Lütfen bekleyiniz...

Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Makaleler

Yayın

Yazar

Tarih

Yıl

Kanatlı Et Pazarlaması Ve Oluşan Pazarlama Kanalları

MakaleBuket BulutHaliç Üniversitesi Sosyal Bilimleri DergisiYıl 2018, Cilt 1, Sayı 1
83 Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2018, 1: 83-96 DOI: Kanatlı Et Pazarlaması ve Oluşan Pazarlama Kanalları Rauf ARIKAN 1* Buket BULUT 2 1 Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi, İstanbul, Türkiye 2 Halic Üniversitesi Yüksek Lisans Öğ...

Çocukların Beslenme Alışkanlıklarına Gıda Reklamlarının Etkisi: Karaman İli Alan Araştırması

MakaleAbdülkadir DilberAl Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler DergisiYıl 2018, Cilt 2, Sayı 2
INJOSOS AL-FARABI INTERNATIONAL JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES/ AL-FARABİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ISSN - 2564-7946 2018 Vol. 2/2 150 ÇOCUKLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARINA GIDA REKLAMLARININ ETKİSİ: KARAMAN İLİ ALAN ARAŞTIRMASI* ...

Balıkesir İlinde Kadın Girişimci Profili Ve Sorunları: Yiyecek Sektörü Üzerine Bir Uygulama

MakaleKudret GÜLDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiYıl 2018, Cilt , Sayı 56
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 56. Sayı / Nisan 2018 82 BALIKESİR İLİNDE KADIN GİRİŞİMCİ PROFİLİ VE SORUNLARI: YİYECEK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Melike GÜL ? Kudret GÜL ? Öz Bu çalışmanın amacı, Balıkesir ilinde yi...

Türkiye Yaş Sebzelerin Dağıtımında Kullanılan Mevcut Dağıtım Kanalları Ve Gelecek Yönelimler Üzerine Bir Araştırma

MakaleMÜBERRA YURDAKULDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiYıl 2018, Cilt , Sayı 56
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 56. Sayı / Nisan 2018 128 TÜRKİYE’DE YAŞ SEBZELERİN DAĞITIMINDA KULLANILAN MEVCUT DAĞITIM KANALLARI VE GELECEK YÖNELİMLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ? Müberra YURDAKUL ? Öz Besleyici ...

Malatya İli Tarım Potansiyeli Üzerine Bir İnceleme

MakaleKerem GÖKTENBaşkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 2, Sayı 1
JCS 2,1 Malatya İli Tarım Potansiyeli Üzerine Bir İnceleme Ahmet Arif EREN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Niğde, Türkiye ahmetarif74@gmail.com Kerem GÖKTEN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi...

Endüstriyel Yiyecek Endüstrisinde Tedarik Zincirinde Geriye Doğru Büyümenin Maliyet Etkisi

MakaleKudret GÜL, Melike GÜLDokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl 2017, Cilt 19, Sayı 2
231 Yayın Geliş Tarihi: 13.05.2016 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: 05.05.2017 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Online Yayın Tarihi: 14.02.2018 ...

The Structural Analysıs Of Agrıculture, Food And Energy Sectors İn Turkey: An Input-output Model

MakaleOsman Karkacıer, Gülden BölükAl Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler DergisiYıl 2017, Cilt 1, Sayı 2
INJOSOS AL-FARABI INTERNATIONAL JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES/ AL-FARABİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ISSN - 2564-7946 2017Vol. 1/2 289 THE STRUCTURAL ANALYSIS OF AGRICULTURE, FOOD AND ENERGY SECTORS in TURKEY: AN INPUT-OUTPUT MOD...

Ardahan İli Organik Hayvancılık Potansiyelinin Değerlendirilmesi

MakaleCengiz AKBULAKDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiYıl 2017, Cilt , Sayı 53
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 53. Sayı / Temmuz 2017 144 ARDAHAN İLİ ORGANİK HAYVANCILIK POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ? Gürcü AYGÜN ? Cengiz AKBULAK ? Öz Önemi giderek artan organik tarım faa...

Gıdada Sahtekârlık, Cezai Ve Hukuki Sorumluluk

MakaleDoç. Dr. Mustafa ÖZENAnkara Barosu DergisiYıl 2016, Cilt , Sayı 2
* Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Gıdada Sahtekârlık, Cezai ve Hukuki Sorumluluk Doç. Dr. Mustafa ÖZEN* I- GİRİŞ Gıda, insan yaşamının her alanını kapsayan yaşamın olmazsa olmaz baş...

Türkiye’de Gıda Perakende Sektöründe Finansal Analiz

MakaleNebi Salih KARAHANLegal Banka ve Finans Hukuku DergisiYıl 2014, Cilt 3, Sayı 10
Türkiye’de Gıda Perakende Sektöründe Finansal Analiz Kategori: Banka ve Finans Hukuku Yazar Adı: Ayten ÇETİN Yazar Adı: Nebi Salih KARAHAN Yayın Tarihi: 01.07.2014 Yayın Adı: Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yayın Sayısı: 10 Cilt: 3 H Tür...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor