ İMZASINI TAKLİT ETMEK SURETİYLE ÇEKİ CİRO ETMESİ (1)

 • ŞİRKET DEFTERLERİ İNCELENDİĞİNDE DAVALININ DAVACIYA BORÇLU OLDUĞUNUN ANLAŞILACAĞI 7 ADET BONONUN ŞİRKET BORCU İÇİN DÜZENLENDİĞİ (1)

 • ŞİRKET DURUMUNUN KANUNA UYGUN HALE GETİRİLMESİ İÇİN UYGUN BİR SÜRE VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET ESAS MUKAVELENAMESİNİN NOTERCE TASDİKİ SIRASINDA HER BİR ORTAKTAN SERMAYENİN TAMAMI ÜZERİNDEN NOTER HARCI ALINMASI ÜZERİNE MALİYE BAKANLIĞINA VÂKİ DÜZELTME TALEBİ İŞLEMİN KANUNA UYGUN OLDUĞU GEREKÇESİYLE REDDEDİLMİŞ OLDUĞUNDAN BAHİSLE BU HUSUSTA VÂKİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN TADİLİNİ TEMİNEN BAZI MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GENEL KURULCA OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİĞİ (1)

 • ŞİRKET GENEL KURUL KARARI HAKKINDA BİLGİ VERİLMEMESİ İLE İLGİLİ DAVADA 10 GÜNLÜK SÜRE LİMİTED ŞİRKETLERDE UYGULANMAYACAĞI – Mahkemece 6102 Sayılı Kanun’un 437/5. Maddesinde Öngörülen On Günlük Sürede Açılmayan Davanın Reddine Karar Verildiği – 6102 Sayılı Kanun’un 437. Maddesi Anonim Şirketler İle İlgili Bir Düzenleme Olup Anonim Şirketlere İlişkin Hükümlerin Limited Şirketlere De Uygulanacağına İlişkin .644. Maddesinde De 437. Maddeye Atıf Bulunmadığı - Davalı Şirketin Limited Şirket Olduğu Gözetildiğinde 437. Maddenin Bu Davada Uygulanması Doğru Olmadığı (1)

 • ŞİRKET GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI - Davanın Dinlenebilme Koşulu - Pay Sahibi Sıfatına Bağlıdır (1)

 • ŞİRKET GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET HAKKINDA YAPILAN TARHİYATIN KESİNLEŞMİŞ OLMASI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ADINA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE KARŞI AÇILAN DAVADA TASDİKLE İLGİLİ SORUMLULUĞUN YERİNE GETİRİLDİĞİNE İLİŞKİN İDDİALARIN İNCELENMESİNE ENGEL DEĞİLDİR (1)

 • ŞİRKET HESABINA SERMAYE ARTTIRIMI AMACI İLE ÖDEME YAPILDIĞI VE DAVALININ ÖDENEN PARAYI İADE ETMEDİĞİ (1)

 • ŞİRKET HESAPLARI ÜZERİNE KONULAN TEDBİR SONUCU UĞRANILDIĞI ÖNE SÜRÜLEN MADDİ, MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ – Tazminat İstemine Esas Olan İşlemi Yapan Mahkemenin Dahil Olduğu Adli Yargının Görevli Bulunduğunun Kabulü Zorunludur - Tazminat İstemine Esas Olan İşlemi Yapan Mahkemenin Dahil Olduğu Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerekir (1)

 • ŞİRKET HESAPLARININ İNCELENMESİNİN ENGELLENDİĞİ (1)

 • ŞİRKET HİSSE DEVİR BEDELİNİN TAHSİLİ (1)

 • ŞİRKET HİSSE DEVRİ (1)

 • ŞİRKET HİSSE DEVRİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (1)

 • ŞİRKET HİSSE HACZİNİN USULÜNE UYGUN YAPILIP YAPILMADIĞININ İNCELENMESİ (1)

 • ŞİRKET HİSSE SENEDİNİN SATIŞI (1)

 • ŞİRKET HİSSELERİNİN DEVİR VE FERAĞ (1)

 • ŞİRKET HİSSELERİNİN DEVRİNE DAİR SÖZLEŞMENİN HEM YASAYA HEM DE ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNE AYKIRI OLDUĞUNU BELİRTEREK DEVİR İŞLEMİNİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ İLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET HİSSELERİNİN SATILMASI SONRASINDA HESABINA GEÇİRİLMEMESİ SONUCU MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET HİSSESİNİ DEVREDEN ORTAĞIN KREDİ SÖZLEŞMESİNDE MÜTESELSİL KEFİL OLMASI - Davalının Davacı Banka İle Dava Dışı Kişi Arasında Düzenlenen Genel Kredi Sözleşmesini Kefil Olarak İmzaladığı - Dava Konusu Borcun İse Davalının İmzası Bulunmayan Şirket Kredi Kartı Başvuru Formu ve Sözleşmesinden Kaynaklandığı Dosya İçeriğinden Anlaşıldığı - Davalı Kefilin Kefil Olarak İmzalamadığı Sözleşmeden Doğan Borçtan Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı (1)

 • ŞİRKET HİSSESİNİN HACZİ (3)

 • ŞİRKET HİSSESİNİN KOCANIN KİŞİSEL MALI OLMASI (1)

 • ŞİRKET İHALE TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME SIŞI TUTULMASI (1)

 • ŞİRKET İLE BAKANLIK ARASINDAKİ İHTİLAFTAN DOLAYI DEVAM EDEN YARGISAL SÜREÇ SONUÇLANMADAN ŞİRKETİN LİSANS BAŞVURUSUNUN MEVCUT SÖZLEŞMELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ (1)

 • ŞİRKET İLE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ARASINDA YENİ BİR TARİFE BELİRLENMEDİĞİ SÜRECE AKSU-ÇAMKÖY HİDROELEKTRİK SANTRALİNE AİT ENERJİ SATIŞ TARİFESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE DAĞITIM ŞİRKETİNE AİT ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ TARİFELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DAVACI ŞİRKETE AİT TARİFEYE YANSITILMASI MÜMKÜN OLMADIĞI (1)

 • ŞİRKET İLE İDARE ARASINDA İMZALANAN ULUSAL MARKER TEMİN VE TESLİM SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE İLİŞKİN KURUM KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET İLE MALİK ARASINDA HEM BAYİLİK HEM DE İNTİFA SÖZLEŞMESİ BULUNDUĞU (1)

 • ŞİRKET İLE TELEKOMÜNİKASYON AŞ HAKKINDA GENİŞ BANT İNTERNET ERİŞİM HİZMETLERİ PAZARINDA REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNU İHLAL EDİP ETMEDİĞİ (1)

 • ŞİRKET KÂR PAYININ TESPİTİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ - Limited Şirketlerde Şirketin Kâr Elde Etmiş Olması, Kendiliğinden Limited Şirket Ortağına Kâr Payı Talep Etme Yetkisi Vermeyeceği - Şirket Ortaklarına Kâr Payı Dağıtılabilmesi İçin, Öncelikle Ortaklara Kâr Payı Dağıtılması Yönünde Ortaklar Kurulunca Bir Kararın Alınması Gerektiği - Bilirkişi Kurulunca Yapılan Tespitler İle Kâr Payı Dağıtımına Yönelik Ortaklar Kurulu Kararının Bulunmadığı - Bu Yönde Alınmış Bir Karar Olmadan Mahkemenin Ortaklar Kurulu Yerine Geçerek Ortağa Kâr Payı Vermesi Mümkün Olmadığı - Kâr Payı İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Yanılgılı Değerlendirme İle Yazılı Şekilde Hüküm Tesisi Doğru Olmayıp, Bozmayı Gerektirdiği (1)

 • ŞİRKET KARARLARININ İMZALARIN TAKLİT EDİLMESİ SURETİYLE ALINDIĞINI GÖSTERDİĞİNİ İLERİ SÜREREK ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMASINA İZİN VERİLMESİ OLMADIĞI TAKDİRDE ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET KENDİSİNE AİT İNTERNET HABER PORTALINDA ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA YAYINLANAN YORUMLARDAN SORUMLU TUTULMUŞ OLMASI NEDENİYLE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLAL EDİLDİĞİ (1)

 • ŞİRKET LEHİNE İPOTEK TESİS EDİLMESİ (1)

 • ŞİRKET LEHİNE KONULAN İPOTEĞİN KALDIRILMASI VE TAŞINMAZIN TAPU KAYDINA AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASI TALEBİ (1)

 • ŞİRKET MAKSAT VE MEVZUU İLE İLGİLİ OLMAYAN HUSUS (1)

 • ŞİRKET MAL VARLIĞINDAN TAHSİL İMKANININ KALMADIĞININ ANLAŞILMASI NEDENİYLE AMME ALACAĞININ BİR KISMININ DOĞDUĞU VE VADESİNİN SONA ERDİĞİ DÖNEMDE ŞİRKET ORTAĞI OLAN DAVACI ADINA DÜZENLENDİĞİ (1)

 • ŞİRKET MALLARININ İNCELEME VE TESPİTİ İLE KAYYIM TAYİNİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET MALVARLIĞINDAN TAHSİL EDİLEMEMESİ (1)

 • ŞİRKET MERKEZİ VE BÜRO (1)

 • ŞİRKET MERKEZİNDE VERİLEN YEMEK İMKANLARINDAN ŞEHİR DIŞINDA ÇALIŞILMASI SEBEBİ İLE YARARLANAMAMASINDAN DOLAYI BU ÜCRETLERİN TALEP EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • ŞİRKET MUAMELESİNİN İDARESİ (1)

 • ŞİRKET MUHASEBE KAYITLARINDA DAVALI TARAFINDAN YAPILDIĞI GÖSTERİLEN ÖDEMELERİN GERÇEKTE DAVALI ŞİRKET TARAFINDAN YAPILDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AZLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET MÜDÜRÜ OLMADIĞININ TESPİTİNİ TİCARET SİCİL KAYITLARININ BU ŞEKİLDE DÜZELTİLMESİNİ VE DURUMUN TİCARET SİCİL GAZETESİNDE İLANINI TALEP VE DAVA (1)

 • ŞİRKET MÜDÜRÜ TARAFINDAN İŞ AKDİNE HAKSIZ OLARAK SON VERİLDİĞİNDEN BAHİSLE KIDEM TAZMİNATI İLE BAZI İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN FİİLLERİ NEDENİYLE DOĞRUDAN DOĞRUYA ZARARA UĞRANILDIĞI İDDİASI İLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI (1)

 • ŞİRKET NAMINA YAZILI BEYANLARDA İMZA ŞEKLİ (1)

 • ŞİRKET OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARININ İPTALİ (1)

 • ŞİRKET ORTAĞI (1)

 • ŞİRKET ORTAĞI ADINA YAPILAN SAĞLIK VE YAŞAM SİGORTASI PRİM BEDELLERİNİN GİDER OLARAK KABUL EDİLMESİ TALEBİ (1)

 • ŞİRKET ORTAĞI OLAN ŞİKAYETÇİNİN TAŞINMAZLARI ÜZERİNE HACİZ KONULDUĞU VE ŞİKAYETÇİNİN HACİZLERİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET ORTAĞI TARAFINDAN SERMAYE OLARAK KONULAN PARANIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET ORTAĞI VE MÜDÜR OLAN SANIKLARIN OLAY TARİHİNDE ŞİRKETTEKİ GÖREVLERİ, GEREKTİĞİNDE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ, ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ VE VARSA ARALARINDAKİ İŞ BÖLÜMÜNE AİT KARAR GETİRTİLİP HUKUKİ DURUMLARININ BELİRLENMESİ GEREKİR (1)

 • ŞİRKET ORTAĞI VE YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ŞİRKET ALEYHİNE AÇTIĞI DAVADA TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI (1)

 • ŞİRKET ORTAĞINA 89 HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLEBİLECEĞİ - Şirket Ortağının Ortağı Olduğu Şirket Tüzel Kişiliğinden Ayrı Bir Kişiliğe Sahip Olduğu - Gerçek Kişi Olduğundan Şirkete Göre Üçüncü Kişi Sayıldığı - Şirket Ortakları Şirket Sözleşmesiyle Koymayı Taahhüt Ettikleri Sermayeden Dolayı Şirkete Karşı Borçlu Oldukları - Borçlu Şirketin Şirket Ortağındaki Sermaye Alacağının Haczine Engel Yasal Bir Düzenleme de Bulunmadığı - Sermaye Alacağının Haczinin Mümkün Olduğu - Borçlu Şirketin Üçüncü Kişi Şirket Ortağı Nezdinde Sermaye Borcu Dışında Tamamen Özel Hukuktan Kaynaklanan ve Paraya Çevrilmesi Mümkün Haczedilebilecek Nitelikte Başkaca Hak ve Alacaklarının Bulunabileceği (1)

 • ŞİRKET ORTAĞINA YAPILAN TEBLİĞ (1)

 • ŞİRKET ORTAĞINI ŞAHSİ BORCU NEDENİYLE TAKİP (1)

 • ŞİRKET ORTAĞININ AMME ALACAKLARINDAN GEÇMİŞE DÖNÜK OLARAK SORUMLU TUTULMASI (1)

 • ŞİRKET ORTAĞININ KAYINBİRADERİNE YAPILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (1)

 • ŞİRKET ORTAĞININ MAHKEMECE ÖZEL DENETÇİ TAYİNİ TALEBİ (1)

 • ŞİRKET ORTAĞININ PRİM BORCUNDAN DOĞAN ŞAHSİ SORUMLULUĞU (8)

 • ŞİRKET ORTAĞININ PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU (1)

 • ŞİRKET ORTAĞININ PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUĞUNUN NİSPETİ (1)

 • ŞİRKET ORTAĞININ SORUMLULUĞU (2)

 • ŞİRKET ORTAĞININ ŞAHSİ BORCU (1)

 • ŞİRKET ORTAĞININ ŞAHSİ BORCUNUN TAKİBİ (1)

 • ŞİRKET ORTAĞININ ŞİRKET BORCUNDAN KİŞİSEL OLARAK SORUMLU OLMAYACAĞI (1)

 • ŞİRKET ORTAĞININ ŞİRKET BORCUNDAN SORUMLULUĞU (1)

 • ŞİRKET ORTAĞININ ŞİRKETE VERDİĞİ BORCUN TAHSİLİ İSTEMİ - Mahkemece Hükme Esas Alıan Bilirkişi Raporunda Kabul Edilen Alacak Kaleminin Davacının Şirkete Sermaye Borcu Ödemesi Nitelendirmesiyle Yaptığı Havale Olduğu - Pay Sahiplerinin Sermaye Olarak Şirkete Verdiklerini Geri İsteyemediği - Davacının Gönderdiği Teyit Edilen Sermaye Borcunun Düşümü İle Kalan Bakiye Tutarda Davalı Şirketin Sebepsiz Zenginleştiği - Sermaye Borcuna İlişkin İse Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Tespit Yapıldığı - Ancak Davalı Tarafça Tespite Karşı Yapılan İtirazların Hüküm Yerinde Tartışılmadığı - Öncelikle Düşülecek Sermaye Borcunun Ne Kadar Olduğunun Tereddüte Yer Bırakmayacak Biçimde Saptanması Gerektiği - Kabul Edilen Alacak Kaleminden; Davacıya Ait Ödenmemiş Sermaye Borcu, Davacı Borcu ve Davalı Savunmasında İleri Sürülen Miktarın Davacıya Ait Kredi Kartı Ödemesinin Düşümü İle Sonuca Ulaşılması Gerektiği - Davacının Menfi Tespit, Davalının İse Takas Mahsup Talebi Olmamasına Rağmen,Hatalı Olarak Davacı Alacak Kalemine Eklenme Yapılmasıyla Hesaba Dayalı Hüküm Benimsenerek Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı (1)

 • ŞİRKET ORTAĞININ VERGİ BORCU SORUMLULUĞU (10)

 • ŞİRKET ORTAĞININ VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU (12)

 • ŞİRKET ORTAK GİRİŞİMİN HAK EDİŞLERİNİN TÜMÜNE KONULAN HACİZLERİN KALDIRILMASI İSTEMİ - İki veya Daha Fazla İşletmenin Belli Bir Amaca Ulaşmak İçin Katkılarını Birleştirdikleri Ortaklığın Tüzel Kişiliği Bulunmadığından Taraf Ehliyeti de Yoktur - İcra Mahkemesine Başvuran Borçlunun Adi Ortaklık Olduğu Görülmektedir - Şikayete Ortaklığı Oluşturan Şirketlerden Birinin Gelmediği veya Pilot Ortağın Bu Hususu Şikayet Konusu Yapmadığı Görülerek, Adi Ortaklık Adına Yapılan Başvurunun Adi Ortaklığın Taraf Ehliyeti Bulunmadığından Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerekir (1)

 • ŞİRKET ORTAK YAPISI ŞİRKET KURULUŞ ADRESLERİ İLE TANIK BEYANLARINA NAZARAN BORÇLU ŞİRKET’İN AMME ALACAĞININ TAHSİLİNE İMKAN BIRAKMAMAK KASTI İLE HAREKET ETTİĞİNİ BİLEBİLECEK KİŞİLERDEN OLMASI NEDENİYLE TASARRUFUN İPTALİ GEREKECEĞİNE (1)

 • ŞİRKET ORTAKLARI VE TASFİYE MEMURUNUN SİGORTALININ MUHTEMEL TAZMİNAT ÖDEMELERİNİ YAPMAMAK İÇİN ŞİRKETİ TASFİYE ETTİKLERİ (1)

 • ŞİRKET ORTAKLARINA GÖNDERİLEN HACİZ İHBARNAMELERİ (1)

 • ŞİRKET ORTAKLARINA İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİ (1)

 • ŞİRKET ORTAKLARINA TEBLİGAT (1)

 • ŞİRKET ORTAKLARINDAN BİRİNİN İFLAS ETMESİ (1)

 • ŞİRKET ORTAKLARINI DÖVEREK ŞİRKETTEN UZAKLAŞTIRMA (1)

 • ŞİRKET ORTAKLARININ 3. KİŞİ SAYILAMAYACAĞI (1)

 • ŞİRKET ORTAKLARININ KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU (5)

 • ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALILIK DURUMU (2)

 • ŞİRKET ORTAKLARININ SORUMLULUĞU (1)

 • ŞİRKET ORTAKLARININ ŞİRKETTEN TAHSİL EDİLEMEYEN VERGİ BORCUNDAN SORUMLULUĞU (1)

 • ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA PAYI TALEP ETMEKSİZİN ÇIKMAYA İZİN VERİLMESİ TALEBİ (1)

 • ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMAYA SERMAYE PAYININ VE KAR PAYININ TESPİTİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET ORTAKLIĞININ DEVAM ETTİĞİ SÜRELERDE 506 SAYILI YASA KAPSAMINDA SİGORTALI KABUL EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • ŞİRKET ORTAKLIĞININ NE ŞELİKDE GERÇEKLEŞTİĞİNİN TESPİTİ GEREĞİ (15)

 • ŞİRKET PAY DEFTERİNDE DAVALI VAKIF ADINA KAYITLI OLAN HİSSENİN KAYDININ İPTAL EDİLEREK BU HİSSELERİN MİRASÇILAR ADINA PAY DEFTERİNE İŞLENMESİ DAVACI HİSSESİNE İSABET EDEN ŞİRKET HİSSESİNİN DAVACI ADINA TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET PAYININ DEVRİ (1)

 • ŞİRKET PAYININ HACZİ (1)

 • ŞİRKET PAYININ NOMİNAL DEĞERİ (1)

 • ŞİRKET PAYININ TEVDİİ VEYA REHNİ (1)

 • ŞİRKET PERSONELİNİN KUSURLU DAVRANIŞI NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ - Tesisatçı Olarak Çalışmakta İken Davalı Şirkette Tesisat Montajı Yaptığı Sırada Şirket Personelinin Kusurlu Davranışı Sonucunda İki Parmağın Koptuğu - Uğranılan Maddi ve Manevi Zararlarının Tazmini İstendiği -Davacının Talep Ettiği Tazminatın İş Kazasından Kaynaklanması Nedeniyle İş Mahkemesi’Ne Görevsizlik Kararı Verildiği - Davacı, Davasını Açarken Meydana Gelen Kazanın İş Kazası Olduğuna İlişkin Bir İddia da Bulunmadığı - Aksine Davalı Şirkete Ait İşyerinde Şirket Çalışanının Gerekli Dikkat ve Özenin Gösterilmemesi ve İş Yeri Güvenlik Tedbirlerine Aykırı Davranışı Sonucunda Parmaklarının Ray İle Lift Arasında Kalarak Kopmasına Neden Olduğunu İleri Sürerek Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Kapsamında Davalı Şirketten Meydana Gelen Zararlarının Tazminini Talep Ettiği - Mahkemece, İşin Esasına Girilerek Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ŞİRKET REORGANİZASYONU İŞTİRAKLERDEKİ HİSSELERİN SATIŞI VE VARLIK ARTTIRICI ÖNLEMLERLE BORCA BATIKLIĞIN SONA ERDİRİLECEĞİNİ İFLASIN BİR YIL SÜREYLE ERTELENMESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET SAHİBİNİN DİNİ İNANÇLARINA DAYALI BİR AYRIMCILIĞA MARUZ KALMASI NEDENİYLE YAPILAN AYRIMCILIK YASAĞININ İHLALİ İDDİASI KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR (1)

 • ŞİRKET SERMAYESİNİN AZALTILMASI NEDENİYLE ŞİRKET ÖZ VARLIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET SERMAYESİNİN RAYİÇ DEĞERİ (1)

 • ŞİRKET ŞİFRESİNİN KIRILARAK GİRİŞ YAPILDIĞINI GÖSTEREN DELİLLERİN BULUNMAMASI - Katılanın Şikayet Dilekçesi Ekinde İbraz Ettiği Deliller Dışında Delil Toplanmamış Olduğu - Sanığın Suçlamayı Kabul Etmediği - Suç Tarihlerinde Şifreyi Kırarak Giriş Yaptığına Katılanın Mail Adresinden Şirkete Ait ve Özel Bilgileri Kopyaladığı veya Veri Gönderimi Yapıldığına Dair Bir Tespite Rastlanmadığı - Katılanın İbraz Ettiği Log Kayıtlarında Başka Ip Lerin de Yer Aldığı - Yükletilen Suç Sübuta Ermediğinden Beraati Gerektiği (1)

 • ŞİRKET TARAFINDAN BELİRTİLEN TARİHLER ARASINDA BİR REZERVASYON YAPTIRILIP YAPTIRILMADIĞI (1)

 • ŞİRKET TARAFINDAN CARİ YIL ZARARINI ETKİLEYEN GİDER TUTARININ KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER ARASINDAN ÇIKARILMASI İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET TARAFINDAN DAVA TARİHİNDEN ÖNCE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDIĞI VE BU HUSUSUN TİCARET SİCİL GAZETESİNDE USULÜNE UYGUN OLARAK İLAN EDİLDİĞİ (1)

 • ŞİRKET TARAFINDAN DEVREDİLEN AKARYAKIT İSTASYONU İLE İLGİLİ OLARAK OPET İLE BAYİSİ ARASINDA İMZALANAN DİKEY ANLAŞMANIN GEÇERSİZ OLDUĞU İDDİASI (1)

 • ŞİRKET TARAFINDAN DÜZENLENEN BONODAN ŞAHSİ SORUMLULUK (1)

 • ŞİRKET TARAFINDAN FATURALARINA YANSITILAN KAYIP KAÇAK BEDELLERİNİN İADESİ İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEM İLE KAYIP KAÇAK BEDELİNE DAYANAK TEŞKİL ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLEN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARLARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET TARAFINDAN ÖDENDİĞİNİ BELİRTEREK DAVALININ KUSUR NİSPETİNE İSABET EDEN TUTARINDAKİ RÜCUEN TAZMİNATIN ÖDEME TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FAİZİYLE TAHSİLİ İSTEMİYLE ADLİ YARGIDA DAVA AÇMIŞTIR (1)

 • ŞİRKET TARAFINDAN PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA NAKLİ BİLDİRİLİRKEN HESAPLADIĞI NAKİL ÜCRETİNİN TAM OLARAK HESAPLANMASINA VE MAAŞ NAKİL İLMÜHABERİNİN DÜZELTİLMESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET TARAFINDAN SİGORTALANAN ARACIN HASAR GÖRMESİNDE İDARENİN HİZMET KUSURU BULUNDUĞU (1)

 • ŞİRKET TARAFINDAN SİGORTALI BULUNAN ARACIN PAZAR İÇİN KURULAN DİREĞE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI (1)

 • ŞİRKET TARAFINDAN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI KAPSAMINDA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KARARINA İSTİNADEN YAPILAN ÖDEMENİN KUSURU ORANINDA YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET TASFİYESİNİN AYKIRI ŞEKİLDE YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ İLERİ SÜREREK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN YENİDEN İHYASI İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET TEMSİLCİSİ (1)

 • ŞİRKET TEMSİLCİSİ FİRMALARININ RENT A CAR HİZMETİ SUNDUĞUNU BELİRTİP KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİ İLE SİGORTALI ARACIN İKAME ARAÇ HİZMETİ İÇİN MÜŞTERİYE TESLİM EDİLDİĞİ DURUM (1)

 • ŞİRKET TEMSİLCİSİ OLMAYAN KİŞİNİN TEMSİLCİ SIFATIYLA BONOYU İMZALAMASI (1)

 • ŞİRKET TEMSİLCİSİNİN BONODA BİRDEN ÇOK İMZASININ OLMASI (1)

 • ŞİRKET TEMSİLCİSİNİN SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN ÖNCE ÖLMESİNİN VEKALETNAMENİN GEÇERLİLİĞİNE ETKİSİ BULUNMADIĞI (1)

 • ŞİRKET TEMSİLCİSİNİN ŞAHSEN SORUMLU OLABİLMESİ İÇİN ŞİRKET KAŞESİ DIŞINDA AYRI BİR İMZASININ BULUNMASININ YETERLİ OLDUĞU - Bonoda Tanzim Eden Şirketin Adının Yazılı Olduğu - Ön Yüzdeki Borçluya Ait İki İmzanın da Şirket Kaşesi Üzerinde Olduğu - Açıkta İmzanın Bulunmadığı - Bu İmzayı Atan Kişinin, Tanzim Eden Şirketin Yetkili Temsilcisi Olması Sebebiyle, İmzanın Şirket Adına Atıldığının Kabulü Gerektiği (1)

 • ŞİRKET TİCARİ NİTELİKTE OLDUĞUNDAN TÜKETİCİ KAPSAMINA GİRMEMESİ (1)

 • ŞİRKET TÜRÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA TARHİYAT (1)

 • ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİNİ TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ OLANLAR (1)

 • ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİNİN İHYASI (1)

 • ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİNİN İHYASI İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİNİN MAL VARLIĞI HAKKINDA TAKİP YOLLARININ TÜKETİLMESİ (1)

 • ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİNİN TASFİYE KARARININ ORTADAN KALDIRILARAK YENİDEN İHYASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKET UNVANININ ÇEKTE AÇIK YAZILMAMASI (1)

 • ŞİRKET VE BELEDİYE ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASININ ETKİN OLMASI (1)

 • ŞİRKET VEKİLİNİN TAKİP KONUSU ÇEKTEKİ İMZANIN ŞİRKET YETKİLİSİNE AİT OLMADIĞINI BELİRTEREK İMZAYA İTİRAZDA BULUNDUĞU (1)

 • ŞİRKET VEYA KOOPERATİFLER HAKKINDA YANLIŞ BİLGİ VERMEK SUÇU (1)

 • ŞİRKET YERİNE ŞİRKET ORTAĞINA AÇILAN DAVADA TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMASI (1)

 • ŞİRKET YETKİLİLERİ HAKKINDA BAŞLATILAN CEZA KOVUŞTURMASININ, REKABET SORUŞTURMASI AÇISINDAN BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI GEREKLİLİĞİ (1)

 • ŞİRKET YETKİLİSİ HAKKINDA CEZA HAKİMİ TARAFINDAN VERİLEN BERAAT KARARININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMAYACAĞI VE TANZİM EDİLEN KAÇAK SU TUTANAĞININ AKSİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ RESMİ BELGELERDEN OLDUĞU (1)

 • ŞİRKET YETKİLİSİ VE BORÇLUSUNUN ÖĞRENMİŞ OLMASINA RAĞMEN ŞİRKETİN BU HACİZDEN HABERİNİN OLMADIĞININ SÖYLENEMEYECEĞİ AKSİNİN DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRI DÜŞECEĞİ (1)

 • ŞİRKET YETKİLİSİNE USULÜNE UYGUN YEMİN ETTİRİLMESİ GEREĞİ (1)

 • ŞİRKET YETKİLİSİNİN BANKANIN ÇORLU ŞUBESİNE BAŞVURMASI ÜZERİNE KREDİ ÇEKİLDİĞİNİN BİLDİRİLDİĞİ (1)

 • ŞİRKET YETKİLİSİNİN DİĞER ÇALIŞANLARIN ÖNÜNDE AĞIR SÖZLERLE HAKARET ETMESİ SEBEBİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI SEBEPLE FESHETTİĞİ (1)

 • ŞİRKET YETKİLİSİNİN DURUŞMAYA ÇAĞRILMAMIŞ OLMASI BİR TEMYİZ NEDENİ OLARAK İLERİ SÜRÜLMÜŞ İSE DE İFLASIN ERTELENMESİ DAVASINDA BUNA DAİR BİR YASAL ZORUNLULUĞUN BULUNMADIĞI (1)

 • ŞİRKET YETKİLİSİNİN TALİMATIYLA ÇEK KEŞİDE ETMEK (1)

 • ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN HAKSIZ FİİLLERİNDEN SORUMLULUK - Vazifelerini Yaptıkları Sırada İşledikleri Haksız Fiillerden Anonim Şirketin Sorumlu Olacağı - Davalının da Davalı Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Olarak Zarardan Sorumlu Tutulabileceği ve Bu Sebeple Kendisine Husumet Yöneltilebileceği - Hile ve Aldatma Olgusunun Tespiti Yapılırken Spk Tbmm Masak Raporları Ceza Dosyalarındaki Tanık Beyanları da Nazara Alınarak Her Bir Davalının Hukuki Durumunun Tayin ve Takdir Edilmesi ve Davalıların Zaman Aşımı Definin de Buna Göre Değerlendirilmesi Gerektiği (1)

 • ŞİRKET YÖNETİCİSİNİN MALVARLIĞINA GİDİLMESİ (1)

 • ŞİRKET YÖNETİM KURULU BAŞKANININ VERDİĞİ GENİŞ YETKİLERE İSTİNADEN MAKBUZLARDA İMZASI BULUNAN KİŞİNİN TİCARİ TEMSİLCİ KONUMDA BULUNDUĞU DAVACI ŞİRKET ADINA TAHSİLAT YAPMAYA, MAKBUZ DÜZENLEMEYE YETKİLİ OLDUĞU (1)

 • ŞİRKET YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ - Kâr Dağıtılmamasına İlişkin Karara Karşı Davacının Usulüne Uygun Olarak Muhalefet Şerhini Toplantı Tutanağına Geçirmediği – Buna İlişkin Divan Başkanlığına Verdiği Herhangi Bir Muhalefet Şerhi de Bulunmadığı - Davacının, Yönetim Kurulu Üyesi Olması Durumunda Dahi Dava Konusu Kararın Uygulanmasının Davacının Sorumluluğunu Gerektirecek Nitelikte Olmadığı - İptal Davası Açma Hakkının Bulunmadığı (1)

 • ŞİRKET YÖNETİM KURULU KARARLARININ TESCİL VE İLANI (1)

 • ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU (1)

 • ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN AYNI ZAMANDA İŞÇİ OLARAK GÖZÜKMESİ (1)

 • ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN KARAR ALMASININ ÖNLENMESİ (1)

 • ŞİRKET YÜZDE OTUZBEŞ ORANINDA BEYAN ETTİĞİ VE ÇALIŞANLARININ GELİRİNDEN KESİNTİ YAPARAK ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİNİN DÜZELTME HÜKÜMLERİNE GÖRE TERKİN EDİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ VE FAZLA YATIRILAN VERGİNİN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN REDDEDİLMESİ NEDENİYLE EŞİTLİK İLKESİNİN VE MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ (1)

 • ŞİRKETÇE ELEKTRİK TÜKETİM FATURALARINA YANSITILAN KAYIP KAÇAK BEDELİNİN HAKSIZ VE USULSÜZ OLDUĞUNU BELİRTEREK FATURALARIN ÖDENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN TİCARİ FAİZİLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETÇE HAMİLİNE YAZILI SENETLER İÇİN KÂR PAYI ÖDENMESİNE KARAR VERİLİP VERİLMEDİĞİ KÂR PAYI DAĞITILMASINA KARAR VERİLEN DÖNEMLER İÇİN DAVACIYA ÖDENMESİ GEREKEN KAR PAYI BULUNUP BULUNMADIĞI VARSA BUNLARIN DAVACIYA ÖDENİP ÖDENMEDİĞİ ARAŞTIRILIP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİRKETÇE SÖZLEŞME FESHEDİLMEDİĞİNDEN YAPILAN İŞ BEDELİNİN MAHRUM KALINAN KAR KAYBININ TİCARİ FAİZİ İLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETE AİT ARACIN DAVALININ YÜRÜTTÜĞÜ TAKİP SIRASINDA SATILMASI NETİCESİNDE ELDE EDİLEN MEBLAĞIN PAYLAŞTIRILMASI (1)

 • ŞİRKETE AİT ARACIN SEYİR HALİNDEKİ İKEN YOLDA BULUNAN KANALİZASYON KAPAĞININ AÇIK OLMASINDAN DOLAYI MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI YAPMASI NEDENİYLE UĞRANILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN MADDİ ZARARIN DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN HESAPLANACAK YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETE AİT ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİNE VE ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE PARA CEZASI VERİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETE AİT ARAÇLAR ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETE AİT ARAÇLARIN BULUNDUĞU OTOPARKA DAVALININ İŞLETENİ VE SÜRÜCÜSÜ OLDUĞU ARACIN GİRMESİ İLE BAZI ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELDİĞİ (1)

 • ŞİRKETE AİT FORE KAZIK MAKİNESİNİN MAKİNE KIRILMASI SİGORTA POLİÇESİ İLE TEMİNAT ALTINA ALINDIĞI (1)

 • ŞİRKETE AİT İŞYERİNDE 09.06.1996 - 12.06.2006 TARİHLERİ ARASINDA KESİNTİSİZ ÇALIŞTIĞININ TESPİTİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETE AİT İŞYERİNİN SİGORTA SİCİL NUMARASININ YAZILI ŞEKİLDE YANLIŞ YAZILMASI (1)

 • ŞİRKETE AİT İŞYERLERİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUĞA SAHİP OLMADIĞI İDDİASI (1)

 • ŞİRKETE AİT ROMÖRKORDE GEMİ ADAMI OLARAK ÇALIŞTIĞI 15 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIP 15 GÜN DİNLENDİĞİ BU ÇALIŞMASININ MİLLİ BAYRAM GENEL TATİL GÜNLERİNDE DE DEVAM ETTİĞİ DURUM (1)

 • ŞİRKETE AİT ROMÖRKORDE GEMİ ADAMI OLARAK ÇALIŞTIĞI 15 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIP 15 GÜN DİNLENDİĞİ BU ÇALIŞMASININ MİLLİ BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE DE DEVAM ETTİĞİ DURUM (1)

 • ŞİRKETE AİT TAŞINMAZIN MUVAZAALI SATIMI (1)

 • ŞİRKETE AİT TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE BAŞKA DOSYALARDAN DOLAYI İPOTEK VE İNTİFA HAKLARININ BULUNDUĞU DURUM (1)

 • ŞİRKETE AİT TİCARİ DEFTERLER VE BİLANÇOLAR ÜZERİNDE İNCELEME (1)

 • ŞİRKETE AYNİ SERMAYE OLARAK KONAN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ (1)

 • ŞİRKETE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İLE DİĞER DAVACI TARAFINDAN DİĞER DAVACI ASIL BORÇLU ŞİRKET LEHİNE ŞİRKETE OLAN BORÇLARININ TEMİNATI OLARAK VERİLEN İPOTEĞİN FEKKİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İLE TAKİPLERİN İPTALİNE VE DAVALININ TAZMİNATA MAHKUM EDİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİNE VE İCRA TEHDİDİ ALTINDA İCRA DOSYASINA YATIRILAN PARANIN TÜM FER'İLERİ İLE BİRLİKTE DAVALIDAN İSTİRDAT İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETE ÇIKARILAN TEBLİGATIN USULÜNE UYGUN OLUP OLMADIĞI (1)

 • ŞİRKETE ECRİMİSİL İHBARNAMESİ TEBLİĞ EDİLDİĞİ HALDE HERHANGİ BİR ÖDEME YAPILMADIĞINI İLERİ SÜREREK ECRİMİSİL İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETE HACİZ UYGULAMASI (1)

 • ŞİRKETE HAMMADDE GETİREN GEMİLERİN YANAŞMASINA ENGEL OLUNARAK BÜYÜK ZARARA UĞRAMASINA NEDEN OLUNDUĞU (1)

 • ŞİRKETE HUSUMET YÖNELTİLİP YÖNELTİLMEYECEĞİ (1)

 • ŞİRKETE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE DAİR KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADAN FERAGAT EDİLMESİ (1)

 • ŞİRKETE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İŞLEMİ TESİS EDEN İDARİ MERCİİN BULUNDUĞU YER İDARE MAHKEMESİ OLAN ANKARA İDARE MAHKEMESİNCE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİRKETE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARININ İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNUN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (2)

 • ŞİRKETE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU'NUN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNUN KARARININ İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ DAVACIYA İLİŞKİN KISIMLARININ HUKUKA AYKIRI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEREK İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İŞLEMLE BİLDİRİLEN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU'NUN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETE İHTİYATİ TEDBİR NİTELİĞİNDE KAYYIM ATANMASI (1)

 • ŞİRKETE İŞ YERİ SİGORTA POLİÇESİ İLE SİGORTALI İŞ YERİNİN BİNA ÇATISINDAN SIZAN SULAR SEBEBİ İLE HASAR GÖRDÜĞÜ (1)

 • ŞİRKETE KASKO SİGORTALI ARACIN BİNANIN DUVARININ YIKILMASI SONUCU HASARLANDIĞI (1)

 • ŞİRKETE KASKO SİGORTALI ARACIN TEK TARAFLI KAZADA HASARLANDIĞI İHBARA RAĞMEN DAVALININ ZARARI KARŞILAMADIĞI SİGORTA BEDELİNİN DAVALIDAN TAHSİLİNİ TALEBİ (1)

 • ŞİRKETE KASKO SİGORTALI OLAN ARACA DAVALI TARAFA AİT ARACIN ÇARPMASI SONUCU HASAR MEYDANA GELDİĞİ (1)

 • ŞİRKETE KASKO SİGORTASI İLE SİGORTALI ARACIN YOL ÜZERİNDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN ÇUKURA GİRMESİ İLE MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASININ MEYDANA GELDİĞİ (1)

 • ŞİRKETE KASKO SİGORTASI İLE SİGORTALI BULUNAN ARAÇTA BELEDİYE BAŞKANLIĞININ BAKIM VE GÖZETİM SORUMLULUĞUNDA OLAN LOGAR KAPAĞININ TERS DÖNMESİ NEDENİ İLE MEYDANA GELDİĞİ İDDİA EDİLEN ZARARIN OLAYDA KUSURU BULUNAN DAVALIDAN RÜCUEN TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETE KASKO SİGORTASI İLE SİGORTALI BULUNAN ARAÇTA BELEDİYEYE AİT ORTA REFÜJ ÇALIŞMASI VE REFÜJ KENARINDA BORDUR TAŞLARININ VE KUM BİRİKİNTİLERİNİN BULUNMASI VE YETERİ KADAR İŞARETLEME YAPILMAMASI NEDENİ İLE MEYDANA GELDİĞİ İDDİA EDİLEN ZARARIN RÜCUEN TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETE KASKO SİGORTASI İLE SİGORTALI BULUNAN ARAÇTA YOL YAPIM ÇALIŞMASI ESNASINDA DÜŞEN TAŞLARA ÇARPMAK SURETİYLE MEYDANA GELDİĞİ İDDİA EDİLEN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETE KASKOLU MÜVEKKİLİNE AİT ARACIN TEK TARAFLI KAZADA HASARLANMASI SONUCU TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETE LİSANSI OLMAKSIZIN BAYİLİK FAALİYETİNDE BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETE ÖZEL DENETÇİ ATANMASI İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETE ÖZEL DENETÇİ ATANMASI TALEBİ (1)

 • ŞİRKETE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN 20.İ.2009 TARİH VE 09-03/49-18 SAYILI REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETE SEL VE SU BASKINI RİZİKOLARINA KARŞI SİGORTALI BULUNAN FABRİKA VE MÜŞTEMİLATIN UZUN SÜRELİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONUCUNDA ÇEVRE İSTİNAT DUVARININ YIKILDIĞI (1)

 • ŞİRKETE SERMAYE OLARAK KONULAN TAŞINMAZ (1)

 • ŞİRKETE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİNİN ADLİ YARGIDAN İSTENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİRKETE YAPILAN TEBLİĞLER (1)

 • ŞİRKETE YÖNETİM KAYYIMI ATANMASI İSTEMİ - Şirketin Yönetiminin Kayyıma Devredilmesinin Gerekip Gerekmediğinin Tespit Edilmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Davacıların Paylarının Usulsüz Şekilde Devredildiği Maddi Olgusuna Dayanarak Birleşen Davada İleri Sürülen İddialar Konusunda Hiçbir İnceleme Yapmadığı - Şirketin Yönetim ve Genel Kurullarına Katılmak Üzere Kayyım Tayin Etmesinin Hatalı Olduğu - Davacıların Haklarını Kullanması Ehliyetini Kayyıma Devreder Şekilde Talepten Başka Bir Şeye Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı (1)

 • ŞİRKETE ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI İLE SİGORTALI ARACIN YAPTIĞI TEK TARAFLI KAZADA ARAÇTA YOLCU OLARAK BULUNAN DAVACININ YARALANDIĞI (1)

 • ŞİRKETE ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI İLE SİGORTALI YOLCU MİNİBÜSÜ VE TANKERİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZA (1)

 • ŞİRKETİ ARACI KILARAK ORTAĞA FAİZSİZ KREDİ KULLANDIRMAK (1)

 • ŞİRKETİ BORÇLANDIRMA YETKİSİ (1)

 • ŞİRKETİ BÜYÜK ZARARLARA UĞRATTIKLARI GİBİ KENDİLERİNE MADDİ MENFAAT SAĞLADIKLARININ TESPİT EDİLDİĞİ (1)

 • ŞİRKETİ İLZAM (1)

 • ŞİRKETİ TEMSİL (1)

 • ŞİRKETİ TEMSİL YETKİSİ (5)

 • ŞİRKETİ TEMSİL YETKİSİ OLMAYANLARIN VERDİĞİ VEKALETNAME (1)

 • ŞİRKETİ TEMSİL YETKİSİ SONA ERDİĞİ HALDE ŞİRKET ADINA ÇEK DÜZENLEYENİN KİŞİNİN ÇEKTEN SORUMLULUĞU - Davacı Temsilci Olmadığından Şirket Adına Çek Keşide Etmesinin Mümkün Olmadığı - Davacının Çekin İleri Vadeli Olarak Düzenlendiği İddiasını İspat Edecek Mahiyette Delil Sunamadığı - Davacının Çekten Şahsen Sorumlu Olduğu (1)

 • ŞİRKETİ TEMSİL YETKİSİ SONA EREN DAVACININ PRİM BORCUNDAN SORUMLU OLMAMASI (1)

 • ŞİRKETİ TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ (1)

 • ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ TARAFINDAN BİZZAT VEYA BİR AVUKAT VASITASIYLA DAVA AÇILMASI ZORUNLULUĞU (1)

 • ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLER (2)

 • ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ TEMSİLCİNİN ŞİRKET KAŞESİ DIŞINDA SENET ÜZERİNE ATMIŞ OLDUĞU İMZA BİZATİHİ KENDİSİNİ SORUMLU KILAR (1)

 • ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİSİZ OLANIN İCRA KEFALETİ (1)

 • ŞİRKETİN %25 KAR PAYLARINDAN DOĞAN VE FAİZİYLE BİRLİKTE HESAPLANAN ABD DOLARI BORCU (1)

 • ŞİRKETİN 6356 SAYILI YASA KAPSAMINA GİRMEDİĞİ İDDİASI (1)

 • ŞİRKETİN ADRESİ BOŞALTIP GİTTİĞİ ŞİRKETİN BAŞKA BİR YERDE FAALİYETLERİNİN DE OLMADIĞININ BELİRLENDİĞİ (1)

 • ŞİRKETİN AKARYAKIT İSTASYONLARINA YÖNELİK ÇÖZÜMLER ÜRETEN POMPA OTOMASYONU YAZILIMI ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN DİĞER ŞİRKETLERİN AKARYAKIT İSTASYONLARINA YÖNELİK ARKA OFİS YAZILIMLARI SAĞLAYAN TEŞEBBÜSLERİN FAALİYETİNİ ZORLAŞTIRDIĞI (1)

 • ŞİRKETİN AKTİF VE PASİF DURUMUNU TAM OLARAK BELİRLEMEKTEN UZAK DÖNEM VARLIKLARININ VE BORÇLARININ NELER OLDUĞUNU AÇIKÇA BELİRTMEYEN VE DENETİME ELVERİŞLİ OLMAYAN, HACİZ VE İCRA TAKİP TARİHİ İTİBARİYLE MEVCUT DURUMU BELİRTEN YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS ALINARAK YAZILI ŞEKİLDE MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ (1)

 • ŞİRKETİN AKTİF VE PASİF DURUMUNUN SAPTANMASINA MÜTEAKİP ŞİRKETİN İFLASININ İSTENMESİ ŞARTLARININ DOĞUP DOĞMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİRKETİN AKTİF VE PASİFİNİN SAPTANMASI VE MİRASBIRAKANIN ŞİRKETİN KAMU BORCUNDAN DOLAYI SERMAYE HİSSESİ ORANINDA ŞAHSEN SORUMLU OLACAĞI MİKTARIN BU SURETLE BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİRKETİN AKTİF VE PASİFLERİNİN TESPİTİ (2)

 • ŞİRKETİN AKTİFİNDE YER ALAN TÜM VARLIKLARIN RAYİÇ DEĞERİNİN BİLİRKİŞİ ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ GEREĞİ (1)

 • ŞİRKETİN ALACAĞININ KESİN VE MUHAKKAK OLDUĞUNU İLERİ SÜREREK ALACAĞIN İFLAS MASASINA KAYDEDİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN ANKARA MERKEZ VE BATIKARADENİZ BÖLGE SATIŞ SORUMLUSU OLARAK HOME OFFİCE ŞEKLİNDE ANKARADA ÇALIŞTIĞI (1)

 • ŞİRKETİN BAŞARISI VE LOGOLARINI KULLANDIĞI VE BÖYLECE HİSSELERİNİN GERÇEK DEĞERİ ALTINDA DEVREDİLMESİNİ SAĞLAYARAK ZARARA UĞRATTIĞI (1)

 • ŞİRKETİN BAYİLERİ İLE YAPTIĞI ANLAŞMALARLA SATIŞ FİYATINI BELİRLEMEK VE PASİF SATIŞLARI ENGELLEMEK SURETİYLE PARA CEZASI VERİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNDAN YARARLANMAK İSTEMİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN BİLDİRİLEN ADRESTE OLMADIĞI VE HERHANGİ BİR FAALİYETİNİN OLMADIĞININ TESPİTİ DURUMU (2)

 • ŞİRKETİN BORCA BATIK DURUMDA OLDUĞUNUN TESPİTİ (5)

 • ŞİRKETİN BORCA BATIK HALE GELDİĞİ İYİLEŞTİRME PROJESİNİN UYGULANMASI HALİNDE BORCA BATIKLIKTAN KURTULABİLECEĞİ (1)

 • ŞİRKETİN BORCA BATIK OLDUĞU ANCAK İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA ŞİRKETİN DURUMUNUN DÜZELMESİNİN MÜMKÜN BULUNDUĞU (1)

 • ŞİRKETİN BORCA BATIK OLDUĞUNUN TESPİTİ İLE İFLASIN BİR YIL SÜREYLE ERTELENMESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN BORCA BATIK OLDUĞUNUN TESPİTİ İLE İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ (1)

 • ŞİRKETİN BORCA BATIK OLMADIĞI ANCAK BU HUSUSUN REEL DEĞERLERE GÖRE HESAP EDİLMESİNİN GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİRKETİN BORCA BATIK OLMASI (11)

 • ŞİRKETİN BORCA BATIK OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA UZMAN BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALINMASI GEREĞİ (1)

 • ŞİRKETİN BORCA BATIK OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • ŞİRKETİN BORCA İTİRAZI (1)

 • ŞİRKETİN BUSBAR SİSTEMİ İLGİLİ ÜRÜN PAZARINDAKİ HÂKİM DURUMUNU KÖTÜYE KULLANDIĞI (1)

 • ŞİRKETİN ÇİFT İMZA İLE TEMSİL EDİLMESİ (2)

 • ŞİRKETİN DAİMİ İŞÇİSİNE DOĞRUDAN TEBLİGAT YAPILMASI (1)

 • ŞİRKETİN DAVA DIŞI BORÇLU ŞİRKETTEN OLAN ALACAĞININ TİCARİ AVANS FAİZİYLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN DAVACI ŞİRKETİN ÜRETİCİ BAYİSİ OLARAK TİCARİ FAALİYETTE BULUNDUĞU VE BU SÖZLEŞMENİN FESHEDİLEREK TİCARİ İLİŞKİNİN SONA ERDİĞİ (1)

 • ŞİRKETİN DAVALI MÜFLİS ŞİRKETE FATURA KARŞILIĞINDA 4 ADET HERMETİK TRAFOYU SATIP KARŞILIĞINDA ÇEK ALDIĞI (1)

 • ŞİRKETİN DEFTER VE BELGELERİNİ İBRAZ ETMEMESİ NEDENİYLE KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMLERİNİN REDDİ (1)

 • ŞİRKETİN DEFTER VE KAYITLARININ ORTADAN KALDIRILDIĞI DENETLEME HAKKINDAN MAHRUM BIRAKILDIKLARI BİLGİ İSTENMESİNE RAĞMEN ŞİRKETLE İLGİLİ BİLGİLENDİRMEYİ YAPMADIĞI (1)

 • ŞİRKETİN DEFTERLERİNİN KAPANIŞ TASDİKLERİNİN USULÜNE UYGUN OLARAK YAPTIRILDIĞI DEFTERLERİN USULÜNE UYGUN OLARAK TUTULDUĞU VE ŞİRKETİN 2010 YILINDA DİKKATE DEĞER ÖLÇÜDE KAR ELDE ETTİĞİ (1)

 • ŞİRKETİN DEVAMININ VE KURULUŞ AMACININ GERÇEKLEŞMESİNİN İMKANSIZ HALE GELDİĞİNİ İLERİ SÜREREK ŞİRKETİN HAKLI NEDENLERLE FESİH VE TASFİYESİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN DEVRE MÜLK SAHİPLERİNİ TEMSİL YETKİSİNİN BULUNMAMASI (1)

 • ŞİRKETİN DİSTRİBÜTÖRLERİ VE BAYİLERİ İLE YAPTIĞI ANLAŞMALARLA YENİDEN SATIŞ FİYATINI BELİRLEDİĞİ VE PASİF SATIŞLARI ENGELLEDİĞİ (1)

 • ŞİRKETİN DİSTRİBÜTÖRLERİNİN YENİDEN SATIŞ KOŞULLARINI BELİRLEDİĞİ VE HÂKİM DURUMUNU KÖTÜYE KULLANDIĞI İDDİASI (1)

 • ŞİRKETİN DOĞRUDAN İFLASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN DOĞRUDAN İFLASINA KARAR VERİLMESİ TALEBİ (2)

 • ŞİRKETİN DOLANDIRICILIK SUÇUNU İŞLEMEK İÇİN Mİ KURULMUŞ OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİ GEREĞİ (1)

 • ŞİRKETİN EL DEĞİŞTİRMESİ (1)

 • ŞİRKETİN FAALİYETİNİ DEVAM ETTİREMEMESİ DURUMUNDA ALACAKLILARIN DA ZARARA UĞRAYACAĞI (1)

 • ŞİRKETİN FAALİYETLERİNİN İSE YİNE BORÇLU VE BABASI TARAFINDAN YÜRÜTÜLDÜĞÜ (1)

 • ŞİRKETİN FESHİ İLE TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ (1)

 • ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ (1)

 • ŞİRKETİN FESHİNİ İHBAR VE TASFİYE (1)

 • ŞİRKETİN FESHİNİ İSTEME YETKİSİ (1)

 • ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ TALEBİ (1)

 • ŞİRKETİN FİİLİ OLARAK TİCARETİ TERK ETMESİ (1)

 • ŞİRKETİN GEÇMİŞ DÖNEMLERE AİT ZARARLARINA İLİŞKİN İNDİRİMLERİNİN REDDİ SONUCU BULUNAN MATRAH FARKI ÜZERİNDEN RE SEN SALINAN BİR KAT VERGİ ZİYAI CEZALI KURUMLAR VERGİSİ (1)

 • ŞİRKETİN GENEL KURUL TOPLANTISINDA 3 YILLIĞINA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİLDİĞİ (1)

 • ŞİRKETİN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALDIĞI KARARLARIN BİR KISMININ KANUNA ANA SÖZLEŞMEYE VE AFAKİ İYİNET KURALLARINA AYKIRI OLDUĞU (1)

 • ŞİRKETİN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPMADIĞI GEREKÇESİYLE ŞİRKETİN FESHİ (2)

 • ŞİRKETİN GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPMADIĞI GEREKÇESİYLE ŞİRKETİN FESHİNE KARAR VERİLMESİDİR (1)

 • ŞİRKETİN GSM HİZMETLERİ VE MOBİL PAZARLAMA HİZMETLERİ PAZARLARINDAKİ HAKİM DURUMUNU KÖTÜYE KULLANDIKLARI (1)

 • ŞİRKETİN HAKLI NEDENLE FESHİNE VE TASFİYESİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİ (1)

 • ŞİRKETİN HAKLI NEDENLERLE FESHİ VEYA ORTAKLARIN PAY BEDELLERİNİN ÖDENMEK SURETİYLE ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMASI İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN HAKSIZ REKABETİNİN TESPİTİ VE ÖNLENMESİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN HİTAMI (1)

 • ŞİRKETİN ISLAHININ MÜMKÜN OLMASI (1)

 • ŞİRKETİN İDARE VE TEMSİLİ (6)

 • ŞİRKETİN İDARESİNİN İFLAS MASASINA GEÇMESİNİN ŞİRKETİN TEMSİL YETKİSİNİ ORTADAN KALDIRMAMASI (1)

 • ŞİRKETİN İDDİA BİLETİNİN İADESİNİN İSTENİLDİĞİ HALDE, KUPONLARIN İBRAZ EDİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE İDARE TARAFINDAN İŞLEMİ İLE BAYİLİĞİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA İDARİ YARGI GÖREVLİDİR (1)

 • ŞİRKETİN İFLAS NEDENİYLE TASFİYE SÜRECİNE GİRMESİNİN HACZEDİLEMEZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (1)

 • ŞİRKETİN İFLASI HALİNDE KAR PAYLARININ GERİ ALINMASI (1)

 • ŞİRKETİN İFLASINA KARAR VERİLDİĞİ İFLAS İDARESİ OLUŞTURULDUĞU DİKKATE ALINMADAN KARAR BAŞLIĞINDA İFLAS KARARI YOKMUŞ GİBİ DAVACI OLARAK ŞİRKETİN GÖSTERİLDİĞİ (1)

 • ŞİRKETİN İFLASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN İFLASINA KARAR VERİLMESİNİ TALEP VE DAVA ETMİŞTİR. (1)

 • ŞİRKETİN İFLASINDAN ÖNCE HUKUKİ YARDIM ALINMASI (1)

 • ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU (1)

 • ŞİRKETİN İFLASININ BİR YIL SÜRE İLE ERTELENMESİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİ (1)

 • ŞİRKETİN İFLASININ BİR YIL SÜREYLE ERTELENMESİ (1)

 • ŞİRKETİN İFLASININ GEREKİP GEREKMEDİĞİNİN TESPİTİ (2)

 • ŞİRKETİN İFLASININ İSTENMESİ ŞARTLARININ BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ GEREKTİĞİ ÖNCELİKLE BORÇLU ŞİRKETE AİT TİCARİ DEFTERLER BİLANÇOLAR VE BANKA HESAPLARI ÜZERİNDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILARAK ŞİKAYET TARİHİ İTİBARİYLE ŞİRKETİN İFLASININ İSTENMESİ ŞARTLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI SAPTANIP SONUCUNA GÖRE HUKUKİ DURUMUNUN TAKDİRİ GEREKİR (1)

 • ŞİRKETİN İHALE DIŞI BIRAKILMASI (1)

 • ŞİRKETİN İHTARNAME İLE FATURAYI KABUL ETMEYEREK İADE ETMESİ ÜZERİNE ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN İCRA TAKİBİ BAŞLATILDIĞI (1)

 • ŞİRKETİN İHTARNAMENİN KEŞİDE TARİHİNDEN SONRA TASFİYE KARARI ALDIĞI VE SİCİLDEN TERKİN EDİLDİĞİ (1)

 • ŞİRKETİN İHYA (YENİDEN TESCİL) İSTEMİNİN KABULÜ - Ek Tasfiye İşlemlerini Yapması İçin Son Tasfiye Memuru Yahut Memurlarının Yahut da Yeni Bir veya Birkaç Kişinin Tasfiye Memuru Olarak Atanıp, Keyfiyetin Tescil ve İlanına Karar Verilmesi Gerekir (1)

 • ŞİRKETİN İHYASI (1)

 • ŞİRKETİN İHYASI İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN İHYASI TALEBİ (1)

 • ŞİRKETİN İHYASI VE YENİDEN SİCİLE TESCİLİ TALEBİ (1)

 • ŞİRKETİN İHYASINA KARAR VERİLMEDEN İPOTEĞİN KALDIRILMASININ HUKUKEN MÜMKÜN OLMADIĞI (1)

 • ŞİRKETİN İHYASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (5)

 • ŞİRKETİN İHYASINA KARAR VERİLMESİNİN YANI SIRA TASFİYE MEMURU ATANMASI İLE TESCİL VE İLANI GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİRKETİN İLK MALİKLERİ ALEYHİNE BORÇ DOĞURUCU HERHANGİ BİR İŞLEM YAPMAMIŞ OLMASI VE DEVİR TARİHİNDEN SONRA AYNI İSİMLE BİRÇOK ÇEKİN SANIK TARAFINDAN KEŞİDE EDİLDİĞİNİN ANLAŞILMASI KARŞISINDA SANIĞIN SAHTECİLİK KASTI İLE HAREKET ETTİĞİNE DAİR KANITLARIN TARTIŞILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİRKETİN İMZAYA İTİRAZ ETMESİ (1)

 • ŞİRKETİN İSTİSNADAN YARARLANMAK İÇİN KANUNDA BELİRTİLEN ŞARTLARI YERİNE GETİRMEDİĞİ YÖNÜNDE BİR TESBİTTE BULUNULMADAN ELDE EDİLEN SATIŞ KAZANCININ AYNI GRUBA BAĞLI BİR DİĞER ŞİRKETİN HİSSE SENETLERİNİN ALIMINDA KULLANILDIĞINDAN SÖZ EDİLEREK İSTİSNA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEYEN DAVACI ŞİRKET ADINA İKMALEN YAPILAN TARHİYATIN KALDIRILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİRKETİN İŞ YERİNDE YAPILAN ARAMADA EL KONULAN İKİNCİ EL ORİJİNAL ÜRÜNLERE HAKSIZ YERE EL KONULDUĞUNUN TESPİTİ HAKSIZ YERE EL KONULAN ÜRÜNLER NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN İŞÇİLERİN ANAYASAL GREV HAKKINDA YAPTIĞI SATAŞMANIN ÖNLENMESİNE YÜKSEK HAKEM KURULU TARAFINDAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YOK HÜKMÜNDE OLDUDUĞUNUN TESPİT İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN İŞYERİNDE SENDİKANIN YETKİLİ OLDUĞU TESPİT EDİLEREK İLGİLİ BELGENİN KENDİLERİNE TEBLİĞ EDİLDİĞİ (1)

 • ŞİRKETİN İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA MALİ DURUMLARININ ISLAHININ İMKÂN DÂHİLİNDE GÖRÜLMESİ GEREKİR (1)

 • ŞİRKETİN KAĞIT ÜZERİNDE BİR TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP OLUP TÜM BANKACILIK İŞLEMLERİNİN BAŞKA ŞİRKET TARAFINDAN YAPILDIĞI (1)

 • ŞİRKETİN KAMU KURULUŞLARINDAN İHALE YOLU İLE İŞ ALIP İŞÇİLERİN DE BELİRLİ SÜRELİ İŞ AKDİ İLE ÇALIŞTIRDIĞI (1)

 • ŞİRKETİN KANUNİ TEMSİLCİSİ ADINA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ - Davacının Kanuni Temsilcisi Olduğu Şirketin Vergi Borçlarının Şirketten Tahsiline Yönelik Olarak Yapılan Takibatın Sonuçsuz Kaldığından Bahisle Kamu Alacağının Tahsili İçin Kanuni Temsilci Sıfatıyla Davacı Adına Ödeme Emri Düzenlenip Tebliğ Edildiği - Şirkete Ait Banka Mevduat Hesaplarına Haciz Uygulandığından, Öncelikle Banka Hesaplarındaki Hacizli Tutarların Vergi Borcunu Karşılayıp Karşılamadığının Belirlenmesi ve Sonrasında Kanuni Temsilciye Gidilmesi Gerektiği - Kanuni Temsilci Adına Ödeme Emri Düzenlenmesinde ve Vergi Mahkemesince Davanın Reddedilmesinde Hukuka Uyarlık Görülmediği (1)

 • ŞİRKETİN KAR YEDEKLERİNİN ÖDENMEMESİ (1)

 • ŞİRKETİN KAZANÇ SAĞLAMA AMACINI YERİNE GETİREMEMESİ (1)

 • ŞİRKETİN KEFİL OLARAK YER ALDIĞI BONO NEDENİYLE BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN KENDİ HİSSE SENETLERİNİ SATIN ALMASI (13)

 • ŞİRKETİN KENDİ ORGANLARINA KARŞI HAİZ OLDUĞU TAZMİNAT TALEPLERİNİN GENEL KURULUN YETKİSİNDE OLDUĞU (1)

 • ŞİRKETİN KENDİ ÜRÜNÜNÜ DAVACININ ÜRÜNÜ İLE AYNIYMIŞ GİBİ GÖSTERMEK KASTININ OLDUĞU İDDİASI (1)

 • ŞİRKETİN KOD LİSTESİNE ALINMA İŞLEMİ (1)

 • ŞİRKETİN KONTROL BELGESİNE DAYANILARAK YAPTIĞI FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN ZARAR (1)

 • ŞİRKETİN KREDİ SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN DAVALI BANKADAN 60 AY VADELİ YILLIK KREDİ KULLANDIĞI (1)

 • ŞİRKETİN KURULUŞ AŞAMASINDA UĞRADIĞI ZARARLARIN GİDERİLMESİ ORTAKLIKTA ÇIKARILMASI SEBEBİYLE TAZMİN İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN KURULUŞ SAFHASINDA VERGİ DAİRESİ VE İLGİLİ KURUMLARA SUNULAN TÜM BELGE ASILLARI ÜZERİNDEKİ İMZALARIN AİDİYETİ KONUSUNDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI ŞİRKETİN DİĞER ORTAĞI OLARAK GÖZÜKEN M.. Ö.. İLE TEBLİGATI ALAN L. A. UN DA OLAY HAKKINDA TANIK SIFATI İLE BEYANLARI ALINIP SONUCUNA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİRKETİN KURULUŞU İÇİN DEPO EDİLEN SERMAYE HİSSESİ (1)

 • ŞİRKETİN KURULUŞUNUN İLAN EDİDİĞİ TİCARET SİCİL GAZETESİNDE ŞİRKETİN MERKEZİ (1)

 • ŞİRKETİN LEASİNG SÖZLEŞMESİNDE KEFİL SIFATI BULUNMASI (1)

 • ŞİRKETİN LİSANS ALMAKSIZIN BİODİZEL ÜRETİMİ YAPTIĞININ TESPİT EDİLDİĞİNDEN BAHİSLE DAVACIYA AİT TESİSLERİN MÜHÜRLENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN LİSANSI OLMAYAN BAYİLERE AKARYAKIT SATIŞI YAPTIĞI (1)

 • ŞİRKETİN MADDİ VE MANEVİ YÖNDEN ZARARA UĞRADIĞINI BELİRTEREK 150.000 USD TAZMİNATIN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİLİ SİTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN MAL VARLIĞININ ARAŞTIRILDIĞINA DAİR BELGELERİN GETİRTİLMESİ GEREĞİ (1)

 • ŞİRKETİN MALİ AÇIDAN KÖTÜ DURUMDA OLMASINA RAĞMEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİYE HUZUR HAKKI ÖDENMESİNE DAİR ALINAN KARARIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN MALİ DURUMUNDA İYİLEŞME OLMAMASI (1)

 • ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU İYİLEŞTİRME İHTİMALİNİN BULUNMASI (2)

 • ŞİRKETİN MALİ DURUMUNUN MAHKEMECE YARGILAMA SONUNA KADAR İNCELENMESİ VE İYİLEŞTİRME PROJESİNİN UYGULANABİLİR OLUP OLMADIĞININ DENETLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİRKETİN MALİ TABLOLARININ GERÇEĞE AYKIRI DÜZENLENDİĞİ BELGELERDE TAHRİFAT OLDUĞUNUN ORTAYA ÇIKTIĞI (1)

 • ŞİRKETİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ ORTAKLIĞIN GELİŞMESİNİN VE ŞİRKETİN OTOFİNANSMANININ SAĞLANMASI GİBİ HAKLI SEBEPLERLE KÂRIN DAĞITILMAYARAK OLAĞANÜSTÜ YEDEK AKÇEYE AYRILMASININ MÜMKÜN OLDUĞU (1)

 • ŞİRKETİN MALVARLIĞINA DEFTERİNİN TUTULMASINA İLİŞKİN TEDBİR KARARI (1)

 • ŞİRKETİN MARKA BAŞVURUSU TESCİL EDİLMİŞ İSE HÜKÜMSÜZLÜK İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN MEVCUT BORCA BATIKLIKTAN KURTULABİLMESİ İÇİN İYİLEŞTİRME PROJESİNİN UYGULANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİRKETİN MEVZU VE MAKSADI (1)

 • ŞİRKETİN MUAMELE MERKEZİNİN BULUNDUĞU YER İCRA DAİRESİ (2)

 • ŞİRKETİN MÜDÜRÜNÜN REHABİLİTASYON MERKEZİNİN ŞİRKETE DEVRİ İÇİN DAVALILARLA ŞİFAHEN ANLAŞTIĞI (1)

 • ŞİRKETİN MÜVEKKİLİ ALEYHİNE SENEDE DAYALI OLARAK İCRA TAKİBİ YAPTIĞINI İLERİ SÜREREK İCRA TAKİBİNDEN DOLAYI BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ TAKİBİN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN NAKİT PARASINI BORÇ VERME (1)

 • ŞİRKETİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINI YASAL SÜRESİ İÇİNDE YAPMADIĞINI BU NEDENLE ZORUNLU ORGANLARININ MEVCUT OLMADIĞINI İLERİ SÜREREK FESHİNE KARAR VERİLMESİNİN TALEP EDİLMESİ (1)

 • ŞİRKETİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINI YASAL SÜRESİ İÇİNDE YAPMADIĞINI ZORUNLU ORGANLARININ MEVCUT OLMADIĞINI İLERİ SÜREREK FESHİNE KARAR VERİLMESİNİN TALEP EDİLMESİ (1)

 • ŞİRKETİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE YER ALAN İŞYERİNİN FABRİKASININ YAĞAN AŞIRI YAĞIŞLARLA DERENİN TAŞMASI SONUCU SULAR ALTINDA KALMASI NEDENİYLE UĞRANILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN ZARARIN OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN İŞLETİLECEK YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN ORTAĞINA FAİZSİZ PARA KULLANDIRMA (1)

 • ŞİRKETİN ORTAKLAR KURULU KARARINCA FESİH VE TASFİYE EDİLMESİ (1)

 • ŞİRKETİN ÖDENMEYEN VERGİ BORÇLARI (1)

 • ŞİRKETİN ÖDENMEYEN VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİNE YÖNELİK DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ (1)

 • ŞİRKETİN ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITTIĞI BELİRTİLEREK RE'SEN SALINAN GELİR VERGİSİ, HESAPLANAN FON PAYI İLE KESİLEN AĞIR KUSUR CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVAYI REDDEDEN MAHKEME KARARININ BOZULMASI İSTEMİ - Ağır Kusurun, Mükellefler veya Sorumlu Tarafından Kanunda Sayılan Nedenlerden Biri İle Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi Olduğu - İnceleme Elemanı Tarafından Olaya Ağır Kusur Cezası Uygulanmasının Önerildiği - Tespitler Sonucu Vergi Kaybına Yol Açan Olayda Davacı Şirketin Davranışı Ağır Kusur Sayılan Fiillerden Hiçbirine Girmediği - Salınan Vergiye Kusur Cezası Uygulanması Gerektiği Sonucuna Varıldığından Ağır Kusur Cezasını Onayan Mahkeme Kararının Hukuka Aykırı Olduğu (1)

 • ŞİRKETİN PASİFİNİN AKTİFİNDEN FAZLA OLMASI (2)

 • ŞİRKETİN PRİM BORÇLARI NEDENİYLE DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN PRİM BORÇLARINDAN ÜST İŞVERENİN DE SORUMLU OLDUĞU - Aracıdan Söz Edebilmek İçin Öncelikle Üst İşveren ve Bunun Tarafından Ortaya Konulan Bir İşin Olması Gerektiği - İşverenden Görülmekte Olan Bu İşin İşyerinde Yürüttüğü Mal veya Hizmet Üretimine İlişkin Yardımcı İşlerinde veya Asıl İşin Bir Bölümünde İşletmenin ve İşin Gereği İle Teknolojik Nedenlerle Uzmanlık Gerektiren İşlerin Bir İş Alt İşverene Devir Edilebileceği - Davacı Şirketin İşini Bütün Olarak Aldığı ve Tünel İnşaatını Şirketine Diğer İşleri de Farklı Şirketlere Devrettiği - Taraflar Arasındaki Sözleşmeler de Birlikte Değerlendirildiğinde Davacı ve Dava Dışı Şirket Arasındaki İlişkiyi Üst-Alt İşveren İlişkisi Olarak Değerlendirmek Gerektiği - Şirketinin Prim Borçlarından Üst İşveren Davacının da Sorumlu Olduğu (1)

 • ŞİRKETİN PROJE YAPIMCISI FİRMALARLA ANLAŞARAK 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNU İHLÂL ETTİĞİ (1)

 • ŞİRKETİN REKABETE AYKIRI ŞEKİLDE PİYASA DIŞINA İTİLDİĞİ VE PİYASAYA GİRİŞİNİN ENGELLENDİĞİ (1)

 • ŞİRKETİN REKABETİ ENGELLEYİCİ UYGULAMALARININ ÖNLENMESİ YOLUNDA BAYİİ TARAFINDAN ŞİKAYETTE BULUNULDUĞU (1)

 • ŞİRKETİN SAHİBİ OLDUĞU ARACA HAKSIZ YERE EL KONULMASI DURUMU (1)

 • ŞİRKETİN SAHİP OLDUĞU KURUMSAL ÇÖZÜM MERKEZLERİ AĞI İLE MÜNHASIR ANLAŞMALAR YAPMASININ RAKİPLERİNİN PİYASADAKİ FAALİYETLERİ ÜZERİNDE ÖNEMLİ BİR ETKİSİNİN BULUNMADIĞI (1)

 • ŞİRKETİN SİGORTA POLİÇESİ LİMİTİ İLE SINIRLI OLARAK SORUMLU OLUP MANEVİ TAZMİNATLARDAN SORUMLU OLMADIĞI (1)

 • ŞİRKETİN SİGORTALISINA ÖDEDİĞİ HASAR TAZMİNATININ MÜTESELSİLEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN SİGORTALISINA ÖDEMİŞ OLDUĞU SİGORTA TAZMİNATININ ÖDEME TARİHİNDEN İTİBAREN YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE İDAREDEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN SÖZLEŞME KONUSU FAALİYETİ YÜRÜTEBİLMESİ AKREDİTE KURULUŞU TARAFINDAN AKREDİTASYON SÜRECİNDE ORTAKLARININ OTOMOTİV YEDEK PARÇA VE AKSESUAR SATIŞI OTOMOTİV ÜRÜNLERİ BAKIM VE ONARIMI ALANLARINDA FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİKLERİNİN TESPİTİNİN YAPILMASINA BAĞLI OLDUĞU (1)

 • ŞİRKETİN SÖZLEŞMEDEKİ EDİMLERİNİ İFA ETTİĞİNİ VE SENEDİN BEDELSİZ KALDIĞINI BELİRTEREK SENETTEN DOLAYI BORÇLU OLMADIKLARININ TESPİTİ İLE %20 TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN EDİMLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ÜZERİNE HESABIN KAT EDİLEREK BORCUN ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİN BORÇLULARA İHTAR EDİLDİĞİ (1)

 • ŞİRKETİN SÖZLEŞMELERDE HAKSIZ ŞART BULUNDURDUĞUNDAN BAHİSLE PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - Davacı Şirket İle Tüketiciler Arasında Yapılan Satış Sözleşmesinin Kuruluşu Aşamasında, İcap Niteliğindeki Proforma Faturanın Taraflar Arasında Akdedilen Bir Sözleşme Niteliğinde Olduğu - Faturada, Hizmet Bedeli Alınacağı ve Ödenen Tutarın Bir Kısmının Davacı Şirkete İade Edileceğinin Açık Bir Şekilde Belirtilmemesi Hususunun "haksız Şart" Olarak Kabul Edileceği - Şirketin İdari Para Cezası İle Cezalandırılmasının Hukuka Uygun Olduğu (1)

 • ŞİRKETİN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNA UYMAMASI - Verilen İdari Para Cezasına İtirazın Adli Yargıda Reddine Karar Verilerek Kesinleştiği - İdare Mahkemesince Kesin Hüküm Sebebiyle Davanın İncelenmeksizin Reddi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı (1)

 • ŞİRKETİN SÖZLEŞMEYE UYMADIĞINI İLERİ SÜREREK HAT BEDELİ OLARAK ÖDENEN ARAÇ İÇİN ÖDENEN PEŞİNAT VE TAKSİT KARŞILIĞI KAR MAHRUMİYETİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN SUNDUĞU HİZMETİN ŞİRKETİN TİCARİ FAALİYETİ GEREĞİ OLDUĞU VE HİZMET KARŞILIĞINDA ELDE EDİLEN GELİRİN HİZMETİ SUNANIN TİCARİ KAZANCI NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN GAYRİ MADDİ HAK BEDELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ VE TEVKİFATA TABİ TUTULAMAYACAĞI (1)

 • ŞİRKETİN ŞANTİYE ABONESİ OLAN DAVALININ İKİ ADET TÜKETİM FATURASINI YATIRMADIĞI GİBİ TAHSİLİ AMACIYLA GİRİŞİLEN İCRA TAKİBİNE DE HAKSIZ OLARAK İTİRAZ ETTİĞİ İDDİASI (1)

 • ŞİRKETİN ŞUBESİNE ÇIKARILAN HACİZ İHBARNAMESİ (1)

 • ŞİRKETİN TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRMEDİĞİ VE ÇEKLERİN BEDELSİZ KALDIĞI (1)

 • ŞİRKETİN TABELA ŞİRKETİ OLDUĞU VE BEDELİ ÖDEYECEK GÜCÜNÜN BULUNMADIĞI (1)

 • ŞİRKETİN TAKİBE KONU BONOLARDAN DOLAYI BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN TASFİYE AMACIYLA SINIRLI OLARAK İHYA EDİLMESİ (1)

 • ŞİRKETİN TASFİYE EDİLEN ŞİRKETE OLAN TÜM BORÇLARINI ÖDEMESİNE RAĞMEN İPOTEĞİN KALDIRILMADIĞI (1)

 • ŞİRKETİN TASFİYE HALİNDE OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • ŞİRKETİN TASFİYESİ (3)

 • ŞİRKETİN TASFİYESİ İLE VEKİLLİK İLİŞKİSİ (1)

 • ŞİRKETİN TASFİYESİNİ MÜVEKKİLİNİN DAĞITILMAYAN KÂR PAYLARI İLE BİRLİKTE AYRILMA PAYI OLARAK FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARI SAKLI KALMAK KAYDIYLA FAİZİYLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN TASFİYESİNİN TALEP EDİLMESİ (1)

 • ŞİRKETİN TAŞINMAZA TIR VE ARAÇ GARAJI OLARAK KULLANMAK ÜZERE İHTİYACI OLDUĞU (1)

 • ŞİRKETİN TEK TAŞINMAZI ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİYE DEĞERİNİN ÇOK ALTINDA BİR BEDELLE MUVAZAALI OLARAK SATTIĞI (1)

 • ŞİRKETİN TİCARET SİCİLE KAYITLI OLDUĞU YERİN MUAMELE MERKEZİ YÖNÜNDEN KARİNE TESŞKİL ETMESİ (1)

 • ŞİRKETİN TİCARET SİCİLİNDEN KAYDININ SİLİNMESİ (1)

 • ŞİRKETİN TİCARETİ GERÇEKTEN TERK EDİP ETMEDİĞİ (1)

 • ŞİRKETİN TİCARİ KAYITLARININ HACZİ (1)

 • ŞİRKETİN TOOLKİT KİRALAMA BEDELLERİ HUSUSUNDA FAHİŞ FİYAT UYGULAYARAK HAKİM DURUMUNU KÖTÜYE KULLANDIĞINDAN BAHİSLE ŞİKAYET BAŞVURUSU YAPILDIĞI (1)

 • ŞİRKETİN TÜKETİCİ SIFATINA SAHİP OLMAMASI (1)

 • ŞİRKETİN TÜM SERMAYESİNİ KAYBETMESİ (2)

 • ŞİRKETİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERDİĞİNİN HUKUKİ AÇIDAN KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN TASFİYE İŞLEMLERİNİN EKSİKSİZ TAMAMLANMIŞ OLMASININ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİRKETİN UĞRADIĞI ZARAR İÇİN MADDİ TAZMİNAT İLE ŞAHSININ UĞRADIĞI ZARARA YÖNELİK MANEVİ TAZMİNATIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN VE DAVACININ ORTAKLIĞININ DEVAM ETMESİ NEDENİYLE ÖNCEDEN GELEN SİGORTALILIĞA ÜSTÜNLÜK TANINACAĞI (1)

 • ŞİRKETİN VERDİĞİ BEYANNAME ÜZERİNE ADINA TAHAKKUK ETTİRİLEN İLAN VE REKLAM VERGİSİ ASMA TAHSİS ÜCRETİ İLE DAMGA VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN VERGİ BORCU (2)

 • ŞİRKETİN VERGİ BORCU SEBEBİYLE HACİZ YOLUYLA SATTIĞI ARAÇ BEDELİNİN ÖDENMESİ TALEBİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ VE ALACAĞIN ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA ADLİ YARGI GÖREVLİDİR (1)

 • ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARI (3)

 • ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARINI ÖDENMEDİĞİNDEN MÜVEKKİLİNİN ÖDEMEK ZORUNDA KALDIĞI MİKTAR İÇİN MANEVİ TAZMİNATIN TAHSİLİ İSTEMİ VE İDARE HAK VE VAZİFESİNİN TAHDİDİ YA DA NEZ'İ TALEBİ (1)

 • ŞİRKETİN VERİMSİZ YÖNETİLMESİ KÖMÜR TİCARETİ DIŞINDA ZARARLA SONUÇLANAN FAALİYETLERDE BULUNULMASI NEDENİYLE ORTAYA ÇIKTIĞI BU DURUMUN TEKELCİ TEŞEBBÜSE HAKSIZ KAYNAK AKTARIMINA VE TÜKETİCİNİN SÖMÜRÜLMESİNE YOL AÇTIĞI DOLAYISIYLA REKABET DÜZENLEMELERİNİN ASLİ AMACIYLA BAĞDAŞMADIĞI (1)

 • ŞİRKETİN VEYA KOOPERATİFİN İFLASI (1)

 • ŞİRKETİN YAPMIŞ OLDUĞU ALT SÖZLEŞMELERİN YOLCULARI BAĞLAMAMASI (1)

 • ŞİRKETİN YAPTIĞI ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİN YASAL HAMİLİ OLDUĞU İKİ ADET ÇEKİN KAYBOLDUĞU (1)

 • ŞİRKETİN YERLEŞİM YERİNİN MUDANYA OLMASI NEDENİYLE MAHKEMENİN YETKİSİZ OLDUĞU (1)

 • ŞİRKETİN YETKİLİ TEMSİLCİSİNİN ŞİRKET ADINA İCRA KEFALETİNDE BULUNMASI (1)

 • ŞİRKETİN YETKİLİSİ TARAFINDAN FESİH İSTENİLMESİ (1)

 • ŞİRKETİN YIKIMINA KARAR VERİLEN YAPIDA KİRACI OLANIN İŞLEMİN İPTALİNİ İSTEYEBİLECEĞİ (1)

 • ŞİRKETİN YÖNETİCİSİZ VE DENETİCİSİZ KALDIĞINDAN BAHİSLE ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİNİ TALEP (1)

 • ŞİRKETİN YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ BİTMESİ NEDENİYLE ŞİRKETİN ORGANSIZ KALDIĞI İDDİASINA DAYALI KAYYIM TAYİNİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETİNE AİT ÜÇ ADET ÇEKİCİ KAMYON VE BU KAMYONLARA BAĞLI 3 ADET DORSEYEEL KONULDUĞU YAPILAN SORUŞTURMA SONUNDA DA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİĞİ DURUM (1)

 • ŞİRKETİNİN DÜZENLEDİĞİ FATURALARA İSABET EDEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN BEYANLARDAN ÇIKARILMASI SURETİYLE TAHAKKUK EDEN KATMA DEĞER VERGİLERİ, HESAPLANAN GECİKME FAİZLERİ İLE KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZALARININ KALDIRILMASI YOLUNDA VERİLEN HÜKMÜN TEMYİZİ İSTEMİ - İdarenin Müeyyideli Yazısı Üzerine İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannamesi Üzerine Tarh ve Tahakkuk Ettirilen Vergi, Gecikme Faizi ve Cezalara Karşı Dava Açılabileceği - Müeyyideli Yazı Kapsamında Yer Almayan Firmadan Alınan Faturaların İndirimlerden Çıkarılması Sonucu Tarh ve Tahakkuk Ettirilen Vergilerin Dava Konusu Edilemeyeceği (1)

 • ŞİRKETİNİN ÜRETİM İŞİ YAPIP YAPMADIĞI SALT PAZARLAMA VE DAĞITIM İŞİ YAPIYORSA BU ASIL İŞİNİ DEVREDİP ETMEDİĞİ (1)

 • ŞİRKETLE BELEDİYE ARASINDAKİ SÖZLEŞME YENİ BİR SÖZLEŞME OLMAYIP İHALE İLE YAPILAN İLK SÖZLEŞMENİN DEVAMI NİTELİĞİNDE OLDUĞU VE SÖZLEŞME SÜRESİ SONUNDA DAVACI ŞİRKETİN FUZULİ ŞAGİL DURUMUNA DÜŞTÜĞÜ (1)

 • ŞİRKETLER ARASINDA BAĞLANTI OLMASI (1)

 • ŞİRKETLER ARASINDA FAİZSİZ KAYNAK KULLANIMI (1)

 • ŞİRKETLER ARASINDA ORGANİK BAĞ BULUNDUĞU VE DAVACIYI BİRLİKTE İSTİHDAM ETTİKLERİ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDAN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN HER İKİ ŞİRKETİN BİRLİKTE SORUMLU TUTULMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ŞİRKETLER ARASINDA ORGANİK BAĞ BULUNMASI (4)

 • ŞİRKETLER ARASINDAKİ İSİM BENZERLİĞİNDEN FAYDALANARAK ŞİRKETİN MÜŞTERİLERİNİ KENDİ FİRMASINA YÖNLENDİRDİĞİ (1)

 • ŞİRKETLER KURULU KARARIYLA ATANMIŞ TİCARİ MÜMESSİL OLMAYAN KİŞİNİN İŞLEMLERİNE KARŞI YAPILAN BORCA İTİRAZ GEÇERSİZDİR (1)

 • ŞİRKETLERCE DAĞITILAN ÖRTÜLÜ KAZANÇLAR (1)

 • ŞİRKETLERDEN BİRİNİN İFLASINA KARAR VERİLMESİNİN DİĞERLERİNİ ETKİLEMESİ (1)

 • ŞİRKETLERDEN OLAN İŞÇİLİK ALACAKLARININ ŞİRKET ORTAKLARINDAN TAHSİLİ İSTEMİNDE TALEP SONUCUNUN DAVA DİLEKÇESİNDE GÖSTERİLMESİ GEREKTİĞİ - Ara Karar İle " Dava Dilekçesinde 42 Davacı İçin Alacak Talep Edildiği - Ancak Her Bir Davacı İçin Ne Kadar İstendiğinin Açık ve Anlaşılır Olmadığı - Bu Nedenle Davacılar Vekiline Her Bir Davacı İçin Talep Edilen Alacak Tutarının Açıklanması İçin İki Haftalık Kesin Süre Verilmesine Aksi Takdirde Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceğinin İhtar Edildiği - Ara Kararın Davacılar Vekiline Tebliğ Edildiği Ancak Davacı Vekilinin Bu Ara Karar Karşı Dilekçe Vererek "Dava Dilekçesinde Belirtilen Miktarı Davacılardan Biri İçin Talep Ettiklerini ve Diğer Davacılar Tarafından Açılan Davaları İse Atiye Bıraktıklarını Beyan Ettiği - Davacı Vekilinin Verilen Kesin Süreye Rağmen Ara Karar Gereğini Gereği Gibi Yerine Getirmediği - Dava Dilekçesinde Talep Edilen Miktarın Davacılardan Biri İçin İstendiğinin Kabul Edilmesi Halinde Diğer Davacılar Tarafından Açılan Dava Değerinin Ortadan Kaldırıldığı - Bu Şekildeki Talep Yönünden Her Bir Davacı İçin Kabul ya da Reddedilen Miktarları Tespit Etmenin ve Bu Doğrultuda İlk Derece Mahkemesince Hüküm Kurmanın Mümkün Olmadığı - İstinaf Talebinin Reddi Gerektği (1)

 • ŞİRKETLERE AİT MARKALARI ARAMA MOTORUNDA ANAHTAR KELİME OLARAK BELİRLEMEK SURETİYLE DAVACININ MARKA HAKKINA TECAVÜZ EDİLDİĞİ BÖYLELİKLE KENDİ SİTESİNİ DAHA FAZLA ZİYARET ETTİREREK VE SATIŞ YAPARAK HAKSIZ REKABETTE BULUNULDUĞU (1)

 • ŞİRKETLERE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ DAVACI ŞİRKETE YÖNELİK KISIMLARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETLERİ KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI OLSA BİLE BİR MAL VEYA HİZMET SATIŞINDAN DOĞMUŞ FATURA VEYA BENZERİ BELGELERLE TEVSİK EDİLMEYEN ALACAKLARI SATIN ALAMAZLAR TAHSİLİNİ ÜSTLENEMEZLER (1)

 • ŞİRKETLERİN 4054 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ EYLEMLERİNE SON VERMELERİ VE BU ÇERÇEVEDE ATIK AKÜLERİN FİYATLARINI TESPİT ETMEMELERİ (1)

 • ŞİRKETLERİN AYNI ADRESTE FAALİYET GÖSTERDİKLERİ AYNI İŞİ YAPTIKLARI VE BİRLİKTE İSTİHDAM ETTİKLERİ ANLAŞILMIŞ OLUP BU ÜÇ ŞİRKETİN İŞÇİ SAYILARININ TOPLAMININ OTUZ İŞÇİ SAYISINI AŞTIĞI (1)

 • ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİYLE SORUMLULUĞUN DEVAM ETMESİ (2)

 • ŞİRKETLERİN İFLASININ 1 YIL SÜRE İLE ERTELENMESİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETLERİN TİCARİ REKABET NEDENİYLE YAPMIŞ OLDUKLARI ALIMLAR ÖZEL AMAÇLI OLUP, EMSAL OLARAK KABUL EDİLEMEZ (1)

 • ŞİRKETLERİN TÜM AKTİF VE PASİFLERİ DEVRALARAK BİRLEŞMESİ (1)

 • ŞİRKETLERİN TÜM TİCARİ DEFTER VE KAYITLARININ VE ŞİRKET MERKEZLERİNİN MÜHÜRLENEREK TÜM BANKA İNTERNET ŞİFRELERİNİN VE BANKA HESAPLARININ ŞİMDİLİK KULLANIMA KAPATILMASI VE ŞİRKETİN ACİL VE ZORUNLU ÖDEMELERİN MAHKEME NİHAİ TESPİT KARARINA KADAR MAHKEME İZNİNE BAĞLANMASINA VE GEREKİRSE MAHKEMECE ŞİRKETE GEÇİCİ KAYYIM TAYİN EDİLMESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETTE BÖLGE MÜDÜRÜ OLARAK ÇALIŞTIĞINI ÖDENMEYEN FAZLA ÇALIŞMA VE ULUSAL BAYRAM GENEL TATİL ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETTE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ÇOĞUNLUĞUN ÜYELİĞİNE SAHİP BULUNDUĞUNUN TESPİTİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETTE ÇALIŞTIĞI DÖNEMDE ÜCRET ÖDEMESİNDE 5473 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN EK ÖDEMENİN HESAPLANMAMASI NEDENİYLE ALAMADIĞI PARASAL HAKLARIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETTE DENETÇİ OLARAK GÖREV YAPTIĞI (1)

 • ŞİRKETTE GEÇEN ARALIKSIZ ÇALIŞMALARIN SİGORTALI ÇALIŞMA OLARAK TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETTE GÖREV YAPMAKTA İKEN ADI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA BİLDİRİLEN SONRASINDA KAMU KURUMU EMRİNE ATANAN DAVACININ T.T. ANONİM ŞİRKETİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ SONRASI BAŞKA KURUMA NAKLİ SIRASINDA DÜZENLENEN MAAŞ NAKİL İLMÜHABERİNİN EKSİK DÜZENLENMESİ (1)

 • ŞİRKETTE GÖREV YAPMAKTA İKEN DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA BİLDİRİLEN SONRASINDA KAMU KURUMU EMRİNE ATANANI 2006 YILINDAN ATANDIĞI 2010 YILANA KADAR ÖDENMEYEN DENGE TAZMİNATI TUTARININ YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETTE ORGAN NİTELİĞİNE SAHİP GENEL MÜDÜRÜN İŞÇİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEMESİ (1)

 • ŞİRKETTE OTOBÜS ŞOFÖRÜ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDEN OLMAKSIZIN FESHEDİLDİĞİ (1)

 • ŞİRKETTE ŞOFÖR OLARAK ÇALIŞTIĞI HAKSIZ OLARAK İŞ AKDİNİN FESHEDİLDİĞİNİ İDDİASIYLA KIDEM TAZMİNATIYLA YILLIK İZİN FAZLA ÇALIŞMA ULUSAL BAYRAM GENEL TATİL VE HAFTA TATİLİ ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETTEKİ HİSSELERİNİN DAVALI GERÇEK KİŞİNİN EŞİNE DEVRİ KONUSUNDA SÖZLEŞME İMZALANDIĞI (1)

 • ŞİRKETTEKİ HİSSESİ ORANINDA KAZANÇ PAYINA HACİZ KONULABİLECEĞİ (1)

 • ŞİRKETTEN ALACAKLI OLMASINA RAĞMEN SİCİLDE YAPILAN TERKİN İŞLEMİNİN USULSÜZ OLDUĞU (1)

 • ŞİRKETTEN ALINAN FATURALARIN SAHTE OLDUĞU VE DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN AZALTILMASI GEREKTİĞİNDEN RE'SEN TARH EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ İLE KESİLEN ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZASININ VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ - Davayı; Kısmen Kabul Eden, Kısmen Reddeden Vergi Mahkemesi Kararının Cezalı Tarhiyatın Devreden Katma Değer Vergisinin Azaltılmasından Kaynaklanan Kısmı Yönünden Davanın Reddine İlişkin Hüküm Fıkrasına Yönelik Temyiz İsteminde Bulunulduğu - Temyiz İsteminin Danıştay Dokuzuncu Dairesinin Kararıyla Bozulduğu - Vergi Mahkemesince Bu Husus Gözönüne Alınarak Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ŞİRKETTEN ÇIKMASINA İZİN VERİLMESİYLE ŞİRKETİN TASFİYESİNE VE TASFİYE MEMURU OLARAK MÜVEKKİLİNİN ATANMASINA KARAR VERİLMESİNİ TALEP VE DAVA (1)

 • ŞİRKETTEN ELEKTRİK HİZMETİ SATIN ALDIĞINI KURUMUN BAŞKALARI TARAFINDAN KAÇAK KULLANILAN ELEKTRİK BEDELİNİ FATURASINA YANSITARAK TAHSİL ETTİĞİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ (1)

 • ŞİRKETTEN İKİ ADET DAİRE SATIN ALDIĞI SÖZLEŞMENİN HARİCEN DÜZENLENDİĞİ İÇİN GEÇERSİZ OLDUĞU ÖDEDİĞİ PARANIN İADESİ GEREKTİĞİNİ İDDİASIYLA FAİZİYLE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ŞİRKETTEN TAHSİL EDİLEMEYEN AMME ALACAĞI İÇİN ADINA KANUNİ TEMSİLCİ SIFATIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE KARŞI AÇILAN DAVA (1)

 • ŞİRKETTEN TAHSİL EDİLEMEYEN VERGİLERİN KANUNİ TEMSİLCİLİK SIFATINA DAYANILARAK DAVACIDAN İSTENMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI (1)

 • ŞİRKETTEN TAHSİL EDİLMEYEN AMME ALACAKLARI (1)

 • ŞİRKETTEN TAHSİL İMKANI BULUNMAYAN AMME ALACAĞINDAN LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ SERMAYE HİSSELERİ ORANINDA DOĞRUDAN DOĞRUYA SORUMLUDUR (1)

 • ŞİRKETTEN TAHSİL İMKANI BULUNMAYAN KATMA DEĞER VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ VE EK KURUMLAR VERGİSİ BORCU (1)

 • ŞİRKETTEN TAHSİL İMKANI KALMAYAN VERGİ BORÇLARI (2)

 • ŞİRKETTEN TALEP EDİLEN KATKI PAYININ KANUNİ DAYANAĞI OLMAMASI NEDENİYLE MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR (1)

 • ŞİRKETTEN VE KOMANDİTE ORTAĞIN MAL VARLIĞINDAN TAHSİL EDİLEMEYEN VERGİ ALACAĞINDAN DOLAYI DAVACININ KİŞİSEL MAL VARLIĞINA UYGULANAN HACİZ İŞLEMİ (1)

 • ŞİŞMAN VD. - TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞOFÖR OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN 100 CEZA PUANINI DOLDURMASI SONRASINDA EHLİYETİNE EL KONULMASI ÜZERİNE İŞVERENCE İŞ AKDİNE SON VERİLDİĞİ - Bu Hususun İş Kanunu Uyarınca Zorlayıcı Sebep Niteliğinde Olduğu - İş Kanunu’Na Uygun Olarak Gerçekleştirilen Fesihte İşverenin Kıdem Tazminatı Ödeme Yükümlülüğü Bulunduğu - İhbar Tazminatı Ödeme Yükümlülüğü Bulunmadığı (1)

 • ŞOFÖR OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN FİRMAYA AİT KAMYONU DEVİRMESİ NETİCESİNDE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİNDE GÖREVLİ MAHKEME - Taraflar Arasındaki Ilişkinin Işçi Işveren Ilişkisi Kapsamında Olduğu - Iş Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara Ilişkin Davaların İş Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği (1)

 • ŞOFÖR OLARAK ÇALIŞTIĞINI İŞ AKDİNİN DAVALI TARAFINDAN HAKSIZ ŞEKİLDE FESHEDİLDİĞİ İDDİASI (1)

 • ŞOFÖR OLARAK ÇALIŞTIĞINI, SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKSIZ FESHEDİLDİĞİ (1)

 • ŞOFÖR OLARAK DAVALI ŞİRKETTE 31.05.2007-18.11.2009 TARİHLERİ ARASINDA EKSİK BİLDİRİLEN GÜNLERİN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • ŞOFÖR OLRAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİNİN TESPİTİ (1)

 • ŞOFÖRÜN FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ (2)

 • ŞÖFOR OLAN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN İŞVERENCE HAKSIZ ŞEKİLDE FESHEDİLDİĞİ (1)

 • ŞU HALDE DAVANIN AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKİR (1)

 • ŞUA İZİN DÖNEMLERDE EK ÖDEMEDEN YARARLANMA (1)

 • ŞUA İZNİ ALACAĞINA MEVDUAT FAİZİ YÜRÜTÜLEMEYECEĞİ (1)

 • ŞUA İZNİ ALACAĞINDAN SİGORTA PRİMİ KESİNTİSİ YAPILMASI GEREĞİ (1)

 • ŞUA İZNİ DÖNEMİNDE DÖNER SERMAYEDEN EK ÖDEME YAPILMAMASI (1)

 • ŞUA İZNİ İSTEMİ - 3153 Sayılı Yasa Kapsamındaki Müesseselerde Röntgen Mütehassısı veya Röntgen ve Radyoloji İle İştigal Eden, Daimi Olarak Çalışan Kişilerin Kapsam İçinde Oldukları ve Bu Kişilerin Tedavi ve Teşhiste Görev Aldıkları - Davacı İşçi, Davalıya Ait İlaç Üretimi Yapılan İşyerinde Lojistik Uzman Yardımcısı Olarak Çalıştığı - Davacı, Tedavi ve Teşhiste Görevli Olmayıp, 3153 Sayılı Kanun Kapsamında Bir Çalışan Olmadığı - Davacı, Mevzuat Kapsamında Çalışmadığından Şua İznine Hak Kazanamadığı Gibi, Fazla Mesai Ücretlerinin Bu Hükümlere Göre Hesaplanıp Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu (1)

 • ŞUA İZNİ ÜCRETİ TALEBİNİ FAZLA ÇALIŞMA OLARAK HESAPLANDIĞI (1)

 • ŞUA İZNİ, VAZGEÇİLMEZ BİR HAK OLDUĞUNDAN, YILLIK ÜCRETLİ İZİN GİBİ SON ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANMALIDIR (1)

 • ŞUBAT-MART MAAŞININ EYLÜL 2009 DA 3 TAKSİT HALİNDE ÖDENDİĞİNİ BELİRTEREK KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE FAZLA MESAİ YILLIK İZİN VE GENEL TATİL ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • ŞUBE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KENDİSİNE YAPILAN ÖDEMEYİ ZİMMETİNE GEÇİRMESİ NETİCESİNDE OLUŞAN ZARARIN TAHSİLİ İSTEMİ - Uzman Unvanlı Davalının Kontrol Görevini Yerine Getirmekle Yükümlü Olduğu ve Fakat İddiası Doğrultusunda İzinde Olduğu Dönemlerin Araştırılarak Bu Dönemler Dışında Yapılan Usulsüz Ödemelerden Hakkaniyet Gereği Belirlenen Oranda Sorumluluğuna Gidilmesi Gerektiği - Şube Müdürü Pozisyonundaki Diğer Davalınını Göreve Başladıktan Hemen Birkaç Gün Sonra Böyle Bir Olayın Yaşandığını ve Kendisinin İşlemlerden Haberi Olmadığını Beyan Ettiği - Tüm Usulsüz İşlemlerin Gerçekleştiği Tarihlerde Kendisinin Şubede Şube Müdürü Pozisyonunda Çalıştığı - Yetki ve Sorumlulukları Nazara Alınmak Suretiyle Hakkaniyet Kuralları Gereğince Belirlenen Oranda Banka Zararından Sorumlu Tutulması Gerektiği (1)

 • ŞUBE İŞLEMLERİ NEDENİYLE AÇILACAK DAVA TARAF OLARAK BAĞLI BULUNULAN MERKEZ DAVALI GÖSTERİLEREK ŞUBENİN BULUNDUĞU YERDE DE AÇILABİLİR (1)

 • ŞUBE İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME (1)

 • ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAADROSUNA ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEMDE KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİNE AYKIRILIK (1)

 • ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KADROSUNA ATANMASINA YÖNELİK BAŞKANLIK MAKAMININ İŞLEMİNİN İPTALİ İLE PARASAL HAKLARIN TAHSİLİ TALEBİ (1)

 • ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLERİNİN KALDIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE ATANMANIN İPTALİ TALEBİ (1)

 • ŞUBE MÜDÜRÜ OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ ARAŞTIRMACI KADROSUNA ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (2)

 • ŞUBE MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ AYLIKTAN KESME CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • ŞUBELER VE TÜZEL KİŞİLERLE İLGİLİ DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME (37)

 • ŞUBELERİ OLAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE AÇILACAK DAVALARDA YETKİLİ M AHKEME (1)

 • ŞUBELERİ OLAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE AÇILACAK DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME (38)

 • ŞUBENİN HUSUMET EHLİYETİ (2)

 • ŞUBENİN İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME (1)

 • ŞUBENİN YAPTIĞI İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME (1)

 • ŞUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA ADLÎ PARA CEZASININ İNFAZI - Çocuklar Hakkında Hükmedilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Bu Ceza Hapse Çevrilemez (1)

 • ŞUF’A (1)

 • ŞUF’A BEDELİNİN İADESİ (1)

 • ŞUF’A DAVALARI (1)

 • ŞUF’A DAVASI (3)

 • ŞUF’A HAKKI (2)

 • ŞUF’A HAKKININ KULLANILMASI (3)

 • ŞUF’A İRADESİNİ KARŞI TARAFA ULAŞTIRMA (1)

 • ŞUF’A PAYIN SATIŞI (1)

 • ŞUF’ALI PAY (2)

 • ŞUF’ALI PAYIN DEĞERİNDEKİ ARTIŞ (1)

 • ŞUF’ALI PAYIN İPTAL VE TESCİLİ (1)

 • ŞUF’ALI PAYIN İPTALİ VE TESCİLİ (1)

 • ŞUF’ALI PAYIN ÜÇÜNCÜ ŞAHSA SATILMASI (1)

 • ŞUF2A HAKKI (1)

 • ŞUFA (4)

 • ŞUFA BEDELİ (4)

 • ŞUF'A BEDELİ (1)

 • ŞUFA BEDELİNİN TESPİTİ (1)

 • ŞUFA DAVASI (19)

 • ŞUF'A DAVASI (3)

 • ŞUFA DAVASI - Şuf'a Bedelinin Tapuda Gösterilen ya da Taraflarca Kabul Edilen Bedel Olması Lazım Geldiğine Dair Yasal Bir Zorunluluk Bulunmamaktadır (1)

 • ŞUFA DAVASI İLE OLUŞAN KARARLARIN NİTELİĞİ (1)

 • ŞUFA DAVASI KARARLARININ NİTELİĞİ (1)

 • ŞUFA DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (2)

 • ŞUFA DAVASINDA ÖN SORUN (1)

 • ŞUFA DAVASINDA SÜRE (2)

 • ŞUF'A DAVASININ BEKLETİCİ MESELE OLARAK KABULÜ GEREĞİ (1)

 • ŞUFA DAVASININ KAPSAMI (1)

 • ŞUFA HAKKI (28)

 • ŞUF'A HAKKI (4)

 • ŞUF'A HAKKI KULLANILMASI (1)

 • ŞUF'A HAKKI KULLANIMININ ENGELLENMESİ (1)

 • ŞUFA HAKKINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (1)

 • ŞUFA HAKKINDAN FERAGAT (2)

 • ŞUFA HAKKINI KULLANAN KİŞİNİN SÖZ KONUSU BEDELLERİ ÖDEMESİ GEREKTİĞİNİ BİLDİREREK YERSİZ OLAN DAVANIN REDDİ İSTEMİ (1)

 • ŞUF'A HAKKININ DOĞMAMASI (1)

 • ŞUFA HAKKININ DOĞMASI (1)

 • ŞUFA HAKKININ KULLANILAMAMASI (1)

 • ŞUF'A HAKKININ KULLANILIP KULLANILMADIĞI (1)

 • ŞUFA HAKKININ KULLANILMASI (5)

 • ŞUFA HAKKININ KULLANILMASINDA DÜRÜSTLÜK KURALI (1)

 • ŞUFA HAKKININ KULLANILMASINDA SÜRE (1)

 • ŞUFA HAKKININ KULLANIMI (1)

 • ŞUFA HAKKININ KULLANIMININ ENGELLENMESİ (1)

 • ŞUFA HAKKININ ÖNLENMESİ (1)

 • ŞUF'A HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİLİ (1)

 • ŞUFA KONUSU TAŞINMAZIN TAKSİMİ (1)

 • ŞUFA VE TENKİS DAVALARI (1)

 • ŞUFA VE TESCİL DAVASI (1)

 • ŞUFALI PAY (3)

 • ŞUFALI PAYIN DEĞERİNİN TESPİTİ (2)

 • ŞUFALI PAYIN İPTAL VE TESCİLİ (1)

 • ŞUFALI PAYIN İPTALİ (5)

 • ŞUFALI PAYIN İPTALİ İLE TESCİL (1)

 • ŞUF'ALI PAYIN İPTALİ TALEBİ (1)

 • ŞUFALI PAYIN İPTALİ VE TESCİL (3)

 • ŞUFALI PAYIN İPTALİ VE TESCİLİ (2)

 • ŞUFALI PAYIN MÜSTAKİL PARSELLER OLUŞTURULARAK TAŞINMAZDAN AYRILMASI (1)

 • ŞUFALI PAYIN SATILACAĞININ ÖĞRENİLMESİ (1)

 • ŞUFALI PAYIN SATIŞI (1)

 • ŞUFALI PAYIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİ (2)

 • ŞUFALI PAYIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILMASI (1)

 • ŞUFALI PAYLARIN SATIŞI (1)

 • ŞUYULANDIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI (4)

 • ŞUYULANDIRMA HALİNDE KAT MÜLKİYETİ (1)

 • ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ (2)

 • ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ SONUCU YOLA TERK EDİLEN TAŞINMAZ (1)

 • ŞUYULANDIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ (1)

 • ŞUYULANDIRMA İŞLEMİNİN TAPUYA İNTİKALİ (1)

 • ŞUYULANDIRMA ÖNCESİNDE MEVCUT BULUNAN YAPILAR (1)

 • ŞUYUN GİDERİLMESİ (3)

 • ŞUYUN GİDERİLMESİNDE BİNA BEDELİNİN TESPİTİ (1)

 • ŞUYUR/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞUYUUN GİDERİLMESİ (1)

 • ŞUYUUN İDAMESİ (1)

 • ŞUYUUN İDAMESİ MÜKELLEFİYETİ (2)

 • ŞUYUUN İZALESİ (1)

 • ŞUYUUN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ (1)

 • ŞÜKRAN AYDIN VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞÜKRAN İRGE BAŞVURUSU (1)

 • ŞÜKRAN VE DİĞERLERİ V./TÜRKIYE DAVASI (1)

 • ŞÜKRAN VE DİĞERLERİ V/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞÜKRÜ KÜÇÜK VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (1)

 • ŞÜKRÜ YILDIZ-TÜRKİYE DAVASI (1)

 • ŞÜPHE FESHİ (5)

 • ŞÜPHE FESHİ - Davacının Fetö/Pdy İle İlgi İltisak ya da İrtibatı Bulunduğu Konusunun Davalı İşveren Açısından Şüphe Feshini Gerektirir Yeterli Delil Olduğu - Terör Örgütü İle İrtibat veya İltisakı Bulunduğuna Dair Şüphe Bulunan Bir İşçiyi Çalıştırmaya Devam Etmenin Davalı İşverenden Beklenemeyeceği - Feshin Şüphe Feshinin Şartlarını Taşıdığı ve Geçerli Nedene Dayandığı Anlaşıldığından Davanın Reddileceği (1)

 • ŞÜPHE FESHİNİN İŞÇİNİN YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN FESİH TÜRÜ OLMASI (1)

 • ŞÜPHE HALİNİN SANIK LEHİNE YORUMLANMASI (2)

 • ŞÜPHE SANIK LEHİNE YORUMLANARAK SANIĞA ZARARI MAHKEME VEZNESİNE ÖDEYEBİLECEĞİNE DAİR SÜRE VERİLDİKTEN SONRA HUKUKİ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞÜPHE SANIK YARARLANIR İLKESİ (1)

 • ŞÜPHE UYANDIRAN TAŞINMAZIN SOMUT EMSAL OLMASI (1)

 • ŞÜPHE ÜZERİNE YAKALANAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN SUÇLARI KABULLENİP SUÇA KONU EŞYALARI GÖSTERİP MÜŞTEKİLERE İADELERİNE İMKAN SAĞLADIKLARININ ANLAŞILMASI KARŞISINDA HAKLARINDA ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ŞÜPHEDEN SANIĞIN YARARLANACAĞI - Aramada 52 Gram Kubar Esrar ve 26 Gram Kenevir Tohumu Ele Geçirildiği/ekili Durumda Kenevir Bitkisinin ya da Hasat Artığının Ele Geçirilemediği - Kenevir Ekmeye Dair Görgüye Dayalı Tanık Anlatımı Bulunmadığı - Sanığın Beraat Edeceği - Esrar Elde Etmek Amacıyla Kenevir Ekme Suçu (1)

 • ŞÜPHEDEN SANIK YARALANIR İLKESİ (1)

 • ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR (1)

 • ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ (22)

 • ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ - Mağdurenin Ruh Sağlığındaki Bozulmanın Sanığın İşlediği Nitelikli Cinsel İstismar Eyleminden Mi Yoksa Sonraki Süreçte Gelişen Psikososyal Stres ve Çatışmalardan Mı Kaynaklandığı Hususunda Şüphe Oluştuğu - Şüphenin de Sanık Lehine Değerlendirilmesi Gerektiği (1)

 • ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ - Sanığın Eylemlerini Gerçekleştirme Zamanının Kesin Olarak Tespit Edilemediği - Şüphe, Sanık Lehine Yorumlanarak Suçun Gündüz İşlendiğinin Kabulü Gerektiği - Eylemin Gece İşlendiğine Dair Delillerin Neler Olduğunun da Kararda Gösterilmediği (1)

 • ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama - Hakkında Verilen Mahkumiyet Hükmü Onanarak Kesinleşen Diğer Sanığın Ele Geçirilen Eroin Maddesiyle İlgili Olarak Uyuşturucu Madde Ticareti Suçuna İştirak Ettiğine veya Bu Uyuşturucu Maddelerle İlgisi Olduğuna Dair Kesin Delil Bulunmadığı - Sanığın Beraatinin Gerektiği (1)

 • ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ - İşyeri Dokunulmazlığını Bozma Suçunun Gece İşlenmesi - Sanığın Suçlamaları Kabul Etmediği - Suçun Gece Vakti İşlendiğine Dair Delil Bulunmadığı - Suçun Gündüz Vakti İşlendiğinin Kabulu Gerektiği (1)

 • ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ - Katılanın Yoldan Yürüdüğü Esnada Kolunda Asılı Olan Çantasının Çalınmaya Teşebbüs Edildiğini Beyan Ettiği - Suç Tarihinde Yaz Saati Uygulamasına Göre Güneşin Batış Saatinin 20:44 Olduğu - Gece Vaktinin Saat 21:44’De Başladığı - Hırsızlık Suçunun Gece Vakti İşlendiğinin Kesin Olarak Tespit Edilemediği - Şüphe, Sanıklar Lehine Yorumlanarak Suçun Gündüz İşlendiğinin Kabulü Gerektiği (1)

 • ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ - Kenevir Ekme Suçu - Kenevir Ektiği Yerde Herhangi Bir Araştırma ve İnceleme Yapılmadığı - Kenevir Kökü veya Hasat Artığı Gibi Maddi Bulgu Elde Edilemediği - Aradan Geçen Zaman Nedeniyle Elde Edilmesinin de Mümkün Olmayacağı - Atılı Suçun İşlendiğine İlişkin, Soyut Beyanları Dışında, Kuşku Sınırlarını Aşan Yeterli ve Kesin Delil Bulunmadığı (1)

 • ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ - Sanıkların Zimmet Suçunu İşlediklerine Dair, Kesin, Şüpheden Uzak, İnandırıcı ve Mahkumiyetlerine Yeterli Delil Bulunmadığı - Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi Gereğince Beraatlerine Karar Verilmesi Gerektiği (1)

 • ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ - Uyuşturucu Maddenin Kendisine Ait Olduğuna ya da Diğer Sanıkların Suçuna İştirak Ettiğine Dair Her Türlü Şüpheden Uzak Yeterli ve Kesin Delil Bulunmadığı - Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği (1)

 • ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ GEREĞİNCE SANIĞIN BERAATINA KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN MAHKUMİYETİNE KARAR VERİLMESİNİN HUKUKA AYKIRIDIR (1)

 • ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ GEREĞİNCE SANIKLARIN ATILI SUÇTAN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ UYARINCA SANIĞIN EYLEMİ İLE MAĞDURUN RUH SAĞLIĞININ BOZULMASI ARASINDA İLLİYET BAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞI KONUSUNDA OLUŞACAK ŞÜPHE SANIK LEHİNE YORUMLANMALIDIR (1)

 • ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİNİN GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • ŞÜPHELİ ALACAK (3)

 • ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYIRMA (1)

 • ŞÜPHELİ ALACAKLAR (5)

 • ŞÜPHELİ DURUMUN SANIK LEHİNE DEĞERLENDİRİLEREK EYLEMİN GÜNDÜZ VAKTİNE RASTLAYAN ZAMAN DİLİMİ İÇERİSİNDE İŞLENDİĞİNİN KABUL EDİLMESİ GEREKİRKEN 5237 SAYILI TCK'NIN 116/4. MADDESİNDEKİ ARTIRIM HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI DOĞRU DEĞİLDİR (1)

 • ŞÜPHELİ HAKKINDA İZİN BELGESİ, YAKALAMA TUTANAĞI, İZİN SÜRESİNİN 11 GÜN GEÇİRİLMİŞ OLMASI ŞÜPHELİ BEYANLARI İNCELENDİĞİNDE KAMU DAVASI AÇILMASI İÇİN YETERLİ ŞÜPHENİN OLUŞTUĞU VE SUÇUN SÜBUTUNA ETKİ EDECEĞİ MUTLAK SAYILAN BİR DELİLİN TOPLANMAMASININ SÖZ KONUSU OLMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR (1)

 • ŞÜPHELİ HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILMASI (1)

 • ŞÜPHELİ HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILMASI İÇİN YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTURACAK DELİL ELDE EDİLEMEDİĞİ ANLAŞILMAKLA KARARDA İSABETSİZLİK GÖRÜLMEMİŞ VE KANUN YARARINA BOZMA CİHETİNE GİDİLMEMİŞTİR (1)

 • ŞÜPHELİ REKTÖR HAKKINDA MİLLETVEKİLİ OLMASI SEBEBİYLE DOSYANIN TEFRİK EDİLEREK ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMESİNE, DİĞER ŞÜPHELİLERİN İSE LÜZUMU MUHAKEMESİNE İLİŞKİN YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAGKANLİĞİNCA OLUŞTURULAN KURUL KARARINA İTİRAZ - Şüpheli Sıfatıyla Yer Alan Rektörün Soruşturma Sonucunda Düzenlenen Fezlekede Milletvekili Olarak Seçildiğinin Belirtildiği ve Yasama Dokunulmazlığı Bulunan Rektör Hakkında Bu Aşamada Ceza Soruşturması Yapılmasının Mümkün Olmadığı - Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılıp Kaldırılmayacağı Konusunda Gerekli İşlemlerin Yapılabilmesi Amacıyla Dosyanın Diğer Şüphelilerin Dosyalarından Tefrik Edilerek Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Talebiyle Adalet Bakanlığına Gönderildiği - Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün, Anayasanın Geçici 20 Nci Maddesinin Kabul Edildiği İlgili Hakkında Soruşturma İzni İstenilmeksizin Soruşturma Sürecinin İşletilebileceği Doğrultusunda Görüş Bildirilerek Dosyanın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına İade Edildiği - Bu Hukuki Görüşe Rağmen Yetkili Kurul Tarafından Rektör Hakkında Bir Ek Karar Verilmediği - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Oluşturulan Kurul Tarafından Şüpheli Hakkında, Meni Muhakeme veya Lüzumu Muhakeme Yolunda Ek Bir Karar Verilmesi, Verilecek Ek Kararın Türüne Göre Şüpheliye ve Şikayetçilere Usule Uygun Olarak Tebliğ Edilmesi Gerektiği (1)

 • ŞÜPHELİ VE SANIĞIN BİRDEN FAZLA OLMASI HALİNDE SAVUNMA (1)

 • ŞÜPHELİ VE SANIKLA İLGİLİ ARAMA (1)

 • ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUDUNDAN ÖRNEK ALINMASI (5)

 • ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN BİRDEN FAZLA OLMASI HALİNDE SAVUNMA (73)

 • ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN İFADE VE SORGUSUNUN TARZI (187)

 • ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN İFADE VE SORGUSUNUN USULÜ (1)

 • ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN SALIVERİLME İSTEMLERİ (8)

 • ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN SALIVERİLME TALEPLERİ (1)

 • ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN ZORLA GETİRİLMESİ KARARI (2)

 • ŞÜPHELİ VEYA SANIK TARAFINDAN GÖSTERİLECEK GÜVENCE (4)

 • ŞÜPHELİ VEYA SANIK TARAFINDAN GÖSTERİLECEK GÜVENCENİN GERİ VERİLMESİ (25)

 • ŞÜPHELİ VEYA SANIKLA İLGİLİ ARAMA (2)

 • ŞÜPHELİ VEYA SANIKLARDAN BİRİSİNİN SAVUNULMASI ANCAK DİĞER SANIĞIN SUÇLANMASIYLA SAĞLANABİLİYORSA ÇIKARLARIN ÇATIŞTIĞI VE MÜDAFİLERİNİN DEĞİŞİK KİŞİLER OLMASI GEREKTİĞİ (1)

 • ŞÜPHELİLERİN HASTANIN TAKİP VE TEDAVİ SÜRECİNDE YER ALMAMALARI (1)

 • ŞÜPHELİLERİN İSNAT EDİLEN EYLEMLE İLLİYET BAĞLARININ BULUNMAMASI (1)

 • ŞÜPHELİLERİN İŞTİRAK İRADESİYLE MÜŞTEKİYİ DARP ETTİKLERİ İDDİA EDİLMESİNE RAĞMEN BU İDDİAYI ORTAYA KOYACAK BİR DELİLİN İDDİANAMEDE GÖSTERİLMEDİĞİ DOLAYISIYLA İADE KARARININ YERİNDE OLDUĞU (1)

 • ŞÜPHELİLERİN SAVUNMASI DIŞINDAKİ TÜM KANITLARIN TOPLANMASI (1)

 • ŞÜPHELİNİN BİR MÜZİK ESERİNİ RADYODAN YAPILAN YAYINDA İŞLETMESİNDE UMUMİ MAHALDE MÜŞTERİLERİNE DİNLETMEKTEN İBARET OLAN EYLEMİNDE FONOGRAM YAPIMCISI VE İCRACI SANATÇILAR YÖNÜNDEN MALİ HAKLARIN İHLALİNDEN BAHSEDİLEMEYECEĞİ (1)

 • ŞÜPHELİNİN İFADESİ VEYA SAVUNMASININ ALINMASI (1)

 • ŞÜPHELİNİN İFADESİNDE SUÇA KONU ÇEKLERDEKİ YAZI VE İMZALARIN KENDİŞSİNE AİT OLDUĞUNU KABUL ETMESİ (2)

 • ŞÜPHELİNİN İFADESİNİN ALINMAMASI (1)

 • ŞÜPHELİNİN İFADESİNİN ALINMASI DIŞINDA ARAŞTIRMA YAPILMAMASI (1)

 • ŞÜPHELİNİN İFADESİNİN ALINMASI ZORUNLULUĞU (1)

 • ŞÜPHELİNİN SAVUNMASININ ALINMAMASI (1)

 • ŞÜPHELİNİN SAVUNMASININ ALINMAMASININ İDDİANAMENİN İADESİ NEDENİ OLMAMASI (1)

 • ŞÜPHELİNİN VEYA SANIĞIN MÜDAFİ SEÇİMİ (19)

 • ŞÜPHENİN MASUMİYET KARİNESİNİN GEREĞİ OLARAK SANIKLAR LEHİNE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ (2)

 • ŞÜPHENİN SANIK LEHİNE YORUMLANACAĞI (1)

 • ŞÜPHENİN YORUMU (1)

 • ŞYERİNİN DEVRİNDE İŞ SÖZLEŞMELERİNİN DE DEVRALANA GEÇMESİ (1)